Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 003674 20996335 na godz. na dobę w sumie
Handel ludźmi – wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców - ebook/pdf
Handel ludźmi – wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7462-413-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zjawisko handlu ludźmi w Polsce i na świecie, postrzegane w kontekście zorganizowanej przestępczości kryminalnej, ma wiele niekorzystnych
konsekwencji nie tylko w gospodarce, ale także w innych dziedzinach życia społecznego i publicznego.
Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące wykorzystania narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców przestępstwa
handlu ludźmi oraz taktykę i technikę zwalczania handlu ludźmi.
Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących sprawy o przestępstwa handlu ludźmi,
a także do studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, administracji i kryminalistyki. Opisano w nim zadania polityki i wyzwania dla instytucji, organizacji pozarządowych zwalczających handel ludźmi na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce.
W części wstępnej pracy omówiona jest problematyka handlu ludźmi oraz skala problemu przestępczości zorganizowanej handlu ludźmi, aspekty
prawne, a także zagrożenia. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione formy handlu ludźmi, metody działania sprawców i profi l sprawcy handlu ludźmi. W dalszej omówiono praktyczne przykłady zastosowania analizy
kryminalnej, analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS oraz innego oprogramowania analitycznego w zwalczaniu handlu
ludźmi. Dodatkowo oprócz zadań, wskazana została rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we współpracy krajowej i międzynarodowej.
Na zakończenie poruszono kwestie organizacyjno-taktyczne podejmowane przez Policję i inne instytucje, których celem jest ujawnienie przestępstw handlu ludźmi.
Publikacja będzie użyteczna zarówno w procesie dydaktycznym, jak również w przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentów, a przede wszystkim została wskazana w niej metodologia prowadzenia czynności wykrywczych dla przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Janusz Bryk Marcin Kobylas Irena Malinowska HANDEL LUDŹMI — WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH W PROCESIE WYKRYWANIA SPRAWCÓW Szczytno 2014 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Recenzent prof. dr hab. Andrzej Chodubski Redakcja Wydawcy Anna Bryczkowska Agnieszka Kamińska Beata Miszczuk Projekt okładki Aleksander Babiński Agnieszka Kamińska Marcin Kobylas © Wszelkie prawa zastrzeżone — WSPol Szczytno 2014 ISBN 978-83-7462-412-1 e-ISBN 978-83-7462-413-8 Druk i oprawa: Wydział Wydawnictw i Poligrafi i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie 12-100 Szczytno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111 tel. 89 621 51 02, fax 89 621 54 48 e-mail: wwip@wspol.edu.pl Objętość: 2,05 ark. wyd. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ROZDZIAŁ 1 Problematyka handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1. Zjawisko handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Skala problemu handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3. Aspekty prawne handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ROZDZIAŁ 2 Handel ludźmi w aspekcie przestępczości zorganizowanej . . . . . . . . 17 2.1. Formy handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2. Metody działania sprawców handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3. Profi l sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ROZDZIAŁ 3 Zastosowanie analizy kryminalnej i analiz geoprzestrzennych w zwalczaniu handlu ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1. Pojęcie i zakres przedmiotowy analizy kryminalnej . . . . . . . . . 31 3.2. Geneza analizy kryminalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.3. Wykorzystanie analizy kryminalnej w walce z handlem ludźmi 35 ROZDZIAŁ 4 Zapobieganie handlowi ludźmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.1. Rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we współpracy krajowej i międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . 47 4.2. Zadania organizacji pozarządowych w walce z handlem ludźmi . 49 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Spis tabel i diagramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wstęp Zjawisko handlu ludźmi w Polsce i na świecie, postrzegane w kontek- ście zorganizowanej przestępczości kryminalnej, ma wiele niekorzystnych konsekwencji nie tylko w gospodarce, ale także w innych dziedzinach ży- cia społecznego i publicznego. Niniejsze opracowanie przedstawia informacje dotyczące wykorzysta- nia narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców przestęp- stwa handlu ludźmi oraz taktykę i technikę zwalczania handlu ludźmi. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy organów ścigania prowadzących sprawy o przestępstwa handlu ludźmi, a także do studentów kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa, administracji i kryminalistyki. Opisano w nim zadania polityki i wyzwa- nia dla instytucji, organizacji pozarządowych zwalczających handel ludźmi na świecie, w Unii Europejskiej i Polsce. W części wstępnej pracy omówiona jest problematyka handlu ludźmi oraz skala problemu przestępczości zorganizowanej handlu ludźmi, aspekty prawne, a także zagrożenia. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione formy handlu ludźmi, metody działania sprawców i profi l sprawcy handlu ludźmi. W dalszej omówiono praktyczne przykłady zastosowania analizy kryminalnej, analiz geoprzestrzennych z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS oraz innego oprogramowania analitycznego w zwalczaniu handlu ludźmi. Dodatkowo oprócz zadań, wskazana została rola organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości we współpracy krajowej i międzynarodowej. Na zakończenie poruszono kwestie organizacyjno-taktyczne podejmo- wane przez Policję i inne instytucje, których celem jest ujawnienie prze- stępstw handlu ludźmi. Publikacja będzie użyteczna zarówno w procesie dydaktycznym, jak również w przygotowywaniu prac dyplomowych przez studentów, a przede wszystkim została wskazana w niej metodologia prowadzenia czynności wykrywczych dla przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Handel ludźmi – wykorzystanie narzędzi analitycznych w procesie wykrywania sprawców
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: