Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00056 011411 21078765 na godz. na dobę w sumie
IX Olimpiada Szachowa. Dubrownik 1950 - ebook/pdf
IX Olimpiada Szachowa. Dubrownik 1950 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 211
Wydawca: Comrel Alina Paszkiewicz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63647-20-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> encyklopedie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsza powojenna Olimpiada nieznacznie tylko rozjaśniła mrok jaki panował w szachowym świecie po międzynarodowym konflikcie. Nie po raz pierwszy wątki sportowe splotły się ze skomplikowaną materią polityki. Jednak tym razem, ich skala pobiła wszelkie dotychczasowe rekordy. Rok 1950 spowity był cieniem zimniej wojny i doprowadził w konsekwencji do bojkotu Olimpiady przez kraje należące do bloku republik sowieckich. W Dubrowniku zabrakło zatem Węgier, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii, Albanii i Polski. Z wielkich potęg można było zobaczyć zespoły USA, Argentyny, Jugosławii, Holandii i Niemieckiej Republiki Federalnej. Z powodu niewielkiej liczby reprezentacji, zastosowano system rozgrywek „każdy z każdym”.

Znakomita organizacja imprezy była możliwa dzięki poważnym subwencjom państwowym i… honorowemu protektoratowi Marszałka Tito! 84 zawodników (w tym czterech arcymistrzów i dwudziestu trzech mistrzów międzynarodowych) rozegrało łącznie 480 partii. Wymownym symbolem minionej potęgi Polaków, był występ arcymistrzów Najdorfa i Tartakowera… w barwach innych reprezentacji.

Walka na szachownicach o miejsca medalowe trwała do ostatniej rundy i nie oszczędzała emocji. Gospodarze nie zawiedli pokładanych w nich oczekiwań!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 1 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 IX Olimpiada Szachowa Dubrownik 1950 Krzysztof Puszczewicz Wydanie pierwsze 2014 (#PL 9.1-2014 PDF) © Copyright Krzysztof Puszczewicz, Wrocław 2012-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone do niniejszej publikacji oraz do serii „Wielka Księga Olimpiad Szachowych”. Projekt okładki oraz zdjęcie: Sebastian Paszkiewicz. © Wszelkie prawa do wersji elektronicznej: Comrel 2012-2014, Internet: www.comrel.pl, e-mail: comrel@comrel.pl ISBN 978-83-63647-20-9 2 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Dodatkowe informacje znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej serii “Wielka Księga Olimpiad Szachowych” http://szachy.comrel.pl 3 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Spis treści Seria Olimpiad ............................................................................................................................ 5  IX Olimpiada .............................................................................................................................. 6  Charakterystyka wybranych drużyn ......................................................................................... 13  Runda I - 20 sierpnia 1950 r. .................................................................................................... 16  Runda II - 21 sierpnia 1950 r. .................................................................................................. 29  Runda III - 22 sierpnia 1950 r. ................................................................................................. 42  Runda IV - 24 sierpnia 1950 r. ................................................................................................. 54  Runda V - 25 sierpnia 1950 r. .................................................................................................. 67  Runda VI - 27 sierpnia 1950 r. ................................................................................................. 78  Runda VII - 29 sierpnia 1950 r. ................................................................................................ 88  Runda VIII - 30 sierpnia 1950 r. ............................................................................................ 100  Runda IX - 31 sierpnia 1950 r. ............................................................................................... 114  Runda X – 3 września 1950 r. ................................................................................................ 127  Runda XI - 4 września 1950 r. ............................................................................................... 139  Runda XII - 5 września 1950 r. .............................................................................................. 153  Runda XIII - 7 września 1950 r. ............................................................................................. 164  Runda XIV - 8 września 1950 r. ............................................................................................ 174  Runda XV - 10 września 1950 r. ............................................................................................ 185  Wyniki końcowe .................................................................................................................... 197  Wyniki spotkań między czołówką ......................................................................................... 198  Wyniki indywidualne zespołów ............................................................................................. 202  4 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Seria Olimpiad “Wielka Księga Olimpiad Szachowych” – poczynając od 1927 roku – opisuje ko- lejne rozgrywane zawody olimpijskie – firmowane przez FIDE - zarówno męskie jak i kobiece. Najbardziej aktualne informacje dotyczące wydanych pozycji książ- kowych w serii, znajdują się na oficjalnej stronie: http://chess.comrel.pl. Na dzień wydania niniejszej książki ukazały się w sprzedaży następujące części Wielkiej Księgi Olimpiad Szachowych: I Olimpiada II Olimpiada III Olimpiada IV Olimpiada V Olimpiada Londyn 1927 Haga 1928 Hamburg 1930 Praga 1931 Folkestone 1933 VI Olimpiada VII Olimpiada VIII Olimpiada IX Olimpiada I Kobieca Olimpiada Warszawa 1935 Sztokholm 1937 Buenos Aires 1939 Dubrownik 1950 Emmen 1957 5 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 IX Olimpiada Dubrownik, 20 sierpnia – 11 września 1950 r. M usiało minąć 11 lat od poprzedniej Olimpiady i 5 lat od zakończenia II wojny światowej, aby w końcu jakaś federacja zaproponowała kon- tynuację tradycji olimpijskich. Grafika: Oficjalny plakat IX Olimpiady Organizację tej niepowtarzalnej imprezy wzięła na swoje barki Jugosła- wia. Nic w tym dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że był to w owym czasie jedyny kraj na świecie dystansujący pod względem ilości organizowanych turniejów i festiwali szachowych nawet ZSRR. Także, w porównaniu z innymi krajami, czołówka graczy jugosłowiańskich poniosła małe straty i nadal reprezen- 6 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 towała wysoki poziom. Inne kraje „nie paliły się” do organizacji Turnieju Na- rodów, mimo, że albo uniknęły bezpośrednich działań wojennych albo były po prostu bogatsze. Tak, więc Olimpiada została przeprowadzona w zniszczonej przez zawieruchę wojenną Europie, w okresie „zimnej wojny” i napiętych sto- sunków politycznych między Jugosławią a ZSRR. Decyzja o powierzeniu organizacji tej znamienitej imprezy miała miejsce już w 1948 roku na Kongresie FIDE, który odbył się w Szwecji w miejscowości Saltsjöbaden. Olimpiada została niestety zbojkotowana przez kraje tworzące komunistyczną hybrydę zwaną „krajami demokracji ludowej” i ich „wielkiego brata” – oczywiście ZSRR. Zatem nie mogły zagrać Węgry, Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Bułgaria, Rumunia, Albania i Polska, co oczywiście znacznie osłabiło atrakcyjność rozgrywek. Nie przyjechali także An- glicy, którzy w tym samym czasie zorganizowali mistrzostwa kraju! Nie był to niestety ostatni bojkot Olimpiady. Na następny trzeba było czekać do 1976 roku, kiedy to organizacja Turnieju Narodów odbyła się w Izra- elu, co ponownie nie spodobało się federacji sowieckiej i, w konsekwencji, wraz z krajami arabskimi, wszystkie kraje tzw. socjalistyczne nie przyjechały do Hajfy! Na szczęście dla sportu szachowego, polityka niezbyt często miała wpływ na zmagania olimpijskie szachistów. Z wielkich potęg można było zobaczyć zespoły USA, Argentyny, Jugo- sławii, Holandii i Niemieckiej Republiki Federalnej. W przeciwieństwie do innych krajów socjalistycznych, w Polsce zlekce- ważono całkowicie sport szachowy. Był traktowany przez federacje sportowe jak kula u nogi i z wielkiej potęgi Polska stała się najsłabszym szachowo krajem Europy Wschodniej. Zaś nieobecność w Dubrowniku była niejako symbo- liczna: otwierała nowy, mniej chlubny, rozdział historii polskich szachów olim- pijskich, gdzie porażki występowały częściej niż sukcesy, a na pierwszego za- wodnika z tytułem arcymistrza trzeba było czekać aż do 1976 roku! Obradujący w Dubrowniku kolejny Kongres FIDE wprowadził tytuł arcymistrza międzynarodowego (otrzymało go 27 zawodników) oraz mistrza międzynarodowego (94 szachistów dostało ten tytuł). Przez kolejne 6 lat tytuł mistrza międzynarodowego oraz arcymistrza wręczano uznaniowo, potem wpro- wadzono specjalny regulamin oparty na wynikach uzyskiwanych przez graczy na turniejach międzynarodowych. W omawianej Olimpiadzie zagrało tylko czterech arcymistrzów:  Tartakower (członek przedwojennej polskiej reprezentacji zadebiuto- wał w barwach francuskich),  Reshevsky (USA),  były mistrz świata Euwe (Holandia) i  Najdorf (drugi „przedwojenny” zawodnik polski zagrał w ekipie Ar- gentyny). 7 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Fotografia: Panorama Dubrownika, zdjęcie wykonano w trakcie trwania Olimpiady (Chess Review, nr 10/1950 r.) Fotografia: Dubrownik 1950, pierwszy z lewej (wysoki), to Albert Horowitz, w środku (młody w jasnej marynarce i ciemnych spodniach), to Larry Evans. Pierwszy po prawej (w ciemnej marynarce z ręką w kieszeni), to z kolei Herman Steiner. W centrum, w mundurze stoi Josip Bros Tito. 8 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Sensacją był udział w składzie Francji Chaude de Silans, pierwszej ko- biety walczącej na równi z mężczyznami! Grała na pierwszej szachownicy rezer- wowej i uzbierała skromne 1,5 p. z 6 partii. Najlepiej prezentowały się zespoły Jugosławii i Argentyny, gdzie wszy- scy członkowie zespołów mieli tytuły międzynarodowe! Z ważniejszych absencji warto wymienić arcymistrzów Stahlberga, w ze- spole Szwecji (która przybyła także bez Lundina, Stoltza i Danielssona w mocno „podejrzanym” składzie!), Fine’a – USA, Grünfelda – Austrii oraz Kosticia – Ju- gosławii. Ostatecznie w Olimpiadzie wzięło udział zaledwie 16 krajów, ale dobre „powojenne” początki zostały zrobione! Fotografia: Ekipa USA w rejsie do Dubrownika (Chess Review, nr 10/1950 r.) Od lewej: George Kramer, Samuel Reshevsky, Marinko Kelez (kapitan statku), Israel Abraham Horowitz i George Shainswit (brak Hermana Steinera i Larry’ego Evansa) IX Olimpiada została przeprowadzona ... Wersja Demo. 9 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Charakterystyka wybranych drużyn „Szachy wg nowej europejskiej geografii politycznej Norwegia dysponowała zupełnie nowym i młodym składem. Wyjątkiem był znany z Buenos Aires 1939 Haakon Opsahl. Jugosławia stanowiła „mieszankę” rutyny i młodości. Pirc (Praga 1931, Warszawa 1935 i Sztokholm 1937) oraz Trifu- nović (Warszawa 1935 i Sztokholm 1937) zostali wzmocnieni młodymi i silnymi mistrzami międzynarodowymi w osobach Puca, Vidmara juniora, Rabara i przede wszystkim Gligori- cia! Svetozar Gligorić miał w przyszłości zostać jednym z naj- lepszych zawodników w historii szachów jugosłowiańskich i światowych! W zespole Szwecji tylko Nils Bergkvist uczestniczył na po- przedniej Olimpiadzie, w Buenos Aires 1939, a pozostali za- wodnicy stanowili wielką „niewiadomą”. W zespole Francji, niestety bez Alechina, po raz kolejny można było obserwować grę takich zawodników jak Crepeaux (uczestnik II Olimpiady w Hadze 1928!) i Tartakower, o któ- rym już wspomniano. Wśród debiutantów uwagę zwracał uzdolniony Nicolas Rossolimo już w szlifach mistrza między- narodowego, co wówczas było dużym wyczynem! Zabrakło natomiast Kahna i Betbedera. 13 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Zespół Austrii w niczym nie przypominał potęgi, jaką repre- zentował przed wojną. Znany był tylko Hans Müller (Haga 1928, Hamburg 1930, Folkestone 1933 i Warszawa 1935). Trzy pierwsze szachownice drużyny USA spoczywały w rę- kach doświadczonych graczy: Reshevsky’ego (Sztokholm 1937) oraz Hermana Steinera (Haga 1928, Hamburg 1930 i Praga 1931). Na pozostałych walczyć miała młodzież, z której silnym zawodnikiem miał zostać w przyszłości tylko Evans. Podobna sytuacja miała miejsce w zespole holenderskim. Obok doskonałego Euwego (Sztokholm 1937), Van Scheltingi (Sztokholm 1937 i Buenos Aires 1939) i Cortlevera (Buenos Aires 1939), zagrali nieznani na szerszej arenie gracze, z któ- rych najbardziej utalentowany był Jan Donner (druga sza- chownica rezerwowa). W zespole Włoch znany był tylko Castaldi, który zagrał w Olimpiadzie w Sztokholmie w 1937 roku. Doskonale prezentowała się Argentyna, która stała się dla wielu uczestników ostatniej przedwojennej Olimpiady nową ojczyzną. Liderem został znakomity Najdorf (Warszawa 1935, Sztokholm 1937 i Buenos Aires 1939), który należał do ścisłej czołówki światowej! Dzielnie go wspierał Guimard (Sztokholm 1937 i Buenos Aires 1939). Pozostali, to debiu- tanci, a wśród nich świetni mistrzowie międzynarodowi Pilnik i Rossetto. Na drugiej szachownicy zagrał 30-letni Julio Bol- bochan (nie należy go mylić z grającym przed wojną Jacobo Bolbochanem!). Pierwszy raz zagrał w mistrzostwach kraju w 1938 roku i zajął wysokie czwarte miejsce. W latach 1946 i 1948 zdobywał tytuł indywidualnego mistrza Argentyny. Rok przed Olimpiadą wygrał turniej w Remedios de Escalada. Sporą sensacją był znakomity wynik uzyskany w Dubrowniku przez Belgów. Duże znaczenie miał fakt, że połowa zespołu składała się z zawodników świetnie obeznanych ze specyfiką olimpijskich gier. Byli to O’Kelly (Sztokholm 1937), Dunkel- blum (Haga 1928, Folkestone 1933 i Sztokholm 1933) oraz Devos (Folkestone 1933). 14 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 W ekipie Niemieckiej Republiki Federalnej (NRF) nie zna- lazł się ani jeden olimpijczyk ze znanego z poprzednich Olim- piad zespołu niemieckiego. Była to jednak bardzo silna dru- żyna złożona z młodych zawodników. Kariera szachowa 25- letniego mistrza Niemiec (1948 i 1950) Wolfganga Unzic- kera dopiero się rozpoczynała (m.in. siedmiokrotne mistrzo- stwo kraju!), ale już w Dubrowniku pokazał, że wiele potrafi! Na drugiej szachownicy pojawił się 22-letni Lothar Schmid, mistrz juniorów niemieckich z 1947 roku. 27-letni Gerhard Pfeiffer został wstawiony na trzecią „deskę”. W 1949 roku zdobył mistrzostwo Berlina. Rok potem Pfeiffer przeniósł się do Hamburga, gdzie zdobył mistrzostwo również tego miasta! Najstarszym zawodnikiem był 46-letni Ludwig Rellstab, mistrz kraju z 1942 roku. Był uczestnikiem tzw. nieoficjalnej Olimpiady, jaką Niemcy zorganizowali w 1936 roku w Mona- chium, gdzie zespół gospodarzy zajął trzecie miejsce. Znalazł się w drużynie dzięki świetnym wynikom w latach czterdzie- stych ubiegłego wieku. Wygrał turniej w Stuttgarcie w 1947 rok, zaś rok później był drugi w Bad Nauheim i w Duisburgu, a pierwszy w Bremerhaven. Przed rozgrywkami dubrownic- kimi zdążył podzielić I – III miejsce w Cuxhaven. Najmniej utytułowany 39-letni Hans Staudte zagrał na „rezerwie”. Awansował do ekipy narodowej za zajęcie, wraz z nieobec- nym w Dubrowniku Bogoljubowem, II – III miejsca w mi- strzostwach Niemiec w 1950 roku. W zespole Chile z czterech zawodników aż trzech brało udział w Olimpiadzie w Buenos Aires 1939 (Castillo, Flores Alvarez i Letelier Martner), co bardzo pomogło w zajęciu w zmaganiach w Dubrowniku wysokiego miejsca! Jedyną znaną osobą w teamie fińskim był Böök (Warszawa 1935 i Sztokholm 1937). 15 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Runda I - 20 sierpnia 1950 r. Ważne zwycięstwo gospodarzy Norwegia Jugosławia Szwecja Grecja Francja Peru Austria USA Wyniki I rundy: Chile NRF Finlandia Belgia Dania Argentyna 0,0 : 4,0 3,0 : 1,0 3,5 : 0,5 1,0 : 3,0 2,5 : 1,5 0,5 : 3,5 1,5 : 2,5 Włochy 2,0 : 2,0 Holandia W meczu Jugosławia – NRF, na pierwszej szachownicy spotkali się Gli- gorić i Unzicker, dwie wielkie nadzieje szachowe w swoich krajach. Tym razem lepszy okazał się Jugosłowianin. Była to jedyna porażka Unzickera, która nie przeszkodziła mu w zdobyciu złotego medalu za wynik indywidualny na sza- chownicy lidera! Wysokie zwycięstwo Jugosłowian nad jednym z głównych ry- wali do miejsca na podium było dla nich dobrym prognostykiem na przyszłość. Amerykanie i Holendrzy zadowolili się czterema remisami. Prawdziwa walka toczyła się jedynie w partiach Reshevsky – Euwe (trwała pełną rundę i w dość złożonej pozycji zawodnicy nie zdecydowali się ją odłożyć, lecz podpisali remis) i Kramer H. – Donner. Kramer miał przewagę piona i lepszą pozycję, toteż zdecydował się na dogrywkę. Donner bronił się dokładnie i kiedy po 62 ruchach Kramer zrezygnował z walki o wygraną, ciągle miał piona przewagi. Na najniższej szachownicy Holandii zagrał młodziutki Donner, w przy- szłości bardzo silny arcymistrz. Wynik uzyskany przez Szwedów był niespo- dzianką, gdyż przybyli oni do Dubrownika, jak pamiętamy, bez swoich najlep- szych zawodników. Jedyną zdobyczą punktową Finów był remis na czwartej szachownicy w partii Helle – Bergkvist N. Pod koniec rundy powstała końcówka wieżowa z dwoma pionami u każdej ze stron i wynik remisowy był oczywisty, toteż zrezy- gnowano z dogrywki. 16 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 Doskonale spisali się Argentyńczycy, którzy stracili w starciu z Peruwiań- czykami tylko „połówkę” (Zapata Vinces – Rossetto), przy czym w momencie podpisywania blankietu ciągle lepiej stał Zapata! Austriacy mieli ogromne kłopoty z Włochami! Cały mecz skończył przed końcowym gongiem obwieszczającym koniec rundy i nie wróżył zespołowi Au- strii niczego dobrego przed walką z bardziej wymagającymi przeciwnikami! „Starzy” rywale, Francuzi i Duńczycy rozegrali ładny mecz. Gdy skoń- czyła się runda, wynik brzmiał 1:0 na korzyść Danii. Jednak w długich dogryw- kach Francuzi wycisnęli 2,5 p. z 3 partii i to oni wygrali mecz. Otrzaskani w bojach olimpijskich (Buenos Aires 1939!) Chilijczycy, wy- grali z Norwegami dwie partie (Maccioni bardzo szybko pokonał Kongshavna, a Castillo zakończył partię z Myhre matem!). Pozostałe partie odłożono. W do- grywkach triumfowali znowu Chilijczycy i zostali pierwszymi liderami pierwszej powojennej Olimpiady! Stan po I rundzie: 1 Chile Szwecja i Argentyna 2 – 3 Belgia i Jugosławia 4 – 5 6 – 7 Włochy i Francja 8 – 9 Holandia i USA 10 – 11 Dania i Austria 12 – 13 Grecja i NRF 14 – 15 Peru i Finlandia 16 Norwegia 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1.Obrona Ragozina [D31] Myhre (Norwegia) – Castillo (Chile) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 4.e4 de4 5.Se4 Gb4 6.Gd2 Hd4 7.Gb4 He4 8.Ge2 Sa6 9.Gc3 f6 10.Hd6 Sh6 11.Wd1 Sf7 12.Ha3 e5 13.Kf1 Ge6 14.b3 Wd8 15.We1 Hc2 16.Wc1 Hg6 17.Sf3 c5 18.Gd2 0–0 19.Ge3 Gc8 20.Gc5 Sc5 21.Hc5 e4 22.Se1 f5 23.f4 Hh6 24.He3 Se5 25.Kf2 Sg4 26.Gg4 fg4 27.g3 g5 28.Sg2 Wd3 29.He4 Gf5 30.Hb7 Wd2 31.Ke1 Hd6 32.Se3 We8 33.Wc3 Wd1 34.Kf2 Hd2 i mat. 17 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 2.Obrona hetmańsko – indyjska [E15] Flores Alvarez (Chile) – Vestöl (Norwegia) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3 Gb7 5.Gg2 c5 6.d5 ed5 7.Sh4 g6 8.Sc3 Gg7 9.cd5 d6 10.0–0 0–0 11.e4 Hd7 12.Gf4 b5 13.Hd2 b4 14.Sd1 We8 15.f3 a5 16.Gh6 Gh6 17.Hh6 He7 18.Sf2 Hf8 19.Hf4 Sbd7 20.Gh3 Sh5 21.Hd2 Se5 22.Wac1 Ga6 23.Wfe1 Hg7 24.Hd1 Hf6 25.Wc2 Sc4 26.Hc1 Sb6 27.Gg4 Sg7 28.f4 c4 29.Sf3 h5 30.Gh3 Wed8 31.e5 de5 32.Se4 He7 33.d6 Wd6 34.Sd6 Hd6 35.fe5 Hd5 36.Gg2 Hc5 37.He3 He3 38.We3 Sf5 39.We1 Wd8 40.Sg5 a4 41.e6 f6 42.e7 We8 43.We6 Sd4 44.Wb6 Sc2 45.Wf6 We7 46.Wa6 a3 47.ba3 Sa3 48.Gd5 Kg7 49.Ge4 c3 50.Wg6 Kf8 51.Wb6 We5 52.h4 Ke7 53.Wb4 c2 54.Wb7 Kd8 55.Gc2 Sc2 56.Sf7 Kc8 57.Se5 i czarne poddały się. 3.Obrona słowiańska [D14] Morcken (Norwegia) – Letelier (Chile) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.cd5 cd5 4.Sc3 Sc6 5.Sf3 Sf6 6.Gf4 Gf5 7.e3 e6 8.Ge2 Gb4 9.0–0 0–0 10.Wc1 Wc8 11.a3 Gc3 12.Wc3 Se4 13.Wc1 Hb6 14.b4 a5 15.b5 Sa7 16.Hb3 f6 17.Hb2 g5 18.Gg3 h5 19.h3 Sg3 20.fg3 Hd6 21.Kf2 b6 22.Wc8 Wc8 23.Wc1 Wc7 24.Wc3 Sc8 25.Hc1 Wc3 26.Hc3 Sa7 27.Sd2 Gg6 28.g4 h4 29.Kg1 Hd7 30.a4 Hc8 31.Hc8 Sc8 32.Gd1 Sd6 33.Sf3 Sc4 34.Kf2 Kf7 35.Ke2 Ge4 36.Kf2 Ke7 37.Ke2 Kd7 38.Kf2 Kc7 39.Ke2 Kd6 40.Kf2 Sb2 41.Gb3 Sd3 42.Kf1 e5 43.Sd2 ed4 44.Se4 de4 45.ed4 Sf4 46.Ga2 e3 47.Gc4 Ke7 48.Gb3 e2 49.Kf2 i białe poddały się. 4.Obrona słowiańska [D31] Maccioni (Chile) – Kongshavn (Norwegia) 1.c4 e6 2.Sc3 d5 3.d4 c6 4.Sf3 dc4 5.g3 Sf6 6.Gg2 Gd6 7.a4 Sbd7 8.Sd2 0–0 9.Sc4 Gb4 10.0–0 He7 11.Sa2 Sb6 12.Sb4 Sc4 13.Sd3 Sd6 14.b3 Wd8 15.Ga3 He8 16.Hc2 Sf5 17.e3 Se7 18.Wac1 Sg6 19.Wfd1 Sd7 20.Hc3 e5 21.de5 Sb6 22.e4 Gg4 23.f3 Ge6 24.f4 Gg4 25.Wd2 Hd7 26.Gd6 f6 27.Sc5 Hf7 28.e6 i czarne poddały się. 5.Gambit hetmański [D58] IM Gligorić (Jugosławia) – IM Unzicker (NRF) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Gg5 Ge7 5.Sf3 0–0 6.e3 h6 7.Gh4 b6 8.Gd3 dc4 9.Gc4 Gb7 10.0–0 Sbd7 11.He2 Se4 12.Gg3 Sg3 13.hg3 c5 14.Wfd1 Gf3 15.gf3 cd4 16.ed4 Gd6 17.f4 We8 18.Gb5 Wc8 19.Se4 He7 20.d5 e5 21.Hg4 Wed8 22.Gd7 Wd7 23.Sd6 Hd6 24.fe5 Hc7 25.d6 Hb7 26.Wac1 We8 27.Hd4 Wed8 28.Hc4 Hf3 29.Hd3 Hh5 30.He4 Hg5 31.Wc3 Hh5 32.Wd5 Hh3 33.Wd4 He6 34.Hd5 Hf5 35.Wf3 Hg6 36.Kg2 Wc8 37.Wc4 Wcd8 38.Wfc3 h5 39.a4 Hf5 40.He4 He6 41.Wd4 g6 42.Hd5 He8 43.Wdc4 Kh7 44.Wc7 Kg7 45.Wd7 Hd7 46.Wc7 Hf5 47.Hf3 He6 48.We7 i czarne poddały się. Jedyna porażka grają- cego rewelacyjnie w Dubrowniku Unzickera! 18 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 6.Obrona Pirca [B07] Pfeiffer (NRF) – IM Trifunović (Jugosławia) 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f3 Gg7 5.Ge3 c6 6.Hd2 Ha5 7.Sge2 Sbd7 8.Sc1 0–0 9.Sb3 Hc7 10.Ge2 Sb6 11.0–0 Ge6 12.Gh6 Sc4 13.Gc4 Gc4 14.Gg7 Kg7 15.Wfe1 e5 16.Wad1 Wfe8 17.Se2 Sh5 18.Hc3 Gb3 19.ab3 Kg8 20.Wd2 We7 21.Wed1 Sg7 22.de5 de5 23.He3 Se6 24.Wd3 Hb6 25.Kf2 Kf8 26.Wa1 He3 27.Ke3 a6 28.Wad1 Ke8 29.b4 Wd8 30.Wd8 Sd8 31.Sc3 Wd7 i remis. 7.Obrona słowiańska [D30] IM Rabar (Jugosławia) – IM Rellstab (NRF) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.e3 e6 5.Gd3 Sbd7 6.0–0 Ge7 7.Sbd2 0–0 8.b3 b6 9.Gb2 Gb7 10.Se5 Se8 11.cd5 Se5 12.de5 cd5 13.Wc1 f6 14.He2 fe5 15.Ge5 Gf6 16.f4 Wc8 17.Sf3 Ge5 18.Se5 Sf6 19.Hb2 Hd6 20.b4 Sd7 21.Hb1 Se5 22.Gh7 Kh8 23.Wc8 Gc8 24.fe5 Wf1 25.Hf1 He5 26.Gb1 Kg8 27.Hd3 Gd7 28.Hd4 Hf6 29.Gd3 Kf8 30.h4 Ke7 31.g4 e5 32.Hd5 Gc6 33.g5 Hg5 34.hg5 Gd5 35.Gb1 Ke6 36.e4 Gc6 37.Kf2 Kd6 38.Ke3 Ge8 39.a3 a5 40.Gd3 ab4 i remis. 8.Obrona Pirca [B09] Staudte (NRF) – IM Vidmar (Jugosławia) 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 Gg7 5.Sf3 0–0 6.Gc4 Se4 7.Gf7 Wf7 8.Se4 Wf8 9.0–0 h6 10.Sg3 e6 11.Hd3 Hf6 12.Gd2 Sc6 13.c3 Gd7 14.Wae1 Wad8 15.h3 Se7 16.Se4 Hf7 17.g4 b5 18.We2 e5 19.fe5 de5 20.Wef2 Hd5 21.He2 Gc6 22.Sg3 e4 23.Sh4 Wf2 24.Wf2 Ha2 25.Kh2 We8 26.Ge3 a5 27.Sg2 Sd5 28.h4 Hc4 29.Hc4 bc4 30.h5 g5 31.Sf5 Gf8 32.Gc1 Gd7 33.Sge3 Gd6 34.Kh1 Se3 35.Se3 Gf4 36.Gd2 Ge3 37.Ge3 Gg4 38.Wf6 We6 39.Wf1 Gh5 40.Wf5 Wb6 41.Gc1 a4 42.Kh2 e3 43.Ge3 Wb2 44.Kg3 a3 45.Wa5 a2 46.d5 Gd1 i białe poddały się. Grający czarnymi, to Milan Vidmar junior, syn wybitnego arcymistrza także Milana Vidmar, ale… seniora! 9.Obrona sycylijska [B67] Sköld (Szwecja) – Ojanen (Finlandia) 1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Gg5 e6 7.Hd2 a6 8.f4 Gd7 9.0–0–0 h6 10.Gf6 Hf6 11.Sf3 Hd8 12.f5 Hc7 13.fe6 fe6 14.He3 Ge7 15.Kb1 Gf6 16.e5 Se5 17.Se4 Sf7 18.Sf6 gf6 19.Hf4 f5 20.Wd3 e5 21.Hg3 Ge6 22.Wc3 He7 23.Sh4 Hg5 24.He1 Kd7 25.g3 Sd8 26.Gh3 Sc6 27.Hf2 Whf8 28.Hb6 Wab8 29.Wd1 Hd8 30.He3 f4 31.Ge6 Ke6 32.He4 d5 33.Hg6 Wf6 34.Hg4 Kf7 35.gf4 e4 36.Hh5 Ke6 37.Wc5 d4 38.Sf5 d3 39.cd3 ed3 40.We1 Kd7 i czarne poddały się. 19 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 10.Gambit hetmański [D35] Niemi (Finlandia) – Johansson (Szwecja) 1.c4 Sf6 2.d4 e6 3.Sc3 d5 4.Gg5 Sbd7 5.e3 c6 6.cd5 ed5 7.Gd3 Ge7 8.Sf3 Se4 9.Ge7 He7 10.0–0 0–0 11.Hc2 f5 12.a3 g6 13.Wac1 Sg5 14.Sg5 Hg5 15.Se2 Sf6 16.b4 Sh5 17.f4 He7 18.Wf3 Gd7 19.Hc5 Wfe8 20.He7 We7 21.Sc3 Sf6 22.h3 Ge8 23.Kf1 a5 24.Ke1 ab4 25.ab4 Wa3 26.Kd2 b6 27.Wff1 Wea7 28.Wb1 b5 29.Wb2 Kf8 30.Kc2 Ke7 31.Wb3 W3a6 32.Wb2 Gd7 33.Wg1 Ge6 34.Wc1 Se8 35.Kd2 Sd6 36.Wcc2 Wa3 37.Wa2 Se4 38.Ge4 de4 39.Wa3 Wa3 40.Wb2 Gc4 41.g3 Kd6 42.Wb1 Gd3 43.Wb2 Wa1 44.g4 Wh1 45.gf5 gf5 46.Sd1 Wh2 47.Kc3 Wh3 48.Wg2 Wh1 49.Kd2 Gc4 50.Wg7 Wh2 51.Kc3 Ge2 52.Sb2 Gg4 53.Wg8 h5 54.Wg6 Kd5 55.Sd1 Gd1 i białe poddały się. 11.Gambit hetmański [D37] Bergkvist A. (Szwecja) – Niemelä (Finlandia) 1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 e6 4.Sc3 Sbd7 5.e3 Ge7 6.Gd3 dc4 7.Gc4 a6 8.a4 0–0 9.0–0 c5 10.He2 b6 11.Se5 Gb7 12.f4 Hc7 13.Gd2 Wac8 14.Ga6 Ga6 15.Ha6 cd4 16.ed4 Wfd8 17.He2 Sb8 18.Ge3 Sc6 19.Sb5 Hb7 20.Wac1 Sb4 21.Wc8 Wc8 22.Wc1 Wc1 23.Gc1 Hc8 24.Hc4 Hc4 25.Sc4 Sd3 26.Gd2 Sd5 27.g3 Kf8 28.Kf1 Ke8 29.Ke2 S3b4 30.Sbd6 Kf8 31.Gb4 Sb4 32.Sc8 Sc6 33.Se7 Ke7 34.Ke3 Sb4 35.Sb6 Kd6 36.Sc4 Kd5 37.Sa3 Sc6 38.Sc2 Kc4 39.b4 Kb3 40.Kd3 Ka4 41.Kc4 Sa7 42.Kc5 Sb5 43.Se3 Sc3 44.d5 Se4 45.Kc6 ed5 46.Sd5 h6 47.b5 Ka5 48.b6 i czarne poddały się. 12.Obrona Nimzowitscha [E29] Helle (Finlandia) – Bergkvist N. (Szwecja) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.a3 Gc3 5.bc3 c5 6.e3 0–0 7.Gd3 Sc6 8.Se2 d5 9.cd5 ed5 10.0–0 c4 11.Gc2 We8 12.f3 b5 13.Sg3 a5 14.e4 Hb6 15.Gg5 Se7 16.Hd2 h6 17.Gf6 Hf6 18.e5 Hh4 19.f4 f5 20.ef6 Hf6 21.f5 Hg5 22.Hg5 hg5 23.f6 gf6 24.Wf6 Wa6 25.Waf1 Wf6 26.Wf6 Gd7 27.Kf2 Wb8 28.Gh7 Kg7 29.Wd6 Ge8 30.Sf5 Sf5 31.Gf5 Gf7 32.Ge6 Ge6 33.We6 b4 34.ab4 ab4 35.cb4 Wb4 36.Wd6 c3 37.Wc6 Wd4 38.Wc3 Kf6 39.h3 Wa4 40.Wf3 Ke5 41.Wf8 d4 42.We8 Kf6 43.Wd8 i remis. 13.Obrona Nimzowitscha [E26] Mastihiadis (Grecja) – IM O’Kelly (Belgia) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.a3 Gc3 5.bc3 c5 6.e3 b6 7.Gd3 Gb7 8.f3 Sc6 9.Se2 0–0 10.e4 Se8 11.Ge3 d6 12.0–0 Sa5 13.Sg3 Hd7 14.f4 f5 15.He2 g6 16.Wfd1 Sg7 17.Wa2 Ha4 18.Gc1 Wac8 19.Hc2 Hc2 20.Wc2 Ga6 21.We2 Gc4 22.ef5 gf5 23.Gc4 Sc4 24.a4 Wc7 25.d5 We7 26.Wde1 Wfe8 27.de6 h5 28.h4 Kh7 29.Kf2 Kg6 30.Sf1 We6 31.We6 We6 32.We6 Se6 33.Se3 Se3 34.Ke3 d5 35.Gb2 Sd8 36.Kd3 Sc6 37.Ke3 Sa5 38.Kd3 Sc4 39.Gc1 Kf6 40.Ke2 Ke6 41.Kd3 Kd6 i białe poddały się. 20 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 14.Partia katalońska [E00] Dunkelblum (Belgia) – Panagopoulos (Grecja) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 Gb4 4.Gd2 Gd2 5.Sd2 d5 6.Gg2 0–0 7.Hc2 c6 8.Sgf3 Sbd7 9.0–0 We8 10.e4 Se4 11.Se4 de4 12.He4 Sf6 13.He2 Hc7 14.Wad1 b6 15.He5 We7 16.Wfe1 Gb7 17.We2 h6 18.Sh4 Wd8 19.Sf5 Wed7 20.Hc7 Wc7 21.Se3 Kf8 22.Wed2 Wcd7 23.b3 g5 24.Kf1 h5 25.Ke1 Sg8 26.c5 b5 27.a4 a6 28.ab5 ab5 29.Sc2 Se7 30.Sb4 f5 31.Ke2 Kf7 32.Ke3 Kf6 33.f4 g4 34.Wa1 h4 35.Wa7 h3 36.Gh1 Wc8 37.Sd3 Wdc7 38.Se5 Sg6 39.Kd3 Se5 40.de5 Ke7 41.Kc3 Wd8 42.Wd6 Wdc8 43.Kb4 Wa8 44.Wb7 Wb7 45.Gc6 Wa2 46.Gb7 Wh2 47.Wd3 We2 48.Kb5 h2 49.Wd1 We3 50.Wh1 Wg3 51.Wh2 Wb3 52.Kc6 Wf3 53.Wh7 Kf8 54.Kd6 Wf4 55.c6 i czarne poddały się. Fotografia: Vincenzo Castaldi 21 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 15.Gambit hetmański [D20] Zografakis (Grecja) – Devos (Belgia) 1.d4 d5 2.c4 dc4 3.Ha4 Sd7 4.e3 c6 5.Hc4 Sgf6 6.Sc3 Sb6 7.Hd3 Ge6 8.Hd1 g6 9.Sf3 Gg7 10.Ge2 0–0 11.0–0 Gc4 12.Gc4 Sc4 13.He2 Sb6 14.e4 Se8 15.Wd1 Sc7 16.Ge3 Hd7 17.a4 Sa6 18.a5 Sc8 19.d5 cd5 20.Sd5 Hg4 21.Gd4 e5 22.h3 He6 23.Ge3 Sd6 24.Sg5 He8 25.Sc7 Sc7 26.Wd6 h6 27.Sf3 Se6 28.Hd2 Kh7 29.Hd5 b6 30.ab6 ab6 31.Wa8 Ha8 32.Ha8 Wa8 33.Wb6 Wa1 34.Kh2 Sd4 35.Wb7 Kg8 36.b4 Wb1 37.Sd2 Wb2 38.Sc4 Wb3 39.Sd2 Wb2 40.Sc4 Wb3 41.Wb8 Kh7 42.Wb7 Se6 43.Sd6 f6 44.Se8 Kg8 45.Sg7 Sg7 46.Gh6 Se8 47.Gd2 Sd6 48.Wb8 Kf7 49.f3 Sc4 50.Gh6 g5 51.Gf8 Wb2 52.Gc5 Sd2 53.Kg1 Sb3 54.Wb7 Kg6 55.Wd7 Wb1 56.Kf2 Wb2 57.Kf1 Sd2 58.Ke1 Sc4 59.g4 Wh2 60.Wd3 Wh1 61.Kf2 Wh2 62.Kf1 Wc2 63.Ke1 Wc1 64.Wd1 Wc2 65.Kf1 Wh2 66.Gf2 Wh3 67.Ke2 Wh7 68.b5 Wb7 69.b6 Kf7 70.Wc1 Sd6 71.Kd3 Ke8 72.Kc3 Sc8 73.Wb1 Kd7 74.Kc4 Kc6 75.Gc5 Wb8 76.b7 Wb7 77.Wb7 Kb7 78.Kd5 Kc7 79.Ke6 Kc6 80.Ge7 Sb6 81.Gf6 Sc4 82.Gg5 i czarne poddały się. 16.Gambit hetmański [D43] Thibaut (Belgia) – Boulahanis (Grecja) 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Gg5 c6 5.Sf3 Gb4 6.a3 Gc3 7.bc3 Sbd7 8.Gf6 Sf6 9.e3 Ha5 10.Hb3 Se4 11.Hb4 Hb4 12.cb4 dc4 13.Gc4 Sd6 14.Gd3 f6 15.Ke2 0–0 16.Whc1 Gd7 17.Sd2 Wac8 18.Wc5 g6 19.f4 Kg7 20.Wac1 Wfe8 21.Se4 Sf7 22.W5c3 e5 23.de5 fe5 24.Sc5 Gg4 25.Kf2 Wb8 26.b5 cb5 27.Gb5 We7 28.h3 Gc8 29.Sd3 Gf5 30.Wc7 Wc7 31.Wc7 Gd3 32.Gd3 ef4 33.ef4 Kf6 34.Gc4 Sd6 35.Gd5 Kf5 i czarne poddały się. Fotografia: Carlos Guimard – 1946 22 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 17.Partia angielska [A28] GM Tartakower (Francja) – Poulsen (Dania) 1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.e4 d6 5.d4 Gg4 6.d5 Sb8 7.h3 Gh5 8.Gd3 Sfd7 9.Ge3 Ge7 10.Se2 Gf3 11.gf3 Gg5 12.Sg3 Ge3 13.fe3 Hh4 14.Wg1 Sc5 15.Gf1 a5 16.Hd2 Sbd7 17.0–0–0 g6 18.Se2 Hf2 19.Gg2 a4 20.Wdf1 Hh4 21.Sc3 Sb6 22.He2 Hh5 23.Wf2 Wf8 24.Gf1 f5 25.Hc2 f4 26.ef4 Wf4 27.Wg4 Wf7 28.Hd2 0–0–0 29.Kc2 Wdf8 30.He3 Sbd7 31.b4 ab3 32.ab3 Sf6 33.b4 Sa6 34.Wg5 Hh4 35.Kb3 Sd7 36.Wg4 He7 37.Sa4 Sab8 38.c5 Sf6 39.Wg1 Sh5 40.Sc3 Sf4 41.Sb5 dc5 42.bc5 Hd7 43.Wh1 43…Sd5 44.ed5 Hd5 45.Gc4 Wf3 46.Wf3 Hf3 47.Ge6 Kd8 48.Hf3 Wf3 49.Kc4 Wf4 50.Kd5 Sc6 51.Gg4 h5 52.Ge2 Kd7 53.Wf1 Wh4 54.Wf7 Se7 55.Ke5 Wh3 56.Gf3 c6 57.Sd6 Wh4 58.Sb7 Wc4 59.Ge4 Wc1 60.Gg6 We1 61.Ge4 h4 62.Sd6 Wc1 63.Gf5 Kd8 64.Ke6 i czarne poddały się. 18.Obrona hetmańsko – indyjska [E19] Enevoldsen (Dania) – IM Rossolimo (Francja) 1.d4 Sf6 2.Sf3 b6 3.g3 Gb7 4.Gg2 e6 5.0–0 Ge7 6.c4 0–0 7.Sc3 Se4 8.Hc2 Sc3 9.Hc3 Hc8 10.Gf4 d6 11.Wad1 Sd7 12.Wfe1 Sf6 13.Sd2 Gg2 14.Kg2 c6 15.e4 d5 16.Wc1 Ha6 17.a3 Wfd8 18.Gc7 Wd7 19.Ge5 Wad8 20.cd5 cd5 21.Gf6 Gf6 22.e5 Ge7 23.Sf3 b5 24.b4 Ha4 25.We3 a5 26.ba5 Wa7 27.Wb1 Ha5 28.Ha5 Wa5 29.Web3 Wb8 30.Wa1 g6 31.Se1 Wc8 32.Wab1 Wc4 33.Sf3 Ga3 34.Wb5 Wb5 35.Wb5 Gb4 36.Kf1 Gc3 37.Wc5 Wc5 38.dc5 Kf8 39.Ke2 Ke8 40.Kd3 Ga1 41.Ke3 h6 42.Kf4 Kd7 43.Se1 Kc6 44.Sd3 Gd4 45.Kf3 Gc5 46.Ke2 Kb5 47.f4 Kc4 48.Se1 Kc3 49.h3 Ge7 50.h4 Gd8 51.Ke3 Ga5 52.Sd3 Gb6 53.Ke2 Gg1 54.Se1 Gh2 55.Kf2 d4 56.Kg2 d3 57.Sd3 Kd3 58.Kh2 h5 59.Kg1 Ke3 60.Kg2 Ke2 61.Kg1 Kf3 62.Kh2 Kf2 i białe poddały się. 23 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 19.Obrona królewsko – indyjska [E67] Hugot (Francja) – Pedersen (Dania) 1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sf3 g6 4.g3 Gg7 5.Gg2 0–0 6.0–0 c6 7.Sc3 Sbd7 8.h3 We8 9.Gg5 Hc7 10.Hd2 e5 11.Wad1 a5 12.d5 c5 13.Sh2 Sb6 14.b3 Gd7 15.Wde1 Sh5 16.g4 Sf4 17.Se4 f5 18.Gf4 ef4 19.gf5 Gf5 20.Hf4 Ge4 21.Ge4 He7 22.Gf3 Ge5 23.Hh6 Wf8 24.He3 Hh4 25.Gg4 Gd4 26.Sf3 Hg4 27.hg4 Ge3 28.fe3 Wae8 29.Sg5 Wf1 30.Wf1 We3 31.Se6 Sd7 32.Kf2 Wc3 33.Ke1 Wc1 34.Kf2 Wc2 35.Sd8 b6 36.a4 Se5 37.g5 Wb2 38.Kg2 We2 39.Kg1 We3 40.Wf6 Wb3 41.Wd6 Sc4 42.Wd7 Se5 43.We7 Sf3 44.Kf2 Sg5 45.d6 Wd3 46.d7 c4 47.Sc6 Sf7 48.Ke2 h5 49.Se5 Se5 50.We8 Kf7 51.d8H Wd8 52.Wd8 Ke7 53.Wd5 Ke6 54.Wb5 Sd7 55.Ke3 h4 56.Wg5 c3 57.Wg6 Kd5 58.Wg4 Se5 59.Wd4 Kc5 60.We4 c2 61.Kd2 Kd5 62.We2 Sf3 63.Kc1 h3 64.We8 h2 65.Wh8 Kc4 66.Kc2 Kb4 67.Kd1 Ka4 68.Ke2 Kb3 69.Kf3 a4 70.Ke3 a3 71.Wh2 a2 72.Wh1 Kc3 73.Wc1 Kb2 74.Kd2 b5 75.Wc2 i remis. 20.Debiut Betbedera – Richtera – Weresowa [D01] Kupferstich (Dania) – Chaude de Silans (Francja) 1.d4 Sf6 2.Sc3 d5 3.Gg5 g6 4.f3 Gg7 5.e4 de4 6.fe4 0–0 7.Hd2 We8 8.Sf3 c5 9.d5 Sg4 10.h3 Se5 11.Ge2 Hb6 12.0–0–0 Sbd7 13.Whf1 Sf3 14.gf3 a6 15.Gh6 Gh8 16.f4 Hd8 17.h4 b5 18.e5 Sb6 19.h5 c4 20.hg6 hg6 21.Gf3 b4 22.Se4 c3 23.Hh2 cb2 24.Kb1 Gf5 25.Wh1 Hc8 26.Gf8 Gh3 27.Gh6 Gf5 28.Gg5 Gh3 29.Hh3 Hh3 30.Wh3 Sc4 31.Wdh1 Gg7 32.d6 ed6 33.Gf6 de5 34.Wh8 i czarne poddały się. Fotografia: Inne ujęcie Hotelu „Belgrad”, miejsca kwater uczestników Olimpiady 24 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 21.Obrona królewsko – indyjska [E73] IM Canal (Peru) – GM Najdorf (Argentyna) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Gg7 4.e4 d6 5.Ge2 0–0 6.h4 c5 7.d5 e6 8.de6 Ge6 9.Gf4 Ha5 10.Hd2 Wd8 11.Sh3 Sc6 12.Sg5 Sd4 13.0–0–0 b5 14.Se6 Se6 15.cb5 a6 16.ba6 Wab8 17.Gc4 Sf4 18.Hf4 Wb2 19.Kb2 Se4 20.Hf7 Kh8 21.Wd3 Sc3 22.Kc2 Se2 23.We3 Wf8 24.Hf8 Gf8 25.We2 Ha4 26.Gb3 Ha6 27.We8 Kg7 28.We4 Hb7 29.Whe1 d5 30.Wf4 Gd6 31.Wg4 c4 32.Gc4 dc4 33.h5 Hd5 34.We3 Gb4 35.h6 Kh6 36.Wh4 Kg7 37.a3 Hd2 38.Kb1 c3 i białe poddały się. 22.Obrona królewsko – indyjska [E67] IM Guimard (Argentyna) – Sumar (Peru) 1.d4 Sf6 2.Sf3 d6 3.g3 g6 4.Gg2 Gg7 5.0–0 0–0 6.c4 Sbd7 7.Sc3 c6 8.h3 Hc7 9.Ge3 e5 10.de5 de5 11.Hc1 Se8 12.Gh6 f5 13.Gg7 Sg7 14.Hh6 Sf6 15.Wac1 Gd7 16.Wfd1 Wae8 17.He3 f4 18.gf4 Sf5 19.Ha7 e4 20.Se5 e3 21.fe3 We5 22.fe5 He5 23.e4 Sh4 24.He3 g5 25.Wf1 g4 26.hg4 Sg4 27.Wf8 Kf8 28.Wf1 Ke8 29.Hf4 Hc5 30.Kh1 Sg6 31.Hb8 Ke7 32.Hg3 Hh5 33.Kg1 Hc5 34.e3 Se3 35.Hf2 Hg5 36.Hf7 Kd8 37.Hf6 Hf6 38.Wf6 Sc4 39.Wf7 h5 40.Wh7 h4 41.Sd1 Sce5 42.Se3 Sd3 43.Sd1 Sdf4 44.Kf2 b5 45.Gf1 Kc7 46.Ke3 Kd6 47.Sf2 Ge6 48.a3 Ke5 49.Sd3 Sd3 50.Wh5 Kf6 51.Gd3 Gg4 52.e5 Se5 53.Wh4 Ge6 54.Ge2 Ke7 55.Ke4 Kd6 56.Wh6 Sf7 57.Wg6 Se5 58.Wf6 Sd7 59.Wh6 Ke7 60.Gf1 Sc5 61.Kd4 Sd7 62.b4 Sf8 63.Kc5 Gd7 64.Gg2 Se6 65.We6 Ke6 66.Gc6 i czarne poddały się. Fotografia: Ekipa szwedzka w Dubrowniku Od lewej: Alan Bergkvist, Kristian Sköld, Ake Stenborg, Inge Johansson, Sture Lindquist i Nils Bergkvist 25 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 23.Obrona Nimzowitscha [E33] Zapata Vinces (Peru) – IM Rossetto (Argentyna) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Gb4 4.Hc2 Sc6 5.e3 0–0 6.Gd3 d6 7.Sge2 We8 8.a3 Gc3 9.Sc3 e5 10.d5 Sb8 11.0–0 He7 12.e4 Sbd7 13.Gg5 h6 14.Gd2 Sf8 15.Wfe1 Sg6 16.g3 a6 17.f3 Sh5 18.Ge3 Gd7 19.Hf2 Wf8 20.Kh1 Sf6 21.b4 Sh7 22.g4 Hf6 23.c5 Sg5 24.Wf1 Sh3 25.Hd2 Shf4 26.Gc4 Kh7 27.Se2 Se2 28.Ge2 Sf4 29.Gf4 ef4 30.Wac1 Wae8 31.cd6 cd6 32.Wc7 Gc8 33.Wfc1 He5 34.Hc3 Hc3 35.W1c3 Kg6 36.Kg2 Kf6 37.a4 i remis. 24.Partia hiszpańska [C70] IM Pilnik (Argentyna) – Pinzon Solis (Peru) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Gc5 5.0–0 Sge7 6.c3 d5 7.ed5 Hd5 8.Gb3 Hd6 9.Sg5 Sd8 10.Se4 Hb6 11.Sc5 Hc5 12.d4 ed4 13.cd4 Hd6 14.Sc3 0–0 15.d5 Hg6 16.Gf4 Gg4 17.f3 Hb6 18.Kh1 Gd7 19.d6 Sg6 20.Sd5 i czarne poddały się. 25.Obrona francuska [C08] Beni (Austria) – IM Castaldi (Włochy) 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.ed5 ed5 5.Gb5 Gd7 6.He2 He7 7.Gd7 Sd7 8.dc5 He2 9.Se2 Gc5 10.Sb3 Sgf6 11.Sc5 Sc5 12.Ge3 Se6 13.0–0–0 0–0 14.Wd3 Wfd8 15.Whd1 Wd7 16.Sc3 Sc7 17.f3 b5 18.Gd4 Sfe8 19.Ge5 Wad8 20.Wd4 f6 21.Gg3 Kf7 22.a4 a6 23.ab5 ab5 24.Wb4 Wb8 25.Wh4 b4 26.Sd5 Wa8 27.c4 Wa1 28.Kd2 Wd1 29.Kd1 Sd5 30.cd5 Wd5 31.Kc2 b3 32.Kb3 Wd2 33.Kc3 Wg2 34.b4 Wg1 35.b5 Wb1 36.Wb4 Wb4 37.Kb4 Ke6 38.b6 Sd6 39.Gd6 Kd6 40.Kb5 i czarne poddały się. 26.Partia pionem hetmańskim [A48] Nestler (Włochy) – Busek (Austria) 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Sbd2 Gg7 4.e4 d6 5.Gd3 Sbd7 6.0–0 e5 7.de5 de5 8.Sb3 0–0 9.Ge3 He7 10.h3 b6 11.He1 Gb7 12.Sfd2 Wfe8 13.a4 a5 14.f3 Sf8 15.Hh4 Se6 16.Sc4 Sh5 17.He7 We7 18.Wfd1 Wd8 19.Kf2 Wed7 20.Ge2 Wd1 21.Gd1 Shf4 22.h4 f6 23.g3 Sh5 24.Ge2 Ga6 25.Gd3 f5 26.Gc1 fe4 27.fe4 i remis. 27.Atak królewsko – indyjski [A08] IM Müller (Austria) – Porreca (Włochy) 1.Sf3 Sf6 2.g3 d5 3.Gg2 c5 4.0–0 Sc6 5.d4 cd4 6.Sd4 e5 7.Sc6 bc6 8.c4 Ge6 9.Ha4 Hd7 10.cd5 cd5 11.Hd7 Sd7 12.Sc3 Sb6 13.Sb5 Wc8 14.Sa7 Wc2 15.Wd1 Gc5 16.e3 Gg4 17.f3 Gd7 18.b4 Gb4 19.Wb1 Gc5 20.Kh1 0–0 21.Sb5 Sa4 22.Ga3 Gb5 i białe poddały się. 26 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 28.Obrona królewsko – indyjska [E62] Giustolisi (Włochy) – Palda (Austria) 1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Gg7 4.Sc3 0–0 5.g3 d6 6.Gg2 Sc6 7.0–0 e5 8.de5 de5 9.Gg5 Hd1 10.Wfd1 Ge6 11.Sd5 Gd5 12.cd5 Sb4 13.e4 Wfe8 14.Se1 Wad8 15.Gf1 Wd6 16.Ge3 a5 17.Gc5 Wdd8 18.a3 Sa6 19.Ga6 ba6 20.f3 Wb8 21.Sd3 Wb3 22.Wac1 Gh6 23.Wc2 Web8 24.Kf2 Se8 25.Ge3 Gf8 26.g4 f6 27.Wc6 Wa8 28.Ke2 Gd6 29.Wdc1 Kf7 30.W1c2 a4 31.W2c4 f5 32.Wa4 fe4 33.fe4 Sf6 34.h3 a5 35.Gc5 Se8 36.Gb4 Gb4 37.ab4 Ke7 38.ba5 Wb5 39.b4 g5 40.Se5 Wab8 41.Wh6 Kf8 42.Wh7 Kg8 43.We7 i czarne poddały się. 29.Partia hiszpańska [C84] GM Reshevsky (USA) – GM Euwe (Holandia) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Gb5 a6 4.Ga4 Sf6 5.d4 ed4 6.0–0 Ge7 7.We1 b5 8.e5 Se5 9.We5 d6 10.Wg5 ba4 11.Wg7 Sh5 12.Wg5 Gg5 13.Gg5 f6 14.Sd4 0–0 15.Gh6 Sg7 16.Hf3 Gd7 17.Hg3 Wf7 18.Sc3 Kh8 19.Gd2 c5 20.Sde2 Gc6 21.Sf4 d5 22.Hf3 Wd7 23.We1 Wd6 24.Hh3 Wa7 25.Sce2 Ge8 26.Ha3 Hb6 27.Sd3 Wc6 28.Sc3 We6 29.Sd5 We1 30.Ge1 Hd6 31.Hc5 Wd7 32.c4 Gf7 33.Hd6 Wd6 34.Gb4 Wc6 35.Gc3 Wc4 36.Se3 Wc6 37.a3 Gb3 38.f4 Kg8 39.g4 Wd6 40.Sc5 Kf7 41.Kf2 Wc6 i remis. Fotografia: Ekipa USA na sali gry w komplecie (Chess Review, nr 10/1950 r.) Od lewej stoją: Evans, Steiner, Shainswit, Kramer i Reshevsky. Siedzi: Horowitz 27 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 30.Gambit hetmański [D51] IM Van Scheltinga (Holandia) – IM Horowitz (USA) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Gg5 c6 5.e3 Sbd7 6.cd5 cd5 7.Gd3 a6 8.Sf3 Gd6 9.0–0 b5 10.e4 de4 11.Se4 Ge7 12.a4 b4 13.Wc1 Gb7 14.Sc5 Sc5 15.dc5 Wc8 16.He2 Ha5 17.Sd4 0–0 18.Sf5 Gc5 19.Gf6 ef5 20.Gf5 Wc6 21.Ge5 We8 22.Kh1 Gf2 23.Wc6 Gc6 i remis. 31.Obrona Grünfelda [D79] Shainswit (USA) – IM Cortlever (Holandia) 1.Sf3 Sf6 2.c4 c6 3.d4 d5 4.Sc3 g6 5.cd5 cd5 6.g3 Gg7 7.Gg2 0–0 8.0–0 Se4 9.Se4 de4 10.Se5 Sd7 11.Ge4 Se5 12.de5 Gh3 13.We1 Hd1 14.Wd1 Ge5 15.Ge3 Gb2 16.Wab1 Wfd8 17.Gd3 Gf6 18.Wb7 Ge6 19.a4 Gd5 20.Wa7 Wa7 21.Ga7 Gb3 22.Wc1 Ga4 23.Wc7 Kg7 24.Gc5 Wd7 i remis. 32.Obrona słowiańska [D19] Donner (Holandia) – Kramer G. (USA) 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 dc4 5.a4 Gf5 6.e3 e6 7.Gc4 Gb4 8.0–0 0– 0 9.He2 h6 10.e4 Gh7 11.e5 Sd5 12.Gd3 Gd3 13.Hd3 Sd7 14.Gd2 Ge7 15.Sd5 cd5 16.a5 a6 17.Se1 b5 18.Hb3 Wc8 19.Sc2 Wc4 20.Hd3 Ha8 21.Se3 Wc6 22.f4 f5 23.g4 fg4 24.Hg6 He8 25.Hg4 Sb8 26.Kh1 Kh7 27.Wg1 g6 28.Waf1 Wg8 29.Hh3 Gf8 30.Sg4 Sd7 31.f5 g5 32.Se3 Sb8 33.fe6 He6 34.He6 We6 35.Sd5 Gg7 36.Gc3 Wd8 37.Sb4 Wee8 38.d5 Ge5 39.Ge5 We5 40.Wf7 Kg6 41.Wgf1 We4 42.Sa6 Sa6 43.W7f6 Kh5 44.Wa6 Wd5 45.Wf2 Wd1 46.Kg2 Wg4 47.Kf3 Wf4 48.Kg2 Wg4 49.Kf3 Wf4 50.Kg2 Wf2 51.Kf2 Wd2 52.Kg3 Wb2 53.Wb6 b4 54.a6 Wb3 55.Kg2 Wa3 56.Wb4 Wa6 57.h3 Kg6 58.h4 Kh5 59.hg5 hg5 60.Kg3 Wa3 61.Kg2 g4 62.Wb8 i remis. Jedyna bojowa partia w tym meczu! Debiut olimpijski Jana Donnera, w przyszłości jednego z najsilniejszych arcymi- strzów holenderskich! Kopia: Okładka biuletynu, wydawanego w trakcie Olimpiady 28 IX Olimpiada Szachowa - Dubrownik 1950 211
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

IX Olimpiada Szachowa. Dubrownik 1950
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: