Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00074 002378 20854147 na godz. na dobę w sumie
Hulajnoga w firmie - zasady używania przez pracowników, rozliczenie podatkowe oraz księgowe w księgach rachunkowych i pkpir - ebook/pdf
Hulajnoga w firmie - zasady używania przez pracowników, rozliczenie podatkowe oraz księgowe w księgach rachunkowych i pkpir - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 7
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-597-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Coraz popularniejszym sposobem przemieszczania się staje się jazda na hulajnodze. Jak się okazuje korzystają z nich nie tylko osoby prywatne, ale również przedsiębiorcy. Ci ostatni nabywają hulajnogi nie tylko dla siebie, ale także dla swoich pracowników. W opracowaniu zostało przedstawione jak rozliczać zakup hulajnóg na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z ewidencją w pkpir i księgach rachunkowych.
1. Wydatki na zakup hulajnóg w kosztach podatkowych
1.1. Hulajnogi wykorzystywane przez przedsiębiorców
Wydatek na zakup hulajnogi nie został wprost wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorcę pod warunkiem, że wykaże on związek tego zakupu z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z całą pewnością o takim związku można mówić, gdy podatnik udowodni, że umożliwia mu ona szybszy dojazd do siedziby firmy albo do kontrahentów. Każdorazowo należy jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Organy podatkowe mogą bowiem zakwestionować rozliczenie w kosztach zakupu hulajnogi w przypadkach, gdy pokonywane przez podatnika odległości z domu do miejsca wykonywania działalności gospodarczej albo do kontrahentów są bardzo duże i przekraczają jednorazowy zasięg hulajnogi (w przypadku hulajnóg elektrycznych jest to przeciętnie około 20-25 km na jednym ładowaniu). Również konieczność przewozu innym środkiem transportu materiałów koniecznych do wykonania świadczonych przez podatnika usług może wskazywać, że hulajnoga faktycznie nie jest wykorzystywana dla celów prowadzonej działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy, którzy zamierzają nabyć do działalności hulajnogę, muszą również pamiętać o art. 23 ust. 1 pkt 49 updof. (…)

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Hulajnogawfirmie 1 Hulajnogawfirmie–zasadyużywania przezpracowników,rozliczeniepodatkowe orazksięgowewksięgachrachunkowych i pkpir Zobaczwięcejinforlex.pl Coraz popularniejszym sposobem przemieszczania się staje się jazda na hu- lajnodze. Jak się okazuje korzystają z nich nie tylko osoby prywatne, ale rów- nież przedsiębiorcy. Ci ostatni nabywają hulajnogi zarówno dla siebie, jak i dla swoich pracowników. W raporcie przedstawiamy, jak rozliczać zakup hulajnóg na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z ewidencją w pkpir i księgach rachunkowych. 1.Wydatkinazakuphulajnógwkosztachpodatkowych 1.1.Hulajnogiwykorzystywaneprzezprzedsiębiorców Wydatek na zakup hulajnogi nie został wprost wyłączony z kosztów uzyskania przycho- dów. W związku z tym może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorcę pod warunkiem, że wykaże on związek tego zakupu z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Z całą pewnością o takim związku można mówić, gdy podatnik udowodni, że umożliwia mu ona szybszy dojazd do siedziby firmy albo do kontra hentów. Każdorazowo należy jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku. Organy podatkowe mogą bowiem zakwestionować rozliczenie w kosztach zakupu hulaj- nogi w przypadkach, gdy pokonywane przez podatnika odległości z domu do miejsca wy- konywania działalności gospodarczej albo do kontrahentów są bardzo duże i przekracza- ją jednorazowy zasięg hulajnogi (w przypadku hulajnóg elektrycznych jest to przeciętnie około 20–25 km na jednym ładowaniu). Również konieczność przewozu innym środkiem transportu materiałów koniecznych do wykonania świadczonych przez podatnika usług może wskazywać, że hulajnoga faktycznie nie jest wykorzystywana dla celów prowadzo- nej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy zamierzają nabyć do działalności hulajnogę, muszą również pamiętać o art. 23 ust. 1 pkt 49 updof. Na jego podstawie wyłączone z kosztów są wydatki poniesione na zakup zużywających się stopniowo rzeczowych składników majątku przedsiębiorstwa, niezaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do środków trwałych – w przypadku stwierdzenia, że składniki te nie są wykorzystywane dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz służą celom osobistym podatnika, pracowników lub innych osób albo bez uzasadnienia znajdują się poza siedzibą przedsiębiorstwa. Organy podatkowe mogą zastosować to wyłączenie w przypadku, gdy w trakcie kontroli stwierdzą brak hulajnogi w siedzibie firmy. Z tego powodu należy unikać trzymania hulajnogi w domu, kiedy jesteśmy w pracy. 1.2.Hulajnoginabywanedlapracowników Przedsiębiorcy mogą również zaliczyć do kosztów wydatki poniesione na zakup hulajnóg dla pracowników, które umożliwią im szybsze poruszanie się np. po dużym magazynie. W takim przypadku wykorzystanie hulajnogi dla celów prowadzonej działalności gospo- 3 sierpień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hulajnoga w firmie - zasady używania przez pracowników, rozliczenie podatkowe oraz księgowe w księgach rachunkowych i pkpir
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: