Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 007162 20254524 na godz. na dobę w sumie
GitHub. Przyjazny przewodnik - ebook/pdf
GitHub. Przyjazny przewodnik - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0506-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Poznaj możliwości Gita i GitHuba!

Git zrewolucjonizował świat systemów kontroli wersji. Koncepcja rozproszonego systemu podbiła serca programistów i ustanowiła trendy na kolejna lata. Co powstało z połączenia Gita i serwisu udostępniającego miejsce oraz narzędzia dla programistów korzystających z Gita? To GitHub — najpopularniejsze miejsce w sieci, w którym znajdziesz tysiące projektów. GitHub wytycza dziś ścieżki dla platform ułatwiających pracę z rozproszonymi systemami kontroli wersji.

Ta książka została w całości poświęcona właśnie GitHubowi. Sięgnij po nią i przekonaj się, jakie usługi oferuje ten serwis oraz jak wykorzystać jego potencjał w Twoim projekcie. W trakcie lektury dowiesz się, jak przeglądać udostępniony kod, współpracować przy projektach oraz dostarczać poprawki. Ponadto nauczysz się zarządzać zgłoszonymi przez użytkowników problemami w Twoim kodzie oraz opanujesz najlepsze praktyki konfigurowania Twojego repozytorium. Na sam koniec poznasz narzędzia przeznaczone dla systemów MacOS i Windows, a służące do współpracy z serwisem GitHub. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich czytelników chcących w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w tym serwisie.
  • Dowiedz się jak i dlaczego ludzie używają GitHuba do współpracy.
  • Przeglądaj bieżący stan projektu — najnowsze zmiany, prace do wykonania i historię poprawek.
  • Twórz i edytuj pliki w GitHubie bez znajomości systemu Git.
  • Sugeruj zmiany w projektach, w których nie masz uprawnień do bezpośredniego wprowadzania poprawek.
  • Używaj narzędzi do obsługi problemów i zgłoszeń, twórz gałęzie w celu definiowania nowych funkcji i wspólnej pracy nad zmianami.
  • Twórz nowe repozytoria GitHuba, z uwzględnieniem praw dostępu do swojego projektu

Zaawansowany system kontroli wersji dla każdego!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Introducing GitHub Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-283-0503-8 © 2015 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Introducing GitHub, ISBN 9781491949740 © 2015 Pragmatic Learning, Inc. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/github Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:316)ci Przedmowa ...................................................................................... 7 Do kogo jest adresowana ta ksi(cid:241)(cid:276)ka? 7 8 Nie tylko kod 8 Komu nie przyda si(cid:246) ta ksi(cid:241)(cid:276)ka? 9 Jak korzysta(cid:232) z niniejszej ksi(cid:241)(cid:276)ki? Konwencje zastosowane w ksi(cid:241)(cid:276)ce 9 9 Podzi(cid:246)kowania 1. Wst(cid:253)p ..............................................................................................11 11 11 12 13 13 2. Przegl(cid:233)danie ...................................................................................17 17 19 20 20 22 23 25 25 27 28 29 30 30 32 Wykres wspó(cid:228)pracowników Wykres zmian Wykres cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci zmian w kodzie Wykres „karta perforowana” Wykres sieciowy Lista uczestników Wykres ruchu sieciowego Czym jest Git? Czym jest GitHub? Dlaczego warto u(cid:276)ywa(cid:232) Gita? Dlaczego warto u(cid:276)ywa(cid:232) GitHuba? Najwa(cid:276)niejsze poj(cid:246)cia Zapoznanie si(cid:246) ze stron(cid:241) projektu Wy(cid:264)wietlanie pliku README.md Przegl(cid:241)danie historii zmian Wy(cid:264)wietlanie zg(cid:228)osze(cid:254) Wy(cid:264)wietlanie problemów Wy(cid:264)wietlanie pulsu Wy(cid:264)wietlanie wykresów w GitHubie 3 Kup książkęPoleć książkę Wprowadzanie zmian w odga(cid:228)(cid:246)zieniu Tworzenie zg(cid:228)oszenia z poziomu ga(cid:228)(cid:246)zi Wspó(cid:228)praca przy zg(cid:228)oszeniach Tworzenie folderu Zmiana nazwy folderu Ograniczenia edytowania w serwisie GitHub Udzia(cid:228) w projekcie za po(cid:264)rednictwem odga(cid:228)(cid:246)zie(cid:254) Dodawanie pliku Tworzenie zg(cid:228)oszenia Edytowanie pliku Zmiana nazwy albo przenoszenie pliku Praca z folderami 3. Edycja .............................................................................................33 33 34 36 44 47 48 49 49 49 4. Wspó(cid:293)praca .................................................................................... 51 51 54 56 56 57 57 58 59 61 62 63 63 64 65 65 67 68 70 70 70 71 72 74 75 76 78 Zaanga(cid:276)owanie konkretnych osób w zg(cid:228)oszenie Przegl(cid:241)danie zg(cid:228)osze(cid:254) Komentowanie zg(cid:228)osze(cid:254) Uatrakcyjnianie komentarzy Modyfikowanie zg(cid:228)osze(cid:254) Testowanie zg(cid:228)oszenia Akceptowanie zg(cid:228)oszenia Kto powinien akceptowa(cid:232) zg(cid:228)oszenia? Powiadomienia o zg(cid:228)oszeniach Zalecenia dotycz(cid:241)ce zg(cid:228)osze(cid:254) Definiowanie nowego problemu Zarz(cid:241)dzanie kamieniami milowymi w ramach problemów Zarz(cid:241)dzanie etykietami w ramach problemów Komentowanie problemów Odwo(cid:228)ywanie si(cid:246) do problemów w zmianie Zalecenia dotycz(cid:241)ce problemów Rozpocz(cid:246)cie pracy z wiki Dodawanie stron do wiki i odwo(cid:228)ywanie si(cid:246) do nich Informacyjne strony WWW w GitHubie Tworzenie strony internetowej dla projektu Tworzenie strony internetowej dla siebie albo dla organizacji Problemy Wiki 4 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę Tworzenie repozytorium Dodawanie wspó(cid:228)pracowników Konfigurowanie repozytorium Integracja z innymi systemami Repozytoria osobiste i repozytoria organizacji Tworzenie organizacji Zarz(cid:241)dzanie zespo(cid:228)ami 5. Tworzenie i konfigurowanie ........................................................ 81 81 84 86 88 95 95 96 6. Pobieranie .....................................................................................101 101 102 Przesy(cid:228)anie zmian przy u(cid:276)yciu programu GitHub dla Mac OS-a 110 112 Wy(cid:264)wietlanie zmian w programie GitHub dla Mac OS-a 114 Po co klonowa(cid:232) repozytorium? GitHub w wersji dla systemu Mac OS Program GitHub w wersji dla systemu Windows Przesy(cid:228)anie zmian przy u(cid:276)yciu programu GitHub dla Windows 121 Konfigurowanie narz(cid:246)dzi do obs(cid:228)ugi Gita z poziomu wiersza polece(cid:254) systemu Windows 123 7. Kolejne kroki ................................................................................ 125 Skorowidz .....................................................................................127 Spis tre(cid:316)ci (cid:95) 5 Kup książkęPoleć książkę 6 (cid:95) Spis tre(cid:316)ci Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:292) 2. Przegl(cid:233)danie W tym rozdziale zapoznasz si(cid:246) z mo(cid:276)liwo(cid:264)ciami przegl(cid:241)dania bie(cid:276)(cid:241)cego stanu projektu, co pozwoli Ci zobaczy(cid:232), co si(cid:246) w nim dzieje. Jako przyk(cid:228)adu u(cid:276)yjemy Bootstrapa (http://getbootstrap.com/) — popularnego projektu open source. Zapoznanie si(cid:253) ze stron(cid:233) projektu Bootstrap to narz(cid:246)dzie umo(cid:276)liwiaj(cid:241)ce szybkie projektowanie atrakcyjnie wygl(cid:241)daj(cid:241)cych stron internetowych. Odwied(cid:274) stron(cid:246) projektu w serwisie GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap). Na stronie g(cid:228)ównej znajduje si(cid:246) wiele informacji — zacznijmy od przejrzenia najwa(cid:276)niejszych jej elementów (rysunek 2.1). Jedn(cid:241) z pierwszych rzeczy, na któr(cid:241) warto zwróci(cid:232) uwag(cid:246), jest widoczna w lewym górnym rogu nazwa projektu („bootstrap”) oraz informacja o tym, (cid:276)e jego w(cid:228)a(cid:264)cicielem jest u(cid:276)ytkownik (w tym wypadku konkretnie organi- zacja) o nazwie „twbs”. Je(cid:264)li odwiedzi(cid:228)by(cid:264) stron(cid:246) https://github.com/twbs, to móg(cid:228)by(cid:264) przejrze(cid:232) wszystkie projekty tej organizacji dost(cid:246)pne w GitHubie. Po lewej stronie nazwy organizacji znajduje si(cid:246) ikona oznaczaj(cid:241)ca, (cid:276)e jest to repozytorium publiczne, a wi(cid:246)c takie, które ka(cid:276)dy mo(cid:276)e przegl(cid:241)da(cid:232). Wielu projektom, nad którymi b(cid:246)dziesz pracowa(cid:232), mo(cid:276)e towarzyszy(cid:232) symbol za- mkni(cid:246)tej k(cid:228)ódki, oznaczaj(cid:241)cy, (cid:276)e s(cid:241) to projekty prywatne i mog(cid:241) by(cid:232) ogl(cid:241)- dane tylko przez osoby b(cid:246)d(cid:241)ce wspó(cid:228)pracownikami w projekcie. 17 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.1. Strona g(cid:228)ówna repozytorium Bootstrapa w serwisie GitHub Jak mo(cid:276)na zobaczy(cid:232) po prawej stronie nazwy projektu, w chwili robienia zrzutu ekranu pokazanego na rysunku 2.1 repozytorium Bootstrapa obser- wowa(cid:228)o (Watch) 3857 osób, aby otrzymywa(cid:232) informacje za ka(cid:276)dym razem, gdy w projekcie zostan(cid:241) wprowadzone jakie(cid:264) zmiany. Ponadto 68 928 osób oznaczy(cid:228)o projekt gwiazdk(cid:241) (Star), aby w ten sposób doda(cid:232) go do swoich ulubionych, a 25 292 osoby zrobi(cid:228)y odga(cid:228)(cid:246)zienie ca(cid:228)ego repozytorium (Fork), czyli utworzy(cid:228)y w serwisie GitHub jego kopi(cid:246), w której mog(cid:241) wprowadza(cid:232) zmiany i udost(cid:246)pnia(cid:232) je innym u(cid:276)ytkownikom. Nieco ni(cid:276)ej na stronie znajduje si(cid:246) krótki opis projektu, a pod nim widnieje informacja, (cid:276)e w projekcie wprowadzono (cid:228)(cid:241)cznie 9448 zmian (commit), aktu- alnie jest rozwijanych 16 ga(cid:228)(cid:246)zi historii (branch), 27 wyda(cid:254) zosta(cid:228)o ozna- czonych jako zalecane (tzw. wersje produkcyjne, czyli release), a nad kodem pracowa(cid:228)o w sumie 550 osób (contributor). Jak wida(cid:232), aktualnie przegl(cid:241)damy ga(cid:228)(cid:241)(cid:274) g(cid:228)ówn(cid:241) projektu, czyli jeste(cid:264)my w folderze g(cid:228)ównym repozytorium o nazwie bootstrap, a ostatnia zmiana w tej ga(cid:228)(cid:246)zi ma nast(cid:246)puj(cid:241)cy opis: „Fixes #13872 more: add overrides for lg and sm input modifiers” (cokolwiek by to oznacza(cid:228)o). Zmiany tej dokona(cid:228) u(cid:276)ytkownik GitHuba o pseudonimie „mdo” (https://github.com/mdo). Jeszcze ni(cid:276)ej na rysunku znajduj(cid:241) si(cid:246) foldery (zwane te(cid:276) katalogami) oraz pliki umieszczone w folderze g(cid:228)ównym projektu (tzw. root). 18 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Wy(cid:316)wietlanie pliku README.md Je(cid:264)li w folderze root projektu znajduje si(cid:246) plik o nazwie README.md, to jego zawarto(cid:264)(cid:232) zostanie wy(cid:264)wietlona pod list(cid:241) folderów i plików na stronie g(cid:228)ównej tego projektu. Wspomniany plik zawiera ogólne omówienie pro- jektu oraz pomocnicze informacje, które mog(cid:241) si(cid:246) przyda(cid:232) jego wspó(cid:228)autorom, takie jak sposób instalacji oprogramowania albo uruchomienia testów, dopuszczalne zastosowanie kodu i mo(cid:276)liwe rodzaje wspó(cid:228)pracy. Obecnie w plikach README coraz cz(cid:246)(cid:264)ciej znajduj(cid:241) si(cid:246) infografiki ilustruj(cid:241)ce aktualny stan prac, generowane na przyk(cid:228)ad przez automatyczne narz(cid:246)dzia do testowania. Jak pokazano na rysunku 2.2, na stronie projektu Bootstrap znajduj(cid:241) si(cid:246) numery wersji dwóch innych projektów, od których Bootstrap jest zale(cid:276)ny. Wida(cid:232) na nim te(cid:276), (cid:276)e automatyczne testy zosta(cid:228)y wykonane bez przeszkód, a zale(cid:276)no(cid:264)ci s(cid:241) aktualne; ponadto na infografice widniej(cid:241) numery wersji przegl(cid:241)darek i systemów operacyjnych, w których Bootstrap powinien poprawnie funkcjonowa(cid:232). Rysunek 2.2. Zawarto(cid:264)(cid:232) pliku README.md projektu Bootstrap Wy(cid:316)wietlanie pliku README.md (cid:95) 19 Kup książkęPoleć książkę Przegl(cid:233)danie historii zmian Historia zmian jest znakomitym (cid:274)ród(cid:228)em informacji na temat prac wyko- nanych w danej ga(cid:228)(cid:246)zi projektu. Otwórz stron(cid:246) projektu Bootstrap w ser- wisie GitHub (https://github.com/twbs/bootstrap) i kliknij odsy(cid:228)acz z liczb(cid:241) zmian — w chwili, gdy pisz(cid:246) te s(cid:228)owa, mia(cid:228) on posta(cid:232) 9,448 commits, ale gdy Ty odwiedzisz wspomnian(cid:241) stron(cid:246), liczba ta b(cid:246)dzie oczywi(cid:264)cie inna. Na ekranie wy(cid:264)wietli si(cid:246) lista zmian, pocz(cid:241)wszy od najnowszych (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Lista najnowszych zmian w projekcie Klikni(cid:246)cie dowolnej zmiany spowoduje wy(cid:264)wietlenie powi(cid:241)zanego z ni(cid:241) komunikatu, który powinien wyja(cid:264)nia(cid:232) przyczyn(cid:246) jej wprowadzenia. Poni- (cid:276)ej zostan(cid:241) wy(cid:264)wietlone pliki, które dodano, usuni(cid:246)to lub zmodyfikowano w ramach danej zmiany, przy czym fragmenty usuni(cid:246)te zostan(cid:241) wyró(cid:276)nione kolorem czerwonym, dodane za(cid:264) — zielonym (rysunek 2.4). Wy(cid:316)wietlanie zg(cid:293)osze(cid:295) Zg(cid:228)oszenia (pull requests) pozwalaj(cid:241) zorientowa(cid:232) si(cid:246) w bie(cid:276)(cid:241)cym stanie prac. Wró(cid:232) na stron(cid:246) g(cid:228)ówn(cid:241) i kliknij odsy(cid:228)acz Pull Requests, znajduj(cid:241)cy si(cid:246) po prawej stronie, u góry. W oknie przegl(cid:241)darki pojawi si(cid:246) wówczas lista otwartych zg(cid:228)osze(cid:254). S(cid:241) to na ogó(cid:228) funkcje lub poprawki, nad którymi aktu- alnie pracuj(cid:241) uczestnicy projektu (rysunek 2.5). 20 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.4. Jedna z najnowszych zmian w projekcie Rysunek 2.5. Otwarte zg(cid:228)oszenia do projektu Wy(cid:316)wietlanie zg(cid:293)osze(cid:295) (cid:95) 21 Kup książkęPoleć książkę Po klikni(cid:246)ciu dowolnego zg(cid:228)oszenia wy(cid:264)wietlony zostanie jego tytu(cid:228) wraz z krótkim opisem. Opisowi mog(cid:241) towarzyszy(cid:232) numery proponowanych zmian oraz komentarze u(cid:276)ytkowników dyskutuj(cid:241)cych nad ich zaimple- mentowaniem (rysunek 2.6). Rysunek 2.6. Jedno z niedawnych zg(cid:228)osze(cid:254) Przegl(cid:241)danie zg(cid:228)osze(cid:254) jest znakomitym sposobem na zapoznanie si(cid:246) z naj- nowszymi pracami tocz(cid:241)cymi si(cid:246) w ramach projektu oraz aktualnym stanem zmian — niezale(cid:276)nie od tego, czy s(cid:241) to poprawki b(cid:228)(cid:246)dów, czy proponowane funkcje. Wy(cid:316)wietlanie problemów O ile zg(cid:228)oszenia pozwalaj(cid:241) okre(cid:264)li(cid:232) aktualny stan prac nad poprawkami b(cid:228)(cid:246)dów i funkcjami, o tyle przegl(cid:241)danie problemów (issues) umo(cid:276)liwia spojrzenie z szerszej perspektywy na te aspekty projektu, które wci(cid:241)(cid:276) oczekuj(cid:241) na realizacj(cid:246). Zg(cid:228)oszenia s(cid:241) cz(cid:246)sto powi(cid:241)zane z problemami, ale w wielu projektach istniej(cid:241) takie problemy, nad którymi nikt jeszcze nie zacz(cid:241)(cid:228) pracowa(cid:232), a co za tym idzie — nie zg(cid:228)osi(cid:228) ich. 22 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Po klikni(cid:246)ciu odsy(cid:228)acza Issues umo(cid:276)liwiaj(cid:241)cego wy(cid:264)wietlenie listy problemów domy(cid:264)lnie pokazuje si(cid:246) zestawienie tych z nich, które nadal s(cid:241) otwarte (rysunek 2.7). Rysunek 2.7. Otwarte problemy dla danego projektu Po klikni(cid:246)ciu wybranego problemu wy(cid:264)wietli si(cid:246) jego tytu(cid:228) oraz dotycz(cid:241)ce go komentarze. Je(cid:264)li w kwestii tego problemu zosta(cid:228)y wprowadzone jakie(cid:264) zmiany i wys(cid:228)ano je do GitHuba, a w komentarzu do tych zmian jest wzmian- ka o danym problemie, to zostan(cid:241) one wy(cid:264)wietlone na stronie problemu, aby(cid:264) móg(cid:228) sprawdzi(cid:232), co zosta(cid:228)o zrobione. Jak pokazano na rysunku 2.8, jeden z u(cid:276)ytkowników ma k(cid:228)opoty z pewn(cid:241) funkcj(cid:241) Bootstrapa. Wy(cid:316)wietlanie pulsu Puls (odsy(cid:228)acz Pulse) to (cid:264)wietny sposób na oszacowanie bie(cid:276)(cid:241)cej aktywno(cid:264)ci projektu. Puls mo(cid:276)na skonfigurowa(cid:232) tak, by ilustrowa(cid:228) dzia(cid:228)ania z ostat- niego dnia, ostatnich trzech dni lub ostatniego tygodnia albo miesi(cid:241)ca. Na rysunku 2.9 pokazano dzia(cid:228)ania obejmuj(cid:241)ce tydzie(cid:254). Puls rozpoczyna si(cid:246) informacj(cid:241) o liczbie zg(cid:228)osze(cid:254) w(cid:228)(cid:241)czonych do projektu, czyli scalonych (merged), oraz zg(cid:228)osze(cid:254) proponowanych (proposed). Pokazuje te(cid:276) liczb(cid:246) zg(cid:228)osze(cid:254) zamkni(cid:246)tych i otwartych. Warto zapami(cid:246)ta(cid:232), (cid:276)e podana w pulsie liczba aktywnych zg(cid:228)osze(cid:254) i zmian nie odnosi si(cid:246) do zg(cid:228)osze(cid:254) Wy(cid:316)wietlanie pulsu (cid:95) 23 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.8. Jeden z niedawnych problemów Rysunek 2.9. Puls dla projektu Bootstrap 24 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę i zmian nierozpatrzonych, ale tylko do tych, które zosta(cid:228)y zapocz(cid:241)tkowane i uko(cid:254)czone w wybranym okresie. Na przyk(cid:228)ad w chwili, gdy pisz(cid:246) te s(cid:228)owa, w projekcie Bootstrap by(cid:228)o 15 scalonych i 8 proponowanych zg(cid:228)osze(cid:254), co daje (cid:228)(cid:241)cznie 23 aktywne zg(cid:228)oszenia w danym tygodniu, jednak(cid:276)e suma- ryczna liczba otwartych zg(cid:228)osze(cid:254) wynosi(cid:228)a 28. Akapit znajduj(cid:241)cy si(cid:246) poni(cid:276)ej stanowi zwi(cid:246)z(cid:228)e podsumowanie ostatnich modyfikacji i zawiera dane o liczbie ich autorów, zmian w ga(cid:228)(cid:246)zi g(cid:228)ównej, ca(cid:228)kowitej liczbie zmian we wszystkich ga(cid:228)(cid:246)ziach oraz liczbie plików do- danych, usuni(cid:246)tych lub zmodyfikowanych w obr(cid:246)bie ga(cid:228)(cid:246)zi g(cid:228)ównej. Oprócz tego znajduje si(cid:246) w nim informacja o liczbie linii tekstu, które zosta(cid:228)y do- dane lub usuni(cid:246)te; z tym zastrze(cid:276)eniem, (cid:276)e je(cid:264)li w pliku tekstowym zosta- nie zmieniona zawarto(cid:264)(cid:232) jednej linii, Git potraktuje to tak, jakby jedna linia zosta(cid:228)a usuni(cid:246)ta, a inna dodana na jej miejsce. Po prawej stronie znajduje si(cid:246) wykres s(cid:228)upkowy ilustruj(cid:241)cy zestawienie uczestników projektu, którzy w danym okresie dokonali najwi(cid:246)kszej liczby zmian. Pod nim widnieje lista tytu(cid:228)ów scalonych i proponowanych zg(cid:228)o- sze(cid:254), po niej za(cid:264) lista zamkni(cid:246)tych i otwartych problemów. Podgl(cid:241)d pulsu ko(cid:254)czy si(cid:246) list(cid:241) „niezamkni(cid:246)tych dyskusji” (unresolved conversations), czyli zestawieniem wszystkich problemów i zg(cid:228)osze(cid:254), które zosta(cid:228)y w jaki(cid:264) sposób skomentowane, ale s(cid:241) nadal nierozwi(cid:241)zane. Wy(cid:316)wietlanie wykresów w GitHubie O ile puls stanowi podsumowanie bie(cid:276)(cid:241)cej aktywno(cid:264)ci, o tyle strony z wy- kresami (odsy(cid:228)acz Graphs) umo(cid:276)liwiaj(cid:241) oszacowanie prac, jakie zosta(cid:228)y wy- konane w ramach danego projektu przez d(cid:228)u(cid:276)szy czas. Wykres wspó(cid:293)pracowników Wykres wspó(cid:228)pracowników, pokazany na rysunku 2.10, przedstawia fluktu- acje zaanga(cid:276)owania w projekt w czasie na podstawie liczby operacji zmie- niania, dodawania i usuwania. G(cid:228)ówny wykres obejmuje wszystkie takie dzia(cid:228)ania, pod nim za(cid:264) znajduj(cid:241) si(cid:246) mniejsze wykresy, ilustruj(cid:241)ce aktyw- no(cid:264)(cid:232) poszczególnych uczestników projektu — od najbardziej do najmniej aktywnych. Domy(cid:264)lny wykres zmian ilustruje liczb(cid:246) zmian w ga(cid:228)(cid:246)zi g(cid:228)ównej w kon- tek(cid:264)cie czasu, przy czym s(cid:241) to jedynie te zmiany, które zosta(cid:228)y scalone w tej ga(cid:228)(cid:246)zi. Je(cid:264)li kto(cid:264) z Twojego zespo(cid:228)u przez ca(cid:228)y tydzie(cid:254) pracowa(cid:228) nad ga(cid:228)(cid:246)zi(cid:241) Wy(cid:316)wietlanie wykresów w GitHubie (cid:95) 25 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.10. Wykres wspó(cid:228)pracowników projektu Bootstrap po(cid:264)wi(cid:246)con(cid:241) jakiej(cid:264) funkcji, a jego praca nie zosta(cid:228)a jeszcze w(cid:228)(cid:241)czona do ga(cid:228)(cid:246)zi g(cid:228)ównej, to aktywno(cid:264)(cid:232) tego cz(cid:228)onka zespo(cid:228)u nie zostanie uwzgl(cid:246)dniona a(cid:276) do chwili, gdy funkcja uzyska status produkcyjny i zostanie scalona z ga(cid:228)(cid:246)zi(cid:241) g(cid:228)ówn(cid:241) projektu. Domy(cid:264)lnie wykresy obejmuj(cid:241) ca(cid:228)y czas funkcjonowania projektu. Je(cid:264)li chcia(cid:228)- by(cid:264) wybra(cid:232) w(cid:246)(cid:276)szy zakres czasu, kliknij wykres tam, gdzie zakres ten ma si(cid:246) zaczyna(cid:232), a potem przeci(cid:241)gnij kursorem myszy i zwolnij jej przycisk w miejscu, w którym ma si(cid:246) on ko(cid:254)czy(cid:232). Rysunek 2.11 przedstawia efekt takiej operacji, maj(cid:241)cej na celu wy(cid:264)wietlenie zmian przeprowadzonych latem 2013 roku. Jak wida(cid:232), g(cid:228)ówny diagram w górnej cz(cid:246)(cid:264)ci strony pozosta(cid:228) bez zmian, z tym (cid:276)e w jego lewym górnym rogu widnieje informacja o wybra- nym zakresie czasu (od 21 czerwca do 30 sierpnia). Za to wykresy ilustruj(cid:241)ce zmiany dokonane przez poszczególnych uczestników przedstawiaj(cid:241) rozk(cid:228)ad tych zmian tylko w wybranym okresie. Nie istniej(cid:241) wytyczne co do wielko(cid:264)ci zmiany. Przyjmuje si(cid:246) regu(cid:228)(cid:246), (cid:276)e je(cid:264)li uczestnicy projektu nie zajmuj(cid:241) si(cid:246) analiz(cid:241) problemów lub przeprowadzaniem testów, lecz pisz(cid:241) kod, to powinni wysy(cid:228)a(cid:232) zmiany co 5 – 10 minut. Jednak w zale(cid:276)no(cid:264)ci od zespo(cid:228)u, z którym pracujesz, mo(cid:276)e si(cid:246) okaza(cid:232), (cid:276)e niektórzy programi(cid:264)ci generuj(cid:241) znacznie mniej zmian ni(cid:276) inni pomimo wykonywania podobnej ilo(cid:264)ci pracy. W takim przypadku z listy Contributions (aktywno(cid:264)ci), znajduj(cid:241)cej si(cid:246) obok wykresów aktywno(cid:264)ci, wybierz opcj(cid:246) Additions (dodania) 26 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.11. Wykres aktywno(cid:264)ci dla lata 2013 roku albo Deletions (usuni(cid:246)cia). W ten sposób b(cid:246)dziesz móg(cid:228) lepiej oszacowa(cid:232) liczb(cid:246) linii kodu dodanych do projektu lub usuni(cid:246)tych z niego przez po- szczególnych programistów. W wypadku modyfikacji zmiana w jednej linii zostanie policzona jako usuni(cid:246)cie starej linii i dodanie nowej. Wykres zmian Wykres zmian, pokazany na rysunku 2.12, ilustruje liczb(cid:246) zmian tygodniowo w ci(cid:241)gu ca(cid:228)ego okresu pracy nad projektem, co pozwala z grubsza zorien- towa(cid:232) si(cid:246) w aktywno(cid:264)ci tego(cid:276) projektu i jej zmienno(cid:264)ci w czasie. Zasadniczym powodem, dla którego warto zapozna(cid:232) si(cid:246) z wykresem zmian, jest mo(cid:276)liwo(cid:264)(cid:232) oszacowania liczby zmian tygodniowo w trakcie ca(cid:228)ego okresu trwania projektu. Diagram zaczyna si(cid:246) od zestawienia s(cid:228)upkowego, w którym jeden s(cid:228)upek odpowiada jednemu tygodniowi. Takie zestawienie pozwala (cid:228)atwo wychwyci(cid:232) cykliczno(cid:264)(cid:232) lub d(cid:228)ugoterminowe trendy. Czy liczba zmian w projekcie stopniowo spada? Czy dokooptowanie nowych programistów spowodowa(cid:228)o zauwa(cid:276)alny wzrost liczby zmian? Czy wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) zmian przypada na ostatni tydzie(cid:254) ka(cid:276)dego miesi(cid:241)ca albo czy na wykresie daje si(cid:246) zauwa(cid:276)y(cid:232) tendencje sezonowe? Omawiany wykres pozwala uzy- ska(cid:232) dobre rozeznanie w tym, jak liczba zmian — któr(cid:241) mo(cid:276)na traktowa(cid:232) jako bardzo przybli(cid:276)on(cid:241) miar(cid:246) produktywno(cid:264)ci zespo(cid:228)u — ulega modyfikacji w czasie. Wy(cid:316)wietlanie wykresów w GitHubie (cid:95) 27 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.12. Wykres liczby zmian w projekcie Bootstrap Pod zestawieniem s(cid:228)upkowym znajduje si(cid:246) wykres liniowy pokazuj(cid:241)cy u(cid:264)rednion(cid:241) warto(cid:264)(cid:232) zmian w poszczególnych dniach tygodnia podczas ca(cid:228)e- go (cid:276)ycia projektu. Wykres ten mo(cid:276)e si(cid:246) przyda(cid:232) do oszacowania cyklu ak- tywno(cid:264)ci w trakcie typowego tygodnia pracy nad projektem. Czy na przyk(cid:228)ad uczestnicy nie wysy(cid:228)aj(cid:241) zmian w poniedzia(cid:228)ki ze wzgl(cid:246)du na du(cid:276)(cid:241) liczb(cid:246) spotka(cid:254)? A mo(cid:276)e wi(cid:246)kszo(cid:264)(cid:232) zmian wprowadzaj(cid:241) w czwartki, przed pi(cid:241)t- kowymi prezentacjami? Albo zbyt du(cid:276)o pracuj(cid:241) w weekendy, co nie rokuje utrzymania tempa rozwoju projektu w d(cid:228)u(cid:276)szej perspektywie czasowej? Wykres cz(cid:253)stotliwo(cid:316)ci zmian w kodzie Wykres cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci zmian w kodzie, zaprezentowany na rysunku 2.13, przedstawia liczb(cid:246) linii dodanych do projektu i usuni(cid:246)tych z niego w kontek- (cid:264)cie czasu. Wykres ten doskonale nadaje si(cid:246) do sprawdzania tego, kiedy w ramach pracy nad danym projektem zasz(cid:228)y w nim najwi(cid:246)ksze zmiany. W wypadku refaktoryzacji kodu programi(cid:264)ci cz(cid:246)sto dodaj(cid:241) i usuwaj(cid:241) setki albo nawet tysi(cid:241)ce linii naraz, podczas gdy w zwyk(cid:228)ym cyklu pracy jedna zmiana obejmuje najcz(cid:246)(cid:264)ciej tylko kilka dodanych, usuni(cid:246)tych lub zmody- fikowanych linii. We wspomnianej refaktoryzacji liczba zmian mo(cid:276)e by(cid:232) relatywnie ma(cid:228)a, przy czym liczba zmodyfikowanych linii b(cid:246)dzie wyra(cid:274)nie 28 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.13. Wykres cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci zmian w kodzie dla projektu Bootstrap wi(cid:246)ksza; je(cid:264)li wi(cid:246)c chcia(cid:228)by(cid:264) oszacowa(cid:232), kiedy w projekcie zasz(cid:228)y najpo- wa(cid:276)niejsze przeobra(cid:276)enia, powiniene(cid:264) zacz(cid:241)(cid:232) od wykresu cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci zmian w kodzie. Na przyk(cid:228)ad na podstawie rysunku 2.13 wida(cid:232), (cid:276)e w lutym i marcu 2013 roku dosz(cid:228)o do znacz(cid:241)cej refaktoryzacji kodu. Wykres „karta perforowana” Wykres typu „karta perforowana”, przedstawiony na rysunku 2.14, pozwala oszacowa(cid:232), o jakiej porze dnia i w jakich dniach wprowadzono najwi(cid:246)cej zmian. Na wykresie tego typu poszczególne godziny we wszystkich dniach tygodnia zosta(cid:228)y przedstawione w postaci kó(cid:228)ek. (cid:263)rednice kó(cid:228)ek s(cid:241) proporcjonalne do procentowej liczby zmian w projekcie, wprowadzonych o danej porze danego dnia. Im wi(cid:246)ksze kó(cid:228)ko, tym wi(cid:246)cej zmian w projekcie nast(cid:241)pi(cid:228)o w(cid:228)a(cid:264)nie w tym czasie. Jest to kolejny (cid:264)wietny sposób na oszacowanie najbar- dziej produktywnych pór dnia dla zespo(cid:228)u. Wy(cid:316)wietlanie wykresów w GitHubie (cid:95) 29 Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.14. Wykres „karta perforowana” dla projektu Bootstrap Wykres sieciowy Wykres sieciowy, zaprezentowany na rysunku 2.15, ilustruje liczb(cid:246) ga(cid:228)(cid:246)zi i zmian w tych ga(cid:228)(cid:246)ziach w trakcie (cid:276)ycia projektu. Przedstawia on tak(cid:276)e od- ga(cid:228)(cid:246)zienia ca(cid:228)ego repozytorium (forki) wykonane przez uczestników. Wykres sieciowy przydaje si(cid:246) do oszacowania post(cid:246)pów prac w danej ga- (cid:228)(cid:246)zi i daje pewien pogl(cid:241)d na rodzaj zada(cid:254) wykonywanych przez wybrane- go cz(cid:228)onka zespo(cid:228)u w obr(cid:246)bie jego forka. Gdy zmiany te trafiaj(cid:241) do g(cid:228)ównej ga(cid:228)(cid:246)zi w (cid:274)ród(cid:228)owym repozytorium, fakt ten jest symbolizowany strza(cid:228)k(cid:241) z informacj(cid:241) o scaleniu zmiany (je(cid:264)li zosta(cid:228)a ona scalona przez zg(cid:228)oszenie). Wybran(cid:241) zmian(cid:246) mo(cid:276)na wskaza(cid:232) kursorem myszy, co spowoduje wy(cid:264)wie- tlenie jej autora oraz do(cid:228)(cid:241)czonego do niej komentarza. Lista uczestników Ostatnie zestawienie, które mog(cid:241) obejrze(cid:232) wszyscy, niezale(cid:276)nie od rodzaju uprawnie(cid:254), to lista uczestników projektu. Je(cid:264)li w danym projekcie zrobiono wyj(cid:241)tkowo du(cid:276)o rozga(cid:228)(cid:246)zie(cid:254) (forków), na ekranie pojawi si(cid:246) komunikat taki jak na rysunku 2.16, informuj(cid:241)cy o wy(cid:264)wietleniu tylko cz(cid:246)(cid:264)ciowego ich zestawienia. 30 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Rysunek 2.15. Wykres sieciowy Rysunek 2.16. Lista cz(cid:228)onków Wy(cid:316)wietlanie wykresów w GitHubie (cid:95) 31 Kup książkęPoleć książkę Lista uczestników zawiera tylko te osoby, które wykona(cid:228)y odga(cid:228)(cid:246)zienia repozytorium albo odga(cid:228)(cid:246)zienia odga(cid:228)(cid:246)zie(cid:254). Te osoby nie nale(cid:276)(cid:241) do zespo(cid:228)u pracuj(cid:241)cego nad oryginalnym, (cid:274)ród(cid:228)owym repozytorium i z tego wzgl(cid:246)du potrzebuj(cid:241) jego kopii, by mog(cid:228)y wprowadza(cid:232) zmiany za po(cid:264)rednictwem zg(cid:228)osze(cid:254). Wykres ruchu sieciowego Jest jeszcze jeden pomocniczy wykres, dost(cid:246)pny tylko dla w(cid:228)a(cid:264)cicieli i wspó(cid:228)- autorów projektu, a mianowicie wykres ruchu sieciowego, pokazany na ry- sunku 2.17. Rysunek 2.17. Wykres ruchu sieciowego Wykres ten przedstawia liczb(cid:246) wy(cid:264)wietle(cid:254) projektu i liczb(cid:246) unikatowych go(cid:264)ci strony na przestrzeni czasu. Na stronie z tym wykresem s(cid:241) ponadto podane takie informacje jak adresy stron WWW, z których internauci tra- fiaj(cid:241) na stron(cid:246) projektu, oraz najpopularniejsze materia(cid:228)y na stronie danego projektu w serwisie GitHub. Prezentowany wykres to (cid:264)wietny sposób na oszacowanie popularno(cid:264)ci projektów open source. Na bazie informacji przedstawionych w tym rozdziale powiniene(cid:264) nie(cid:274)le si(cid:246) orientowa(cid:232), jak mo(cid:276)na szybko zapozna(cid:232) si(cid:246) z projektem na podstawie pliku README, analizy zmian, zg(cid:228)osze(cid:254), problemów, pulsu i wykresów do- st(cid:246)pnych w serwisie GitHub. W nast(cid:246)pnym rozdziale przyjrzymy si(cid:246) zagad- nieniom dotycz(cid:241)cym uczestnictwa w projekcie. 32 (cid:95) Rozdzia(cid:293) 2. Przegl(cid:233)danie Kup książkęPoleć książkę Skorowidz stron, 74 us(cid:228)ugi, 91 u(cid:276)ytkownika, 99 wspó(cid:228)pracowników, 84 zespo(cid:228)u, 98 dokumentacja, 15 dost(cid:246)p do repozytorium, 94 E edycja, 33 offline, 102 w IDE, 101 edytor tekstu vi, 123 edytowanie etykiety, 69 pliku, 44–47, 59 wielu plików, 102 ekran edytowania pliku, 47 podgl(cid:241)du zg(cid:228)oszenia, 38 tworzenia zg(cid:228)oszenia, 39 zg(cid:228)osze(cid:254), 38 emotikona, 58 etykiety, 15, 68 F feature branch, ga(cid:228)(cid:241)(cid:274) funkcji, 14 filtrowanie us(cid:228)ug, 91 folder, 48 g(cid:228)ówny, 18 tworzenie, 49 zmiana nazwy, 49 A akceptowanie zg(cid:228)oszenia, 62 API, 88 automatyczne uzupe(cid:228)nianie nazwy, 86 automatyczny generator stron, 87 autoryzacja, 112 autoryzacja dwuetapowa, 116 B b(cid:228)(cid:241)d autoryzacji, 112 Bootstrap, 17 branch, ga(cid:228)(cid:241)(cid:274), 14 C changes, zmiany, 109 check out, weryfikacja, 15 clone, klonowanie, 16 commit message, komentarz do zmiany, 14 commit, zmiana, 14 D definiowanie nowego problemu, 65 dodawanie etykiety, 70 kamienia milowego, 68 klucza dost(cid:246)pu, 94 komentarza, 60 pliku, 34 127 Kup książkęPoleć książkę fork, rozga(cid:228)(cid:246)zienie projektu, 16 forking, 11, 33 formatowanie, 74 formularz generowania stron, 76 nowego problemu, 66 repozytorium, 82 G ga(cid:228)(cid:241)(cid:274), 14 base:master, 54 compare:master, 54 funkcji, 14 gh-pages, 78 g(cid:228)ówna, master, 14, 18, 78 new_feature, 110 tematyczna, 14 update_readme, 53, 54, 59 wydania, 14 generowanie stron WWW, 76 Git, 11 GitHub, 11 g(cid:228)ówny ekran programu, 118 GUI, 102 H historia zmian, 20, 44 I IDE, Integrated Development Environment, 101 informacje o zespole, 99 o zmianie, 41 informacyjne strony WWW, 75 inicjalizowanie repozytorium, 83 inicjowanie zg(cid:228)oszenia, 54 instalacja programu, 115 w Mac OS, 104 128 (cid:95) Skorowidz integracja GitHuba z Asan(cid:241), 93 z Basecampem, 92 interfejs graficzny, GUI, 102 interfejs programistyczny aplikacji, API, 88 issue, problem, zadanie, 11, 15, 22, 65 K kamienie milowe, 67, 68 karta perforowana, 29 klonowanie, 16 katalogu, 109 repozytorium, 101 klucz dost(cid:246)pu, 92–94 publiczny, 106, 118 komentarz, 58 do zmiany, 14, 60 z emotikonami, 58 komentowanie problemów, 70 zg(cid:228)osze(cid:254), 57 komunikat o b(cid:228)(cid:246)dzie autoryzacji, 112 konfigurowanie kluczy dost(cid:246)pu, 93 narz(cid:246)dzi, 123 repozytorium, 86 ustawie(cid:254) Gita, 105, 117 konto maszynowe, 94 kopia repozytorium, 34 kreator instalacji, 104 konfiguracji, 116 L liczba zg(cid:228)osze(cid:254), 23 lista Add service, 91 Contributions, 26 Kup książkęPoleć książkę cz(cid:228)onków, 31 ga(cid:228)(cid:246)zi, 52 Pages, 74 stron, 75 uczestników, 30 zmian, 20 logowanie, 105 M Mac OS, 103, 107, 112 master branch, ga(cid:228)(cid:241)(cid:274) g(cid:228)ówna, 14, 18, 78 menu Settings, 123 merge, scalanie, 15 merge commit, zatwierdzenie zg(cid:228)oszenia, 42, 44 modyfikowanie zg(cid:228)osze(cid:254), 59 N narz(cid:246)dzie Bootstrap, 17 Issues, 70 Pages, 78 nazwa folderu, 49 nieprzes(cid:228)ane zmiany, 122 nowa zmiana, 61 nowe zg(cid:228)oszenie, 55 O obs(cid:228)uga emotikonów, 58 Gita, 123 problemów i zada(cid:254), issues, 11 zdarze(cid:254), 90, 91 odga(cid:228)(cid:246)zienia, 33, 34 odsy(cid:228)acz 4 commits, 44 Graphs, 25 Issues, 23 Pull Requests, 20 Pulse, 23 Settings, 85, 86 Teams, 97 ograniczenia edytowania, 49 opcja Markdown, 73 opcje programu GitHub, 124 options, opcje, 123 organizacja, 95 P plik .gitkeep, 49 new_file.md, 38 README.md, 19, 44–46, 53, 83 windows_feature.html, 121 pobieranie, 101 podgl(cid:241)d, 73 ga(cid:228)(cid:246)zi, 113 repozytorium, 121 strony, 74 ustawie(cid:254), 113 zmian, 111 pole Edit Message, 74 Filter services, 91 Ignored files, 114 Summary, 111, 122 polecenie Options, 123 potwierdzenie usuni(cid:246)cia repozytorium, 89 powiadomienia o zg(cid:228)oszeniach, 63 praca z folderami, 48 z wiki, 72 preview, podgl(cid:241)d, 73 problem, 15, 22–24, 65 program GitHub.app, 108 przegl(cid:241)danie historii zmian, 20 projektu, 17 zg(cid:228)osze(cid:254), 22, 57 przenoszenie pliku, 47 Skorowidz (cid:95) 129 Kup książkęPoleć książkę przesy(cid:228)anie repozytorium, 85 zmian, 110, 121 przycisk Add collaborator, 85 Add service, 91 Add webhook, 90 Automatic page generator, 87 branch:master, 51 cancel, 48 Clone, 109 Clone in Desktop, 107, 108, 118, 119 Comment, 57 Commit, 112 Create pull request, 55 Create repository, 83 Create team, 98 Delete this repository, 88 Done, 106 Download GitHub for Windows, 114 Edit, 45, 69, 74 Fork, 33 Install, 114 Install Command Line Tools, 106 Labels, 68 Launch Application, 109 Log in, 116 Merge pull request, 41, 62 Milestones, 67 New issue, 65, 66 New milestone, 67 New Page, 74 New pull request, 37 Remove, 99 Rename, 86 Settings, 76, 123 Submit new issue, 67 pull requests, zg(cid:228)oszenia, 11, 15, 20, 33, 56 puls, 23, 24 130 (cid:95) Skorowidz R release branch, ga(cid:228)(cid:241)(cid:274) wydania, 14 repo, 34 repozytoria organizacji, 95 osobiste, 95 repozytorium, 81 Bootstrapa, 18 PeterBell, 40 single-repo-example, 52 root, 18 rozga(cid:228)(cid:246)zienie projektu, 16 rozwidlenie, 16 ruch sieciowy, 32 S scalanie, 15 sekcja Add a deploy key, 94 Danger Zone, 88 GitHub Pages, 78 Settings, 87 Uncomitted changes, 122 settings, ustawienia, 76 strona Add webhook, 90 g(cid:228)ówna organizacji, 97 Labels, 69 projektu, 17 Settings/Options, 87 Teams, 97, 99 wiki, 73 summary, streszczenie, 122 system kontroli wersji, 11 Mac OS, 102 szablon, 77 (cid:315) (cid:264)rodowiska programistyczne, 101 Kup książkęPoleć książkę T tag, etykieta, 15 testowanie zg(cid:228)oszenia, 61 tworzenie dokumentacji, wiki, 11 folderu, 49 ga(cid:228)(cid:246)zi, 122 i konfigurowanie, 81 klucza dost(cid:246)pu, 94 kopii repozytorium, 34 kopii zapasowej, 101 nowego pliku, 35, 36 organizacji, 95, 96 repozytorium, 79, 81 rozga(cid:228)(cid:246)zie(cid:254) projektu, forking, 11 strony internetowej, 76, 78 strony w wiki, 73 zespo(cid:228)u, 98 zg(cid:228)oszenia, 36, 39, 54 U uatrakcyjnianie komentarzy, 58 udzia(cid:228) w projekcie, 33 umieszczanie odsy(cid:228)acza, 74 uruchamianie programu, 102, 109, 119 us(cid:228)ugi, 90, 91 ustawienia zespo(cid:228)u, 100 usuwanie repozytorium, 88 W weryfikacja, 15 wiersz polece(cid:254), 106, 123 wiki, 11, 15, 71 Windows, 114 w(cid:228)a(cid:264)ciciel repozytorium, 82 wspó(cid:228)praca, 51 wykonywanie testów, 102 wykres aktywno(cid:264)ci, 27 cz(cid:246)stotliwo(cid:264)ci zmian, 28, 29 liczby zmian, 28 ruchu sieciowego, 30–32 wspó(cid:228)pracowników, 25, 26 zmian, 27 WYSIWYG, 72 wysy(cid:228)anie zg(cid:228)osze(cid:254), pull requests, 11 wy(cid:264)wietlanie pliku README.md, 19, 45 problemów, 22 pulsu, 23 wykresów, 25 zespo(cid:228)ów, 98 zg(cid:228)oszenia, 42, 43 zmian, 112 Z zadanie, 15 zak(cid:228)adka Changes, 109 Collaborators, 86 Deploy keys, 92 Issues, 67 Options, 86–88 Preview, 73 Pull Requests, 37, 54, 57 Settings, 113 z ustawieniami, 79 zalecenia dotycz(cid:241)ce problemów, 70 zg(cid:228)osze(cid:254), 64 zalety Gita, 12 GitHuba, 13 zarz(cid:241)dzanie etykietami, 68 kamieniami milowymi, 67 zespo(cid:228)ami, 96 zatwierdzenie zg(cid:228)oszenia, 42, 44 zdalne konto, 106 zespó(cid:228), 96 zespó(cid:228) Owners, 97 Skorowidz (cid:95) 131 Kup książkęPoleć książkę zg(cid:228)oszenia15, 20–22, 33, 36–40, 54, 59 akceptowanie, 62 komentowanie, 57 modyfikowanie, 59 opinie, 56 powiadomienia, 63 przegl(cid:241)danie, 57 testowanie, 61 tworzenie, 54 z ga(cid:228)(cid:246)zi, 60 zalecenia, 64 zmian, 46 zmiana, 14 do przes(cid:228)ania, 122 nazwy folderu, 49 nazwy pliku, 47 pocz(cid:241)tkowa, 53 w odga(cid:228)(cid:246)zieniu, 51 zmienianie kodu, 28 znaczniki, 73, 75 znak @, 56 krzy(cid:276)yka, 70 uko(cid:264)nika, 47 znaki ../, 48 132 (cid:95) Skorowidz Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GitHub. Przyjazny przewodnik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: