Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 002046 22765436 na godz. na dobę w sumie
Gitara dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Gitara dla bystrzaków. Wydanie IV - książka
Autor: , Liczba stron: 400
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5253-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagraj jak gwiazdor

Niezależnie od tego, czy wolisz łagodne dźwięki 'akustyka', czy ostrzejsze brzmienie 'elektryka', Twoja gitara nie zazna już spokoju, gdy sięgniesz po to wydanie Gitary dla bystrzaków. A Twoja przygoda nie skończy się na ostatniej stronie - wraz z książką uzyskasz internetowy dostęp do ponad 85 filmów i 95 ścieżek audio, które pomogą Ci w rozwijaniu umiejętności.

W książce:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Guitar For Dummies, 4th Edition Tłumaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-283-5253-7 Original English language edition Copyright © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with John Wiley Sons, Inc. Oryginalne angielskie wydanie © 2016 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2019 by Helion S.A. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bysztraków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley and Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley Publishing Logo, For Dummies, Dla Bysztraków, the Dummies Man logo, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/gitby4 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gitby4.zip Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:285)ci O autorach ........................................................................13 Podzi(cid:219)kowania od autorów ...........................................15 Wst(cid:219)p .................................................................................17 O ksi(cid:199)(cid:318)ce ....................................................................................................................17 Naiwne za(cid:260)o(cid:318)enia ......................................................................................................19 Ikony wykorzystane w ksi(cid:199)(cid:318)ce ................................................................................19 Nie tylko ksi(cid:199)(cid:318)ka .......................................................................................................20 Co dalej ......................................................................................................................20 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I: PIERWSZE PRZYMIARKI DO GRY NA GITARZE .........23 ROZDZIA(cid:259) 1: Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe i ich udzia(cid:260) w tworzeniu d(cid:316)wi(cid:219)ku ...................................25 Anatomia gitary ........................................................................................................26 Jak dzia(cid:260)a gitara .........................................................................................................29 Drgania i d(cid:260)ugo(cid:285)(cid:201) strun ......................................................................................29 Co dwie d(cid:260)onie, to nie jedna ..............................................................................30 D(cid:316)wi(cid:219)ki na gryfie: progi i pó(cid:260)tony .....................................................................30 Porównanie brzmienia gitary akustycznej i elektrycznej ...............................31 ROZDZIA(cid:259) 2: Strojenie gitary ................................................................33 Zanim zaczniesz: krótko o strunach i progach ......................................................33 Strojenie gitary wzgl(cid:219)dem niej samej metod(cid:199) pi(cid:199)tego progu ............................34 Strojenie gitary do zewn(cid:219)trznego punktu odniesienia ........................................36 Klawisz wszystko wy(cid:285)piewa ...............................................................................37 Stroik ustny, czyli jak uwolni(cid:201) r(cid:219)ce ...................................................................38 Twój przyjaciel kamerton ...................................................................................38 Tuner elektroniczny, czyli szybko i sprawnie ...................................................39 D(cid:316)wi(cid:219)ki ze (cid:285)cie(cid:318)ek audio ....................................................................................40 Spis tre(cid:285)ci 3 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 3: Przygotowanie do gry — trzymanie gitary i odczytywanie notacji gitarowej ...................................41 U(cid:260)o(cid:318)enie r(cid:199)k i postawa .............................................................................................42 Przybieranie pozycji siedz(cid:199)cej ...........................................................................42 Pozycja stoj(cid:199)ca ....................................................................................................43 Pozycja lewej r(cid:219)ki i przyciskanie progów .........................................................44 Pozycja prawej d(cid:260)oni ...........................................................................................46 Wst(cid:219)p do czytania d(cid:316)wi(cid:219)ków gitarowych ..............................................................49 Diagram akordu ..................................................................................................49 Rzut oka na tabulatur(cid:219) .......................................................................................50 Odczytywanie zapisu rytmicznego ...................................................................51 Jak gra(cid:201) akordy ..........................................................................................................52 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) II: ZACZYNAMY GRA(cid:200) — PODSTAWY ...........................55 ROZDZIA(cid:259) 4: Najlepsze na pocz(cid:199)tek: bicie akordów ..........................57 Akordy z rodziny A ....................................................................................................58 Palcowanie akordów z rodziny A ......................................................................59 Uderzanie akordów z rodziny A ........................................................................59 Akordy z rodziny D ...................................................................................................61 Palcowanie akordów z rodziny D ......................................................................61 Uderzanie akordów z rodziny D ........................................................................63 Akordy z rodziny G ...................................................................................................64 Palcowanie akordów z rodziny G ......................................................................64 Uderzanie akordów z rodziny G ........................................................................64 Akordy z rodziny C ....................................................................................................65 Palcowanie akordów z rodziny C ......................................................................65 Uderzanie akordów z rodziny C ........................................................................66 Granie piosenek z u(cid:318)yciem podstawowych akordów durowych i molowych ......67 Kumbaya ..............................................................................................................70 Swing Low, Sweet Chariot ..................................................................................71 Auld Lang Syne ....................................................................................................72 Michael, Row the Boat Ashore ..........................................................................73 Zabawa z podstawowymi akordami durowymi i molowymi — progresja „szlagierowa” ...................................................................................74 ROZDZIA(cid:259) 5: Granie melodii bez czytania nut ....................................77 Czytanie tabulatury ..................................................................................................78 Z góry na dó(cid:260) .......................................................................................................78 Z lewej na praw(cid:199) .................................................................................................79 4 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Jak rozszyfrowa(cid:201) palcowanie lewej r(cid:219)ki .................................................................80 Naprzemienne kostkowanie ...................................................................................81 Granie piosenek z prostymi melodiami .................................................................82 Little Brown Jug ...................................................................................................84 On Top of Old Smoky .........................................................................................85 Swanee River (Old Folks at Home) ....................................................................86 ROZDZIA(cid:259) 6: Odrobina pikanterii — podstawowe akordy septymowe ..........................................................87 Dominantowe akordy septymowe .........................................................................88 D7, G7 i C7 ...........................................................................................................88 E7 (wersja na dwa palce) i A7 ............................................................................89 E7 (wersja czteropalcowa) i H7 .........................................................................90 Molowe akordy septymowe — d7, e7 i a7 ............................................................90 Durowe akordy septymowe — Cmaj7, Fmaj7, Amaj7 i Dmaj7 ............................91 Granie piosenek przy u(cid:318)yciu akordów septymowych ..........................................93 Home on the Range ...........................................................................................95 All Through the Night .........................................................................................96 Over the River and Through the Woods ..........................................................97 It s Raining, It s Pouring ......................................................................................98 Oh, Susanna ........................................................................................................99 Zabawa z akordami septymowymi — 12-taktowy blues ...................................100 Granie 12-taktowego bluesa ...........................................................................100 Pisanie w(cid:260)asnej bluesowej piosenki ...............................................................101 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) III: PONAD PODSTAWY — ZACZYNASZ BRZMIE(cid:200) .......103 ROZDZIA(cid:259) 7: Granie w wy(cid:318)szych pozycjach .......................................105 Granie skal i (cid:201)wicze(cid:262) w wy(cid:318)szych pozycjach .......................................................105 Granie w wy(cid:318)szej pozycji a granie z pustymi strunami ................................106 Granie (cid:201)wicze(cid:262) w pozycji .................................................................................106 Zmiana pozycji ..................................................................................................108 Tworzenie w(cid:260)asnych (cid:201)wicze(cid:262) wyrabiaj(cid:199)cych si(cid:260)(cid:219) i zr(cid:219)czno(cid:285)(cid:201) ............................109 Granie piosenek w wy(cid:318)szych pozycjach ...............................................................111 Simple Gifts .......................................................................................................112 Turkey in the Straw ..........................................................................................113 ROZDZIA(cid:259) 8: Podwójna moc dwud(cid:316)wi(cid:219)ków ......................................115 Podstawy grania dwud(cid:316)wi(cid:219)ków ............................................................................115 Definicja dwud(cid:316)wi(cid:219)ku ......................................................................................116 (cid:200)wiczenia na dwud(cid:316)wi(cid:219)ki ................................................................................116 Spis tre(cid:285)ci 5 Poleć książkęKup książkę Granie piosenek z dwud(cid:316)wi(cid:219)kami ........................................................................117 Aura Lee .............................................................................................................120 The Streets of Laredo .......................................................................................121 Double-Stop Rock .............................................................................................122 ROZDZIA(cid:259) 9: Rozci(cid:199)ganie, czyli chwyty barowe ................................123 Durowe akordy barowe bazuj(cid:199)ce na E ................................................................124 Zacznij od otwartego akordu E .......................................................................124 Znajdowanie odpowiedniego progu ..............................................................126 Granie progresji z u(cid:318)yciem durowych akordów barowych na bazie akordu E ........................................................................126 Akordy barowe molowe, molowe septymowe i septymowe dominantowe, bazuj(cid:199)ce na E ......................................................128 Akordy molowe .................................................................................................128 Akordy dominantowe septymowe .................................................................129 Akordy molowe septymowe ............................................................................130 (cid:259)(cid:199)czenie akordów barowych bazuj(cid:199)cych na E ..............................................131 Durowe akordy barowe bazuj(cid:199)ce na A ................................................................132 Palcowanie durowego akordu barowego bazuj(cid:199)cego na A ........................132 Znajdowanie odpowiedniego progu dla ka(cid:318)dego akordu barowego bazuj(cid:199)cego na A .......................................133 Progresje z wykorzystaniem durowych akordów barowych bazuj(cid:199)cych na A ...........................................................................134 Barowe akordy molowe, dominantowe septymowe, molowe septymowe i durowe septymowe bazuj(cid:199)ce na A ...........................135 Akordy molowe .................................................................................................136 Dominantowe akordy septymowe .................................................................137 Molowe akordy septymowe ............................................................................137 Durowe akordy septymowe ............................................................................138 Power chordy ..........................................................................................................139 Palcowanie power chordów ............................................................................139 Kiedy u(cid:318)ywa(cid:201) power chordów ........................................................................141 Granie piosenek z akordami barowymi i power chordami ...............................143 We Wish You a Merry Christmas ....................................................................144 Three Metal Kings .............................................................................................145 ROZDZIA(cid:259) 10: Techniki artykulacji — niech gitara przemówi ..........147 Technika hammer-on .............................................................................................148 Hammer-on w praktyce ...................................................................................148 Trening techniki hammer-on ..........................................................................150 P(cid:260)ynne brzmienie, czyli pull-off .............................................................................152 Granie pull-offów ..............................................................................................153 Trening techniki pull-off ...................................................................................155 6 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Slide, czyli (cid:285)lizg ........................................................................................................156 Granie slide’ów ..................................................................................................156 Charakterystyczne zagrywki z u(cid:318)yciem slide’ów .........................................158 Podci(cid:199)ganie strun ...................................................................................................159 Granie podci(cid:199)gni(cid:219)(cid:201) ...........................................................................................160 Charakterystyczne zagrywki z podci(cid:199)ganiem struny ...................................162 Urozmaicenie brzmienia za pomoc(cid:199) wibrato .....................................................165 Przegl(cid:199)d sposobów uzyskiwania wibracji ......................................................166 Trening wibrato ................................................................................................166 T(cid:260)umienie strun .......................................................................................................168 Uzyskiwanie grubego, rytmicznego brzmienia .............................................168 Zapobieganie niechcianym ha(cid:260)asom ze strun ...............................................169 Granie charakterystycznych zagrywek wykorzystuj(cid:199)cych t(cid:260)umienie ..........169 Granie piosenki z urozmaicon(cid:199) artykulacj(cid:199) ........................................................170 The Articulate Blues .........................................................................................171 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) IV: ROZMAITO(cid:284)(cid:200) STYLÓW ............................................173 ROZDZIA(cid:259) 11: Rock .................................................................................175 Klasyczny rock’n’roll ...............................................................................................176 Gitara rytmiczna ...............................................................................................176 Gitara prowadz(cid:199)ca ...........................................................................................178 Nowoczesny rock ....................................................................................................188 Akordy zawieszone (sus) i z dodanym d(cid:316)wi(cid:219)kiem (add) ..............................188 Akordy (cid:260)amane ..................................................................................................190 Strojenie alternatywne .....................................................................................190 Gitara solowa w country rocku i rocku z Po(cid:260)udnia .....................................193 Granie piosenek w stylu rockowym .....................................................................195 Chuck’s Duck .....................................................................................................197 Southern Hospitality ........................................................................................199 ROZDZIA(cid:259) 12: Niebieski odcie(cid:262) smutku, czyli podstawy bluesa ......201 Blues elektryczny ....................................................................................................202 Rytmiczna gitara bluesowa ..............................................................................202 Bluesowa gitara prowadz(cid:199)ca ..........................................................................207 Powrót do korzeni, czyli blues akustyczny .............................................................214 Ogólne za(cid:260)o(cid:318)enia ..............................................................................................215 Specyficzne techniki .........................................................................................217 Nawroty .............................................................................................................219 Granie bluesowych piosenek ................................................................................221 Chicago Shuffle .................................................................................................223 Mississippi Mud ................................................................................................224 Spis tre(cid:285)ci 7 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 13: Wokó(cid:260) ogniska — gitara folkowa .................................225 Gra palcami .............................................................................................................226 Technika gry palcami .......................................................................................226 Pozycja prawej r(cid:219)ki ...........................................................................................226 U(cid:318)ycie kapodastra ..................................................................................................228 Arpeggio ..................................................................................................................230 Granie arpeggio ................................................................................................230 Schemat „ko(cid:260)ysanki” .........................................................................................232 Kciuk z przeci(cid:199)ganiem po strunach ......................................................................232 Styl Cartera ..............................................................................................................234 Styl Travisa ..............................................................................................................235 Podstawowy schemat ......................................................................................235 Akompaniament w stylu Travisa .....................................................................237 Styl solowy Travisa ...........................................................................................238 Strój otwarty ......................................................................................................239 Granie folkowych piosenek ...................................................................................240 House of the Rising Sun ...................................................................................243 The Cruel War Is Raging ...................................................................................245 Gospel Ship .......................................................................................................246 All My Trials .......................................................................................................247 Freight Train ......................................................................................................249 ROZDZIA(cid:259) 14: Maestro, trzy, cztery — podstawy gitary klasycznej ......................................251 Przygotowanie do gry na gitarze klasycznej ........................................................252 Sposób siedzenia ..............................................................................................252 Co zrobi(cid:201) z praw(cid:199) d(cid:260)oni(cid:199) .................................................................................254 Pozycja lewej d(cid:260)oni ...........................................................................................256 Uderzenia swobodne i z podparciem ..................................................................257 Uderzenia swobodne .......................................................................................257 Uderzenia z podparciem .................................................................................259 Arpeggio i kontrapunkt ..........................................................................................260 (cid:259)(cid:199)czenie uderze(cid:262) swobodnych i z podparciem w arpeggiach ....................261 (cid:200)wiczenie kontrapunktowe .............................................................................261 Granie utworów klasycznych ................................................................................263 Romanza ............................................................................................................265 Bourrée e-moll ..................................................................................................267 8 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:259) 15: Ciemne okulary i beret, czyli jazz ................................269 Wst(cid:219)p do zupe(cid:260)nie nowej harmonii .....................................................................270 Rozszerzone akordy .........................................................................................270 Akordy zmodyfikowane ...................................................................................271 Podpora melodii, czyli akompaniament jazzowy ...............................................271 Akordy wewn(cid:219)trzne .........................................................................................271 Akordy zewn(cid:219)trzne ...........................................................................................273 Pe(cid:260)ne akordy .....................................................................................................274 Granie solówek — styl chord-melody ..................................................................275 Substytuty ..........................................................................................................275 Pozorowanie jazzu trzema akordami .............................................................276 Przejmowanie prowadzenia — melodia jazzowa ...............................................276 Wprowadzanie alternatywnych d(cid:316)wi(cid:219)ków ....................................................277 Podchodzenie do docelowych d(cid:316)wi(cid:219)ków ......................................................278 Tworzenie melodii z akordów arpeggio .........................................................278 Granie utworów jazzowych ...................................................................................279 Greensleeves .....................................................................................................280 Swing Thing .......................................................................................................281 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) V: W(cid:259)ASNA GITARA .....................................................283 ROZDZIA(cid:259) 16: Ruszamy do sklepu po gitar(cid:219) .......................................285 Zanim wyjmiesz portfel: planowanie zakupu ......................................................286 Jak wyceniane s(cid:199) nowe gitary ...............................................................................287 Gitary dla pocz(cid:199)tkuj(cid:199)cych ......................................................................................288 Modele instrumentów dopasowane do konkretnego stylu muzycznego .......289 Druga (i trzecia...) gitara .........................................................................................291 Konstrukcja i rodzaj korpusu ..........................................................................292 Materia(cid:260)y ............................................................................................................294 Fachowo(cid:285)(cid:201) .........................................................................................................295 Dodatki (kosmetyka) ........................................................................................296 Zanim podejmiesz decyzj(cid:219): o procesie zakupu ..................................................297 Sklepy internetowe a tradycyjne ....................................................................297 Zasi(cid:219)gni(cid:219)cie rady eksperta ..............................................................................297 Negocjacje ze sprzedawc(cid:199) ...............................................................................298 Dobijanie targu .................................................................................................299 ROZDZIA(cid:259) 17: Wzmacniacze, efekty, futera(cid:260)y i inne akcesoria ........301 Wzmacniacze ..........................................................................................................301 Zacznijmy od wzmacniacza do (cid:201)wicze(cid:262) .........................................................302 Niech moc b(cid:219)dzie z Tob(cid:199) — wzmacniacz koncertowy .................................304 Spis tre(cid:285)ci 9 Poleć książkęKup książkę Kostki i inne rodzaje efektów ................................................................................305 Przegl(cid:199)d dost(cid:219)pnych kostek ...........................................................................306 Multiefekty .........................................................................................................308 Futera(cid:260) ......................................................................................................................309 Hard case, czyli sztywny futera(cid:260) ......................................................................309 Futera(cid:260)y mi(cid:219)kkie ...............................................................................................309 Pokrowce ...........................................................................................................310 Akcesoria, czyli inne niezb(cid:219)dne dodatki ..............................................................310 Struny .................................................................................................................310 Piórka (kostki) ....................................................................................................311 Kable ..................................................................................................................311 Tunery elektroniczne ........................................................................................311 Paski ...................................................................................................................312 Kapodastry ........................................................................................................313 Inne przydatne drobiazgi .......................................................................................314 ROZDZIA(cid:259) 18: Wymiana strun ...............................................................319 Strategie wymiany strun ........................................................................................320 Zdejmowanie starych strun ...................................................................................320 Zak(cid:260)adanie metalowych strun do gitary akustycznej .........................................321 Zmiana strun krok po kroku ............................................................................321 Strojenie .............................................................................................................324 Zak(cid:260)adanie nylonowych strun do gitary klasycznej ............................................325 Zmiana strun krok po kroku ............................................................................325 Strojenie .............................................................................................................327 Zak(cid:260)adanie strun do gitary elektrycznej ...............................................................327 Zmiana strun krok po kroku ............................................................................328 Strojenie .............................................................................................................329 Gitary z ruchomym mostkiem ........................................................................330 ROZDZIA(cid:259) 19: Gitarowy fitness, czyli podstawowe czynno(cid:285)ci konserwacyjne .............................................331 Utrzymywanie gitary w czysto(cid:285)ci ..........................................................................332 Usuwanie brudu i osadu ..................................................................................332 Dbanie o powierzchni(cid:219) gitary .........................................................................334 Zabezpieczanie gitary .............................................................................................335 W trasie ..............................................................................................................335 W domu .............................................................................................................336 10 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę Zapewnianie zdrowego otoczenia ........................................................................336 Zakres temperatur ...........................................................................................336 Wilgotno(cid:285)(cid:201) .........................................................................................................337 Samodzielne naprawy ............................................................................................337 Dokr(cid:219)canie lu(cid:316)nych po(cid:260)(cid:199)cze(cid:262) ..........................................................................338 Regulacja gryfu i mostka ..................................................................................338 Wymiana zu(cid:318)ytych lub uszkodzonych elementów .......................................340 Kompletowanie w(cid:260)a(cid:285)ciwych narz(cid:219)dzi ...................................................................344 Rzeczy, których nie powiniene(cid:285) robi(cid:201) samemu ..................................................345 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) VI: DEKALOGI ................................................................347 ROZDZIA(cid:259) 20: Dziesi(cid:219)ciu (oko(cid:260)o) gitarzystów, których powiniene(cid:285) zna(cid:201) ..............................................349 Andrés Segovia (1893 – 1987) ...............................................................................349 Django Reinhardt (1910 – 1953) ...........................................................................350 Charlie Christian (1916 – 1942) .............................................................................350 Wes Montgomery (1923 – 1968) ...........................................................................350 Chet Atkins (1924 – 2001) ......................................................................................351 B.B. King (1925 – 2015) ..........................................................................................351 Chuck Berry (1926 – 2017) .....................................................................................351 Jimi Hendrix (1942 – 1970) .....................................................................................351 Jimmy Page (ur. 1944) ............................................................................................352 Eric Clapton (ur. 1945) ............................................................................................352 Stevie Ray Vaughan (1954 – 1990) ........................................................................352 Eddie Van Halen (ur. 1955) ....................................................................................353 ROZDZIA(cid:259) 21: Dziesi(cid:219)(cid:201) genialnych piosenek dla pocz(cid:199)tkuj(cid:199)cych gitarzystów ...................................355 Blowin’ in the Wind .................................................................................................356 Brown Eyed Girl ......................................................................................................356 Hang On Sloopy ......................................................................................................356 House of the Rising Sun .........................................................................................357 I Saw Her Standing There ......................................................................................357 I’m a Believer ...........................................................................................................357 Leaving on a Jet Plane ............................................................................................357 My Girl ......................................................................................................................358 Stand by Me ............................................................................................................358 Twist and Shout ......................................................................................................358 Spis tre(cid:285)ci 11 Poleć książkęKup książkę CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) VII: DODATKI .................................................................359 DODATEK A: Jak czyta(cid:201) nuty ...............................................................361 Elementy zapisu muzycznego ...............................................................................362 Odczytywanie wysoko(cid:285)ci d(cid:316)wi(cid:219)ku ..................................................................362 Odczytywanie czasu wybrzmienia ..................................................................366 Ekspresja, artykulacja oraz inne terminy i symbole .....................................368 Znajdowanie d(cid:316)wi(cid:219)ków na gitarze .......................................................................370 DODATEK B: 96 popularnych akordów ..............................................373 DODATEK C: Jak korzysta(cid:201) z materia(cid:260)ów internetowych ................377 Odnoszenie tekstu ksi(cid:199)(cid:318)ki do materia(cid:260)ów internetowych .................................378 Wymagania sprz(cid:219)towe ...........................................................................................379 Co znajdziesz na stronie internetowej .................................................................379 (cid:284)cie(cid:318)ki audio ......................................................................................................379 Filmy ...................................................................................................................386 Rozwi(cid:199)zanie typowych problemów ......................................................................389 (cid:3)(cid:3) Skorowidz .......................................................................391 12 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę W TYM ROZDZIALE: (cid:27) Identyfikowanie poszczególnych cz(cid:219)(cid:285)ci gitary. (cid:27) Zrozumienie dzia(cid:260)ania gitary. (cid:27) Dost(cid:219)p do (cid:285)cie(cid:318)ek audio i wideo: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/gitby4.zip. Rozdzia(cid:260) (cid:1090) Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe i ich udzia(cid:260) w tworzeniu d(cid:316)wi(cid:219)ku W szystkie gitary — czy to purpurowe z namalowanymi sprayem czaszkami i b(cid:251)yskawicami, czy wykonane z naturalnego drewna o widocznym ry- sunku s(cid:251)ojów i wyko(cid:321)czone bezbarwnym lakierem — maj(cid:241) pewne wspólne cechy fizyczne, które sprawiaj(cid:241), (cid:363)e zachowuj(cid:241) si(cid:243) one jak gitara, a nie jak skrzypce czy tuba. Je(cid:337)li nie jeste(cid:337) pewien, czym ró(cid:363)ni si(cid:243) g(cid:251)ówka gryfu od przetwornika, lub zastanawiasz si(cid:243), któr(cid:241) stron(cid:243) gitary trzyma(cid:289) pod brod(cid:241), ten rozdzia(cid:251) jest dla Ciebie. Poni(cid:363)ej opiszemy ró(cid:363)nice pomi(cid:243)dzy rozmaitymi cz(cid:243)(cid:337)ciami gitary oraz wyja- (cid:337)niamy, jak(cid:241) rol(cid:243) pe(cid:251)ni(cid:241) poszczególne cz(cid:243)(cid:337)ci. Napiszemy tak(cid:363)e, jak w(cid:251)a(cid:337)ciwie trzyma(cid:289) instrument oraz dlaczego gitara brzmi w(cid:251)a(cid:337)nie tak, a nie inaczej. No i — je(cid:337)li przypadkiem potraktowa(cid:251)e(cid:337) nas powa(cid:363)nie — nie trzyma si(cid:243) gitary pod brod(cid:241) — oczywi(cid:337)cie o ile nie jeste(cid:337) Hendriksem. ROZDZIA(cid:259) 1 Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe 25 Poleć książkęKup książkę Anatomia gitary Gitary dziel(cid:241) si(cid:243) na dwie podstawowe odmiany: elektryczn(cid:173) i akustyczn(cid:173). Ze sprz(cid:243)to- wego punktu widzenia elektryczne gitary sk(cid:251)adaj(cid:241) si(cid:243) z wi(cid:243)kszej ilo(cid:337)ci cz(cid:243)(cid:337)ci i wihajstrów ni(cid:363) akustyczne. Mimo to producenci gitar ogólnie zgadzaj(cid:241) si(cid:243), (cid:363)e trudniej wykona(cid:289) gitar(cid:243) akustyczn(cid:241) ni(cid:363) elektryczn(cid:241). Z tego powodu gitary aku- styczne kosztuj(cid:241) zazwyczaj tyle samo lub nawet wi(cid:243)cej ni(cid:363) ich elektryczne od- powiedniki (kiedy ju(cid:363) b(cid:243)dziesz gotowy, by i(cid:337)(cid:289) na gitarowe lub akcesoryjne za- kupy, mo(cid:363)esz zerkn(cid:241)(cid:289) odpowiednio do rozdzia(cid:251)u 16. lub 17.). Jednak obydwa typy wymagaj(cid:241) tego samego podej(cid:337)cia do podstawowych zagadnie(cid:321), takich jak kon- strukcja gryfu czy napi(cid:243)cie strun. Dlatego w(cid:251)a(cid:337)nie akustyczne i elektryczne gitary maj(cid:241) bardzo podobn(cid:241) konstrukcj(cid:243), pomimo czasami drastycznych ró(cid:363)nic w emito- wanym d(cid:361)wi(cid:243)ku (chyba (cid:363)e wed(cid:251)ug Ciebie Segovia i Metallica s(cid:241) nie do odró(cid:363)nienia). Na rysunkach 1.1 i 1.2 pokazane s(cid:241) ró(cid:363)ne cz(cid:243)(cid:337)ci gitary akustycznej i elektrycznej. RYSUNEK 1.1. Typowa gitara akustyczna z oznaczonymi najwa(cid:318)niejszymi cz(cid:219)(cid:285)ciami Dzi(cid:219)ki uprzejmo(cid:285)ci Taylor Guitars 26 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pierwsze przymiarki do gry na gitarze Poleć książkęKup książkę RYSUNEK 1.2. Typowa gitara elektryczna z oznaczonymi najwa(cid:318)niejszymi cz(cid:219)(cid:285)ciami Dzi(cid:219)ki uprzejmo(cid:285)ci PRS Guitars Poni(cid:363)sza lista wyja(cid:337)nia funkcje poszczególnych cz(cid:243)(cid:337)ci gitary: (cid:27) P(cid:260)yta dolna — spód (tylko gitary akustyczne): cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) pud(cid:260)a rezonansowego, która podtrzymuje boki na miejscu. Wykonana z dwóch lub trzech kawa(cid:260)ków drewna. (cid:27) Wajcha (tylko gitary elektryczne): metalowy pr(cid:219)t doczepiony do mostka, który pozwala na zmian(cid:219) napi(cid:219)cia strun poprzez wychylanie mostka w przód i w ty(cid:260). Nazywana tak(cid:318)e wajch(cid:199) tremolo lub wajch(cid:199) wibrato. (cid:27) Korpus (gitary elektryczne) lub pud(cid:260)o rezonansowe (gitary akustyczne): co(cid:285), do czego przytwierdza si(cid:219) gryf i mostek, czy te(cid:318) miejsce, w którym prawa d(cid:260)o(cid:262) uderza struny. Pud(cid:260)o rezonansowe gitary akustycznej to wzmacniaj(cid:199)ca d(cid:316)wi(cid:219)k komora, która nadaje gitarze brzmienie. W gitarze elektrycznej do korpusu przytwierdza si(cid:219) mostek i elektronik(cid:219) (przetworniki oraz potencjometry tonu i g(cid:260)o(cid:285)no(cid:285)ci). (cid:27) Mostek: metalowa (w gitarach elektrycznych) lub drewniana (w gitarach akustycznych) podstawa mocuj(cid:199)ca struny do korpusu. (cid:27) Ko(cid:260)ki mostka (tylko gitary akustyczne): umieszczone w otworach w mostku plastikowe lub drewniane ko(cid:260)ki, które mocuj(cid:199) struny do mostka. ROZDZIA(cid:259) 1 Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe 27 Poleć książkęKup książkę (cid:27) Mocowanie paska: metalowy bolec, miejsce, gdzie mo(cid:318)na zamocowa(cid:201) jeden koniec pasa gitarowego. W elektroakustykach (gitarach akustycznych z wbudowanymi przetwornikami i elektronik(cid:199)) mocowanie to spe(cid:260)nia cz(cid:219)sto podwójn(cid:199) rol(cid:219) — s(cid:260)u(cid:318)y równie(cid:318) za gniazdo jack, do którego wpinasz kabel gitarowy. (cid:27) Gryf: p(cid:260)aski, deskopodobny kawa(cid:260)ek drewna zamocowany na powierzchni szyjki, gdzie stawiasz palce lewej r(cid:219)ki, by uzyskiwa(cid:201) d(cid:316)wi(cid:219)ki i akordy, zwany tak(cid:318)e podstrunnic(cid:199). Na gryfie zamocowane s(cid:199) progi. (cid:27) Progi: cienkie metalowe druciki lub sztabki biegn(cid:199)ce prostopadle do strun, maj(cid:199)ce za zadanie skraca(cid:201) wibruj(cid:199)c(cid:199) cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) struny w celu uzyskania wy(cid:318)szych d(cid:316)wi(cid:219)ków. (cid:27) G(cid:260)ówka: miejsce, gdzie mocowane s(cid:199) stroiki (czyli osprz(cid:219)t) oraz gdzie producent mo(cid:318)e umie(cid:285)ci(cid:201) swoje logo. (cid:27) Szyjka: d(cid:260)ugi, pa(cid:260)kopodobny kawa(cid:260)ek drewna, który (cid:260)(cid:199)czy g(cid:260)ówk(cid:219) z korpusem. (cid:27) Siode(cid:260)ko: (cid:318)(cid:260)obiona cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) wykonana ze srebra, stali, twardego nylonu lub innej syntetycznej substancji, która powstrzymuje struny od drgania poza obszarem gryfu. Struny prowadzone s(cid:199) poprzez (cid:318)(cid:260)obienia na drug(cid:199) stron(cid:219) siode(cid:260)ka do stroików umieszczonych na g(cid:260)ówce. Siode(cid:260)ko wyznacza jedn(cid:199) z granic dla wibruj(cid:199)cej cz(cid:219)(cid:285)ci struny (drug(cid:199) jest mostek). (cid:27) Gniazdo jack (tylko gitary elektryczne): miejsce, gdzie wpinamy wtyczk(cid:219) jack kabla (cid:260)(cid:199)cz(cid:199)cego gitar(cid:219) ze wzmacniaczem lub innym urz(cid:199)dzeniem elektronicznym. (cid:27) Prze(cid:260)(cid:199)cznik wyboru przetwornika (tylko gitary elektryczne): prze(cid:260)(cid:199)cznik, za pomoc(cid:199) którego uaktywniamy poszczególne przetworniki. (cid:27) Przetworniki (tylko gitary elektryczne): sztabkowe magnesy wytwarzaj(cid:199)ce pr(cid:199)d elektryczny, który jest przetwarzany przez wzmacniacz na d(cid:316)wi(cid:219)k. (cid:27) Siode(cid:260)ko mostka: w gitarach akustycznych cienka plastikowa sztabka znajduj(cid:199)ca si(cid:219) w wy(cid:318)(cid:260)obieniu mostka, która odpowiada za przenoszenie drga(cid:262) strun na mostek. W gitarach elektrycznych na mostku znajduj(cid:199) si(cid:219) oddzielne metalowe siode(cid:260)ka dla ka(cid:318)dej struny. (cid:27) Boki (tylko gitary akustyczne): oddzielne gi(cid:219)te elementy drewniane pud(cid:260)a (cid:260)(cid:199)cz(cid:199)ce p(cid:260)yt(cid:219) górn(cid:199) i doln(cid:199). (cid:27) Struny: sze(cid:285)(cid:201) metalowych (w gitarach elektrycznych i akustycznych przystosowanych do metalowych strun) lub nylonowych (w gitarach klasycznych) drutów, które s(cid:199) naci(cid:199)gni(cid:219)te i wytwarzaj(cid:199) d(cid:316)wi(cid:219)ki gitary. Cho(cid:201) nie s(cid:199) zasadniczo cz(cid:219)(cid:285)ci(cid:199) sk(cid:260)adow(cid:199) gitary (mo(cid:318)esz je samodzielnie zdejmowa(cid:201) lub zak(cid:260)ada(cid:201)), stanowi(cid:199) integraln(cid:199) cz(cid:219)(cid:285)(cid:201) ca(cid:260)ego systemu, a konstrukcja i struktura gitary pozwalaj(cid:199) strunom rado(cid:285)nie wybrzmiewa(cid:201) (zajrzyj do rozdzia(cid:260)u 18., by dowiedzie(cid:201) si(cid:219) wi(cid:219)cej o wymianie strun). 28 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pierwsze przymiarki do gry na gitarze Poleć książkęKup książkę (cid:27) P(cid:260)yta górna: twarz gitary. W gitarze akustycznej pe(cid:260)ni rol(cid:219) p(cid:260)yty rezonansowej, która niemal wy(cid:260)(cid:199)cznie decyduje o jako(cid:285)ci brzmienia instrumentu. W gitarze elektrycznej wierzch korpusu jest zaledwie kosmetycznym lub dekoracyjnym dodatkiem okrywaj(cid:199)cym drewno korpusu. (cid:27) Stroiki: zespolone mechanizmy umo(cid:318)liwiaj(cid:199)ce zwi(cid:219)kszanie i zmniejszanie napi(cid:219)cia strun, dzi(cid:219)ki czemu brzmi(cid:199) one z okre(cid:285)lon(cid:199) wysoko(cid:285)ci(cid:199) d(cid:316)wi(cid:219)ku. Struna owini(cid:219)ta jest ciasno na ko(cid:260)ku wystaj(cid:199)cym ponad powierzchni(cid:219) g(cid:260)ówki. Ko(cid:260)ek ten przechodzi na wylot przez g(cid:260)ówk(cid:219) i osadzony jest w mechanizmie (cid:260)(cid:199)cz(cid:199)cym go z obrotow(cid:199) cz(cid:219)(cid:285)ci(cid:199), któr(cid:199) regulujemy napi(cid:219)cie struny. Stroiki nazywane s(cid:199) te(cid:318) maszynkami, ko(cid:260)kami, kluczami. (cid:27) Potencjometry g(cid:260)o(cid:285)no(cid:285)ci i tonu (tylko gitary elektryczne): ga(cid:260)ki pozwalaj(cid:199)ce kontrolowa(cid:201) g(cid:260)o(cid:285)no(cid:285)(cid:201) gitary oraz zawarto(cid:285)(cid:201) basowych i sopranowych cz(cid:219)stotliwo(cid:285)ci w brzmieniu. Jak dzia(cid:260)a gitara Je(cid:337)li potrafisz ju(cid:363) rozpoznawa(cid:289) podstawowe cz(cid:243)(cid:337)ci gitary (poprzednia cz(cid:243)(cid:337)(cid:289) roz- dzia(cid:251)u Ci w tym pomo(cid:363)e), chcia(cid:251)by(cid:337) pewnie zrozumie(cid:289), w jaki sposób te cz(cid:243)(cid:337)ci wspó(cid:251)dzia(cid:251)aj(cid:241) ze sob(cid:241) przy powstawaniu d(cid:361)wi(cid:243)ku (na wypadek gdyby zdarzy(cid:251)o Ci si(cid:243) dosta(cid:289) pytanie z kategorii „Cz(cid:243)(cid:337)ci gitary” w teleturnieju Jeden z dziesi(cid:180)ciu albo wpa(cid:337)(cid:289) w wir powa(cid:363)nej dyskusji na temat drga(cid:321) i d(cid:251)ugo(cid:337)ci strun z innym gi- tarzyst(cid:241)). Prezentujemy te informacje tylko po to, (cid:363)eby(cid:337) wiedzia(cid:251), dlaczego gitara brzmi w(cid:251)a(cid:337)nie tak, jak brzmi, a nie na przyk(cid:251)ad jak kazoo czy akordeon. Musisz jednak pami(cid:243)ta(cid:289), (cid:363)e gitara tworzy d(cid:361)wi(cid:243)k, ale to Ty tworzysz muzyk(cid:243). Drgania i d(cid:260)ugo(cid:285)(cid:201) strun Ka(cid:363)dy instrument musi posiada(cid:289) cz(cid:243)(cid:337)ci poruszaj(cid:241)ce si(cid:243) w regularny, powtarzalny sposób, które wytwarzaj(cid:241) d(cid:361)wi(cid:243)k (ci(cid:241)g(cid:251)y ton o okre(cid:337)lonej wysoko(cid:191)ci). W przypadku gitary ta cz(cid:243)(cid:337)(cid:289) to drgaj(cid:241)ca struna. Struna, której nadajesz odpowiednie napi(cid:243)- cie, a potem wprawiasz w ruch (poprzez czynno(cid:337)(cid:289) szarpania), daje d(cid:361)wi(cid:243)k o prze- widywalnej wysoko(cid:337)ci — na przyk(cid:251)ad ton A. Gdy naci(cid:241)gasz lub poluzowujesz stru- n(cid:243), uzyskujesz d(cid:361)wi(cid:243)ki o ró(cid:363)nej wysoko(cid:337)ci. Im mocniej naci(cid:241)gni(cid:243)ta struna, tym wy(cid:363)szy d(cid:361)wi(cid:243)k. Nie by(cid:251)by(cid:337) w stanie zrobi(cid:289) zbyt wiele z gitar(cid:241), gdyby jedynym sposobem na zmian(cid:243) tonu by(cid:251)o szale(cid:321)cze kr(cid:243)cenie stroikiem przed ka(cid:363)dym uderzeniem struny. Dlatego gitarzy(cid:337)ci u(cid:363)ywaj(cid:241) innego sposobu zmiany wysoko(cid:337)ci d(cid:361)wi(cid:243)ku — skracaj(cid:241) drgaj(cid:241)c(cid:241) cz(cid:243)(cid:337)(cid:289) struny. Robi(cid:241) to, stawiaj(cid:241)c palce na progach — o ile oczywi(cid:337)cie kto(cid:337) zostawi im otwarte drzwi. (cid:448)artujemy oczywi(cid:337)cie — nikt w obecno(cid:337)ci gitarzy- sty nie zostawia otwartych drzwi do pokoju, w którym on (cid:289)wiczy. A w (cid:363)argonie gitarowym stawianie palców na progach oznacza dociskanie palcami strun do pod- ROZDZIA(cid:259) 1 Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe 29 Poleć książkęKup książkę strunnicy, aby wibrowa(cid:251)y tylko na odcinku pomi(cid:243)dzy progiem (tym drucikiem na gryfie) a mostkiem. W ten sposób, przemieszczaj(cid:241)c lew(cid:241) r(cid:243)k(cid:243) w gór(cid:243) i w dó(cid:251) gryfu (czyli odpowiednio w kierunku mostka lub siode(cid:251)ka), mo(cid:363)esz wygodnie i (cid:251)atwo zmienia(cid:289) wysoko(cid:337)(cid:289) d(cid:361)wi(cid:243)ku. To, (cid:363)e mniejsze instrumenty, takie jak mandolina czy skrzypce, brzmi(cid:241) wy(cid:363)ej ni(cid:363) wiolonczela czy bas (czy te(cid:363) gitara), to nie przypadek. Instrumenty te maj(cid:241) wy(cid:363)szy strój, poniewa(cid:363) maj(cid:241) krótsze struny. Napi(cid:243)cie strun we wszystkich tych instrumen- tach mo(cid:363)e by(cid:289) zbli(cid:363)one, co sprawia, (cid:363)e odczucie twardo(cid:337)ci strun dla r(cid:241)k i palców b(cid:243)dzie do(cid:337)(cid:289) podobne, ale drastyczna ró(cid:363)nica w d(cid:251)ugo(cid:337)ci strun sprawia, (cid:363)e ró(cid:363)nice w wysoko(cid:337)ci d(cid:361)wi(cid:243)ków w przypadku tych instrumentów s(cid:241) du(cid:363)e. Ta zasada sprawdza si(cid:243) tak(cid:363)e w odniesieniu do zwierz(cid:241)t. Piesek chihuahua szczeka w znacznie wy(cid:363)szej tonacji ni(cid:363) bernardyn, poniewa(cid:363) jego struny — w tym przypadku g(cid:251)osowe — s(cid:241) du(cid:363)o krótsze. Co dwie d(cid:260)onie, to nie jedna Zasadniczo gitara wymaga równoczesnego zaanga(cid:363)owania obu r(cid:241)k w proces po- wstawania muzyki. Je(cid:337)li chcia(cid:251)by(cid:337) zagra(cid:289), powiedzmy, C razkre(cid:337)lne na pianinie, musisz tylko wyci(cid:241)gn(cid:241)(cid:289) palec wskazuj(cid:241)cy, umie(cid:337)ci(cid:289) go nad odpowiednim klawi- szem w okolicy znaku firmowego pianina i opu(cid:337)ci(cid:289) go — tammm. Nawet przedszko- lak mo(cid:363)e brzmie(cid:289) jak Elton John, gdy gra jedynie razkre(cid:337)lne C, poniewa(cid:363) d(cid:361)wi(cid:243)k jest wytwarzany przez tylko jeden palec jednej r(cid:243)ki naciskaj(cid:241)cy klawisz. Gitara jest jednak troch(cid:243) inna. By zagra(cid:289) razkre(cid:337)lne C na gitarze, musisz palcem wskazuj(cid:241)cym lewej r(cid:243)ki przycisn(cid:173)(cid:174) pierwszy próg na drugiej strunie (czyli docisn(cid:241)(cid:289) j(cid:241) przed tym progiem do podstrunnicy). Czynno(cid:337)(cid:289) ta sama w sobie nie daje jednak d(cid:361)wi(cid:243)ku. By razkre(cid:337)lne C by(cid:251)o s(cid:251)yszalne, musisz uderzy(cid:289) lub szarpn(cid:241)(cid:289) t(cid:243) drug(cid:241) stru- n(cid:243) praw(cid:241) r(cid:243)k(cid:241). Uwaga dla osób potrafi(cid:173)cych czyta(cid:174) nuty: gitara brzmi o oktaw(cid:243) ni(cid:363)ej, ni(cid:363) wskazuj(cid:241) zapisane dla niej d(cid:361)wi(cid:243)ki. Na przyk(cid:251)ad graj(cid:241)c rozpisane dwukre(cid:337)lne C na gitarze, uzyskujemy C razkre(cid:337)lne. D(cid:316)wi(cid:219)ki na gryfie: progi i pó(cid:260)tony Najmniejszym interwa(cid:186)em (czyli jednostk(cid:241) muzycznej odleg(cid:251)o(cid:337)ci pomi(cid:243)dzy d(cid:361)wi(cid:243)- kami) skali muzycznej jest pó(cid:186)ton. W pianinie ten interwa(cid:251) jest zawarty pomi(cid:243)dzy nast(cid:243)puj(cid:241)cymi po sobie bia(cid:251)ym i czarnym klawiszem (a tak(cid:363)e mi(cid:243)dzy dwoma bia- (cid:251)ymi, które nie s(cid:241) przedzielone czarnym). By przemie(cid:337)ci(cid:289) si(cid:243) o pó(cid:251)ton na instru- mencie klawiszowym, przesuwasz palec w dó(cid:251) b(cid:241)d(cid:361) w gór(cid:243) na nast(cid:243)pny klawisz, bia(cid:251)y lub czarny. W przypadku gitary te pó(cid:251)tony s(cid:241) reprezentowane przez progi — poziome metalowe druty (lub sztabki) osadzone w gryfie prostopadle do strun. W odniesieniu do gitary przemie(cid:337)ci(cid:289) si(cid:243) w dó(cid:251) lub w gór(cid:243) o pó(cid:251)ton znaczy przesun(cid:241)(cid:289) lew(cid:241) r(cid:243)k(cid:243) o jeden próg ni(cid:363)ej lub wy(cid:363)ej na gryfie. 30 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pierwsze przymiarki do gry na gitarze Poleć książkęKup książkę Porównanie brzmienia gitary akustycznej i elektrycznej Drgaj(cid:241)ce struny gitary wytwarzaj(cid:241) ró(cid:363)ne d(cid:361)wi(cid:243)ki. Musisz jednak by(cid:289) w stanie je us(cid:251)ysze(cid:289) albo staniesz przed problemem przypominaj(cid:241)cym buddyjsk(cid:241) zagadk(cid:243) o drzewie padaj(cid:241)cym samotnie w lesie. Nie ma tego problemu w przypadku gitary akustycznej, poniewa(cid:363) instrument akustyczny ma w(cid:251)asny wzmacniacz w postaci pustego pud(cid:251)a rezonansowego, które wzmacnia d(cid:361)wi(cid:243)k… nooo, akustycznie. Ale gitara elektryczna nie wytwarza prawie w ogóle akustycznego d(cid:361)wi(cid:243)ku (no, mo(cid:363)e troszeczk(cid:243), co(cid:337) jak brz(cid:243)czenie komara, ale na pewno nie wystarczy to, (cid:363)eby wype(cid:251)ni(cid:289) d(cid:361)wi(cid:243)kiem stadion czy rozz(cid:251)o(cid:337)ci(cid:289) s(cid:241)siadów z naprzeciwka). Instrument elektryczny wytwarza brzmienie niemal wy(cid:251)(cid:241)cznie za pomoc(cid:241) elektroniki. (cid:449)ród(cid:251)em d(cid:361)wi(cid:243)ku s(cid:241) wci(cid:241)(cid:363) drgaj(cid:241)ce struny, ale to nie pusta drewniana komora sprawia, (cid:363)e s(cid:241) s(cid:251)yszalne. Ich drgania zaburzaj(cid:241) lub moduluj(cid:173) pole magnetyczne wytwarzane przez przetworniki — owini(cid:243)te drutami magnesy umieszczone tu(cid:363) pod strunami. Kiedy drgania struny moduluj(cid:241) wytworzone przez przetwornik pole magne- tyczne, przetwornik generuje ma(cid:251)y pr(cid:241)d elektryczny, który wiernie odzwierciedla t(cid:243) drgania. W gitarze d(cid:361)wi(cid:243)k jest uzyskiwany poprzez wzmacnianie drga(cid:321) struny w sposób akustyczny (gdy d(cid:361)wi(cid:243)k przechodzi przez pud(cid:251)o rezonansowe) lub elektryczny (gdy pr(cid:241)d z przetwornika jest wzmacniany i przekazywany do g(cid:251)o(cid:337)ników). Tak czy inaczej, jest to proces fizyczny. Uzyskiwanie ró(cid:200)nych d(cid:361)wi(cid:243)ków — w tym takich, które zamierzasz wydoby(cid:289) — zale(cid:363)y od Ciebie, a dok(cid:251)adnie od tego, jak kontrolu- jesz wysoko(cid:337)(cid:289) d(cid:361)wi(cid:243)ków poszczególnych strun. Za zmian(cid:243) wysoko(cid:337)ci odpowiada lewa d(cid:251)o(cid:321) przyciskaj(cid:241)ca progi. Natomiast prawa d(cid:251)o(cid:321) nie tylko doprowadza do emisji d(cid:361)wi(cid:243)ku poprzez wprawienie struny w drgania, lecz tak(cid:363)e decyduje o rytmie (pulsie), tempie (szybko(cid:337)ci danego utworu) i klimacie (interpretacji, stylu, magii, charyzmie, je ne sais quoi, czymkolwiek) tych d(cid:361)wi(cid:243)ków. Wpraw obie d(cid:251)onie w ruch, a wyczaruj(cid:241) muzyk(cid:243) — gitarow(cid:173) muzyk(cid:243). ROZDZIA(cid:259) 1 Podstawy gitary — elementy sk(cid:260)adowe 31 Poleć książkęKup książkę 32 CZ(cid:218)(cid:284)(cid:200) I Pierwsze przymiarki do gry na gitarze Poleć książkęKup książkę Skorowidz A A Hundred Pounds of Clay, 74 accelerando, 369 akcent, 369 akcesoria, 301, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 akcja strun, Patrz: struna akcja akompaniament jazzowy, 271 akord, 52, 373 a, 64, 65 A, 58, 59, 61, 123, 177 a7, 90, 91 A7, 89, 137, 204 add, Patrz: akord z dodanym d(cid:361)wi(cid:243)kiem Amaj7, 92 B, 134 B13#11, 271 B7, 137 barowy, 123, 125, 126, 128, 203 bazuj(cid:241)cy na A, 132, 133, 134 bazuj(cid:241)cy na E, 128, 131 molowy, Patrz: akord molowy barowy na gitarze klasycznej, 263 Bmaj7, 138 C, 64, 65 C7, 88 C7(cid:4424)9, 271 Cadd2, 189 Cadd9, 189 Cmaj7, 92 Csus2, 189 d, 65 D, 58, 59, 61, 64, 177 d7, 90, 91 D7, 88 D9, 204 diagram, Patrz: diagram akordu Dmaj7, 92 dominantowy, Patrz: akord septymowy durowy, 58, 74, 270 septymowy, Patrz: akord septymowy durowy e, 61, 64, 65 E, 52, 58, 59, 123, 177 otwarty, 124 e7, 90 E7, 89, 90 E9, 204 F, 65 Fmaj7, 92 G, 61, 64, 65, 241 G7, 88 G7#5, 271 H7, 90 jazzowy, 270, 271, 278 (cid:251)amany, 188, 190 w progresji, 190 molowy, 58, 61, 74, 270 barowy, 128, 136 septymowy, Patrz: akord septymowy molowy nonowy, 204, 270 otwarty, 50, 80 pe(cid:251)ny, 274 rodzina A, 58, 59 C, 65, 66 D, 61, 63 G, 64, 65 rozszerzony, 271 ruchomy, 123 septymowy, 58, 87, 93, 129, 204 dominantowy, 88, 89, 90, 100 durowy, 58, 88, 91, 138 molowy, 58, 88, 90, 130, 137 Skorowidz 391 Poleć książkęKup książkę akord sus, Patrz: akord zawieszony tercdecymowy, 270, 271 undecymowy, 270 wewn(cid:243)trzny, 271 z dodanym d(cid:361)wi(cid:243)kiem, 188, 189 zaakcentowany, 67 zawieszony, 188, 189 zewn(cid:243)trzny, 271, 273 zmodyfikowany, 271 Alice’s Restaurant, 226 All I Have to Do Is Dream, 74 All My Trials, 237, 241, 247 All Through the Night, 93, 96 Allman Duane, 202 arpeggio, 230, 241, 257, 260, 261, 278 arpeggiowanie, 270 artykulacja, 147, 180, 181 At The Hop, 177 Atkins Chet, 252, 351 Auld Lang Syne, 69, 72 Aura Lee, 117, 118, 120 B B.B. King, 202, 213, 214, 351 bemol, 365 Berry Chuck, 116, 117, 158, 176, 188, 212, 351 Big Yellow Taxi, 192 Blackbird, 226 blecik, Patrz: kostka Blowin’ in the Wind, 356 Blue Suede Shoes, 177 blues, 201 12-taktowy, Patrz: progresja bluesowa 12-taktowa akustyczny, 215 dwunastotaktowy, 100 elektryczny, 202, 215 frazowanie, 213 (cid:251)(cid:241)czenie pustych strun z przyciskanymi, 218 mikrozagrywka, 213 naprzemienna tekstura, 217, 218 nawrot, 219 powtórzenie, 216 Bookends, 117 bourrée, 264 Bourrée e-moll, 264, 267 Breaking Up Is Hard to Do, 74 Brown Eyed Girl, 117, 356 Brown Sugar, 193 C Chicago Shuffle, 213, 222, 223 chorus, 306 Christian Charlie, 350 Chuck’s Duck, 195, 197 Clapton Eric, 58, 176, 188, 215, 308, 352 Collins Albert, 202, 214 comping, 271 country rock, 193 crescendo, 369 Crimson and Clover, 308 (cid:289)wier(cid:289)nuta, 362, 366 (cid:200) D Day Tripper, 176 decrescendo, 369 Denise, 74 diagram akordu, 49, 50 digital delay, 307 diminuendo, 369 dominanta, 88 Don’t Think Twice, It’s Alright, 226 Double-Stop Rock, 117, 119, 122 Duke of Earl, 74 Dust in the Wind, 226 dwud(cid:361)wi(cid:243)k, 115, 116, 118 m(cid:251)otkowany, 149 podci(cid:241)ganie, 165 pull-off, 154 w gór(cid:243) i w dó(cid:251) gryfu, 116 w poprzek gryfu, 116, 117 d(cid:361)wi(cid:243)k alternatywny, 277 artykulacja, 361, 362, 368 czas trwania, 361, 362, 366 dysonansowy, 210 ekspresja, 361, 362, 368 prowadzenie, 272 rozwi(cid:241)zany, 277 wysoko(cid:337)(cid:289), 361, 362, 365, 370 E Earth Angel, 74 efekt przester, 142 392 Gitara dla bystrzaków Poleć książkęKup książkę ekwiwalent harmoniczny, 370 Every Breath You Take, 306 Every Rose Has Its Thorn, 64 F f, Patrz: forte ff, Patrz: fortissimo figura rytmiczna w pozycji otwartej, 176 Fire and Rain, 58, 229 flanger, 306 fla(cid:363)olet, 239 folk, 225, 229, 240 forte, 369 fortissimo, 369 Freight Train, 239, 242, 249 futera(cid:251), 309, 333, 335 mi(cid:243)kki, 309, 335 sztywny, 309, 335 G gitara akcesoria, Patrz: akcesoria akustyczna, 26, 27, 31, 312 czyszczenie, 334 wymiana strun, 321, 322, 323 anatomia, 25, 26, 27 cena, 286, 287, 295 czyszczenie, 332, 333, 334 drewno, 294 elektryczna, 26, 27, 31, 45, 47, 312 wymiana strun, 327, 328, 330 folkowa, Patrz: folk gra, Patrz: gra jazzowa, 269, 270 klasyczna, 42, 46, 251, 263 barwa d(cid:361)wi(cid:243)ku, 255 lewa d(cid
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gitara dla bystrzaków. Wydanie IV
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: