Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 008661 23007861 na godz. na dobę w sumie
I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i  rzeczowniku odsłownym - ebook/pdf
I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 105
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-925962-6-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskiego bezokolicznika

• Formy bezokolicznikowe i rzeczownika odsłownego najczęściej stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym

• Zestawienie czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących, np.:

She agreed to write it. vs. She agreed to writing it.

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic, np.:

When did she start losing weight? Kiedy zaczęła tracić wagę? (działanie zamierzone)

When did she start to lose weight? Kiedy zaczęła tracić wagę? (działanie niezamierzone - powodem utraty wagi mogła być choroba)

• Gruntowne ujęcie zdań celowych

I read to improve my English.

I read in order to improve my English.

I read so as to improve my English.

I read with a view to improving my English.

I read with a view of improving my English.

Czytam, aby udoskonalić mój angielski. (zdanie celowe)

 

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach

• Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał

Niniejszy ebook jest doskonałym, uniwersalnym suplementem do wszystkich podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Spis treści Radosław Więckowski I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym 2 I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskiego bezokolicznika • Formy bezokolicznikowe i rzeczownika odsłownego najczęściej stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym • Zestawienie czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących, np.: She agreed to write it. vs. She agreed to writing it. • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic, np.: When did she start losing weight? Kiedy zaczęła tracić wagę? (działanie zamierzone) When did she start to lose weight? Kiedy zaczęła tracić wagę? (działanie niezamierzone - powodem utraty wagi mogła być choroba) • Gruntowne ujęcie zdań celowych • Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach • Testy końcowe systematyzujące wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-925962-6-4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Czasowniki z dopełnieniem w postaci bezokolicznika z to i rzeczownika odsłownego z koocówką ing ......................................................................................................................... 7 2. Bezokolicznik z to i rzeczownik odsłowny z koocówką ing po przyimku of ....................... 35 3. Bezokolicznik z to w czasie teraźniejszym i przeszłym ...................................................... 37 4. Wzory zdao z bezokolicznikiem z to i z przyimkiem for ..................................................... 70 5. Zdania celowe: to, so as to, in order to, in order for, in order that, so that, with a view to, with a view of ....................................................................................................................... 78 6. Wszystkie konstrukcje z bezokolicznikiem z to lub bez to ................................................. 86 7. Wszystkie konstrukcje z imiesłowem ............................................................................... 92 8. Wszystkie konstrukcje z rzeczownikiem odsłownym (gerund) ......................................... 99 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest najobszerniejszą i najpełniejszą na rynku wydawniczym prezentacją najbardziej znamiennych dla współczesnej angielszczyzny form czasownikowych z dopełnieniem w postaci bezokolicznika z to i rzeczownika odsłownego z koocówką ing. Właśnie formy bezokolicznikowe wraz z rzeczownikiem odsłownym zasługują na szczególną uwagę nie tylko dlatego, że są bardzo często stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym, lecz także dlatego, że w tłumaczeniu różnią się znacznie od polskich form czasownikowych. Znajomośd bezkoliczników rzutuje na umiejętnośd zachowania się werbalnego w wielu sytuacjach komunikacyjnych. Najlepszym sposobem pokazania różnic znaczeniowych jest zestawienie czasowników obok siebie w dwiczeniach kontrastujących. Mając to na uwadze obrałem metodę transferencji gramatycznej, tj. osadzania znaczeo języka źródłowego (j. pol.) w tekście języka docelowego (j. ang.), przeprowadzając porównania między dwoma językami i uwydatniając każdą istniejącą różnicę. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. Właśnie mnogośd ciekawych przykładów jest głównym wyróżnikiem niniejszej pracy. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Czasowniki z dopełnieniem w postaci bezokolicznika z to i rzeczownika odsłownego z końcówką -ing 1.He proposes to write it. He proposes writing it. 2.He means to write it. It means writing it. 3.He stopped to write it. He stopped writing it. 4.He went on to write it. He went on writing it. 1.On zamierza (propose) wysład do niej SMSa. (a text) 2.On proponuje (propose) wysłanie do niej SMSa. On zamierza to napisad. On proponuje napisanie tego. On zamierza to napisad. To oznacza pisanie tego. On zatrzymał się po to, aby to napisad. On przestał to pisad. On przystąpił do napisania tego. On kontynuował pisanie tego. 3.On zamierza (mean) nauczyd się ang. 4.To oznacza (mean) uczenie się ang. przez długi czas. 5.On zatrzymał się po to, aby (stop) z nią porozmawiad. 6.On przestał (stop) z nią rozmawiad. 7.On przystąpił (go on) do omawiania tego. (discuss) 8.On kontynuował (go on) omawianie tego. 1.He wants to write it. It wants writing. 2.He needs to write it. It needs writing. 1.On chce to naprawid. (repair) 2.To wymaga naprawy. 3.On musi to powtórzyd. (repeat) 4.To wymaga On chce to napisad. To wymaga napisania. On musi to napisad. To wymaga napisania. powtarzania. 5.On chce to omówid. (discuss) 6.To wymaga omówienia. 7.On musi to sprawdzid (check) 8.To wymaga sprawdzenia. 1.He learns swimming. He teaches swimming. 2.He learnt to swim. He taught himself to swim. 1.On uczy się taoczyd. 2.On nauczył się taoczyd. (ktoś go nauczył - rezultat) 3.On uczy taoca. 4.On nauczył Uczy się pływad. (brak rezultatu) Uczy pływania. Nauczył się pływad. (ktoś go nauczył - rezultat) Nauczył się pływad. (sam się nauczył - rezultat) się taoczyd. (sam się nauczył - rezultat) 1.I paid him for writing it. Zapłaciłem mu za napisanie tego. I paid him to write it. Zapłaciłem mu, żeby to napisał. 2.He understood her to mean it. On zrozumiał, że ona ma to na myśli. He understands her writing it. = He understands why she writes it. On rozumie, dlaczego ona to pisze. 3.I tried to do it. Próbowałem/usiłowałem to zrobid. (wysiłek) I tried doing it. S/próbowałem to zrobid/Zrobiłem to na próbę. (próba) 7 1.Zapłaciłem mu za sprawdzenie tego. (check) 2.Zapłaciłem mu, żeby to sprawdził. 3.On z/rozumiał, dlaczego ona nie potrafi tego robid. 4.Z tego co ona mówi zrozumiałem (understand sb to say), że nie lubi słodyczy. 5.Zrozumiałem, dlaczego ona nie chce jeśd słodyczy. 6.Próbowałem/usiłowałem wymienid baterie w pilocie (the remote control), ale nie mogłem go otworzyd. 7.Spróbowałem wymienid baterie w pilocie/Wymieniłem baterie w pilocie na próbę. 8.Spróbuj to wyprad/wypierz to na próbę. 9.Próbowałem/usiłowałem się tego nauczyd, ale to było za trudne. 1.I enjoy writing it. Lubię to pisad. (ogólnie) 2.I like writing it. = I like to write it. Lubię to pisad. (ogólnie) I love writing it. = I love to write it. Bardzo lubię/uwielbiam to pisad. (ogólnie) I love to write it in the evening. = I like to write it in the evening. Uwielbiam/Lubię to pisad wieczorem. (dana pora/dany moment) I like him writing it. = I like him to write it. Lubię, jak on to pisze. (ogólnie) I hate him writing it. = I hate him to write it. Nie lubię, jak on to pisze. (ogólnie) 3.I prefer writing emails to writing letters. Wolę pisad maile niż pisad listy. (ogólnie) I prefer writing it now. Wolę to teraz pisad. (dany moment) Do you prefer writing emails or writing letters? = Do you prefer to write emails or to write letters? Czy wolisz pisad maile, czy pisad listy? (ogólnie) 4.I intend writing it. = I intend to write it. Zamierzam to na/pisad. (dany moment w przyszłości) I plan writing it. = I plan to write it. Planuję to na/pisad. (dany moment w przyszłości) 5.I suggest/propose writing it. = I suggest/propose that it should be written. Proponuję to napisad/napisanie tego. (dany moment teraz lub w przyszłości) 6.I cannot foresee him/his writing it. = I cannot foresee the fact that he will write/will be writing it. Nie przewiduję, aby on to na/pisał (dany moment teraz lub w przyszłości) I cannot envision him/his writing it. = I cannot envision the fact that he will write/will be writing it. Nie wyobrażam sobie, aby on to na/pisał. (dany moment teraz lub w przyszłości) 7.I understand her writing it. = I understand why she writes it. Ja rozumię, dlaczego ona to pisze. (ogólnie) 8.I was photographed writing it. = I was photographed while I was writing it. Ja zostałem sfotografowany, jak to piszę. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: