Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 002802 21538094 na godz. na dobę w sumie
Głośniej niż słowa. Wykorzystaj moc swojego autentycznego głosu - ebook/pdf
Głośniej niż słowa. Wykorzystaj moc swojego autentycznego głosu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3579-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

To nie jest książka dla tych, którzy wolą stać w miejscu.

Jak wyróżnić się w hałaśliwym świecie, w którym każdy krzyczy o swoich usługach i produktach? Jak znaleźć pasję w swoim życiu i wykonywać pracę marzeń? Jak odcisnąć trwałe piętno w stale zmieniającym się świecie? Jak nadać znaczenie swoim działaniom?

Z odpowiedzią nadchodzi Todd Henry, bestsellerowy autor i przywódca kreatywnej rewolucji. W tej książce znajdziesz sposób na ukształtowanie swojej tożsamości oraz wizji w unikalny i autentyczny głos — Twój głos, który pozwoli Ci wyrazić siebie, reprezentować Twoje działanie i który wyróżni Cię spośród innych.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, pisarzem, projektantem, czy rozwijającym markę menedżerem, im bardziej wyrazisty i przekonujący będzie Twój głos, tym skuteczniej trafisz ze swoim przekazem do odbiorców, zyskasz szerokie grono sympatyków, większe uznanie oraz satysfakcję z wykonywanej pracy.

Niezależnie od Twojej profesji rozwinięcie autentycznego głosu powinno być dla Ciebie priorytetem, jeśli poważnie myślisz o stworzeniu czegoś, co przetrwa próbę czasu. Książka pomoże Ci lepiej zrozumieć kierujące Tobą wartości, nauczy Cię słuchać interlokutorów oraz tworzyć autentyczne komunikaty, które do nich trafią. Pomoże Ci wypracować jasną wizję i nauczy Cię efektywnie wdrażać idee. Ci, którzy mają w sobie na tyle odwagi, by podjąć trud odkrycia swojego autentycznego głosu, są niewrażliwi na tymczasowy kulturowy zgiełk. Ich działania bazują na głębokiej świadomości tego, kim są, czego chcą i jak zamierzają to osiągnąć.
 

Znajdź swój głos i wykrzycz swoje przeznaczenie.


Todd Henry, autor książek Kreatywność na zawołanie. Jak odkryć i rozwinąć wewnętrzną moc twórczą i Die empty — życie na 100%, jest założycielem Accidental Creative, firmy pomagającej przedsiębiorstwom i jednostkom tworzyć wartościowe idee. Jego książki przetłumaczono na kilkanaście języków, a jego wykłady na temat kreatywności, produktywności, przywództwa i pasji w pracy cieszą się dużą popularnością. Mówi o sobie, że jest handlarzem broni w trakcie kreatywnej rewolucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Louder than Words: Harness the Power of Your Authentic Voice Tłumaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-283-3578-3 Copyright © 2015 by Todd Henry Ali rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2017 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/gloslo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I W poszukiwaniu własnego głosu 15 Rozdział 1 Sztuka rezonansu 17 Rozdział 2 Bieg z przeszkodami 29 Rozdział 3 Przepa(cid:258)(cid:202) aspiracyjna 51 CZĘŚĆ II Silnik Głosu 71 Rozdział 4 To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202): kim jeste(cid:258)? 73 Rozdział 5 Wizja: dok(cid:200)d zmierzasz? 111 Rozdział 6 Mistrzostwo: jak je osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202)? 143 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA CZĘŚĆ III Praktyczne zastosowanie 167 Rozdział 7 Codzienne (cid:202)wiczenia rozwijaj(cid:200)ce g(cid:239)os 169 Rozdział 8 Rozwijanie g(cid:239)osu zespo(cid:239)u 193 Rozdział 9 Droga na szczyt 215 Podzi(cid:218)kowania 223 Przypisy i polecane lektury 225 8 Poleć książkęKup książkę 1 Sztuka rezonansu Wybitne dzie(cid:239)a sztuki to nie pojedyncze i odosobnione twory; s(cid:200) one wynikiem wielu lat wspólnych przemy(cid:258)le(cid:241), przemy(cid:258)le(cid:241) spo(cid:239)eczno(cid:258)ci, dzi(cid:218)ki czemu za pojedynczym g(cid:239)osem ukrywa si(cid:218) do(cid:258)wiadczenie mas. — Virginia Woolf REGUŁA: ABY PRZEMAWIAĆ AUTENTYCZNYM GŁOSEM, MUSISZ WYKSZTAŁCIĆ TRZY JEGO ELEMENTY — TOŻSAMOŚĆ, WIZJĘ I BIEGŁOŚĆ. S(cid:239)ucha(cid:239)e(cid:258) kiedykolwiek nagrania swojej mowy lub (cid:258)piewu? Wci(cid:200)(cid:285) pami(cid:218)tam pierwszy raz, gdy mi si(cid:218) to zdarzy(cid:239)o. Pu(cid:258)ci(cid:239)em ta(cid:258)m(cid:218) (tak, to by(cid:239)o w zamierzch(cid:239)ej erze nagra(cid:241) analogowych) i nie mo- g(cid:239)em uwierzy(cid:202), (cid:285)e to, co s(cid:239)ysz(cid:218), w takim stopniu odbiega od tego, czego oczekiwa(cid:239)em. Ró(cid:285)nica by(cid:239)a na tyle du(cid:285)a, (cid:285)e mia(cid:239)em wra(cid:285)e- nie, jakbym s(cid:239)ucha(cid:239) zupe(cid:239)nie innej osoby (ku memu rozgoryczeniu z ta(cid:258)my nie pop(cid:239)yn(cid:200)(cid:239) aksamitny g(cid:239)os w stylu Elvisa Presleya, lecz raczej co(cid:258) w rodzaju smutnego Pee-wee Hermana). Ze wzgl(cid:218)du 17 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA na wzbudzany przez struny g(cid:239)osowe rezonans w czaszce s(cid:239)ysza- (cid:239)em swój g(cid:239)os zupe(cid:239)nie inaczej ni(cid:285) z ta(cid:258)my. W(cid:239)a(cid:258)nie z tego powodu wiele osób nie cierpi s(cid:239)ucha(cid:202) w(cid:239)asnego g(cid:239)osu na nagraniach, gdy(cid:285) wydaje im si(cid:218) z(cid:239)owieszczo obcy. (Czy ja naprawd(cid:218) tak brzmi(cid:218)?). Jestem przekonany, (cid:285)e to samo dotyczy metaforycznego g(cid:239)osu wielu osób, chocia(cid:285) w tym przypadku nie dysponuj(cid:200) luksusem wci(cid:258)ni(cid:218)cia przycisku „play” i natychmiastowego feedbacku. Nie maj(cid:200) przez to (cid:258)wiadomo(cid:258)ci tego, co przekazuj(cid:200) poprzez swoje s(cid:239)owa i dzia(cid:239)ania. Co gorsza, z racji tej nie(cid:258)wiadomo(cid:258)ci cz(cid:218)sto pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) przez (cid:285)ycie, zachowuj(cid:200)c si(cid:218) w sposób nie do(cid:258)(cid:202), (cid:285)e nie- zgodny z tym, kim naprawd(cid:218) s(cid:200), to wr(cid:218)cz g(cid:239)(cid:218)boko niespójny ze swoimi prawdziwymi pasjami i ambicjami. Wyobra(cid:285)aj(cid:200) sobie, kim powinni by(cid:202) i ignoruj(cid:200) g(cid:239)(cid:218)bsze sygna(cid:239)y dotycz(cid:200)ce tego, kim napraw- d(cid:218) s(cid:200). W ich pracy nie s(cid:239)ycha(cid:202) autentycznego „ja”, przez co nie wzbudza ona odzewu u innych. Dlatego w moim mniemaniu najwa(cid:285)niejszym (cid:285)yciowym za- daniem jest wypracowanie autentycznego g(cid:239)osu. Mam nadziej(cid:218) dowie(cid:258)(cid:202) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, (cid:285)e g(cid:239)os jest z jednej strony kluczowym elementem Twojego osobistego dobytku, a z drugiej strony naj- wa(cid:285)niejszym zasobem, jakim dzielisz si(cid:218) ze (cid:258)wiatem. To zarówno si(cid:239)a nap(cid:218)dowa Twoich najlepszych przedsi(cid:218)wzi(cid:218)(cid:202), jak i powód, dla którego nie przechodz(cid:200) one bez echa. Koniec ko(cid:241)ców auten- tyczny g(cid:239)os jest (cid:283)ród(cid:239)em poczucia sensu i celowo(cid:258)ci dzia(cid:239)a(cid:241) oraz generatorem wszelkiego sukcesu, jakiego uda Ci si(cid:218) do(cid:258)wiadczy(cid:202). „Autentyczny” oznacza dla mnie „maj(cid:200)cy korzenie w Twoich unikalnych pasjach, umiej(cid:218)tno(cid:258)ciach i do(cid:258)wiadczeniach”. Wbrew znaczeniu, w jakim cz(cid:218)sto u(cid:285)ywa si(cid:218) dzisiaj tego s(cid:239)owa, nieko- niecznie chodzi tu o pe(cid:239)n(cid:200) przejrzysto(cid:258)(cid:202) i jawno(cid:258)(cid:202). Autentyczno(cid:258)(cid:202) polega raczej na pe(cid:239)nym zrozumieniu tego, na czym Ci zale(cid:285)y, a nast(cid:218)pnie znalezieniu sposobu na wk(cid:239)adanie w swoj(cid:200) prac(cid:218) tego, 18 Poleć książkęKup książkę Sztuka rezonansu co najlepsze w Twoim prawdziwym „ja”, aby w unikalny sposób praca ta rezonowa(cid:239)a z Twoj(cid:200) grup(cid:200) odbiorcz(cid:200). Autentyczny g(cid:239)os wyra(cid:285)a Twoje nieodparte motywacje. Defi- niuje przeznaczon(cid:200) Ci przestrze(cid:241) i unikalny wk(cid:239)ad, jaki mo(cid:285)esz wnosi(cid:202), co oznacza, (cid:285)e je(cid:258)li brakuje go w Twoich dzia(cid:239)aniach, prawdopodobnie nikt ich nie zauwa(cid:285)y. Niestety niektóre mity doty- cz(cid:200)ce rozwijania autentycznego g(cid:239)osu odnosz(cid:200) skutek odwrotny od zamierzonego. Przyk(cid:239)adowo rady w rodzaju „pod(cid:200)(cid:285)aj za swoim przeczuciem” lub „rób to, co kochasz, a wszystko si(cid:218) u(cid:239)o(cid:285)y” brzmi(cid:200) ekscytuj(cid:200)co, ale zazwyczaj nie doprowadzaj(cid:200) do osi(cid:200)- gni(cid:218)cia jakichkolwiek trwa(cid:239)ych rezultatów i odzewu. Jak si(cid:218) przekonasz, czytaj(cid:200)c kolejne strony, w rozwijaniu g(cid:239)osu chodzi nie tylko o to, na czym Ci zale(cid:285)y, lecz tak(cid:285)e o to, w jaki sposób Twoje pasje zaz(cid:218)biaj(cid:200) si(cid:218) z tym, na czym zale(cid:285)y innym. Kluczowe s(cid:200) nie tylko Twoje s(cid:239)owa i dzia(cid:239)ania, lecz tak(cid:285)e to, z jakim spoty- kaj(cid:200) si(cid:218) odbiorem. Stopie(cid:241), w jakim wypracujesz w(cid:239)asny autentyczny g(cid:239)os i b(cid:218)- dziesz go u(cid:285)ywa(cid:239) w swoich dzia(cid:239)aniach, wp(cid:239)ywa na to, czy b(cid:218)dziesz si(cid:218) czu(cid:239) spe(cid:239)niony i efektywny, a tak(cid:285)e doceniony w sposób ma- j(cid:200)cy znaczenie na p(cid:239)aszczy(cid:283)nie osobistej. (Bo Twoja praca mo(cid:285)e by(cid:202) zauwa(cid:285)ana w sposób, który nie ma dla Ciebie osobistego zna- czenia, co b(cid:218)dziesz odbiera(cid:239) jako puste pochwa(cid:239)y. Gdy nie doko- nujesz wa(cid:285)nych dla Ciebie post(cid:218)pów w pracy, nawet najwi(cid:218)kszy sukces w oczach innych nie jest w stanie wype(cid:239)ni(cid:202) tej pustki). Rozpatruj(cid:200)c to etymologicznie, g(cid:239)os jest w pewien sposób zna- czeniowo pokrewny s(cid:239)owu powo(cid:239)anie, które cz(cid:218)sto stosuje si(cid:218) w odniesieniu do pracy. Z mojego do(cid:258)wiadczenia wynika, (cid:285)e warto postawi(cid:202) wyra(cid:283)n(cid:200) granic(cid:218) mi(cid:218)dzy s(cid:239)owami zawód i powo(cid:239)anie. Zawód to sposób zarabiania na (cid:285)ycie lub zaj(cid:218)cie, na które po(cid:258)wi(cid:218)- casz wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) dnia. Z kolei powo(cid:239)anie to aktywno(cid:258)(cid:202) lub ekspre- sja, do której naturalnie Ci(cid:218) ci(cid:200)gnie, gdy masz swobod(cid:218) wyboru, 19 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA na co po(cid:258)wi(cid:218)cisz swoj(cid:200) uwag(cid:218), zasoby, czas i energi(cid:218). To zaj(cid:218)cie, któremu nie potrafisz si(cid:218) oprze(cid:202), nawet gdy nikt nie zwraca na Cie- bie uwagi. A aktywn(cid:200) form(cid:200) Twojego powo(cid:239)ania i tym, jak do- (cid:258)wiadczaj(cid:200) go inni ludzie, jest Twój g(cid:239)os. Zawód to tylko platforma; arena, na której masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) uzyskania odzewu. W idealnej sytuacji daje okazj(cid:218) do wp(cid:239)ywania na otaczaj(cid:200)cy Ci(cid:218) (cid:258)wiat, by(cid:202) mo(cid:285)e tylko w ma(cid:239)ym stopniu. Nato- miast powo(cid:239)anie to wyra(cid:285)anie siebie poprzez swoj(cid:200) platform(cid:218). To wnoszona przez Ciebie unikalna warto(cid:258)(cid:202) i Twoja autentyczna re- akcja na otoczenie. Powo(cid:239)ania nie da si(cid:218) zamkn(cid:200)(cid:202) wy(cid:239)(cid:200)cznie w gra- nicach zawodu, bo b(cid:218)dzie si(cid:218) przejawia(cid:239)o we wszystkich sferach Twojego (cid:285)ycia. Zdarzy(cid:239)o Ci si(cid:218) kiedy(cid:258) czu(cid:202) szczególne pobudzenie po sko(cid:241)- czeniu zebrania, zadania lub projektu? Mo(cid:285)e po prostu wszystko posz(cid:239)o naprawd(cid:218) dobrze i wiesz, (cid:285)e nie by(cid:239)oby tak, gdyby nie Ty. To jednak co(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) zalewaj(cid:200)ca Ci(cid:218) ulga po odhaczeniu pozy- cji z listy — potwierdzi(cid:239)a si(cid:218) warto(cid:258)(cid:202) Twoich unikalnych pomys(cid:239)ów i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, bo uda(cid:239)o Ci si(cid:218) zrobi(cid:202) co(cid:258), czemu nie podo(cid:239)a(cid:239)by nikt inny. Do(cid:258)wiadczasz ekscytacji wynikaj(cid:200)cej z operowania w „szczytowej formie”. W takich okoliczno(cid:258)ciach powo(cid:239)anie znalaz(cid:239)o sposób na wyra(cid:285)enie si(cid:218) w Twoim zawodzie. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej w(cid:239)a(cid:258)nie wtedy czujemy si(cid:218) najbardziej o(cid:285)ywieni i pomocni w pracy. Wiele osób nie potrafi jednak wyj(cid:258)(cid:202) poza to, kim s(cid:200) i czym si(cid:218) zajmuj(cid:200) na co dzie(cid:241). Zamiast s(cid:239)ucha(cid:202) intuicji i podejmowa(cid:202) w pra- cy ryzyko, zachowuj(cid:200) si(cid:218) zgodnie z oczekiwaniami oraz pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) sprawdzon(cid:200) i bezpieczn(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200), staraj(cid:200)c si(cid:218) nie wyró(cid:285)nia(cid:202). W efekcie uzyskiwany przez nie odzew jest ograniczony i w mniej- szym stopniu do(cid:258)wiadczaj(cid:200) rado(cid:258)ci wynikaj(cid:200)cej z zaanga(cid:285)owania unikalnego i autentycznego „ja” w swoj(cid:200) prac(cid:218). Niestety wiele osób przez wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) czasu rozmy(cid:258)la nad tym, jak rozwin(cid:200)(cid:202) swoj(cid:200) platform(cid:218) (czyli poszerzy(cid:202) swoj(cid:200) stref(cid:218) wp(cid:239)y- 20 Poleć książkęKup książkę Sztuka rezonansu wów), zaniedbuj(cid:200)c przy tym znacznie wa(cid:285)niejszy proces rozwi- jania w(cid:239)asnego g(cid:239)osu. W efekcie, je(cid:258)li nawet uda im si(cid:218) zwróci(cid:202) uwag(cid:218) na swoj(cid:200) prac(cid:218), uzyskany odzew z czasem wyga(cid:258)nie, bo nie jest zakorzeniony w niczym znacz(cid:200)cym. G(cid:239)os jest paliwem, które utrzymuje Twój impet i bez którego pr(cid:218)dzej czy pó(cid:283)niej stracisz par(cid:218). Nie odniesiesz sukcesu za pomoc(cid:200) samej platformy, a przynajmniej nie w sposób, który si(cid:218) liczy. SILNIK GŁOSU Aby wykszta(cid:239)ci(cid:202) autentyczny g(cid:239)os, musisz rozwija(cid:202) trzy elementy: silne poczucie to(cid:285)samo(cid:258)ci, co oznacza, (cid:285)e Twoje dzia(cid:239)ania maj(cid:200) by(cid:202) zakorzenione w czym(cid:258) obiektywnie i osobi(cid:258)cie znacz(cid:200)cym, spójn(cid:200) wizj(cid:218) swojej pracy, czyli (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) tego, do jakiego odze- wu d(cid:200)(cid:285)ysz, oraz bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w swoich umiej(cid:218)tno(cid:258)ciach i zawodzie. Silny, autentyczny i przekonuj(cid:200)cy g(cid:239)os to ekspresja to(cid:285)samo(cid:258)ci prowadzonej przez wizj(cid:218) i realizowanej za pomoc(cid:200) bieg(cid:239)o(cid:258)ci. Te trzy elementy wspó(cid:239)dzia(cid:239)aj(cid:200) w trwaj(cid:200)cym ca(cid:239)e (cid:285)ycie procesie rozwoju i odkrywania. Odkrycie autentycznego g(cid:239)osu jest rezulta- tem niezliczonych warstw nauki, eksperymentów i pora(cid:285)ek. I cho- cia(cid:285) jest mo(cid:285)liwe osi(cid:200)gni(cid:218)cie tego celu metod(cid:200) prób i b(cid:239)(cid:218)dów, pomog(cid:218) Ci przyspieszy(cid:202) ten proces, pokazuj(cid:200)c w(cid:239)a(cid:258)ciwe praktyki w ka(cid:285)dym z tych trzech kluczowych motywatorów. To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202) jest zasadniczo definiowana przez pytanie: „Kim jeste(cid:258)?”. Gdybym zada(cid:239) Ci je w nieformalnej rozmowie, stan(cid:200)(cid:239)by(cid:258) przed wyborem jednej z wielu odpowiedzi. Móg(cid:239)by(cid:258) opowiedzie(cid:202) o do(cid:258)wiadczeniach z dzieci(cid:241)stwa, o pracy, o hobby, o swoich po- gl(cid:200)dach politycznych lub czymkolwiek innym, co definiuje cz(cid:239)o- wieka. Jakkolwiek by(cid:258) nie zareagowa(cid:239), by(cid:239)aby to opowie(cid:258)(cid:202) o tym, jak postrzegasz siebie i swoje miejsce w (cid:258)wiecie. Twoje poczucie 21 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA to(cid:285)samo(cid:258)ci to zbiór takich historii. Czy s(cid:200) one prawdziwe, czy fa(cid:239)szywe, jest w pewnym sensie nieistotne, bo Twoje zachowanie jest uzale(cid:285)nione od tego, czy sam w nie wierzysz, czy nie. Czego- kolwiek by(cid:258) nie g(cid:239)osi(cid:239), Twoje dzia(cid:239)ania zdradzaj(cid:200) prawd(cid:218). Gdy s(cid:200) one niespójne z Twoimi prawdziwymi zdolno(cid:258)ciami i pasjami, b(cid:218)d(cid:200) rodzi(cid:239)y frustracj(cid:218), a z czasem doprowadz(cid:200) Ci(cid:218) do przeko- nania, (cid:285)e nie realizujesz swojego kreatywnego potencja(cid:239)u. Samo(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) jest wi(cid:218)c kluczowym sk(cid:239)adnikiem to(cid:285)samo(cid:258)ci, bo gdy jej nie masz, istnieje wi(cid:218)ksze ryzyko zdrady swoich praw- dziwych my(cid:258)li i przekona(cid:241). Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy ci(cid:200)(cid:285)y na Tobie presja wyników. Musisz na g(cid:239)(cid:218)bokim poziomie rozumie(cid:202), dlaczego praca jest dla Ciebie wa(cid:285)na, co decyduje o jej wyj(cid:200)tkowo(cid:258)ci i dlaczego wierzysz, (cid:285)e powinna by(cid:202) wa(cid:285)na tak(cid:285)e dla innych. Kryzys to(cid:285)samo(cid:258)ci cz(cid:218)sto da si(cid:218) (cid:239)atwo rozpozna(cid:202) po tym, (cid:285)e cz(cid:239)owiek komunikuje si(cid:218) na jeden z dwóch sposobów: albo bardzo ogólnie, (cid:285)eby nikogo nie urazi(cid:202), albo tak konkretnie i reak- tywnie (po to, by wydawa(cid:202) si(cid:218) pewnym siebie), (cid:285)e wpada w sprzecz- no(cid:258)(cid:202) z samym sob(cid:200), gdy opinia publiczna przestanie faworyzowa(cid:202) jego poprzedni(cid:200) opini(cid:218). Twoje dzia(cid:239)ania musz(cid:200) by(cid:202) zakorzenione w czym(cid:258) znacz(cid:200)cym, (cid:285)eby(cid:258) nie zmienia(cid:239) kierunku w nowych oko- liczno(cid:258)ciach lub w obliczu trudno(cid:258)ci. Jak si(cid:218) przekonasz, czytaj(cid:200)c kolejne strony, przemy(cid:258)lane dzia(cid:239)ania to najlepszy sposób na od- krywanie siebie. Drugim elementem Silnika G(cid:239)osu jest wizja, która jest zasad- niczo definiowana pytaniem: „Dok(cid:200)d zmierzasz?”. Je(cid:258)li chcesz zbudowa(cid:202) most mi(cid:218)dzy dwoma brzegami rzeki, musisz najpierw okre(cid:258)li(cid:202) (a) przeznaczenie mostu i rodzaj pojazdów, jakie b(cid:218)d(cid:200) po nim je(cid:283)dzi(cid:239)y, (b) to, czy dysponujesz wystarczaj(cid:200)cymi zasobami i materia(cid:239)ami, by sko(cid:241)czy(cid:202) projekt oraz (c) to, czy most jest w ogóle w(cid:239)a(cid:258)ciwym rozwi(cid:200)zaniem problemu przekroczenia rzeki. A teraz odnios(cid:218) t(cid:218) metafor(cid:218) do Twojej pracy — musisz by(cid:202) w stanie okre- 22 Poleć książkęKup książkę Sztuka rezonansu (cid:258)li(cid:202) efekt, jaki chcesz uzyska(cid:202), oraz sposób, w jaki mia(cid:239)by si(cid:218) zmie- ni(cid:202) (cid:258)wiat wskutek Twoich stara(cid:241). Powiniene(cid:258) mie(cid:202) przynajmniej ogólne wyobra(cid:285)enie o tym, jak zamierzasz trafi(cid:202) do docelowej grupy odbiorców i w jaki sposób planujesz uzyska(cid:202) ich odzew. Nie chodzi o to, by strach przed pomy(cid:239)k(cid:200) zupe(cid:239)nie Ci(cid:218) sparali(cid:285)owa(cid:239), ale o to, (cid:285)e Twoja wizja ma wskazywa(cid:202) regu(cid:239)y pomagaj(cid:200)ce utrzy- ma(cid:202) kurs i ocenia(cid:202) poczynione post(cid:218)py. Wiele osób kieruje si(cid:218) przekonaniem, (cid:285)e najgenialniejsi ludzie poddaj(cid:200) si(cid:218) swoim zachciankom i pozwalaj(cid:200), by instynkt dyktowa(cid:239) im, gdzie w danej chwili pod(cid:200)(cid:285)y(cid:202) z prac(cid:200), lecz jest to w znacznej mierze nieprawda. Owszem rzadko planuje si(cid:218) wszystkie kroki, lecz wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) znakomitych twórców i zespo(cid:239)ów, z jakimi si(cid:218) spo- tka(cid:239)em, mia(cid:239)a przynajmniej pewne wyobra(cid:285)enie o tym, dok(cid:200)d zmierza ich praca i jaki odzew chcieliby uzyska(cid:202). To swego rodzaju „biegun”, w stron(cid:218) którego nawiguj(cid:200), mimo i(cid:285) jest do(cid:258)(cid:202) ogólny. Wizja nadaje kierunek ich staraniom, gdy rozwijaj(cid:200) swój g(cid:239)os. Ostatnim elementem Silnika G(cid:239)osu jest bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202), definiowana przez pytanie: „Jak do tego dojdziesz?”. Udoskonalaj(cid:200)c umiej(cid:218)t- no(cid:258)ci, zyskujesz kolejne narz(cid:218)dzia w swoim zasobniku i zapew- niasz sobie wi(cid:218)cej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ekspresji. To oczywiste, (cid:285)e ludzie, którzy szlifuj(cid:200) swoje zdolno(cid:258)ci i pracuj(cid:200) nad wyostrzeniem in- stynktów, s(cid:200) w lepszej pozycji, by stworzy(cid:202) jak(cid:200)(cid:258) warto(cid:258)(cid:202), lecz w chaosie codziennych utarczek cz(cid:218)sto zapominamy o po(cid:258)wi(cid:218)ca- niu energii na osobiste umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i rozwijanie swojej platfor- my. Najlepsi twórcy wiedz(cid:200), (cid:285)e okazja pojawia si(cid:218) tylko wtedy, gdy potrafisz j(cid:200) dostrzec i z niej skorzysta(cid:202). Je(cid:258)li chcesz u(cid:285)ywa(cid:202) g(cid:239)osu w sposób, który si(cid:218) liczy, musisz mie(cid:202) tak doszlifowane umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, (cid:285)eby w razie potrzeby natychmiast skorzysta(cid:202) z tego, co Ci si(cid:218) przytrafia. Bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) to tak(cid:285)e wyostrzanie instynktów i co- dzienna praktyka, by wykszta(cid:239)ci(cid:202) percepcj(cid:218) niezb(cid:218)dn(cid:200) do wyko- nywania intuicyjnych ruchów. Jednak niezale(cid:285)nie od poziomu 23 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA Twoich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci nie osi(cid:200)gniesz sukcesu, je(cid:258)li nie masz mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci skorzystania ze swojej bieg(cid:239)o(cid:258)ci. Odpowiedzi na te trzy pytania („Kim jeste(cid:258)?”, „Dok(cid:200)d zmie- rzasz?” i „Jak do tego dojdziesz?”) wyznaczaj(cid:200) map(cid:218) rozwijania autentycznego g(cid:239)osu. (cid:165)wiadomo(cid:258)(cid:202) swojej to(cid:285)samo(cid:258)ci prowadzi do stworzenia nieodpartej wizji, wizja z kolei wskazuje platform(cid:218) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, które musisz biegle opanowa(cid:202), aby osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces. Wszystkie trzy elementy, wspó(cid:239)dzia(cid:239)aj(cid:200)c ze sob(cid:200), tworz(cid:200) wir- tuozerski cykl rozwoju i efektywno(cid:258)ci. Odkrywasz siebie w dzia(cid:239)a- niu, szlifujesz swoj(cid:200) wizj(cid:218), a po drodze opanowujesz nowe umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci. Gdy jednak brakuje jednego z elementów Silnika G(cid:239)osu Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) do uzyskiwania odzewu w grupie odbiorczej prawdopodobnie b(cid:218)dzie upo(cid:258)ledzona. TOŻSAMOŚĆ + WIZJA – BIEGŁOŚĆ = BRAK WIARYGODNOŚCI Gdy masz jasne wyobra(cid:285)enie swojej to(cid:285)samo(cid:258)ci i prowadzi Ci(cid:218) nieodparta wizja, lecz nie wykszta(cid:239)ci(cid:239)e(cid:258) umiej(cid:218)tno(cid:258)ci niezb(cid:218)dnych do efektywnego rozpowszechniania swojej pracy, Twoje dzia(cid:239)ania nie b(cid:218)d(cid:200) skuteczne. Mo(cid:285)esz krzycze(cid:202) g(cid:239)o(cid:258)niej ni(cid:285) ktokolwiek inny, ale uzyskany odzew nie b(cid:218)dzie zbyt trwa(cid:239)y. Taka sytuacja ma cz(cid:218)- sto miejsce na pocz(cid:200)tku kariery, gdy zdobywasz fundamenty, lecz brakuje Ci jeszcze umiej(cid:218)tno(cid:258)ci niezb(cid:218)dnych do zrealizowania swojej wizji. Brakuje Ci wiarygodno(cid:258)ci, bo umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i platfor- ma wp(cid:239)ywów nie dorastaj(cid:200) do Twoich ambicji. TOŻSAMOŚĆ + BIEGŁOŚĆ – WIZJA = NIEJASNOŚĆ Twoi odbiorcy pragn(cid:200) jasno(cid:258)ci i zwracaj(cid:200) uwag(cid:218) na prac(cid:218) tych, którzy wiedz(cid:200), dok(cid:200)d zmierzaj(cid:200). Bez wizji swoich dzia(cid:239)a(cid:241) jeste(cid:258) jak okr(cid:218)t na morzu, który nie jest w stanie sprosta(cid:202) sztormom sprzecznych opinii i argumentów podwa(cid:285)aj(cid:200)cych Twój punkt 24 Poleć książkęKup książkę Sztuka rezonansu widzenia. B(cid:218)dziesz b(cid:239)(cid:200)dzi(cid:239) i kr(cid:200)(cid:285)y(cid:239) w zagubieniu, co odbierze nadziej(cid:218) Twoim pierwszym zwolennikom. Porzuc(cid:200) Ci(cid:218), je(cid:258)li nie poka(cid:285)esz, dok(cid:200)d ich prowadzisz. Wizja jest kompasem, który po- maga utrzyma(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwy kurs nawet wtedy, gdy musisz wymy(cid:258)la(cid:202) co(cid:258) na poczekaniu. BIEGŁOŚĆ + WIZJA – TOŻSAMOŚĆ = BRAK POWOŁANIA Bez przesi(cid:200)kni(cid:218)tego to(cid:285)samo(cid:258)ci(cid:200) g(cid:239)osu Twoje dzia(cid:239)ania na d(cid:239)u(cid:285)- sz(cid:200) met(cid:218) oka(cid:285)(cid:200) si(cid:218) p(cid:239)ytkie. Odbiorcy Ci(cid:218) zlekcewa(cid:285)(cid:200), je(cid:258)li Twoja praca b(cid:218)dzie si(cid:218) wydawa(cid:239)a nieautentyczna. Cz(cid:218)sto spotyka to oso- by, które goni(cid:200) za trendami, zamiast celowa(cid:202) w odzew. (Wyobra(cid:283) sobie trend jako szybko rozprzestrzeniaj(cid:200)ce si(cid:218), lecz p(cid:239)ytkie, oparte na wypunktowaniach posty na blogach lub przykuwaj(cid:200)ce uwag(cid:218) nag(cid:239)ówki, które przez krótki czas ciesz(cid:200) si(cid:218) jakim(cid:258) zaintere- sowaniem, lecz poza zapewnianiem chwilowej rozrywki nie pro- wadz(cid:200) do uzyskania (cid:285)adnego trwa(cid:239)ego odzewu). Nie chc(cid:218) przez to sugerowa(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)da sprytna próba wzbudzenia zainteresowania Twoimi dzia(cid:239)aniami jest b(cid:239)(cid:218)dem. Rzecz w tym, (cid:285)e Twoja praca b(cid:218)dzie niespójna, je(cid:258)li nie zakorzenisz jej w czym(cid:258), co jest dla Cie- bie wa(cid:285)ne. TOŻSAMOŚĆ + WIZJA + BIEGŁOŚĆ = NIEODPARTOŚĆ Gdy wszystkie elementy silnika wspó(cid:239)pracuj(cid:200), motywuj(cid:200) do odkry- cia i rozwijania autentycznego g(cid:239)osu. Silniejsze poczucie w(cid:239)asnej to(cid:285)samo(cid:258)ci prowadzi do klarowniejszej wizji, która daje motywa- cj(cid:218) do dalszego szlifowania nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) pomaga poszerza(cid:202) stref(cid:218) wp(cid:239)ywów, która z kolei u(cid:239)atwia lepsze zrozumienie w(cid:239)asnego miejsca w (cid:258)wiecie i prowadzi do g(cid:239)(cid:218)bszej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci tego, co chcesz przekaza(cid:202) (cid:258)wiatu. I taki cykl powtarza si(cid:218) przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie. 25 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA Zastanów si(cid:218) nad powy(cid:285)szymi równaniami i spróbuj okre(cid:258)li(cid:202), które z nich najlepiej opisuje Twoj(cid:200) aktualn(cid:200) sytuacj(cid:218). W którym z trzech elementów jeste(cid:258) najlepszy, a w którym najs(cid:239)abszy? (cid:146)atwo straci(cid:202) równowag(cid:218) mi(cid:218)dzy nimi pod presj(cid:200) pracy, rodziny i innych zobowi(cid:200)za(cid:241). Na najbli(cid:285)szych stronach odkryjesz narz(cid:218)- dzia, które pomog(cid:200) Ci doszlifowa(cid:202) i wzmocni(cid:202) to(cid:285)samo(cid:258)(cid:202), wizj(cid:218) swoich dzia(cid:239)a(cid:241) i bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202) w korzystaniu ze swojej platformy ekspresji. Krótko mówi(cid:200)c, odpowiedz sobie na pytania: „Kim jeste(cid:258)?”, „Do- k(cid:200)d zmierzasz?” i „Jak do tego dojdziesz?”. PUNKT KONTROLNY Ka(cid:285)dy z rozdzia(cid:239)ów zawiera poni(cid:285)sze punkty kontrolne, które pomagaj(cid:200) utrzyma(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwy kurs, oceni(cid:202) swoje post(cid:218)py w odnie- sieniu do trzech elementów Silnika G(cid:239)osu i wybra(cid:202) mo(cid:285)liwe dalsze kroki na drodze rozwoju i odkrywania siebie. Dr(cid:200)(cid:285)enie. Przede wszystkim musisz dotrze(cid:202) do skalnego funda- mentu, czyli podstawowych i kluczowych zainteresowa(cid:241), wp(cid:239)ywów i do(cid:258)wiadcze(cid:241), które decyduj(cid:200) o unikalno(cid:258)ci Twojego punktu wi- dzenia. Dlaczego kogokolwiek mia(cid:239)oby obchodzi(cid:202), co my(cid:258)lisz? Dlaczego ktokolwiek mia(cid:239)by s(cid:239)ucha(cid:202), co masz do powiedzenia? Co sprawia, (cid:285)e Twoje pomys(cid:239)y s(cid:200) cenniejsze od pomys(cid:239)ów innych ludzi? Obserwacja. Aby si(cid:218) rozwija(cid:202), musisz wcieli(cid:202) si(cid:218) w rol(cid:218) badacza. Które formy ekspresji maj(cid:200) najwi(cid:218)kszy odzew? Które najg(cid:239)(cid:218)biej oddzia(cid:239)uj(cid:200) na odbiorców lub na Ciebie osobi(cid:258)cie? U(cid:258)wiadomienie sobie tych stref silnego oddzia(cid:239)ywania pozwoli Ci poprawi(cid:202) precyzj(cid:218) i zwi(cid:218)kszy(cid:202) autorytet. Przekierowanie. Wiedza bez dzia(cid:239)ania jest bezu(cid:285)yteczna. To, co odkryjesz o sobie, musisz wykorzysta(cid:202) w codziennej pracy. Z cza- sem wypracujesz unikalny styl lub form(cid:218) ekspresji, która pomo(cid:285)e Ci przekazywa(cid:202) swoje my(cid:258)li i idee. 26 Poleć książkęKup książkę Sztuka rezonansu DRĄŻENIE Rozwa(cid:285) trzy elementy Silnika G(cid:239)osu (To(cid:285)samo(cid:258)(cid:202), Wizj(cid:218), Bieg(cid:239)o(cid:258)(cid:202)) i powiedz, który z nich jest Twoj(cid:200) najmocniejsz(cid:200) stron(cid:200)? A który uwa(cid:285)asz za swój s(cid:239)aby punkt? Ka(cid:285)dy powinien nieustannie rozwi- ja(cid:202) wszystkie trzy elementy, lecz zidentyfikowanie tego, z którym masz najwi(cid:218)ksze problemy, u(cid:239)atwia podj(cid:218)cie decyzji dotycz(cid:200)cych najbli(cid:285)szych kroków, jakie nale(cid:285)y podj(cid:200)(cid:202). OBSERWACJA Przypomnij sobie sytuacj(cid:218), gdy uda(cid:239)o Ci si(cid:218) zrobi(cid:202) co(cid:258), co wp(cid:239)y- n(cid:218)(cid:239)o na innych i doprowadzi(cid:239)o do uzyskania oczekiwanych rezul- tatów. Dlaczego okaza(cid:239)o si(cid:218) to skuteczne? Czy potrafisz wskaza(cid:202) jakie(cid:258) cechy uzasadniaj(cid:200)ce szczególny odzew wywo(cid:239)any przez t(cid:218) prac(cid:218) w Twojej grupie odbiorczej? PRZEKIEROWANIE Realizuj(cid:200)c swoje zadania w pracy w tym tygodniu, przypominaj sobie codziennie o chwilach, w których Twój wp(cid:239)yw by(cid:239) szczegól- nie du(cid:285)y, oraz o cechach wp(cid:239)ywaj(cid:200)cych na szerszy odzew na Twoje przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia. Na pocz(cid:200)tek postaraj si(cid:218) zabarwi(cid:202) tymi cechami swoje dzia(cid:239)ania w tym tygodniu. (W kolejnych rozdzia(cid:239)ach poznasz konkretne narz(cid:218)dzia, które pomagaj(cid:200) to zrobi(cid:202)). 27 Poleć książkęKup książkę GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA 28 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Głośniej niż słowa. Wykorzystaj moc swojego autentycznego głosu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: