Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 003185 21535416 na godz. na dobę w sumie
Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. Społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w. - ebook/pdf
Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. Społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w. - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: E-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7859-643-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praca „Studium przypadku. Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. i społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w.” zasadniczo opisuje dwa zagadnienia. Pierwsze poświęcone jest rosyjskiej drodze do potęgi rozpoczętej w XVII w., a zakończonej porażką w I w. św. i Rewolucją Październikową. Drugie dotyczy zagadnień czeczeńskich – historii i teraźniejszości czeczeńskiej piłki nożnej oraz problemu czeczeńskich uchodźców – kobiet i dzieci. Mgr Izabela Plesiewicz-Świerczyńska w swojej pracy opisuje narodziny i rozwój Imperium Rosyjskiego od osadzenia na tronie Michała Romanowa do Rewolucji Październikowej.
dr Grzegorz Janiszewski
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX wieku i społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI wieku Izabela Plesiewicz-Świerczyńska Kamil Pietrasik Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX wieku i społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI wieku. Studium przypadku Będzin 2015 © Copyright by Izabela Plesiewicz-Świerczyńska Kamil Pietrasik e-bookowo Projekt okładki: e-bookowo ISBN e-book 978-83-7859-643-1 ISBN druk 978-83-7859-644-8 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wydanie I 2015 e-bookowo Wstęp Oddajemy w państwa ręce publikację poświęconą kwe- stiom historycznym i kulturalno-społecznym z naciskiem na proces powstania i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego oraz społeczeństwo czeczeńskie. Celem niniejszego opraco- wania jest głównie wskazanie nie tylko historii poruszonej kwestii ale także przedstawienie jej w klarowny i treściwy sposób. Autorzy pragnęli stworzyć nowy punkt widzenia na dość istotne problemy dotyczące historii Imperium Rosyj- skiego i kulturze oraz społeczeństwu czeczeńskiemu. Tema- tyka zaprezentowanych tekstów wpisuje się w tezę, iż we współczesnym świecie bardzo mało czasu, przemyśleń oraz studiów poświęca się problemom społeczności muzułmań- skiej, a dokładnie czeczeńskiej a także przeszłość polityczna koncepcji dynastii Romanowych w Imperium Rosyjskim. Zaniechanie dalszych badań nad powyższymi zagadnieniami powoduje, iż dzisiejsze społeczeństwo zaprzestaje pamiętać o problemach społeczności czeczeńskiej a także już nie wraca do wielkich wydarzeń z życia Imperium Rosyjskiego, którego poszczególni carowie i carycy na trwałe wpisali się w annały historię radziecką a później rosyjską. Autorzy mają świadomość, iż nie do końca wyczerpali poruszony casus w tej kwestii, jednak mają oni nadzieję, iż niniejsza publi- kacja będzie dość wyraźnym impulsem do prowadzenia dalszych badań pod tym kątem oraz stanie się przyczyn- kiem do dyskusji w gronie akademickim. Również należy zaznaczyć na koniec, iż w tejże monografii wykorzystano wiele czarno-białych oraz kolorowych zdjęć a także tabele, aby móc łatwiej zrozumieć pewne zaistniałe zjawiska oraz zapamiętać w nieskomplikowany sposób sylwetki poszcze- 5 e-bookowo gólnych carów rosyjskich. Na koniec autorzy wzmiankują o ważnej dacie dla narodu czeczeńskiego i rosyjskiego. Otóż 11 grudnia 2015 roku oddano do druku niniejszą publikację a 21 lat temu czyli w roku 1994, rozpoczęła się od godziny 7 rano pierwsze wojna czeczeńska, która trwała do 31 sierpnia 1996 roku i objęła całe terytorium dzisiejszej republiki cze- czeńskiej. Izabela Plesiewicz-Świerczyńska Kamil Pietrasik Łódź, 11 grudnia 2015 6 e-bookowo Spis treści Wstęp Izabela Plesiewicz-Świerczyńska Narodziny i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego w XVII-XX wieku 5 7 Kamil Pietrasik 55 Sprawy czeczeńskie. Piłka nożna i uchodźstwo na przykła- dzie kobiet i dzieci w latach 1994-2004 Kamil Pietrasik Zjawisko uchodźstwa muzułmanów czeczeńskich do Polski na przykładzie kobiet i dzieci w latach 1994-2004 Grzegorz Janiszewski Recenzja 73 93 95 e-bookowo
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Historia i funkcjonowanie Imperium Rosyjskiego do XX w. Społeczno-kulturalne zagadnienia narodowości czeczeńskiej w XXI w.
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: