Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 005555 20473855 na godz. na dobę w sumie
I nie było już nikogo Agathy Christie. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
I nie było już nikogo Agathy Christie. Streszczenie, analiza, interpretacja - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 110
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-343-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> lektury szkolne, opracowania lektur >> opracowania i wypracowania
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Plan wydarzeń rozwikłania, chociaż da się sensownie wyjaśnić. Chyba to właśnie dzięki „Dziesięciu Murzyn- kom” zostałam dramatopisarką. Bohaterowie powieści – mordercy, którzy unik- nęli kary, bo trudno było im udowodnić winę – są w większości miłymi ludźmi. Tak ich postrzega au- torka. W Domu zbrodni napisała: Czasem ma się wrażenie, że ci mili ludzie po- pełnili zbrodnię zupełnie przypadkowo. Zostali przyciśnięci do muru albo czegoś bardzo pra- gnęli – pieniędzy, kobiety – i zabili, aby to osią- gnąć. Nie posiadają hamulca, który ma więk- szość z nas. Dziecko bez skrupułów przekształca pragnienie w działanie. Wiele dzieci ma ochotę wyciągnąć niemowlę z wózka i utopić je, ponie- waż absorbuje rodziców i przeszkadza w zaba- wie. Jednak bardzo szybko osiągają stadium, w którym rozpoznają, co jest złe, czyli za co zo- staną ukarane. Później uczą się czuć, że to jest złe. Ale niektórzy – jak mi się wydaje – pozostają moralnie niedojrzali. Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń 1. Podróż osób zaproszonych na Wyspę Żołnie- rzyków. 2. Przygotowania do późnego obiadu. 9 Ń E Z R A D Y W N A L P Plan wydarzeń 3. Rozmowy – zwrócenie uwagi na wierszyk w pokojach i figurki żołnierzyków na środku stołu. 4. Oskarżający głos z płyty gramofonowej. 5. Zaskoczenie gości – omdlenie kucharki. 6. Wyjaśnienia oskarżonych. 7. Niespodziewana śmierć Anthony’ego Marsto- 8. Udanie się gości na spoczynek. 9. Wspomnienia generała Macarthura i Very na. Claythorne. ci pani Rogers. 10. Stwierdzenie przez doktora Armstronga śmier- 11. Przepowiednia generała. 12. Zdenerwowanie służącego spowodowane zni- kaniem porcelanowych figurek żołnierzyków. 13. Rozmowa Emily Brent z Verą Claythorne w czasie przechadzki. 14. Rozważania Lombarda i Armstronga o przy- czynach zgonu dwojga gości. 15. Przeszukanie wyspy przez Lombarda, Arm- 16. Przyznanie się do winy generała Macarthura stronga i Blore’a. w rozmowie z Verą. 17. Fiasko poszukiwań mordercy w domu. 18. Wzajemne oskarżanie się trzech mężczyzn. 19. Nieobecność generała w czasie obiadu. 20. Informacja doktora o śmierci Macarthura. 21. Burza i ulewa. 10 Plan wydarzeń 22. Podejrzenia sędziego. 23. Rozmowa Lombarda z Verą o przyczynach śmierci trzech osób. 24. Notatki Emily. 25. Zniknięcie zasłony z łazienki. 26. Późne przebudzenie Lombarda i Blore’a. 27. Znalezienie Rogersa zabitego siekierą. 28. Zwierzenia Blore’a dotyczące niewinności 29. Złe samopoczucie Emily. 30. Stwierdzenie śmierci panny Brent. 31. Zniknięcie strzykawki doktora i rewolweru Landora. Lombarda. 32. Poddanie się gości rewizji osobistej. 33. Znalezienie rozbitej strzykawki. 34. Wzrastający strach – wzajemne podejrzenia. 35. Przerażenie Very. 36. Stwierdzenie śmierci sędziego przez doktora. 37. Noc w zabarykadowanych pokojach. 38. Odnalezienie się rewolweru Lombarda. 39. Wyrzuty sumienia Very i Blore’a. 40. Odgłosy z korytarza słyszane przez Blore’a. 41. Zniknięcie doktora. 42. Wysyłanie sygnałów świetlnych ze skał w kie- runku lądu. 43. Powrót Blore’a do domu – śmierć. 44. Odnalezienie ciała utopionego doktora. 45. Wzajemne podejrzenia Very Claythorne i Phi- lipa Lombarda. 11 Ń E Z R A D Y W N A L P Streszczenie 46. Zastrzelenie Lombarda przez Verę. 47. Uspokojenie dziewczyny – powrót do domu. 48. Samobójstwo panny Claythorne. 49. Śledztwo Scotland Yardu – nierozwiązana za- morderstw na wyspie. gadka śmierci dziesięciu osób. 50. Manuskrypt Wargrave’a – wyjaśnienie sekretu E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie Rozdział pierwszy I jechał WYSPA Emerytowany sędzia War- grave pociągiem żOłNIERZYkóW i przypominał sobie notatki prasowe na temat Wyspy Żołnierzyków (leżącej u brzegów Devonu2), którą kupił amerykański mi- lioner i wybudował na niej luksusową willę. Potem sprzedał ją jakiemuś panu Owenowi. I wówczas za- częły się pojawiać plotki, że w rzeczywistości wy- spę nabyła albo gwiazda z Hollywood, albo rodzina królewska, a może Admiralicja3 w celu przepro- wadzenia tajnych ćwiczeń. Sędzia zastanawiał się również nad tym, kiedy ostatni raz widział autorkę 2 Devon – hrabstwo w Anglii, położone we wschodniej części Półwyspu Kornwa- lijskiego. 3 Admiralicja – urząd sprawujący zwierzchnictwo nad marynarką wojenną. 12 Streszczenie listu zapraszającego go na Wyspę Żołnierzyków – Constance Culmington. Po chwili stwierdził, że to ona zapewne kupiła wyspę i otoczyła wszystko ta- jemnicą. PODRóż II Nauczycielka gimnastyki, a wcześniej guwernantka, V. CLAYThORNE Vera Claythorne jechała na Wyspę Żołnierzyków, ponieważ na czas waka- cji otrzymała tam posadę sekretarki. Oferowała ją w liście niejaka pani Una Nancy Owen. W czasie podróży Vera rozmyślała o przykrym wydarzeniu z przeszłości – o tym, jak płynęła na ratunek Cyri- lowi, ale wiedziała, że nie zdąży. III PROPOZYCjA PRACY DLA P. LOMBARDA Kapitan Philip Lom- bard jechał na Wyspę Żołnierzyków, aby pod- jąć pracę, którą zaproponował mu Isaac Morris, pośrednik pracujący dla właściciela wyspy. Jaka to będzie praca – tego Lombard nie wiedział, ale miał nadzieję, że miło spędzi czas. Kusiło go też sto gwinei4, które obiecywano jako wynagrodzenie. IV W przedziale dla niepalących tego samego pociągu siedzia- ZAPROSZENIE DLA E. BRENT 4 Gwinea – dawna moneta angielska (równa 21 szylingom). 13 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie ła Emily Brent, sześćdziesięciopięcioletnia sta- ra panna. Przetrawiała w pamięci list od U.N.O., w którym tajemnicza osoba, powołująca się na spo- tkanie w hotelu przed laty, zapraszała ją do spędze- nia urlopu w willi na Wyspie Żołnierzyków. Ponie- waż dochody Emily zmalały, bezpłatne spędzenie urlopu wydawało się jej atrakcyjne. V GENERAłA MACARThURA PRZYPUSZCZENIA Generał Macarthur to ko- lejny pasażer jadący na Wy- spę Żołnierzyków. Zaprosił go Owen, ale generał nie mógł sobie przypomnieć, skąd go zna. Przypusz- czał, że to kolega z jego dawnego pułku. ROZMYśLANIA DRA ARMSTRONGA VI Doktor Armstrong po- dróżował samochodem. Był zmęczony. Przypo- minał sobie czasy, kiedy zaczynał praktykę lekarską i czekał na pacjentów. Teraz miał ich dużo, a czasu wolnego mało, więc chętnie wyrwał się na parę dni z Londynu, przyj- mując propozycję właściciela posiadłości na wy- spie przy brzegu dewońskim, aby się tam zjawił. Szczególnie zadowolony był z czeku, który otrzy- mał wraz z listem. Rozmyślał o swoich pacjentkach chorujących w rzeczywistości na nudę, którym wy- 14 Streszczenie myślał chorobę, wyznaczał kurację i w ten sposób się bogacił. Przypomniał sobie również przypadek sprzed piętnastu lat, który nieomal skończył się dla niego katastrofą. Od tego czasu przestał pić. PODZIW DLA A. MARSTONA VII Anthony Marston jechał sa- mochodem do willi Owenów. Ciągle naciskał klakson, de- nerwując się tłokiem na szosach. Miał nadzieję, że spotka tam jakieś dziewczęta. Liczył też na dobre trunki. Gdy zatrzymał się w barze, młode kobiety patrzyły na niego z zachwytem – podziwiały jego sześć stóp5 wzrostu, proporcjo- nalnie zbudowane ciało, kędzierzawe włosy, opa- loną twarz i ciemnoniebieskie oczy. […] Chłopcy z podziwem spoglądali na samochód (s. 15). VIII Blore jechał pocią- DZIWNA ROZMOWA giem z Plymouth. h. BLORE A Z RYBAkIEM Znał z nazwiska go- ści zaproszonych do willi na Wyspie Żołnierzyków. Planował przedstawić się jako major, ale obawiał się, że rozpozna go generał Macarthur. Podjął roz- mowę ze starym rybakiem, który, wysiadając na 5 Stopa – dawna jednostka miary nawiązująca do przeciętnej długości stopy ludzkiej; obecnie przez stopę najczęściej rozumie się stopę angielską – 30,480 cm; 6 stóp to ponad 182 cm. 15 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie swojej stacji, ostrzegał Blore’a przed zbliżającym się Dniem Sądu. Mężczyzna sądził, że staruszkowi bliżej do tego dnia niż jemu. Ale… jak wykazały późniejsze wypadki, nie miał racji… (s. 17). Rozdział drugi I Goście udający się do willi Owe- SPOTkANIE na wysiedli z pociągu na stacji PODRóżNYCh Oakbridge. Były tam dwie tak- sówki, ale jedna z nich musiała pozostać do czasu przybycia pociągu z Exeter. Philip Lombard i Vera Claythorne postanowili zaczekać na ostatniego go- ścia. Rozmawiali o pogodzie i o celu swojego przy- bycia na wyspę. Człowiekiem, na którego czekali, był generał Macarthur. II NA WYSPę PRZEPRAWA łODZIą Podróżni dojechali tak- sówkami do malutkiej wioski – Sticklehaven. Przy brzegu kołysała się łódź rybacka. Z daleka widzieli Wyspę Żołnierzyków. Odczuli w jej wy- glądzie coś ponurego. Rybak miał ich przewieźć ło- dzią na wyspę. Gdy już mieli odpływać, do wioski wjechał samochód, z którego wysiadł młody męż- czyzna – Tony Marston. 16 Streszczenie W blasku zachodzącego słońca nie wyglądał na zwykłego śmiertelnika, ale co najmniej na mło- dego bożka […]. Później wszyscy przypomnieli sobie tę chwilę (s. 23). III Rybak Fred Narracott nie tak wyobrażał sobie go- ści pana Owena. Nie wyglądali imponująco. Zaczął ich złośliwie klasyfikować. Tylko Tony robił na nim wrażenie. Głównym powodem był samochód. Musi kosztować setki i setki funtów (s. 24-25). POWITANIE IV Płynąc, goście zobaczyli wreszcie willę. Spodobała im GOśCI W WILLI się. Wysiedli u stóp pnących się wysoko, wykutych w skale schodów. Szyb- ko znaleźli się na tarasie. W otwartych drzwiach domu stał służący. Zaprosił towarzystwo do holu, poczęstował napojami i poinformował, że Oweno- wie przyjadą następnego dnia, ale wydali polece- nia, więc wszystko przebiegnie zgodnie z planem. O ósmej wieczorem zostanie podany obiad. V Vera poszła z kucharką Ethel Rogers do pokoju z widokiem na morze. Zauważyła, że kobieta robi wrażenie bardzo przestraszonej. Pani Rogers wyja- śniła, że w willi jest tylko dwoje służących – ona 17 E I N E Z C Z S E R T S E I N E Z C Z S E R T S Streszczenie i jej mąż Thomas. Gości natomiast było siedmioro. Kiedy służąca wyszła, Vera spacerowała po pokoju i podziwiała jego wygląd: Wspaniała sypialnia, nowocześnie urządzona. Jasne kilimki na błyszczącym parkiecie, dyskret- nie malowane ściany, duże lustro w obramowa- niu żarówek. Na pozbawionym ozdób kominku olbrzymia bryła białego marmuru, która kształ- tem przypominała niedźwiedzia […] (s. 28). Nad tą bryłą-rzeźbą ukrywającą zegar – wisiał w ramce stary wierszyk, który dziewczyna pamię- tała z dzieciństwa. DZIECIęCA O żOłNIERZYkACh RYMOWANkA- -WYLICZANkA Opowiadał historię dzie- sięciu żołnierzyków. Kie- dy jedli obiad, jeden z nich się zakrztusił i pozostało dziewięciu. Tych dziewię- ciu wieczorem tak balowało, że jeden zaspał rano i zostało tylko ośmiu. Spośród ośmiu, którzy wędro- wali po Devonie, jeden chciał zostać tam na zawsze i tak się stało. Siedmiu już tylko rąbało drwa do kominka. Jeden zaciął się siekierą i pozostało sze- ściu. Ich z kolei skusił miód, który podbierali z ula. Pszczoła ukąsiła jednego i zostało pięciu. Tych pięciu chciało robić karierę prawniczą. Jeden już przymierzył togę i zostało tylko czterech. Ci z kolei żeglowali po morzu, gdy śledź czerwony zjadł jed- 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

I nie było już nikogo Agathy Christie. Streszczenie, analiza, interpretacja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: