Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003831 24127660 na godz. na dobę w sumie
Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących - książka
Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7574-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Droga do finansowego zwycięstwa

Skoro sięgasz po tę książkę, przypuszczalnie masz pewien kapitał, który chcesz zainwestować na giełdzie. Masz też chęci, determinację i podstawowe informacje o tym, jak działa giełda i co trzeba zrobić, by stać się giełdowym graczem... A wiesz, czym różni się zwycięski inwestor od inwestora zwyciężonego? Otóż ten pierwszy, zanim zaczął zarabiać, poznał i wybrał odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną. Książkę Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących możemy nazwać podręcznikiem zwycięzcy. Zawiera ona opisy najpopularniejszych strategii i technik inwestycyjnych. Wyjaśnia, jak one działają i czy rzeczywiście działają. W dodatku napisana jest przystępnym językiem, tak by lektura nie tylko Ci się przydała, lecz także była przyjemna.

Czytaj zatem i dowiedz się, czy:Adam Zaremba - ekonomista, komentator rynków giełdowych i doradca inwestycyjny w renomowanych instytucjach finansowych. Doktor nauk ekonomicznych, który wykształcenie w dziedzinie finansów zdobywał między innymi na uczelniach w Europie, USA i Chinach. Autor książek o inwestowaniu, a także licznych publikacji na temat rynku finansowego. Jest samodzielnym inwestorem giełdowym z wieloletnim doświadczeniem.Patroni medialni:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 032 231 22 19, 032 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?giessp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7574-6 Copyright © Adam Zaremba 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp 1. Strategie inwestycyjne Zbuduj własną strategię inwestycyjną 1. Poznaj siebie Zysk i ryzyko Zagadnienia podatkowe Koszty transakcyjne Dostępność czasu i kompetencje Horyzont inwestycyjny i płynność Kwestie etyczne 2. Dobierz właściwą strategię do swoich potrzeb 3. Sprawdź, czy strategia działa 4. Oceniaj i udoskonalaj 2. Inwestowanie w wartość Inwestowanie w wartość — jak to działa? Filtrowanie fundamentalne Inwestowanie w wartość w praktyce Wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik ceny do wartości księgowej Wskaźnik ceny do sprzedaży Stopa dywidendy Czy warto inwestować w wartość? 3. Inwestowanie we wzrost Efekt małych spółek Debiuty giełdowe 7 9 9 9 9 17 19 19 20 21 21 21 22 23 24 26 29 32 42 50 53 57 61 65 80 Kup książkęPoleć książkę 6 GIEŁDA. SKUTECZNE STRATEGIE NIE TYLKO DLA POCZĄTKUJĄCYCH Kupowanie wzrostu Oczekiwania rynkowe Analitycy Wzrost historyczny Jedna strategia, wiele twarzy 4. Analiza techniczna Analiza techniczna Narzędzia analizy technicznej Podążanie za trendem Niepodążanie za trendem Strategie wartości względnej Narzędzia alternatywne Dlaczego analiza techniczna działa (lub nie działa)? Hipoteza o efektywności rynku Szum rynkowy Mikrostruktura rynku Modele instytucjonalne Modele behawioralne Czy na analizie technicznej można zarobić? Systemy transakcyjne Analiza techniczna — wskazówki dla inwestorów 5. Inwestycje kontrariańskie Jak inwestują kontrarianie? Wskaźniki finansowe Historyczne stopy zwrotu Ratingi Wolumen obrotów 6. Poleganie na ekspertach Rekomendacje maklerskie Czy warto ufać rekomendacjom? Co jest nie tak z rekomendacjami? Jak naprawić rekomendacje? Co więc z tymi rekomendacjami? Fundusze inwestycyjne Lucy gra na giełdzie Jak zarządzać zarządzającymi? Insiderzy 7. Słowo końcowe 95 95 96 97 104 107 109 110 111 118 123 124 128 128 131 132 132 134 143 148 154 161 162 167 169 171 173 177 181 183 189 191 195 195 195 209 211 215 Kup książkęPoleć książkę Inwestycje kontraria(cid:241)skie 5 Zbyszek bardzo d(cid:239)ugo obserwowa(cid:239), jak jego znajomi zarabiaj(cid:200) krocie na gie(cid:239)dzie. Wreszcie podj(cid:200)(cid:239) m(cid:218)sk(cid:200) decyzj(cid:218) i sam postanowi(cid:239) zosta(cid:202) inwesto- rem gie(cid:239)dowym. By(cid:239) to rok 2007. Kursy akcji od wielu lat systema- tycznie ros(cid:239)y, wi(cid:218)c wygl(cid:200)da(cid:239)o na to, (cid:285)e akcje pozwalaj(cid:200) zarabia(cid:202) spore pieni(cid:200)dze. Akurat w tym samym czasie Polska wygra(cid:239)a mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) organi- zacji mistrzostw (cid:258)wiata Euro 2012, wi(cid:218)c Zbyszek skonstatowa(cid:239), (cid:285)e praw- dopodobnie warto postawi(cid:202) na bran(cid:285)(cid:218) budowlan(cid:200). Stadiony, drogi, lotniska — kto(cid:258) b(cid:218)dzie musia(cid:239) to wszystko zbudowa(cid:202), a ten, kto to zrobi, zarobi na tym niema(cid:239)(cid:200) fortun(cid:218). Zbyszek — jako (cid:285)e by(cid:239) niedo(cid:258)wiadczonym inwe- storem — postanowi(cid:239) jednak skonsultowa(cid:202) si(cid:218) ze znajomym. O dziwo, wszyscy wierzyli w bran(cid:285)(cid:218) budowlan(cid:200). Co wi(cid:218)cej, jego opini(cid:218) potwierdzali równie(cid:285) eksperci i analitycy rynku kapita(cid:239)owego. Powsta(cid:239)y nawet spe- cjalne fundusze inwestycyjne dedykowane rynkowi budowlanemu i inwe- stycjom zwi(cid:200)zanym z Euro 2012. Zbyszek uzna(cid:239), (cid:285)e wszyscy jednocze(cid:258)nie nie mog(cid:200) si(cid:218) myli(cid:202). B(cid:218)d(cid:200)c osob(cid:200) niezwykle przezorn(cid:200), na wszelki wypadek postanowi(cid:239) jednak ulo- kowa(cid:202) swój portfel g(cid:239)ównie w jednej z najbardziej renomowanych spó(cid:239)ek budowlanych — PBG. Ju(cid:285) wówczas bran(cid:285)a budowlana notowana by(cid:239)a stosunkowo wysoko — za akcje p(cid:239)aci(cid:239)o si(cid:218) przeci(cid:218)tnie 30-krotno(cid:258)(cid:202) ich zy- sków — jednak Zbyszek rozumia(cid:239), (cid:285)e gdy tylko firmy zyskaj(cid:200) intratne kontrakty, zyski zwi(cid:218)ksz(cid:200) si(cid:218) wielokrotnie. Kup książkęPoleć książkę 162 GIE(cid:146)DA. SKUTECZNE STRATEGIE NIE TYLKO DLA POCZ(cid:107)TKUJ(cid:107)CYCH Pó(cid:283)niej jednak co(cid:258) zacz(cid:218)(cid:239)o si(cid:218) psu(cid:202). Spó(cid:239)ki zamiast rosn(cid:200)(cid:202), systema- tycznie traci(cid:239)y na warto(cid:258)ci. Zbyszek by(cid:239) jednak inwestorem d(cid:239)ugotermi- nowym, a takich nie interesuj(cid:200) przej(cid:258)ciowe wahania. W 2011 roku war- to(cid:258)(cid:202) jego portfela spad(cid:239)a o ponad 80 proc. Zbyszek wci(cid:200)(cid:285) jednak stara(cid:239) si(cid:218) zachowa(cid:202) spokój. Z jednej strony, na bran(cid:285)(cid:218) budowlan(cid:200) liczy(cid:239) nie tylko on, a ca(cid:239)e rzesze inwestorów. Z drugiej strony, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) jego portfela stanowi(cid:239)o przecie(cid:285) PBG — najwi(cid:218)ksza i najbardziej renomowana spó(cid:239)ka w kraju. I wtedy w(cid:239)a(cid:258)nie PBG og(cid:239)osi(cid:239)o upad(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Mora(cid:239): gdy znajdziesz si(cid:218) po stronie wi(cid:218)kszo(cid:258)ci, to znak, (cid:285)e czas zmieni(cid:202) stron(cid:218). Jak inwestuj(cid:200) kontrarianie? Czy dobra firma to dobra inwestycja? Czy op(cid:239)aca si(cid:218) kupi(cid:202) akcje spó(cid:239)ki, która ma chwytliwe produkty, która regularnie zwi(cid:218)ksza zyski oraz notuje wysokie mar(cid:285)e, a tak(cid:285)e posiada nieskaziteln(cid:200) reputacj(cid:218)? Czy mo(cid:285)e lepiej skoncentrowa(cid:202) si(cid:218) na czym(cid:258) zupe(cid:239)nie odwrotnym: na spó(cid:239)kach nudnych, zapomnianych, zad(cid:239)u(cid:285)onych i w kiepskiej kondycji finansowej? Cho(cid:202) in- tuicja podpowiada(cid:239)aby, (cid:285)e drugie rozwi(cid:200)zanie nie jest najrozs(cid:200)dniejsze, prawid(cid:239)owa odpowied(cid:283) nie jest ju(cid:285) tak oczywista. Inwestowanie kontraria(cid:241)skie inaczej nazywa si(cid:218) „inwestowaniem przeciw wi(cid:218)kszo(cid:258)ci”. Istota koncepcji polega na za(cid:239)o(cid:285)eniu, (cid:285)e wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) na gie(cid:239)dzie cz(cid:218)sto si(cid:218) myli. We(cid:283)my przyk(cid:239)ad rynku akcji w trakcie ró(cid:285)nych etapów. Pocz(cid:200)tkowo ceny s(cid:200) niskie, poniewa(cid:285) istnieje bardzo skromny popyt. Wielu inwestorów jest zdania, (cid:285)e perspektywy s(cid:200) s(cid:239)abe, dlatego trzymaj(cid:200) si(cid:218) z dala od rynku akcji, a oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci lokuj(cid:200) w bez- piecznych aktywach: lokatach, obligacjach i tym podobnych. Innymi s(cid:239)owy, pesymizm wi(cid:218)kszo(cid:258)ci implikuje brak zainteresowania kupnem i niskie ceny. Z czasem jednak kursy gie(cid:239)dowe zaczynaj(cid:200) rosn(cid:200)(cid:202), a coraz wi(cid:218)ksza liczba graczy wierzy w dalsz(cid:200) popraw(cid:218) sytuacji. Niewykorzystana dotychczas w pe(cid:239)ni gotówka powoli p(cid:239)ynie z bezpiecznych przystani na rynek akcji. Proces ten trwa, dopóki nie zostanie osi(cid:200)gni(cid:218)ty przeciwleg(cid:239)y Kup książkęPoleć książkę Inwestycje kontraria(cid:241)skie 163 biegun. W ko(cid:241)cowej fazie hossy zdecydowana wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) inwestorów jest optymistami. Wierz(cid:200) oni w dalsze wzrosty — to dlatego swoje oszcz(cid:218)dno- (cid:258)ci ulokowali na gie(cid:239)dzie. W rezultacie nie posiadaj(cid:200) ju(cid:285) rezerw wolnej gotówki. Ceny s(cid:200) wysokie, poniewa(cid:285) popyt by(cid:239) du(cid:285)y, jednak cech(cid:200) optymistów jest to, (cid:285)e ju(cid:285) kupili akcje za swoje oszcz(cid:218)dno(cid:258)ci, a na dalsze inwestycje nie maj(cid:200) wolnych (cid:258)rodków. W rezultacie gdy inwestorzy s(cid:200) najbardziej optymistyczni, paliwo do wzrostów si(cid:218) wyczerpuje, poniewa(cid:285) wszyscy zainteresowani kupili ju(cid:285) akcje i brakuje ch(cid:218)tnych do dalszego ich nabywania. W chwili najwi(cid:218)kszej euforii rozpoczynaj(cid:200) si(cid:218) spadki. Powy(cid:285)szy opis ma charakter raczej anegdotyczny ani(cid:285)eli naukowy, jednak wskazówki potwierdzaj(cid:200)ce takie zachowania w(cid:258)ród inwestorów mo(cid:285)na odszuka(cid:202) w ró(cid:285)nego rodzaju danych. Rysunek 5.1 przedstawia poziom gotówki w funduszach inwestycyjnych w USA na tle notowa(cid:241) indeksu S P500. Rysunek 5.1. Poziom gotówki w funduszach inwestycyjnych w USA (cid:189)ród(cid:239)o: Opracowanie w(cid:239)asne na podstawie danych z serwisu Bloomberg Zwró(cid:202)my uwag(cid:218), (cid:285)e w okolicach gie(cid:239)dowych szczytów w portfelach inwestorów jest najmniej gotówki, a w okolicach do(cid:239)ków najwi(cid:218)cej. Inaczej mówi(cid:200)c, gdy gracze gie(cid:239)dowi wypchaj(cid:200) ju(cid:285) swoje portfele po Kup książkęPoleć książkę 164 GIE(cid:146)DA. SKUTECZNE STRATEGIE NIE TYLKO DLA POCZ(cid:107)TKUJ(cid:107)CYCH brzegi akcjami, a w kieszeniach brakuje gotówki na dalsze zakupy, zwia- stuje to spadki. Z drugiej strony, gdy wolnych pieni(cid:218)dzy w funduszach jest mnóstwo, mo(cid:285)e to sugerowa(cid:202) przysz(cid:239)e zwy(cid:285)ki. Podobne tendencje mo(cid:285)na odnale(cid:283)(cid:202) na polskim rynku. Rysunek 5.2 przedstawia poziom zaanga(cid:285)owania otwartych funduszy emerytalnych w akcje na tle najwa(cid:285)niejszego indeksu warszawskiej gie(cid:239)dy — WIG-u. Rysunek 5.2. Zaanga(cid:285)owanie OFE w akcje na tle zmian WIG-u (cid:189)ród(cid:239)o: Opracowanie w(cid:239)asne na podstawie danych KNF i serwisu Bloomberg Nietrudno spostrzec, (cid:285)e OFE posiada(cid:239)y najwi(cid:218)cej akcji w portfelach wówczas, gdy gie(cid:239)da notowa(cid:239)a maksima, a najmniej w okresach rynko- wych do(cid:239)ków. Do powy(cid:285)szych oblicze(cid:241) nale(cid:285)y jednak podchodzi(cid:202) ze spor(cid:200) rezerw(cid:200) i nie wyci(cid:200)ga(cid:202) pochopnych wniosków, (cid:285)e zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy OFE to banda baranów, która kupuje na szczycie hossy, a sprzedaje w do(cid:239)ku bessy. Po pierwsze, fundusze nie kupuj(cid:200) dlatego, (cid:285)e akcje s(cid:200) drogie, tylko akcje s(cid:200) drogie, poniewa(cid:285) kupuj(cid:200) je fundusze. Po drugie, warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e same zmiany cen rynkowych wp(cid:239)ywaj(cid:200) równie(cid:285) na warto(cid:258)(cid:202) i udzia(cid:239) akcji w portfelach OFE. Niemniej jednak przedstawiony wska(cid:283)nik jest jednym z klasycznych indykatorów, którymi kieruj(cid:200) si(cid:218) inwestorzy kontraria(cid:241)scy w swoich szacunkach dotycz(cid:200)cych tego, co robi wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202). Kup książkęPoleć książkę Inwestycje kontraria(cid:241)skie 165 Wbrew pozorom inwestycje kontraria(cid:241)skie nie polegaj(cid:200) na bez- my(cid:258)lnym post(cid:218)powaniu odwrotnie, ni(cid:285) robi to wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202). Faktem jest, (cid:285)e post(cid:218)puj(cid:200)c tak jak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202), odnotujemy takie wyniki jak wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202). Jakkolwiek mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e w danym przypadku to akurat wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) ma racj(cid:218) i stawiaj(cid:200)c si(cid:218) po stronie mniejszo(cid:258)ci, stracimy pieni(cid:200)dze. Pod- sumowuj(cid:200)c, aby by(cid:202) skutecznym inwestorem stosuj(cid:200)cym metody kontra- ria(cid:241)skie, trzeba spe(cid:239)ni(cid:202) dwa warunki. Po pierwsze, nale(cid:285)y postawi(cid:202) inaczej, ni(cid:285) stawia wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202). Po drugie, nale(cid:285)y mie(cid:202) racj(cid:218), podczas gdy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) si(cid:218) myli. Spe(cid:239)nienie szczególnie tego drugiego warunku mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) nie(cid:239)atwe. Metody kontraria(cid:241)skie stosuje si(cid:218) na gie(cid:239)dzie w dwóch szerokich uj(cid:218)ciach. 1. W procesie market timingu, czyli próbie oszacowania, w jakiej fazie koniunktury znajduje si(cid:218) szeroki rynek akcji. Dzi(cid:218)ki temu inwestor mo(cid:285)e podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218), w jak(cid:200) klas(cid:218) aktywów si(cid:218) zaan- ga(cid:285)owa(cid:202). Je(cid:285)eli wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) widzi przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) gie(cid:239)dy w ró(cid:285)owych kolorach, wówczas lepiej trzyma(cid:202) si(cid:218) z daleka od gie(cid:239)dy, a gdy wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) jest pesymistami, warto zwi(cid:218)kszy(cid:202) zaanga(cid:285)owanie w akcje. 2. W procesie selekcji spó(cid:239)ek. Kontraria(cid:241)skie narz(cid:218)dzia pomagaj(cid:200) zrozumie(cid:202), które spó(cid:239)ki wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) inwestorów odrzuca, a co do których jest przesadnie entuzjastyczna. Kontraria(cid:241)ska filozofia nakazywa(cid:239)aby wówczas kupowa(cid:202) spó(cid:239)ki o niskim powa(cid:285)aniu, a sprzedawa(cid:202) te o dobrej renomie. Temu w(cid:239)a(cid:258)nie aspektowi inwe- stowania przeciw wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przyjrzymy si(cid:218) w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki. W celu odró(cid:285)nienia firm „dobrych” od „z(cid:239)ych” mo(cid:285)na si(cid:218) pos(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) ró(cid:285)nym wska(cid:283)nikami. Poni(cid:285)ej przyjrzymy si(cid:218) najpopularniejszym z nich i zweryfikujemy, czy faktycznie pozwalaj(cid:200) nam odszuka(cid:202) firmy, co do których wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) si(cid:218) myli. Kup książkęPoleć książkę 166 GIE(cid:146)DA. SKUTECZNE STRATEGIE NIE TYLKO DLA POCZ(cid:107)TKUJ(cid:107)CYCH David Dreman, czyli dlaczego warto polubi(cid:202) nudne spó(cid:239)ki David Dreman to jedna z najwi(cid:218)kszych legend Wall Street. S(cid:239)aw(cid:218) zyska(cid:239) tym, (cid:285)e jako je- den z pierwszych na wielk(cid:200) skal(cid:218) wcieli(cid:239) w (cid:285)ycie kontraria(cid:241)skie metody inwestowania. Zwyk(cid:239) on mawia(cid:202), (cid:285)e „inwestorzy lubi(cid:200) spó(cid:239)ki ekscytuj(cid:200)ce, nudne nie ciesz(cid:200) si(cid:218) zaintereso- waniem”. Przez 15 lat, w ci(cid:200)gu których zarz(cid:200)dza(cid:239) funduszem Dreman Value Management, (cid:258)rednia roczna stopa zwrotu wynios(cid:239)a 16,7 proc. wobec 8,9 proc., które mo(cid:285)na by(cid:239)o prze- ci(cid:218)tnie zarobi(cid:202), inwestuj(cid:200)c w spó(cid:239)ki z indeksu S P500. Te kilka procent przewagi mo(cid:285)e nie by(cid:202) imponuj(cid:200)ce, ale je(cid:258)li we(cid:283)miemy pod uwag(cid:218) fakt, (cid:285)e w ci(cid:200)gu tego ca(cid:239)ego okresu jedynie 2 lata by(cid:239)y stratne, a a(cid:285) 13 zyskownych, to d(cid:239)ugoterminowa przewaga nad indeksem w po- (cid:239)(cid:200)czeniu z wyj(cid:200)tkow(cid:200) konsekwencj(cid:200) zaczyna robi(cid:202) naprawd(cid:218) spore wra(cid:285)enie. S(cid:239)ynny inwestor by(cid:239) zdania, (cid:285)e miar(cid:200) emocjonalnego nastawienia graczy gie(cid:239)dowych do spó(cid:239)ek s(cid:200) wska(cid:283)niki rynkowe: ceny do zysku, ceny do warto(cid:258)ci ksi(cid:218)gowej czy ceny do przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych. Gdy ich warto(cid:258)ci s(cid:200) wyj(cid:200)tkowo niskie, mog(cid:200) wskazywa(cid:202), (cid:285)e gracze w nadmiernej panice pozbywali si(cid:218) akcji, do(cid:239)uj(cid:200)c cen(cid:218). Dodatkowo koncentro- wa(cid:239) si(cid:218) on g(cid:239)ównie na du(cid:285)ych spó(cid:239)kach (powy(cid:285)ej 3 mld dolarów kapitalizacji), po- niewa(cid:285) s(cid:200) bardziej p(cid:239)ynne i umo(cid:285)liwiaj(cid:200) szybsze wej(cid:258)cie i wyj(cid:258)cie z inwestycji. Dreman przesiewa(cid:239) spó(cid:239)ki nale(cid:285)(cid:200)ce do 10 proc. firm maj(cid:200)cych najni(cid:285)sze P/E, P/CF, P/BV. Nast(cid:218)pnie stara(cid:239) si(cid:218) osobno bada(cid:202) ka(cid:285)dy przypadek i znale(cid:283)(cid:202) przyczyny niskiej wyceny. Dreman szuka(cid:239) takich przedsi(cid:218)biorstw, w których niska wycena jest przesadzona, a w ostatnich pi(cid:218)ciu latach firmy pokazywa(cid:239)y rosn(cid:200)ce zyski. Ostatecznie po zako(cid:241)czeniu ca(cid:239)ej procedury doboru spó(cid:239)ek do portfela powinno trafi(cid:202) od 45 do 65 spó(cid:239)ek z przynajmniej 15 ró(cid:285)nych bran(cid:285). Dreman nie stosowa(cid:239) (cid:285)adnych narz(cid:218)dzi analizy technicznej, poniewa(cid:285) nie uwa(cid:285)a(cid:239) ich za racjonalne. Odcina(cid:239) si(cid:218) te(cid:285) od hedgingu i wykorzystywania strategii opcyjnych. Jak ka(cid:285)da strategia inwestycyjna, tak(cid:285)e kontraria(cid:241)ska technika Dremana musi oprócz sygna(cid:239)ów kupna obejmowa(cid:202) równie(cid:285) sygna(cid:239)y sprzeda(cid:285)y. W tym wypadku istniej(cid:200) dok(cid:239)adnie trzy sygna(cid:239)y. Pierwszy to osi(cid:200)gni(cid:218)cie przez spó(cid:239)k(cid:218) wska(cid:283)nika ceny do zysku na poziomie (cid:258)redniej rynkowej. Drugi to niekorzystna zmiana w funda- mentach spó(cid:239)ki. Dreman jest zdania, (cid:285)e w takich chwilach trzeba szybko ci(cid:200)(cid:202) straty i pozbywa(cid:202) si(cid:218) papierów. Ostatni sygna(cid:239) wyst(cid:218)puje, gdy firma przez okres od 24 do 36 miesi(cid:218)cy pozostaje w ci(cid:200)g(cid:239)ej konsolidacji, bez wyra(cid:283)niejszych ruchów ce- nowych. Wówczas najlepiej sprzeda(cid:202) akcje i „przesi(cid:200)(cid:258)(cid:202) si(cid:218)” na inn(cid:200) atrakcyjn(cid:200) spó(cid:239)k(cid:218)1. 1 Zaremba A., Zarabiaj jak najlepsi inwestorzy gie(cid:239)dowi, Parkiet, 2008. Kup książkęPoleć książkę Inwestycje kontraria(cid:241)skie 167 Wska(cid:283)niki finansowe Pierwsza koncepcja to skoncentrowanie si(cid:218) na kondycji finansowej firmy. Je(cid:285)eli spó(cid:239)ka ma niskie zad(cid:239)u(cid:285)enie, wy(cid:285)sze mar(cid:285)e, dynamiczniej rosn(cid:200)c(cid:200) sprzeda(cid:285) i wy(cid:285)sze wska(cid:283)niki p(cid:239)ynno(cid:258)ci, to mo(cid:285)na przypuszcza(cid:202), (cid:285)e inwestorzy b(cid:218)d(cid:200) na ni(cid:200) zerka(cid:202) (cid:239)askawszym okiem ani(cid:285)eli na przedsi(cid:218)- biorstwo z problemami finansowymi. Jakkolwiek dobra firma niekoniecz- nie musi okaza(cid:202) si(cid:218) dobr(cid:200) inwestycj(cid:200). Z jednej strony, mo(cid:285)liwe jest, (cid:285)e wysoka „jako(cid:258)(cid:202) finansowa” spó(cid:239)ki przek(cid:239)ada si(cid:218) na jej perspektywy roz- woju, a co za tym idzie wy(cid:285)sze stopy zwrotu dla inwestorów. Taka strate- gia by(cid:239)aby bardzo intuicyjna — w ko(cid:241)cu stabilna finansowo firma wydaje si(cid:218) bezpieczniejsz(cid:200) inwestycj(cid:200) ani(cid:285)eli jaki(cid:258) podupadaj(cid:200)cy trup. Z drugiej strony, mo(cid:285)liwe jest tak(cid:285)e, i(cid:285) poniewa(cid:285) spó(cid:239)ki w kiepskiej kondycji fi- nansowej ciesz(cid:200) si(cid:218) mniejszym popytem i zainteresowaniem ze strony inwestorów, to s(cid:200) ta(cid:241)sze i maj(cid:200) wi(cid:218)kszy potencja(cid:239) wzrostu. Która teoria jest prawdziwa? Ciekaw(cid:200) wskazówk(cid:218) w tym zakresie daje niejaki Tom Peters, po- pularny autor ze Stanów Zjednoczonych, który w 1988 roku zawojowa(cid:239) czytelników ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200) In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies2. Peters wyodr(cid:218)bni(cid:239) w niej cechy firm, które w jego opinii s(cid:200) „(cid:258)wietnymi” firmami. Niestety, jak ju(cid:285) zauwa(cid:285)yli(cid:258)my, fakt, (cid:285)e jaka(cid:258) spó(cid:239)ka jest w (cid:258)wietnej kondycji finansowej, wcale nie przes(cid:200)dza, (cid:285)e oka(cid:285)e si(cid:218) (cid:258)wietn(cid:200) inwestycj(cid:200). Kilka lat pó(cid:283)niej inna ekspertka od rynku kapita(cid:239)owego3 postanowi(cid:239)a podzieli(cid:202) spó(cid:239)ki gie(cid:239)dowe na spe(cid:239)niaj(cid:200)ce kryteria Petersa i niespe(cid:239)niaj(cid:200)ce ich. Przeci(cid:218)tne charakterystyki w roku analizy przedstawia tabela 5.1. „(cid:165)wietne” firmy mia(cid:239)y wszystkie cechy liderów w swoich dzie- dzinach. Wy(cid:285)sze mar(cid:285)e, szybszy wzrost i korzystniejsze stopy zwrotu z aktywów z pewno(cid:258)ci(cid:200) (cid:258)wiadczy(cid:239)y o ich niez(cid:239)ej kondycji finansowej. 2 Peters T., In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run Companies, Harper Collins Publishing, 1988. 3 Clayman M., Excellence revisited, „Financial Analysts Journal”, s. 61 – 66, maj/czerwiec 1994. Kup książkęPoleć książkę 216 GIE(cid:146)DA. SKUTECZNE STRATEGIE DLA POCZ(cid:107)TKUJ(cid:107)CYCH Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Giełda. Skuteczne strategie nie tylko dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: