Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 004868 22596818 na godz. na dobę w sumie
Henryk VI na łowach - ebook/pdf
Henryk VI na łowach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 91
Wydawca: Universitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-832-421-087-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> klasyka literatury
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

„Henryk VI na łowach” to dramat mieszczański Wojciecha Bogusławskiego, silnie odzwierciedlający koncepcję teatru pełniącego ważną funkcję wychowawczo-obywatelską. Sztuka nawiązuje do popularnego w literaturze motywu interwencji dobrego króla w sprawy krzywdzonych poddanych. Schemat fabularny Bogusławski zaczerpnął z literatury angielskiej, jednak w sztuce dobrze widoczne są odniesienia do wydarzeń politycznych rozgrywających się pod koniec XVIII w. w Rzeczpospolitej i panującej w niej wówczas sytuacji społecznej. Autor dawał w ten sposób wyraz własnym przekonaniom oświeceniowym i walce o narodowy i postępowy repertuar. „Henryk VI na łowach” jest – obok sztuki „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” (1794) – najważniejszym i najbardziej znanym dramatem Bogusławskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wojciech Bogusławski (1757–1829), dramatopisarz, aktor, reŜyser. W 1778 roku debiutował jako aktor, śpiewak operowy i€autor sce- niczny; w latach 1783–1785, 1790–1794 i€1799–1814 dyrektor Teatru Narodowego. Prowadził własny teatr m.in. w€Wilnie (1785–1789) i€we Lwowie (1794–1799). Propagator ideologii oświecenia, rzecznik Stron- nictwa Patriotycznego i€wolnomularz, walczył o€narodowy i€postępo- wy repertuar. Wystawiał sztuki o€aktualnych treściach politycznych i€społecznych (np. Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza, 1791). Tworzył teatr pełniący waŜną funkcję wychowawczo-obywatelską (zwłaszcza po upadku państwa polskiego). Napisał dla niego około 80 utworów dramatycznych i€librett (był współtwórcą polskiego te- atru operowego). NajwaŜniejsze i najbardziej znane to Cud mniema- ny, czyli Krakowiacy i€Górale (1794, z€muzyką J. Stefaniego) oraz Hen- ryk VI na łowach (1792). Wprowadził na polską scenę dramaty Szek- spira i€innych obcych autorów, m.in. F. Schillera, P. Corneille’a, J.B. Racine’a, Woltera. Występował do 1827; grał role charakterystyczne i€tragiczne, śpiewał takŜe partie operowe. W 1811 załoŜył w€Warsza- wie pierwszą szkołę dramatyczną; napisał podręcznik gry aktorskiej. Cieszył się u€współczesnych ogromnym autorytetem, jest nazywany „ojcem teatru polskiego”. © Copyright for Klasyka Mniej Znana by Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2004 Podstawą niniejszej edycji jest wydanie Henryka VI na łowach w Bibliotece Narodowej, Seria I, Nr 153, Wrocław–Kraków 1964, w opracowaniu Zofii Wołoszyńskiej. Tekst zmodernizowany według obowiązujących zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. ISBN 97883-242-1087-9 TAiWPN UNIVERSITAS Projekt okładki serii Ewa Gray OSOBY: – król angielski – synowiec pierwszego ministra – słuŜący Milorda – straŜnik lasów królewskich – Ŝona jego – syn ich – młynarz – córka jego HENRYK VI MILORD RYDYNG LURWELL FERDYNAND KOKL MAŁGORZATA RYSZARD ROBERT BETSY KILKU PANÓW DWORSKICH DWÓCH GAJOWYCH SŁUśBA KRÓLEWSKA Scena jest w lesie Szerud w okolicach miasta Mansfield, niedaleko Londynu 5 6 AKT PIERWSZY Teatr reprezentuje góry skaliste okryte gęstą krzewiną. Na jednej z poniŜszych stoi domek Kokla. W głębi widać rzekę, na której pływa młyn spustoszały SCENA I RYSZARD sam Siedząc na ułomku skały nad brzegiem rzeki zarzuca często wędkę na ryby, ale zawsze wyciąga próŜną. Na koniec upuszcza ją z ręki i porywa się pełen niespokojności Nie, ani jednej nawet płotki złapać nie mogę. PróŜno strawiłem całe odwieczerze. Westchnienia głośne, które poniewolnie wy- chodzą z piersi moich, obijają się o skały i odstraszają ryby od brzegów. – JuŜ niedługo słońce bieg swój dzienny zakończy, a udręczeniu mojemu nie będzie końca! Noc tysiąc razy przy- krzejszą jest dla mnie. Ilekroć zmordowane niewczasem zamknę powieki, wyobraŜenie Betsy stawa zaraz przede mną, porywam się natychmiast, chcę ją przycisnąć do serca... ale nic nie znaj- duję wokoło siebie, tylko cienia okropne. – O Betsy, cała moja istność zniszczała bez ciebie! JuŜ to rok minął, jak cię bezwstydny uwodziciel porwał z tych lasów, a Ŝaden dzień nie minął, Ŝebym gorzkimi łzami nie zapłakał nad zaślepieniem twoim. Złoto, ta próŜna mamona, bez której łatwo się obejść mogłaś w tych miej- scach, takŜe wielkie ponęty miało dla ciebie, Ŝeś dla niego po- 7 rzuciła ojca, kochanka, przyjaciół i Ŝycie pełne słodyczy! – Ale krzywdzę ją moŜe... Nie, nie wierzę temu, aby dobrowolnie wy- rzekła się natury i miłości razem. Ten podły zdrajca gwałtem ją porwał zapewne. O, gdybym go znał, gdybym wiedział, jak się zowie, gdybym mógł dociec miejsca, w którym ją ukrywa... ale próŜna nadzieja! Obiegłem wszystkie okolice, kilka razy prze- szedłem cały niemal Londyn, patrzałem po wszystkich oknach, szpiegowałem po wszystkich kościołach, po wszystkich wido- wiskach, po wszystkich ogrodach, ... nie, nigdzie jej widzieć nie mogę. Pasterze tylko nasi widzieli, Ŝe jakiś pan wielki trzymał ją na kolanach w pojeździe i spieszno uciekał gościńcem; gdy wpadł w gęstwinę, stracili go z oczu i dotychczas nie wiemy, gdzie się obraca. O Betsy, Betsy, juŜ cię podobno nigdy widzieć nie będę. Siada na kamieniu zamyślony SCENA II Ryszard, Gajowy GAJOWY Kłaniam, mospanie Ryszard. Czy zastanę ojca waćpana w domu? Nasz oberstraŜnik kazał mu donieść, Ŝe król jutro tu nad rzeką będzie polował. Dzisiaj rzucili sieci od południa, ale sarny wszyst- kie pierzchnęły na zachód. Król z całym myślistwem pobiegł za nimi i kto wie, czy nie w Mansfield będzie nocował, bo juŜ się słońce ma ku zachodowi. Muszę to oznajmić ojcu waćpana. Jest teraz u siebie, zastaniecie go waszeć. RYSZARD GAJOWY Oj, zapewne się pan Kokl mocno tym ucieszy, bo on sobie dawno juŜ Ŝyczył, Ŝeby tu król chciał trochę dziki przepłoszyć. Pójdę mu opowiem moje poselstwo. Odchodzi 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Henryk VI na łowach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: