Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00208 006882 21546527 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański. Kurs dla początkujących - ebook/pdf
Hiszpański. Kurs dla początkujących - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7892-347-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli szukasz książki, która pomoże Ci przyswoić mocne podstawy języka hiszpańskiego,

'Hiszpański. Kurs dla początkujących' wydawnictwa Lingo jest w sam raz dla Ciebie!

 

Zalety kursu:

- współczesny język, przydatne słówka i zwroty

- gramatyka w pigułce, proste i klarowne objaśnienia

- po każdej lekcji ćwiczenia z kluczem

- pomocne dodatki:  tablice z przydatnymi informacjami, słowniczek hiszpańsko-polski

 

 

Języki NIEobce z Lingo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

hiszpańsKii Kurs dla początkujących Dobr y na start! i K s ń a p z s i h eBOOK hiszpański kurs dla początkujących Autorki: Julia Możdżyńska, Małgorzata Szczepanik, Justyna Jannasz, Danuta Zgliczyńska Konsultacja i redakcja językowa: Ana Fornet, Francisco Javier Villaverde González, W.D. Juan Redaktor serii: Anna Laskowska Korekta: Marek Kowalik, Paweł Pokora Projekt okładki serii i opracowanie graficzne: Klara Perepłyś-Pająk Zdjęcie na okładce: © gmeviphoto / Fotolia.com; © daboost / Stock Photo © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2015 www.jezykinieobce.pl ISBN: 978-83-7892-321-3 ISBN wydania elektronicznego: 978-83-7892-347-3 Skład i łamanie: Klara Perepłyś-Pająk Spis treści S p i s t r e ś c i Wstęp .......................................................................................... 7 Lekcja 1. Lekcja 2. Lekcja 3. Lekcja 4. Cómo saludar Przywitaj się Zasady wymowy ........................................................................... 8 Un encuentro casual Przypadkowe spotkanie Gramatyka: zaimki osobowe, odmiana czasowników w czasie presente, odmiana czasowników zwrotnych, odmiana czasowników ser, estar, ir, rodzaj męski i żeński rzeczowników .....15 En el aeropuerto Na lotnisku Gramatyka: konstrukcja peryfrastyczna estar + gerundio, tworzenie gerundio, odmiana czasowników tener, coger, tworzenie przeczenia, użycie nada, ningún, nadie, nunca, rodzajniki określone i nieokreślone, tworzenie liczby mnogiej rzeczownika ................................................................................21 Una habitación doble Pokój dwuosobowy Gramatyka: zaimki wskazujące, zaimki dzierżawcze, czasowniki nietypowe volver, dormir, acostarse, costar, podawanie godzin, liczby ..........................................................................................30 Lekcja 5. Szybka powtórka ...............................................................37 Lekcja 6. Habla con ella Porozmawiaj z nią Gramatyka: tworzenie pytań, użycie czasowników parecer/gustar, konstrukcja ir a + bezokolicznik, czasowniki poder, querer.........40 www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i Lekcja 7. Lekcja 8. Lekcja 9. El viaje en taxi Podróż taksówką Gramatyka: tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, przymiotników, użycie también, tampoco, przyimek de, czasowniki pedir, reír, servir, czasownik ir i przyimki en, de i a .....47 Conocer el futuro – los horóscopos Poznajmy przyszłość – horoskopy Gramatyka: czas futuro simple, czasownik haber, czasowniki nietypowe conocer, traducir, merecer .......................54 ¡Vamos a comer! Idziemy jeść! Gramatyka: dopełnienie bliższe i dalsze, zdania wykrzyknikowe, odmiana czasowników saber i traer, liczebniki, liczby porządkowe .......................................................................61 Lekcja 10. Szybka powtórka ...............................................................70 Lekcja 11. Lekcja 12. Lekcja 13. El wifi WiFi Gramatyka: czasowniki nietypowe pensar, empezar, entender, dni i miesiące, podawanie daty, stopniowanie przymiotników, użycie muy i mucho, przyimek a ..................................................73 Las rebajas Przeceny Gramatyka: przyimek en, czas przeszły pretérito perfecto, tworzenie participio, czasownik nieregularny caber, tworzenie stopnia najwyższego absolutnego poprzez końcówkę -ísimo, kolory ..........................................................................................82 El baile o el cine Taniec czy kino Gramatyka: zaimki używane z przyimkami, przyimek por i para, tryb rozkazujący Imperativo, czasowniki nieregularne, czasowniki zwrotne w trybie rozkazującym ..................................90 4 S p i s t r e ś c i Lekcja 14. Salir con un español Randkowanie z Hiszpanem Gramatyka: czas przeszły Pretérito Indefinido, tryb łączący – Subjuntivo ............................................................97 Lekcja 15. Szybka powtórka .............................................................106 Lekcja 16. Lekcja 17. Lekcja 18. Lekcja 19. Buscando empleo Poszukiwania pracy Gramatyka: konstrukcja haber que, użycie mismo, czasowniki ser i estar przy podawaniu zawodów, dejar de + bezokolicznik, konstrukcja a lo mejor, Currículum Vítae ...................................109 El fin de semana en la costa Weekend nad morzem Gramatyka: czas pretérito imperfecto de indicativo, określniki czasu, które łączą się z imperfecto, tworzenie przysłówków od przymiotników, użycie czasownika hacer przy opisywaniu pogody, pory roku .....................................................................116 El viaje en tren Podróż pociągiem Gramatyka: czasownik pensar z przyimkami en i de, użycie bueno, bien, określniki czasu, zdanie warunkowe I stopnia, spójnik y, użycie tan, tanto .........................................123 El robo Kradzież Gramatyka: przeczenie w trybie rozkazującym, opis wyglądu przy pomocy czasownika ser, opis wyglądu za pomocą czasownika tener, konstrukcja acabar de + bezokolicznik ........129 Lekcja 20. Szybka powtórka .............................................................135 21. Tablice .....................................................................................138 22. Słowniczek hiszpańsko-polski .............................................143 www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wstęp W s t ę p Hiszpański. Kurs dla początkujących Jeśli szukasz podręcznika, który pozwoli Ci szybko nauczyć się języka hiszpańskiego i umożliwi swobodną komunikację w codziennych sytuacjach – kurs Lingo jest w sam raz dla Ciebie! Zadaniem pierwszych dwóch rozdziałów jest łagodnie wprowadzić Cię w specy­ fikę języka hiszpańskiego – znajdziesz tu m.in. zapis fonetyczny który podpowie Ci, jak wymawiać poszczególne słowa i zdania, oraz odrobinę teorii dotyczącej zasad wymo­ wy. Poznasz tu też najważniejsze zwroty grzecznościowe i podstawowe czasowniki. Każda kolejna jednostka lekcyjna składa się z dialogu wraz z tłumaczeniem oraz pytań, dzięki którym możesz sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś tekst. Ponadto czekają na Ciebie dwie porcje najważniejszych słówek i zwrotów a także zwięzłe objaśnienie gramatyki. Każdą lekcję kończymy ćwiczeniami wraz z kluczem. Dla ułatwienia wszystkie słówka zamieściliśmy także na końcu książki w formie wygodnego słowniczka. Znajdziesz tam również tablice, które mogą być pomocne, jeśli będziesz chciał szybko sprawdzić różne ważne informacje. Wierzymy, że z kursem Lingo nauka języka hiszpańskiego stanie się czystą przyjemnością. Z życzeniami powodzenia Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 C ó m o s a l u d a r 1. Cómo saludar Dialog 1 a: Permitame que me presente, soy Josefa Flores. B: Mucho gusto, Josefa. Yo me llamo Jordi Calm ¿Conoce usted bien Barcelona? a: Sí, vengo aquí de vez en cuando por asuntos de trabajo.... Dialog 2 C: Es la tercera vez que estoy en España y hablo un poco de español. D: Pero usted lo habla muy bien, lo entiendo todo. C: Es usted muy amable, hago todo lo posible, pero es difícil. Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe Dla ułatwienia w pierwszych dwóch lekcjach podajemy w nawiasach kwadratowych uproszczony zapis wymowy zwrotów. Więcej o wymowie – w dalszej części kursu. ¿Cómo estás? (jeśli jesteśmy na ty) ¿Cómo está usted? (jeśli jeste- śmy na pan) [komo estas?/komo esta ustet?] – Co słychać? Hola [ola] – Cześć Buenos días (rano), buenas tardes (po południu), buenas noches (wieczorem) (błenos dijas/błenas tardes/błenas noćes] – Dzień dobry Adiós [adjos] – Do widzenia Hasta luego [asta lułego] – Do zobaczenia Buenas noches [błenas noćes] – Dobranoc Lo siento. Discúlpeme. [lo sjento. diskulpeme.] – Przepraszam. (przykro mi) Perdón,... [perdon] – Przepraszam,... (zwracając się do kogoś) De nada. [de nada] – Nie ma za co. No hay de qué. [no aj de ke] – Nie szkodzi. 8 LeKCJA 1  Muchas gracias a usted. [mućas grasjas a ustet] – Bardzo pani dziękuję. Con gusto. [kon gusto] – Z przyjemnością. ¿Puedo? [płedo?] – Czy mogę? ¿Habla usted inglés? [abla ustet ingles?] – Czy mówi pani po angielsku? Tłumaczenie (Przywitaj się) Dialog 1. A: Pozwoli pan, że się przedstawię, Josefa Flores. B: Bar- dzo mi miło, pani Josefo. Ja nazywam się Jordi Calm. Zna pani dobrze Barcelo- nę? A: Tak, przyjeżdżam tu od czasu do czasu w sprawach służbowych... Dialog 2. C: Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mówię trochę po hiszpańsku. D: Ale mówi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem. C: Bardzo pani miła, sta- ram się, ale to bardzo trudne. Więcej słówek i zwrotów ¿Qué es eso? [ke es eso?] – Co to? ¿Está seguro? [esta seguro?] – Jest pan pewien? Estoy seguro de que… [estoj seguro de ke...] – Jestem pewny, że... ¿Cómo se llama eso en español? [komo se jama eso en espańol?] – Jak to się nazywa po hiszpańsku? ¿Puede repetirlo, por favor? [płede repetirlo, por fawor?] – Może pan/pani to powtórzyć? No hablo bien el español. [no ablo bjen el espańol] – Nie mówię dobrze po hiszpańsku. No le entiendo. [no le entjendo] – Nie rozumiem pana. No entiendo. [no entjendo] – Nie rozumiem. ¡No le oigo bien! [no le ojgo bjen!] – Nie słyszę pana dobrze! Hable más despacio, por favor. [able mas despasjo, por fawor] – Proszę mówić wolniej. www.WydawnictwoLingo.pl 9 C ó m o s a l u d a r  Soy polaco/polaca. [soj polako/polaka] – Jestem Polakiem/Polką. Tengo treinta años. ¿Y usted? [tengo trejnta ańos. i ustet?] – Mam 30 lat. A pan? Me llamo... [me jamo...] – Nazywam się... Este es mi número de teléfono, por favor. [este es mi numero de telefono, por fawor] – Oto mój numer telefonu. Aquí tiene mi tarjeta, por favor. [aki tjene mi tarheta, por fawor] – Proszę, oto moja wizytówka. Su nombre y apellido, por favor. [su nombre i apejido, por fawor] – Poproszę o pańskie imię i nazwisko. ¿Cómo se llama usted? [komo se jama ustet?] – Jak się pan (pani) nazywa? Wymowa Wy mo wa ję zy ka hisz pań skie go jest ła twiej sza dla Po la ka, niż wy mo wa ję zy ka pol­ skie go dla Hisz pa nów. Więk szość dźwię ków jest bar dzo po dob na, jed nak hisz pań­ ski nie wy ma ga tak wy ra zi stej ar ty ku la cji jak pol ski, w tym ję zy ku mó wi się jak by nie co bar dziej „od nie chce nia”. Trze ba pa mię tać, że po hisz pań sku wręcz na le ży sze rzej roz cią gać usta wy ma wia jąc „e” (choć po pol sku brzmi to ma ło ele ganc­ ko), oraz nie na le ży się krę po wać, że nie co se ple ni my wy ma wia jąc „s”. Mię dzy in ny mi ten wła śnie luz po wo du je, że jest to ję zyk tak mi ły dla ucha i dla wie lu osób – ję zyk two rzą cy nie zwy kły na strój. Po za tym jest do słow nie kil ka za sad, któ re trze ba pa mię tać, aby po praw nie wy ma wiać sło wa po hisz pań sku. • ¡ho la! po­dob­nie­jak­w­in­nych­j´­zy­kach­ro­maƒ­skich­o­li­te­rze­h­trze­ba­pa­mi´­taç­wy­∏àcz­ nie­przy­pi­sa­niu,­w­mo­wie­w­ogó­le­si´­jà­po­pro­stu­opusz­cza­(np.­¡ho la!­–­czeÊç­ –­czy­ta­si´­jak­[ola],­hom bre­–­cz∏o­wiek­–­[ombre]). 10 LeKCJA 1 • pie dad d­na­koƒ­cu­wy­ra­zu­nie­wy­ma­wia­si´­(np.­pie dad­–­li­toÊç­–­[pie da]).­W­in­nych­ miej­scach­wy­ma­wia­si´­jak­po­pol­sku,­cz´­sto­jed­nak­mniej­wy­raê­nie­al­bo­w­spo­ sób­zbli­˝o­ny­do­an­giel­skie­go­th­w­s∏o­wie­this.­ • b de bur ro, v de va ca ró˝­ni­ca­po­mi´­dzy­b­i­v­jest­w­hisz­paƒ­skim­ta­ka­jak­po­mi´­dzy­pol­skim­u­i­ó.­To­ zna­czy­tyl­ko­or­to­gra­ficz­na.­Dla­te­go­te˝­dzie­ci­nie­raz­u∏a­twia­jà­so­bie­spraw­dza­ nie­or­to­gra­fii­py­ta­jàc,­czy­w­da­nym­s∏o­wie­jest­b de bur ro­(jak­w­s∏o­wie­bur ro­ –­osio∏)­czy­te˝­v de va ca (jak­w­s∏o­wie­va ca­–­kro­wa).­Oba­dêwi´­ki­wy­ma­wia­ si´­luê­no,­jak­coÊ­po­mi´­dzy­pol­ski­mi­b­a­w,­a­w­nie­któ­rych­przy­pad­kach­jak­b.­ Wy­raê­nie­ ar­ty­ku­∏o­wa­ny­ pol­ski­ dêwi´k­ w­ w­ hisz­paƒ­skim­ nie­ wy­st´­pu­je,­ a­ dla­ nie­któ­rych­Hisz­pa­nów­jest­trud­ny­do­wy­mó­wie­nia. • zor ro, ce bol la Je­dy­nym­ dêwi´­kiem­ w­ j´­zy­ku­ hisz­paƒ­skim­ ca∏­ko­wi­cie­ nie­obec­nym­ w­ j´­zy­ ku­ pol­skim,­ jest­ u˝y­wa­ny­ w­ od­mia­nie­ u˝y­wa­nej­ w­ Hisz­pa­nii­ dêwi´k­ zbli­˝o­ny­ do­ an­giel­skie­go­ bez­dê­wi´cz­ne­go­ th,­ jak­ w­ an­giel­skim­ s∏o­wie­ to­oth.­ Dêwi´k­ ten­jest­or­to­gra­ficz­nie­za­pi­sy­wa­ny­ja­ko­z­(np.­w­wy­ra­zie­zor ro­–­lis)­lub­ja­ko­ c­w­po­∏à­cze­niu­z­e­lub­i (np.­ce bol la­–­ce­bu­la­i­ci ne­–­ki­no).­W­od­mia­nach­ ame­ry­kaƒ­skich­j´­zy­ka­hisz­paƒ­skie­go­dêwi´k­ten­nie­wy­st´­pu­je,­a­s∏o­wa­po­da­ne­ w­przy­k∏a­dach­wy­ma­wia­si´­ja­ko­[sor ro],­[se bo ja],­[si ne]. • co la w­in­nych­kon­fi­gu­ra­cjach­c wy­ma­wia­si´­jak­k (np.­co la­–­ogon­–­[ko la]) • ce bol la ll (jak­w­wspo­mnia­nym­ju˝­s∏o­wie­ce bol la­–­ce­bu­la)­jest­trak­to­wa­ne­w­s∏ow­ni­ku­ jak­od­dziel­na­li­te­ra­al­fa­be­tu­i­wy­ma­wia­si´­jak­j. • mu cho ch –­wy­ma­wia­si´­jak­bar­dzo­mi´k­kie­pol­skie­cz,­dêwi´k­po­mi´­dzy­pol­skim­cz a ci,­(np.­w­wy­ra­zie­mu cho­–­du­˝o­–­[mu czio]). www.WydawnictwoLingo.pl 11 C ó m o s a l u d a r • ¡ja ja!, gen te, gi ta no dêwi´k,­któ­ry­w­pol­skim­za­pi­su­je­si´­ja­ko­ch,­po­hisz­paƒ­sku­jest­p∏yt­ki­i­twar­dy,­ a­w­pi­sow­ni­przed­sta­wia­si´­go­ja­ko­li­te­r´­j­(np.­w­¡ja ja!­–­[cha cha]­–­ha­ha!­ gdy­si´­ktoÊ­Êmie­je),­lub­g­w­po­∏à­cze­niu­z­li­te­ra­mi­e­lub­i (np. gen te­–­lu­dzie­–­ [chen te],­oraz­gi ta no­–­Cy­gan­–­[chi ta no]) • al ber gue, gu in da g­ w­ kon­fi­gu­ra­cji­ gue,­ gui­ wy­ma­wia­ si´­ jak­ pol­skie­ g­ i­ opusz­cza­ si´­ u,­ czy­li­ al ber gue –­ho­stal­–­[al ber ge],­gu in da­–­wi­Ênia­–­[gin da].­Bar­dzo­rzad­kie­sà­ s∏o­wa,­w­któ­rych­wy­ma­wia­si´­[gue]­wraz­z­u­lecz­i­ta­kie­ist­nie­jà.­Wów­czas­ sto­su­je­si´­li­te­r´­ü,­ozna­cza­jà­cà,­˝e­u­nie­jest­opusz­cza­ne­(np.­cigüeña­–­bo­cian­ –­[si gu eƒ ja]). • ¿qué qu ie res? po­dob­nie­jak­w­przy­pad­ku­gue­i­gui wy­glà­da­spra­wa­z­q wy­ma­wia­nym­jak „k”,­ czy­li­¿qué qu ie res?­–­cze­go­chcesz?­czy­ta­my­jak­[ke kie res].­W­prze­ci­wieƒ­ stwie­ do­ in­nych­ j´­zy­ków,­ li­te­ra­ q­ nie­ wy­st´­pu­je­ w­ in­nych­ kon­fi­gu­ra­cjach­ ni˝­ przed­ue­lub­ui,­a­g∏o­ska­„k”­jest­w­in­nych­przy­pad­kach­za­pi­sy­wa­na­ja­ko­c­(np.­ cu ader no­–­ze­szyt;­zob.­te˝­wy­˝ej­co la). • nie bla si, ni­ –­ za­wsze­ wy­ma­wia­ si´­ twar­do,­ to­ zna­czy­i­ od­dziel­nie­ od­s­ lub­n,­ bez­ zmi´k­cze­nia­(np­nie bla­–­mg∏a­wy­ma­wia­my­[nje bla],­sien to­–­czu­j´­[sjen to],­ Po lo nia­–­[Po lon ja]). • niña w­ prze­ci­wieƒ­stwie­ do­ twar­de­go ni – ñ wy­ma­wia­ si´­ mi´k­ko,­ jak­ pol­skie ƒ­ (np.­niña­–­dzi­dzia­–­[niƒ ja],­España­–­Hisz­pa­nia­– [espaƒ ja]). • la playa y yo y wy­ma­wia­si´­jak­pol­skie­j­(playa­–­pla­˝a­– [pla ja]).­Wy­jàt­kiem­jest­y­wy­st´­ pu­jà­ce­od­dziel­nie,­ja­ko­spój­nik­∏àcz­ny­t∏u­ma­czo­ny­na­pol­ski­ja­ko­i­lub­a­(la playa y yo­–­pla­˝a­i­ja­–­[la pla ja i jo]). 12 LeKCJA 1 • ¿dón de está mi gu itar ra? kto­oglà­da∏­Ki­le­rów­2­óch­nie­ma­wàt­pli­wo­Êci,­jak­wy­ma­wia­si´­hisz­paƒ­skie­rr.­ A­kto­nie­oglà­da∏…­w­ka˝­dym­ra­zie­to­chy­ba­naj­bar­dziej­roz­po­zna­wal­ny­dêwi´k­ w­j´­zy­ku­hisz­paƒ­skim,­twar­dy,­wy­raê­ny­i­wi­bru­jà­cy­–­ta­kie­rr­z­tem­pe­ra­men­tem­ (np.­gu itar ra­–­gi­ta­ra­–­[gi tar ra]). • el re stau ran te po­je­dyn­cze­r­wy­ma­wia­si´­jak­po­pol­sku,­ale­w­prze­ci­wieƒ­stwie­do­wszyst­kich­ in­nych­ dêwi´­ków­ jest­ on­ wy­raê­niej­szy­ od­ pol­skie­go­ od­po­wied­ni­ka,­ zw∏asz­cza­ je­˝e­li­wy­raz­roz­po­czy­na­si´­na­t´­li­te­r´.­Po­la­cy­nie­raz­wy­ma­wia­jà­ten­dêwi´k­tak,­ ˝e­Hisz­pa­nom­wy­da­je­si´,­˝e­to­jest l.­Tu­trze­ba­si´­po­sta­raç­(np.­el re stau ran te­ –­re­stau­ra­cja­–­[el rre stau ran te]). • me sa del do ctor Wi´kszoÊç­ s∏ów­ zakoƒczonych­ na­ samog∏osk´­ albo­ n­ lub­ s­ akcentuje­ si´­ tak­jak­po­polsku,­to­jest­na­przedostatnià­sylab´­(np.­mesa­–­stó∏).­Wyrazy­ zakoƒczone­na­spó∏g∏osk´­innà­ni˝­n­czy­s­akcentuje­si´­na­ogó∏­na­ostatnià­ sylab´­ (np.­ doctor –­ doktor).­ We­ wszystkich­ wyrazach­ akcentowanych­ nie­ zgodnie­z­powy˝szymi­zasadami­akcent­oznaczony­jest­graficznie­(np.­ángel –­anio∏,­música­–­muzyka).­Zaimki­wzgl´dne­w­pytaniach­i­zdaniach­wykrzyk­ nikowych­piszemy­z­akcentem­graficznym­(¿quién?­–­kto?,­¿dónde?­–­gdzie?,­ ¡qué guapa! –­ale­∏adna).­ • Vaya con Dios w­j´­zy­ku­hisz­paƒ­skim­wy­st´­pu­jà­po­∏à­cze­nia­dwóch­sa­mo­g∏o­sek,­zwa­ne­dy­fton­ ga­mi,­ w­ któ­rych­ jed­nà­ z­ nich­ (i­ lub­ e)­ trak­tu­je­ si´­ jak­ spó∏­g∏o­sk´.­ Wy­ra­zy­ za­wie­ra­jà­ce­ta­kie­zbit­ki­pod­le­ga­jà­po­za­tym­nor­mal­nym­za­sa­dom­ak­cen­to­wa­nia,­ a­wi´c­np.­s∏o­wo­Dios­–­Bóg­trak­tu­je­si´­jak­jed­no­sy­la­bo­we­i­ak­cent­pa­da­na­ g∏o­sk´­o­–­[dios].­W­przy­pad­ku,­gdy­sa­mo­g∏o­ski­two­rzà­ce­dy­ftong­ma­jà­byç­ trak­to­wa­ne­jak­dwie­sa­mo­g∏o­ski­(i­dwie­sy­la­by),­ozna­cza­si´­to­ak­cen­tem­gra­ ficz­nym­(np.­sangría­–­wi­no­z­owo­ca­mi). www.WydawnictwoLingo.pl 13 C ó m o s a l u d a r • ¡¿ Zda­nia­py­ta­jà­ce­i­wy­krzyk­nie­nia­sà­ozna­cza­ne­nie­tyl­ko­na­koƒ­cu,­lecz­tak­˝e­na­ po­czàt­ku­–­od­wró­co­nym­py­taj­ni­kiem­lub­wy­krzyk­ni­kiem.­Po­za­tym­in­ter­punk­cja­ ma­po­dob­ne­za­sa­dy­do­pol­skiej. • Wy jąt ki Od­ka˝­dej­re­gu­∏y­zda­rza­jà­si´­wy­jàt­ki,­jed­nak­w­wy­mo­wie­hisz­paƒ­skiej­sà­one­ nie­licz­ne­i­na­ogó∏­do­ty­czà­wy­ra­zów­ob­ce­go­po­cho­dze­nia.­Wy­jàt­kiem­jest­np.­ wy­st´­po­wa­nie­li­te­ry­w,­chy­ba­tyl­ko­w­rzad­ko­u˝y­wa­nym­s∏o­wie­wa ter­ozna­cza­ jà­cym­WC­i­wy­ma­wia­nym­[ba ter]. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański. Kurs dla początkujących
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: