Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00191 012526 22970291 na godz. na dobę w sumie
Godzina dziennie z mobile marketingiem - książka
Godzina dziennie z mobile marketingiem - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7699-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Urządzenia mobilne nieodłącznie towarzyszą dziś wielu użytkownikom. Ludzie poświęcają sporo czasu na pracę z tabletami i smartfonami. Zastanawiasz się, jak zareklamować się w tym gronie? Potencjalnych sposobów jest wiele: SMS-y, reklama mobilna, kody QR, strony przygotowane pod kątem mniejszych ekranów... Jak się nie zgubić w tym gąszczu możliwości? Jak wykorzystać potencjał reklamy mobilnej? Odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziesz w tej książce.

W trakcie lektury dowiesz się, jak opracować strategię mobilną, kiedy korzystać z krótkich wiadomości tekstowych, a kiedy sięgnąć po bardziej wyrafinowane narzędzia. Przekonasz się również, że można skutecznie rozszerzyć obszar działania dzięki przygotowaniu mobilnej wersji witryny lub reklam. W kolejnych rozdziałach odkryjesz, jaki potencjał drzemie w układzie społecznościowo-mobilnym oraz co to jest m-handel. Książka ta jest doskonałym źródłem informacji na temat mobilnego marketingu, a przygotowano ją w taki sposób, że całą zawartą w niej wiedzę możesz opanować, jeśli poświęcisz na to tylko godzinę dziennie. Naprawdę warto spróbować!

Przekonaj się:

Zdobądź nowych klientów - zajmie Ci to tylko godzinę dziennie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ...................................................................................19 Przedmowa ..................................................................................21 Wstęp ..........................................................................................23 Dlaczego napisali(cid:258)my t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? ...................................................................... 24 Kto powinien przeczyta(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? ................................................................. 26 Czego si(cid:218) nauczysz? ........................................................................................................27 Czego potrzebujesz? .......................................................................................................27 Co znajdziesz w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce? .............................................................................. 28 Strony firm i kontakt z autorami ...................................................................... 30 11 (cid:132) S P I S T R E (cid:165) C I Rozdział 1 . Opracuj możliwości mobilne ...........................................................33 Rozmiar rynku i jego potencjalny rozwój .......................................................... 34 Globalny sukces smartfonów i tabletów ........................................................... 40 Smartfony ......................................................................................................................41 Tablety ...........................................................................................................................46 Co aktywizuje rozwój urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych? ....................................................................50 Sie(cid:202) staje si(cid:218) prawdziwie mobilna ....................................................................................52 Kluczowe formy aktywno(cid:258)ci mobilnej .............................................................. 58 Wiadomo(cid:258)ci tekstowe ....................................................................................................58 Sieci spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe ......................................................................................................59 Wyszukiwanie ................................................................................................................64 Zakupy ...........................................................................................................................65 Rozrywka .......................................................................................................................67 Jak mobilno(cid:258)(cid:202) zmienia… wszystko ................................................................... 71 Produkty detaliczne i szybkozbywalne ............................................................................71 Motoryzacja ....................................................................................................................72 Us(cid:239)ugi finansowe ............................................................................................................73 Podró(cid:285)e ..........................................................................................................................74 Przemys(cid:239) farmaceutyczny i opieka zdrowotna .................................................................76 Dziennikarstwo i rozrywka .............................................................................................76 Podsumowanie ................................................................................................. 78 Kup książkęPoleć książkę 12 (cid:132) I C (cid:165) E R T S I P S Rozdział 2. Tydzień 1. Opracuj swoją strategię mobilną ....................................79 Odró(cid:285)niaj strategi(cid:218) od taktyki .......................................................................... 80 Poniedzia(cid:239)ek. Zrozum, co mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dzi(cid:218)ki strategii mobilnej ................. 82 Budowanie marki i (cid:258)wiadomo(cid:258)ci .....................................................................................82 Mobilno(cid:258)(cid:202) a zarz(cid:200)dzanie relacjami z klientami ................................................................83 Mobilno(cid:258)(cid:202) w marketingu ................................................................................................85 Mobilno(cid:258)(cid:202) w reklamie .....................................................................................................87 Mobilno(cid:258)(cid:202) w sprzeda(cid:285)y ...................................................................................................89 Wtorek. Zbierz odpowiednie informacje pozwalaj(cid:200)ce zbudowa(cid:202) projekt biznesowy ...................................................... 90 Wgl(cid:200)d wewn(cid:200)trz ............................................................................................................90 Badania podstawowe ......................................................................................................96 Badania wtórne ............................................................................................................100 (cid:165)roda. Zrozum swoich odbiorców i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ............................................... 101 Oce(cid:241) technografi(cid:218) mobiln(cid:200) w swojej firmie ...................................................................104 Wyznacz segmenty klientów ........................................................................................106 Prze(cid:239)o(cid:285)enie segmentów na persony i (cid:258)cie(cid:285)ki zakupowe ..................................................107 Czwartek. Oce(cid:241) swoj(cid:200) obecno(cid:258)(cid:202) w (cid:258)wiecie mobilnym i ustal, gdzie w Twoim marketingu jest miejsce na mobilno(cid:258)(cid:202) ................................. 110 Oce(cid:241) swoj(cid:200) obecn(cid:200) gotowo(cid:258)(cid:202) mobiln(cid:200) ..........................................................................111 Opracuj i oce(cid:241) obraz konkurencji .................................................................................113 Zidentyfikuj unikalne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci mobilne stoj(cid:200)ce przed Twoj(cid:200) mark(cid:200) .........................114 Pi(cid:200)tek. Opracuj w swojej organizacji projekt biznesowy po(cid:258)wi(cid:218)cony mobilno(cid:258)ci ................................................................................ 116 Opracuj plan mobilny ..................................................................................................117 Opracuj projekt biznesowy po(cid:258)wi(cid:218)cony mobilno(cid:258)ci .......................................................118 Podsumowanie ............................................................................................... 119 Rozdział 3. Tydzień 2. Zacznij od podstaw — SMS-y ........................................121 Poniedzia(cid:239)ek. Naucz si(cid:218), gdzie, jak, kiedy i dlaczego u(cid:285)ywa(cid:202) SMS-ów ............ 122 Ewolucja SMS-ów jako no(cid:258)nika marketingowego ..........................................................122 Zacz(cid:200)(cid:202) od podstaw .......................................................................................................124 Wtorek. Okre(cid:258)l czynniki biznesowe ............................................................... 129 Zdob(cid:200)d(cid:283) pozwolenie .....................................................................................................129 Znajd(cid:283) równowag(cid:218) mi(cid:218)dzy jako(cid:258)ci(cid:200) a liczb(cid:200) wiadomo(cid:258)ci ...............................................133 Czy(cid:241) osobiste uwagi .....................................................................................................134 (cid:165)roda. Zdefiniuj swoich partnerów i opracuj kampani(cid:218) ................................... 134 Zdob(cid:200)d(cid:283) krótki numer .................................................................................................135 Wybierz agregator .......................................................................................................137 Wspó(cid:239)praca z operatorami sieci ....................................................................................140 Pospiesz si(cid:218) i czekaj. Otrzymywanie numeru i (lub) zgody na kampani(cid:218) .......................141 Kup książkęPoleć książkę Czwartek. Zintegruj SMS-y z pozosta(cid:239)ymi elementami strategii marketingowej ............................................................................... 142 Ford przekierowuje do dilerów ......................................................................................143 SMS-y to dla Sprite’a (cid:239)atwizna ......................................................................................144 Pi(cid:200)tek. Zarz(cid:200)dzaj kampani(cid:200) wiadomo(cid:258)ci mobilnych i monitoruj efekty .......... 145 Podsumowanie ............................................................................................... 145 Rozdział 4. Tydzień 3. Maksymalizuj zasięg za pomocą mobilnych witryn ..........147 Poniedzia(cid:239)ek. Ustal podej(cid:258)cie do tworzenia strony .......................................... 148 Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci rozwoju mobilnego .....................................................................................149 13 (cid:132) S P I S T R E (cid:165) C I Wtorek. Okre(cid:258)l swoje podej(cid:258)cie do projektu ................................................... 160 Strona mobilna kontra aplikacja mobilna ......................................................................160 Uniwersalny UI ............................................................................................................164 UI na smartfonie ..........................................................................................................165 UI na tablecie ...............................................................................................................166 (cid:165)roda. Podejmij kluczowe decyzje deweloperskie ............................................ 168 HTML5 i CSS3. Zaspokajanie potrzeb zaawansowanych u(cid:285)ytkowników .......................168 Projekt responsywny kontra rozwój wielopoziomowy ...................................................169 Kontrola jako(cid:258)ci i testy funkcjonalno(cid:258)ci ........................................................................174 Zakup sprz(cid:218)tu ..............................................................................................................174 Narz(cid:218)dzia zdalnego testowania .....................................................................................174 Czwartek. Spraw, by mo(cid:285)na by(cid:239)o znale(cid:283)(cid:202) Twoj(cid:200) stron(cid:218) dzi(cid:218)ki mobilnej optymalizacji wyszukiwarek (SEO) .............................................................. 175 Mobilne silniki wyszukiwania i indeksowanie ...............................................................176 Okre(cid:258)l struktur(cid:218) URL ...................................................................................................177 Wykrycie urz(cid:200)dzenia ....................................................................................................178 Opracuj strategi(cid:218) mobilnych s(cid:239)ów kluczowych ..............................................................179 Pi(cid:200)tek. Zdefiniuj swoje analizy mobilne .......................................................... 181 Oszacuj liczb(cid:218) internautów mobilnych na stronie stacjonarnej ......................................182 Zintegrowanie analiz ze stron(cid:200) mobiln(cid:200) ........................................................................183 Ustal mobilne KPI i mierz sukces .................................................................................185 Przeszkody w pomiarach mobilnych .............................................................................186 Wdra(cid:285)aj zdobyt(cid:200) wiedz(cid:218) (udoskonalenia iteracyjne) ......................................................189 Podsumowanie ............................................................................................... 190 Rozdział 5. Tydzień 4. Maksymalizuj zaangażowanie w aplikacje mobilne ........191 Poniedzia(cid:239)ek. Zrozum aplikacje natywne ........................................................ 192 Zadbaj o to, by Twoja aplikacja by(cid:239)a przyswajalna dla klientów ....................................194 Wybierz aplikacj(cid:218) natywn(cid:200) b(cid:200)d(cid:283) sieciow(cid:200) (HTML5) .....................................................199 Wyznacz odpowiednie platformy ..................................................................................200 Wtorek. Opracuj strategi(cid:218) zawarto(cid:258)ci aplikacji ............................................... 204 Cykl (cid:285)yciowy aplikacji mobilnej — ogólny przegl(cid:200)d od pocz(cid:200)tku do ko(cid:241)ca ..................205 Kup książkęPoleć książkę 14 (cid:132) I C (cid:165) E R T S I P S (cid:165)roda. Rozwa(cid:285) elementy tworzenia aplikacji ................................................... 209 Decyzje dotycz(cid:200)ce tworzenia .........................................................................................210 Nakazy i zakazy projektowania i tworzenia ...................................................................211 Wytyczne i praktyki dotycz(cid:200)ce dodawania aplikacji ......................................................214 Kontrola jako(cid:258)ci ...........................................................................................................221 Czwartek. Opracuj plan marketingowy po(cid:258)wi(cid:218)cony aplikacji .......................... 224 Strategia op(cid:239)acanych mediów i jej wdro(cid:285)enie ................................................................225 Strategia posiadanych mediów ......................................................................................229 Strategia uzyskanych mediów .......................................................................................232 Pi(cid:200)tek. Zaplanuj wska(cid:283)niki, które b(cid:218)dziesz mierzy(cid:202), oraz taktyki optymalizacyjne aplikacji natywnych ........................................................... 234 Opcje dotycz(cid:200)ce analizy ................................................................................................235 Przeszkody w dokonywaniu pomiarów i ich pokonywanie ............................................238 Udoskonalenia iteracyjne ..............................................................................................238 Podsumowanie ............................................................................................... 239 Rozdział 6. Tydzień 5. Promuj swoje przesłanie w reklamach mobilnych ...........241 Poniedzia(cid:239)ek. Opracuj strategi(cid:218) mobilnej kampanii reklamowej ..................... 242 Wybór odpowiedniego typu mediów (reklamy) ............................................................244 Wtorek. Okre(cid:258)l plan mobilnego SEM ............................................................ 249 Przypadki wykorzystywania mobilnego SEM ................................................................250 Formaty reklam w wyszukiwarkach mobilnych ............................................................251 Narz(cid:218)dzia, wskazówki i sztuczki. Co najlepiej sprawdzi si(cid:218) podczas kampanii? ..............255 (cid:165)roda. Okre(cid:258)l plan mobilnych reklam ods(cid:239)onowych ........................................ 260 Wspó(cid:239)pracuj z mobilnymi sieciami reklamowymi .........................................................260 Rodzaje reklam mobilnych ...........................................................................................264 Czwartek. Zdecyduj, jak do Twojej koncepcji pasuj(cid:200) e-maile mobilne ................ 266 Opcje dostarczania e-maili mobilnych ..........................................................................268 Najlepsze praktyki podczas projektowania e-maili mobilnych .......................................270 Pi(cid:200)tek. Przedstaw zarys swojego podej(cid:258)cia do zarz(cid:200)dzania mobiln(cid:200) kampani(cid:200) reklamow(cid:200), jej monitorowania i analizowania .............................. 271 Opcje dotycz(cid:200)ce analizy danych ....................................................................................271 Ustalanie kluczowych wska(cid:283)ników efektywno(cid:258)ci ..........................................................272 Miara sukcesu ...............................................................................................................273 Uwzgl(cid:218)dnianie wyników podczas rozwoju trwaj(cid:200)cej kampanii ......................................273 Podsumowanie ............................................................................................... 274 Rozdział 7. Tydzień 6. Układ społecznościowo- -lokalizacyjno- -mobilny ............275 Poniedzia(cid:239)ek. Zrozumienie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ............................................................ 276 Zaobserwuj zmiany w zachowaniu u(cid:285)ytkowników mobilnych .......................................277 Uwa(cid:285)aj na pu(cid:239)apki zwi(cid:200)zane z prywatno(cid:258)ci(cid:200) .................................................................282 Wtorek. Okre(cid:258)lenie przypadków u(cid:285)ycia ......................................................... 285 Kup książkęPoleć książkę (cid:165)roda. Zdefiniowanie swoich partnerów .......................................................... 295 Sieci spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe ....................................................................................................296 Aplikacje lokalizacyjno-spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe .......................................................................298 Wyszukiwanie lokalne ..................................................................................................299 Tworzenie map .............................................................................................................302 Czwartek. U(cid:258)wiadomienie sobie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci marketingu opartego na lokalizacji ............................................................................................... 305 Pi(cid:200)tek. Zdefiniowanie danych kluczowych dla analizy .................................... 308 Podsumowanie ............................................................................................... 310 Rozdział 8. Tydzień 7. Sprawdź m-handel .......................................................311 Poniedzia(cid:239)ek. Zrozumie(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ............................................................... 312 M-handel w USA i na (cid:258)wiecie .......................................................................................313 Obawy zwi(cid:200)zane z bezpiecze(cid:241)stwem i prywatno(cid:258)ci(cid:200) .....................................................320 Wtorek. Popularne podej(cid:258)cia do m-handlu ..................................................... 320 Zakup przy u(cid:285)yciu smartfona .......................................................................................321 Zakup przy u(cid:285)yciu tabletu ............................................................................................322 Wspomagane mobilnie zakupy w sklepie stacjonarnym ................................................322 Zakupy poprzez aplikacj(cid:218) .............................................................................................322 (cid:165)roda. Wybierz odpowiednie kana(cid:239)y m-handlu .............................................. 323 Transakcje oparte na technologii mobilnej ....................................................................323 Transakcje oparte na aplikacji natywnej ........................................................................324 P(cid:239)atno(cid:258)ci SMS-owe .......................................................................................................325 Komunikacja bliskiego zasi(cid:218)gu .....................................................................................325 Czwartek. Ustal podej(cid:258)cie do kuponów mobilnych ......................................... 330 Rodzaje kuponów i kana(cid:239)y dostaw ................................................................................331 Przeszkody podczas wykorzystania ...............................................................................332 (cid:165)ledzenie, targetowanie i lojalno(cid:258)(cid:202) ................................................................................333 Pi(cid:200)tek. Okre(cid:258)l formy p(cid:239)atno(cid:258)ci ....................................................................... 334 P(cid:239)atno(cid:258)ci SMS-owe .......................................................................................................334 Bezpo(cid:258)rednie obci(cid:200)(cid:285)enie rachunku ................................................................................335 Internet mobilny ..........................................................................................................335 P(cid:239)atno(cid:258)ci wewn(cid:200)trz aplikacji .........................................................................................336 Zewn(cid:218)trzne czytniki .....................................................................................................336 Portfele cyfrowe ............................................................................................................336 Podsumowanie ............................................................................................... 337 Rozdział 9. Tydzień 8. Zwiększaj świadomość za pomocą ambient mediów ........339 Poniedzia(cid:239)ek. Technologie obrazowania .......................................................... 340 Kody kreskowe 2D .......................................................................................................341 Rozpoznanie obrazu ......................................................................................................355 15 (cid:132) S P I S T R E (cid:165) C I Kup książkęPoleć książkę 16 (cid:132) I C (cid:165) E R T S I P S Wtorek. Rozszerzona rzeczywisto(cid:258)(cid:202) (AR) ........................................................ 356 Przewidywane zmiany ..................................................................................................356 Przypadki u(cid:285)ycia ..........................................................................................................358 Czynniki zwi(cid:200)zane z wprowadzeniem AR .....................................................................361 (cid:165)roda. Komunikacja bliskiego zasi(cid:218)gu (NFC) ................................................. 363 Przewidywane zmiany ..................................................................................................363 Potencja(cid:239) dla marketingowców .....................................................................................365 Czynniki zwi(cid:200)zane z wprowadzeniem NFC ...................................................................366 Czwartek. Mobilna transmisja danych ............................................................ 367 Wi-Fi ...........................................................................................................................368 Bluetooth .....................................................................................................................372 Pi(cid:200)tek. Cyfrowa reklama zewn(cid:218)trzna .............................................................. 374 Og(cid:239)oszenia cyfrowe z obs(cid:239)ug(cid:200) mobiln(cid:200) ..........................................................................375 Technologie powierzchniowe ........................................................................................376 Podsumowanie ............................................................................................... 377 Rozdział 10. Zaplanuj przyszłość .....................................................................379 Nowa (cid:258)cie(cid:285)ka zakupowa klienta ..................................................................... 380 Nowe zasady technologii cyfrowej .................................................................. 383 Przeno(cid:258)no(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................383 Preferencje ....................................................................................................................384 Blisko(cid:258)(cid:202) ........................................................................................................................386 Obecno(cid:258)(cid:202) ......................................................................................................................387 Mobilne innowacje warte wypatrywania ......................................................... 388 Podsumowanie ............................................................................................... 390 Dodatek A Firmy badawcze ..........................................................................391 Firmy badawcze wymagaj(cid:200)ce subskrypcji ....................................................... 392 Zasoby badawcze ............................................................................................ 392 Firmy zajmuj(cid:200)ce si(cid:218) badaniami podstawowymi .............................................................392 Firmy przeprowadzaj(cid:200)ce ankiety ...................................................................................393 Firmy badawcze w Polsce .............................................................................................393 Dodatek B Narzędzia witryny mobilnej .........................................................395 Wykrywanie urz(cid:200)dze(cid:241) .................................................................................... 396 Narz(cid:218)dzia testowe .......................................................................................... 396 Kup książkęPoleć książkę Dodatek C Narzędzia aplikacji mobilnych ......................................................397 Narz(cid:218)dzia tworzenia aplikacji ......................................................................... 398 Us(cid:239)ugi testowe ............................................................................................... 398 Narz(cid:218)dzia marketingu aplikacji ...................................................................... 398 Us(cid:239)ugi publikacji prasowych .........................................................................................399 Strony i katalogi z recenzjami aplikacji .........................................................................399 Strony dotycz(cid:200)ce Androida ...........................................................................................400 Strony dotycz(cid:200)ce gier ....................................................................................................401 Firmy zajmuj(cid:200)ce si(cid:218) analiz(cid:200) aplikacji ............................................................... 401 Dodatek D Mobilne sieci reklamowe .............................................................403 Sieci premium ................................................................................................ 404 (cid:165)lepe sieci premium ........................................................................................ 404 (cid:165)lepe sieci ....................................................................................................... 404 Mobilne sieci reklamowe w Polsce .................................................................. 405 Dodatek E Blogi, publikacje internetowe i profile na Twitterze ......................407 Blogi .............................................................................................................. 408 Blogi dost(cid:218)pne w j(cid:218)zyku polskim ..................................................................................409 Publikacje internetowe ................................................................................... 409 Strony dost(cid:218)pne w j(cid:218)zyku polskim ................................................................................410 Profile na Twitterze ........................................................................................ 410 Dodatek F Konferencje, wydarzenia i organizacje ..........................................411 Konferencje i wydarzenia ................................................................................ 412 Konferencje i wydarzenia w Polsce ...............................................................................413 Organizacje bran(cid:285)owe i profesjonalne ............................................................. 414 17 (cid:132) S P I S T R E (cid:165) C I Słowniczek .................................................................................417 Skorowidz .................................................................................431 Kup książkęPoleć książkę 18 (cid:132) I C (cid:165) E R T S I P S Kup książkęPoleć książkę Tydzie(cid:241) 3. Maksymalizuj zasi(cid:218)g za pomoc(cid:200) mobilnych witryn Dysponujesz ju(cid:285) struktur(cid:200), na której mo(cid:285)esz rozwija(cid:202) swoje strategiczne podej(cid:258)cie do mobilno(cid:258)ci, oraz zrozumia(cid:239)e(cid:258) funkcjonowanie najbardziej podstawowego mobilnego kana(cid:239)u marketingowego, SMS-ów. W tym momencie nadszed(cid:239) czas, by skoncentrowa(cid:202) si(cid:218) na swojej witrynie mobilnej, naszym zdaniem b(cid:218)d(cid:200)cej najwa(cid:285)niejszym elementem ca(cid:239)ej strategii mobilnej. To dzi(cid:218)ki niej b(cid:218)dzie (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) si(cid:218) z Tob(cid:200) wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) Twoich klientów. To tak(cid:285)e docelowe miejsce, do którego maj(cid:200) przyci(cid:200)ga(cid:202) klientów inne inicjatywy, w tym SMS-y, mobilne kampanie reklamowe, kody QR i mobilne e-maile. W tym rozdziale oprowadzimy Ci(cid:218) po opcjach projektowania i rozwijania strony mobilnej oraz przedstawimy Ci najlepsze porady dotycz(cid:200)ce testowania, optymalizacji wyszukiwania i mierzenia swojego sukcesu. Rozdzia(cid:225) 4[SR1] Zawartość rozdziału Ustal podejście do tworzenia strony Określ swoje podejście do projektu Podejmij kluczowe decyzje deweloperskie Spraw, by można było znaleźć Twoją stronę dzięki mobilnej optymalizacji wyszukiwania (SEO) Zdefiniuj swoje analizy mobilne 147 (cid:132) T Y D Z I E (cid:148) 3 . M A K S Y M A L I Z U J Z A S I (cid:125) G Z A P O M O C (cid:107) W I T R Y N M O B I L N Y C H Kup książkęPoleć książkę Poniedziałek. Ustal podejście do tworzenia strony Pod koniec 2010 roku Mary Meeker, s(cid:239)awna wówczas analityk w Morgan Stanley, przewidzia(cid:239)a, (cid:285)e do 2014 roku mobilny ruch internetowy przewy(cid:285)szy ten z urz(cid:200)dze(cid:241) stacjonarnych. Jak na razie jej prognozy si(cid:218) sprawdzaj(cid:200). Pragniemy przypomnie(cid:202) Ci, (cid:285)e pani Meeker mówi(cid:239)a o perspektywie globalnej — istniej(cid:200) na (cid:258)wiecie obszary, gdzie urz(cid:200)dzenia mobilne s(cid:200) du(cid:285)o szerzej dost(cid:218)pne dla populacji ni(cid:285) sta(cid:239)e (cid:239)(cid:200)cze internetowe, przez co mo(cid:285)emy szybciej doj(cid:258)(cid:202) do przewidzianego przez Mary Meeker punktu. Nie ulega w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e zmiana ta zachodzi na globalnym poziomie i nadszed(cid:239) czas na ponowne przemy(cid:258)lenie swojej strategii zwi(cid:200)zanej ze stron(cid:200) internetow(cid:200), maj(cid:200)c w pami(cid:218)ci urz(cid:200)dzenia mobilne. We(cid:283)my pod uwag(cid:218) stan obecny — wed(cid:239)ug wiod(cid:200)cej firmy zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) badaniami internetu, comScore (www.comscore.com), z urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych pochodzi oko(cid:239)o 10 ruchu internetowego w USA (dane z czerwca 2012 roku), ale liczby, które obserwujemy w(cid:258)ród naszych klientów, s(cid:200) jeszcze wy(cid:285)sze. W wielu bran(cid:285)ach, od motoryzacji po produkty szybkozbywalne (CPG, ang. consumer packaged goods), na witrynach stacjonarnych ruch mobilny odpowiada za 10 – 20 ca(cid:239)ego ruchu. Raptem rok temu odsetek ten wynosi(cid:239) zaledwie 5 – 10 . Na pierwszy rzut oka wzrost o 50 wydaje si(cid:218) zdumiewaj(cid:200)cy, ale je(cid:258)li pomy(cid:258)lisz o czynnikach oddzia(cid:239)uj(cid:200)cych na rynek, zaskoczenie nie b(cid:218)dzie ju(cid:285) tak du(cid:285)e. Nowoczesne, oferuj(cid:200)ce lepsze do(cid:258)wiadczenia podczas przegl(cid:200)dania stron, smartfony i tablety s(cid:200) szerzej dost(cid:218)pne i na ich zakup mo(cid:285)e sobie pozwoli(cid:202) wi(cid:218)cej osób ni(cid:285) kiedykolwiek wcze(cid:258)niej, co zach(cid:218)ca do regularnego korzystania z tych urz(cid:200)dze(cid:241). Wed(cid:239)ug eMarketera 48 osób w Stanach Zjednoczonych b(cid:218)dzie do ko(cid:241)ca 2012 roku posiadaczami smartfonów, a zgodnie z badaniami Google’a i Ipsos, w pa(cid:283)dzierniku 2011 roku 69 w(cid:239)a(cid:258)cicieli smartfonów w USA codziennie korzysta(cid:239)o z internetu. Starsze, pozbawione przegl(cid:200)darki, urz(cid:200)dzenia s(cid:200) skazane na zapomnienie w mrokach historii. Analitycy przewiduj(cid:200), (cid:285)e do 2013 roku z sieci(cid:200) b(cid:218)dzie si(cid:218) (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) 85 urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych. Jednocze(cid:258)nie rozwijane i wprowadzane przez operatorów z obietnic(cid:200) dziesi(cid:218)ciokrotnie szybszej transmisji danych w porównaniu z obecnymi standardami 3G i 3.5G, s(cid:200) sieci mobilne 4G. Ten dynamiczny wzrost u(cid:258)wiadamia marketingowcom rosn(cid:200)ce znaczenie konsumentów mobilnych, a mimo to przegl(cid:200)d pierwszych dwudziestu ameryka(cid:241)skich firm z listy Fortune 500 pokazuje, (cid:285)e w czerwcu 2012 roku mniej ni(cid:285) po(cid:239)owa z nich posiada(cid:239)a witryny zoptymalizowane pod k(cid:200)tem urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych. Nie ma w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci, (cid:285)e ten stan rzeczy ulegnie zmianie, i to szybko. S(cid:200)dzimy, (cid:285)e rok 2012 i pocz(cid:200)tek roku 2013 b(cid:218)d(cid:200) punktem 148 (cid:132) H C Y N L I B O M N Y R T I W (cid:107) C O M O P A Z G (cid:125) I S A Z J U Z I L A M Y S K A M . 3 (cid:148) E I Z D Y T : 4 (cid:146) A I Z D Z O R Kup książkęPoleć książkę Wszystko o 4G Z pewnością wiele słyszałeś o 4G, ale, jak większość z nas, nie do końca wiesz, co to jest. 4G to ogólny termin określający czwartą generację standardów technologii bezprzewodowej, oferujący wysoką prędkość transmisji danych, która przeniesie użytkowników mobilnych na kolejny poziom. Obecnie o oficjalny tytuł 4G rywalizują dwa standardy — Long Term Evolution (LTE) oraz WiMax. Przewidywane prędkości sieci 4G zakładają przeciętnie 1 Gb/s (jeden gigabit na sekundę), ale aktualne iteracje każdego ze standardów są dużo wolniejsze. Kiedy więc usłyszysz gdzieś o dostępie do 4G, pamiętaj o tym, że nie jest to (jeszcze) 4G w swojej najczystszej postaci. Ale i tak jest to sieć znacznie szybsza niż obecne 3G. zwrotnym, podczas którego marki zmieni(cid:200) strategi(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) witryn internetowych, by przyj(cid:200)(cid:202) w swoje progi konsumentów mobilnych. Jednak nie istnieje (cid:285)aden standardowy punkt startu — wyst(cid:218)puje ich wiele, a odpowiedni wybór zale(cid:285)y od Twojej marki, obecnej technologii stosowanej na stronie, celów i klientów. Przyjrzyjmy si(cid:218) wi(cid:218)c, jakie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci stoj(cid:200) przed Tob(cid:200) otworem. W tym rozdziale podzielimy si(cid:218) z Tob(cid:200) naszymi przemy(cid:258)leniami dotycz(cid:200)cymi rozwoju witryn mobilnych oraz przedstawimy komentarze ekspertów, Shivy Vannavady (prezesa Technology Center of Excellence) i Nicholasa Roshona (starszego analityka w Natural Search) z zajmuj(cid:200)cej si(cid:218) marketingiem cyfrowym agencji iCrossing. Przemy(cid:258)lenia Shivy i Nicholasa pobrzmiewaj(cid:200) w ca(cid:239)ym tym rozdziale. Możliwości rozwoju mobilnego Przed Tob(cid:200) pe(cid:239)na gama opcji dotycz(cid:200)cych rozwoju Twojej witryny mobilnej, a ka(cid:285)da decyzja b(cid:218)dzie wymaga(cid:202) innego podej(cid:258)cia. Omówimy je wszystkie, a potem krok po kroku przeprowadzimy Ci(cid:218) przez ich porównanie i proces wyboru podej(cid:258)cia odpowiedniego dla Twojej bran(cid:285)y. W pełni hostowana strona mobilna W pe(cid:239)ni hostowana strona jest w ca(cid:239)o(cid:258)ci lub niemal w ca(cid:239)o(cid:258)ci niezale(cid:285)na od strony stacjonarnej, i hostowana jest na serwerach wykonawcy. Najprostsz(cid:200) form(cid:218) w pe(cid:239)ni hostowanej strony stanowi witryna, do której dostarczasz tre(cid:258)ci, zwykle tekst i grafiki, wykonawcy, a on buduje z nich prost(cid:200), opart(cid:200) na szablonie stron(cid:218) i hostuje j(cid:200) na w(cid:239)asnych serwerach. Bardziej skomplikowana wersja mo(cid:285)e integrowa(cid:202) tre(cid:258)(cid:202) lub us(cid:239)ugi z Twoj(cid:200) stron(cid:200) stacjonarn(cid:200) poprzez interfejs programowania aplikacji (API, ang. application programming 149 (cid:132) P O N I E D Z I A (cid:146) E K . U S T A L P O D E J (cid:165) C I E D O T W O R Z E N I A S T R O N Y Kup książkęPoleć książkę interface), ale wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) tego typu stron funkcjonuje jako samodzielne jednostki. Urz(cid:200)dzenia mobilne odwiedzaj(cid:200)ce Twoj(cid:200) stron(cid:218) stacjonarn(cid:200), czy to przez bezpo(cid:258)rednie podanie adresu URL, czy dzi(cid:218)ki wyszukiwaniu, s(cid:200) wówczas wykrywane przez skrypt i przekierowywane do hostowanej strony mobilnej. Ten proces nazywa si(cid:218) wykryciem urz(cid:200)dzenia i przekierowaniem. Wykrycie urządzenia i przekierowanie Kiedy przeglądarka, chcąc wyświetlić stronę, wysyła do Twojej witryny zapytanie, równocześnie wysyła także identyfikator zwany user agent. Skrypt działający na stronie wykrywa user agent i zwraca treść przeznaczoną na konkretne urządzenie. W pe(cid:239)ni hostowana strona by(cid:239)a jedn(cid:200) z pierwszych dost(cid:218)pnych opcji podczas tworzenia strony mobilnej i wci(cid:200)(cid:285) jest popularna z kilku powodów: (cid:120) w pe(cid:239)ni hostowane strony mog(cid:200) by(cid:202) tworzone szybko i ograniczonym kosztem, w pe(cid:239)ni hostowane strony wymagaj(cid:200) od Ciebie niewielkiego zaanga(cid:285)owania technicznego, albo nawet w ogóle go nie wymagaj(cid:200). (cid:120) Z zasady w pe(cid:239)ni hostowane strony budowane s(cid:200) na bazie masowo tworzonych szablonów i kodu, dzi(cid:218)ki czemu Twoja witryna jest zazwyczaj w stanie wystartowa(cid:202) w ci(cid:200)gu kilku tygodni w zamian za poniesiony z góry umiarkowany koszt i niewygórowane miesi(cid:218)czne op(cid:239)aty za hosting. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków nie zachodzi (cid:285)adna (lub zachodzi niewielka) interakcja pomi(cid:218)dzy wykonawc(cid:200) a zespo(cid:239)em technicznym prowadz(cid:200)cym Twoj(cid:200) witryn(cid:218). Przekazujesz aktywa, a reszt(cid:200) zajmuje si(cid:218) wykonawca, tworz(cid:200)c now(cid:200) stron(cid:218) na bazie dostarczonych przez Ciebie tre(cid:258)ci i biblioteki aktywów do ponownego wykorzystania. Je(cid:258)li zale(cid:285)y Ci na czasie i marketingu za rozs(cid:200)dn(cid:200) cen(cid:218), w pe(cid:239)ni hostowana strona mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie dobrym wyborem. W niektórych przypadkach — je(cid:258)li masz ju(cid:285) stron(cid:218) (przyk(cid:239)adowo zbudowan(cid:200) w ca(cid:239)o(cid:258)ci we Flashu), któr(cid:200) trudno przenie(cid:258)(cid:202) na urz(cid:200)dzenia mobilne — wr(cid:218)cz jedynym. To tak(cid:285)e idealne rozwi(cid:200)zanie, je(cid:258)li, nie opieraj(cid:200)c jej na istniej(cid:200)cej wcze(cid:258)niej wersji stacjonarnej, chcesz stworzy(cid:202) prost(cid:200), samodzieln(cid:200) stron(cid:218) mobiln(cid:200) (zwan(cid:200) mikrostron(cid:200)), której zadaniem b(cid:218)dzie na przyk(cid:239)ad wspieranie mobilnej kampanii reklamowej. Istnieje jednak kilka wad tego rozwi(cid:200)zania: ograniczona rentowno(cid:258)(cid:202) (ROI, ang. return on investment), ograniczenia w projekcie wygl(cid:200)du, (cid:120) (cid:120) 150 (cid:132) H C Y N L I B O M N Y R T I W (cid:107) C O M O P A Z G (cid:125) I S A Z J U Z I L A M Y S K A M . 3 (cid:148) E I Z D Y T : 4 (cid:146) A I Z D Z O R Kup książkęPoleć książkę (cid:120) (cid:120) wyzwania zwi(cid:200)zane z utrzymaniem strony, ograniczenia zwi(cid:200)zane z SEO — strony hostowane to cz(cid:218)sto najgorszy wybór z perspektywy SEO, poniewa(cid:285) zwykle wykorzystuj(cid:200) powtarzalne szablony i domeny zewn(cid:218)trznych firm. W przypadku w pe(cid:239)ni hostowanej strony nie kupujesz witryny, tylko us(cid:239)ug(cid:218). Gdyby(cid:258) ostatecznie zdecydowa(cid:239) si(cid:218) na wspó(cid:239)prac(cid:218) z innym wykonawc(cid:200) lub na bardziej wyszukane podej(cid:258)cie, nie mia(cid:239)by(cid:258) (cid:285)adnych lub prawie (cid:285)adnych namacalnych aktywów do ponownego wykorzystania. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wykonawców w pe(cid:239)ni hostowanych stron korzysta z gotowych szablonów, by tworzy(cid:202) strony szybko i niedrogo. W wyniku tego s(cid:200) one zwykle ograniczone pod wzgl(cid:218)dem oferowanej personalizacji wygl(cid:200)du i funkcji. Docelowo mo(cid:285)esz otrzyma(cid:202) stron(cid:218), która prezentuje si(cid:218) podobnie do wielu innych witryn, a do tego oferuje ni(cid:285)szy poziom funkcjonalno(cid:258)ci, ni(cid:285) przewidywa(cid:239)e(cid:258). Wykonawca hostuje Twoj(cid:200) tre(cid:258)(cid:202), a przez to sprawuje nad ni(cid:200) ca(cid:239)kowit(cid:200) kontrol(cid:218). Je(cid:258)li chcesz dokona(cid:202) zmian na stronie, musisz dostarczy(cid:202) mu swoje (cid:285)(cid:200)danie i czeka(cid:202), a(cid:285) korekty zostan(cid:200) zaimplementowane. W pe(cid:239)ni hostowana strona pozwoli Ci zatem szybko wystartowa(cid:202), ale nie b(cid:218)dzie to inwestycja w co(cid:258), co mo(cid:285)na potem wykorzysta(cid:202) do innych celów, a prawdopodobnie zostaniesz w jakim(cid:258) stopniu zmuszony do rezygnacji ze swoich wizji dotycz(cid:200)cych wygl(cid:200)du i funkcji strony. Co wi(cid:218)cej, tre(cid:258)(cid:202) strony nie pozostanie pod Twoj(cid:200) kontrol(cid:200) — zmiany lub aktualizacje zale(cid:285)ne b(cid:218)d(cid:200) od grafiku wykonawcy, a nie Twojego. Strona z odwrotnym proxy Strona z odwrotnym proxy jest wariantem modelu strony w pe(cid:239)ni hostowanej. W tym przypadku wykonawca wykorzystuje odwrotne proxy, by na bie(cid:285)(cid:200)co dostosowywa(cid:202) Twoj(cid:200) istniej(cid:200)c(cid:200) witryn(cid:218) internetow(cid:200) do urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych. Pomy(cid:258)l o tym jak o pewnego rodzaju t(cid:239)umaczeniu. Mechanizm wykrywa wysy(cid:239)ane do Twojej witryny (cid:285)(cid:200)danie mobilnej strony internetowej i „w locie” przeformatowuje j(cid:200), by powsta(cid:239)a wersja dopasowana do urz(cid:200)dzenia mobilnego. Twoja strona stacjonarna przekierowuje wtedy urz(cid:200)dzenie mobilne do mobilnej wersji strony hostowanej przez wykonawc(cid:218). Cho(cid:202) wi(cid:218)c ostateczna strona jest hostowana gdzie(cid:258) indziej, nie s(cid:200) to w pe(cid:239)ni niezale(cid:285)ne elementy. Strona z odwrotnym proxy pozostanie zale(cid:285)na od swojego (cid:283)ród(cid:239)a, czyli Twojej witryny stacjonarnej, a wszelkie tre(cid:258)ci i funkcje b(cid:218)d(cid:200) podlega(cid:202) (w granicach rozs(cid:200)dku) synchronizacji. Korzy(cid:258)ci p(cid:239)yn(cid:200)ce z mobilnej strony z odwrotnym proxy to przede wszystkim: (cid:120) (cid:120) niskie lub (cid:258)rednie koszty pocz(cid:200)tkowe, minimalny wysi(cid:239)ek, 151 (cid:132) P O N I E D Z I A (cid:146) E K . U S T A L P O D E J (cid:165) C I E D O T W O R Z E N I A S T R O N Y Kup książkęPoleć książkę (cid:120) szybkie umieszczenie strony na rynku. Struktura kosztów strony z odwrotnym proxy przypomina t(cid:218) dla w pe(cid:239)ni hostowanej strony, na któr(cid:200) sk(cid:239)ada si(cid:218) op(cid:239)ata z góry za zbudowanie witryny oraz comiesi(cid:218)czny koszt hostingu i utrzymania. Jednak(cid:285)e z uwagi na to, (cid:285)e strony z odwrotnym proxy oferuj(cid:200) z regu(cid:239)y wi(cid:218)ksze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci personalizacji i funkcji, koszty s(cid:200) nieco wy(cid:285)sze. Strony z odwrotnym proxy sprawiaj(cid:200) niewielkie k(cid:239)opoty, poniewa(cid:285) w gruncie rzeczy na bie(cid:285)(cid:200)co przekszta(cid:239)caj(cid:200) Twoj(cid:200) istniej(cid:200)c(cid:200) stron(cid:218). Istnieje minimalna potrzeba anga(cid:285)owania zespo(cid:239)u technicznego zajmuj(cid:200)cego si(cid:218) utrzymaniem Twojej strony, poniewa(cid:285) wykonawca w(cid:239)a(cid:258)ciwie nie ingeruje w Twój kod. Ten niski poziom zale(cid:285)no(cid:258)ci technicznej jest bardzo poci(cid:200)gaj(cid:200)cy dla mened(cid:285)erów marketingu, którzy cz(cid:218)sto nie zgadzaj(cid:200) si(cid:218) z pracownikami dzia(cid:239)u technicznego, kiedy chc(cid:200) wprowadzi(cid:202) na stronie nowy element. W tym przypadku od swojego zespo(cid:239)u technicznego nie b(cid:218)dziesz wymaga(cid:202) wiele, poniewa(cid:285) konieczno(cid:258)(cid:202) dodawania nowego kodu nie istnieje lub jest minimalna — co b(cid:218)dzie zwi(cid:200)zane z dodaniem najwy(cid:285)ej kilku znaczników do istniej(cid:200)cej witryny — dzi(cid:218)ki czemu czas wprowadzenia na rynek wynosi zwykle zaledwie od czterech do sze(cid:258)ciu tygodni. Tego typu strony maj(cid:200) te(cid:285) jednak kilka wad, których nale(cid:285)y by(cid:202) (cid:258)wiadomym: (cid:120) (cid:120) (cid:120) (cid:120) ograniczona rentowno(cid:258)(cid:202) d(cid:239)ugoterminowa, ograniczenia w tworzeniu do(cid:258)wiadczenia u(cid:285)ytkownika, wyzwania zwi(cid:200)zane z utrzymaniem strony, ograniczenia zwi(cid:200)zane z SEO — strony z odwrotnym proxy radz(cid:200) sobie pod tym wzgl(cid:218)dem lepiej ni(cid:285) strony w pe(cid:239)ni hostowane, ale wci(cid:200)(cid:285) pozostaj(cid:200) dalekie od idea(cid:239)u. Podobnie jak w przypadku w pe(cid:239)ni hostowanej strony, zakup strony z odwrotnym proxy nie jest tym samym co kupno strony mobilnej — p(cid:239)acisz jedynie za us(cid:239)ug(cid:218). Je(cid:258)li nie jeste(cid:258) zadowolony z wykonawcy i decydujesz si(cid:218) skorzysta(cid:202) z us(cid:239)ug kogo(cid:258) innego albo te(cid:285) zbudowa(cid:202) bardziej wyszukan(cid:200) witryn(cid:218), nie dysponujesz (cid:285)adnymi namacalnymi aktywami, które móg(cid:239)by(cid:258) wykorzysta(cid:202). Wykonawcy stron z odwrotnym proxy s(cid:200) zwykle w stanie zapewni(cid:202) u(cid:285)ytkownikowi mobilnemu bogatsze do(cid:258)wiadczenia w porównaniu z wykonawcami stron w pe(cid:239)ni hostowanych, ale tak(cid:285)e oni musz(cid:200) liczy(cid:202) si(cid:218) z ograniczeniami. Cho(cid:202) niektórzy potrafi(cid:200) tworzy(cid:202) w(cid:239)asne tre(cid:258)ci i funkcje, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wykonawców wykorzystuje tylko elementy obecne na Twojej stronie stacjonarnej. Niemo(cid:285)liwe jest tak(cid:285)e (cid:239)atwe przeniesienie tre(cid:258)ci wykonanych we Flashu, a transformacja stron, które s(cid:200) wizualnie z(cid:239)o(cid:285)one i (lub) zawieraj(cid:200) 152 (cid:132) H C Y N L I B O M N Y R T I W (cid:107) C O M O P A Z G (cid:125) I S A Z J U Z I L A M Y S K A M . 3 (cid:148) E I Z D Y T : 4 (cid:146) A I Z D Z O R Kup książkęPoleć książkę wiele grafik, mo(cid:285)e sprawia(cid:202) k(cid:239)opoty. Teoretycznie, jako (cid:285)e strona z odwrotnym proxy w czasie rzeczywistym zajmuje si(cid:218) t(cid:239)umaczeniem Twojej strony stacjonarnej, obydwie zawsze b(cid:218)d(cid:200) ze sob(cid:200) zsynchronizowane pod wzgl(cid:218)dem tre(cid:258)ci. Jednak dokonywanie z(cid:239)o(cid:285)onych zmian w interfejsie u(cid:285)ytkownika lub funkcjach mo(cid:285)e (i cz(cid:218)sto tak si(cid:218) dzieje) zak(cid:239)óci(cid:202) proces translacji. W zwi(cid:200)zku z tym, aby obie strony dzia(cid:239)a(cid:239)y, zazwyczaj musisz powiadamia(cid:202) wykonawc(cid:218) z kilkutygodniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach, jakich chcesz dokona(cid:202) na stronie stacjonarnej. Lubimy my(cid:258)le(cid:202) o odwrotnym proxy jak o kolejnym kroku w kierunku strony w pe(cid:239)ni hostowanej. Je(cid:258)li szukasz na rynku bardziej wyszukanego projektu mobilnego, który b(cid:218)dzie synchronizowa(cid:202) si(cid:218) z Twoj(cid:200) stron(cid:200) stacjonarn(cid:200), ale nie jeste(cid:258) gotowy na zaawansowane rozwi(cid:200)zanie, b(cid:218)dzie to dla Ciebie (cid:258)wietna opcja. Nawet je(cid:258)li Twoja tre(cid:258)(cid:202) wci(cid:200)(cid:285) podlega czyjej(cid:258) kontroli, masz mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) szybko zaprezentowa(cid:202) stron(cid:218) na rynku i wiele si(cid:218) nauczy(cid:202) przed zainwestowaniem w bardziej z(cid:239)o(cid:285)ony projekt. Obawy związane z domeną w przypadku hostowanych stron mobilnych Kiedy korzystasz z zewnętrznego hosta (pełnego lub proxy) dla swojej strony mobilnej, strona pozostaje na serwerze sprzedawcy, a adres URL odpowiada adresowi domeny sprzedawcy. Na przykład mobilna strona www.kiwi-market.com mogłaby znajdować się pod adresem mobilevendor.kiwi-market.com. Większość wykonawców dodaje do domeny alias, dzięki czemu klienci i wyszukiwarki internetowe postrzegają stronę jako umieszczoną pod Twoim URL, ale w zamian za to często naliczana jest dodatkowa opłata. Strona mobilna na platformie w chmurze Cho(cid:202) wci(cid:200)(cid:285) wymaga to skorzystania z us(cid:239)ug zewn(cid:218)trznego wykonawcy, platforma w chmurze jest bardziej zaawansowanym podej(cid:258)ciem do witryn mobilnych ni(cid:285) poprzednie dwie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Tworzysz faktyczn(cid:200) zawarto(cid:258)(cid:202) strony, zwykle przy u(cid:285)yciu hipertekstowego j(cid:218)zyka znaczników (HTML5), j(cid:218)zyka JavaScript oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), do(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200)c do nich znaczniki i us(cid:239)ugi internetowe b(cid:218)d(cid:200)ce w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200) zarz(cid:200)dcy platformy w chmurze. Docelowo hostujesz stron(cid:218) we w(cid:239)asnym (cid:258)rodowisku .com, a z us(cid:239)ug zewn(cid:218)trznego wykonawcy korzystasz wtedy, gdy potrzebujesz wykry(cid:202) u(cid:285)ytkowników mobilnych i zmodyfikowa(cid:202) elementy Twojej strony, by dzia(cid:239)a(cid:239)y dobrze na konkretnych urz(cid:200)dzeniach. 153 (cid:132) P O N I E D Z I A (cid:146) E K . U S T A L P O D E J (cid:165) C I E D O T W O R Z E N I A S T R O N Y Kup książkęPoleć książkę Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) us(cid:239)ug w platformach w chmurze wyewoluowa(cid:239)o z modelu w pe(cid:239)ni hostowanej strony. Us(cid:239)ugodawcy u(cid:258)wiadomili sobie, (cid:285)e wiele marek chce i potrzebuje hostowa(cid:202) w(cid:239)asn(cid:200) stron(cid:218) oraz ni(cid:200) zarz(cid:200)dza(cid:202), dlatego przygotowali swój zestaw us(cid:239)ug, które mo(cid:285)na eksportowa(cid:202) poprzez API. Jest to stosunkowo nowa mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) na rynku, ale z kilku powodów zapowiada si(cid:218) bardzo obiecuj(cid:200)co. Oto kilka zalet strony mobilnej na platformie w chmurze: (cid:120) (cid:120) (cid:120) ekspansywny zasi(cid:218)g, personalizacja tre(cid:258)ci i do(cid:258)wiadczenia u(cid:285)ytkownika, sprawowanie kontroli nad strukturami URL na potrzeby SEO. Narz(cid:218)dzia i us(cid:239)ugi, które oferuj(cid:200) zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cy platform(cid:200) w chmurze, umo(cid:285)liwiaj(cid:200) Ci translacj(cid:218) Twojej strony, by w równym stopniu zaspokaja(cid:239)a ona potrzeby u(cid:285)ytkowników pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych i zaawansowanych. W wielu przypadkach (cid:239)atwo mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) wielostopniowe do(cid:258)wiadczenie u(cid:285)ytkownika i „w locie” przekszta(cid:239)ca(cid:202) stron(cid:218), bazuj(cid:200)c na mo(cid:285)liwo(cid:258)ciach danego urz(cid:200)dzenia. Ca(cid:239)o(cid:258)ciowy layout strony — jak równie(cid:285) grafiki, filmy i pliki o formacie wymagaj(cid:200)cym pobrania — mog(cid:200) by(cid:202) automatycznie dostosowywane w czasie rzeczywistym do prawie ka(cid:285)dego sprz(cid:218)tu. Umo(cid:285)liwia to prze(cid:285)ywanie bogatych do(cid:258)wiadcze(cid:241) medialnych przez najwi(cid:218)ksz(cid:200) mo(cid:285)liw(cid:200) liczb(cid:218) u(cid:285)ytkowników. Je(cid:258)li dysponujesz zasobami technicznymi pozwalaj(cid:200)cymi Ci zbudowa(cid:202) tre(cid:258)(cid:202) na swojej stronie oraz masz nieco czasu, by zainwestowa(cid:202) w budow(cid:218) tej witryny, platforma w chmurze mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) dla Ciebie bardzo dobr(cid:200) opcj(cid:200). Jednak podobnie jak w przypadku wszystkich innych rozwi(cid:200)za(cid:241), mobilna strona na platformie w chmurze ma tak(cid:285)e wady, na przyk(cid:239)ad: (cid:120) (cid:120) (cid:120) zwi(cid:218)kszony koszt utrzymania, zmniejszona elastyczno(cid:258)(cid:202) w zmienianiu swojego podej(cid:258)cia, wysoki poziom stara(cid:241) w porównaniu z rozwi(cid:200)zaniami z odwrotnym proxy czy pe(cid:239)nym hostingiem, zwi(cid:218)kszony wysi(cid:239)ek podczas utrzymania. (cid:120) W przypadku platformy w chmurze budujesz i hostujesz stron(cid:218) mobiln(cid:200) (co wymaga odpowiedniego nak(cid:239)adu inwestycji), ale tak(cid:285)e wykupujesz od wykonawcy miesi(cid:218)czn(cid:200) lub roczn(cid:200) us(cid:239)ug(cid:218), co wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z dodatkowymi kosztami. Podobnie jak w wypadku stron z odwrotnym proxy czy pe(cid:239)nym hostingiem, p(cid:239)acisz za us(cid:239)ug(cid:218), bez której witryna nie b(cid:218)dzie dzia(cid:239)a(cid:202). Je(cid:258)li pó(cid:283)niej zdecydujesz si(cid:218) zmieni(cid:202) wykonawc(cid:218) lub stworzy(cid:202) bardziej wyszukan(cid:200) stron(cid:218), mo(cid:285)e b(cid:218)dziesz w stanie wykorzysta(cid:202) kilka elementów z tego projektu, 154 (cid:132) H C Y N L I B O M N Y R T I W (cid:107) C O M O P A Z G (cid:125) I S A Z J U Z I L A M Y S K A M . 3 (cid:148) E I Z D Y T : 4 (cid:146) A I Z D Z O R Kup książkęPoleć książkę ale to raczej ma(cid:239)o prawdopodobne. Kluczow(cid:200) zalet(cid:200) platformy w chmurze jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) bycia w(cid:239)a(cid:258)cicielem tre(cid:258)ci i obs(cid:239)ugiwania wielu poziomów urz(cid:200)dze(cid:241). By jednak wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) z tej okazji jak najwi(cid:218)cej, musisz posiada(cid:202) wewn(cid:218)trzny projekt i zasoby techniczne, pozwalaj(cid:200)ce na osi(cid:200)gni(cid:218)cie swoich zamierze(cid:241), a tak(cid:285)e po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) czas i wysi(cid:239)ek, by je urzeczywistni(cid:202). Platforma w chmurze wymaga, by(cid:258) utrzymywa(cid:239) w dobrym stanie w(cid:239)asn(cid:200) zawarto(cid:258)(cid:202) mobiln(cid:200), co wymaga delegowania bie(cid:285)(cid:200)cych zasobów technicznych do utrzymywania aktualnego stanu strony i jej p(cid:239)ynnego dzia(cid:239)ania. Platformy w chmurze s(cid:200) idealne — mo(cid:285)emy nawet powiedzie(cid:202), (cid:285)e konieczne — w dwóch szczególnych przypadkach: (cid:120) kiedy chcesz dotrze(cid:202) do bardzo szerokiego grona u(cid:285)ytkowników, od posiadaczy telefonów specjalistycznych po w(cid:239)a(cid:258)cicieli tabletów; gdy Twoja strona jest bardzo z(cid:239)o(cid:285)ona pod wzgl(cid:218)dem wizualnym i (lub) zawiera grafiki i filmy, które musz(cid:200) by(cid:202) renderowane „w locie” dla ka(cid:285)dego typu u(cid:285)ytkownika. (cid:120) Zwa(cid:285)ywszy na ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) urz(cid:200)dze(cid:241), platforma w chmurze mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) naj(cid:239)atwiejszym i jedynym sposobem dotarcia do wszystkich, do których chcesz dotrze(cid:202), o ile nie budujesz w(cid:239)asnej infrastruktury do renderowania zawarto(cid:258)ci mobilnej na bie(cid:285)(cid:200)co. Je(cid:258)li masz mark(cid:218) o (cid:258)wiatowej rozpoznawalno(cid:258)ci, zaoferowanie najlepszego z mo(cid:285)liwych do(cid:258)wiadczenia na ró(cid:285)norodnej gamie urz(cid:200)dze(cid:241) mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie priorytetowe. W takim przypadku wykorzystanie platformy w chmurze mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) dla Ciebie jedyn(cid:200) praktyczn(cid:200) opcj(cid:200). Jak wspomnieli(cid:258)my wcze(cid:258)niej, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wykonawców platform w chmurze zaczyna(cid:239)a jako wykonawcy w pe(cid:239)ni hostowanych stron, tak wi(cid:218)c wielu z nich b(cid:218)dzie ch(cid:218)tnych, by nie tylko hostowa(cid:202) Twoj(cid:200) witryn(cid:218) mobiln(cid:200), lecz tak(cid:285)e j(cid:200) zbudowa(cid:202). Jednak ich prawdziwa warto(cid:258)(cid:202) tkwi w mo(cid:285)liwo(cid:258)ci obj(cid:218)cia szerokiego spektrum u(cid:285)ytkowników poprzez bogat(cid:200) zawarto(cid:258)(cid:202) mobiln(cid:200), co umo(cid:285)liwi Ci zachowanie kontroli nad swoj(cid:200) stron(cid:200) mobiln(cid:200). Strona mobilna oparta na systemie zarządzania treścią (CMS) Je(cid:258)li dysponujesz witryn(cid:200) stacjonarn(cid:200) opart(cid:200) na systemie zarz(cid:200)dzania tre(cid:258)ci(cid:200) (CMS, ang. content management system), Twoja droga do strony mobilnej mo(cid:285)e by(cid:202) du(cid:285)o prostsza, ni(cid:285) my(cid:258)lisz. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) najpopularniejszych platform CMS oferuje obecnie pe(cid:239)n(cid:200) obs(cid:239)ug(cid:218) stron mobilnych. Je(cid:285)eli Twoja strona bazuje na CMS-ie jednej z najlepszych komercyjnych platform, mo(cid:285)esz opracowa(cid:202) szablony strony mobilnej i zintegrowa(cid:202) je ze swoim holistycznym (cid:258)rodowiskiem .com. Potem nale(cid:285)y po prostu do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) wykrycie urz(cid:200)dzenia, by przekierowywa(cid:202) u(cid:285)ytkowników mobilnych do odpowiadaj(cid:200)cej ich urz(cid:200)dzeniom domeny .com. 155 (cid:132) P O N I E D Z I A (cid:146) E K . U S T A L P O D E J (cid:165) C I E D O T W O R Z E N I A S T R O N Y Kup książkęPoleć książkę Strony oparte na CMS-ie maj(cid:200) kilka zalet: (cid:120) (cid:120) (cid:120) (cid:120) pe(cid:239)na kontrola nad struktur(cid:200) URL i SEO, scentralizowane zarz(cid:200)dzanie tre(cid:258)ci(cid:200), (cid:239)atwiejsze utrzymywanie, lepsza rentowno(cid:258)(cid:202) d(cid:239)ugoterminowa. Do stron w pe(cid:239)ni hostowanych i z odwrotnym proxy mo(cid:285)na doda(cid:202) aliasy URL, natomiast witryny oparte na CMS-ie umo(cid:285)liwiaj(cid:200) Ci sprawowanie ca(cid:239)kowitej kontroli nad tre(cid:258)ci(cid:200) i adresami URL. Tre(cid:258)ci mobilne mog(cid:200) wspó(cid:239)dzieli(cid:202) te same adresy, co tre(cid:258)ci na stronie stacjonarnej, a to umo(cid:285)liwia czerpanie zysków wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)cych si(cid:218) z naturalnym wyszukiwaniem URL Twojej strony .com. Jednak(cid:285)e niektóre CMS-y b(cid:218)d(cid:200) automatycznie przypisywa(cid:202) stronie stacjonarnej i mobilnej ró(cid:285)ne struktury URL, co mo(cid:285)e spowodowa(cid:202) problemy z SEO, które wkrótce omówimy. Jako (cid:285)e Twoje strony .com i mobilne s(cid:200) hostowane w ramach tego samego CMS-u, jeste(cid:258) w stanie p(cid:239)ynnie aktualizowa(cid:202) obydwie, zachowuj(cid:200)c synchronizacj(cid:218) mi(cid:218)dzy zawarto(cid:258)ci(cid:200). Osoby zarz(cid:200)dzaj(cid:200)ce stron(cid:200) w pe(cid:239)ni hostowan(cid:200) pozostawi(cid:200) Ci(cid:218) na (cid:239)asce swoich grafików aktualizacji, za(cid:258) strony oparte na CMS-ie umo(cid:285)liwiaj(cid:200) Ci sprawowanie pe(cid:239)nej kontroli nad tym, kiedy i jak Twoja strona jest zarz(cid:200)dzana i aktualizowana. Wykorzystanie tej samej bazy danych, us(cid:239)ug i tre(cid:258)ci na stronie wy(cid:258)wietlanej na wielu platformach, pozwoli Ci na zmaksymalizowanie w perspektywie czasu warto(cid:258)ci inwestycji w swój biznes. Je(cid:258)li masz ju(cid:285) stron(cid:218) .com opart(cid:200) na CMS-ie, pozostanie przy tym rozwi(cid:200)zaniu mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) efektywn(cid:200) i skuteczn(cid:200) drog(cid:200) dla strony mobilnej. By to zrobi(cid:202), b(cid:218)dziesz musia(cid:239) jednak posiada(cid:202) dost(cid:218)p do zasobów technicznych — albo wewn(cid:218)trzny, albo poprzez firm(cid:218) partnersk(cid:200), co mo(cid:285)e okaza(cid:202) si(cid:218) prawdziwym wyzwaniem. Istniej(cid:200) tak(cid:285)e inne potencjalne zagro(cid:285)enia. Rozwa(cid:285)aj(cid:200)c uruchomienie strony mobilnej opartej na CMS-ie, pami(cid:218)taj o jej nast(cid:218)puj(cid:200)cych wadach: (cid:120) (cid:120) (cid:120) koszt, czas wprowadzenia na rynek, wsparcie dla wielu urz(cid:200)dze(cid:241). W przypadku stron opartych na CMS-ie tworzysz prawdziwe, namacalne aktywa i integrujesz je ze (cid:258)rodowiskiem .com. Prawie zawsze wymaga to wi(cid:218)kszych pocz(cid:200)tkowych nak(cid:239)adów finansowych w stosunku do czasu, niezale(cid:285)nie od tego, czy korzystasz z w(cid:239)asnych wewn(cid:218)trznych zasobów, czy te(cid:285) p(cid:239)acisz firmie partnerskiej. Rozwi(cid:200)zania oparte na wykonawcach sprawi(cid:200), (cid:285)e szybciej znajdziesz si(cid:218) na rynku, poniewa(cid:285) korzystaj(cid:200) oni z prefabrykowanych 156 (cid:132) H C Y N L I B O M N Y R T I W (cid:107) C O M O P A Z G (cid:125) I S A Z J U Z I L A M Y S K A M . 3 (cid:148) E I Z D Y T : 4 (cid:146) A I Z D Z O R Kup książkęPoleć książkę szablonów stron i bibliotek kodu. W tym przypadku jednak projektujesz, rozwijasz i testujesz unikalne strony, co b(cid:218)dzie wymaga(cid:202) bardziej intensywnego poziomu czasu i wysi(cid:239)ku — zwykle miesi(cid:218)cy zamiast tygodni — by wej(cid:258)(cid:202) na rynek. Najwi(cid:218)ksz(cid:200) przeszkod(cid:200) w projektowaniu stron mobilnych jest rozdrobnienie rynku urz(cid:200)dze(cid:241). Rodzaje sprz(cid:218)tu znacznie si(cid:218) mi(cid:218)dzy sob(cid:200) ró(cid:285)ni(cid:200), cho(cid:202)by wsparciem j(cid:218)zyka JavaScript, formatami multimediów i rozmiarami ekranu. Wypracowanie jednego rozwi(cid:200)zania, które w(cid:239)a(cid:258)ciwie spe(cid:239)nia potrzeby wszystkich odbiorców, mo(cid:285)e by(cid:202) wyzwaniem w przypadku strony opartej na CMS-ie, a w wielu wypadkach mo(cid:285)e wr(cid:218)cz okaza(cid:202) si(cid:218) niemo(cid:285)liwe bez znacz(cid:200)cych inwestycji w projekt i stara(cid:241) technicznych. Potrzebne mog(cid:200) okaza(cid:202) si(cid:218) wielokrotne iteracje Twojej strony mobilnej, a niekiedy tak(cid:285)e i dodatkowe us(cid:239)ugi (cid:258)wiadczone przez zarz(cid:200)dc(cid:218) platformy w chmurze. Cz(cid:218)(cid:258)ciej ni(cid:285) rzadziej podczas tworzenia strony opartej na CMS-ie b(cid:218)dziesz musia(cid:239) skoncentrowa(cid:202) wysi(cid:239)ki na najbardziej zaawansowanych u(cid:285)ytkownikach i nowoczesnej stronie lub te(cid:285) zbudowa(cid:202) elementarn(cid:200) witryn(cid:218), do której ka(cid:285)dy b(cid:218)dzie mie(cid:202) dost(cid:218)p. (cid:191)adna z tych sytuacji nie jest idealna. W kolejnym podrozdziale omówimy konieczne decyzje dotycz(cid:200)ce zaawansowanych i podstawowych u(cid:285)ytkowników. Strona oparta na CMS-ie ma wiele zalet — sprawujesz ca(cid:23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Godzina dziennie z mobile marketingiem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: