Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 002581 22768549 na godz. na dobę w sumie
Google Analytics dla marketingowców - książka
Google Analytics dla marketingowców - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8100-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co i dlaczego klikają ludzie, na których Ci zależy?

W świecie tradycyjnego, offline’owego marketingu na zbadanie potrzeb, nawyków i przekonań potencjalnych klientów wydaje się krocie. Organizowane są drogie testy, grupy fokusowe i badania ankietowe, które mają pomóc zajrzeć w umysły Twoich potencjalnych odbiorców. W końcu kampania reklamowa nie poparta solidną analityczną podbudową jest wielce ryzykowna, prawda?

W internecie nie musisz uciekać się do tak kosztownych metod – Twoi odbiorcy sami powiedzą Ci, czego potrzebują, w najprostszy i najbardziej wiarygodny sposób - klikając to, co ich interesuje. Dzięki potężnemu, darmowemu narzędziu Google Analytics bez specjalistycznej wiedzy i dużych nakładów czasu możesz znaleźć odpowiedzi na wiele pytań nurtujących marketingowców.

Między słupkami i wierszami tabel kryją się prawdziwe historie internautów, którzy odwiedzili kiedyś Twoją stronę. Śledząc na bieżąco statystyki, możesz w prosty sposób przetestować skuteczność przyjętej strategii, nieustannie podnosić użyteczność witryny i podejmować mądre decyzje biznesowe. Czy to działa? Zapytaj Amazon.com, który całą swoją potęgę zbudował na analizie i testowaniu nowych rozwiązań!

 

Martyna Zastrożna - entuzjastka marketingu internetowego i web usability. Z nieskrywaną fascynacją przygląda się tabelkom i wykresom w ukochanym Google Analytics. Posiada certyfikaty kwalifikowanego specjalisty Google AdWords oraz Google Analytics IQ. Chętnie dzieli się wiedzą ze studentami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uczestnikami szkoleń (m.in. Enea, Solar, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Media Expert).


Przeczytaj recenzję specjalistów z Future Processing >>


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/goanma Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8100-6 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorce 1 Wprowadzenie, czyli o co tak naprawdę chodzi w analityce? 2 Google Analytics — witaj w krainie czarów Zalety i ograniczenia Du(cid:285)o, szybko i tanio, czyli przepis na mi(cid:218)dzynarodowy sukces Kilka s(cid:239)ów o wadach i ograniczeniach Google Analytics Premium Jak dzia(cid:239)a Google Analytics? Twoje centrum dowodzenia — kilka s(cid:239)ów o interfejsie Struktura Google Analytics Interfejs Podstawowe metryki Odwiedziny Ods(cid:239)ony Unikalni u(cid:285)ytkownicy (cid:165)redni czas trwania odwiedzin Strony/odwiedziny ((cid:258)rednia liczba ods(cid:239)on) Nowe odwiedziny Wspó(cid:239)czynnik odrzuce(cid:241) Raporty standardowe Czas rzeczywisty Odbiorcy 9 11 15 15 15 17 19 19 21 21 22 24 25 26 26 27 28 28 29 31 31 33 Kup książkęPoleć książkę 6 Google Analytics dla marketingowców (cid:189)ród(cid:239)a odwiedzin Tre(cid:258)(cid:202) Konwersje 3 Zbuduj swój plan analityczny KROK 1. Poznaj swój cel! Dlaczego cel jest kluczem do sukcesu? Jaki cel ma Twoja witryna? Jak wybra(cid:202) wska(cid:283)niki sukcesu? Zweryfikuj swoje KPI KROK 2. Wdra(cid:285)aj! KROK 3. Zbieraj dane! KROK 4. Raportuj! 37 45 52 59 59 59 61 63 67 68 68 71 72 79 83 85 Dlaczego instalacja to jeszcze nie wdro(cid:285)enie, czyli: „(cid:258)mieci na wej(cid:258)ciu — (cid:258)mieci na wyj(cid:258)ciu” Kod (cid:258)ledzenia (cid:165)ledzenie celów Kiedy wdra(cid:285)a(cid:202) (cid:258)ledzenie zdarze(cid:241)? Konfiguracja (cid:258)ledzenia e-commerce Integracja z Google AdWords Integracja z Narz(cid:218)dziami dla webmasterów (Google Webmaster Tools) Wdro(cid:285)enia niestandardowe Dlaczego im wi(cid:218)cej danych, tym mniej wniosków? Jak wybra(cid:202) najwa(cid:285)niejsze dane? Actionable data dla ró(cid:285)nych witryn 92 94 106 106 106 108 108 Profile i filtry 108 Panele informacyjne — szybki dost(cid:218)p do danych z raportów 116 119 Raporty niestandardowe Edycja raportów 120 120 Skróty 121 Sposoby prezentacji danych w raporcie 130 Zdarzenia inteligentne Eksport, udost(cid:218)pnianie i wysy(cid:239)ka raportów 132 135 135 136 KROK 5. Analizuj! Kiedy przyst(cid:200)pi(cid:202) do analizy? Czy warto analizowa(cid:202) warto(cid:258)ci (cid:258)rednie? Kup książkęPoleć książkę Spis treści Analiza liczb vs analiza trendów Segmentacja Rola kontekstu KROK 6. Dzia(cid:239)aj! Czy Twoja strona realizuje cel? Pola optymalizacji Jak wprowadza(cid:202) zmiany? Wyznaczanie kolejnych KPI 4 Podsumowanie 10 przykaza(cid:241) analityka internetowego Co poza Google Analytics? Kultura analityczna w firmie Poka(cid:285) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci Pomó(cid:285) innym osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces Zaskocz prze(cid:239)o(cid:285)onych A Słownik analityka internetowego B Skąd czerpać wiedzę? Z internetu Po polsku Po angielsku Z ksi(cid:218)garni Po polsku Po angielsku 7 136 137 140 142 142 143 149 154 155 155 157 159 159 160 161 163 167 167 167 169 171 171 171 Kup książkęPoleć książkę 8 Google Analytics dla marketingowców Kup książkęPoleć książkę 2 Google Analytics — witaj w krainie czarów Zalety i ograniczenia Czy ponad 10 mln serwisów internetowych mo(cid:285)e si(cid:218) myli(cid:202)? Wed(cid:239)ug danych Google z 2012 roku w(cid:239)a(cid:258)nie w tylu witrynach zainstalowano narz(cid:218)dzie Google Analytics. W(cid:258)ród nich jest ponad 55 z 10 tys. topowych serwisów na (cid:258)wiecie. I cho(cid:202) konkurentów nie brakuje, dla sporej rzeszy e-marketingowców to w(cid:239)a(cid:258)nie Google Analytics jest synonimem analityki internetowej. Dlaczego? Du(cid:285)o, szybko i tanio, czyli przepis na mi(cid:218)dzynarodowy sukces Je(cid:258)li zajmujesz si(cid:218) tak(cid:285)e tradycyjnym, offline’owym marketingiem, z pewno(cid:258)ci(cid:200) zdajesz sobie spraw(cid:218) z tego, jak wiele wiedzy, czasu, wy- si(cid:239)ku i pieni(cid:218)dzy wymaga zebranie odpowiedniej ilo(cid:258)ci wiarygodnych danych o Twoich klientach. Ankiety, badania telefoniczne, fokusy, Kup książkęPoleć książkę 16 Google Analytics dla marketingowców eye-tracking — wszystkie te metody s(cid:200) prawdziwymi po(cid:285)eraczami bud(cid:285)etów! I cho(cid:202) oczywi(cid:258)cie odpowiednio wykorzystane mog(cid:200) by(cid:202) (cid:258)wietn(cid:200) inwestycj(cid:200), wiele firm zwyczajnie nie mo(cid:285)e sobie na nie pozwoli(cid:202). Tymczasem Google daje nam do r(cid:218)ki narz(cid:218)dzie, dzi(cid:218)ki któremu w (cid:258)wiecie online wszystkie te problemy niemal przestaj(cid:200) istnie(cid:202). Bez specjalistycznej wiedzy i du(cid:285)ych nak(cid:239)adów czasu mo(cid:285)emy znale(cid:283)(cid:202) odpowiedzi na wiele pyta(cid:241) nurtuj(cid:200)cych przedsi(cid:218)biorców i marketin- gowców, a w konsekwencji podejmowa(cid:202) m(cid:200)dre decyzje biznesowe. Statystyki zebrane w kilkudziesi(cid:218)ciu przejrzystych raportach pozwalaj(cid:200) dowiedzie(cid:202) si(cid:218) m.in.: (cid:132) Które dzia(cid:239)ania reklamowe s(cid:200) naprawd(cid:218) skuteczne? (cid:132) Kim s(cid:200) odbiorcy strony? (cid:132) W jaki sposób z niej korzystaj(cid:200)? (cid:132) Co u(cid:285)ytkownikom strony podoba si(cid:218) na niej najbardziej? (cid:132) Kiedy potencjalni klienci rezygnuj(cid:200) z zakupu? I najwa(cid:285)niejsze: (cid:132) Co zrobi(cid:202), aby witryna coraz lepiej spe(cid:239)nia(cid:239)a oczekiwania u(cid:285)ytkowników, a nam pozwala(cid:239)a zarabia(cid:202) wi(cid:218)cej? Trudno pogardzi(cid:202) takimi informacjami, prawda? W dodatku pierwsze dane pojawiaj(cid:200) si(cid:218) zazwyczaj ju(cid:285) po up(cid:239)ywie oko(cid:239)o go- dziny od instalacji w formie wygodnych i gotowych do wyekspor- towania raportów. W popularyzacji Google Analytics z pewno(cid:258)ci(cid:200) pomaga to, (cid:285)e (podobnie jak wiele innych us(cid:239)ug giganta z Mountain View) prak- tycznie jest darmowy. Je(cid:258)li Twój serwis odnotowuje nie wi(cid:218)cej ni(cid:285) 10 mln tzw. trafie(cid:241) (ang. hits) miesi(cid:218)cznie, za korzystanie z GA nie zap(cid:239)acisz ani z(cid:239)otówki. Kup książkęPoleć książkę Google Analytics — witaj w krainie czarów 17 Trafieniem mo(cid:285)e by(cid:202) przede wszystkim: ods(cid:239)ona strony, trans- akcja lub zdarzenie (np. pobranie odpowiednio otagowanego pliku PDF). Je(cid:258)li nie prowadzisz naprawd(cid:218) sporego portalu, nie powinie- ne(cid:258) mie(cid:202) (cid:285)adnych problemów ze zmieszczeniem si(cid:218) w limitach Google (cid:45) Kilka s(cid:239)ów o wadach i ograniczeniach Jak widzisz, Google Analytics jest w stanie zaoferowa(cid:202) bardzo du(cid:285)o mo(cid:285)liwo(cid:258)ci przy praktycznie zerowym nak(cid:239)adzie kosztów. Nie zna- czy to jednak, (cid:285)e jest narz(cid:218)dziem wolnym od wad i ogranicze(cid:241). Oto ich krótki przegl(cid:200)d. Po pierwsze: Google Analytics jest us(cid:239)ug(cid:200), wi(cid:218)c wszystkie zgro- madzone dane nale(cid:285)(cid:200) do us(cid:239)ugodawcy (Google) i s(cid:200) zapisywane na jego serwerach. Je(cid:258)li pracujesz w firmie, dla której szczególnie wa(cid:285)na jest poufno(cid:258)(cid:202) danych, powiniene(cid:258) powa(cid:285)nie przemy(cid:258)le(cid:202) t(cid:218) kwesti(cid:218). Google gwarantuje przechowywanie danych przez minimum 25 miesi(cid:218)cy. Oczywi(cid:258)cie cz(cid:218)sto na koncie zachowywane s(cid:200) informacje sprzed kilku lat, ale je(cid:258)li którego(cid:258) dnia znikn(cid:200), nie mo(cid:285)emy mie(cid:202) o to pretensji. Warto tak(cid:285)e pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e zebrane dane sp(cid:239)ywaj(cid:200) do systemu z opó(cid:283)nieniem. Je(cid:258)li Twoja witryna przesy(cid:239)a do GA informacje o ponad 200 tys. odwiedzin w ci(cid:200)gu dnia, raporty b(cid:218)d(cid:200) od(cid:258)wie(cid:285)ane tylko raz dziennie (proces przetwarzania startuje codziennie o 12:00 UTC i trwa jakie(cid:258) 10 godzin). Wypada równie(cid:285) podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e z uwagi na sposób zbierania informacji Google Analytics nie w ka(cid:285)dym przypadku jest w stanie zarejestrowa(cid:202) dane. W raportach zabraknie m.in. informacji o u(cid:285)yt- kownikach, którzy maj(cid:200) wy(cid:239)(cid:200)czon(cid:200) obs(cid:239)ug(cid:218) JavaScript w przegl(cid:200)darce lub zablokowane zapisywanie plików cookies. Kup książkęPoleć książkę 18 Google Analytics dla marketingowców Ponadto w przypadku raportów sporz(cid:200)dzonych na bazie danych z bardzo du(cid:285)ej liczby odwiedzin (ponad 250 tys.) lub konwersji (ponad 1 mln) Google Analytics korzysta z procedury próbkowania. Oznacza to, (cid:285)e system, aby umo(cid:285)liwi(cid:202) szybsze wygenerowanie ra- portu, przygotowuje go na okre(cid:258)lonej próbce danych (informacje o zastosowanej próbce zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone w raporcie). Przy du(cid:285)ych stronach problemem mog(cid:200) si(cid:218) okaza(cid:202) tak(cid:285)e inne ograniczenia ilo(cid:258)ciowe, m.in.: (cid:132) maksymalna liczba trafie(cid:241) rejestrowanych w czasie jednej sesji (500); (cid:132) dzienne ograniczenie liczby danych o transakcjach agrego- wanych w raportach (maks. 50 tys. rekordów, reszta zostanie oznaczona jako(other)); (cid:132) limit kont utworzonych przy u(cid:285)yciu jednego loginu (25) i pro- fili w ramach jednego konta (50); (cid:132) maksymalna liczba celów (cztery zestawy po pi(cid:218)(cid:202) celów) i etapów (cid:258)cie(cid:285)ek do celu (20); (cid:132) ograniczenie liczby segmentów zaawansowanych (100 dla jednego loginu) i zmiennych niestandardowych (maks. pi(cid:218)(cid:202) zmiennych). Na zako(cid:241)czenie warto podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e Google Analytics nie po- zwala na odzyskanie i analiz(cid:218) wcze(cid:258)niej niezarejestrowanych danych. Je(cid:258)li pope(cid:239)nimy b(cid:239)(cid:200)d przy filtrowaniu informacji lub zawczasu nie ustawimy (cid:258)ledzenia wszystkich celów strony, które chcemy mierzy(cid:202), dane, niestety, przepadn(cid:200) w otch(cid:239)ani przesz(cid:239)o(cid:258)ci. Jeśli nie do końca rozumiesz, co znaczą poszczególne terminy, zaj- rzyj do słowniczka zamieszczonego na końcu książki, a wszystko stanie się jasne (cid:45) Kup książkęPoleć książkę Google Analytics — witaj w krainie czarów 19 Google Analytics Premium Remedium na cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wspomnianych ogranicze(cid:241) GA mo(cid:285)e by(cid:202) roz- szerzona, p(cid:239)atna wersja narz(cid:218)dzia: Google Analytics Premium. Oto co Google mo(cid:285)e Ci zaoferowa(cid:202), je(cid:258)li wysup(cid:239)asz na tak(cid:200) przyjemno(cid:258)(cid:202) 150 tys. dolarów rocznie: (cid:132) zwi(cid:218)kszenie limitu trafie(cid:241) do miliarda miesi(cid:218)cznie, (cid:132) zbieranie 99,9 danych i raportowanie 99 , (cid:132) brak próbkowania nawet przy raportach dla du(cid:285)ej liczby odwiedzin, (cid:132) gwarancj(cid:218) (cid:258)wie(cid:285)o(cid:258)ci danych (aktualizacja co maks. 4 godziny), (cid:132) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) zdefiniowania 50 zmiennych niestandardowych, (cid:132) dedykowany zespó(cid:239) wsparcia, dost(cid:218)pny 24 godziny na dob(cid:218) przez 7 dni, (cid:132) przeszkolenie przez ekspertów Google, (cid:132) pomoc w pe(cid:239)nym wdro(cid:285)eniu GA. Na razie GA Premium jest dostępny wyłącznie we Francji, w Kanadzie, Niemczech, Japonii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i USA. Więcej informacji o Google Analytics w wersji Premium znajdziesz na stronie http://www.google.com/analytics/premium/features.html. Jak dzia(cid:239)a Google Analytics? Zapewne zastanawiasz si(cid:218), w jaki sposób Google Analytics zbiera i przetwarza informacje o u(cid:285)ytkownikach Twojej strony. Otó(cid:285) ca(cid:239)y proces zbierania danych opiera si(cid:218) na tzw. cookies (ciasteczkach), czyli niewielkich plikach tekstowych wysy(cid:239)anych na komputery internau- tów przez serwer, na którym znajduje si(cid:218) Twoja witryna. To w(cid:239)a(cid:258)nie Kup książkęPoleć książkę 20 Google Analytics dla marketingowców w ciasteczkach zapisywane s(cid:200) dane, które pó(cid:283)niej mo(cid:285)esz obserwowa(cid:202) w raportach. Cookies s(cid:200) zarz(cid:200)dzane przez napisany w j(cid:218)zyku JavaScript kod (cid:258)ledzenia (GATC — ang. Google Analytics Tracking Code), dlatego aby rozpocz(cid:200)(cid:202) monitorowanie ruchu na swoim serwisie, musisz skopiowa(cid:202) wygenerowany wcze(cid:258)niej fragment kodu i umie(cid:258)ci(cid:202) go na wszystkich podstronach witryny. (Je(cid:258)li ju(cid:285) nie mo(cid:285)esz si(cid:218) doczeka(cid:202) instalacji, zajrzyj do podrozdzia(cid:239)u „Krok 2. Wdra(cid:285)aj!” w rozdziale 3. — znajdziesz tam wszystkie potrzebne wskazówki (cid:45)). Kiedy internauta trafia na Twoj(cid:200) stron(cid:218), przegl(cid:200)darka wysy(cid:239)a do serwera pro(cid:258)b(cid:218) o jej wywo(cid:239)anie. Wówczas znajduj(cid:200)cy si(cid:218) na niej kod (cid:258)ledzenia umieszcza na komputerze u(cid:285)ytkownika ciasteczka (lub nadpisuje je, czyli zast(cid:218)puje nowymi, zawieraj(cid:200)cymi aktualniejsze informacje). Dane te s(cid:200) przesy(cid:239)ane na serwer Google Analytics, a nast(cid:218)pnie gromadzone i przetwarzane tak, aby(cid:258) móg(cid:239) cieszy(cid:202) si(cid:218) nimi w zro- zumia(cid:239)ej i (cid:239)atwo dost(cid:218)pnej postaci (rysunek 2.1). RYSUNEK 2.1. Jak dzia(cid:239)a Google Analytics? Dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e Google Analytics u(cid:285)ywa wy(cid:239)(cid:200)cznie bezpiecz- nych cookies (tzw. first party cookies), informacje o u(cid:285)ytkownikach s(cid:200) w 100 anonimowe i w (cid:285)aden sposób nie umo(cid:285)liwiaj(cid:200) ich identyfi- kacji. A wi(cid:218)c pog(cid:239)oski o z(cid:239)owieszczej inwigilacji internetowej s(cid:200) lekko przesadzone (cid:45) Kup książkęPoleć książkę Google Analytics — witaj w krainie czarów 21 Twoje centrum dowodzenia — kilka s(cid:239)ów o interfejsie Struktura Google Analytics Zanim zajrzysz do interfejsu Google Analytics, rzu(cid:202) okiem na jego struktur(cid:218) (rysunek 2.2). Dzi(cid:218)ki temu zarz(cid:200)dzanie kontem i dost(cid:218)pami do informacji b(cid:218)dzie znacznie (cid:239)atwiejsze. RYSUNEK 2.2. Struktura konta Google Analytics Najwy(cid:285)sze miejsce w strukturze zajmuje konto (ang. account), w ramach którego mo(cid:285)na (cid:258)ledzi(cid:202) dane dla wielu us(cid:239)ug (ang. property). Us(cid:239)ug(cid:200) mo(cid:285)e by(cid:202) witryna internetowa lub aplikacja mobilna. Dla ka(cid:285)dej us(cid:239)ugi mo(cid:285)na stworzy(cid:202) wiele profili (ang. profile), które zbieraj(cid:200) i prezentuj(cid:200) dane w okre(cid:258)lony sposób. Profil mo(cid:285)e zawiera(cid:202) np. filtr wykluczaj(cid:200)cy ruch z naszego firmowego IP lub uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)cy wy(cid:239)(cid:200)cznie odwiedziny z kampanii linków sponsoro- wanych. Kup książkęPoleć książkę 22 Google Analytics dla marketingowców W(cid:239)a(cid:258)ciciel us(cid:239)ugi mo(cid:285)e doda(cid:202) do konta u(cid:285)ytkowników (ang. user) i przydzieli(cid:202) im dost(cid:218)p na wybranym poziomie: (cid:132) wy(cid:258)wietlanie i analiza raportów; (cid:132) wspó(cid:239)praca (tworzenie i udost(cid:218)pnianie zasobów); (cid:132) edycja (zarz(cid:200)dzanie kontami, celami, filtrami itp.); (cid:132) zarz(cid:200)dzanie u(cid:285)ytkownikami. Chcesz wiedzieć więcej o strukturze Google Analytics? Zajrzyj na http://goo.gl/X81TV. Interfejs Nareszcie nadszed(cid:239) czas na prawdziw(cid:200) zabaw(cid:218)! Pora zalogowa(cid:202) si(cid:218) na konto Google Analytics. Nasz(cid:200) przygod(cid:218) zaczniemy od zapozna- nia si(cid:218) z interfejsem, który w przypadku wi(cid:218)kszo(cid:258)ci raportów wygl(cid:200)da tak jak na rysunku 2.3. RYSUNEK 2.3. Interfejs Google Analytics Kup książkęPoleć książkę Google Analytics — witaj w krainie czarów 23 W lewym górnym rogu, tu(cid:285) pod logotypem Google Analytics, znajdziemy pole wyboru konta i profilu, którego statystyki chcemy analizowa(cid:202) (1). Je(cid:258)li mamy pod opiek(cid:200) du(cid:285)o witryn, najwygodniej b(cid:218)dzie skorzysta(cid:202) z wbudowanej wyszukiwarki. Na tej samej pomara(cid:241)czowej belce, dok(cid:239)adnie po przeciwnej stronie, znajduje si(cid:218) zak(cid:239)adka Administrator (2), w której s(cid:200) m.in. informacje o profilach, do których mamy dost(cid:218)p, nasz kod (cid:258)ledzenia, ustawienia us(cid:239)ugi i mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) tworzenia list remarketingowych. Je(cid:258)li mamy uprawnienia na poziomie administratora, tak(cid:285)e w tym miejscu mo(cid:285)emy udost(cid:218)pnia(cid:202) statystyki wspó(cid:239)pracownikom. Poni(cid:285)ej znajdziemy pole wyboru zakresu czasowego (3), który chcemy przeanalizowa(cid:202). Mamy do dyspozycji a(cid:285) trzy metody wy- boru dat: (cid:132) mo(cid:285)emy skorzysta(cid:202) z listy predefiniowanych zakresów cza- sowych (np. dzisiaj, wczoraj, ostatni tydzie(cid:241), ostatni miesi(cid:200)c); (cid:132) mo(cid:285)emy wpisa(cid:202) dat(cid:218) pocz(cid:200)tkow(cid:200) i ko(cid:241)cow(cid:200) w odpowiednie pola; (cid:132) mo(cid:285)emy wybra(cid:202) zakres czasowy, korzystaj(cid:200)c z minikalendarza (rysunek 2.4). RYSUNEK 2.4. Wybór zakresu czasowego raportu Po lewej stronie interfejsu jest katalog dost(cid:218)pnych raportów (4), które zosta(cid:239)y zebrane w kilku kategoriach: Czas rzeczywisty, Odbiorcy, Kup książkęPoleć książkę 24 Google Analytics dla marketingowców (cid:189)ród(cid:239)a odwiedzin, Tre(cid:258)(cid:202) i Konwersje. Po klikni(cid:218)ciu nazwy kategorii mo(cid:285)emy przejrze(cid:202) list(cid:218) wszystkich znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w niej zestawie(cid:241). Wiele raportów sk(cid:239)ada si(cid:218) z kilku zak(cid:239)adek przedstawiaj(cid:200)cych innego rodzaju dane. Aby zmieni(cid:202) przegl(cid:200)dan(cid:200) zak(cid:239)adk(cid:218), wystarczy klikn(cid:200)(cid:202) odpowiedni link (5) nad wykresem, po lewej stronie (ry- sunek 2.5). RYSUNEK 2.5. Linki do kolejnych cz(cid:218)(cid:258)ci raportu W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków dane w raporcie s(cid:200) przedstawiane na dwa sposoby: (cid:132) za pomoc(cid:200) wykresu liniowego (6), (cid:132) za pomoc(cid:200) innego typu wykresu (s(cid:239)upkowy, ko(cid:239)owy itd.) lub tabeli (8). Sposób prezentacji danych mo(cid:285)emy zmieni(cid:202), klikaj(cid:200)c w ikonki znajduj(cid:200)ce si(cid:218) po prawej stronie (7). Je(cid:258)li raport jest wyj(cid:200)tkowo ob- szerny, mo(cid:285)emy u(cid:239)atwi(cid:202) sobie (cid:285)ycie za pomoc(cid:200) pola filtrowania/ wyszukiwania (9). Podstawowe metryki W trakcie korzystania z Google Analytics zetkniesz si(cid:218) bardzo du(cid:285)(cid:200) liczb(cid:200) zró(cid:285)nicowanych raportów. Nie martw si(cid:218) jednak — ich zro- zumienie nie b(cid:218)dzie dla Ciebie trudne, je(cid:258)li zapoznasz si(cid:218) z kilkoma najwa(cid:285)niejszymi metrykami (wska(cid:283)nikami), które pojawiaj(cid:200) si(cid:218) w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci raportów. Gotowy? No to zaczynamy! Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google Analytics dla marketingowców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: