Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 004209 21764420 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium - ebook/pdf
Hiszpański. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-480-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Hiszpański. Gramatyka z ćwiczeniami' to książka przeznaczona dla wszystkich uczących się języka hiszpańskiego, a zwłaszcza dla uczniów, studentów, maturzystów i osób przygotowujących się do egzaminów językowych DELE. To pomoc, która przyda się na każdym etapie nauki, gdyż zawiera zarówno obszerne wyjaśnienia teorii, jak i ćwiczenia pomagające utrwalić dane zagadnienia. Chcesz zrobić powtórkę z gramatyki hiszpańskiej? Nie pamiętasz wzoru odmiany albo ważnej konstrukcji językowej? Sięgnij po repetytorium Lingo!

Główne zalety:

- wszystkie istotne zagadnienia gramatyczne: części mowy, tryby, zdania warunkowe, informacje o składni,  leksyce, ortografii i fonetyce

- przejrzysty układ oraz staranna szata graficzna

- ćwiczenia ułatwiające opanowanie materiału, zawsze z kluczem

- quiz, pomocne dodatki

- dla początkujących i zaawansowanych

Repetytorium obejmuje poziomy A1, A2 i B1 oraz przygotowuje do B2 zgodnie z klasyfikacją ESOKJ Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I K S Ń A P Z S I H HISZPAŃSKII Gramatyka eBOOK z ćwiczeniami • Wszystkie najważniejsze zagadnienia gramatyczne z przykładami • Ćwiczenia sprawdzające opanowanie materiału po każdym rozdziale • Dla początkujących i zaawansowanych wydawnictwo LINGO Danuta Zgliczyńska Repetytorium HISZPAŃSKI Gramatyka z ćwiczeniami Konsultacja językowa: Francisco Javier Villaverde González Autorka: Danuta Zgliczyńska Konsultacja językowa części gramatycznej: Francisco Javier Villaverde González Autorka dodatku*: Ewelina Korycińska Konsultacja dodatku*: María Dolores Rodríguez Román Redakcja: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © ChiccoDodiFC / Fotolia.com Redaktor serii: Marek Jannasz © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2016 *Dodatek „Jak to powiedzieć, czyli gramatyka w działaniu” opracowano z wykorzystaniem materiałów z książki „Hiszpański na poziomie” autorstwa Eweliny Korycińskiej, Wydawnictwo Lingo, Warszawa 2012. www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-383-1 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-480-7 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści Wstęp ....................................................................................................... 7 1. Rodzajnik El artículo .......................................................................... 9 Rodzajniki nieokreślone ...............................................................................10 Rodzajniki określone ...................................................................................11 Opuszczanie rodzajnika ...............................................................................12 Rodzajnik nijaki lo........................................................................................ 12 Ćwiczenia ...................................................................................................13 2. Rzeczownik El sustantivo ...............................................................17 Rodzaj rzeczowników ..................................................................................18 Liczba mnoga .............................................................................................18 Zdrobnienia – diminutivos ...........................................................................19 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne .........................................................19 Rzeczowniki złożone (czasownik + rzeczownik) .........................................20 Ćwiczenia ...................................................................................................20 3. Przymiotnik El adjetivo ....................................................................23 Rodzaj przymiotnika (końcówki) ..................................................................24 Liczba mnoga przymiotnika .........................................................................24 Miejsce w zdaniu ........................................................................................25 Stopniowanie przymiotników .......................................................................25 Ćwiczenia ...................................................................................................26 4. Zaimek El pronombre .......................................................................29 Zaimki osobowe ..........................................................................................30 Zaimki zwrotne ............................................................................................31 Zaimki wskazujące ......................................................................................31 Zaimki dzierżawcze .....................................................................................32 Zaimki pytające i względne ..........................................................................33 Zaimki nieokreślone.....................................................................................36 Ćwiczenia ...................................................................................................38 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 5. Przysłówek El adverbio ....................................................................41 Przysłówki miejsca .....................................................................................42 Przysłówki sposobu ....................................................................................43 Przysłówki „miary” .....................................................................................44 Przysłówki czasu ........................................................................................45 Przysłówki przeczenia (negación)................................................................ 46 Przysłówki twierdzenia (afirmación)............................................................. 47 Przysłówki wątpliwości (duda)..................................................................... 48 Stopniowanie przysłówków .........................................................................49 Ćwiczenia ...................................................................................................50 6. Spójniki i zwroty wykrzyknikowe  Conjunciones e interjecciones .....................................................53 Podstawowe spójniki ..................................................................................54 Rodzaje i zastosowanie zwrotów wykrzyknikowych .....................................55 Ćwiczenia ...................................................................................................56 7. Liczebnik El numeral ........................................................................59 Liczebniki główne ........................................................................................60 Liczebniki porządkowe ................................................................................61 Podawanie dat i godzin ................................................................................62 Liczebniki mnożne, ułamkowe i zbiorowe.....................................................63 Ćwiczenia ...................................................................................................65 8. Przyimek La preposición .................................................................69 Podstawowe przyimki .................................................................................70 Przyimki miejsca .........................................................................................72 Ćwiczenia ...................................................................................................73 9. Czasownik El verbo ...........................................................................77 Bezokolicznik – infinitivo, grupy czasowników – -ar, -er, -ir .............................78 Imiesłów nieodmienny – Gerundio ......................................................................79 Forma participio.pasado – imiesłów przymiotnikowy bierny ..............................80 Ćwiczenia ...................................................................................................81 10. Tryb oznajmujący Indicativo ..........................................................85 Czas teraźniejszy presente.de.indicativo .......................................................86 Czasy przyszłe futuro.simple i futuro.compuesto ..........................................87 Czasy przeszłe ............................................................................................89 Ćwiczenia ...................................................................................................93 4 S p i s t r e ś c i 11. Tryb łączący Subjuntivo ..................................................................95 Czas teraźniejszy presente.de.subjuntivo ......................................................96 Czasy przeszłe ............................................................................................97 Zastosowanie trybu łączącego subjuntivo..................................................... 99 Ćwiczenia .................................................................................................106 12. Tryb rozkazujący Imperativo ....................................................... 109 Ćwiczenia .................................................................................................111 13. Tryb warunkowy El modo potencial ......................................... 115 Tryb warunkowy prosty – condicional.simple .............................................116 Tryb warunkowy złożony – modo.potencial.compuesto .............................117 Ćwiczenia .................................................................................................118 14. Czasowniki częściowo nieregularne  Los verbos parcialmente irregulares ....................................... 121 Grupa „e:ie,.i” ..........................................................................................122 Grupa „o:ue” ............................................................................................123 Grupa „c:zc” ............................................................................................124 Grupa „c:j”................................................................................................ 125 Grupa „u:uy”............................................................................................. 125 Ćwiczenia .................................................................................................126 15. Zdania warunkowe  Condicionales .................................................................................. 129 Zdania warunkowe rzeczywiste I ...............................................................130 Zdania warunkowe możliwe II ....................................................................130 Zdania warunkowe nierzeczywiste III .........................................................131 Ćwiczenia .................................................................................................132 16. Zdania bezpodmiotowe i zwroty nieosobowe  Las oraciones y construcciones impersonales .................... 135 Ćwiczenia .................................................................................................137 17. Wybrane zagadnienia składni Temas selectos de sintaxis ..139 Znaczenie i zastosowanie czasowników haber, estar i ser ...........................140 Strona bierna ............................................................................................141 Mowa zależna ...........................................................................................141 Dopełnienie bliższe i dalsze .......................................................................143 Przeczenie w zdaniu ..................................................................................144 Ćwiczenia .................................................................................................145 www.WydawnictwoLingo.pl 5 S p i s t r e ś c i 18. Wybrane zagadnienia leksyki  Temas selectos de vocabulario (léxico) ................................. 149 Przydatne zwroty czasownikowe i idiomatyczne – perifrasis.verbales .........150 Skróty (abreviaturas) i skrótowce (siglas,.acrónimos) ..............................152 Najczęsciej spotykane przyrostki (sufijos) i przedrostki (prefijos)................ 156 Ćwiczenia .................................................................................................158 19. Ortografia i fonetyka Ortografía y fonética .......................... 161 Zasady wymowy .......................................................................................162 Akcent ......................................................................................................163 Podstawowe zasady interpunkcji (reglas.de.puntuación)............................164 Ćwiczenia .................................................................................................167 Ćwiczenia bonusowe dla pilnych studentów ................................. 169 Quiz .............................................................................................................. 173 Tabele form i odmian podstawowych czasowników nieregularnych .......................................................................................... 181 DODATEK Jak to powiedzieć, czyli gramatyka w działaniu .......................... 187 6 Wstęp Mówiąc w języku ojczystym, raczej nie zastanawiamy się nad regułami, które nim rządzą. Stosujemy je automatycznie. Jednak kiedy uczymy się języka obcego, większość z nas napotyka na trudności związane z gramatyką i jej zasadami. Dlatego też tworzyliśmy to kompendium z myślą o nurtujących Was pytaniach dotyczących hiszpańskiej gramatyki i jej zastosowania w życiu codziennym. „Hiszpański. Gramatyka z ćwiczeniami” na pewno przyda się do powtórki przed maturą, egzaminami DELE (poziom od A1 do B2) lub po prostu – kiedy będziecie mieli wątpliwości związane np. z prawidłowym zastosowaniem właściwego trybu, formy czasownika lub zaimka. Książka zawiera 19 rozdziałów składających się z części teoretycznej wraz z ćwiczeniami, tabelę czasowników nieregularnych, bonusowe ćwiczenia dla pilnych studentów, quiz gramatyczny (obejmujący wszystkie zagadnienia gramatyczne z repetytorium) oraz bardzo przydatny rozdział o „gramatyce w działaniu”, czyli o tym, jak wyrażać swoje myśli i uczucia po hiszpańsku zgodnie z zasadami gramatycznymi. Quiz może sprawdzić Waszą wiedzę po powtórzeniu całego materiału lub być punktem wyjściowym – testem sprawdzającym, które tematy należy powtórzyć. Jest to gramatyka praktyczna, nie akademicka, więc znajdziecie tutaj tylko to, co będzie dla Was przydatne w prawidłowej codziennej komunikacji w języku hiszpańskim. Nie przekazujemy Wam teorii, która nie ma zastosowania w życiu. Pisząc ćwiczenia i przykłady, staraliśmy się stosować żywy język hiszpański, słownictwo i wyrażenia używane przez Hiszpanów na co dzień w mowie i w piśmie. Prezentowane normy i zasady gramatyczne odnoszą się do tradycyjnej, współczesnej wersji języka używanej przede wszystkim w Hiszpanii. Mamy nadzieję, że dzięki naszej książce zaprzyjaźnicie się z gramatyką, a hiszpański stanie się Waszym ulubionym językiem. Autorka wraz z zespołem Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 1. Rodzajnik  El artículo 9 unaunasunolounosunos laselunas los la R o d z a j n i k 1. Rodzajnik El artículo W języku hiszpańskim wyróżniamy rodzajniki, które są dostosowane do rzeczownika zarówno pod względem rodzaju, jak i liczby: •. nieokreślone (artículo.indefinido) un/una/unos/unas – un camarero (kelner), unos camareros, una camarera (kelnerka), unas camareras; •.określone (artículo.definido) el/la – el camarero, la camarera. Rodzajniki nieokreślone Rodzaj męski: l.poj. un chico (chłopiec) un elefante (słoń) un perro (pies) Rodzaj żeński: l.poj. una chica (dziewczyna) una lámpara (lampa) l.mn. unos chicos (chłopcy) unos elefantes (słonie) unos perros (psy) l.mn. unas chicas (dziewczyny) unas lámparas (lampy) Rodzajniki nieokreślone pojawiają się w zdaniu: •.kiedy o danej rzeczy wspominamy po raz pierwszy: Como un bocadillo – Jem kanapkę; Escribe una carta a su novio – Pisze list do swojego chłopaka; •.dla określenia osoby/rzeczy o znaczeniu ogólnym, jednym z wielu: Buscamos una niñera – Szukamy opiekunki (bliżej nieokreślonej, jakiejś); •.po czasowniku hay (być/znajdować się): En la mesa hay unos libros – Na stole są książki (nieokreślone, jakieś książki). 10 ROZDZIAł 1 Rodzajniki określone Rodzaj męski: l.poj. el tigre (tygrys) el coche (samochód) el entrenador (trener) Rodzaj żeński: l.poj. la falda (spódnica) la canción (piosenka) la ventana (okno) l.mn. los tigres (tygrysy) los coches (samochody) los entrenadores (trenerzy) l.mn. las faldas (spódnice) las canciones (piosenki) las ventanas (okna) Rodzajniki określone stosujemy: •.kiedy już wiemy, o którą rzecz chodzi: El bocadillo no es de jamón – Ta kanapka nie jest z szynką; La carta no es muy larga – Ten list nie jest długi; •.jeśli mówimy o czymś jedynym, wyjątkowym – niepowtarzalnym: El universo no tiene límites – Wszechświat nie ma początku ani końca; •. przy nazwach stron świata: el Norte (północ), el Sur (południe), el Este (wschód), el Oeste (zachód); •. kiedy mówimy o pojęciach abstrakcyjnych: El amor es bonito – Miłość jest piękna; La juventud no es eterna – Młodość nie jest wieczna. www.WydawnictwoLingo.pl 11 R o d z a j n i k Opuszczanie rodzajnika W języku hiszpańskim nie zawsze musimy stosować rodzajniki. Czasem rzeczownik może pojawić się sam. W następujących sytuacjach możemy opuścić rodzajnik: •. po czasowniku ser (być)/ser nombrado (zostać mianowanym)/ser elegido (zostać wybranym), kiedy mówimy o narodowości, zawodzie lub tytule: Su padre es empresario – Jego ojciec jest biznesmenem; Obama fue elegido presidente – Obama został wybrany na prezydenta; •. po czasowniku tener (mieć) w zaprzeczeniu oraz po sin (bez): No tengo dinero – Nie mam pieniędzy; Sin paciencia no consigues nada – Bez cierpliwości nic nie osiągniesz; •. kiedy mówimy o pewnej ilości, części danego rzeczownika: Compro una botella de vino – Kupuję butelkę wina; La hamburgesa es con mayonesa – Hamburger jest z majonezem; •. kiedy rzeczownik stanowi określenie innego rzeczownika: Tengo que comprar la ropa de invierno – Muszę kupić ubrania zimowe; Ya se ha puesto su vestido de novia – Już założyła suknię ślubną (panny młodej). Rodzajnik nijaki lo Rodzajnik nijaki lo różni się od zwykłych rodzajników przede wszystkim tym, że nie jest związany z rzeczownikiem. Używamy go z: •. przymiotnikiem, przysłówkiem lub formą participio.pasado (imiesłów bierny), żeby utworzyć wyra- żenie o znaczeniu abstrakcyjnym: Lo malo es que no veo nada – Niedobrze, że nic nie widzę; Demostraron lo bueno de este país – Pokazali dobre strony tego kraju; Lo ocurrido ayer en la fiesta de María fue un malentendimiento – To, co się wczoraj stało na imprezie Marii, to było nieporozumienie. 12 ROZDZIAł 1 •. przymiotnikiem i przysłówkiem + que, w znaczeniu „jak bardzo”, w celu podkreślenia danej cechy, stanu lub wykonywanej czynności, sposobu jej realizacji: Mira, lo rápido que nada este chico – Patrz, jak szybko pływa ten chłopak; No te imaginas lo contenta que estoy de que nos vayamos de viaje – Nie masz pojęcia, jak bardzo się cieszę, że wyjeżdżamy; Lo bien que se está aquí … – Jak dobrze jest tutaj być…/Jak mi tu dobrze… •. lo + stopień wyższy przysłówka/przymiotnika + posible – znaczy „możliwie jak naj ....”, lo + sam stopień wyższy – znaczy „to, co naj.../naj...”: Tráemelo lo más pronto posible – Przynieś mi to jak najszybciej; Lo más interesante de este libro es el diálogo entre el diablo y el ángel – Najciekawszy w tej książce jest dialog diabła z aniołem; Cuenta todo lo más detalladamente posible – Opowiada wszystko możliwie jak najbardziej szczegółowo. •. w niektórych wyrażeniach z przyimkiem a wskazuje na sposób: a lo loco (w zwariowany sposób, szalony), a lo lejos (z dala/z daleka). Ćwiczenia 1. Wstaw rodzajnik un/el, una/la. 1. Tengo …….. falda. …….. falda es negra. 2. Veo a …….. coche. …….. coche es bonito. 3. Van a …….. restaurante nuevo. ……. restaurante está en el centro. 4. Manuel tiene …….. piso grande. …….. piso está en Barcelona. 5. Ve a …….. mujer en el bar. …….. mujer está llorando. 6. …….. Tierra tiene sólo una luna. www.WydawnictwoLingo.pl 13 R o d z a j n i k 2. Zastosuj poprawny rodzajnik lub zostaw puste miejsce. 1. …….. perro de Miguel está comiendo. 2. Mis padres tienen …….. cabaña en …….. montañas. 3. Pedro no tiene …….. coche. 4. …….. capital de España es Madrid. 5. ¿Me compras …….. bocadillos, por favor? 6. Yo soy …….. cantante. ¿Y tú? 3. Wstaw rodzajnik.el lub lo: a) ………. malo es que no hay nada de comer. b) Viajamos a Roma ………. lunes. c) ¿Has visto ………. rápido que escribe el niño? d) ………. Sr. Gonzáles está enfermo. e) Quédate con ………. bueno. 4. Wstaw właściwy rodzajnik określony lub nijaki: a) Siempre recordaré ……… bueno que fue el viaje. b) ……… domingo es el último día de la semana. c) Febrero es ……… segundo mes del año. d) No te imaginas ……… que te he extrañado. e) ……… agua del mar no es potable. 14 ROZDZIAł 1 f) Voy al cine todos ……… fines de semana. g) ……… más importante es ……… salud. h) Tenemos que tratar ……… problema del alcoholismo. i) ……… hombres del sur son morenos, ……… del norte son rubios. Klucz do ćwiczeń e) lo; 4. a) lo, b) el, c) el, d) lo, e) el, f) los, g) lo, la, h) el, i) los, los 1. 1.una/la, 2. un/el, 3. un/el, 4. un/el, 5. una/la, 6. La; 2..1. el, 2. una / las, 3. –, 4. la, 5. unos, 6. –; 3. a) lo, b) el, c) lo, d) el, www.WydawnictwoLingo.pl 15 2. Rzeczownik  El sustantivo cafecitosacacorchoshombres el librola gentemujerlos chicos R z e c z o w n i k 2. Rzeczownik El sustantivo Rodzaj rzeczowników W hiszpańskim mamy dwa rodzaje rzeczowników: męskie i żeńskie. •. Rzeczowniki męskie zazwyczaj zakończone są na samogłoskę -o lub spółgłoski -n, -r: el pelo (włosy), el médico (lekarz), el balón (piłka), el motor (silnik); •. Rzeczowniki żeńskie na ogół zakończone są na samogłoskę -a oraz spółgłoski -d, -z; żeńskie są też rzeczowniki z końcówką -ión: la cama (łóżko), la ciudad (miasto), la paz (pokój), la canción (piosenka); •. Jest jeszcze grupa rzeczowników, m.in. wszystkie z końcówką -ista lub niektóre zakończone na -e, które mogą być zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego, zmienia się tylko rodzajnik, np. el violinista/la violinista (skrzypek/skrzypaczka), el artista/la artista (artysta/artystka), el cantate/ la cantante (piosenkarz/śpiewak – piosenkarka/śpiewaczka). * rodzaj żeński rzeczowników zakończonych na -o najczęściej tworzymy poprzez wymianę -o na -a oraz dodając rodzajnik żeński, np. el lobo (wilk) – la loba (wilczyca), el gato (kot) – la gata (kotka), el hermano (brat) – la hermana (siostra) Liczba mnoga Jak ją tworzymy? Jeśli znasz angielski, wiesz, że w tworzeniu liczby mnogiej litera s jest bardzo przy- datna. I tak też jest w hiszpańskim. Liczbę mnogą rzeczowników tworzymy, dodając do rzeczownika -s lub -es: casa (dom) – casas (domy); gato (kot) – gatos (koty); tomate (pomidor) – tomates (pomidory). Do rzeczowników kończących się na spółgłoskę dodajemy końcówkę -es: balón (piłka) – balones (piłki); calamar (kalmar) – calamares (kalmary); ordenador (komputer) – ordenadores (komputery). Pamiętaj, że w rzeczownikach kończących się na spółgłoskę z, np. estupidez – estupideces w licz- bie mnogiej, z zamieniane jest na c. 18 ROZDZIAł 2 Zdrobnienia – diminutivos Zdrobnienia w języku hiszpańskim są wszechobecne. A jak je tworzyć? Poniżej znajdziesz wskazówki: •. zdrobnienia najczęściej tworzone są za pomocą końcówek: -ito, -cito, -ececito, -illo, -ecillo, -ececillo El pie (stopa) – piececito, piececillo (nóżka) El café (kawa) – cafecito, cafecillo (kaweczka) El chico (chłopak) – chiquito (chłopaczek, też jako przymiotnik: malutki) El pez (ryba) – pececito (rybka) Oczywiście te końcówki dostosowują się do rodzaju oraz liczby rzeczownika. Zdrobnienia od imion nie kierują się na ogół żadnymi regułami, a ich forma bywa zaskakująca – w niczym nie przypomina podstawowego imienia, np. José – Pepe Concepción – Concha, Conchita Dolores – Lola, Lolita Enrique – Quique Francisco – Paco, Paquito, Quico, Pancho, Curro José María – Chema Jesús – Chus, Suso, Chucho Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne W języku hiszpańskim możemy wyróżnić rzeczowniki policzalne (sustantivos.contables) i niepoliczal- ne.(sustantivos.incontables). • Pedro me ha prestado un libro muy interesante – Pedro pożyczył mi bardzo cie- kawą książkę. („książka” jest rzeczownikiem policzalnym); • En el comedor hay cuatro sillas – W jadalni są cztery krzesła. („krzesło” również jest rzeczownikiem policzalnym); • Tomo azúcar en mi café – Dodaję cukier do kawy. („cukier” jest rzeczownikiem niepoliczalnym, niepoprawne byłoby „liczenie” tego rodzaju rzeczownika np. „dos azucares” – „dwa cukry”); www.WydawnictwoLingo.pl 19 R z e c z o w n i k • En las montañas hay mucha nieve este invierno – Tej zimy w górach jest dużo śniegu. („śnieg” podobnie jak „cukier” jest rzeczownikiem niepoliczalnym, nie można go policzyć jak np. książek lub krzeseł) Rzeczowniki złożone (czasownik + rzeczownik) Wiele rzeczowników hiszpańskich składa się z trzeciej osoby liczby pojedynczej czasownika i liczby mnogiej rzeczownika. Tego rodzaju rzeczowniki nie zmieniają się w liczbie mnogiej (liczbę mnogą przyjmują tylko ich rodzajniki), np. el guardaespaldas (guardar – chronić/strzec, espaldas – plecy) – ochroniarz; el sacacorchos (sacar – wyjmować/wyciągać, corchos – korki) – korkociąg; el lavaplatos (lavar – myć, platos – naczynia, talerze) – zmywarka; el rascacielos (rascar – drapać, cielos – niebo, niebiosa) – drapacz chmur. Ćwiczenia 1. Utwórz zdrobnienia poniższych rzeczowników. a) silla – ............................................. e) mesa – ................................................. b) casa – ............................................. f) ventana – ............................................. c) café – .............................................. g) hermano – .......................................... d) pez – ............................................... 2. Utwórz liczbę mnogą. 1. una canción – ..............................; 5. un libro – .....................................; 2. un gato – .....................................; 6. el regalo – ....................................; 3. una frambuesa – ..........................; 4. un mes – ......................................; 7. el coche – .....................................; 8. el billete – .....................................; 20 ROZDZIAł 2 9. la mujer – ....................................; 10. la niña – ....................................; 3. Wskaż, który z tych rzeczowników jest rzeczownikiem niepoliczalnym (sustantivo.incontable), a który policzalnym (sustantivo.contable). a) Había mucha nieve, y no pude llegar temprano a clases. b) Es sólo un niño, pero sabe mucho sobre ciencia. c) Jaime lee el libro de grámatica porque tiene que estudiar para el examen. d) Hemos comprado un poco de pan de trigo. e) María tiene tres hermanas. 4. Utwórz rzeczowniki złożone łącząc części wyrazów z kolumny A z częściami z kolumny B: A: para lava abre cumple caza B: latas años guas talentos manos Klucz do ćwiczeń cumpleaños, cazatalentos zalny, examen – policzalny, d) pan de trigo – niepoliczalny, e) hermanas – policzalny; 4. paraguas, lavamanos, abrelatas, 3. a) nieve – niepoliczalny, clases – policzalny, b) niño – policzalny, ciencia – niepoliczalny, c) libro de gramática – polic- unas frambuesas, 4. unos meses, 5. unos libros, 6. los regalos, 7. los coches, 8. los billetes, 9. las mujeres, 10. las niña; 1. a) sillita, b) casita, c) cafecito, d) pececito, e) mesita, f) ventanilla, g) hermanito; 2. unas canciones, 2. unos gatos, 3. www.WydawnictwoLingo.pl 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański. Gramatyka z ćwiczeniami. Repetytorium
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: