Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 005820 22565190 na godz. na dobę w sumie
Google. Ćwiczenia praktyczne - książka
Google. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-324-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszyscy wiemy, że w Internecie można znaleźć informacje na każdy temat. Jednak znalezienie odpowiedniej strony wśród milionów witryn może stanowić pewien problem. Na szczęście, podczas wyszukiwania informacji możemy skorzystać z wyszukiwarek, z których najpopularniejszą i najpotężniejszą jest Google. Nazwa, pochodząca od słowa 'gogol' -- określenia liczby mającej postać jedynki ze stoma zerami -- ma odzwierciedlać jej złożoność. Google powstało w 1998 roku i niemal od razu zyskało status najbardziej efektywnego mechanizmu przeszukującego sieć. Pozwala na przeszukiwanie ponad 8 miliardów stron internetowych, ponad miliarda obrazów i prawie 900 milionów wiadomości. Należy jednak wiedzieć, jak szukać.

Książka 'Google. Ćwiczenia praktyczne' to przewodnik po ogromnych możliwościach najpopularniejszej obecnie wyszukiwarki internetowej. Dzięki zawartym w niej ćwiczeniom nauczysz się tworzyć złożone kryteria wyszukiwania i interpretować jego wyniki. Dowiesz się także, jak korzystać z paska narzędzi Google.

Po przeczytaniu tej książki uwierzysz w hasło mówiące 'jeśli nie ma czegoś w Google, to nie ma tego w Internecie'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Google. Æwiczenia praktyczne Autor: Maciej „Maciejly” Kitajewski ISBN: 83-7361-324-2 Format: B5, stron: 96 Wszyscy wiemy, ¿e w Internecie mo¿na znaleĥæ informacje na ka¿dy temat. Jednak znalezienie odpowiedniej strony wġród milionów witryn mo¿e stanowiæ pewien problem. Na szczêġcie, podczas wyszukiwania informacji mo¿emy skorzystaæ z wyszukiwarek, z których najpopularniejsz¹ i najpotê¿niejsz¹ jest Google. Nazwa, pochodz¹ca od s³owa „gogol” — okreġlenia liczby maj¹cej postaæ jedynki ze stoma zerami — ma odzwierciedlaæ jej z³o¿onoġæ. Google powsta³o w 1998 roku i niemal od razu zyska³o status najbardziej efektywnego mechanizmu przeszukuj¹cego sieæ. Pozwala na przeszukiwanie ponad 8 miliardów stron internetowych, ponad miliarda obrazów i prawie 900 milionów wiadomoġci. Nale¿y jednak wiedzieæ, jak szukaæ. Ksi¹¿ka „Google. Æwiczenia praktyczne” to przewodnik po ogromnych mo¿liwoġciach najpopularniejszej obecnie wyszukiwarki internetowej. Dziêki zawartym w niej æwiczeniom nauczysz siê tworzyæ z³o¿one kryteria wyszukiwania i interpretowaæ jego wyniki. Dowiesz siê tak¿e, jak korzystaæ z paska narzêdzi Google. • Konfiguracja Google • Proste wyszukiwanie • Z³o¿one kryteria wyszukiwania • Przeszukiwanie zasobów graficznych sieci • Przegl¹danie archiwów list dyskusyjnych • Pasek narzêdzi Google • Informacje o twórcach Google i ich firmie Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki uwierzysz w has³o mówi¹ce „jeġli nie ma czegoġ w Google, to nie ma tego w Internecie”. Spis treści Rozdział 1. Wstęp...................................................z...................................................z.................... ........................................7 Przygotowanie do pracy z Google ...................................................z...................................................9 Słów kilka o Google ...................................................o................................................. 9 Środowisko pracy ...................................................o...................................................o 10 Ustawienia ...................................................o...................................................o........... 11 Narzędzia językowe...................................................o................................................ 16 Google na stałe ...................................................o...................................................o.... 19 Rozdział 2. Proste wyszukiwanie ...................................................z.......................................................................... 23 Znaczenie słów kluczowych ...................................................o................................... 23 Wyszukiwanie w Google...................................................o........................................ 24 „Szczęśliwy traf” ...................................................o...................................................o. 26 Analiza otrzymanego wyniku ...................................................o................................. 26 Błędne poszukiwania...................................................o.............................................. 29 Rozdział 3. Zaawansowane wyszukiwanie ...................................................z.......................................................31 Wyszukiwanie z formularzem ...................................................o................................ 31 Wyszukiwanie znacznikowe...................................................o................................... 37 Specjalne elementy składni...................................................o..................................... 39 Rozdział 4. Grafika...................................................z...................................................z....... ............................................... 45 Rozdział 5. Grupy dyskusyjne ...................................................z..................................................................................51 Rozdział 6. Katalog...................................................z...................................................z....... ...............................................57 Rozdział 7. ......................................63 Pasek Google...................................................z...................................................z.. Ustawienia opcji paska narzędzi...................................................o............................. 64 Przyciski ...................................................o...................................................o.............. 67 Forma wyświetlania przycisków...................................................o....................... 68 Przyciski przeszukiwania...................................................o.................................. 69 Wyszukiwanie słów na stronie...................................................o.......................... 71 Informacja o stronie ...................................................o.......................................... 72 Funkcje zaawansowane...................................................o..................................... 73 Nawigacja ...................................................o...................................................o...... 73 Domyślny układ przycisków...................................................o............................. 74 6 Google. Ćwiczenia praktyczne Wyszukiwanie ...................................................o...................................................o..... 74 Historia wyszukiwania ...................................................o........................................... 75 Informacje oraz pomoc techniczna...................................................o......................... 76 Usuwanie paska narzędzi Google...................................................o........................... 76 Rozdział 8. Narzędzia i usługi pozostałe ...................................................z................................................................77 Laboratorium Google ...................................................o............................................. 77 Narzędzia...................................................o...................................................o............. 78 Usługi ...................................................o...................................................o.................. 79 Rozdział 9. Wszystko o Google ...................................................z................................................................................81 Sekrety wyszukiwania — Our Search ...................................................o.................... 82 Dla właścicieli stron — For Site Owners ...................................................o............... 83 O korporacji Google — Our Company...................................................o................... 84 Więcej o Google — More Google...................................................o.......................... 85 Sektory pozostałe...................................................o...................................................o. 86 Dodatek A Dodawanie własnych stron WWW ...................................................z...............................................87 Dodatek B Składnia Google w pigułce...................................................z..............................................................89 Wyszukiwanie znacznikowe...................................................o................................... 89 Specjalne elementy składni...................................................o..................................... 91 Dodatek C Daty juliańskie ...................................................z...................................................z. ...................................95 Daty w formacie kalendarza juliańskiego...................................................o............... 95 Przydatne strony ...................................................o...................................................o.. 95 Rozdział 4. Grafika Wiesz już, jak przeszukiwać informacje tekstowe. W tym rozdziale zaś dowiesz się, jak działa wyszukiwarka grafiki, która może dostarczyć Ci wiele ciekawych obrazów. Pamiętaj, że są one chronione prawami autorskimi, ale bez problemu możesz je wykorzystać podczas przygotowywania prezentacji lub innych rzeczy do własnego użytku. Grafika Ćwiczenie 4.1. Aby przejść do wyszukiwarki grafiki, należy: Sposób I Na stronie głównej Google (http://www.google.pl/) znaleźć i kliknąć odnośnik Grafika. Sposób II Użyć adresu bezpośredniego: http://www.google.pl/imghp?hl=pl tab=wi. Strona główna wyszukiwarki grafiki nie jest zbyt skomplikowana. Wszelkie zapytania wstawia się w pole tekstowe znajdujące się na środku strony (przykład na rysunku 4.1). Rysunek 4.1. Oto wyszukiwarka grafiki 46 Google. Ćwiczenia praktyczne W poszukiwaniu nieskomplikowanej krowy Ćwiczenie 4.2. Aby wyszukać obrazek, zdjęcie lub cokolwiek związanego z krową, można wpisać zwykłe słowo kluczowe — krowa. Dzięki temu zabiegowi wyszukiwarka zwróci wprawdzie 3.270 wyników, ale nie będziesz musiał się głowić nad wyszukiwaniem zaawansowanym czy też wykorzystującym specjalne elementy składni. 1. Na początek wpisz w puste pole Wyszukiwarki Grafiki słowo MTQYC. 2. Twoje wyniki powinny być związane z krową, podobnie jak te z rysunku 4.2. Rysunek 4.2. Trzy wybrane wyniki, które pojawiły się po wpisaniu słowa kluczowego krowa Analiza wyniku: obrazki w niebieskiej ramce to grafika wyszukana dla Ciebie. Poniżej znajduje się jej nazwa oraz rozszerzenie (rysunek 4.3). W kolejnym wierszu został podany rozmiar grafiki w pikselach i wielkość pliku kilobajtach, a na samym końcu adres strony. Warto zapamiętać, że po kliknięciu w grafikę zostaniesz przeniesiony na stronę, której adres znajduje się pod nią, a nie do samej grafiki. Rysunek 4.3. Tak wygląda strona Google po kliknięciu jednej z grafik 3. Wyszukana grafika pojawi się dopiero po kliknięciu tekstu Zobacz obraz w pełnych rozmiarach. (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Po kliknięciu odnośnika zobaczysz obrazek w oryginalnych rozmiarach Rozdział 4. (cid:1) Grafika 47 Podsumowując: należy pamiętać, że jeśli wpiszesz jakieś słowo kluczowe, to wyszukiwarka niekoniecznie zwróci rezultaty zdjęciowe. Jak zauważyłeś powyżej, moimi rezultatami było zdjęcie krowy, krzesło w krowie łaty, ale również krowa na rysunku satyrycznym. Wy- szukiwarka nie ma daru oglądania i analizowania grafik. Korzysta ona tylko i wyłącznie z jej nazewnictwa (w opisie lub w tytule). Tak więc, jeśli ktoś tworzący daną stronę na- zwałby swojego psa — krowa, wyszukiwarka zwróciłaby to jako wynik wyszukiwań nie psów, lecz krów. Czas na kolejne rozwiązanie. Tym razem wyszukamy grafikę, stosując Zaawansowane wyszukiwanie grafiki. Wyszukiwanie zaawansowane Ćwiczenie 4.3. Aby wyszukiwać grafikę za pomocą opcji zaawansowanych, należy: 1. Na stronie głównej wyszukiwarki grafiki wybrać Zaawansowane wyszukiwanie grafiki lub wpisać adres bezpośredni: http://www.google.pl/advanced_image_search?hl=pl. Ten zabieg otworzy przed Tobą możliwość wyszukiwania za pomocą słów, rozmiarów, typów pliku, kolorów oraz adresów stron. Załóżmy, że chcemy wyszukać grafiki zespołu Chicago Bulls, ale bez Michaela Jordana. W tym wypadku wystarczy zrobić to tak, jak zaprezentowałem na rysunku 4.5 (miejsca oznaczone zbiorczo 1). Rysunek 4.5. Wyszukiwanie Chicago Bulls przyniesie 3,900 wyników. Identyczne wyszukiwanie pomijające Michaela Jordana ograniczy rezultaty do 3,030 Jeśli tak wielka ilość wyników Cię nie zadowala, możesz wykorzystać pozostałe miejsca formularza (zaznaczone numerami od 2. do 5.), które ograniczą liczbę wyników: 2. Rozmiar — możesz go ustalić, wybierając spośród trzech możliwości: mały, średni, duży (rysunek 4.6). Rysunek 4.6. Zdefiniowałem rozmiar plików na mały 48 Google. Ćwiczenia praktyczne 3. Typy plików — wybierasz spośród: JPG, GIF, PNG (rysunek 4.7). Rysunek 4.7. Zdefiniowałem pliki w formacie GIF 4. Kolory — czarno-biały, w skali szarości, w pełnych kolorach (4.8). Rysunek 4.8. Zdefiniowałem kolor czarno-biały 5. W adresie strony — wszystkie poszukiwania będą odbywać się w obrębie wybranej strony. Wyszukiwanie w tytule strony Ćwiczenie 4.4. Aby wyszukiwarka odnajdowała grafiki, w których słowa kluczowe są zawarte w tytułach: 1. Do słowa kluczowego dodaj specjalny element składni — KPVKVNG. 2. Dla przykładu: szukając grafiki prezydenta, wystarczy wpisać KPVKVNGRTG[FGPV. Wyszukiwanie według typu pliku Ćwiczenie 4.5. Aby wyszukiwać grafiki o określonym rozszerzeniu: 1. Do słowa kluczowego dodaj specjalny element składni — HKNGV[RG oraz jedno z możliwych rozszerzeń (LRI,IKH,RPI). 2. Dla przykładu poszukamy grafiki „żaby” zawartej w pliku z rozszerzeniem jpg. 3. Takie zapytanie powinno wyglądać następująco: ľCDCHKNGV[RGLRI. Wyszukiwanie w adresie strony Ćwiczenie 4.6. Aby wyszukać grafikę w adresie URL: 1. Do poszukiwanego słowa (np. „zabawka”) dodaj specjalny element składni — KPWTN. 2. Takie zapytanie powinno wyglądać następująco — KPWTNCDCYMC. Rozdział 4. (cid:1) Grafika 49 Wyszukiwanie na zdefiniowanej stronie Ćwiczenie 4.7. Aby wyszukać określoną grafikę na z góry zdefiniowanej stronie WWW: 1. Do poszukiwanego słowa (np. „buty”) dodaj specjalny element składni — UKVG oraz domenę (RN, EQORN, EQO itd.) lub pełny adres strony. 2. Oto przykład: DWV[UKVGRN (zapytanie to odszuka grafiki butów we wszystkich domenach polskich — pl).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Google. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: