Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 003971 21521491 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 1 - książka
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 1 - książka
Autor: , , Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1495-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia MEN dla podręcznika 'Nauka i zabawa z komputerem' klasa 1 to 84/1/2009

Witaj w świecie informatyki! Po tej fascynującej i zadziwiającej krainie oprowadzą Cię Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaś Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz się doskonale pisać na klawiaturze komputera, tworzyć wyjątkowe kartki świąteczne oraz laurki z pięknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz się, jak korzystać z Internetu, aby odnaleźć interesujące Cię informacje. Będziesz wiedział, jak utrzymać porządek w swoich dokumentach, a także jakie gry komputerowe wybrać, żeby naprawdę dobrze się bawić! Zobaczysz, że nawet nauka z komputerem to wielka frajda!

Książka 'Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym' wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucząc bezpiecznego, odpowiedzialnego i świadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podręcznik został skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i łamigłówek zdobyli podstawową sprawność w posługiwaniu się sprzętem i oprogramowaniem. Jednocześnie wszystkie ćwiczenia zorientowane są na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a więc poszerzanie umiejętności związanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kształtowanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz działanie w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Na płycie CD dołączonej do zestawu znajdziesz mnóstwo ciekawych zadań, krzyżówkę, kolorowankę i gry. Każde poprawnie wykonane zadanie zostanie nagrodzone. A więc nie czekaj dłużej -- siadaj do komputera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym. Czêœæ 1 Autor: Danuta Kia³ka (z zespo³em) ISBN: 978-83-246-1495-0 Stron: 160 Zawiera CD-ROM Witaj w œwiecie informatyki! Po tej fascynuj¹cej i zadziwiaj¹cej krainie oprowadz¹ Ciê Zuzia Poziomka, Martynka Malinka, Jaœ Cytrynka, Tomek Ananas i Misiu Fredziu. Z nimi nauczysz siê doskonale pisaæ na klawiaturze komputera, tworzyæ wyj¹tkowe kartki œwi¹teczne oraz laurki z piêknymi i niepowtarzalnymi rysunkami. Dowiesz siê, jak korzystaæ z Internetu, aby odnaleŸæ interesuj¹ce Ciê informacje. Bêdziesz wiedzia³, jak utrzymaæ porz¹dek w swoich dokumentach, a tak¿e jakie gry komputerowe wybraæ, ¿eby naprawdê dobrze siê bawiæ! Zobaczysz, ¿e nawet nauka z komputerem to wielka frajda! Ksi¹¿ka „Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu zintegrowanym” wprowadza w zagadnienia informatyczne, ucz¹c bezpiecznego, odpowiedzialnego i œwiadomego korzystania z komputera oraz Internetu. Podrêcznik zosta³ skonstruowany w taki sposób, aby uczniowie w trakcie gier, zabaw i ³amig³ówek zdobyli podstawow¹ sprawnoœæ w pos³ugiwaniu siê sprzêtem i oprogramowaniem. Jednoczeœnie wszystkie æwiczenia zorientowane s¹ na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, a wiêc poszerzanie umiejêtnoœci zwi¹zanych ze zdobywaniem wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie), kszta³towanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz dzia³anie w ró¿nych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. • Pracownia komputerowa • Pisanie na klawiaturze • Mysz komputerowa • Edytor tekstu WordPad • Czcionki • Tworzenie plików i katalogów • Porz¹dek na dysku • Pisanie tekstów i zapisywanie dokumentów • Program Paint • Rysowanie i przekszta³canie elementów rysunku • Przegl¹darka internetowa • Wyszukiwanie informacji w Internecie Na p³ycie CD do³¹czonej do zestawu znajdziesz mnóstwo ciekawych zadañ, krzy¿ówkê, kolorowankê i gry. Ka¿de poprawnie wykonane zadanie zostanie nagrodzone. A wiêc nie czekaj d³u¿ej — siadaj do komputera! Spis treści Wstęp /5 Lekcja 1. W pracowni komputerowej po raz pierwszy /11 Lekcja 2. Ile tu części? /16 Lekcja 3. Myszka lubi się bawić /25 Lekcja 4. Co to za płyta? /28 Lekcja 5. Gdy gram w gry... /31 Lekcja 6. Przygoda z klawiaturą /36 Lekcja 7. Ważne nazwy /42 Lekcja 8. Polak mały /48 Lekcja 9. Kolorowa jesień /53 Lekcja 10. Wielkie malowanie /55 Lekcja 11. Skarby jesieni /58 Lekcja 12. Rusz głową /61 Lekcja 13. Czarodziejskie pieczęcie /64 Lekcja 14. Wesołych Świąt! /72 Lekcja 15. Świąteczne rysunki /77 Lekcja 16. Notatki z Notatnika /79 Lekcja 17. Jak napisać ą i ę? /84 Lekcja 18. Życzenia dla babci i dziadka /88 1poziom 3 Lekcja 19. Wyliczanki /92 Lekcja 20. Patrzę w lewo, patrzę w prawo /94 Lekcja 21. Szare komórki do wynajęcia /98 Lekcja 22. Jak znaleźć zyraff ę? /101 Lekcja 23. Dzieci w sieci /105 Lekcja 24. Strony internetowe, które lubimy /108 Lekcja 25. Z komputerem w świat /110 Lekcja 26. Myślę logicznie /113 Lekcja 27. W zdrowym ciele... /117 Lekcja 28. Matematyka z komputerem /122 Lekcja 29. Kto ma komputer? /125 Lekcja 30. Rok w kolorach /129 Lekcja 31. Majowe przeplatanki /133 Lekcja 32. W Zagadkowie /138 Lekcja 33. Powtarzamy  /142 Lekcja 34. Z komputerem się bawimy — o wakacjach marzymy /144 Lekcja 35. Niech żyją wakacje! /148 Odpowiedzi /152 Bibliografi a /153 Spis treści 4 1poziom Lekcja 7. Ważne nazwy Na tej lekcji dowiesz się, co oznaczają słowa plik i katalog oraz gdzie je znaleźć. Dokumenty, które otwierasz w ćwiczeniach z płyty CD, to pliki. Każdy plik ma swoją nazwę. wska z ó w k ak a Uruchom płytę. Ćwiczenie 1. Przeczytaj uważnie treść opowiadania. Ćwiczenie A 42 O czym jest ta opowieść? Podaj nazwę pliku. Ćwiczenie 2. Przeczytaj uważnie tekst. Lekcja 7. Ćwiczenie B O czym jest ta opowieść? Podaj nazwę pliku. 43 Lekcja 7. Ćwiczenie 3. Przeczytaj uważnie treść opowiadania. Ćwiczenie C O czym jest ta opowieść? Podaj nazwę pliku. 44 Ćwiczenie 4. Pokoloruj jesienne liście. Lekcja 7. Z jakich drzew są to liście? Umieść pod każdym rysunkiem naklejkę. Jak nazwiesz plik? Pokoloruj właściwą nazwę. Liście Drzewa Drzewa i liście Uruchom program Notatnik. Aby to zrobić, kliknij ikonę którą znajdziesz na pulpicie. , Ćwiczenie 5. Przepisz teksty o kotach w otwartym oknie uruchomionego programu. Rys. 7.1. Węgielek Fot. Katarzyna Kiałka To kot Zuzi. To kot Zuzi. On lubi mleko. 45 Lekcja 7. Rys. 7.2. Pieszczoch Fot. Katarzyna Kiałka A to kotek Tomka. A to kotek Tomka. On lubi ryby. Aby przejść do następnej linii, użyj klawisza Jak nazwiesz ten plik? Pokoloruj właściwą nazwę. . Koty Co lubią koty? Kot Pracując na komputerze, pliki zapisujemy w katalogach (folderach). wska z ó w k ak a Ćwiczenie 6. Wybierz naklejki opisujące katalogi na rysunku i umieść je w szarym polu. 46 Ćwiczenie 7. Zagraj w grę Pszczółka. Zbierz wszystkie elementy jesiennego lasu. Lekcja 7. Ćwiczenie D Zakończ prawidłowo pracę z uruchomioną płytą. Wyjmij płytę z napędu i włóż do koperty. Wyłącz komputer. Fot. Katarzyna Kiałka 47 1poziom Lekcja 8. Polak mały Czy dobrze znasz swoją ojczyznę? Uruchom program Notatnik sposobem poznanym na lekcji 6. W otwartym oknie programu ustaw kursor myszy gdzie chcesz wstawić literkę, a następnie kliknij. Zobaczysz: — to jest kursor tekstowy. Możesz już pisać. Wyszukaj na klawiaturze klawisz z właściwą literką i wciśnij go. Napisz słowo Warszawa. Jeśli się pomyliłeś, nie szkodzi. Podczas pracy na komputerze można wszystko poprawić. Na przykład: w miejscu, Klawisz Delete kasuje znaki na prawo od kursora. Klawisz Backspace Poprawiłeś tekst! Gratuluję, nauczyłeś się poprawiać błędy. kasuje znaki na lewo od kursora. Ćwiczenie 1. Przekreśl literę, którą usunie dany klawisz. Klawisz Delete . Klawisz Backspace . 48 Ćwiczenie 2. Zaznacz na mapie stolicę Polski. Jeśli potrafi sz zaznaczyć swoje miejsce zamieszkania, zrób to. Lekcja 8. Stolicą Polski jest: Moja miejscowość to: Pokoloruj fl agę Unii Europejskiej. Pokoloruj fl agę Polski. 49 Lekcja 8. Ćwiczenie 3. Odpowiedzi na pytania ułóż z rozsypanki. Kim jesteś? Czym jest dla nas Polska? Czym jest dla nas biały orzeł w koronie? 50 Uruchom płytę. Lekcja 8. Ćwiczenie 4. W otwartym pliku o nazwie Polak mały widzisz odpowiedzi na pytania postawione w ćwiczeniu 2. Sprawdź, czy tekst jest napisany poprawnie. Dopisz brakujące litery. Ćwiczenie A Rys. 8.1. Plik Polak mały w oknie programu Notatnik Ćwiczenie 5. Jak zapisać poprawiony plik? W pasku menu programu Notatnik kliknij Plik. Z listy wybierz Zapisz. Rys. 8.2. Polecenie Zapisz z menu Plik Plik zostanie zapisany w katalogu Moje dokumenty na dysku komputera. Spytaj nauczyciela, czy dobrze wykonałeś ćwiczenie. Zamknij plik za pomocą przycisku . Zapisałeś plik na swoim komputerze, nie zmieniając nazwy. 51 Lekcja 8. Ćwiczenie 6. Ćwiczenie B Ćwiczenie C Uzupełnij brakujące litery. Zapisz plik, nie zmieniając jego nazwy. Popraw i uzupełnij tekst. Zapisz plik, nie zmieniając jego nazwy. Fot. Katarzyna Kiałka 52 Lekcja 9. Kolorowa jesień 1poziom Na pewno bardzo lubisz rysować. Poćwiczymy posługiwanie się myszą, wypełniając jesienne rysunki kolorami. Ćwiczenie 1. Połącz kreseczki i pokoloruj rysunek. 53 Lekcja 9. Włącz komputer, wyjmij płytę dołączoną do podręcznika i włóż ją do napędu. Ćwiczenie 2. Połącz kropki, a dowiesz się, co przedstawia rysunek. Ćwiczenie A Ćwiczenie 3. Pokoloruj rysunki. Po wykonaniu ćwiczeń napisz, co przedstawiają rysunki. Ćwiczenie B Ćwiczenie C Rysunek B: Rysunek C: Ćwiczenie 4. Zagraj w grę Motyle. Łap literki. Ćwiczenie D Fot. Danuta Kiałka 54 Lekcja 10. Wielkie malowanie 1poziom Wybierz się z bohaterami książki na jesienne wycieczki. Ćwiczenie 1. Połącz kropki. Pokoloruj i podpisz rysunek. Uruchom płytę. 55 Lekcja 10. Ćwiczenie 2. Ćwiczenie A Połącz kropki. Powiedz, co przedstawia rysunek. Ćwiczenie 3. Połącz kropki i pokoloruj rysunek. Ćwiczenie B Połącz kropki. Porównaj rysunki w książce i na płycie. 56 Ćwiczenie 4. Pokoloruj rysunki, korzystając z palety kolorów. Napisz, co przedstawiają. Lekcja 10. Rysunek C: Rysunek D: Ćwiczenie 5. Zagraj w grę Pszczółka. Posprzątaj w lesie. Ćwiczenie C Ćwiczenie D Ćwiczenie E 57
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kształceniu zintegrowanym. Część 1
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: