Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00161 012179 24108276 na godz. na dobę w sumie
Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy - ebook/pdf
Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 256
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3279-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Prezentowana publikacja zawiera wyniki badań prowadzonych przez trzy lata przez Tomasza Kubina, Małgorzatę Lorencką i Małgorzatę Myśliwiec w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/00021). Podstawowym celem naukowym pracy jest pokazanie wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemu politycznego. Przedmiotem szczegółowych prac badawczych były systemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch, ponieważ to właśnie w tych państwach Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu gospodarczego wydają się mieć największy wpływ na działanie najważniejszych elementów tworzących system polityczny. Wiodącą hipotezą badawczą jest założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja ekonomiczna państwa jest jednym z najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość przetrwania systemu politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest poważnie zagrożona.

Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie systemów politycznych skłoniła autorów do postawienia następujących hipotez szczegółowych:

  1. Działania ośrodków podejmujących decyzje polityczne w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech w zakresie kwestii gospodarczych – zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach regionalnych – doprowadziły do poważnych zakłóceń w zakresie funkcjonowania systemów politycznych.
  2. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech zakłócił w poważny sposób rytm cykli wyborczych.
  3. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na funkcjonowanie systemów partyjnych owych państw.
  4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii i we Włoszech w znaczący stopniu wpłynął na nasilenie się tendencji odśrodkowych w owych państwach.
  5. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na nasilenie się procesu formułowania postulatów antysystemowych przez wybrane ugrupowania polityczne.

 

We wstępie zostały przedstawione założenia merytoryczne i metodologiczne przeprowadzonych badań. W rozdziale pierwszym przeanalizowane zostały problemy związane z genezą, przebiegiem i konsekwencjami kryzysu gospodarczego 2008 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zdarzeń w Grecji, Hiszpanii i Włoszech. Kolejne trzy rozdziały zawierają analizę konsekwencji owego kryzysu dla działania systemów politycznych Grecji, Hiszpanii i Włoch. W zakończeniu zawarte zostały wnioski ogólne, wynikające z przeprowadzonego procesu badawczego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Impact of economic crisis on the functioning of political systems A case study of Greece, Spain, and Italy Tomasz Kubin Małgorzata Lorencka Małgorzata Myśliwiec Impact of economic crisis on the functioning of political systems A case study of Greece, Spain, and Italy Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Editor of the Series: Nauki Polityczne Mariusz Kolczyński Referee Radosław Grabowski The project has been funded by the National Science Centre, decision No. DEC-2013/09/B/HS5/00021 Table of contents Research and methodological assumptions 7 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec References 21 C h a p t e r 1 The economic crisis in Greece, Spain, and Italy 23 Tomasz Kubin 1 1 Introductory notes 23 1 2 General causes of the economic crisis of 2008 25 1 3 Causes and economic manifestations of the crisis in Greece, Spain, and Italy 28 1 4 Greece, Spain, and Italy in the fight with the economic effects of the crisis 64 1 5 Conclusions 79 References 81 C h a p t e r 2 Influence of the economic crisis on the functioning of the political system of Greece 87 Małgorzata Lorencka 2 1 Introductory notes 87 2 2 Historical background of the economic crises in Greece 90 2 3 Radicalisation of social sentiment 94 2 4 Decrease of public confidence in state institutions 98 2 5 Increase of support for radical political groups 105 2 6 Referendum of 5 July 2015 114 2 7 State structure reforms 116 2 8 Conclusions 117 References 125 6 Table of contents C h a p t e r 3 Influence of the 2008 economic crisis on the functioning of the political system of contemporary Spain 129 Małgorzata Myśliwiec 3 1 Introductory notes 129 3 2 Economic factors and the shape of the political system after 1978 130 3 3 Loss of confidence in state institutions after 2008 135 3 4 New social movements and political parties 147 3 5 Elections to the General Cortes of 20 December 2015 and their political conse- quences 160 3 6 Spanish constitutional draft amendments 163 3 7 Increase of decentralising tendencies 167 3 8 Conclusions 170 References 175 C h a p t e r 4 Influence of the economic crisis on the functioning of the political system of Italy 177 Małgorzata Lorencka 4 1 Introduction 177 4 2 Socio-economic factors and the development of the political system in Italy 179 4 3 Towards three-bloc political rivalry 187 4 4 Meaning of the institution of the President of the Italian Republic and the Consti- tutional Court in the crisis period 197 4 5 Change of the electoral law and the constitutional reform of the government of Matteo Renzi 207 4 6 Rationalisation of a decentralised state model 214 4 7 Conclusions 218 References 223 Verification of research assumptions 229 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec References 235 List of charts 237 List of tables 239 List of figures 241 Notes on contributors 243 Summary in Polish 245 Summary in Italian 247 Summary in Greek 249 Summary in Spanish 251 Research and methodological assumptions Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec The global economic crisis that symbolically began with the bankruptcy of the Lehman Brothers bank in September 2008, led to a series of new economic, social, and political phenomena. The crisis encouraged many researchers, rep- resenting various fields of science, to begin analysing its consequences. Work devoted to this issue was also pursued by political scientists. One of the most intriguing and dynamic fields of research concerns contemporary political sys- tems.1 The processes that occur in this field and which are a consequence of the influence exerted by the surrounding environment in which they function, could not go unnoticed. The reason for this is in the nature of systemic analysis itself. As noted by Adam Jamróz, who referenced the view points of Michael Crozier and Erhard Frediberg in his work, “the essence of systemic reasoning is treat- ing a given phenomenon as a structured whole, the elements of which remain co-dependent and coordinated in their workings.”2 A characteristic feature of systemic reasoning is using a pattern of “systemic causality,” which “assumes the co-dependency of consequences and causes within the framework of a given system, the features of which […] permit us to explain and foresee the results of its activity.”3 Application of systemic analysis thus obliges the researcher to define at least two matters. The first involves indication of at least several 1 A more detailed analysis of the literature on the subject dealing with changes in the func- tioning of political systems that occurred after the 2008 economic crisis has been carried out by Carolina Plaza Colodro in the publication: “Los efectos de la crisis económica en los sistemas políticos europeos.” Revista de estudios políticos 2015, no. 170, pp. 317—336. 2 A. Jamróz: “Wprowadzenie. Struktura i mechanizm funkcjonowania burżuazyjnych systemów politycznych.” In: Systemy polityczne wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Ed. A. Jamróz. Warszawa 1989, p. 6. 3 Ibidem. 8 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec interdependencies existing between the elements composing a system, which is understood as a whole. Secondly, it is necessary “to outline the borders between such a structured entirety that constitutes the actual system, and the external conditions determining its activity, which in turn constitutes the environment the system operates in.”4 Such a structured approach derives from the fact that the systemic analysis concept encompasses two main assumptions. The first one is that the source of all changes and transformations lies in the system itself. The other one, however, points to the fact that “any changes taking place within a system are the result of a feedback-type relationship between the system and its environment.”5 These were the same assumptions that guided the authors of this study in their research. Before any research could begin, however, a precise selection of the research field had to be made and the aforementioned constituents, which are characteristic for a systemic analysis, had to be defined. Firstly, the authors decided to select the states, whose political systems would be researched. Three southern European states, namely Greece, Spain, and Italy, have been chosen. According to the authors, the economic crisis, the beginnings of which date back to 2008, impacted these states the most severely out of all the countries in the European Union. The next challenge was to define the set of political, historical, geographic, social, and economic conditions, which form the environment of the political systems to be analysed. The most important factor defining the nature of the planned work was surely the economic factor, which constitutes the aforemen- tioned crisis. This was evidenced by the first observations preceding the selec- tion of the research field, which revealed that serious changes in the function- ing of all three political systems occurred after the crisis ensued, that is, after 2008. Conducting a meticulous problem analysis therefore required its causes, its course, and consequences to be characterised, for it needs to be emphasised that political science considers economic conditions to be a key element impact- ing political systems. Edward Haliżak rightly claims that “the truth about social phenomena is of a cross-disciplinary nature and restricting oneself to only one field of research prevents one from fully understanding it”6 and that is why “separating politics from economy serves a purely analytical purpose.”7 By outlining a general overview of the relationship between politics and economy8 (and between political science and the economics in a theoretical di- 4 Ibidem, p. 7. 5 Ibidem. 6 E. Haliżak: “Polityka i ekonomia. O potrzebie rozwijania badań w duchu ekonomii poli- tycznej.” Studia Nauk Politycznych 2004, no. 1 (year I), 2nd series, p. 167. 7 Ibidem, p. 173. 8 See T. kubin: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie. Katowice 2007, pp. 21—25. Research and methodological assumptions 9 mension) it is concluded that economy needs to be understood as a science about how to optimally utilise a limited range of resources that have been made avail- able for use by the people. Considering the strive to optimise the utilisation of these resources, the ideal situation would be when the sole criterion for making any decisions concerning the economy was to achieve their maximum economic efficiency. This, of course, would constitute a best-case scenario, one that has never actually existed. When considered in the light of the relationship between politics and the economy, this would mean the economy’s absolute domination over politics. At the other end of the extreme, if politics were to completely dominate over the economy, any decisions concerning the economy would be made without any consideration for the existing conditions and limitations of an economic nature. In practice, should a situation of this kind be at all possible, it would last for a relatively short period of time. Such a scenario, however, has no standing in the long-run, for as noted by Michał Dobroczyński: “[…] the politi- cal factor periodically dominates over impetuous economic processes, however, the latter — especially in the long run — leads to a reversal of the dependency and begins to dominate over a primitively understood need for administrative power.”9 In practice, within the politics-economy interdependency existing at a given moment in a state, there exists a series of various intermediary states that result from a variety of factors such as historic legacy, the political system, economic system, level of economic development, significant ideological values existing in a society, membership of a state in international organisations, inter- national conditions in the broad sense of the term, etc. Walter Hallstein wrote that “the essence of politics, however, is choice.”10 Decisions on choosing certain objectives in politics and the means for their realisation, including those pertaining to the economy, are performed “on the basis of a defined value system. Social values, which social aspirations interact with, and which can either unify or lead to the disintegration of an entire size- able social group, also constitute political values.”11 Ideological values constitute a link between politics and the economy. “Individuals and social groups always valuate the expected results when preparing their actions. They also valuate the projected measures, the use of which will contribute to the achievement of the objective.”12 In this way, economic actions and decisions are made on the basis of economic factors. However, political factors also play an important role, as they constitute an expression of the preferences of various groups of interest13 — macroeconomic policy is closely related to various ideologies and platforms 9 m. dobroCzyński: Międzynarodowe związki gospodarki z polityką. Toruń 2003, p. 56. 10 W. HallsTEin: United Europe. Challenge and Opportunity. Cambridge (Mass.) 1962, 11 a. bodnar: Ekonomika i polityka. Warszawa 1978, p. 14. 12 Ibidem, p. 206. 13 E. Haliżak: “Polityka i ekonomia. O potrzebie rozwijania badań…,” p. 172. p. 58. 10 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec of different political parties.14 In other words, “the distribution of income and wealth is the driving force of the political process.”15 For this reason very rarely can decisions influencing, for instance, the scale of inequality in income among people, inflation, scale of income redistribution, what (i.e. work, capital, con- sumption) and to what degree should be taxed, etc. be made and explained on the basis of data or economic indications. These therefore cannot be treated and analysed solely as strictly “technical decisions.” Nevertheless one needs to bear in mind the specific political conditions and circumstances present when the decisions were taken and the fact that they affect different social groups (groups of interest) in various ways. A given group may profit from or lose given re- sources as a result of a given decision, or action (or lack of decision or action). As a consequence, its situation compared to other groups can either improve or deteriorate. This therefore is not only of economic, but also of political impor- tance. Furthermore, such a “gain” or “loss” affects the political behaviours of such a group in obvious ways. As noted by Artur Bodnar: “[…] all economic ac- tions that directly affect the interests of large social groups, are actions of great political significance, while the decisions that initiate or adjust these actions on a widespread scale are political decisions of an economic nature.”16 Thomas Piketty also writes the following about the distribution of wealth between peo- ple, a key aspect in economic politics: The history of the distribution of wealth has always been deeply political, and it cannot be reduced to purely economic mechanism. […] The history of inequality is shaped by the way economic, social, and political actors view what is just and what is not, as well as by the relative power of those actors and the collective choices that result. It is the joint product of all relevant ac- tors combined.17 The interdependencies between the economy and politics or, in other words, the influence of the economic environment on the political system, plays a key role in democratic states, where the influence of particular social groups (groups of interest) on the political decisions taken is, at least in theory, the greatest. In this particular dimension, democracy presents itself as a system, which contri- 14 k.r. mCnamara: The Currency of Ideas. Monetary Politics in the European Union. New York 1998, p. 2. 15 b. sTEunEnbErg, H.J. blommEsTEin: “Governments and Markets: An Introduction.” In: Governments and Markets. Establishing a Democratic Constitutional Order and a Market Econ- omy in Former Socialist Countries. Eds. H.J. blommEsTEin, b. sTEunEnbErg. Dordrecht 1994, p. 7. 16 a. bodnar: Ekonomika i polityka…, p. 199. 17 T. PikETTy: Capital in the Twenty-First Century. Trans. A. goldHammEr. Cambridge (Mass.)—London 2014, p. 20. The following footnotes refer to the Polish edition of the book: T. PikETTy: Kapitał w XXI wieku. Trans. A. bilik. Warszawa 2015. Research and methodological assumptions 11 butes to a large degree to the “politicisation” of decisions that appear to be clear- ly economic and “technical.” Subjects that wield power in a democratic political system make economic decisions based on their potential for improving their chances of re-election. Subjects that aspire to take over power, in turn, criticise these decisions and try to convince as broad an electoral base as possible that the decisions taken once they are in power, will better cater to their interests. Apart from interests, ideas (ideologies) and values represented by various social groups, another factor that “binds” politics with the economy, are the in- stitutions that function within a political system. Every political and economic activity is regulated by specific public institutions that define the legal frame- work of the activity, formulate objectives, methods, and instruments needed to perform the activity, act to achieve its objectives, monitor its realisation and control the conformance of the activity with legal regulations. A more elaborate and presently most significant dimension of the general politics-economy interdependence is the state-market relationship. The issues of purposefulness, location, scale, or methods of interference of public institutions in the economy are one of the key issues in economic and political analysis and are fundamental for the execution of political power. The state interferes in the economy from the very beginning of its existence. In terms of the opinions on the legitimacy of such interference, at one end of the state-market axis, which constitutes a somewhat simplified representation of the relationship, is the posi- tion that the market should dominate to the fullest extent possible, whereas the role of the state should be limited to a minimum. The role of the state should be limited only to ensuring the people and companies the right conditions for conducting business, namely, a stable legal system that would guarantee unham- pered entreprenurial freedom, its effective execution, the proper technical infra- structure, a stable currency, and safety. According to such an approach, taxes should be kept to a minimum, the state should not interfere in production and the exchange of goods and services, in contracts signed on the free market, in wealth distribution, etc. On the other end of the extreme is the position accord- ing to which public institutions should have a decisively upper hand over market forces to the degree that the market, as a means of allocation and distribution of resources, should be entirely or almost entirely, eliminated. All means of pro- duction should remain with the state, companies remaining under the complete control of state institutions should deal with production and the distribution of all goods and services, while private businesses should be reduced to a mini- mum or eliminated altogether. The most extreme of scenarios sees no room not only for private ownership of production means, but also the private property of anything or nearly anything — all goods should be common, public or social property, depending on the accepted rhetoric. As in the case of the politics-economy relationship, the above views on the role of the state in the economy are also theoretical in nature. In reality we have 12 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec dealt with and still deal with many different intermediate variations, that is, with different levels of interference of the state in a grossly free-market economy or with the provision of a smaller or greater range of economic freedom in a centrally-planned economy (socialist, communist). In order to gain a better understanding of this issue, it is worth noting that we are dealing with a visible increase in the state’s role in the economy for more or less a hundred years. The most synthetic indicator to prove this is the share of tax-related income in the state budget. Over the course of the 19th century until the breakout of WWI, this share constituted no more than 10 . The taxes gained thus were used to finance such expenditure as defense, safety, and public order, the justice sys- tem, administration and, on a relatively small scale, investment in infrastructure or maintaining a defined number of schools, universities, and hospitals. From the 1920s to the 1970s, the share of taxes in the national income of the richest countries rose several times from ca. 30 (USA) to 55 (Sweden) of the total national income. From the 1980 until now, this level has remained more or less stable. Public money is spent primarily on financing the education system, health care, retirement and disability pensions as well as on the construction and maintenance of infrastructure.18 The relationship between politics and the economy can be assessed in sev- eral ways. As noted by Grażyna Ulicka, the first of these relates to the already mentioned economy-politics interdependency, both treated as separate, albeit closely related and interdependent areas of public life. The second one relates to a matter already raised, namely to the relationship between political party entities and the economy in different social and economic systems. For the pur- poses of our study, two other dependencies between politics and the economy play and even more important role. These concern the various indicators (and the dynamic of their change) that reflect the economic situation (and its changes) of a given state on its political system, that is, on the stability of this system and the processes and changes taking place within it. Last but not least, we can attempt to explain how a given economic policy and/or the state of the economy impacts the political process and how the political elites and the ruling majority are perceived.19 Taking into consideration the subject of this work, one example worth analysing is Greece, where the majority of the population believes that the crisis was instigated by “international forces to control the economy, the wealth and the government of the country.”20 An increasing number of Greeks were of 18 T. PikETTy: Kapitał…, pp. 585—587. 19 g. uliCka: “Determinanty polityki.” In: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Eds. b. szmulik, m. żmigrodzki. Lublin 2002, p. 313. 2015, p. 39. 20 a. ioannis: The Greek Tragedy. The European Financial Crisis in Simple Words. [n. p.] Research and methodological assumptions 13 the opinion that the two largest political parties in Greece — the PASOK and New Democracy — were controlled by these international powers.21 The aforementioned considerations undoubtedly point to the fact that eco- nomic factors have a critical influence on the functioning of contemporary po- litical systems. For this reason, the idea of analysing their influence on the func- tioning of the political systems of Greece, Spain, and Italy in the context of the economic crisis of 2008 has become the basis for the preparation of this research plan. A preliminary analysis of the issue has also shown that the historical, geographical, and social conditions have constituted key components of the en- vironment surrounding the political systems. A troubled political and economic past, especially the country’s geographical location at the southern peripheries of Europe, and significant social changes that occurred as a result of the global economic crisis of 2008, have become springboards for further analysis. Finally, a key step before proceeding to the actual research is the identifica- tion of those elements and subsystems of the selected political systems that are to be analysed in detail. It was initially assumed that the study would investigate three horizontal power segments (the legislative, executive, and judicial) and public power centres operating on three levels in a vertical arrangement (i.e. state, regional, and local). Changes that were seen taking place therein dem- onstrated the highest level of dynamics, such that had not been seen in these states for a long period of time. Party systems, that is, subsystems of the politi- cal systems selected for the study, were seen to attract particular attention in this period. A general action plan outlined in this way constitutes a specific background for the main subject of the book presented, namely how the mani- festations and consequences of the global economic crisis that began in 2008 influenced the functioning of the political systems of Greece, Spain, and Italy. An analysis of the influence of the economic crisis on the functioning of selected political systems required the posing of several research questions, the most important of which included: 1. What are the features of an economic crisis and how can we identify its symptoms in the economy of a state? 2. What were the causes of the current economic crisis in Europe? 3. Why did the economic crisis affect Greece, Spain, and Italy so severely? 4. What role did the particular centres of power in these countries (central and regional governments) play in the development and severe exacerbation of the economic crisis? 5. What influence did the economic crisis have on the rhythm of the electoral 6. What influence did the economic crisis have on the functioning of party cycles in the studied states? systems in the studied states? 21 Ibidem. 3. The economic crisis in Greece, Spain, and in Italy influenced the functioning 4. The economic crisis in Spain, and in Italy helped intensify decentralisation rhythm of the electoral cycle. of the party systems of these states. tendencies in these states. 14 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec 7. What influence did the economic crisis have on the intensification of decen- tralising tendencies in the studied states? 8. What influence did the economic crisis have on the intensification of anti- system political postulates in the studied states? The need to find answers to the questions posed and to recognise their importance inclined the authors of this book to assume several detailed hypoth- eses. Considering the specificity of the selected research field, the hypotheses were formulated as follows: 1. The political actions of the decision-making centres of Greece, Spain, and Italy with regard to economic matters, both on central and regional levels, led to serious interference in the functioning of their political systems. 2. The economic crisis in Greece, Spain, and in Italy seriously interfered in the 5. The economic crisis in Greece, Spain, and in Italy helped intensify the for- mulation of anti-system postulates by selected political groups. Verification of the aforementioned detailed hypotheses that were formulated on the basis of the previously posed research question, serves to help check the validity of the main research hypothesis, which assumes that in conditions of representative democracy, the economic situation of a state is one of the most crucial factors determining the stability and sustainability of a political system. The better the economic situation of a state, the more stable and sustainable the political system is. In an economic crisis situation, the stability and sustainabil- ity of a political system is put in serious jeopardy. The timeframe covered by the study encompasses the years 2008—2016. The period starts from the dawn of the world economic crisis, the consequences of which had an immense impact on the functioning of the political systems of the studied states. The end of the period is marked by the year 2016 in which political events of great importance, especially for Spain in Italy, occurred. In Spain, for the first time since the establishment of constitutional order in 1978, it was not possible to appoint a central government after the elections and they had to be organised once again. In Italy, on the other hand, the parliament adopted a constitutional amendment draft. Due to the nature of the research material, the authors will employ several research methods in their study. In light of the comparative nature of the pro- posed research, the comparative method will be the most important method used. Its application will allow the authors to identify the similarities and dif- ferences in the functioning of selected political systems in the conditions of an economic crisis. Research of the legal solutions adopted in Greece, Spain, and Research and methodological assumptions 15 Italy that relate to the functioning of political systems, will be conducted using the legal-institutional analysis method. The use of the system analysis method mentioned above will make it possible to achieve the desired objectives by us- ing both a macro-system analysis (for studying political systems as coherent wholes), mid-tier analysis (for studying the functioning of party systems), and micro-system analysis (e.g. for presenting the influence of individual political parties on the functioning of an entire political system). Assessing the phenom- ena and socio-political processes through the prism of political decision-making centres will be conducted using the decision-making method. In order to outline the historical background of the studied phenomena, it will also be necessary to apply the historical method. The subject of the first chapter is the economic crisis in Greece, Spain, and Italy, which clearly began manifesting itself around 2008. The aim of this part of the book is to research what were the economic causes and manifestations of the crisis in Greece, Spain, and Italy and how the crisis influenced the economic situation of the studied states. This part is going to form the starting point and a background for the analysis presented in the subsequent chapters, that is, for determining if and how the consequences of the economic crisis influenced the functioning of the political systems in Greece, Spain, and Italy. In the first fragment of Chapter 1, the author lists the causes of the crisis, which from the point of view of the studied states were of an “external” nature, that is, the global causes of the crisis as identified by the literature, which neither Greece, Spain nor Italy could prevent. The second part of the first chapter deals with the causes and economic consequences of the crisis in Greece, Spain, and in Italy. It points to the circumstances, conditions, events, data, etc., which are both peculiar to each individual state and result from the membership of these states in the European Union. In order to provide as clear and concise a picture as possible of how the economic situation evolved in Greece, Spain, and Italy during the crisis, several various kinds of statistical data were presented which reflect changes to the macroeconomic situation. This data concerns the period immediately preceding the start of the crisis and after 2008, mostly until 2015, inclusively. As there is no commonly accepted set of indicators in the literature that would help illustrate the condition and changes in the economic system of a state, and given that discrepancies here are quite extensive,22 these indicators were selected at the sole discretion of the authors. Eurostat has been the most extensively used source of data in the study. Tables with data presenting the dy- namics of change in the position of Greece, Spain, and Italy in economic com- petition rankings have additionally been employed. They have been prepared 22 See for example T. kubin: “Economic System of the European Union. Between Particu- larism and Universalism.” Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2015, vol. 14, pp. 25—27. 16 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec by several international institutions and published periodically as reports. They take the form of data syntheses, in which dozens and sometimes hundreds of various kinds of data, indicators, factors, variables etc. are taken into account. Their incorporation in the study was meant to provide an analysis and show how various economic competitiveness aspects of Greece, Spain, and Italy were evaluated in the course of the crisis, or how the crisis affected competitiveness. Given the different definitions of an economy’s competitiveness, these rankings emphasise slightly different factors determining how competitive an economy is and they have been prepared using different methodologies and take into ac- count various factors, data, etc. For this reason, in order to gain a more complete picture of the situation, rankings contained in reports prepared by international institutions/organisations (The Heritage Foundation, World Economic Forum, International Institute for Management Development, the World Bank Group) were taken into consideration, and the final score achieved is the result of more complex evaluations and analyses. Another practically significant and synthetic assessment of the condition of the economy and its changes is provided by rat- ing agencies’ recommendations. They have also been included in the study and encompass the long-term ratings of Greece, Spain, and Italy issued by Moody’s, Standard Poor’s and Fitch Ratings rating agencies. Additionally, the summaries illustrating the economic situation in the coun- tries studied also include tables with the corruption perception index (issued by Transparency International) and estimates on the size of the informal economy (based on the research of Friedrich Schneider from the Johannes Kepler Uni- versity in Linz). In order to better illustrate the scale of changes in the economic situations of Greece, Spain, and Italy, their evolution was compared to that of other countries of the European Union. The first chapter also shows the actions taken mainly in Greece and Spain to mitigate the effects of the economic crisis and improve the macroeconomic situation. Other sources used in this part of the book also include EU’s legal acts, documents of EU institutions, and carefully selected literature on the subject. Chapter 2 deals with the functioning of the political system of contemporary Greece. It starts from the words of Alexis Tsipras spoken in the parliament dur- ing his first speech following his party’s victory on 25 January 2015: “It is not only a Greek crisis. The crisis is European.”23 What is striking is the fact that it was a very significant declaration. For the first time since the fall of the Regime of the Colonels in 1974, power in Greece was taken over by the Syriza, a radi- 23 Speech of Prime Minister Alexis Tsipras to the House of Deputies on 8 February 2015: Προγραμματικές Δηλώσεις: Ομιλία του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα (08/02/2015), http://primem inister.gr/2015/02/08/13322 (accessed 10.02.2015). Research and methodological assumptions 17 cal left-wing group which formed a coalition with the nationalist Independent Greeks party. In the face of a deep economic crisis, several years of recession and the threat of bankruptcy of the state after 2008, both the political powers took a tough stance against austerity and financial cuts, which the cabinets of the socialist PASOK party and the conservative New Democracy party had subscribed to. From among the states of southern Europe, which according to Hunting- ton’s third wave of democracy created a consolidated democratic system, it was Greece that was hit hardest with the effects of the economic crisis of 2008. It also had the biggest effect on the functioning of its political system that was established on the basis of the constitution of 1975. Only foreign financial as- sistance kept Greece from formally declaring bankruptcy, however, the price to pay for the subsequent bailouts (in 2010, 2012, and 2015) meant even further relinquishment of its power (than that provided solely by membership in the EU) to make decisions concerning its economy. Each consecutive bailout involved the need to introduce specific structural reforms, control their implementation, and was burdened with the risk of it being suspended by the now defunct Troika, that is, the International Monetary Fund, the European Commission, and the Eu- ropean Central Bank. Not even a referendum carried out on 5 July 2015 which rejected the consecutive bound transaction (financial assistance in exchange for further reforms and cuts), including a threat of a so-called Grexit (i.e. Greece’s withdrawal from the euro area), considerably influenced the conditions of the subsequent bailout. In this situation, the parliament was forced to accept the proposed bailout package with all its consequences within 48 hours without conducting a longer debate in the House of Deputies. A research hypothesis was drawn from these events stating that a deepening economic crisis and the need to pursue further financial assistance led the political institutions of the Greek state to relinquish even more of its sovereignty to international organi- sations and resulted in the further radicalisation of public sentiment and the strengthening of extreme parties. In order to verify this hypothesis, a decision was made to first verify the validity of more detailed research assumptions. Sev- eral essential issues were considered. Firstly, the following question was posed: To what degree did the consecutive financial bankruptcies in Greece after it had gained independence in 1830 influenced the current political situation in the state? It was then assumed that the lack of strong statehood in a situation where Greece “entered the modern era as a province of the Ottoman Empire, in which the state elites were recruited to work for a foreign power lacking legitimacy,”24 contributed to a lack of a strong tradition of civil society. Ac- cording to the authors, this situation led, in consequence, to the growth of state 24 F. Fukuyama: Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globa- lizacji demokracji. Trans. J. Pyka. Poznań 2015, p. 124. 18 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec administration, nepotism, and consolidation of a clientelistic system, which was the reason for political stagnation and lack of essential reforms, which the two main political parties, namely PASOK and New Democracy, were incapable of introducing. The critical economic situation of the post-2008 state and the austerity policy further deepened the already weak public confidence in state institutions, which contributed to a radicalisation of social sentiment. It was also noticed that a long-term economic crisis and the policy of austerity led to the emergence of a new socio-political divide: for/against conditional financial support by foreign institutions, which resulted in the rise in the importance of radical political groups such as the left-wing Syriza or the neo-fascist Golden Dawn parties. Consideration was also given in Chapter 2 to whether the lack of economic stability in Greece was related to the political instability of the gov- ernment cabinets and the need to conduct the sixth early parliamentary elections (in a row), which had paved radical groups’ surge to power in 2015. The author of Chapter 2 also realizes that in the case of Greece, a significantly crucial proc- ess that further deepened the economic and political crisis was an increase in the influx of immigrants from the Middle East and northern Africa as a result of the military conflicts that raged in those parts of the world. The considerations contained in Chapter 2 end in a summary. Chapter 3 is devoted to the functioning of the political system of Spain af- ter 2008. The starting point for analysis were the events from the turn of 2015, when a completely new political power setup appeared in the lower house of the Spanish parliament following election to the Congress of Deputies. Its spe- cificity and the divergent political interests presented by the politicians of the particular groups, led to the most serious governmental crisis in this country since the establishment of democratic constitutional order in 1978. The structure of the chapter is based on a series of detailed hypotheses and on a general hypothesis, which were raised at the beginning of the chapter and correspond to the detailed questions and hypotheses and the main hypothesis mentioned at the beginning of the book. The first part strives to determine to what extent the consecutive economic crises in the history of Spain impacted the shaping of the political system of this state in the second half of the 20th centu- ry. Next, a study was conducted to determine to what degree the deep economic crisis of 2008 led to a deterioration of public confidence in the institutions of the Spanish state that had been shaped in the second half of the 20th century. The subsequent parts of the chapter demonstrate the consequences of this weakening of confidence: the emergence of new social movements fighting for the rights of those bearing the brunt of the economic crisis, utilisation of their social impact to build the political position of new Spanish state-wide parties, their winning of a considerable amount of votes to the Congress of Deputies, their thwarting of attempts to form a government in the political centre, and proposals of the main Research and methodological assumptions 19 actors of the political party scene to change the 1978 constitution. The analysis contained in Chapter 3 also covers issues related to the surge in decentralising tendencies in Catalonia. The summary of Chapter 3 contains conclusions produced by the research that are presented as a verification of the posed detailed hypotheses and the main hypothesis. Chapter 4 discusses how the economic crisis affected the functioning of Italy’s political system after 2008. Analysis of this area took into account our assumption that the economic crisis had a much weaker effect on Italy than on other southern European countries. Nevertheless, its consequences exerted a considerable effect on the current reconstruction of the political scene, con- tributed to the systematic introduction of social and economic reforms and the drafting of an amended constitution, which was adopted in 2016. According to our assumptions, Italy, in contrast to Greece or Spain, did not have to ask for external financial assistance. However, due to pressure from the European Union, public opinion and falling rating agency scores, it was forced to introduce austerity measures (e.g. decrease its budget deficit, mitigate growing national debt, limit high unemployment levels among young people), conduct the necessary structural reforms and stimulate economic growth. In 2012, an amendment of article 81 of Italy’s constitution was adopted, whereby a budget stability law was introduced. In politics, insufficient actions to rectify the Italian economy resulted in the dismissal of the centre-right government of Silvio Berlusconi on 12 November 2011, which had been appointed as a re- sult of the 2008 parliamentary elections, the disintegration of Berlusconi’s The People of Freedom party and the appointment of a non-partisan government of technocrats led by Mario Monti. The effects of the economic crisis deepened the already existing dissatisfaction with the stagnant political elites, leading to the emergence of a group called the Five Star Movement as a manifestation of public disillusionment with bipolar political competition and the assumption of power by a new generation of politicians under the leadership of 39-year-old Matteo Renzi in February 2014. For the purposes of the analysis it was therefore assumed in Chapter 4 that the economic crisis in Italy after 2008 had acceler- ated political change, a process which was naturally accompanied by social and economic issues. Verification of such a hypothesis was to be assisted by the prior verification of several detailed hypotheses. The first of them assumed that the division of the country into the poor Mezzogiorno and the rich North has existed since Italy’s unification in 1861. Such a structured social and economic division continues to be the main factor determining the weak development of civil society in the south of the country, weaker confidence in state institutions and in the activity of mafia-type organisations (e.g. the Mafia Capitale in Rome). In this situation, numerous corruption scandals, an inefficient justice system, a clientelistic state and a continuously overgrown bureaucratic system impede, 20 Tomasz Kubin, Małgorzata Lorencka, Małgorzata Myśliwiec and at times prevent, necessary reforms altogether. Social discontent instigated by the aforementioned factors was the main contributing factors behind the ap- pointment of the technocratic government of Mario Monti. However, the dis- missal of the centre-right government in 2008 as a result of the economic crisis led political groups to begin cooperating with each other. It also weakened the political divide into parties which had either supported or opposed Silvio Berlus- coni’s politics, an arrangement that had existed since 1993. It was also assumed that social discontent was the main factor which had led to the emergence of a new populist and anti-systemic group called the Five Stars Movement and to a change of political competition towards a three-bloc system. The next research assumption states that the restructuring of the party system forced on by the crisis contributed to the creation of unstable cabinets formed out of centre-right and centre-left groups after the 2013 parliamentary elections. Furthermore, it was the economic crisis and the political instability that increased the role and significance of the President of the Italian Republic Giorgio Napolitano (Italy’s first ever president to be elected for the second term) and of the Constitutional Court (e.g. decision on the unconstitutionality of the parliamentary election law in 2014). An analysis was also made to determine how the 2008 economic crisis contributed to the dissolution of Italy’s provinces, that is, the second level the country’s territorial division, and thus to the prevention of further decentralisa- tion. As in the previous chapters, the research assumptions stated here will also be verified at the end of the chapter. A summary of the discussions, found in the part titled “Verification of re- search assumptions,” answers to the research questions posed, and verification/ falsification of the assumed detailed hypotheses is included at the end. Given the problem-centred approach of the publication and in order to ensure greater transparency, the references presented herein are broken down thematically and located at the end of each of the book’s chapters. The authors would also like to thank all those whose assistance and good- will helped in the writing of this book. The chapter on the political system of Greece would not be as rich in in- formation had it not been for the remarks of Professor Kostas Mavrias and Dr. Marianthi G. Kalyviotou from the Scientific Council of the Greek Par- liament, Professor Dimitrios A. Sotiropoulos from the University of Athens, Dr. Giulia Aravantinou Leonidi from the “La Sapienza” University in Rome and Mr. Alex andros Andrikopoulos. We would also like to thank His Excellence Agustín Núñez Martínez, the Ambassador of Spain in Poland and Ms. Carmen Batres Rodríguez, the Advisor for Information at the Embassy of Spain in Poland, for their very insightful input and help in understanding the internal situation in Spain after 2008. Research and methodological assumptions 21 The final shape of the chapter devoted to the Italian political system was de- termined thanks to the inspiration of the work of Professor Zbigniew Witkowski from the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Professor Fulco Lanchester from the “La Sapienza” University in Rome and Professor Filberto Agostini from the University of Padova. Special acknowledgements also go to Dr. Joanna Ciesielska-Klikowska from the University of Lodz and to Dr. Sławomir Czech from the Katowice Univer- sity of Economics for his contribution in a scientific discussion on the effects of the 2008 economic crisis in the states of southern Europe and in Germany and Sweden. References bodnar a.: Ekonomika i polityka. Warszawa 1978. dobroCzyński M.: Międzynarodowe związki gospodarki z polityką. Toruń 2003. Fukuyama F.: Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji. Trans. J. Pyka. Poznań 2015. Haliżak E.: “Polityka i ekonomia. O potrzebie rozwijania badań w duchu ekonomii politycznej.” Studia Nauk Politycznych 2004, no. 1 (year I), 2nd series. HallsTEin W.: United Europe. Challenge and Opportunity. Cambridge 1962. ioannis a.: The Greek Tragedy. The European Financial Crisis in Simple Words. [n. p.] 2015. Jamróz a.: “Wprowadzenie. Struktura i mechanizm funkcjonowania burżuazyjnych systemów politycznych.” In: Systemy polityczne wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Ed. a. Jamróz. Warszawa 1989. kubin T.: “Economic System of the European Union. Between Particularism and Universalism.” Studia Politicae Universitatis Silesiensis 2015, vol. 14. kubin T.: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie. Katowice 2007. mCnamara k.r.: The Currency of Ideas. Monetary Politics in the European Union. New York 1998. PikETTy T.: Kapitał w XXI wieku. Trans. a. bilik. Warszawa 2015. (English edition: Capital in the Twenty-First Century. Trans. a. goldHammEr. Cambridge (Mass.)—London 2014). Plaza Colodro C.: “Los efectos de la crisis económica en los sistemas políticos europeos.” Revista de estudios políticos 2015, no. 170, pp. 317—336. sTEunEnbErg b., blommEnsTEin H.J.: “Governments and Markets: An Introduction.” In: Govern- ments and Markets. Establishing a Democratic Constitutional Order and a Market Economy in Former Socialist Countries. Eds. H.J. blommEnsTEin, b. sTEunEnbErg. Dordrecht 1994. uliCka g.: “Determinanty polityki.” In: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Eds. b. szmulik, m. żmigrodzki. Lublin 2002. Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch St reszczenie Głównym celem naukowym niniejszej pracy jest ukazanie wpływu kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Przedmiotem badań szczegółowych były tu natomiast sy- stemy polityczne Grecji, Hiszpanii i Włoch. To właśnie w tych państwach członkowskich Unii Europejskiej skutki światowego kryzysu gospodarczego w największym stopniu przełożyły się na funkcjonowanie konstytutywnych elementów systemu politycznego. Nadrzędna hipoteza badawcza brzmi: w warunkach systemy demokracji przedstawicielskiej sytuacja gospodarcza danego kraju to jeden z głównych determinantów stabilności i ciągłości systemu politycznego. Im lepszy jest stan gospodarki państwa, tym większa stabilność funkcjo- nalna i trwałość jego systemu politycznego. Niemniej jednak w warunkach kryzysu gospodar- czego owa ciągłość jest poważnie zagrożona. Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego doprowadziła Autorów do sformułowania następujących hipotez szczegółowych: 1. Działania ośrodków podejmujących decyzje polityczne w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech w zakresie kwestii gospodarczych — zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblach regionalnych — doprowadziły do poważnych zakłóceń w zakresie funkcjonowania systemów politycznych. 2. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech zakłócił w poważny sposób rytm 3. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na funkcjonowanie syste- cykli wyborczych. mów partyjnych owych państw. 4. Kryzys gospodarczy w Hiszpanii i we Włoszech w znaczącym stopniu wpłynął na nasilenie się tendencji odśrodkowych w owych państwach. 5. Kryzys gospodarczy w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech wpłynął na nasilenie się procesu formułowania postulatów antysystemowych przez wybrane ugrupowania polityczne. We wprowadzeniu do głównej części pracy przedstawione zostały założenia badawcze i metodologiczne. Rozdział 1 zawiera analizę przyczyn, przebiegu i skutków kryzysu gospodar- czego po roku 2008. Kolejne trzy rozdziały prezentują analizę następstw rzeczonego kryzysu zaobserwowanych w działaniu systemów politycznych Grecji, Hiszpanii i Włoch. Rozdział pod- sumowujący zawiera natomiast ogólne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Translated by Krystian Wojcieszuk L’impatto della crisi economica sul funzionamento del sistema politico L’analisi dei casi studio della Grecia, della Spagna e dell’Italia R iassunto Il principale obiettivo scientifico del lavoro è quello di mettere in luce l’impatto della crisi economica sul funzionamento del sistema politico. Il tema della ricerca dettagliata sono i sistemi politici della Grecia, della Spagna e dell’Italia, perché proprio in questi paesi dell’Unione Eu- ropea, le conseguenze della crisi economica mondiale sembrano avere il maggiore impatto sul funzionamento dei principali elementi costitutivi del sistema politico. L’ipotesi fondamentale della ricerca è il presupposto che in una democrazia rappresentativa, la situazione economica dello stato è uno dei fattori più importanti che determinano la stabilità e la perseveranza del sistema politico. Quanto migliore è la situazione economica dello Stato, tanto maggiore è la stabilità del funzionamento e la sostenibilità del sistema politico. Tuttavia, nella situazione di crisi economica, la stabilità e la durata del sistema politico sono seriamente in pericolo. L’analisi dell’impatto della crisi economica sul funzionamento dei sistemi politici ha spinto gli autori ad avanzare le seguenti ipotesi specifiche: 1. Le azioni delle istituzioni responsabili per le decisioni politiche in Grecia, Spagna e Italia nell’ambito delle questioni economiche — sia a livello centrale che regionale — hanno portato a gravi interruzioni nel funzionamento dei sistemi politici di questi paesi. 2. La crisi economica in Grecia, Spagna e Italia ha interrotto seriamente le scadenze dei cicli elettorali. 3. La crisi economica in Grecia, Spagna e Italia ha influenzato grandemente il funzionamento 4. La crisi economica ha contribuito in modo significativo alla intensificazione delle tendenze dei sistemi politici di questi paesi. centrifughe in Spagna e in Italia. 5. La crisi economica in Grecia, Spagna e Italia ha contribuito alla intensificazione del processo di formulazione delle richieste di antisistema da parte di gruppi politici selezionati. All’introduzione di questo lavoro, ci sono stati presentati i sostanziali presupposti e gli studi metodologici fatti. Nel primo capitolo sono stati analizzati i problemi connessi alla genesi, al corso e alle conseguenze della crisi economica del’anno 2008. I tre capitoli successivi forniscono un’analisi dei risultati di questa crisi sul funzionamento dei sistemi politici in Grecia, Spagna e Italia. Alla fine del libro sono state raccolte conclusioni generali derivanti da ricerca. Translated by Małgorzata Lorencka Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην λειτουργία του πολιτικού συστήματος Η ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας Σύνοψη Ο βασικός σκοπός αυτής της επιστημονικής εργασίας είναι να αποδείξει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο πολιτικό σύστημα. Το κύριο θέμα της λεπτομερούς έρευνας ήταν τα πολιτικά συστήματα της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, επειδή σ’αυτά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης φαίνεται να έχουν την πιο ισχυρή επίδραση στην λειτουργία των σημαντικότερων στοιχείων του πολιτικού συστήματος. Η βασική ερευνητική υπόθεση είναι το ότι στις συνθήκες μιας αντιπροσωπευτικής δημο- κρατίας η οικονομική κατάσταση του κράτους είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ισορροπία και σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Όσο πιο καλή είναι αυτή, τόσο πιο σταθερή είναι η λειτουργία και η δυνατότητα επιβίωσης του πολιτικού συστή- ματος. Σε περίπτωση οικονομικής κρίσης η βιωσιμότητα και η σταθερότητα του συστήματος κινδυνεύουν σοβαρά. Η ανάλυση των επιδράσεων της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία των πολιτικών συστημά- των έπεισε τους ερευνητές να προτείνουν τις παρακάτω λεπτομερείς ερευνητικές προϋποθέσεις: 1. Οι δράσεις των κέντρων των πολιτικών αποφάσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία όσων αφορά τα οικονομικά — τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο — δημι- ούργησαν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του συστήματος. 2. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία διατάραξε σοβαρά τον ρυθμό επανάληψης των εκλογικών αναμετρήσεων. 3. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία επιρρέασε σημαντικά την λειτουργία των πολιτικών κομμάτων (σε όλα αυτά τα κράτη). 4. Η οικονομική κρίση στην Ισπανία και την Ιταλία αύξησε σημαντικά τις φυγόκεντρες τάσεις 5. Η οικονομική κρίση στην Ισπανία και την Ιταλία αύξησε σημαντικά τα αντισυστημικά αιτή- στα κράτη αυτά. ματα από μερικά πολιτικά κόμματα. Στην εισαγωγή παρουσιάστηκαν οι ουσιαστικές και μεθοδολογικές υποθέσεις των ερευνών που έγιναν. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύθηκαν τα προβλήματα που αφορούν την γένεση, την πορεία και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 2008. Τα ακόλουθα τρία κεφάλαια περιλαμβάνουν την ανάλυση των συνεπειών της κρίσης για τα πολιτικά συστήματα στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία. Ο επίλογος περιέχει τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα. Translated by Małgorzata Lorencka El impacto de la crisis económica sobre el sistema politico El análisis del caso de Grecia, España e Italia Resumen El principal objetivo científico del trabajo es mostrar el impacto de la crisis económica sobre el funcionamiento del sistema político. La investigación detallada estaba concentrada en l
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Impact of the 2008 economic crisis on the functioning of political systems. A case study of Greece, Spain, and Italy
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: