Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00845 016965 21095846 na godz. na dobę w sumie
Informator księgowego JSFP 2017 - ebook/pdf
Informator księgowego JSFP 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326959042 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczne, podręczne narzędzie w pracy osób odpowiedzialnych za finanse jednostki. Wszystkie ważne Wskaźniki i Stawki w zasięgu ręki, bez konieczności wyszukiwania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informator księgowego JSFP 2017 AKTUALNY WYKAZ WSKAŹNIKÓW I STAWEK 0 5 J O U Cena brutto 39,90 zł BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH I POZARZĄDOWYCH UOJ50-Okladka.indd 1 UOJ50-Okladka.indd 1 27.12.2016 10:10:22 27.12.2016 10:10:22 INFORMATOR KSIĘGOWEGO JSFP 2017 UOJ50-Srodki.indd 1 UOJ50-Srodki.indd 1 27.12.2016 10:10:47 27.12.2016 10:10:47 Redaktor prowadzący: Lidia Pogodzińska-Wolska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Norbert Bogajczyk, Raster studio Druk: Miller Druk sp. z o.o. Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione. ISBN: 978-83-269-5904-2 Wydawca: Katarzyna Bednarska „Ofi cyna Prawa Polskiego” Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa Dystrybucja: tel.: 22 518 29 29 faks: 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl Publikacja „Informator księgowego JSFP 2017” chroniona jest prawem au torskim. Przedruk opublikowanych materiałów, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cy- towania publikacji z powołaniem się na źródło. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w War- szawie przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materia łów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wy- rażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapew niamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UOJ50-Srodki.indd 2 UOJ50-Srodki.indd 2 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 SPIS TREŚCI Wstęp ......................................................................................................................... 5 Czas pracy ................................................................................................................. 7 Wymiar czasu pracy w 2017 roku ..................................................................... 7 Wykaz dni świątecznych .................................................................................... 8 Wynagrodzenia ....................................................................................................... 12 Minimalne wynagrodzenie za pracę................................................................ 12 Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej w górę ....................................... 13 Kwoty wolne od potrąceń na 2017 rok ............................................................. 14 Uprawnienia rodzicielskie .................................................................................. 16 Urlop rodzicielski ............................................................................................... 16 Zwolnienie z pracy na dziecko ......................................................................... 19 Delegacje .................................................................................................................. 21 Delegacje krajowe ................................................................................................ 21 Diety zagraniczne ................................................................................................ 21 Urlopy ........................................................................................................................ 26 Urlop okolicznościowy ....................................................................................... 26 Urlop proporcjonalny .......................................................................................... 26 Urlop wypoczynkowy ........................................................................................ 27 Urlop wypoczynkowy dla pracowników młodocianych ............................. 28 Odprawy ................................................................................................................... 29 Odprawa pieniężna dla pracowników ............................................................. 29 Odprawa emerytalno-rentowa .......................................................................... 30 Odprawa pośmiertna .......................................................................................... 30 3 UOJ50-Srodki.indd 3 UOJ50-Srodki.indd 3 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 Informator księgowego JSFP 2017 Odsetki ..................................................................................................................... 31 Sposób naliczania odsetek za zwłokę ............................................................. 31 Obniżone odsetki od zaległości podatkowych ............................................... 33 Odsetki od zaległości podatkowych ................................................................ 34 Odsetki ustawowe w stosunku rocznym ........................................................ 36 Odsetki maksymalne ......................................................................................... 37 Podatki ...................................................................................................................... 39 Skala podatku dochodowego ............................................................................. 39 Kwota zmniejszająca podatek ............................................................................ 39 Koszty uzyskania przychodu ............................................................................ 39 Ubezpieczenia ......................................................................................................... 41 Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności ..................... 41 Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy .................................................................................................... 42 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych ............................................................................. 43 Składka na ubezpieczenie zdrowotne .............................................................. 44 Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne ............................................. 44 Finanse publiczne ................................................................................................... 46 Badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego .................................................................................. 46 Niedochodzenie należności cywilnoprawnych budżetu państwa ............. 46 Kary oraz koszty postępowania ........................................................................ 47 Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .................................................................................. 48 Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego .......................................... 48 Wysokość kary porządkowej ............................................................................ 50 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ...................................................... 51 Odpis na ZFŚS ..................................................................................................... 51 Zamówienia publiczne .......................................................................................... 53 Kwoty, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń ................................................................................................................ 53 4 UOJ50-Srodki.indd 4 UOJ50-Srodki.indd 4 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce aktualne wskaźniki i stawki niezbędne w codziennej pracy księgowego i kadrowego jednostki sektora finan- sów publicznych, zawierające m.in. stawki podatkowe, wskaźniki ubezpieczeniowe, jak również wskaźniki niezbędne do wyliczenia uprawnień rodzicielskich. Teraz szybko znajdą Państwo potrzebny wskaźnik, bez koniecz- ności wertowania ustaw i przeszukiwania Internetu, oraz zyskają pewność, że postępują zgodnie z przepisami. 5 UOJ50-Srodki.indd 5 UOJ50-Srodki.indd 5 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 UOJ50-Srodki.indd 6 UOJ50-Srodki.indd 6 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 CZAS PRACY Wymiar czasu pracy w 2017 roku Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przecięt- nie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Taka jest zasada ogólna wynikająca z art. 129 § 1 Kodeksu pracy (dalej: kp). Jednak dopuszczalne jest nie tylko wydłużenie okresu rozliczeniowego, jeśli jest to uzasadnione rodzajem i specyfiką pracy, ale także wydłużenie dobowej bądź średniotygodniowej normy czasu pracy, w zależności od systemu i rozkładu czasu pracy. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z powyższymi, ogólny- mi normami, oblicza się: 1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie 2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i licz- by dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przy- padających od poniedziałku do piątku. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przy- padające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Ponadto tak ustalony wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin 7 UOJ50-Srodki.indd 7 UOJ50-Srodki.indd 7 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 Informator księgowego JSFP 2017 usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepra- cowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Zatem ogólny wymiar czasu pracy ulega dalszemu obniżeniu, np. w razie choroby pracownika czy innej absencji, jak urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, bezpłatny. W 2017 roku święto 11 listopada przypada w sobotę. Oznacza to, że w zakładach pracy, gdzie właśnie ten dzień wyznaczono jako wolny z tytułu zachowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, trzeba będzie udzielać pracownikom innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego. W odrębny sposób oblicza się jedynie wymiar czasu pracy w systemie pracy w ruchu ciągłym, zgodnie z art. 138 kp. Wykaz dni świątecznych Na wymiar czasu pracy mają wpływ dni świąteczne, które w Pol- sce są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Określa je ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90). Zgodnie z art. 1 tej ustawy dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia 6 stycznia  16 kwietnia  17 kwietnia  1 maja  3 maja 4 czerwca  15 czerwca 15 sierpnia 1 listopada  11 listopada  25 grudnia  26 grudnia  Nowy Rok Trzech Króli Wielkanoc Poniedziałek Wielkanocny Święto Pracy Święto Konstytucji 3 Maja Zielone Świątki Boże Ciało Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny Wszystkich Świętych Święto Niepodległości Boże Narodzenie (pierwszy dzień) Boże Narodzenie (drugi dzień) niedziela piątek niedziela poniedziałek poniedziałek środa niedziela czwartek wtorek środa sobota poniedziałek wtorek 8 UOJ50-Srodki.indd 8 UOJ50-Srodki.indd 8 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50 Czas pracy W 2017 roku w niedzielę jedynym ruchomym świętem będzie Nowy Rok. Poza tym w niedzielę przypadają Wielkanoc oraz Zielone Świątki. Tabela 1. Wymiar czasu pracy w 2017 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego Miesiąc Wymiar czasu pracy Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem 21 21 21 20 (4 tyg. ´ 40 godz.) + (2 dni ´ 8 godz.) – – (1 święto ´ 8 godz.) (4 tyg. ´ 40 godz.) (4 tyg. ´ 40 godz.) + (3 dni ´ 8 godz.) 23 (4 tyg. ´ 40 godz.) – (1 święto ´ 8 godz.)  19 (4 tyg. ´ 40 godz.) + (3 dni ´ 8 godz.) – – (2 święta ´ 8 godz.) (4 tyg. ´ 40 godz.) + (2 dni ´ 8 godz.) – – (1 święto ´ 8 godz.)  (4 tyg. ´ 40 godz.) + (1 dzień ´ 8 godz.)  21 (4 tyg. ´ 40 godz.) + (3 dni ´ 8 godz.) – – (1 święto ´ 8 godz.) (4 tyg. ´ 40 godz.) + (1 dzień ´ 8 godz.)  21 (4 tyg. ´ 40 godz.) + (2 dni ´ 8 godz.)  22 (4 tyg. ´ 40 godz.) + (2 dni ´ 8 godz.) – – (2 święta ´ 8 godz.) (4 tyg. ´ 40 godz.) + (1 dzień ´ ´ 8 godz.) – (2 święta ´ 8 godz.)   22 20 19 250 168 160 184 152 168 168 168 176 168 176 160 152 2000 9 UOJ50-Srodki.indd 9 UOJ50-Srodki.indd 9 27.12.2016 10:10:50 27.12.2016 10:10:50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informator księgowego JSFP 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: