Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 005998 21332807 na godz. na dobę w sumie
Haker umysłów. Wydanie kieszonkowe - książka
Haker umysłów. Wydanie kieszonkowe - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3975-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak za pomocą NLP, hipnozy i psychologii wywierania wpływu kontrolować umysły innych ludzi lub zbudować w swoim umyśle antymanipulacyjny firewall?

Złam kod ludzkiej podświadomości!

Czy widziałeś hollywoodzką produkcję Klik - i robisz, co chcesz? Główny bohater filmu kupuje nowego pilota, który, oprócz telewizora, uruchamia jeszcze inne domowe urządzenia... oraz steruje psem, żoną i całym otaczającym go światem. Scenariusz nie jest najwyższych lotów, ale bez wątpienia jest to historia wysoce prawdopodobna! I to historia, która może przytrafić się Tobie!

Wyobraź sobie, że masz możliwość buszowania w umysłach innych i kontrolowania swojego własnego mózgu. Że potrafisz obejść wszystkie psychiczne zabezpieczenia, rozszyfrować hasła i kody PIN, tak jak robią to codziennie hakerzy włamujący się do systemów komputerowych. Jesteś handlowcem, rozmawiasz z klientem - klik, klik, klik - i modyfikujesz w jego umyśle program sterujący zainteresowaniami: sprawiasz, że zaczyna się interesować produktem, który mu oferujesz. Albo spotykasz kogoś, kto Cię pociąga - klik, klik, klik - i już instalujesz w umyśle tej osoby fantazje na Twój temat, a w jej uczuciach pożądanie oraz fascynację Twoją osobą...

Tak. Tacy 'hakerzy umysłów' naprawdę istnieją i codziennie wywierają na Ciebie wpływ - na Twoje myśli, uczucia, decyzje i zachowania. Zostań jednym z nich i zacznij kontrolować emocje ludzi, z którymi rozmawiasz, wywoływać w nich wybrane przez Ciebie pragnienia i sprawiać, że będą robić to, o co ich poprosisz.

Programista mentalnych systemów:Andrzej Batko - psycholog, doradca i trener NLP. Znany jest jako ekspert, który uczy najnowszych technik wywierania wpływu na ludzi. Z jego usług korzystają ci, którzy już uświadomili sobie, jak ważna w biznesie jest umiejętność niezauważalnego oddziaływania na myśli, emocje i zachowania innych. Jest jednym z nielicznych psychologów, którzy łączą i wykorzystują najnowsze odkrycia naukowe w psychologii do generowania zysków w biznesie. Autor bestsellerowych książek Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji w praktyce (Onepress, 2005) oraz Siła Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przyszłości (Onepress, 2010).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Urszula Buczkowska Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą iStockPhoto Inc. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?hakuwk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3975-5 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści I II III IV V Jak zostać hakerem ludzkich umysłów? Na czym polegają sprzedaż, marketing i prezentacja perswazyjna Jak napisać ogłoszenie dla ludzkiego umysłu. I po co? Jak przyciągnąć, pochwycić i zatrzymać uwagę słuchacza lub czytelnika? Pobudź jego wyobraźnię tak, aby myśli pobiegły z góry wybranym przez Ciebie torem VI Kotwice, czyli „nasza piosenka” VII Nakarm umysł świadomy tak, aby mógł zaakceptować nieświadome pragnienie VIII Wzmocnij atrakcyjność swojej oferty i przypomnij, co klient dostaje za swoje pieniądze IX Narzędziownia X Czytanie tej książki niczego nie zmieni w Twoim życiu... XI Trening umiejętności perswazyjnych XII Trening mentalny, czyli jak kontrolować swoje emocje i reakcje 7 17 23 29 37 45 53 69 75 123 129 145 I Jak zostać hakerem ludzkich umysłów? JAK ZOSTAĆ HAKEREM LUDZKICH UMYSŁÓW? 9 P ieprz się, dupku! — napis na wyświetlaczu w umy- śle Terminatora podsunął mu właściwą odpowiedź. Terminator był cyborgiem, a jego umysł skompli- kowanym komputerem. Jednak Ty nie jesteś cyborgiem, człowiek nie jest ma- szyną, ludzki umysł nie jest komputerem, każdy z nas jest unikalny i wyjątkowy, ale... Załóżmy na moment, że jest inaczej, że Ty i otaczający Cię ludzie to maszyny sterowane komputerami, którymi są Wasze mózgi. A ludzkie umysły to po prostu systemy operacyjne, takie jak ten, który prawie każdy z nas ma zainstalowany na komputerze. To, co i jak myślisz, Twoje stany emocjonalne, decyzje, reakcje i działania są rezul- tatem działania pewnych „programów”, software’u, do których jako zwykły użytkownik nie masz dostępu. Mo- żesz z nich korzystać, ale nie możesz ich zmieniać. Przykładem takich programów są nawyki. Nawyk jest zautomatyzowanym zachowaniem, takim jak na przykład 10 HAKER UMYSŁÓW obgryzanie paznokci. Jest to dość złożona sekwencja za- chowań, składająca się z sygnału inicjującego tę sekwen- cję, uniesienia ręki, podniesienia dłoni do ust, wsunięcia palca do ust, uchwycenia zębami paznokcia itd. Najczę- ściej człowiek nie zdaje sobie sprawy, kiedy zaczyna to robić. Uświadamia sobie dopiero w końcowej fazie, gdy już gryzie paznokieć, że to robi. Początek sekwencji po- zostaje poza świadomością. Robi to automatycznie, jak gdyby sterowany ukrytym programem. Ręka sama wędruje do ust. Podobnie jak wte- dy, gdy wędruje do pudełka ze słodyczami. Również większość dobrze wyuczonych zachowań jest sterowana nieświadomymi programami, które czasem określa się jako nieświadome strategie działania. Innymi słowy, poruszasz się, znajdujesz drogę do domu, witasz się z ludźmi, zmieniasz biegi w samochodzie, dokonu- jesz wyboru w sklepie czy też... nawiązujesz znajomość z kimś, kto Ci się podoba, dzięki takim nieświadomym „programom”. I tak jak w systemach komputerowych — możesz uży- wać programu, na przykład edytora tekstu lub przeglą- darki internetowej. Ale aby zmodyfikować taki program, musisz nie tylko posiadać wiedzę programisty, lecz rów- nież uprawnienia, pozwalające wejść „na zaplecze”. Mój komputer nie pozwoli osobie bez uprawnień na zainsta- lowanie nowego programu, usunięcie programu ani na- wet na zainstalowanie „upgrade’u”, czyli nowej, lepszej wersji software’u. JAK ZOSTAĆ HAKEREM LUDZKICH UMYSŁÓW? 11 A teraz wyobraź sobie, że nagle nie tylko otrzymujesz odpowiednie uprawnienia, lecz również wiedzę pozwa- lającą Ci na usuwanie, modyfikowanie i instalowanie ta- kich „programów” w swoim umyśle. Możesz zwiększać swoją motywację, upodobania, przeprogramować swoje reakcje na określone sytuacje. Wyobraź sobie, że nagle to co Cię stresowało, staje się obojętne lub nawet zamie- nia się w źródło inspiracji, lub instalujesz w swoim umy- śle program mistrzowskiego negocjowania i z łatwością „dopinasz” ogromne transakcje z twardymi przeciwni- kami. Albo rozmawiając z osobą, która dotychczas była niedostępna, zaczynasz prowadzić rozmowę w nowy dla siebie sposób i ta osoba jest Tobą oczarowana i prosi Cię o więcej. Jeszcze bardziej fascynujące możliwości pojawią się, gdy uzyskasz taki dostęp do „programów” sterujących my- śleniem, emocjami i działaniami innych ludzi. Wyobraź sobie, że jesteś handlowcem i rozmawiasz z klientem — klik, klik, klik i modyfikujesz w jego umyśle program sterujący jego zainteresowaniami, sprawiasz, że zaczyna się interesować produktem, który chcesz mu sprzedać, na przykład kompletem kijów golfowych. Klient ma za- strzeżenia do ceny — klik, klik, klik i usuwasz z jego umy- słu zastrzeżenia. Klik, klik, klik i instalujesz mu program nowej potrzeby, potrzeby posiadania kijów do golfa. Do- dajesz jeszcze mały „plug-in”, aby był zadowolony z za- kupu i nawracał innych na Twój produkt, i ulegasz jego usilnym prośbom, aby mu te kije sprzedać. 12 HAKER UMYSŁÓW Jesteś pracownikiem i chcesz, aby Twój szef zaczął oba- wiać się, że odejdziesz do konkurencji, i aby zatrzymał Cię, dając Ci podwyżkę — klik, klik, klik i instalujesz w jego umyśle „wirusa”, czyli myśli na temat Twojego odejścia i wynikających z tego problemów, a w jego emo- cjach obawę i niepokój. Szef już samodzielnie łączy jed- no z drugim i dochodzi do wniosku, że obawia się Two- jego odejścia. Albo spotykasz kogoś, kto Cię pociąga — klik, klik, klik i instalujesz w umyśle tej osoby fantazje na Twój te- mat, a w jej uczuciach pragnienie i fascynację Tobą... Na szczęście to nie jest możliwe. Kto by Ci dał takie „uprawnienia” i wynikający z nich dostęp do „zaplecza” ludzkiego umysłu? Nikt o zdrowych zmysłach nie wręczy Ci hasła czy PIN-u do swojego umysłu. Szkoda. Czy jednak na pewno nie jest to możliwe? Skok na ludzki umysł?! A gdybyś się tam po prostu „włamał”? Gdybyś mógł obejść zabezpieczenia, rozszyfrować hasła i PIN-y, tak jak robią to codziennie hakerzy, włamujący się do systemów kom- puterowych na całym świecie. Całe szczęście, że nie jesteś cyborgiem, człowiek nie jest maszyną, a ludzki umysł nie jest komputerem i każdy z nas jest unikalny i wyjątkowy... JAK ZOSTAĆ HAKEREM LUDZKICH UMYSŁÓW? 13 A gdybym Ci powiedział, że istnieją tacy „hakerzy umy- słów” i codziennie wywierają na Ciebie wpływ? Na Twoje myśli, uczucia, decyzje i zachowanie. I że możesz już za chwilę zacząć odkrywać ich sekrety i zdobywać wiedzę, która uczyni także z Ciebie hakera umysłów. Będziesz mógł wpływać na myśli ludzi, z którymi rozmawiasz, wy- woływać w nich wybrane przez Ciebie uczucia i sprawiać, że będą robić to, o co ich poprosisz. Uważaj! Jeśli masz odrobinę poczucia przyzwoitości, normy moralne i jeszcze wierzysz, że kierujesz się w życiu własną wolą, to natychmiast zamknij i odłóż tę książkę! Jako człowiek inteligentny musisz zdawać sobie sprawę, że lepiej jest o pewnych sprawach nie wiedzieć. Po prze- czytaniu tego tekstu możesz popaść w paranoję. Ta książka jest przeznaczona tylko dla osób, które chcą poznać najbardziej bezwzględne taktyki, strategie i tech- niki wpływania na umysł człowieka. Być może ujawnia- nie pewnych mechanizmów jest niebezpieczne, ale wie- rzę, że jesteś dorosłą i odpowiedzialną osobą i będziesz używać tych informacji rozsądnie i z umiarem. Rozumiem też, że akceptujesz fakt, iż możesz ponieść wszystkie kon- sekwencje zdobycia i stosowania tych informacji. Jeśli uważasz się za uczciwą i moralną osobę, to natychmiast zamknij tę książkę i odłóż na półkę! Nadal czytasz? W takim razie albo nie masz nawet od- robiny poczucia przyzwoitości, jesteś niemoralny i do tego masz zamiar manipulować ludźmi, albo popchnęła 14 HAKER UMYSŁÓW Cię do czytania zwykła ciekawość — jak sprawić, że lu- dzie będą robić, to co chcesz, i to wbrew sobie i swoim wyobrażeniom na temat swoich norm i wartości! Czy to jest w ogóle możliwe? Przed chwilą właśnie to zrobiłem. Sprawiłem, że czy- tasz już od paru chwil. Mimo że w głębi ducha uważasz się za osobę uczciwą, przyzwoitą, przestrzegającą norm moralnych, która nie pochwala bezwzględnego manipu- lowania ludźmi, patrzysz na tę stronę i czytasz dalej. To, czego dowiesz się z tej książki, sprawi, że nauczysz się wpływać na ludzi i manipulować nimi w sposób, które- go istnienia nawet sobie nie wyobrażasz. Nauczysz się również rozpoznawać, gdy inni będą je stosować na To- bie. Co z tym zrobisz, to już Twoja sprawa. Możesz się oburzyć i zdemaskować ich manipulację, możesz uciec, a możesz też udać, że nic nie wiesz, i wykorzystać swoją wiedzę, zyskując przewagę. Metody te nie pochodzą z podręczników psychologii (może tam trafią za kilka lat). Są kombinacją praktycznej wiedzy płynącej z doświadczenia, technik oddziaływania na podświadomość, wypracowanych przez tajne, specja- listyczne jednostki operacji psychologicznych w wojsku, metodach werbowania agentów wywiadu, badań i testów praktycznych prowadzonych przez ekspertów od marke- tingu i sprzedaży. Mogą być również stosowane w celach pokojowych i niekomercyjnych. Pomyśl, gdyby można było zacząć sku- JAK ZOSTAĆ HAKEREM LUDZKICH UMYSŁÓW? 15 tecznie wpływać na ludzi po to, aby zaczęli zdrowiej żyć, przestali się zabijać, kraść i oszukiwać, zażywać narkoty- ki, ryzykować zakażenie AIDS, zaczęli się motywować i uczyć. Czyż nie staramy się im powiedzieć, że źle robią, że sobie szkodzą? Wiemy już, co im powiedzieć. Jeszcze nie umiemy tego zrobić w taki sposób, żeby to wpłynęło na zmianę ich zachowań. Nie wiemy, jak to powiedzieć, jak im perswadować, aby się zmienili na lepsze. A teraz, mając do dyspozycji takie potężne narzędzia perswazji, zadaj sobie pytanie, ile dobrego zamierzasz zdziałać? Skoro nadal czytasz, to znaczy, że jesteś gotowy rozpo- cząć swoją edukację w dziedzinie bezwzględnie skutecz- nych i tajnych metod perswazji i wywierania wpływu. Wbrew pozorom większość taktyk, strategii i technik jest prosta i łatwa w stosowaniu. I na razie jeszcze są legalne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Haker umysłów. Wydanie kieszonkowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: