Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 003904 22405887 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka Angielska Dla Każdego - ebook/pdf
Gramatyka Angielska Dla Każdego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 73
Wydawca: Eprofess Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-930208-3-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najważniejsze struktury gramatyczne zapewniające sprawną komunikację w języku angielskim.

Książka przeznaczona jest dla tych osób, którym gramatyka angielska sprawia wiele kłopotów i trudności.

Po co uczyć się więc całej gramatyki angielskiej? Wystarczy ci znajomość podstawowych obszarów gramatycznych, zapewniających sprawną komunikację językową.

Wszystko czego potrzebujesz, aby poprawnie i płynnie mówić po angielsku

W książce wytłumaczone zostały w bardzo prosty i praktyczny sposób najważniejsze struktury gramatyczne, które są nam potrzebne w języku mówionym i pisanym. Ta nowatorska książka jest publikacją wyjątkową, gdyż zawiera liczne przykłady, które często stosowane są w języku komunikacyjnym. Niniejszy ebook pokazuje więc to, czego potrzebujesz do porozumiewania się bez problemów.

Dzięki wytłumaczonym zasadom gramatycznym nauka języka angielskiego będzie łatwiejsza, a sama komunikacja zdecydowanie prostsza.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Wydawnictwo źPROŻźSS (cid:297)ory 2010 Wydanie I ISBN: 978-83-930208-3-6 Projekt okładki: Jacek Piekarczyk Skład: źPROŻźSS, (cid:297)ory Wydawnictwo EPROFESS (cid:297)ory www.eprofess.pl email: wydawnictwo@eprofess.pl Autor oraz wydawnictwo źPROŻźSS doło(cid:298)yli wszelkich stara(cid:276), by zawarte w tej publikacji informacje były kompletne i rzetelne. Nie bior(cid:261) jednak (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ich wykorzystanie, ani za zwi(cid:261)zane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych i innych. Autor i wydawnictwo nie ponosz(cid:261) równie(cid:298) (cid:298)adnej odpowiedzialno(cid:286)ci za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w publikacji. prawa zastrze(cid:298)one. Wszelkie Nieautoryzowane rozpowszechnianie cało(cid:286)ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Kopiowanie w cało(cid:286)ci oraz we fragmentach, za pomoc(cid:261) urz(cid:261)dze(cid:276) elektronicznych, kopiarek mechanicznych, nagrywaj(cid:261)cych i innych, stanowi naruszenie praw autorskich. Wst(cid:266)p Ksi(cid:261)(cid:298)ka przeznaczona jest dla tych osób, którym gramatyka angielska sprawia wiele kłopotów i trudno(cid:286)ci. Po co uczyć si(cid:266) wi(cid:266)c całej gramatyki angielskiej? Wystarczy ci znajomo(cid:286)ć podstawowych obszarów gramatycznych, sprawn(cid:261) komunikacj(cid:266) j(cid:266)zykow(cid:261). zapewniaj(cid:261)cych sposób najwa(cid:298)niejsze W ksi(cid:261)(cid:298)ce wytłumaczone zostały w bardzo prosty i praktyczny struktury gramatyczne, które s(cid:261) nam potrzebne w j(cid:266)zyku mówionym i pisanym. Ta nowatorska ksi(cid:261)(cid:298)ka jest publikacj(cid:261) wyj(cid:261)tkow(cid:261), liczne przykłady, które cz(cid:266)sto stosowane s(cid:261) w j(cid:266)zyku komunikacyjnym. Niniejszy ebook pokazuje wi(cid:266)c to, czego potrzebujesz do porozumiewania si(cid:266) bez problemów. gdy(cid:298) zawiera Dzi(cid:266)ki wytłumaczonym zasadom gramatycznym nauka j(cid:266)zyka angielskiego b(cid:266)dzie łatwiejsza, a sama komunikacja zdecydowanie prostsza. Autor Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p ............................................................................ 3 1. Przedimki a/an/the .................................................... 6 2. Czasownik to be i have got ..................................... 10 3. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników .............. 17 4. Zaimki wskazuj(cid:261)ce, osobowe i dzier(cid:298)awcze.......... 21 5. Czasowniki modalne ............................................... 26 6. Stopniowanie przymiotników ................................... 30 7. Strona bierna – Present Simple i Past Simple ......... 33 8. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z a/an/some/any ............................................................. 35 9. Tryb rozkazuj(cid:261)cy ..................................................... 37 10. Zdania warunkowe pierwszego typu ................. 39 11. Czasownik + forma –ing.................................... 41 Żorma dzier(cid:298)awcza z ‘s .................................... 43 12. 13. Konstrukcja there is, there are .......................... 44 14. Słówka pytaj(cid:261)ce ................................................ 46 15. Czas Present Simple ........................................ 48 16. Czas Present Continuous ................................. 53 17. Czas Past Simple ............................................. 56 18. Czas Present Perfect ............................................ 59 19. Wyra(cid:298)enie przyszło(cid:286)ci - will .................................. 63 20. Wyra(cid:298)enie przyszło(cid:286)ci - be going to .................... 66 Lista najcz(cid:266)(cid:286)ciej wyst(cid:266)puj(cid:261)cych czasowników nieregularnych w j(cid:266)zyku angielskim ............................ 68 żramatyka Angielska Dla Ka(cid:298)dego Anna Piekarczyk 1. Przedimki a/an/the str. 6 A Przedimka nieokre(cid:286)lonego a/an u(cid:298)ywamy, gdy: mówimy o kim(cid:286) lub o czym(cid:286) po raz pierwszy: There is a car. chcemy powiedzieć jaki kto(cid:286) ma zawód: He is a journalist. rzeczownik jest okre(cid:286)lony przymiotnikiem: This is an expensive car. You are a pretty woman. Przedimka a/an u(cid:298)ywamy tylko przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Przedimka an u(cid:298)ywamy przed rzeczownikami zaczynaj(cid:261)cymi si(cid:266) na samogłosk(cid:266): an umbrella an apple an ice cream Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk str. 7 żramatyka Angielska Dla Ka(cid:298)dego Anna Piekarczyk Nie nale(cid:298)y u(cid:298)ywać a/an przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np.: information, water, bread. I love water. B Przedimka okre(cid:286)lonego the u(cid:298)ywamy: gdy mówimy o kim(cid:286) lub o czym(cid:286) po raz kolejny: I have got a car, but the car is so old. gdy nasz rozmówca wie o czym lub o kim mówimy: Can you turn off the light? gdy mówimy o osobach, rzeczach, zjawiskach, które s(cid:261) jedyne w swoim rodzaju: The earth goes round the sun. The moon goes round the earth. przed stopniem najwy(cid:298)szym przymiotnika: He is the best singer. It’s the coldest day of the week. przed nazwami instrumentów muzycznych: Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk żramatyka Angielska Dla Ka(cid:298)dego Anna Piekarczyk str. 8 Mark plays the piano. przed nazwami pa(cid:276)stw i stanów wyst(cid:266)puj(cid:261)cych w liczbie mnogiej, nazwami geograficznymi i nazwami organizacji: the UK the USA the Philippines the Canaries the Bahamas the Andes the Alps the Baltic Sea the Pacific the House of Parliament the NATO Przedimek okre(cid:286)lony the mo(cid:298)e wyst(cid:266)pować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk str. 9 żramatyka Angielska Dla Ka(cid:298)dego Anna Piekarczyk Nie u(cid:298)ywamy przedimków, gdy: mówimy o grupie rzeczy / osób: Apples are good for you. mówimy o transporcie, posiłkach: by car, by train, have lunch, have breakfast mówimy o dniach i miesi(cid:261)cach: on Monday, in December Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk żramatyka Angielska Dla Ka(cid:298)dego Anna Piekarczyk str. 10 2. Czasownik to be i have got A Czasownik to be , czyli być odmienia si(cid:266) nast(cid:266)puj(cid:261)co: I am - ja jestem You are - ty jeste(cid:286) He is - on jest She is - ona jest It is - ono jest / to jest We are - my jeste(cid:286)my You are - wy jeste(cid:286)cie They are - oni s(cid:261) / one s(cid:261) Formy skrócone: I am = I m You are = You re He is = He s Copyright by Wydawnictwo EPROFESS Anna Piekarczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka Angielska Dla Każdego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: