Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00154 005827 22565050 na godz. na dobę w sumie
Google Analytics. Integracja i analiza danych - ebook/pdf
Google Analytics. Integracja i analiza danych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1899-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Aby podjąć dobrą decyzję o rozwoju firmy, trzeba dysponować dobrymi danymi. Zachowania użytkowników, decyzje, które podejmują, ich sposób korzystania z zasobów sieci to nieprzebrana kopalnia danych marketingowych. Ich zebranie, porównanie z danymi pochodzącymi z innych źródeł, a następnie przeanalizowanie dostarcza cennych informacji. Tymczasem wielu specjalistów wciąż analizuje tylko część danych o zachowaniu użytkowników korzystających z zasobów cyfrowych, nie mogąc uwzględnić wszystkich istotnych czynników. Problem polega na rozproszeniu różnych danych w różnych miejscach i przechowywaniu ich na różne sposoby. Konsekwencją są złe decyzje.

Rozwiązaniem tego problemu jest narzędzie Google Analytics, wyjątkowo dobrze nadające się do utworzenia platformy analizy danych. Podobnie książka, którą masz przed sobą, wyjątkowo dobrze przedstawia wszystkie istotne informacje o integrowaniu danych za pomocą tego narzędzia. Odwołując się do praktycznych przykładów, szczegółowo opisano tu metody integracji i analizy danych z takich źródeł, jak AdWords, AdSense, systemy CRM i wiele innych. Autor zawarł tu też liczne wskazówki i porady, bazując na swoim ogromnym doświadczeniu.

Dzięki tej książce:

Kluczem do sukcesu jest informacja. Kluczem do informacji jest Google Analytics.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Google Analytics™ Integrations Tłumaczenie: Andrzej Watrak ISBN: 978-83-283-1896-0 Copyright © 2015 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2016 by Helion S.A. The SYBEX Brand trade dress is a trademark of John Wiley Sons, Inc. in the United Stated and/or other countries. Used by permission. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Google Analitycs is a trademark of Google, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/goanin Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/goanin.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:321)ci O autorze .................................................................................................. 13 Zespó(cid:172) wydania oryginalnego ................................................................... 15 Podzi(cid:165)kowania .......................................................................................... 16 Wprowadzenie .......................................................................................... 17 1. Dobre praktyki implementacyjne ............................................................. 21 Planowanie implementacji .................................................................................................22 1. Zdefiniuj cele biznesowe .......................................................................................23 2. Okre(cid:309)l kluczowe wska(cid:340)niki efektywno(cid:309)ci ..............................................................24 3. Zbierz dane ............................................................................................................24 4. Przeanalizuj dane ..................................................................................................25 5. Przetestuj alternatywne warianty .........................................................................25 6. Zaimplementuj wnioski .........................................................................................26 Implementacja i dostosowanie kodu .................................................................................27 (cid:308)ledzenie w wielu domenach ....................................................................................28 Ulepszone e-commerce ..............................................................................................28 Wymiary niestandardowe ..........................................................................................28 Pobieranie plików ......................................................................................................29 Zaawansowane (cid:309)ledzenie tre(cid:309)ci ................................................................................29 Diagnostyka implementacji kodu .............................................................................30 Konfiguracja interfejsu Google Analytics ..........................................................................31 Konfiguracja celów ....................................................................................................31 Koncentracja na potencjalnych klientach ................................................................32 Usuwanie parametrów, które nie wskazuj(cid:158) unikatowej tre(cid:309)ci ................................33 Eliminacja duplikatów stron ......................................................................................33 Ustawienia wyszukiwania w witrynie .......................................................................34 W(cid:361)(cid:158)czenie raportów o reklamach i demografii ........................................................34 Wykluczanie witryn odsy(cid:361)aj(cid:158)cych ..............................................................................35 Poleć książkęKup książkę 8 Spis tre(cid:322)ci Tagowanie ruchu przychodz(cid:158)cego ....................................................................................36 Tagowanie kampanii niestandardowych ..................................................................37 Tagowanie ruchu FeedBurner ...................................................................................38 Skuteczne zarz(cid:158)dzanie implementacjami ..........................................................................40 Tworzenie widoków z surowymi danymi i widoków testowych ..............................40 Tworzenie us(cid:361)ugi testowej .........................................................................................41 (cid:308)ledzenie zmian w implementacji i konfiguracji ......................................................41 (cid:308)ledzenie zewn(cid:162)trznych i ogólnych zmian z adnotacjami .......................................42 Podsumowanie ...................................................................................................................43 I Oficjalne integracje 2. 3. Integracja z AdWords ............................................................................... 47 (cid:360)(cid:158)czenie kont AdWords i Google Analytics .......................................................................47 (cid:360)(cid:158)czenie kont AdWords i Google Analytics ..............................................................48 Usuwanie i edycja po(cid:361)(cid:158)cze(cid:290) kont Google Analytics i AdWords ..............................54 10 najcz(cid:162)stszych przyczyn niespójno(cid:309)ci danych w raportach Google Analytics i AdWords ................................................................................................................55 Integracja danych, struktura konta i standardowe raporty ..............................................57 Wymiary i wska(cid:340)niki AdWords w raportach Google Analytics ................................57 Struktura konta AdWords ..........................................................................................59 Przegl(cid:158)d standardowych raportów AdWords ...........................................................63 Optymalizacja skuteczno(cid:309)ci reklam AdWords za pomoc(cid:158) Google Analytics ...................75 Identyfikacja zwyci(cid:162)skich i przegranych kampanii — zasada ABC .........................75 Wyszukiwanie negatywnych s(cid:361)ów kluczowych w raportach niestandardowych ....77 Tworzenie list remarketingowych z wykorzystaniem danych Google Analytics .....78 Optymalizacja kampanii produktowych ............................................................................82 Podsumowanie ...................................................................................................................84 Integracja z AdSense ................................................................................ 85 Integracja AdSense i Google Analytics ..............................................................................86 (cid:360)(cid:158)czenie kont Google Analytics i AdSense ...............................................................86 (cid:360)(cid:158)czenie kilku kont AdSense i us(cid:361)ug Google Analytics ............................................88 Roz(cid:361)(cid:158)czanie kont i zarz(cid:158)dzanie danymi ....................................................................89 Rozbie(cid:342)no(cid:309)ci mi(cid:162)dzy danymi w Google Analytics i AdSense ..................................90 Analiza skuteczno(cid:309)ci AdSense za pomoc(cid:158) Google Analytics ............................................91 Raport Wydawca ogó(cid:361)em ..........................................................................................92 Raport Strony wydawcy .............................................................................................92 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:322)ci 9 4. 5. 6. 7. Raport Strony odsy(cid:361)aj(cid:158)ce wydawcy ..........................................................................97 Panel informacyjny Google Analytics do analizy danych AdSense ........................98 Podsumowanie .................................................................................................................101 Integracja z aplikacjami mobilnymi ........................................................ 103 Dane o Google Play i iTunes w Google Analytics ...........................................................104 Android SDK v4: konfigurowanie (cid:309)ledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii ...................................................................................105 iOS SDK v3: konfigurowanie (cid:309)ledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii ...................................................................................108 Analiza aplikacji mobilnych — pe(cid:361)na (cid:309)cie(cid:342)ka klientów ..................................................112 Sekcja (cid:339)ród(cid:361)a ............................................................................................................113 Raport Przep(cid:361)yw u(cid:342)ytkowników w Google Play .....................................................116 Podsumowanie .................................................................................................................117 Integracja z Search Console .................................................................... 119 (cid:360)(cid:158)czenie Search Console z Google Analytics ...................................................................119 Analiza danych Search Console w Google Analytics ......................................................121 Raport Zapytania .....................................................................................................122 Raport Strony docelowe ..........................................................................................124 Raport Analiza geograficzna ...................................................................................128 Podsumowanie .................................................................................................................128 Integracja z YouTube .............................................................................. 131 Integracja YouTube z Google Analytics ...........................................................................131 (cid:308)ledzenie filmów YouTube za pomoc(cid:158) Google Tag Manager .......................................134 Opis implementacji ..................................................................................................135 Niestandardowy raport do (cid:309)ledzenia filmów .........................................................138 Podsumowanie .................................................................................................................138 II Integracje niestandardowe Integrowanie niestandardowych danych ............................................... 141 Metody importu danych do Google Analytics ................................................................142 Protokó(cid:361) Measurement Protocol .............................................................................142 Import danych ..........................................................................................................143 Rzeczywiste przyk(cid:361)ady ......................................................................................................147 Import danych o tre(cid:309)ci ............................................................................................147 Poleć książkęKup książkę 10 Spis tre(cid:322)ci 8. 9. Import danych o zysku z produktów ......................................................................151 Import danych o zwrotach (cid:309)rodków .......................................................................153 Ograniczenia i dobre praktyki ..........................................................................................153 Podsumowanie .................................................................................................................155 Integracja danych u(cid:350)ytkownika .............................................................. 157 Zamkni(cid:162)te zbiory danych .................................................................................................157 Identyfikator u(cid:342)ytkownika ................................................................................................159 Tworzenie widoku danych u(cid:342)ytkownika .................................................................160 Ustawienie identyfikatora u(cid:342)ytkownika ..................................................................165 Przechowywanie identyfikatora u(cid:342)ytkownika ........................................................166 Importowanie dodatkowych danych ...............................................................................168 Podsumowanie .................................................................................................................170 Integracja danych o kampaniach marketingowych ............................... 173 Kana(cid:361)y pozyskiwania klientów w Google Analytics ........................................................173 Tagowanie odno(cid:309)ników w niestandardowych kampaniach marketingowych ..............176 Monitorowanie kampanii w internecie ..................................................................178 Monitorowanie kampanii prowadzonych poza internetem ..................................179 Import danych o kosztach ................................................................................................180 Proces importu danych o kosztach .........................................................................181 Analiza danych marketingowych .....................................................................................187 Podsumowanie .................................................................................................................188 10. Integracja testów porównawczych ......................................................... 189 Integracja Optimizely z Google Analytics .......................................................................189 Wysy(cid:361)anie nazwy wariantu testu na potrzeby zaawansowanej segmentacji raportów ...........................................................................................192 Analiza wyników testów ...................................................................................................195 Edycja wyników .......................................................................................................196 Gdy nie ma „znacz(cid:158)cych ró(cid:342)nic” ..............................................................................197 Podsumowanie .................................................................................................................198 11. Integracja z poczt(cid:161) e-mail ....................................................................... 199 (cid:308)ledzenie otwarcia wiadomo(cid:309)ci e-mail ............................................................................200 Krok 1. Utwórz wska(cid:340)nik niestandardowy ..............................................................200 Krok 2. Zdefiniuj kampani(cid:162) e-mail .........................................................................202 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:322)ci 11 Krok 3. Umie(cid:309)(cid:238) w wiadomo(cid:309)ci e-mail kod Google Analytics ................................202 Krok 4. Roze(cid:309)lij wiadomo(cid:309)(cid:238) i przeanalizuj wyniki ..................................................204 (cid:308)ledzenie u(cid:342)ytkowników ró(cid:342)nych urz(cid:158)dze(cid:290) .....................................................................205 Krok 1. Skonfiguruj funkcj(cid:162) User-ID w Google Analytics ......................................206 Krok 2. W odno(cid:309)niku w wiadomo(cid:309)ci umie(cid:309)(cid:238) identyfikator z systemu MailChimp ...........................................................................................208 Krok 3. Wy(cid:309)lij identyfikator do Google Analytics ..................................................209 Dodatkowy krok: utwórz wymiar niestandardowy z identyfikatorem u(cid:342)ytkownika ..........................................................................................................210 Podsumowanie .................................................................................................................212 12. Integracja danych spoza internetu ......................................................... 215 Pe(cid:361)na (cid:309)cie(cid:342)ka klienta .........................................................................................................216 Skrypt i szczegó(cid:361)y implementacyjne ................................................................................217 Krok 1. Zdefiniuj dane, które maj(cid:158) by(cid:238) zbierane ...................................................217 Krok 2. Utwórz formularz Google ...........................................................................217 Krok 3. Wpisz skrypt i dostosuj go do w(cid:361)asnych potrzeb ......................................217 Krok 4. Zdefiniuj wyzwalacz ....................................................................................218 Krok 5. Sprawd(cid:340), czy formularz zosta(cid:361) wype(cid:361)niony ................................................219 A teraz skrypt! ..........................................................................................................219 Podsumowanie .................................................................................................................220 Udanych analiz! ................................................................................................................221 Skorowidz ............................................................................................... 223 Poleć książkęKup książkę 12 Spis tre(cid:322)ci Poleć książkęKup książkę 4 Integracja z aplikacjami mobilnymi N arz(cid:218)dzie Google Analytics oferuje platform(cid:218) do monitorowania aplikacji mobilnych, dzi(cid:218)ki której wydawcy aplikacji, specjali(cid:258)ci od marketingu i programi(cid:258)ci mog(cid:200) anali- zowa(cid:202) sposób korzystania z aplikacji u(cid:285)ytkowników systemów Android i iOS. Platforma ta dostarcza cennych informacji, na przyk(cid:239)ad o typach i markach urz(cid:200)dze(cid:241), czasie sp(cid:218)dzo- nego na ich u(cid:285)ytkowaniu, awariach i wyj(cid:200)tkach zg(cid:239)aszanych przez aplikacje, dokonywanych zakupach i innych aspektach. Jednak(cid:285)e w odró(cid:285)nieniu od przegl(cid:200)darek klienci nie s(cid:200) pozyskiwani przez sam(cid:200) aplika- cj(cid:218), tylko przez jeden z dost(cid:218)pnych sklepów internetowych, g(cid:239)ównie Google Play i iTunes. Oznacza to, (cid:285)e programi(cid:258)ci aplikacji maj(cid:200) mniejsz(cid:200) kontrol(cid:218) nad zbieraniem danych mar- ketingowych. Dlatego zespó(cid:239) Google Analytics opracowa(cid:239) mechanizmy integracji z oby- dwoma sklepami, dzi(cid:218)ki czemu wydawcy aplikacji, specjali(cid:258)ci od marketingu i programi(cid:258)ci mog(cid:200) lepiej monitorowa(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) kampanii i korelowa(cid:202) uzyskane informacje z opera- cjami u(cid:285)ytkowników wykonywanymi po zainstalowaniu aplikacji. Informacje pozyskane dzi(cid:218)ki tym integracjom pozwalaj(cid:200) zoptymalizowa(cid:202) kampanie nie tylko pod k(cid:200)tem liczby insta- lacji aplikacji, ale równie(cid:285) dokonywanych zakupów i innych wa(cid:285)nych wska(cid:283)ników. Z tego rozdzia(cid:239)u dowiesz si(cid:218), jak w systemach Android i iOS zainstalowa(cid:202) kod (cid:258)le- dz(cid:200)cy Google Analytics, który dostarczy informacji o (cid:283)ród(cid:239)ach pozyskania klientów, jak równie(cid:285) danych dla raportu Przep(cid:239)yw u(cid:285)ytkowników w Google Play w narz(cid:218)dziu Google Analytics. Przeczytasz równie(cid:285) o technikach, dzi(cid:218)ki którym lepiej poznasz raporty i b(cid:218)dziesz móg(cid:239) na ich podstawie wyci(cid:200)ga(cid:202) wnioski. Poleć książkęKup książkę 104 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi Dane o Google Play i iTunes w Google Analytics Konfiguracja (cid:258)ledzenia instalacji aplikacji ró(cid:285)ni si(cid:218) nieco w systemach Android i iOS, jednak obie operacje s(cid:200) do(cid:258)(cid:202) proste i wymagaj(cid:200) wprowadzenia niewielkich zmian w kodzie. W dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u opisane s(cid:200) krok po kroku wszystkie czynno(cid:258)ci. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e opis ten dotyczy wersji 4 pakietu Android SDK oraz wersji 3 pakietu iOS SDK. Je(cid:285)eli nie znasz wersji u(cid:285)ywanego przez siebie pakietu, zapytaj o to programist(cid:218). Pakiet Android SDK mo(cid:285)esz pobra(cid:202) ze strony http://goo.gl/mpF073, a iOS SDK ze strony http://goo. gl/wmZfni. Zanim jednak zaczniesz analiz(cid:218), musisz si(cid:218) upewni(cid:202), czy poprawnie zbierasz dane o akcjach u(cid:285)ytkowników, a wi(cid:218)c musisz nie tylko sprawdzi(cid:202), czy pakiet SDK dzia(cid:239)a prawi- d(cid:239)owo, ale równie(cid:285) czy znasz odpowiedzi na pytania biznesowe. Dzi(cid:218)ki temu b(cid:218)dziesz móg(cid:239) lepiej po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) dane uzyskane z Google Play i iTunes. Poni(cid:285)ej przedstawiona jest lista wa(cid:285)nych pyta(cid:241), na które musisz zna(cid:202) odpowiedzi. Kod niezb(cid:218)dny do zaimplementowania odpowiednich operacji znajdziesz pod adresem http://goo.gl/Hlt2yC. (cid:132) Jakie operacje wykonuj(cid:200) moi u(cid:285)ytkownicy? (cid:132) Ile pieni(cid:218)dzy wydaj(cid:200) u(cid:285)ytkownicy na moj(cid:200) aplikacj(cid:218)? (cid:132) Czy u(cid:285)ytkownicy korzystaj(cid:200) z aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem? (cid:132) Jak zachowuje si(cid:218) grupa u(cid:285)ytkowników o zadanych cechach? (cid:132) Ile czasu zajmuje u(cid:285)ytkownikowi wykonanie okre(cid:258)lonej operacji? Aby wykorzysta(cid:202) platform(cid:218) do monitorowania aplikacji mobilnych i opisane wcze(cid:258)niej integracje, musisz skonfigurowa(cid:202) widok aplikacji. Podczas konfigurowania nowej us(cid:239)ugi Google Analytics wybierz opcj(cid:218) Aplikacja mobilna. Dzi(cid:218)ki niej w raportach b(cid:218)dziesz widzie(cid:202) dane najlepiej opisuj(cid:200)ce funkcjonowanie Twojej aplikacji i b(cid:218)dziesz móg(cid:239) wykorzysta(cid:202) opi- sane w tym rozdziale integracje (jak równie(cid:285) inne funkcjonalno(cid:258)ci charakterystyczne tylko dla aplikacji). Je(cid:285)eli chcesz widzie(cid:202) dane w widoku dotycz(cid:200)cym zarówno okre(cid:258)lonej aplikacji, jak i prze- gl(cid:200)darek i aplikacji, musisz przesy(cid:239)a(cid:202) dane do dwóch ró(cid:285)nych us(cid:239)ug. Jedna z nich powinna zawiera(cid:202) tylko dane dotycz(cid:200)ce aplikacji, a druga wszystkie dane. Ewentualnie mo(cid:285)esz wyko- rzysta(cid:202) raporty zbiorcze (dost(cid:218)pne w wersji Google Analytics Premium), zbieraj(cid:200)ce wszyst- kie dane w jednym miejscu. Wi(cid:218)cej informacji na ten temat znajduje si(cid:218) pod adresem http://goo.gl/V74xx1. Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e w przypadku po(cid:239)(cid:200)czenia danych dotycz(cid:200)cych aplikacji i przegl(cid:200)darek musisz u(cid:285)y(cid:202) funkcjonalno(cid:258)ci User ID (szczegó(cid:239)owo opisanej w drugiej cz(cid:218)(cid:258)ci ksi(cid:200)(cid:285)ki). Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 105 Dzi(cid:218)ki niej w jednym widoku b(cid:218)d(cid:200) widoczne dane dotycz(cid:200)ce aplikacji i przegl(cid:200)darek, nie- zale(cid:285)nie od u(cid:285)ytego urz(cid:200)dzenia. Po wybraniu tej opcji b(cid:218)dziesz móg(cid:239) równie(cid:285) dzieli(cid:202) dane o wej(cid:258)ciach (trafieniach) do przegl(cid:200)darki i aplikacji na osobne widoki i lepiej je analizo- wa(cid:202) (patrz strona http://goo.gl/9e8SkO). UWAGA: Bardzo polecam udzia(cid:239) w szkoleniu Mobile App Analytics Fundamentals prowadzonym przez Analytics Academy. Uzyskasz solidn(cid:200) wiedz(cid:218) i b(cid:218)dziesz móg(cid:239) z powodzeniem monitorowa(cid:202) aplikacje mobilne. Szkolenie jest dost(cid:218)pne pod adresem http://goo.gl/Ts9SKB (w j(cid:218)zyku angielskim). Android SDK v4: konfigurowanie (cid:321)ledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii Konfiguracja (cid:258)ledzenia instalacji oraz monitorowania kampanii jest prosta i cho(cid:202) obie ope- racje mo(cid:285)na przeprowadzi(cid:202) niezale(cid:285)nie, bardzo zalecana jest implementacja obu funkcjo- nalno(cid:258)ci ze wzgl(cid:218)du na ich synergiczny charakter. Dzi(cid:218)ki (cid:258)ledzeniu instalacji uzyskasz wgl(cid:200)d w dane dotycz(cid:200)ce aplikacji Google Play w us(cid:239)udze Google Analytics, a monitorowanie kampanii dostarczy pe(cid:239)niejszych i dok(cid:239)adniejszych danych dla raportów z sekcji Pozyskiwa- nie. Obie funkcjonalno(cid:258)ci s(cid:200) niezwykle wa(cid:285)ne. W tej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u opisane s(cid:200) cztery wymienione ni(cid:285)ej kroki: 1. Po(cid:239)(cid:200)czenie aplikacji z us(cid:239)ug(cid:200) Google Analytics. 2. Modyfikacja pliku AndroidManifest.xml. 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odno(cid:258)nikach Google Analytics. 4. Przystosowanie pakietu Android SDK do (cid:258)ledzenia kampanii i wi(cid:200)zania (cid:283)róde(cid:239) ruchu. Krok 1. Po(cid:361)(cid:158)czenie aplikacji z us(cid:361)ug(cid:158) Google Analytics Pierwszym krokiem, niezb(cid:218)dnym do uzyskania danych Google Play w narz(cid:218)dziu Google Analytics, jest po(cid:239)(cid:200)czenie aplikacji z us(cid:239)ug(cid:200) Google Analytics w sekcji Administracja. W tym celu zaloguj si(cid:218) do swojego konta i kliknij powy(cid:285)szy odno(cid:258)nik w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci ekranu. Nast(cid:218)p- nie wybierz konto i us(cid:239)ug(cid:218) Google Analytics, która ma by(cid:202) u(cid:285)yta do utworzenia po(cid:239)(cid:200)czenia (poniewa(cid:285) (cid:239)(cid:200)czenie odbywa si(cid:218) na poziomie us(cid:239)ugi, wszystkie widoki w wybranej us(cid:239)udze b(cid:218)d(cid:200) zawiera(cid:239)y dane), i w kolumnie US(cid:146)UGA kliknij odno(cid:258)nik Wszystkie produkty. W panelu, który si(cid:218) pojawi po prawej stronie, w sekcji Google Play kliknij przyciski Po(cid:239)(cid:200)cz z Google Play, a nast(cid:218)pnie + NOWE PO(cid:146)(cid:107)CZENIE Z GOOGLE PLAY. Po(cid:239)(cid:200)cze- nia mo(cid:285)e dokona(cid:202) tylko u(cid:285)ytkownik posiadaj(cid:200)cy uprawnienia do edycji i u(cid:285)ywaj(cid:200)cy tego Poleć książkęKup książkę 106 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi samego adresu e-mail w Google Analytics i w Play Developer Console. Wybierz aplikacje, dla których chcesz wy(cid:258)wietla(cid:202) dane w us(cid:239)udze, kliknij przycisk Dalej, skonfiguruj po(cid:239)(cid:200)czenie i na koniec kliknij przycisk Zastosuj. Krok 2. Modyfikacja pliku AndroidManifest.xml Po przebrni(cid:218)ciu przez konfiguracj(cid:218) narz(cid:218)dzia Google Analytics musisz umie(cid:258)ci(cid:202) w pliku AndroidManifest.xml kilka wierszy kodu. Kod ten s(cid:239)u(cid:285)y do umieszczenia w Twojej aplikacji komponentu BroadcastReceiver, który b(cid:218)dzie odbiera(cid:239) i wysy(cid:239)a(cid:239) informacje o kampaniach zawartych w odno(cid:258)niku odsy(cid:239)aj(cid:200)cym (opisanym w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u). Poni(cid:285)ej przed- stawiony jest ten kod, ale mo(cid:285)esz równie(cid:285) skopiowa(cid:202) go ze strony http://goo.gl/9T9lrK i wklei(cid:202) do aplikacji: !-- Used for Google Play Store Campaign Measurement-- service android:name= com.google.android.gms.analytics.CampaignTrackingService / receiver android:name= com.google.android.gms.analytics.CampaignTrackingReceiver android:exported= true intent-filter action android:name= com.android.vending.INSTALL_REFERRER / /intent-filter /receiver Krok 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odno(cid:309)nikach Google Analytics W rozdziale 1., „Dobre praktyki implementacyjne”, pozna(cid:239)e(cid:258) tagowanie kampanii za pomoc(cid:200) parametrów UTM. Ta sama zasada obowi(cid:200)zuje w przypadku aplikacji Android. Podczas odsy(cid:239)ania u(cid:285)ytkowników do sklepu Google Play zawsze powiniene(cid:258) stosowa(cid:202) parametry kampanii. Wyj(cid:200)tkiem jest odsy(cid:239)anie ich poprzez reklamy AdWords. W takim przypadku wystarczy w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) automatyczne tagowanie. Jednak oprócz stosowania parametrów URL opisanych w rozdziale 1. musisz równie(cid:285) podawa(cid:202) w adresie nazw(cid:218) pakietu (Package Name). Do tworzenia odno(cid:258)ników do kampanii polecam zazwyczaj stron(cid:218) Google Play URL Builder (patrz rysunek 4.1), dost(cid:218)pn(cid:200) pod adresem http://goo.gl/I3rTnI. Jednak(cid:285)e w przypadku dziesi(cid:200)tek lub setek kampanii wykorzystuj(cid:200)cych ró(cid:285)ne sieci rekla- mowe tworzenie osobnych adresów URL mo(cid:285)e by(cid:202) niewykonalne. W takiej sytuacji pole- cam u(cid:285)ycie arkusza, w którym nale(cid:285)y wpisa(cid:202) warto(cid:258)ci wszystkich parametrów. Parametry zostan(cid:200) za pomoc(cid:200) funkcji po(cid:239)(cid:200)czone w wynikowe odno(cid:258)niki. Rysunek 4.2 przedstawia przy- k(cid:239)adowy arkusz. Jego szablon, opracowany przez firm(cid:218) Cardinal Path, certyfikowanego partnera i supersprzedawc(cid:218) Google, mo(cid:285)na pobra(cid:202) ze strony http://goo.gl/C05tdu. (Aby u(cid:285)y(cid:202) tego odno(cid:258)nika, musisz zalogowa(cid:202) si(cid:218) do konta Google Analytics). Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 107 Rysunek 4.1. Strona Google Play URL Builder Rysunek 4.2. Arkusz Google Play URL Builder Krok 4. Dostosowanie pakietu Android SDK do (cid:309)ledzenia kampanii i wi(cid:158)zania (cid:340)róde(cid:361) ruchu W poprzednich krokach zosta(cid:239)y opisane sposoby zbierania informacji o (cid:283)ród(cid:239)ach pozyski- wania u(cid:285)ytkowników odwiedzaj(cid:200)cych sklep Google Play (na przyk(cid:239)ad (cid:285)e s(cid:200) to nowi u(cid:285)yt- kownicy) tu(cid:285) przed zainstalowaniem Twojej aplikacji. Cho(cid:202) informacja ta ma istotne zna- czenie w ocenie skuteczno(cid:258)ci kampanii, potrzebne jest równie(cid:285) pozyskiwanie informacji o (cid:283)ród(cid:239)ach ruchu w kolejnych sesjach u(cid:285)ytkowników. Dzi(cid:218)ki temu mo(cid:285)na lepiej oceni(cid:202) skuteczno(cid:258)(cid:202) metod marketingowych s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cych zatrzymaniu klientów. Aby uzyska(cid:202) informacje o (cid:283)ród(cid:239)ach ruchu generowanego przez u(cid:285)ytkowników, którzy bezpo(cid:258)rednio dotarli do Twojej aplikacji, musisz otagowa(cid:202) odno(cid:258)niki w sposób opisany Poleć książkęKup książkę 108 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi w kroku 3., dzi(cid:218)ki czemu narz(cid:218)dzie Google Analytics b(cid:218)dzie otrzymywa(cid:239)o informacje, sk(cid:200)d przychodzi u(cid:285)ytkownik. Oprócz tego za pomoc(cid:200) metody setCampaignParamsFromUrl musisz w kodzie (cid:258)ledz(cid:200)cym okre(cid:258)li(cid:202) warto(cid:258)ci parametrów kampanii, jak w przedstawionym ni(cid:285)ej przyk(cid:239)adzie (patrz strona http://goo.gl/bCvzpg): // Utworzenie obiektu (cid:286)ledz(cid:261)cego. Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker( TrackerName.APP_TRACKER); // Ustawienie nazwy ekranu. t.setScreenName(screenName); // W tym przyk(cid:225)adzie informacje o kampanii s(cid:261) umieszczone we w(cid:225)a(cid:286)ciwych dla Google Analytics parametrach // adresu URL. // Uwaga: to tylko przyk(cid:225)ad. W przypadku wi(cid:266)kszo(cid:286)ci kampanii informacja jest odczytywana z odebranego opisu. String campaignData = http://sklep-zoologiczny.com/index.html? + utm_source=email utm_medium=email_marketing utm_campaign=lato + utm_content=email_variation_1 ; // Dane kampanii przes(cid:225)ane wraz z trafieniem. t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder() .setCampaignParamsFromUrl(campaignData) .build() ); iOS SDK v3: konfigurowanie (cid:321)ledzenia instalacji aplikacji i monitorowania kampanii Wa(cid:285)na uwaga dotycz(cid:200)ca danych iOS: aby w raportach pojawi(cid:239)y si(cid:218) dane o (cid:283)ród(cid:239)ach ode- s(cid:239)a(cid:241), u(cid:285)ytkownik musi pobra(cid:202), zainstalowa(cid:202) i uruchomi(cid:202) aplikacj(cid:218). Oznacza to, (cid:285)e je(cid:285)eli 1000 u(cid:285)ytkowników dzi(cid:218)ki kampanii odwiedzi w sklepie iTunes Twoj(cid:200) stron(cid:218) z opisem aplikacji, przy czym 600 z nich j(cid:200) zainstaluje, a 500 uruchomi, to w raportach b(cid:218)dziesz widzie(cid:202) tylko liczb(cid:218) 500 dotycz(cid:200)c(cid:200) tej kampanii. Dane o pozosta(cid:239)ych 500 u(cid:285)ytkownikach nie b(cid:218)d(cid:200) dost(cid:218)pne. Uwaga dotycz(cid:200)ca wa(cid:285)no(cid:258)ci (cid:258)ledzenia instalacji i monitorowania kampanii w systemie Android odnosi si(cid:218) równie(cid:285) do systemu iOS. Obie funkcjonalno(cid:258)ci s(cid:200) niezwykle wa(cid:285)ne. W tej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u opisane s(cid:200) cztery wymienione ni(cid:285)ej kroki: 1. W(cid:239)(cid:200)czenie (cid:258)ledzenia kampanii w us(cid:239)udze Google Analytics. 2. Umieszczenie biblioteki libAdIdAccess.a w projekcie XCode. 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odno(cid:258)nikach do sklepu iTunes. 4. Dostosowanie pakietu iOS SDK do (cid:258)ledzenia kampanii i wi(cid:200)zania (cid:283)róde(cid:239) ruchu. Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 109 Krok 1. W(cid:361)(cid:158)czenie (cid:309)ledzenia kampanii w us(cid:361)udze Google Analytics Pierwszym krokiem, niezb(cid:218)dnym do umieszczenia danych iTunes w narz(cid:218)dziu Google Analytics, jest w(cid:239)(cid:200)czenie w us(cid:239)udze Google Analytics, w sekcji Administracja funkcji (cid:258)ledze- nia kampanii. W tym celu zaloguj si(cid:218) do swojego konta i kliknij powy(cid:285)szy odno(cid:258)nik w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci ekranu. Nast(cid:218)pnie wybierz us(cid:239)ug(cid:218), z któr(cid:200) chcesz po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) aplikacje (poniewa(cid:285) (cid:239)(cid:200)cze- nie odbywa si(cid:218) na poziomie us(cid:239)ugi, wszystkie widoki w danej us(cid:239)udze b(cid:218)d(cid:200) zawiera(cid:239)y dane), i kliknij odno(cid:258)nik Ustawienia us(cid:239)ugi. Pojawi si(cid:218) kontrolka podobna do pokazanej na rysunku 4.3. Rysunek 4.3. Kontrolka do w(cid:311)(cid:251)czania (cid:334)ledzenia kampanii iOS Krok 2. Umieszczenie biblioteki libAdIdAccess.a w projekcie XCode Jedyn(cid:200) zmian(cid:200), jak(cid:200) programista aplikacji musi wprowadzi(cid:202) w kodzie, jest konfiguracja (cid:258)ledzenia instalacji, dzi(cid:218)ki czemu b(cid:218)dzie mo(cid:285)liwy dost(cid:218)p do identyfikatora reklamowego iOS (ang. identi(cid:287)er for advertising, IDFA). Aby w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) zbieranie danych IDFA, trzeba po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) odpowiednie pliki i ustawi(cid:202) na YES w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) allowIDFACollection w ka(cid:285)dym kodzie (cid:258)ledz(cid:200)cym. Poni(cid:285)ej przedstawiony jest wiersz kodu, który nale(cid:285)y wpisa(cid:202): // Enable IDFA collection. tracker.allowIDFACollection = YES; Wi(cid:218)cej informacji na ten temat znajduje si(cid:218) w pliku README w pakiecie SDK. Krok 3. Umieszczenie parametrów kampanii w odno(cid:309)nikach do sklepu iTunes Ten krok zawiera instrukcje bardzo podobne do opisanych w kroku 3. w poprzedniej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u, dotycz(cid:200)cej sklepu Google Play i systemu Android. Jedyna ró(cid:285)nica polega na tym, (cid:285)e odno(cid:258)niki iOS musz(cid:200) zawiera(cid:202) dodatkowe parametry: Google Analytics Property ID (URL identyfikator us(cid:239)ugi Google Analytics), Ad Network (sie(cid:202) reklamowa) oraz Redirect URL (przekierowuj(cid:200)cy adres URL). Strona Campaign Tracking URL Builder dla systemu iOS (patrz rysunek 4.4) znajduje si(cid:218) pod adresem http://goo.gl/Arg8tw. Poleć książkęKup książkę 110 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi Rysunek 4.4. Strona iOS Campaign Tracking URL Builder Krok 4. Dostosowanie pakietu iOS SDK do (cid:309)ledzenia kampanii i wi(cid:158)zania (cid:340)róde(cid:361) ruchu Podobnie jak w procesie dotycz(cid:200)cym sklepu Google Play (opisanym w kroku 4. w poprzed- niej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u), w celu uzyskania informacji o (cid:283)ród(cid:239)ach u(cid:285)ytkowników, którzy bezpo- (cid:258)rednio otworzyli Twoj(cid:200) stron(cid:218) z aplikacj(cid:200) (po czym j(cid:200) zainstalowali w kolejnych sesjach), musisz w odno(cid:258)nikach opisanych w kroku 3. umie(cid:258)ci(cid:202) odpowiednie tagi. Dzi(cid:218)ki nim narz(cid:218)- dzie Google Analytics b(cid:218)dzie otrzymywa(cid:239)o informacje, sk(cid:200)d przychodz(cid:200) u(cid:285)ytkownicy. Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 111 Oprócz tego musisz nada(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) zmiennej [GAIDictionaryBuilder setCampaignParameters (cid:180)FromUrl:urlString], gdzie urlString jest ci(cid:200)giem znaków z adresem URL zawieraj(cid:200)cym parametry kampanii. Poni(cid:285)ej przedstawiony jest przyk(cid:239)ad, jak to zrobi(cid:202) (kod (cid:283)ród(cid:239)owy znajduje si(cid:218) pod adresem http://goo.gl/KHVs17): /* * MyAppDelegate.m * * Przyk(cid:225)ad implementacji kampanii i atrybutów adresu odsy(cid:225)aj(cid:261)cego. * Je(cid:298)eli w odsy(cid:225)aj(cid:261)cym adresie URL nie ma parametrów kampanii, zostanie u(cid:298)yta nazwa urz(cid:261)dzenia. */ - (BOOL)application:(UIApplication *)application openURL:(NSURL *)url sourceApplication:(NSString *)sourceApplication annotation:(id)annotation { NSString *urlString = [url absoluteString]; id GAITracker tracker = [[GAI sharedInstance] trackerWithName:@ tracker trackingId:@ UA-XXXX-Y ]; // setCampaignParametersFromUrl przekszta(cid:225)ca parametry kampanii Google Analytics ( UTM ) // z adresu URL i umieszcza w strukturze Map, któr(cid:261) mo(cid:298)na zastosowa(cid:252) w obiekcie Tracker. GAIDictionaryBuilder *hitParams = [[GAIDictionaryBuilder alloc] init]; // Umieszczenie danych kampanii bezpo(cid:286)rednio w strukturze Map, poniewa(cid:298) trzeba j(cid:261) wys(cid:225)a(cid:252) tylko raz. [hitParams setCampaignParametersFromUrl:urlString]; // Jedynym wymaganym polem jest (cid:296)ród(cid:225)o kampanii. Je(cid:298)eli (cid:296)ród(cid:225)o nie zosta(cid:225)o // okre(cid:286)lone w poprzednim wywo(cid:225)aniu, zostanie u(cid:298)yta nazwa urz(cid:261)dzenia. if(![hitParams get:kGAICampaignSource] [url host].length !=0) { // Zapisanie danych kampanii w strukturze Map, a nie w obiekcie Tracker. [hitParams set:@ referrer forKey:kGAICampaignMedium]; [hitParams set:[url host] forKey:kGAICampaignSource]; } NSDictionary *hitParamsDict = [hitParams build]; // Widok ekranu wymaga okre(cid:286)lenia nazwy. [tracker set:kGAIScreenName value:@ screen name ]; // Kod dla wersji SDK wcze(cid:286)niejszych ni(cid:298) v3. // [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createAppView] setAll:hitParamsDict] build]]; // Kod dla wersji SDK 3.08 i nowszych. [tracker send:[[[GAIDictionaryBuilder createScreenView] setAll:hitParamsDict] build]]; Poleć książkęKup książkę 112 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi WI(cid:107)ZANIE (cid:189)RÓDE(cid:146) RUCHU Po zako(cid:241)czeniu integracji (z systemem Android lub iOS) b(cid:218)dziesz mie(cid:202) dost(cid:218)p do danych o (cid:283)ród(cid:239)ach pozyskiwania klientów w kampaniach oraz o ich kolejnych sesjach aplikacyjnych. To naprawd(cid:218) niezwyk(cid:239)e, ale pojawia si(cid:218) jedno wa(cid:285)ne pytanie: jak Google Analytics wi(cid:200)(cid:285)e (cid:283)ród(cid:239)o z sesj(cid:200)? S(cid:200) cztery sposoby uzyskania aplikacji przez u(cid:285)ytkow- nika, ale tylko w przypadku dwóch z nich mo(cid:285)na uzyska(cid:202) informacje o zachowaniu u(cid:285)ytkownika. (cid:132) U(cid:285)ytkownik otworzy(cid:239) aplikacj(cid:218) bez klikania zewn(cid:218)trznego odno(cid:258)nika: bie(cid:285)(cid:200)ca sesja jest wi(cid:200)zana z oryginalnym (cid:283)ród(cid:239)em. (cid:132) U(cid:285)ytkownik klikn(cid:200)(cid:239) zewn(cid:218)trzny odno(cid:258)nik, który nie zawiera(cid:239) parametrów kam- panii (opisanych w kroku 3. w poprzedniej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u): bie(cid:285)(cid:200)ca sesja jest wi(cid:200)zana z oryginalnym (cid:283)ród(cid:239)em. (cid:132) U(cid:285)ytkownik klikn(cid:200)(cid:239) zewn(cid:218)trzny odno(cid:258)nik, który zawiera(cid:239) parametry kampanii, ale pakiet SDK (opisany w kroku 4. w poprzedniej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u) nie zosta(cid:239) zmieniony tak, aby by(cid:239)y wysy(cid:239)ane informacje o tym odno(cid:258)niku: bie(cid:285)(cid:200)ca sesja jest wi(cid:200)zana z oryginalnym (cid:283)ród(cid:239)em. (cid:132) U(cid:285)ytkownik klikn(cid:200)(cid:239) zewn(cid:218)trzny odno(cid:258)nik, który zawiera(cid:239) parametry kampanii, a pakiet SDK (opisany w kroku 4. w poprzedniej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u) zosta(cid:239) zmie- niony tak, aby by(cid:239)y wysy(cid:239)ane informacje o tym odno(cid:258)niku: oryginalne warto(cid:258)ci parametrów kampanii s(cid:200) zast(cid:218)powane nowymi, a bie(cid:285)(cid:200)ca sesja jest wi(cid:200)zana z nowym (cid:283)ród(cid:239)em. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik ponownie pobierze aplikacj(cid:218), zostanie potraktowany jako nowy u(cid:285)ytkownik z nowym identyfikatorem. Zatem informacja o nowym (cid:283)ródle zale(cid:285)y od tego, czy zosta(cid:239)y okre(cid:258)lone parametry kampanii i czy pakiet SDK zosta(cid:239) zmieniony tak, aby by(cid:239)y rejestrowane informacje o kampanii. Analiza aplikacji mobilnych — pe(cid:172)na (cid:321)cie(cid:350)ka klientów Teraz, gdy sp(cid:239)ywaj(cid:200) dane, mo(cid:285)esz zacz(cid:200)(cid:202) analizowa(cid:202) zachowania u(cid:285)ytkowników i wyci(cid:200)ga(cid:202) wnioski popychaj(cid:200)ce Twój biznes do przodu. W przedstawionych ni(cid:285)ej przyk(cid:239)adach wyko- rzysta(cid:239)em raporty Google Play z dwóch podstawowych powodów: (1) posiada(cid:239)em lepsze dane, (2) raport o przep(cid:239)ywie u(cid:285)ytkowników jest dost(cid:218)pny tylko dla danych Google Play. Konfiguracja opisana w poprzedniej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u powoduje, (cid:285)e w koncie Google Analytics pojawi(cid:200) si(cid:218) dodatkowe dane w ni(cid:285)ej wymienionych raportach: Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 113 (cid:132) Sekcja (cid:189)ród(cid:239)a: zestaw raportów pokazuj(cid:200)cych, sk(cid:200)d pochodz(cid:200) u(cid:285)ytkownicy, którzy pobrali, zainstalowali i uruchomili aplikacje. Dost(cid:218)pne s(cid:200) równie(cid:285) wska(cid:283)niki opisuj(cid:200)ce zachowania u(cid:285)ytkowników i ich korzystanie z aplikacji. (cid:132) Raport Google Play Referral Flow: raport przedstawiaj(cid:200)cy pe(cid:239)ny cykl aktywno- (cid:258)ci klientów, od wizyty w sklepie Google Play, poprzez instalacj(cid:218), po uruchomienie aplikacji. W dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u poznasz zawarto(cid:258)(cid:202) i sposób korzystania ze wszystkich powy(cid:285)- szych raportów. Sekcja (cid:347)ród(cid:172)a Jak pokazuje rysunek 4.5, podstawowy raport Wszystkie o (cid:283)ród(cid:239)ach uzyskania aplikacji zawiera wykres przedstawiaj(cid:200)cy trend wska(cid:283)nika Nowi u(cid:285)ytkownicy. Znajduje si(cid:218) w nim równie(cid:285) lista par danych (cid:283)ród(cid:239)o/medium, posortowana wed(cid:239)ug liczby nowych u(cid:285)ytkowni- ków, opisuj(cid:200)ca ruch wywo(cid:239)any Twoj(cid:200) aplikacj(cid:200). Je(cid:285)eli interesuj(cid:200) Ci(cid:218) tylko dane dotycz(cid:200)ce sklepu Google Play lub iTunes, dost(cid:218)pne s(cid:200) gotowe raporty w sekcji nawigacji po lewej stronie ekranu. Podstawowy raport Wszystkie ogólnie prezentuje trend wska(cid:283)nika Pobranie aplikacji. Mo(cid:285)na jednak za pomoc(cid:200) selektora wska(cid:283)ników (odno(cid:258)ników umieszczonych poni(cid:285)ej zak(cid:239)adki Eksplorator) wy(cid:258)wietli(cid:202) inn(cid:200) grup(cid:218) danych. Dzi(cid:218)ki tym wska(cid:283)nikom b(cid:218)dziesz móg(cid:239) rozbu- dowa(cid:202) swoje analizy i sprawdzi(cid:202), z jakich (cid:283)róde(cid:239) pochodzi ruch dotycz(cid:200)cy Twojej aplika- cji. Jak dowiedzia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) z rozdzia(cid:239)u 1., istotne znaczenie ma zdefiniowanie w koncie Google Analytics celów biznesowych, a opisywany raport jest jednym z wielu warto(cid:258)ciowych rapor- tów, dost(cid:218)pnych po zdefiniowaniu celów. Je(cid:285)eli interesuje Ci(cid:218) analiza danych o pozyskaniu i zachowaniach klientów wraz z danymi o konwersjach, polecam utworzenie niestandardowego raportu zawieraj(cid:200)cego podobne wymiary i wska(cid:283)niki, jak ten pokazany na rysunku 4.6. Przyk(cid:239)adowy raport mo(cid:285)esz zaim- portowa(cid:202) do swojego konta, klikaj(cid:200)c odno(cid:258)nik http://goo.gl/ptbQLb. Rysunek 4.7 przedstawia zawarto(cid:258)(cid:202) opisanego wy(cid:285)ej niestandardowego raportu. Poni(cid:285)ej wymienionych jest kilka wskazówek, na których mo(cid:285)esz si(cid:218) skupi(cid:202) podczas analizy tabeli: (cid:132) Dla ka(cid:285)dego (cid:283)ród(cid:239)a sprawd(cid:283) i porównaj mi(cid:218)dzy sob(cid:200) procentowe wska(cid:283)niki umieszczone w nawiasach (kolumny 2 – 5). Je(cid:285)eli stwierdzisz ró(cid:285)nice, by(cid:202) mo(cid:285)e warto b(cid:218)dzie dok(cid:239)adniej zbada(cid:202) dane. Na przyk(cid:239)ad (cid:283)ród(cid:239)o google (drugi wiersz) repre- zentuje 5,95 wszystkich u(cid:285)ytkowników, którzy odwiedzili stron(cid:218) z Twoj(cid:200) aplikacj(cid:200), jednak stanowi(cid:200) oni 6,45 wszystkich nowych u(cid:285)ytkowników, 7,54 wszystkich Poleć książkęKup książkę 114 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi Rysunek 4.5. Podstawowy raport (cid:363)ród(cid:311)a/Wszystkie Rysunek 4.6. Definicja raportu zawieraj(cid:251)cego dane o pozyskaniu, zachowaniach i konwersjach u(cid:366)ytkowników Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 115 Rysunek 4.7. Analiza danych o pozyskiwaniu u(cid:366)ytkowników sesji i 8,71 trafie(cid:241). Oznacza to, (cid:285)e w tym przypadku google jest (cid:283)ród(cid:239)em u(cid:285)yt- kowników, którzy wracaj(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ciej (maj(cid:200) wy(cid:285)szy odsetek zrealizowanych sesji) i s(cid:200) bardziej zaanga(cid:285)owani w u(cid:285)ytkowanie aplikacji (wy(cid:285)szy odsetek trafie(cid:241), czyli sumy wszystkich interakcji z aplikacj(cid:200)). (cid:132) Dla ka(cid:285)dego (cid:283)ród(cid:239)a porównaj wska(cid:283)niki z kolumn 6 – 9 i sprawd(cid:283), jak ró(cid:285)ni(cid:200) si(cid:218) mi(cid:218)dzy sob(cid:200) pod wzgl(cid:218)dem zaanga(cid:285)owania i konwersji. Na przyk(cid:239)ad porównuj(cid:200)c Wspó(cid:239)czynnik konwersji celu (ostatnia kolumna) dla wszystkich (cid:283)róde(cid:239), mo(cid:285)na stwier- dzi(cid:202), (cid:285)e jego warto(cid:258)(cid:202) dla (cid:283)ród(cid:239)a google jest wy(cid:285)sza od innych warto(cid:258)ci w tabeli. UWAGA: Ten raport mo(cid:285)na edytowa(cid:202) po klikni(cid:218)ciu odno(cid:258)nika Edytuj tu(cid:285) pod tytu- (cid:239)em. Mo(cid:285)e to by(cid:202) wa(cid:285)ne, je(cid:285)eli w Twojej firmie do analizy danych o pozyskiwaniu, zacho- waniach i konwersjach u(cid:285)ytkowników stosowane s(cid:200) inne wska(cid:283)niki. Inna ciekawa analiza polega na porównaniu danych dla ka(cid:285)dego (cid:283)ród(cid:239)a i ró(cid:285)nych urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych. Na rysunku 4.8 przedstawione s(cid:200) dane dla trzech najcz(cid:218)(cid:258)ciej stoso- wanych urz(cid:200)dze(cid:241) w przypadku (cid:283)ród(cid:239)a google i porównanie ze (cid:258)rednim wspó(cid:239)czynnikiem konwersji celu dla danej aplikacji. Aby utworzy(cid:202) ten raport, zaloguj si(cid:218) do swojego konta, w panelu po lewej stronie okna, w sekcji Pozyskiwanie rozwi(cid:241) sekcj(cid:218) (cid:189)ród(cid:239)a. Nast(cid:218)pnie klik- nij odno(cid:258)nik Wszystkie i wybierz opisane ni(cid:285)ej ustawienia (pokazane równie(cid:285) na rysunku 4.8): 1. Wymiar podstawowy: g(cid:239)ówny wymiar, który chcesz przeanalizowa(cid:202). 2. Wymiar dodatkowy: wymiar do podzielenia podstawowego wymiaru na segmenty. 3. Filtr: pole umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wy(cid:258)wietlenie tylko jednego lub kilku elementów wymiaru podstawowego. 4. Typ wykresu: dane Google Analytics mo(cid:285)na prezentowa(cid:202) na ró(cid:285)ne sposoby; wizu- alizacja wybrana do rysunku 4.8 to wykres Porównanie, dost(cid:218)pny po klikni(cid:218)ciu czwar- tej ikony od lewej strony. 5. Wska(cid:283)nik sortuj(cid:200)cy: kolejno(cid:258)(cid:202) sortowania elementów wymiaru podstawowego. Poleć książkęKup książkę 116 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi Rysunek 4.8. Porównanie danych dla ró(cid:366)nych modeli urz(cid:251)dze(cid:313) mobilnych 6. Wska(cid:283)nik porównawczy: wska(cid:283)nik porównywany ze (cid:258)redni(cid:200) warto(cid:258)ci(cid:200) dla ca(cid:239)ej witryny (lista dost(cid:218)pnych wska(cid:283)ników zale(cid:285)y od grupy wska(cid:283)ników wybranej w selektorze powy(cid:285)ej wykresu). Zwró(cid:202) uwag(cid:218), (cid:285)e raport ten równie(cid:285) mo(cid:285)na podzieli(cid:202) za pomoc(cid:200) kreatora segmentów. Oznacza to, (cid:285)e mo(cid:285)esz zdefiniowa(cid:202) w(cid:239)asne segmenty danych i bardziej dok(cid:239)adnie anali- zowa(cid:202) pozyskiwanie u(cid:285)ytkowników. Wi(cid:218)cej informacji na temat segmentów w Google Analytics dost(cid:218)pnych jest pod adresem http://goo.gl/1IrUjV. Raport Przep(cid:172)yw u(cid:350)ytkowników w Google Play Przep(cid:239)yw u(cid:285)ytkowników w Google Play jest niezwykle przydatnym raportem, poniewa(cid:285) tylko w nim widoczna jest pe(cid:239)na (cid:258)cie(cid:285)ka, jak(cid:200) pod(cid:200)(cid:285)aj(cid:200) u(cid:285)ytkownicy od chwili zapoznania si(cid:218) z opisem aplikacji w sklepie Google Play do momentu pierwszego uruchomienia aplikacji. Na rysunku 4.9 przedstawiony jest domy(cid:258)lny raport zawieraj(cid:200)cy w górnej cz(cid:218)(cid:258)ci wizu- alizacj(cid:218) przep(cid:239)ywów, a w dolnej tabel(cid:218) z tymi samymi danymi. Wizualizacja umo(cid:285)liwia szybk(cid:200) ocen(cid:218) trendów, natomiast tabela — szczegó(cid:239)ow(cid:200) analiz(cid:218) zachowa(cid:241) u(cid:285)ytkowników pozyskanych z ka(cid:285)dego (cid:283)ród(cid:239)a. Dobrze jest wykorzysta(cid:202) tabel(cid:218) przedstawion(cid:200) na rysunku 4.9 do porównania warto(cid:258)ci procentowych w nawiasach i przeanalizowanie ich wed(cid:239)ug wierszy i kolumn: (cid:132) Analiza wed(cid:239)ug wierszy umo(cid:285)liwia okre(cid:258)lenie problematycznych etapów przep(cid:239)y- wów dla ka(cid:285)dego (cid:283)ród(cid:239)a. (cid:132) Analiza wed(cid:239)ug kolumn umo(cid:285)liwia okre(cid:258)lenie najlepszych (cid:283)róde(cid:239) na ka(cid:285)dym etapie. Poleć książkęKup książkę Integracja z aplikacjami mobilnymi 117 Rysunek 4.9. Raport Przep(cid:311)yw u(cid:366)ytkowników w Google Play Podsumowanie W tym rozdziale pozna(cid:239)e(cid:258) dost(cid:218)pne sposoby umieszczania danych Google Play i iTunes w narz(cid:218)dziu Google Analytics. Jak si(cid:218) przekona(cid:239)e(cid:258), efektem integracji jest mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) lep- szego zbadania kampanii pozyskiwania u(cid:285)ytkowników (zarówno dla sklepu Google Play, jak i iTunes) i pe(cid:239)nej drogi klienta (dotyczy tylko Google Play). Poni(cid:285)sze raporty zawieraj(cid:200) dane uzyskane dzi(cid:218)ki integracji: (cid:132) Sekcja (cid:189)ród(cid:239)a: zestaw raportów zawieraj(cid:200)cych informacje, sk(cid:200)d pochodz(cid:200) u(cid:285)ytkow- nicy pobieraj(cid:200)cy, instaluj(cid:200)cy i uruchamiaj(cid:200)cy aplikacje. Raporty zawieraj(cid:200) równie(cid:285) wska(cid:283)niki opisuj(cid:200)ce zachowania u(cid:285)ytkowników i ich interakcje z aplikacjami. (cid:132) Raport Przep(cid:239)yw u(cid:285)ytkowników w Google Play: raport prezentuj(cid:200)cy w postaci przep(cid:239)ywu pe(cid:239)ny cykl pozyskiwania u(cid:285)ytkowników, od przegl(cid:200)dania aplikacji w skle- pie Google Play po jej instalacj(cid:218) i uruchomienie. Poleć książkęKup książkę 118 Rozdzia(cid:299) 4. Integracja z aplikacjami mobilnymi Poleć książkęKup książkę Skorowidz A AdSense, 29, 85, 146 analiza danych, 91, 98, 100 konto, 86, 88, 89 raport, 91, 92, 98 strony wydawcy, 92, 94, 97 Advertiser ID, 35 AdWords, 47, 146, 174, 181 kampania, Patrz: kampania nazwa konto, 58, 59 raport, 63, 181 diagram, 64 docelowy adres URL, 70 dostosowania stawek, 66 kampanie, 64 kampanie produktowe, 73, 82 kampanie wideo, 72 kierowanie w sieci reklamowej, 71 konta, 63 niestandardowy, 75, 76, 77 pora dnia, 68 s(cid:239)owa kluczowe, 67 wyszukiwanie has(cid:239)a, 68 tagowanie, 50, 179 wska(cid:283)nik, Patrz: wska(cid:283)nik AdWords zapytanie generyczne, 51 o mark(cid:218), 51 ogólne, Patrz: AdWords zapytanie generyczne Analytics Ninja, 47 AndroidManifest.xml, 106 aplikacja mobilna, 27, 103, 104 C Campaign Monitor, 178 Cardinal Path, 37 Carvalho Eduardo Cereto, 215 cel biznesowy, 22 definiowanie, 23 szablon, 31 typ, 32 ciastko DoubleClick, 35, 71 Coren Yehoshua, 47 cost per click, Patrz: CPC CPC, 51, 59, 176, 179 Poleć książkęKup książkę 224 Skorowidz CPM, 59 CPV, 73 CTR, 51, 59, 122, 180 click-through rate, 51 optymalizacja, 123 Cutroni Justin, 30 czas trwania, 32 D dane analiza, 25, 142, 157, 159, 160, 168, 187, 189, 192, 195, 196, 197 czas, 158 dok(cid:239)adno(cid:258)(cid:202), 24 importowanie, 142, 143, 144, 153, 154, 186 AdWords, 47 zalety, 144 kompletno(cid:258)(cid:202), 24 o kampanii, 144 o kosztach kampanii marketingowych, 146, 180, 181, 182 o transakcji, 146 o zwrotach (cid:258)rodków, 153 o zysku, 151 przegl(cid:200)darka, 158, 159 segmentacja, 25 spoza internetu, 215 systemu CRM, 145 typ, 144 URL, 146 urz(cid:200)dzenie, 158, 159 wiarygodno(cid:258)(cid:202), 189, 192 wizualizacja, 25 zbieranie, 79 zbiór zamkni(cid:218)ty, 157 diagram Venna, 161 DoubleClick, 146 E e-commerce, 28 ekrany na sesj(cid:218), 32 remarketing, Patrz: remarketing e-commerce F Facebook, 182, 183, 184 FeedBurner, 38, 39 Formularz Universal Analytics, 215 G GDN, 62 Gianoglio Jim, 199 Google Analytics Administracja, 27, 35, 48, 51 Debugger, 30 Diagnostics, 30 eksperymentowanie z tre(cid:258)ci(cid:200) stron, 26 filtr, 33, 40 adresów IP, 32 AdSense, 87, 90 AdWords, 53 predefiniowany, 32 ruchu generowanego przez roboty, 32 historia zmian, 41 integracja AdSense, 85, 86, 88, 89, 90 AdWords, 47, 48, 49, 54, 55, 57 danych spoza internetu, 215 Google Play, 105, 106, 107 iOS, 108, 109, 110 Optimizely, 189, 191, 192 Search Console, 119, 120, 122 sklep internetowy, 103 YouTube, 131, 132, 133 interfejs, 22, 31 Poleć książkęKup książkę pozyskiwanie, 63, 173, 175 raport Google Play Referral Flow, 113, 116 (cid:283)ród(cid:239)a, 113 Real Time, 30 Tag Assistant, 30 Universal Analytics, Patrz: Universal Analytics User-ID, 206 Google Merchant Center, 62 Google Play, 103, 105, 107 Google Tag Manager, 135, 138 grupa reklam, 58, 175 Hamel Stéphane, 134 H I identyfikator (cid:258)ledzenia, 132 User-ID, 205, 207 u(cid:285)ytkownika, 157, 158, 159, 160, 164, 168, 169 przechowywanie, 166 ustawianie, 165 IDFA, 109 implementacja, 22 diagnostyka, 30 (cid:258)ledzenie zmian, 41, 42 zarz(cid:200)dzanie, 40 iOS, 108, 109, 110 iTunes, 103 J JavaScript, 142 identi(cid:287)er for advertising, Patrz: IDFA identyfikator reklamowy, Patrz: IDFA Skorowidz 225 K kampania, 58, 60 bud(cid:285)et, 61 CPC, 176 e-mail, 176, 178, 199, 200, 207 analiza, 204 definiowanie, 202 harmonogram, 61 j(cid:218)zyk, 61 kod, 58 koszt ca(cid:239)kowity, 73 lokalizacja, 61 nazwa, 51, 61 optymalizacja, 47, 75, 76, 77, 178, 181 produktowa, 73, 82 ROI, 28 rotacja reklam, 61 typ, 60 urz(cid:200)dzenia, 61 ustawienia zakupowe, 61 w portalach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, 176 wideo, 72 Kaushik Avinash, 75 key performance indicators, Patrz: KPI klient, Patrz te(cid:285): u(cid:285)ytkownik segment, Patrz: segment odbiorców warto(cid:258)(cid:202) w czasie, 28 zwyczaje zakupowe, 28 klikni(cid:218)cie ca(cid:239)kowita liczba, 59 koszt, Patrz: CPC op(cid:239)ata, Patrz: PPC przychody, Patrz: RPC Koberg Corey, 141 kod dostosowanie, 27 (cid:258)ledz(cid:200)cy, 27, 38, 90, 141 Android, 103, 104, 105, 106, 107 iOS, 103, 104, 108, 109, 110 w wielu domenach, 28 Poleć książkęKup książkę 226 Skorowidz konkurencja, 51 konwersja, 50, 51 koszt, 59 KPI, 22, 24, 75 kreator adresów URL, 37 segmentów, 79, 92 klikni(cid:218)cia, Patrz: CPC konwersji, 59 transakcji, 59 tysi(cid:200)ca wy(cid:258)wietle(cid:241) reklamy, Patrz: CPM L Laja Peep, 189 Lawson Matt, 65 LinkedIn, 182, 184, 185 lista remarketingowa, 35, 78, 80, 81 M MailChimp, 178, 202, 206 Mangold Benjamin, 173 Measurement Protocol, 141, 142, 143, 147, 165, 166, 168, 199, 200, 204, 215 mened(cid:285)er tagów, 27, 135, 138 miejsce docelowe, 32, 71 adres URL, 58, 70 automatyczne okre(cid:258)lanie, 62 domena, 57 typ, 58 zarz(cid:200)dzane, 62 Mobile App Analytics Fundamentals, 105 monitor ruchu Uchrin, Patrz: UTM O Olofsson Kristoffer, 157 Online Analytics Maturity Model, 134 Optimizely, 189, 191 P pakiet SDK, 27, 141, 142 pay per click, Patrz: PPC PLA, 73, Patrz te(cid:285): kampania produktowa plik AndroidManifest.xml, 106 pobieranie, 29 PPC, 53, 67, Patrz te(cid:285): CPC optymalizacja, 75, 76, 77 Product Listing Ads, Patrz: PLA R raport AdWords, Patrz: AdWords raport niestandardowy, 29 o demografii, 34, 35 o reklamach, 34 o zainteresowaniach, 34, 35 pokrywanie si(cid:218) urz(cid:200)dze(cid:241), 161 ruch przychodz(cid:200)cy, 173 Search Console, Patrz: raport SEO SEO, 121, 122, 125, 126 analiza geograficzna, 128 strony docelowe, 124 zapytania, 122 (cid:258)cie(cid:285)ki urz(cid:200)dze(cid:241), 162 urz(cid:200)dzenie pozyskania, 164 zasi(cid:218)g funkcji User ID, 164 Really Simple Syndication, Patrz: RSS reklama grupa, 62 liczba wy(cid:258)wietle(cid:241), 59, 72 rotacja, 61 w sieci reklamowej Google, Patrz: GDN remarketing, 35, 71, 78, 79 B2B, 81 e-commerce, 81 SaaS, 81, 82 retargeting, 62 Poleć książkęKup książkę return on advertising spend, Patrz: ROAS return per click, Patrz: RPC ROAS, 59 robot, 32 RPC, 59 RSS, 38 ruch przychodz(cid:200)cy direct, 36, 174 display, 175 organic search, 174 paid search, 174 referral, 174 social, 174 S Search Console, 119, 122 raport, 121 segment kreator, 29 odbiorców, 28 sie(cid:202) reklamowa, 71, 175 sklep internetowy, 103 koszyk, 28 s(cid:239)owo kluczowe, 58, 62, 67, 71, 97 negatywne, 77 typ dopasowania, 58, 67, 77, 78 strona docelowa, 125 przewijanie, 30 testowa, 41 wyj(cid:258)cia, 70, 97 strony na sesj(cid:218), 32 szkolenie Mobile App Analytics Fundamentals, 105 T tag, 176, 179 FeedBurner, 38 kampanii, 177 Skorowidz 227 mened(cid:285)er, Patrz: mened(cid:285)er tagów UTM, Patrz: UTM tagowanie automatyczne, 50, 53 test porównawczy, 189 analiza wyników, 195, 196, 197 trend, 25 Twitter, 182, 183, 184 U Uchrin, 36 Universal Analytics, 157, 190, 199, 205 formularz, Patrz: Formularz Universal Analytics Urchin Traffic Monitor, Patrz: UTM us(cid:239)uga RSS, Patrz: RSS SaaS, 81, 82 UTM, 36, 37, 39, 106, 173, 178, 185 utm_campaign, 177, 180 utm_content, 37, 178, 179 utm_medium, 37, 178, 179, 180 utm_name, 37, 178, 179 utm_source, 37, 178, 180 utm_term, 37, 178, 179 u(cid:285)ytkownik, Patrz te(cid:285): klient identyfikator, Patrz: identyfikator u(cid:285)ytkownika przegl(cid:200)darka, 158, 159, 160, 168 urz(cid:200)dzenie, 158, 159, 160, 168 W Web Analytics Solution Profiler, 134 widok bez filtrów, 40 danych u(cid:285)ytkownika, 160 testowy, 40 witryna analiza, 21, 22, 25, 26, 121 odsy(cid:239)aj(cid:200)ca, 35 Poleć książkęKup książkę 228 Skorowidz witryna wska(cid:283)nik schemat poruszania si(cid:218) u(cid:285)ytkowników, 33 (cid:258)ledzenie, 27, 28 wewn(cid:218)trzna wyszukiwarka, 34 wyj(cid:258)cia, 26 AdWords, 59 efektywno(cid:258)ci kluczowy, Patrz: KPI niestandardowy, 200 zmienno(cid:258)(cid:202) w czasie, Patrz: trend zwrot z nak(cid:239)adów na reklam(cid:218), Patrz: ROAS wspó(cid:239)czynnik klikalno(cid:258)ci, Patrz: CTR konwersji e-commerce, 125 odrzuce(cid:241), 76, 77, 78 wykres, 25 wymiar, 57, 122 AdWords, 57 boks reklamowy, 57 docelowy URL, 57 domena miejsca docelowego, 57 dopasowane zapytanie, 57 format reklamy, 57 kampania, 58 kod kampanii, 58 konto, 58 liczba s(cid:239)ów w zapytaniu, 58 niestandardowy, 190, 191, 192 z identyfikatorem u(cid:285)ytkownika, 210 rodzaj adnotacji spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, 58 sie(cid:202) dystrybucyjna reklam, 58 s(cid:239)owo kluczowe, 58 tre(cid:258)(cid:202) reklamy, 58 typ, 58 URL miejsca docelowego, 58 wyszukiwarka, 121 Y YouTube, 72, 131, 132, 133 YouTube Event, 137 YouTube Listener, 137 YouTube Ready, 137 Z zapytanie, 58 zasada ABC, 75 zdarzenia, 32 zwrot z nak(cid:239)adów na reklam(cid:218), Patrz: ROAS Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google Analytics. Integracja i analiza danych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: