Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 003534 22429057 na godz. na dobę w sumie
Idiomy języka angielskiego - ebook/pdf
Idiomy języka angielskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-468-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Idiomy języka angielskiego zawierają wyrażenia idiomatyczne, powiedzenia oraz utarte zwroty w języku angielskim wraz z ich polskimi odpowiednikami. Aby ułatwić Państwu korzystanie ze słownika, każde wyrażenie opatrzyliśmy przykładowym zdaniem w języku angielskim i polskim, które ilustruje poprawne użycie danego zwrotu. Niniejszy słownik konsultowali i korekty dokonali: angielski lingwista Jerome Prescott Knight, pracujący od wielu lat jako native speaker w szkołach językowych, oraz Katarzyna Kłobukowska i Teresa Jankowska – doświadczone lektorki języka angielskiego. Książka przeznaczona jest dla osób, które pragną poszerzyć podstawowy zasób leksykalny angielszczyzny i poznać jej osobliwości – przysłowia, zwroty idiomatyczne, które często używane są w języku codziennym, filmach, czasopismach czy książkach, a na ogół stanowią trudność dla obcokrajowców uczących się angielskiego. Książka adresowana jest do szerokiego grona użytkowników – zarówno do osób uczących się języka angielskiego w szkole, na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, jak i do podróżnych wybierających się za granicę, którzy z pewnością zetkną się z wyrażeniami idiomatycznymi w codziennej konwersacji. Mamy nadzieję, że Idiomy języka angielskiego będą istotną pomocą w poszerzaniu słownictwa i poznawaniu żywego języka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

babe B BABE  a babe in the woods – naiwny jak dziecko When it comes to money, my father is just a babe in the woods. – W sprawach pieniędzy mój ojciec jest naiwny jak dziecko. BABY  to be left holding the baby – zostać obarczonym nieprzyjemną odpowiedzialnością (należącą do kogoś innego) Everyone in the factory knew that it wasn’t my fault. I was just left holding the baby again. – Wszyscy w fabryce wiedzieli, że to nie była moja wina. Po prostu znowu zrzucono na mnie odpowiedzialność.  to throw the baby out with the bath water – wylać dziecko z kąpielą Make sure you don’t throw out any important documents while cleaning the desk. It would be like throwing the baby out with the bath water. – Upewnij się, że nie wyrzucisz żadnych ważnych dokumentów, porządkując biurko. To by było jak wylanie dziecka z kąpielą. BACK  to be at the back of sth – stać za czymś This case seems to be very important for them. I wonder who is at the back of it. – Ta sprawa wydaje się dla nich bardzo ważna. Ciekawe, kto za tym stoi?  to get off someone’s back – dać komuś spokój, odczepić się od kogoś For Christ’s sake, get off my back! – Na miłość boską, odczep się ode mnie!  to go in by the back door – dostać się gdzieś potajemnie, osiągnąć coś nieoficjalnymi metodami She is getting on well with her boss, so she must have gone in by the back door in this case. – Ona żyje dobrze ze swoim szefem, więc na pewno musiała osiągnąć coś nieoficjalnymi metodami w tej sprawie.  to see the back of sb – ucieszyć się z czyjegoś odejścia, mieć ko­ goś/coś z głowy 14 bad They weren’t a good marriage. To be quite frank, she was glad to see the back of her husband. – Nie byli dobrym małżeństwem. Szczerze mówiąc, ona ucie- szyła się z jego odejścia.  to turn one’s back on sb – odwrócić się do kogoś plecami When he lost all his money, his friends turned their backs on him. – Kiedy stracił wszystkie pieniądze, przyjaciele odwrócili się od niego. BACKGROUND  to keep in the background – pozostawać w cieniu Her husband was too bossy to let her do anything in politics. She had to keep in the background. – Jej mąż był zbyt apodyktyczny, by pozwolić jej zaistnieć w polityce. Musiała pozostać w cieniu. BACKSTAIRS  backstairs gossip – plotka usłyszana od podwładnych Don’t pay attention to what you heard. It’s just backstairs gossip. – Nie zwra- caj uwagi na to, co usłyszałeś. To tylko plotka usłyszana od podwładnych. BACON  to bring home the bacon – odnieść sukces, zarabiać na życie In my home it was the father who brought home the bacon. – W moim domu to ojciec zarabiał na życie.  to save one’s bacon – ocalić własną skórę The situation was really bad, but she did her best to save her bacon. – Sy- tuacja była naprawdę zła, ale ona zrobiła wszystko, co było w jej mocy, żeby ocalić własną skórę. BAD  a bad shot – błędny domysł She thought that her neighbour had stolen the money, but it turned out to be a bad shot. – Myślała, że to sąsiad ukradł jej pieniądze, ale okazało się, że był to błędny domysł.  from bad to worse – z deszczu pod rynnę After our grandmother’s arrival, our situation went from bad to worse. – Po przybyciu babci wpadliśmy z deszczu pod rynnę.  to be bad off – mieć kłopoty finansowe I don’t think he will be able to help you. He is bad off. – Nie sądzę, że on będzie mógł ci pomóc. Ma kłopoty finansowe. 15 bag  to be in a bad way – być w kiepskim stanie The economic situation wasn’t good and the company was in a bad way. – Sy- tuacja ekonomiczna nie była dobra i firma była w kiepskim stanie. BAG  bag of bones – chudzielec, skóra i kości I don’t think that she is attractive, such a bag of bones. – Nie uważam, że ona jest atrakcyjna, taki chudzielec.  bag of nerves – kłębek nerwów When I met her after such a long time, she seemed to be a bag of nerves. – Kiedy spotkałem ją po tak długim czasie, wydawała się kłębkiem nerwów.  sth is in the bag – coś jest zagwarantowane (zwycięstwo, sukces), jak w banku Don’t worry. Our victory is in the bag. – Nie martw się. Mamy zwycięstwo jak w banku.  to let the cat out of the bag – zdradzić sekret I thought I could trust her, but she let the cat out of the bag. – Myślałem, że mogę jej ufać, ale ona zdradziła secret. BALANCE  to throw sb off one’s balance – wyprowadzić kogoś z równowagi Her impudent remark threw him off his balance. – Jej bezczelna uwaga wy- prowadziła go z równowagi.  to tip the balance – przechylić szalę The revealed news tipped the balance in their favour/against them. – Ujawnio- ne wiadomości przechyliły szalę na ich korzyść/przeciwko im. BALD-HEADED  to go at it bald-headed – zabrać się do czegoś z wigorem Although he claimed that he wasn’t enthusiastic about the idea, he went at it bald-headed. – Pomimo że twierdził, iż nie jest entuzjastycznie nastawiony do tego pomysłu, zabrał się z wigorem do pracy. BALL  ball of fire – energiczna osoba, wulkan energii She is a ball of fire. I would like to have so much energy. – Ona jest jak wulkan. 16 bat Chciałbym mieć tyle energii.  to keep the ball rolling – podtrzymywać rozmowę She was so reserved that it wasn’t easy for him to keep the ball rolling. – Była tak zamknięta, że nie było mu łatwo podtrzymywać rozmowę. BANANAS  to go bananas – zwariować, wpaść w entuzjazm/wściekłość He will go bananas when you tell him the news. – Wścieknie się, gdy mu prze- każesz nowe wieści. BARGAIN  to make the best of a bad bargain – robić dobrą minę do złej gry He realised that he was helpless, but he made the best of a bad bargain. – Wiedział, że jest bezradny, ale robił dobrą minę do złej gry. BARK  sb’s bark is worse than sb’s bite – ktoś jest mniej groźny, niż się wydaje You shouldn’t be afraid of your boss. His bark is worse than his bite. – Nie powinieneś obawiać się swojego szefa. On jest mniej groźny, niż się wydaje.  to bark up the wrong tree – mieć błędny pogląd na coś; kierować swoje pretensje pod niewłaściwym adresem You are barking up the wrong tree. I am not the one who is responsible. – Kierujesz swoje pretensje pod niewłaściwym adresem. Nie jestem osobą, która jest odpowiedzialna. BASKET  a basket case – niezdara, beznadziejny przypadek She is a real basket case when it comes to cooking. – Jeśli chodzi o gotowa- nie, to ona jest beznadziejnym przypadkiem. BAT  like a bat out of hell – bardzo szybko, błyskawicznie, na złamanie karku She saw her ex-boy friend at the disco and ran out of there like a bat out of hell. – Zobaczyła swojego byłego chłopaka na dyskotece i wybiegła stamtąd na złamanie karku. 17 beans  to have bats in the belfry – nierówno pod sufitem She is a strange person. I think that she’s got bats in the belfry. – Ona jest naprawdę dziwna. Myślę, że ma nierówno pod sufitem.  right off the bat – natychmiast, niezwłocznie We didn’t have to wait long. She agreed right off the bat. – Nie musieliśmy długo czekać. Zgodziła się natychmiast. BEANS  to spill the beans – wygadać, wypaplać I asked her to keep it secret, but she spilled the beans. – Prosiłem ją, żeby zachowała to w tajemnicy, ale się wygadała. BEAT  can you beat that! – uwierzysz w to? She claims that she inherited the money. Can you beat that! – Ona twierdzi, że odziedziczyła te pieniądze. Uwierzysz w to? BED  to get up on the wrong side of the bed – wstać lewą nogą He apologised for his behaviour, explaining that he had got up on the wrong side of the bed. – Przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc, że wstał lewą nogą. BEE  a bee in one’s bonnet – przewrażliwienie na jakimś punkcie, bzik, fioł My mother’s got a bee in her bonnet about money. – Moja matka jest przeczu- lona na punkcie pieniędzy. BEEF  to beef – psioczyć, narzekać It’s high time you stopped beefing about your husband! – Czas najwyższy, żebyś przestała psioczyć na swojego męża! BIRD  for the birds – niewart funta kłaków, bezsensowny His idea was for the birds. – Jego pomysł był bezsensowny. 18 cackle BOAT  to be in the same boat – jechać na jednym wózku We are in the same boat so don’t try to cheat me. – Jedziemy na jednym wóz- ku, więc nie próbuj mnie oszukać.  to burn one’s boats – spalić za sobą mosty She burned her boats by taking their savings. – Zabierając swoje oszczędno- ści, spaliła za sobą wszystkie mosty.  to miss the boat – przegapić okazję I missed the boat by not buying that book. It’s out of stock now. – Przegapiłem okazję, nie kupując tamtej książki. Obecnie nie mają jej już na składzie. BODY  over my dead body – po moim trupie She will not stay in this house any longer! Over my dead body! – Ona nie zo- stanie w tym domu ani chwili dłużej! Po moim trupie! BOOTS  to lick sb’s boots – podlizywać się komuś She always licks her superior’s boots. – Ona zawsze podlizuje się swojemu przełożonemu. BUSH  to beat about/around the bush – owijać w bawełnę Stop beating about the bush! What is your point? – Nie owijaj w bawełnę! O co ci chodzi? C CACKLE  to cut the cackle – przestać ględzić, przestać mówić nie na temat Oh please, cut the cackle! I’ve heard this hundreds of times! – Proszę, prze- stań ględzić! Słyszałam to już setki razy! 19 cake CAKE  a piece of cake – łatwizna Of course I can do it! It’s a piece of cake for me! – Oczywiście, że potrafię to zrobić! To dla mnie łatwizna! CALF  calf love – szczenięca miłość, młodzieńcza miłość I will never forget Susan. She was my true calf love. – Nigdy nie zapomnę Susan. Była moją prawdziwą młodzieńczą miłością. CALL  there is no call to blush – nie ma się czego wstydzić You work in the kitchen. So what? There is no call to blush. – Pracujesz w kuchni. I co z tego? Nie ma się czego wstydzić. CAN  to carry the can – wziąć całą winę/odpowiedzialność na siebie It wasn’t my fault. I will never carry the can again. – To nie była moja wina. Już nigdy nie wezmę całej winy na siebie. CANDLE  not to be worth the candle – nie być wartym zachodu Don’t bother about this case – it’s not worth the candle. – Nie martw się tą sprawą – ona nie jest warta zachodu.  to burn the candle at both ends – przepracowywać się, nie do­ sypiać You desperately need some rest. If you burn the candle at both ends like this, you may have a heart attack. – Z całą pewnością potrzebujesz trochę odpo- czynku. Jeśli nadal będziesz się tak przepracowywał, możesz dostać zawału.  to hold a candle for sb – darzyć kogoś sympatią i wiązać z tą osobą pewne nadzieje He held a candle for her whereas she just left him without a word. – Wiązał z nią pewne nadzieje, podczas gdy ona po prostu odeszła bez słowa. CANOE  to paddle one’s own canoe – być niezależnym, samodzielnie za­ rządzać własnymi sprawami, być sobie samemu sterem, żeglarzem, okrętem 20 cat Since I got this job, I’ve paddled my own canoe. – Jestem niezależny od cza- su, gdy dostałem tę pracę. CAPTAIN  to be the captain of one’s soul – być panem siebie, panem wła­ snego losu I won’t have you telling me what to do. I’m the captain of my soul. – Nie bę- dziesz mi tu mówił, co mam robić. Jestem panem samego siebie. CARD  to ask for one’s cards – zwolnić się z pracy He couldn’t stand the atmosphere in the company any longer and asked for his cards. – Nie mógł dłużej znieść atmosfery w firmie i zwolnił się z pracy.  to go through the whole card – rozważyć wszystkie możliwości Don’t hurry. You should go through the whole card carefully. – Nie spiesz się. Powinieneś dokładnie rozważyć wszystkie możliwości. CARPET  the red carpet – uroczyste przyjęcie, przyjęcie z honorami The Queen got the red carpet whenever she went. – Królowa wszędzie przyj- mowana była z honorami. CARRY  to carry on with sb – mieć z kimś romans He is gossiped to be carrying on with his boss. – Plotkują o nim, że ma ro- mans ze swoją szefową. CASH  to be rolling in cash – spać na pieniądzach Don’t tell me that he cannot afford it! He is rolling in cash. – Nie mów mi, że jego na to nie stać! On śpi na pieniądzach. CAT  to run around like a scalded cat – latać jak kot z pęcherzem When he met her, he was so excited and ran around like a scalded cat. – Kie- dy ją poznał, był tak podekscytowany i latał jak kot z pęcherzem. 21
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Idiomy języka angielskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: