Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00262 003832 24128365 na godz. na dobę w sumie
Gospodarka oparta na wiedzy - ebook/pdf
Gospodarka oparta na wiedzy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62062-35-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zasadniczą różnicą między nową ekonomią a ekonomią klasyczną (operującą kategorią trzech czynników wytwórczych - praca, ziemia, kapitał) jest założenie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystania podstawowych czynników wytwórczych [Cytaty Miles.pl].

Monografia naukowa pt: „Gospodarka oparta na wiedzy” została stworzona z myślą o współczesnych etapach rozwoju gospodarki, gdzie wiedza stanowi i odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz społecznego. W tym kontekście został ujęty przełom cywilizacyjny oznaczający wypieranie ery przemysłowej przez cywilizację postindustrialną. Książka została opracowana przez pracowników naukowych prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty, raporty, analizy, badania naukowe w zakresie Gospodarki opartej na wiedzy. Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników świata nauki, praktyków życia gospodarczego, a w szczególności samorządów, studentów, polityków i publicystów oraz przedsiębiorców. Jej zasadniczym celem jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień dotyczących aktualnych przemian, jakie zachodzą w gospodarce, zmian i kierunków w zarządzaniu współczesną organizacją, nowoczesnych technik stosowanych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a w tym ujęty został także kierunek inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych. Książka opisuje podstawową terminologię; wyjaśnia aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach oraz objaśnia stosowanie specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą, które zdecydowanie stanowią kierunek i strategie konkurencyjności dla przedsiębiorstw, organizacji non- profit oraz profit. Został ujęty, także audyt wiedzy, oznaczający analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji.Na podstawie gotowych raportów i analiz została zaprezentowana pokrótce analiza aktualnych kierunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz pozostałych. Inwestycje, jakimi są nowe technologie, które są motorem długoterminowych zysków w produktywności i zatrudnienia, ogólnie poprawiające 'bazę umiejętności' siły roboczej, zarówno w przemyśle i usługach.Ważnym aspektem tej książki jest nadmienienie o innowacjach oraz miejscach, czyli parkach naukowo – technologicznych, które kreują i komercjalizacją innowacje, które stanowią najistotniejszy przejaw nowoczesności i efektywności działania wszystkich organizacji.Nadmieniona została z Ministerstwa Gospodarki, polityka rozwoju tak zwana: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), której celem jest stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy.Kolejny rozdział książki opisuje teorię oraz wykorzystanie wiedzy uzewnętrznionej i ukrytej, jako fundamentalną sprawę w procesie kreowania wiedzy przez przedsiębiorstwo. Opisuje zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, które rzutują na zastosowanie zmian w strukturach organizacji, które praktycznie oznaczają ciągłe doskonalenie organizacji, w tym także zarządzanie personelem i kapitałem ludzkim. Rozdział III skupia się na analizach i badaniach głównie wydatków oraz dochodów na przykładzie miasta Olsztyn. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków, który jest rezultatem historycznego rozwoju różnych form ewidencji i planowania w publicznej gospodarce finansowej. Uznawany jest za kluczowe narzędzie realizacji polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy i miasta. Rozdział IV opisuje zjawisko urbanizacji, które jest ważną częścią procesów związanych z rozwojem gospodarczym. Niesie za sobą pozytywne zmiany i szanse dla części społeczeństwa, jednak z drugiej strony jest ogromnym i trudnym wyzwaniem nie tylko dla władz poszczególnych aglomeracji, ale przede wszystkim dla mieszkańców borykających się na co dzień z uciążliwymi konsekwencjami przeludnienia, zanieczyszczenia środowiska i spadku jakości życia. Kolejny rozdział ujmuje istotę zastosowania nowoczesnego factoringu dla podmiotów gospodarczych, który jest formą szybkiego finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także na szeroko pojętym administrowaniu wierzytelnościami (monitorowaniu przebiegu spłat, inkasowaniu i rozliczaniu). Rozdział VI skupia się na problematyce wdrożenia specjalistycznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym na przykładzie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. Należy sądzić, iż zamieszczone w monografii artykuły przyczyniają się do pogłębiania wiedzy czytelników i zainspirują do przemyśleń i dyskusji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

eBook Naukowe Wydawnictwo IVG Gospodarka oparta na wiedzy redaktor naukowy Jerzy Olszewski Szczecin 2014 2 eBook eBook Tytuł książki: Gospodarka oparta na wiedzy Red. Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski Autorzy: Mgr Aleksandra Fudali, Dr Krystyna Serafin, Dr Ilisio M. de Jesus, Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Dr Agnieszka Napiórkowska- Baryła, Mgr Magdalena Drouet, Mgr Justyna Miciuła, Dr inż. Ireneusz Miciuła, Mgr Paweł Serwiński Recenzent Naukowy: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski, Prof. zw. dr hab. Teresa Maria Łaguna Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Projekt okładki: Mgr Piotr Gmajek Korekta językowa, skład oraz druk: Mgr Jacek Storm Komitet Naukowy: Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2014 rok Format: B-5 ISBN 978-83-62062-35-5 Forma książki: eBook www.wydawnictwoivg.pl, biuro@wydawnictwoivg.pl © Copyright by Groupivg.com 2014 Printed in Poland by Naukowe Wydawnictwo IVG Ark. druk. 6.59, Stron 146, Format B-5, ISBN 978-83-64286-35-5 3 eBook eBook Spis treści 4 Wstęp 7 Rozdział I Istota i znaczenie Gospodarki opartej na wiedzy 10 Wstęp 10 1.1. Podstawowa terminologia 11 1.2. Systemy zarządzania wiedzą w organizacjach 17 1.3. Narzędzia zarządzania wiedzą 21 1.4. Audyt wiedzy w przedsiębiorstwie 37 1.5. Wzrost inwestycji w gospodarkach opartych na wiedzy 39 1.6. Innowacje a parki technologiczne 46 1.7. Działalność innowacyjna 49 1.8. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki 56 Zakończenie 58 Bibliografia 59 Informacja o autorze: Mgr Aleksandra Fudali Uniwersytet Szczeciński WNEiZ 61 Rozdział II Zarządzanie wiedzą i kompetencjami we współczesnej organizacji - konieczność czy moda 62 Wstęp 62 2.1. Wiedza i jej wartość dla współczesnej organizacji 63 2.1.1. Cechy wiedzy 65 2.1.2. Wiedza jako zasób przedsiębiorstwa 65 2.1.3. Zarządzanie wiedzą 66 2.2. Kompetencje jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi 68 2.2.1. Kompetencje i ich rodzaje 70 2.2.2. Zarządzanie kompetencjami 75 Zakończenie 78 Bibliografia 79 Informacja o autorze: Dr Krystyna Serafin Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach WZ 80 Rozdział III Dochody i wydatki budżetu miasta 81 Abstrakt 81 Wprowadzenie 81 3.1. Cel, zakres i metodyka badań 82 3.2. Charakterystyka terenu badań 83 3.3. Analiza dochodów i wydatków na przykładzie miasta Olsztyn 84 3.3. 1. Analiza dochodów na przykładzie miasta Olsztyn 84 3.3.2. Analiza wydatków miasta Olsztyn 89 Podsumowanie 93 4 eBook eBook Revenues and expenses of budgets of cities 94 Abstract 94 Bibliografia 94 Informacja o autorach: Dr Ilisio M. de Jesus, Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Dr Agnieszka Napiórkowska- Baryła Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie WNE 95 Rozdział IV Wielkie aglomeracje – zmiany w strukturze przestrzennej i gospodarczej 96 4.1. Efekty zewnętrzne powstania wielkich aglomeracji - obszary wzrostu i obszary stagnacji 98 4.2. Struktura wewnętrzna aglomeracji – segregacja przestrzenna 99 4.3. Przemiany w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej 103 Podsumowanie 105 Bibliografia 106 Informacja o autorze: Mgr Magdalena Droet Politechnika Warszawska Wydział Architektury 106 Rozdział V Finansowa i księgowa istota faktoringu dla podmiotów gospodarczych 107 Wprowadzenie 107 5.1. Pojęcie faktoringu oraz jego rodzaje 108 5.2. Cele i funkcje factoringu 113 5.3. Ewidencja transakcji faktoringowych w księgowości 117 Zakończenie 120 Streszczenie 122 The financial and accounting the essence of factoring for economic operators 123 Summary 123 Bibliografia 123 Informacje o autorach: Mgr Justyna Miciuła, Dr inż. Ireneusz Miciuła Uniwersytet Szczeciński WNEiZ 124 Rozdział VI Organizacja prac przygotowawczych i wdrożeniowych systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym na przykładzie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. 125 Wstęp 125 6.1. Przygotowanie przedsiębiorstwa i organizacja prac 126 6.1.1. Przyczyny i motywy wyboru ZSI 126 6.1.2. Powołanie zespołu i wyznaczenie lidera 127 6.1.3. Uprawnienia i zadania zespołu 130 6.1.4. Kształtowanie budżetu wdrożenia 133 6.1.5. Znaczenie harmonogramu w procesie wdrożenia 134 6.1.6. Faza przygotowawcza wdrożenia systemu 135 6.1.7. Faza pilotażowa i wdrożenie systemu 137 5 eBook eBook Podsumowanie 138 Organizing the preparation and implementation activities for an enterprise management support system in a territorially dispersed company on example PHU Lubinpex” Sp. z o.o. 139 Bibliografia 139 Informacja o autorze: Mgr Paweł Serwiński Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WNE 140 Bibliografia 141 6 eBook Wstęp eBook Zasadniczą różnicą między nową ekonomią a ekonomią klasyczną (operującą kategorią trzech czynników wytwórczych - praca, ziemia, kapitał) jest założenie, że wiedza jest podstawowym czynnikiem wytwórczym w sensie jej decydowania o sposobie racjonalnego wykorzystania podstawowych czynników wytwórczych [Cytaty Miles.pl]. Monografia naukowa pt: „Gospodarka oparta na wiedzy” została stworzona z myślą o współczesnych etapach rozwoju gospodarki, gdzie wiedza stanowi i odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz społecznego. W tym kontekście został ujęty przełom cywilizacyjny oznaczający wypieranie ery przemysłowej przez cywilizację postindustrialną. Książka została opracowana przez pracowników naukowych prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty, raporty, analizy, badania naukowe w zakresie Gospodarki opartej na wiedzy. Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników świata nauki, praktyków życia gospodarczego, a w szczególności samorządów, studentów, polityków i publicystów oraz przedsiębiorców. Jej zasadniczym celem jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień dotyczących aktualnych przemian, jakie zachodzą w gospodarce, zmian i kierunków w zarządzaniu współczesną organizacją, nowoczesnych technik stosowanych do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, a w tym ujęty został także kierunek inwestycyjny dla podmiotów gospodarczych oraz władz samorządowych. Książka opisuje podstawową terminologię; wyjaśnia aspekty zarządzania wiedzą w organizacjach oraz objaśnia stosowanie specyficznych narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą, które zdecydowanie stanowią kierunek i strategie konkurencyjności dla przedsiębiorstw, organizacji non- profit oraz profit. Został ujęty, także audyt wiedzy, oznaczający analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy 7 eBook eBook z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji. Na podstawie gotowych raportów i analiz została zaprezentowana pokrótce analiza aktualnych kierunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz pozostałych. Inwestycje, jakimi są nowe technologie, które są motorem długoterminowych zysków w produktywności i zatrudnienia, ogólnie poprawiające bazę umiejętności siły roboczej, zarówno w przemyśle i usługach. Ważnym aspektem tej książki jest nadmienienie o innowacjach oraz miejscach, czyli parkach naukowo – technologicznych, które kreują i komercjalizacją innowacje, które stanowią najistotniejszy przejaw nowoczesności i efektywności działania wszystkich organizacji. Nadmieniona została z Ministerstwa Gospodarki, polityka rozwoju tak zwana: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG), której celem jest stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy. Kolejny rozdział książki opisuje teorię oraz wykorzystanie wiedzy uzewnętrznionej i ukrytej, jako fundamentalną sprawę w procesie kreowania wiedzy przez przedsiębiorstwo. Opisuje zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce, które rzutują na zastosowanie zmian w strukturach organizacji, które praktycznie oznaczają ciągłe doskonalenie organizacji, w tym także zarządzanie personelem i kapitałem ludzkim. Rozdział III skupia się na analizach i badaniach głównie wydatków oraz dochodów na przykładzie miasta Olsztyn. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków, który jest rezultatem historycznego rozwoju różnych form ewidencji i planowania w publicznej gospodarce finansowej. Uznawany jest za kluczowe narzędzie realizacji polityki rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy i miasta. Rozdział IV opisuje zjawisko urbanizacji, które jest ważną częścią procesów 8 eBook eBook związanych z rozwojem gospodarczym. Niesie za sobą pozytywne zmiany i szanse dla części społeczeństwa, jednak z drugiej strony jest ogromnym i trudnym wyzwaniem nie tylko dla władz poszczególnych aglomeracji, ale przede wszystkim dla mieszkańców borykających się na co dzień z uciążliwymi konsekwencjami przeludnienia, zanieczyszczenia środowiska i spadku jakości życia. Kolejny rozdział ujmuje istotę zastosowania nowoczesnego factoringu dla podmiotów gospodarczych, który jest formą szybkiego finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, a także na szeroko pojętym administrowaniu wierzytelnościami (monitorowaniu przebiegu spłat, inkasowaniu i rozliczaniu). Rozdział VI skupia się na problematyce wdrożenia specjalistycznych systemów informatycznych w przedsiębiorstwach wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie terytorialnie rozproszonym na przykładzie PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. Należy sądzić, iż zamieszczone w monografii artykuły przyczyniają się do pogłębiania wiedzy czytelników i zainspirują do przemyśleń i dyskusji. 9 eBook eBook Rozdział I Istota i znaczenie Gospodarki opartej na wiedzy Wstęp Gospodarki są silnie uzależnione od produkcji, dystrybucji i wykorzystania wiedzy niż kiedykolwiek wcześniej. Produkcja i zatrudnienie w przemyśle najszybciej rozwija wysoką technologię, takie jak: komputery, elektronikę i przemysł lotniczy. W ciągu ostatnich dziesięciu lat udział wysokich technologii w produkcji i eksporcie ma ponad dwukrotny wzrost. Sektory usług oparte na wiedzy, takie jak edukacja, komunikacja i informacja, rosną jeszcze szybciej [Cytaty.mfiles.pl]. W gospodarce opartej na wiedzy zasadniczym i urastającym do rangi strategicznego zasobu staje się, więc wiedza. Jest ona podstawą zasobów niematerialnych, ich głównym elementem, a także podstawą budowy wszystkich składników kapitału intelektualnego, przy czym okazuje się, że dostęp do zasobów finansowych i materialnych jest obecnie o wiele bardziej uproszczony, niż do zasobów wiedzy. Sytuacja ta stawia organizacje przed nowymi wymaganiami. Zmuszone są one poszukiwać efektywnych modeli uczenia się i zarządzania wiedzą [Cytaty.mfiles.pl]. Zmiany w otoczeniu i oparcie się gospodarki światowej na wiedzy spowodowało pojawienie się nowych idei i przekonań na temat tego, jak ma wyglądać nowoczesne zarządzanie organizacjami i do jakich rezultatów powinno to prowadzić. Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie czytelnika do lektury od podstawowych zagadnień nowej ekonomii, począwszy od przytoczenia podstawowych definicji oraz omówienia współczesnych aspektów zarządzania wiedzą w organizacjach, także stosowanych narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą. Został ujęty, także audyt wiedzy, oznaczający analizę i ocenę organizacyjnej wiedzy z punktu widzenia jej użyteczności oraz możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki jej wykorzystaniu w organizacji. W dalszej kolejności na podstawie gotowych raportów i analiz została zaprezentowana pokrótce analiza aktualnych kierunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw oraz pozostałych. 10 eBook eBook W artykule uwzględniono także aspekty o innowacjach oraz parkach naukowo – technologicznych. Nadmieniona została z Ministerstwa Gospodarki, polityka rozwoju tak zwana: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. 1.1 Podstawowa terminologia Wprowadzając do powyższego tematu należałoby w pierwszej kolejności wyjaśnić podstawową terminologię związaną z aspektami gospodarki. Zatem pojęcie gospodarka jest definiowana, jako całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności [wilipedia.pl]. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sektory: usługi, przemysł, rolnictwo. E-gospodarka to wykorzystywanie technologii informatycznych w procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Obejmuje między innymi, przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych (takich jak poczta elektroniczna, internet, elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych) pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej [wikipedia.org]. Początki handlu elektronicznego sięgają lat 60., gdy duże międzynarodowe firmy rozpoczęły tworzenie firmowych sieci informatycznych służących wymianie informacji z partnerami handlowymi czy siedzibami koncernów w poszczególnych krajach. Jednak jego rozwój na masową skalę był dopiero możliwy dzięki popularyzacji Internetu w latach 90. 11 eBook eBook W dobie społeczeństwa informacyjnego, w której informacja jest traktowana jako szczególne dobro niematerialne, cenniejsze niejednokrotnie od dóbr materialnych, e-gospodarka udostępnia niezastąpione narzędzia analityczne wspomagające procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Gospodarka oparta na wiedzy – to gospodarka, która bezpośrednio opiera się na produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu wiedzy oraz informacji. Termin gospodarka oparta na wiedzy wynika z szerszego uznania roli wiedzy i technologii w rozwoju gospodarczym. Wiedza, która jest zawarta w człowieku, jako kapitał ludzki i technologii, zawsze była kluczowa dla rozwoju gospodarczego. Ale tylko w ciągu ostatnich kilku latach jej znaczenie zostało zdecydowanie uznane [wikipedia.org]. Istnieje wiele definicji, pojęcia, czym jest wiedza. W psychologii wiedza, to np. ogół treści utrwalonych w umyśle ludzkim w wyniku kumulowania doświadczenia oraz uczenia się. (...) W węższym znaczeniu wiedza stanowi osobisty stan poznania człowieka w wyniku oddziaływania na niego obiektywnej rzeczywistości [Szaniawski 1987, s.244]. W Informatologii wiedza, to układ opisany wyrażeniem: w= I, C, D , gdzie: w – wiedza, I – informacja, C – kontekst, D – doświadczenie [Przybyłowicz]. Zatem źródłem wiedzy odbiorcy jest tu informacja, na której odbiór ma wpływ kontekst sytuacyjny oraz posiadane przez odbiorcę doświadczenie. Na gruncie informatologii wiedza może być również wyrażona, jako zbiór zdań, które z informacji I pozwalają wyciągać wnioski V. Można, zatem zapisać, że: „w = {„jeżeli I (K, U, Q), to V”}, gdzie V oznacza wniosek, jaki doświadczony człowiek U jest gotów sformułować na 12 eBook eBook podstawie informacji I (K) rozpatrywanej w kontekście (K) problemu Q” [Kowalczyk 1981]. W podejściu systemowym, systemów socjo-kognitywnych, definicja wiedzy została uściślona, odseparowana od pojęcia informacji i preferencji, i sformułowana na gruncie kognitywistyki oraz podejścia systemowego w metateorii TOGA. Taka perspektywa daje potencjalnie szerokie możliwości operacji na wiedzy i umożliwia budowę nowych naukowych podstaw metawiedzy i inżynierii wiedzy. Tu, każda wiedza odnosi się zawsze i wyłącznie do określonego źródła informacji, np. do Układu Słonecznego, lub jakiejś dziedziny ludzkiego działania. Na przykład: x=yz nie jest wiedzą, ale jeśli dostaniemy informację że: x to F (siła), y to m (masa) i z to a (przyspieszenie), to wyrażenie staje się wiedzą, bo w ten sposób rozpoznaliśmy fizykę jako dziedzinę jego zastosowania. Syntetycznie mówiąc, wiedza jest tym, co przekształca informację w nową informację, lub w nową wiedzę, czy nowe preferencje, a preferencje są tym, co wskazuje - jaką wiedzę użyć. Relatywizm tak zdefiniowanej wiedzy polega na tym, że to, co jest wiedzą w dziedzinie D1 może nie być wiedzą w dziedzinie D2, i co za tym idzie, to co jest wiedzą dla pewnej osoby (lub grupy ludzi lub robota) nie jest wiedzą dla innej. Wymagane warunki na wiedzę spełniają np. prawdziwe w określonej dziedzinie: reguły, procedury, instrukcje, modele i teorie. W ten sposób informacje (z dziedziny D) są danymi dla wiedzy (określonej na dziedzinie D). W ujęciu ekonomicznym wiedza traktowana jest dwojako: jako informacja oraz jako aktywa (assets). W pierwszym ujęciu wiedza jest traktowana, jako informacje, które mogą być przetwarzane i wykorzystywane do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych. W drugim ujęciu stanowi ona dobro ekonomiczne, które może być prywatną własnością i jako towar może być przedmiotem obrotu rynkowego. W ekonomii przedstawia się stwierdzenie, że dotychczas ekonomiści traktowali wiedzę, jako zasób firm potrzebny do wytwarzania zysku. Według tego poglądu każda firma działa na podstawie posiadanej wiedzy – firma jako 13 eBook przechowalnia wiedzy . eBook Więcej szczegółowych informacji dotyczących aspektów wiedzy ujęte są w kolejnym rozdziale. Z kolei pojęcie Informacja jest to termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – jest to właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) [Lissowski 2002, s. 126]. Można przytoczyć jeszcze kolejną definicję „...informacja (...) jest różnorodnością, jaką jeden obiekt zawiera o innym obiekcie, jest wzajemną i względną różnorodnością. (...) informację można określić, jako odbitą różnorodność, jako różnorodność, którą obiekt odbijający zawiera o obiekcie odbijanym...” [Ursuł 1971]. Pojęcie informacji stosuje również ekonomia informacji. Jednym z nurtów w tej dziedzinie jest analiza zachowania graczy na rynku z uwzględnieniem posiadanych przez nich informacji na temat oferowanych dóbr i innych cech rynku. Szczególnie, gdy rozkład informacji wśród graczy jest asymetryczny. Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji [Przybyłowicz]: 1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną lub strukturalną obiektów (układów, systemów), przy czym jest kwestią dyskusyjną [Kowalczyk 1981], czy wszelkich obiektów, czy jedynie systemów samoregulujących się (w tym organizmów żywych), 2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego podmiotu, najczęściej rozumianego, jako umysł, gdyż jedynie umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie (sens) i wykorzystać je do własnych celów. Informacja ma szczególne właściwości w porównaniu z innymi rodzajami dóbr [Fazlagić]:  łatwa do wytworzenia i rozpowszechniania,  trudna do ochrony i kontroli, 14 eBook  ma wpływ na podejmowanie decyzji gospodarczych,  nie można dwa razy sprzedać tej samej informacji jednemu kupującemu, eBook  nie można jej ocenić przed poznaniem. Informacja ma cechy dobra publicznego:  wielkość konsumpcji jednego podmiotu w zasadzie nie wpływa na konsumpcję innego,  wykluczenie kogokolwiek z korzyści związanych z posiadaniem informacji jest trudne albo nieefektywne. Ekonomiści, zajmujący się ekonomią informacji to m.in. George Akerlof, Michael Spence i Joseph Stiglitz. Warto zaznaczyć, iż informacja może być przenoszona w czasie i przestrzeni [Mynarski 1979]. Przenoszenie w czasie informacji nazywamy magazynowaniem lub zapamiętywaniem, z kolei przenoszenie w przestrzeni informacji – przekazem lub komunikowaniem. Przenoszenie informacji odbywa się za pośrednictwem obiektów fizycznych i zjawisk fizycznych, zwanych nośnikami informacji. Natomiast magazynowanie związane jest najczęściej ze stanami wyróżnionymi obiektu fizycznego – podłoża zapisu, a przekaz ze stanami wyróżnionymi zjawiska fizycznego – sygnałami. Problemami przetwarzania informacji zajmuje się informatyka. Podejście kognitywistyczno- systemowe w meta-teorii TOGA [Gadomski 1993] daje nam ścisłe definicje rozróżniające dane, informację, wiedzę i preferencję jako podstawowe funkcjonalne elementy procesów myślowych naturalnych i sztucznych. W tej systemowej interpretacji, informacja jest przetwarzana przez naszą wiedzę i w wyniku daje inną informację lub nową wiedzę. W zależności od tzw. indywidualnego systemu konceptualizacji, ten sam ciąg sygnałów/znaków (danych) może być źródłem różnych informacji dla różnych osób lub robotów. Jeśli 15 eBook
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: