Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01294 020963 23383789 na godz. na dobę w sumie
Getting Things Programmed. Droga do efektywności - ebook/pdf R
Getting Things Programmed. Droga do efektywności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2989-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Na pracę programisty składa się bardzo wiele zadań. Nawet jeżeli 90% czasu spędzamy na „klepaniu w klawiaturę”, to w trakcie tych działań wykonujemy całą gamę najróżniejszych czynności.

Sprawne sterowanie swoją uwagą, planowanie zadań czy umiejętność ich oszacowania to wiedza, której brakuje większości programistów. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy z istnienia problemów spowalniających naszą pracę.
W niniejszej książce Autor przedstawia bogaty wachlarz wyzwań stojących przed świadomym programistą. Nie poprzestaje na tym: wysuwa propozycje samodoskonalenia. Opisuje sprawdzone recepty pomagające zrozumieć codzienne problemy, rozbija je na czynniki pierwsze i przygotowuje do walki o lepszą organizację czasu.

Maciej Aniserowicz, Programista i szkoleniowiec, twórca bloga devstyle.pl oraz podcasta devtalk.pl

 
Michał Bartyzel — konsultant i trener w firmie szkoleniowo-doradczej BNS IT. Zajmuje się doskonaleniem programistów i zespołów programistycznych, wdrażaniem metodyk pracy oraz rozwijaniem kompetencji pracowników branży IT. Prowadzi szkolenia oraz konsultacje z zakresu tworzenia systemów informatycznych, zarządzania zespołami programistycznymi i kierowania projektami IT. Autor książki Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który nie wie, czego chce (Helion, wydania 2012 i 2015).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Recenzje na blogach:

www.pozycjeobowiazkowe.pl Cztery książki dla korposzczurów ~ Pozycje Obowiązkowe

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Ilustracje w książce oraz na okładce: Maria Pankowska Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/droppp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8889-0 Copyright © Michał Bartyzel 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Zako(cid:276)czenie (zamiast wst(cid:266)pu) ......................................13 Rozdzia(cid:225) 1. Podstawy .....................................................15 O przeznaczeniu tej ksi(cid:261)(cid:298)ki i motywacji .......................................... 15 Produktywno(cid:286)(cid:252), skuteczno(cid:286)(cid:252) czy efektywno(cid:286)(cid:252)? ...............................17 Istota efektywno(cid:286)ci programisty ..................................................... 18 Wielozadaniowo(cid:286)(cid:252) ............................................................................ 19 Podstawowe za(cid:225)o(cid:298)enia ..................................................................... 21 Up(cid:225)yw czasu jest subiektywny .........................................................24 Jednominutowy kurs asertywno(cid:286)ci dla programistów ...................24 Podsumowanie .................................................................................26 Zrób to teraz! ....................................................................................26 Rozdzia(cid:225) 2. Zbieranie tematów ..................................... 29 Sk(cid:261)d pochodz(cid:261) Twoje zadania? .......................................................29 Rejestr — (cid:296)ród(cid:225)o Twoich zada(cid:276) .......................................................30 Inne postacie rejestru ......................................................................40 Przetwarzanie tematów .................................................................... 41 K(cid:225)opoty z wdra(cid:298)aniem rejestru ........................................................49 S(cid:225)owo o narz(cid:266)dziach .........................................................................50 Podsumowanie .................................................................................50 Zrób to teraz! .................................................................................... 51 Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed Rozdział 3. Burze mózgu ...............................................53 Nie wiem, od czego zacząć ............................................................... 53 Najpierw zwizualizuj swoje pomysły ...............................................55 Zapisz 30 pomysłów ........................................................................ 56 Narysuj mapę swoich myśli ..............................................................57 Zespołowa burza mózgów ............................................................... 62 Podsumowanie ................................................................................. 66 Zrób to teraz! ................................................................................... 66 Rozdział 4. Wyodrębnianie zadań .................................69 Cel jako uczucie ............................................................................... 69 Zadania możliwe do wykonania ...................................................... 70 Dekomponowanie złożonych zadań ................................................ 82 Podsumowanie ................................................................................. 97 Zrób to teraz! ................................................................................... 97 Rozdział 5. Szacowanie zadań programistycznych ...... 101 Ile szacowania jest w szacowaniu? ................................................ 102 Stożek niepewności .........................................................................107 Co właściwie szacujemy? ............................................................... 109 Szacowanie względne ..................................................................... 110 Metoda PERT .................................................................................. 119 Buduj kulturę szacowania ..............................................................128 Podsumowanie ............................................................................... 130 Zrób to teraz! .................................................................................. 131 Rozdział 6. Planowanie pracy ..................................... 133 Czym zajmujesz się w ciągu dnia? ..................................................133 O pilności, ważności i macierzy Eisenhowera ...............................134 Twój dzień pracy ............................................................................ 140 Harmonogram pracy programisty .................................................144 Podsumowanie ................................................................................149 Zrób to teraz! ..................................................................................150 – 8 – Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 7. Wykonywanie zadań .................................. 153 Skupienie ........................................................................................ 153 Rozpraszacze ...................................................................................157 Tu i teraz ......................................................................................... 164 Podsumowanie ............................................................................... 168 Zrób to teraz! .................................................................................. 169 Rozdział 8. Indywidualna retrospektywa .................... 171 Fakty nam uciekają .........................................................................171 Retrospektywa zmienia Twoje działanie ....................................... 173 Retrospektywa Cię zmienia ........................................................... 173 Jak zacząć robienie retrospektyw? ................................................ 174 Dlaczego w formie pisemnej? .........................................................175 Ćwicz retrospektywę codziennie .................................................... 176 Przecież ja nie mam na to czasu! ................................................... 176 Podsumowanie ................................................................................177 Zrób to teraz! ...................................................................................177 Polecane lektury ......................................................... 179 – 9 – Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed – 10 – Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 3. Burze mózgu P rzyjdzie taki moment, gdy z wielu tematów znajduj(cid:261)cych si(cid:266) w Twoim rejestrze wybierzesz jeden do realizacji. W tym roz- dziale dowiesz si(cid:266), w jaki sposób zebra(cid:252) ró(cid:298)ne pomys(cid:225)y na zrealizo- wanie danego przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia i przyjrze(cid:252) si(cid:266) im. Zapoznasz si(cid:266) z tech- nikami s(cid:225)u(cid:298)(cid:261)cymi do przeprowadzania indywidualnej oraz grupowej burzy mózgów. (cid:251)wiczenia zamieszczone na ko(cid:276)cu rozdzia(cid:225)u umo(cid:298)liwi(cid:261) Ci prze- (cid:252)wiczenie zaprezentowanych tu tre(cid:286)ci. Mówi si(cid:266), (cid:298)e najlepiej ku(cid:252) (cid:298)elazo, póki gor(cid:261)ce. Pami(cid:266)taj zatem, (cid:298)e najkorzystniejsze dla Twojego pro- cesu nauki b(cid:266)dzie wykonanie (cid:252)wicze(cid:276) zaraz po przeczytaniu tego roz- dzia(cid:225)u. Zanim rozpoczniesz kolejny. Nie wiem, od czego zacz(cid:200)(cid:202) By(cid:252) mo(cid:298)e cz(cid:266)sto powtarzasz to zdanie, gdy masz do czynienia z jakim(cid:286) z(cid:225)o(cid:298)onym tematem. Bardzo cz(cid:266)sto ta autodiagnoza, (cid:298)e „nie wiesz, od czego zacz(cid:261)(cid:252)”, oznacza, (cid:298)e w(cid:225)a(cid:286)nie wpad(cid:225)e(cid:286) w pewien specyficzny nastrój, w którym nie sposób podj(cid:261)(cid:252) jakiejkolwiek decyzji zwi(cid:261)zanej z tematem, nad którym pracujesz. Niektórzy programi(cid:286)ci mawiaj(cid:261): „zablokowa(cid:225)em si(cid:266)”. To takie dziwne uczucie niemocy. Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed Zanim zaproponuj(cid:266) Ci, co robi(cid:252) w takiej sytuacji, najpierw chcia(cid:225)- bym napisa(cid:252), czego nie robi(cid:252). Nie szukaj lepszego narz(cid:266)dzia wspomagaj(cid:261)cego Ci(cid:266) w pracy. Narz(cid:266)dzia i formalizmy ograniczaj(cid:261) kreatywno(cid:286)(cid:252) (przynajm- niej na pocz(cid:261)tku pracy). Zaprz(cid:266)gaj(cid:261)c do pracy nowe narz(cid:266)dzie, b(cid:266)dziesz poszukiwa(cid:225) rozwi(cid:261)zania problemu nie tam, gdzie on powsta(cid:225). Brak narz(cid:266)dzia rzadko kiedy jest przyczyn(cid:261) braku pomys(cid:225)ów na wykona- nie zadania. Nie próbuj porz(cid:261)dkowa(cid:252) pomys(cid:225)ów. Na przyk(cid:225)ad przygoto- wuj(cid:261)c od razu plan dzia(cid:225)a(cid:276). Gdy zastanawiasz si(cid:266) nad nowym zagad- nieniem, struktury my(cid:286)li powstaj(cid:261)cych w Twoim mózgu s(cid:261) bardzo nietrwa(cid:225)e (Csíkszentmihályi, 2005). Pomys(cid:225)y przychodz(cid:261) i odchodz(cid:261), przekszta(cid:225)caj(cid:261) si(cid:266). Gdy na tym etapie zaczniesz zajmowa(cid:252) si(cid:266) przy- gotowywaniem planu lub listy dzia(cid:225)a(cid:276), mo(cid:298)liwe, (cid:298)e stracisz warto- (cid:286)ciowe idee. Najprostsza rada Zrób cokolwiek. Pisz(cid:266) to ca(cid:225)kowicie powa(cid:298)nie. Podejmij jakiekolwiek dzia(cid:225)anie zmierzaj(cid:261)ce w kierunku realizacji danego przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cia. I nie ma (cid:298)adnego znaczenia, co konkretnie zrobisz. Zrób cokolwiek. Im d(cid:225)u(cid:298)ej si(cid:266) zastanawiasz nad niedoprecyzowanym pomys(cid:225)em, tym bardziej w procesie my(cid:286)lenia komplikujesz to zagadnienie. Jest tak dlatego, (cid:298)e niedoprecyzowane pomys(cid:225)y zawieraj(cid:261) w sobie wiele potencjalnych mo(cid:298)liwo(cid:286)ci rozwi(cid:261)zania i wiele (cid:286)cie(cid:298)ek, którymi mo(cid:298)na pod(cid:261)(cid:298)y(cid:252). Im d(cid:225)u(cid:298)ej si(cid:266) zastanawiasz, tym wi(cid:266)cej pojawia si(cid:266) pyta(cid:276) i dylematów. W ko(cid:276)cu zrezygnowany stwierdzasz, (cid:298)e po kilku godzi- nach sp(cid:266)dzonych nad tematem wiesz o wiele mniej ni(cid:298) na pocz(cid:261)tku. Podj(cid:266)cie jakiegokolwiek dzia(cid:225)ania redukuje liczb(cid:266) mo(cid:298)liwo(cid:286)ci, które jednocze(cid:286)nie rozwa(cid:298)asz. Skupi(cid:261) Twoj(cid:261) uwag(cid:266) na jednym konkretnym aspekcie zagadnienia. – 54 – Poleć książkęKup książkę Burze mózgu Przypu(cid:286)(cid:252)my, (cid:298)e masz do napisania transformacje kopiuj(cid:261)ce dane pomi(cid:266)dzy ró(cid:298)nymi schematami danych i pomimo zapoznania si(cid:266) ze skryptami i dokumentacj(cid:261) nie masz (cid:298)adnego wyobra(cid:298)enia, jak nale(cid:298)y to zrobi(cid:252). Napisz ma(cid:225)(cid:261) procedur(cid:266) kopiuj(cid:261)c(cid:261) jedn(cid:261) kolumn(cid:266). To proste zadanie spowoduje, (cid:298)e zadasz sobie nast(cid:266)puj(cid:261)ce pytania: (cid:120) Jakie s(cid:261) adresy baz? (cid:120) Jakie s(cid:261) nazwy schematów i tabel? (cid:120) Jak(cid:261) metod(cid:261) po(cid:225)(cid:261)czy(cid:252) si(cid:266) z baz(cid:261) (cid:296)ród(cid:225)ow(cid:261)? (cid:120) Jaki ma by(cid:252) nowy typ danych z tej kolumny? (cid:120) Jakie s(cid:261) zasady konwersji typów pomi(cid:266)dzy danymi? (cid:120) … Znacznie (cid:226)atwiej czyta si(cid:272) dokumentacj(cid:272), je(cid:292)li chcesz zna- le(cid:302)(cid:254) w niej odpowiedzi na konkretne pytania ni(cid:304) w celu ogól- nego „zapoznania si(cid:272)” z ni(cid:267). Dopiero z tymi pytaniami mo(cid:298)esz zacz(cid:261)(cid:252) przygl(cid:261)da(cid:252) si(cid:266) dokumen- tacji. Znacznie (cid:225)atwiej si(cid:266) j(cid:261) czyta, gdy chcesz znale(cid:296)(cid:252) w niej odpo- wiedzi na konkretne pytania ni(cid:298) w celu ogólnego „zapoznania si(cid:266)”. Po kilku takich krótkich zadaniach b(cid:266)dziesz mia(cid:225) ju(cid:298) odpowiedni(cid:261) wiedz(cid:266) na dany temat, aby zaj(cid:261)(cid:252) si(cid:266) nim w ca(cid:225)ej z(cid:225)o(cid:298)ono(cid:286)ci bez poczu- cia, (cid:298)e nie wiesz, od czego zacz(cid:261)(cid:252). Najpierw zwizualizuj swoje pomys(cid:239)y Wychodz(cid:261)c z przytoczonego wcze(cid:286)niej spostrze(cid:298)enia, (cid:298)e struktury my(cid:286)li mózgu s(cid:261) bardzo nietrwa(cid:225)e (Csíkszentmihályi, 2005), mo(cid:298)na sformu(cid:225)owa(cid:252) praktyczn(cid:261) zasad(cid:266) post(cid:266)powania. Brzmi ona nast(cid:266)pu- j(cid:261)co: najpierw zwizualizuj swoje pomys(cid:225)y (spisuj(cid:261)c je albo rysuj(cid:261)c ich wyobra(cid:298)enie), oce(cid:276) je, a dopiero w drugiej kolejno(cid:286)ci pracuj nad szczegó(cid:225)ami i planem dzia(cid:225)ania. – 55 – Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed Najpierw zwizualizuj swoje pomys(cid:226)y, oce(cid:282) je, a dopiero w dru- giej kolejno(cid:292)ci pracuj nad szczegó(cid:226)ami i planem dzia(cid:226)ania. Brzmi to jak oczywisto(cid:286)(cid:252). Echa tej oczywisto(cid:286)ci mo(cid:298)esz odnale(cid:296)(cid:252) w zaleceniach na temat tworzenia czystego kodu (McConnell, 2004; Beck, 2008), gdzie jest mowa o napisaniu kroków algorytmu na kartce, zanim zaczniesz kodowa(cid:252), albo w metodzie programowania sterowanego testami (ang. test-driven development), gdzie spodzie- wany rezultat kodu zapisujemy w postaci testu jeszcze przed rozpo- cz(cid:266)ciem implementacji1. Mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) zobaczenia swoich pomys(cid:225)ów da Ci szans(cid:266) na zdystan- sowanie si(cid:266) od nich i przyjrzenie si(cid:266) im w szerszej perspektywie. Zapisz 30 pomys(cid:239)ów Bardzo prost(cid:261) technik(cid:261) indywidualnej burzy mózgu jest zapisanie wi(cid:266)kszej ilo(cid:286)ci pomys(cid:225)ów na kartce. Kroki s(cid:261) nast(cid:266)puj(cid:261)ce: 1. Na górze kartki zapisz temat burzy mózgu w postaci pytania, na które starasz si(cid:266) znale(cid:296)(cid:252) odpowied(cid:296). 2. Zacznij wypisywa(cid:252) pod spodem wszystkie odpowiedzi, które b(cid:266)d(cid:261) Ci przychodzi(cid:252) do g(cid:225)owy. 3. Nie oceniaj pomys(cid:225)ów. Jedynie zapisuj po kolei jeden pod drugim. 4. Pisz w równym tempie w sposób ci(cid:261)g(cid:225)y, to znaczy bez zastanawiania si(cid:266), co masz napisa(cid:252). Pisanie powinno by(cid:252) p(cid:225)ynne. 1 W zasadzie zapisujemy pewne hipotezy co do oczekiwanej implementacji, a nast(cid:266)pnie weryfikujemy je za pomoc(cid:261) testu. Dlatego jest to programowanie STEROWANE testami. W tym momencie to rozró(cid:298)nienie nie jest istotne. – 56 – Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. Planowanie pracy C zy zdarza Ci si(cid:266) czasem my(cid:286)le(cid:252), (cid:298)e mijaj(cid:261)cy dzie(cid:276) „przeciek(cid:225) przez palce”? Czy miewasz poczucie, (cid:298)e ostatnie osiem godzin inten- sywnie pracowa(cid:225)e(cid:286), ale trudno Ci okre(cid:286)li(cid:252) efekty swojej pracy? Je(cid:286)li na co najmniej jedno z tych pyta(cid:276) odpowiedzia(cid:225)e(cid:286) twierdz(cid:261)co, to ten rozdzia(cid:225) jest w(cid:225)a(cid:286)nie dla Ciebie. Poznasz tu metody na wyznaczanie priorytetów, organizowanie i planowanie swojej pracy. Natomiast dzi(cid:266)ki zamieszczonym na ko(cid:276)cu (cid:252)wiczeniom od razu sprawdzisz dzia(cid:225)anie opisanych technik w praktyce. Czym zajmujesz si(cid:218) w ci(cid:200)gu dnia? W trakcie jednego z bada(cid:276) ankietowych przeprowadzonych na próbie 246 programistów1 zapytali(cid:286)my, ile (w ich subiektywnym odczuciu) czasu po(cid:286)wi(cid:266)caj(cid:261) oni na poszczególne czynno(cid:286)ci w ci(cid:261)gu dnia pracy. Wybrane odpowiedzi by(cid:225)y nast(cid:266)puj(cid:261)ce: 1 202 osoby z 24 du(cid:298)ych firm, 18 osób z 6 (cid:286)rednich firm, 24 osoby z 8 ma(cid:225)ych firm z bran(cid:298): finanse, telekomunikacja, media, dostawcy. Wi(cid:266)cej informacji: http://www.slideshare.net/BNSIT/strategie-sukcesu-zespow-it-spotkanie- strefy-liderw-it. Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed (cid:120) Kodowanie — 31,2 czasu. (cid:120) Testowanie — 12,6 czasu. (cid:120) Debugowanie — 7,3 czasu. (cid:120) Poszukiwanie b(cid:225)(cid:266)dów — 6,5 czasu. (cid:120) Czytanie e-maili i odpowiadanie na nie — 6,5 czasu. (cid:120) Tworzenie dokumentacji — 5,2 czasu. (cid:120) Czytanie dokumentacji — 4,5 czasu. (cid:120) Przegl(cid:261)danie ciekawych stron internetowych — 2,6 czasu. Oznacza to, (cid:298)e przyjmuj(cid:261)c idealistyczne za(cid:225)o(cid:298)enie o(cid:286)miogodzin- nego dnia pracy, u(cid:286)redniony ankietowany programista na programo- wanie po(cid:286)wi(cid:266)ca dwie i pó(cid:225) godziny2. Celem technik przedstawionych w tym rozdziale nie jest zwi(cid:266)k- szenie czasu przeznaczonego na programowanie, gdy(cid:298) by(cid:225)oby to manipulowanie przy produktywno(cid:286)ci, a nam chodzi przede wszyst- kim o efektywno(cid:286)(cid:252). Celem technik jest takie u(cid:225)o(cid:298)enie Twojego dnia, aby praca wykonywana by(cid:225)a maksymalnie efektywnie. O pilno(cid:258)ci, wa(cid:285)no(cid:258)ci i macierzy Eisenhowera „Nie wszystko, co jest pilne, jest wa(cid:298)ne, i nie wszystko, co wa(cid:298)ne, jest pilne” — mia(cid:225) powiedzie(cid:252) Dwight Eisenhower, genera(cid:225) i pó(cid:296)niej- szy prezydent Stanów Zjednoczonych. Stephen Covey na tej pod- stawie opracowa(cid:225) metod(cid:266) analizy priorytetów (Covey, 2005). Obra- zuje j(cid:261) tabela 6.1. 2 Pami(cid:266)taj, (cid:298)e jest to subiektywne poczucie ankietowanych programistów. – 134 – Poleć książkęKup książkę Planowanie pracy TABELA 6.1. Analiza priorytetów wg Coveya Wa(cid:285)ne Planuj • Zarz(cid:200)dzaj • Zajmij si(cid:218), zanim stan(cid:200) si(cid:218) pilne Zajmij si(cid:218) natychmiast • Najlepiej osobi(cid:258)cie • Jest to zadanie typu „po(cid:285)ar” Niewa(cid:285)ne Unikaj • Poniewa(cid:285) maj(cid:200) niewielk(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) Deleguj • Rutynowe zadania Niepilne Pilne Pierwsze pytanie, które nasuwa si(cid:266) na my(cid:286)l, brzmi: „Co jest pilne, a co wa(cid:298)ne?”. Pilno(cid:286)(cid:252) jest zwi(cid:261)zana z terminem wykonania zadania — im bli(cid:298)szy, tym wi(cid:266)ksza jest pilno(cid:286)(cid:252). Wa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) mówi o potencjalnych konsekwencjach wykonania lub zaniechania wykonywania zadania. Im wi(cid:266)ksze konsekwencje (uzyskane korzy(cid:286)ci i rozwi(cid:261)zane problemy wskutek wykonania zadania lub utracone korzy(cid:286)ci i powsta(cid:225)e pro- blemy wskutek zaniechania wykonywania), tym wa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) jest wi(cid:266)ksza. Pilno(cid:292)(cid:254) jest zwi(cid:267)zana z terminem wykonania, wa(cid:304)no(cid:292)(cid:254) z kon- sekwencjami wykonania lub zaniechania wykonywania zadania. Kluczowym odkryciem Coveya by(cid:225)o to, (cid:298)e sprawy pilne „wypy- chaj(cid:261)” z naszego dnia pracy sprawy wa(cid:298)ne. We(cid:296)my na przyk(cid:225)ad wi(cid:266)k- sz(cid:261) refaktoryzacj(cid:266) typu wprowadzenie warstwy lub korekta archi- tektury. D(cid:225)ugoterminowymi (wewn(cid:261)trzzespo(cid:225)owymi) konsekwencjami zaniedbywania refaktoryzacji s(cid:261): (cid:120) Niska jako(cid:286)(cid:252) kodu. (cid:120) Trudne testowanie. (cid:120) Utrudnione poszukiwanie b(cid:225)(cid:266)dów. (cid:120) S(cid:225)aba wymiana wiedzy. (cid:120) Wyd(cid:225)u(cid:298)aj(cid:261)cy si(cid:266) czas wprowadzania zmiany lub dodawania funkcjonalno(cid:286)ci. – 135 – Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed (cid:120) Zwi(cid:266)kszona ilo(cid:286)(cid:252) powa(cid:298)nych b(cid:225)(cid:266)dów na produkcji. (cid:120) Pogorszenie wydajno(cid:286)ci. Z drugiej strony refaktoryzacja nie jest pilna. Zazwyczaj mo(cid:298)na zastosowa(cid:252) rozwi(cid:261)zanie „na szybko”3, które sprawi, (cid:298)e oprogramo- wanie b(cid:266)dzie dzia(cid:225)a(cid:252). Do pewnego momentu to podej(cid:286)cie b(cid:266)dzie si(cid:266) sprawdza(cid:252), poniewa(cid:298) problemy wynikaj(cid:261)ce z braku refaktoryzacji b(cid:266)d(cid:261) objawia(cid:225)y si(cid:266) przede wszystkim na poziomie technologicznym i nie b(cid:266)d(cid:261) wykracza(cid:225)y poza zespó(cid:225). Jednak w pewnym momencie kumulatywne zaniedbania b(cid:266)d(cid:261) objawia(cid:252) si(cid:266) ju(cid:298) w sposób zauwa(cid:298)alny przez u(cid:298)ytkowników i klienta. Sprawi to, (cid:298)e nagle pojawi si(cid:266) informacja dla zespo(cid:225)u: „zróbcie co(cid:286) z tym”. W ten sposób „refaktoryzacja” z zadania wa(cid:298)nego stanie si(cid:266) jednocze(cid:286)nie zadaniem pilnym. Niestety niezwykle trudno jest poradzi(cid:252) sobie z zadaniami jed- nocze(cid:286)nie bardzo pilnymi i bardzo wa(cid:298)nymi. W przypadku refakto- ryzacji zdarzaj(cid:261) si(cid:266) sytuacje, gdy taniej jest zainwestowa(cid:252) w nowy system, ni(cid:298) porz(cid:261)dkowa(cid:252) istniej(cid:261)cy. Jak(cid:261) podpowied(cid:296) co do refaktoryzacji daje tabela 6.1? Mówi: zarz(cid:261)- dzaj, planuj, to znaczy: zajmij si(cid:266) zadaniami wa(cid:298)nymi, zanim stan(cid:261) si(cid:266) pilne. Mo(cid:298)e to na przyk(cid:225)ad oznacza(cid:252): (cid:120) Spraw, aby drobne refaktoryzacje by(cid:225)y cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) pracy programisty4. (cid:120) Rozwijaj i wdra(cid:298)aj standardy tworzenia czystego i czytelnego kodu. (cid:120) W ka(cid:298)dej iteracji zarezerwuj czas na istotne powa(cid:298)niejsze refaktoryzacje. 3 W postaci if-a i //FIXME. 4 Mo(cid:298)esz o tym przeczyta(cid:252) w artykule http://www.infoq.com/articles/ natural-course-refactoring. – 136 – Poleć książkęKup książkę Wykonywanie zada(cid:276) Zacznij od zadania, którego unikasz Bywaj(cid:261) zadania, do których jako(cid:286) trudno Ci si(cid:266) zabra(cid:252). Przesuwasz je wtedy na koniec swojej listy, na nast(cid:266)pny dzie(cid:276), na przysz(cid:225)y tydzie(cid:276). Wtedy zaczyna kszta(cid:225)towa(cid:252) si(cid:266) bardzo niebezpieczny nawyk — „odk(cid:225)a- danie na pó(cid:296)niej”4. Pierwsze, co warto w tej sytuacji zrobi(cid:252), to przeanalizowa(cid:252) zada- nia na zgodno(cid:286)(cid:252) z kryteriami zadania mo(cid:298)liwego do wykonania (patrz rozdzia(cid:225) 4. „Wyodr(cid:266)bnianie zada(cid:276)”). Gdy jednak to nie pomaga, dosko- na(cid:225)(cid:261) rad(cid:266) daje Brian Tracy (Tracy, 2007) — zacznij dzie(cid:276) od tego w(cid:225)a(cid:286)nie zadania. Trudno o bardziej demotywuj(cid:261)c(cid:261) strategi(cid:266) dzia(cid:225)ania ni(cid:298) czekanie na odpowiedni moment, odpowiedni(cid:261) por(cid:266) dnia, odpowiedni nastrój albo wen(cid:266). Wtedy przez ca(cid:225)y dzie(cid:276) nie mo(cid:298)esz pozby(cid:252) si(cid:266) my(cid:286)li, (cid:298)e nie zacz(cid:261)(cid:225)e(cid:286) jeszcze zasadniczego zadania i (cid:298)e ca(cid:225)y czas si(cid:266) do niego przymierzasz. Przejmij kontrol(cid:266) nad tymi my(cid:286)lami i zacznij wykony- wa(cid:252) to zadanie od razu. Odpowiedni nastrój i wena pojawi(cid:261) si(cid:266) ju(cid:298) za chwil(cid:266). 10-minutowe wyzwanie By(cid:252) mo(cid:298)e wydaje Ci si(cid:266), (cid:298)e aby wykona(cid:252) jakie(cid:286) zadanie, potrzebna jest odpowiednia motywacja. Jest to po(cid:225)owa prawdy. Motywacja jest przy- czyn(cid:261) Twojego dzia(cid:225)ania, lecz jest równie(cid:298) jego skutkiem. Oznacza to, (cid:298)e je(cid:286)li czujesz si(cid:266) zmotywowany do wykonania jakiego(cid:286) zadania, to zaczynasz ch(cid:266)tnie nad nim pracowa(cid:252). Je(cid:286)li pozostaniemy tylko przy takim modelu motywacji, to logicznym wnioskiem jest, (cid:298)e skoro nie 4 Nie pisz(cid:266) „prokrastynacja”, która jest uto(cid:298)samiana z odk(cid:225)adaniem spraw na pó(cid:296)niej. Prokrastynacja to sk(cid:225)onno(cid:286)(cid:252) patologiczna do odsuwania w czasie momentu podj(cid:266)cia dzia(cid:225)ania i jest to zaburzenie psychiczne. Tutaj mó- wimy o (cid:225)agodniejszym, ale tak(cid:298)e uci(cid:261)(cid:298)liwym nawyku przek(cid:225)adania spraw na pó(cid:296)niej. – 161 – Poleć książkęKup książkę Getting Things Programmed czujesz si(cid:266) zmotywowany, to nie ma sensu zabiera(cid:252) si(cid:266) do zadania. Lepiej poczeka(cid:252), a(cid:298) motywacja sp(cid:225)ynie na Ciebie w jaki(cid:286) szczególny sposób. Na szcz(cid:266)(cid:286)cie jest jeszcze druga strona medalu. Gdy w dan(cid:261) czyn- no(cid:286)(cid:252) zaczynasz inwestowa(cid:252) zogniskowany wysi(cid:225)ek, gdy zaczynasz dostrzega(cid:252) ma(cid:225)e rezultaty swojej pracy, pojawia si(cid:266) motywacja albo, precyzyjniej, uczucie zmotywowania (rysunek 7.2). RYSUNEK 7.2. Motywacja to zarówno przyczyna, jak i skutek dzia(cid:225)ania Ten efekt jest esencj(cid:261) techniki 10-minutowego wyzwania. Je(cid:286)li masz trudno(cid:286)(cid:252) z rozpocz(cid:266)ciem zadania, postanów, (cid:298)e przez najbli(cid:298)sze dziesi(cid:266)(cid:252) minut b(cid:266)dziesz zajmowa(cid:252) si(cid:266) tylko tym zadaniem z naj- wi(cid:266)kszym zaanga(cid:298)owaniem, na jakie Ci(cid:266) sta(cid:252). Tylko dziesi(cid:266)(cid:252) minut, potem mo(cid:298)esz znów od(cid:225)o(cid:298)y(cid:252) to zadanie na bok, je(cid:286)li tylko b(cid:266)dziesz mia(cid:225) na to ochot(cid:266). Trik polega na tym, (cid:298)e dziesi(cid:266)(cid:252) minut „udawanego” zaanga(cid:298)owa- nia to wystarczaj(cid:261)cy czas, aby pojawi(cid:225)a si(cid:266) „prawdziwa” motywacja. Motywacja mo(cid:304)e pojawia(cid:254) si(cid:272) dopiero PO rozpocz(cid:272)ciu prac nad zadaniem. Je(cid:292)li brak Ci motywacji do pracy, zacznij pracowa(cid:254). Pomodoro Technique® Pomodoro (Nöteberg, 2009) to gra, dzi(cid:266)ki której uczysz si(cid:266) kontrolo- wa(cid:252) wewn(cid:266)trzne i zewn(cid:266)trzne rozpraszacze. Celem tej gry jest zdo- bycie jak najwi(cid:266)cej interwa(cid:225)ów czasu, w których pracujesz nad wybra- nym zadaniem w pe(cid:225)nym skupieniu. – 162 – Poleć książkęKup książkę Wykonywanie zada(cid:276) Podstawowe zasady (rysunek 7.3) gry s(cid:261) nast(cid:266)puj(cid:261)ce: (cid:120) Pracujesz w skupieniu nad jednym zadaniem przez 25 minut. (cid:120) Po 25 minutach nast(cid:266)puje 5 minut przerwy. (cid:120) Po ka(cid:298)dych czterech 25-minutowych cyklach nast(cid:266)puje 15 minut przerwy. (cid:120) W ci(cid:261)gu 25-minutowego czasu pracy: (cid:120) Dozwolona jest tylko praca. (cid:120) Je(cid:286)li pojawia si(cid:266) rozpraszacz wewn(cid:266)trzny lub zewn(cid:266)trzny, nale(cid:298)y zapisa(cid:252) to w rejestrze i wróci(cid:252) do pracy. (cid:120) Je(cid:286)li po pojawieniu si(cid:266) rozpraszacza zrobisz co(cid:286) wi(cid:266)cej ni(cid:298) wy(cid:225)(cid:261)cznie zapisanie w rejestrze, to ten interwa(cid:225) uwa(cid:298)a si(cid:266) za niezaliczony. (cid:120) Oznaczaj pojawiaj(cid:261)ce si(cid:266) rozpraszacze wewn(cid:266)trzne i zewn(cid:266)trzne. (cid:120) Celem gry jest zebranie jak najwi(cid:266)kszej ilo(cid:286)ci 25-minutowych interwa(cid:225)ów w ci(cid:261)gu dnia. (cid:120) Je(cid:286)li zako(cid:276)czysz zadanie przed up(cid:225)ywem interwa(cid:225)u, nie wolno rozpoczyna(cid:252) nowego zadania. Musisz kontynuowa(cid:252) prac(cid:266) nad bie(cid:298)(cid:261)cym zadaniem i na przyk(cid:225)ad dopracowywa(cid:252) szczegó(cid:225)y. Celem jest tu nabycie umiej(cid:266)tno(cid:286)ci dzielenia pracy na 25-minutowe odcinki czasu. RYSUNEK 7.3. Pomodoro — zasady gry – 163 – Poleć książkęKup książkę Notatki Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Getting Things Programmed. Droga do efektywności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: