Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 011025 24121851 na godz. na dobę w sumie
Import towarów - jak rozliczać vat od towarów sprowadzanych spoza ue - ebook/pdf
Import towarów - jak rozliczać vat od towarów sprowadzanych spoza ue - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 21
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-434-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Import jest rozumiany jako przywóz towarów z poza UE. Nie zawsze to oznacza dla polskiego podatnika obowiązek rozliczenia w kraju VAT od importu. Importer może być zobowiązany do rozliczania VAT od WNT. Także sposób rozliczenia VAT od importu nie jest jednolity. Podatnik może wybrać korzystniejsze rozliczenie w deklaracji. Warto to rozważyć. W publikacji zostały kompleksowo omówione zasady rozliczenia importu towarów, zarówno w deklaracji jak i w tradycyjny sposób. Znajdziemy również informację, kiedy odliczać VAT od importu, jak ustalać podstawę opodatkowania, czy rozliczać transakcje łańcuchowe, gdy towar jest sprowadzany spoza UE. Wyjaśnienia poparte są wzorami wniosków, przykładami oraz najnowszymi interpretacjami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEMATNUMERU 1 Importtowarów–jakrozliczaćVAT odtowarówsprowadzanychspozaUE Import jest rozumiany jako przywóz towarów spoza UE. Nie zawsze oznacza to dla polskiego podatnika obowiązek rozliczenia w kraju VAT od importu. Im- porter może być zobowiązany do rozliczania VAT od WNT. Także sposób rozli- czenia VAT od importu nie jest jednolity. Podatnik może wybrać korzystniejsze rozliczenie w deklaracji. Warto to rozważyć. Import towarów ma miejsce, gdy przywóz towarów następuje z terytorium państwa trze- ciego na terytorium Unii Europejskiej (art. 2 pkt 7 ustawy o VAT). Z kolei z art. 60 dyrek- tywy 2006/112/WE wynika, że krajem opodatkowania importu towarów jest to państwo członkowskie, na którego terytorium znajdują się towary w momencie ich wprowadzenia do Wspólnoty. Dlatego import podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, jeśli towary zosta- ły dopuszczone do obrotu na terytorium naszego kraju (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT). 1.Ktojestpodatnikiemztytułuimportutowarów Zasadniczo podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od importu towarów, który podlega opodatkowaniu w Polsce, jest importer, czyli podmiot sprowa- dzający towar spoza Unii Europejskiej. Przepisy ustawy o VAT wskazują jednak także na inne podmioty, które w określonych przypadkach stają się podatnikami z tytułu importu towarów, mimo że np. nie nabywają prawa własności towarów. Podatnikiem, który ma obowiązek rozliczyć podatek należny z tytułu dokonanego importu towarów, jest podmiot będący osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobo- wości prawnej lub osobą fizyczną (art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o VAT): 1) na którym ciąży obowiązek uiszczenia cła, w tym również w przypadku, gdy na pod- stawie przepisów celnych: ■■ importowany towar jest zwolniony od cła albo ■■ cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo ■■ zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną; 2) uprawniony lub na który, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury: ■■ uszlachetniania czynnego lub ■■ odprawy czasowej. Przy imporcie towarów podatnikiem może być również przedstawiciel podatkowy, gdy zo- stanie ustanowiony przez podmiot obowiązany do uiszczenia cła. Wówczas podatnikiem jest przedstawiciel podatkowy, w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tego podmiotu (art. 17 ust. 1b ustawy o VAT). l i s t o p a d 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Import towarów - jak rozliczać vat od towarów sprowadzanych spoza ue
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: