Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 002533 22772679 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń o obniżonym poziomie trudności dla gimnazjum - książka
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń o obniżonym poziomie trudności dla gimnazjum - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8192-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> informatyka europejczyka
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).
Komputer jako narzędzie do zabawy, pracy i nauki

Komputer to doskonałe narzędzie, służące nie tylko jako magazyn gier, filmów czy muzyki. Umożliwia on także dostęp do niemal nieograniczonego źródła wiedzy, jakim jest internet, może pomóc w pisaniu, liczeniu i przygotowywaniu graficznych projektów, np. zaproszeń na urodziny, dyplomów i ulotek informujących o szkolnej zabawie. Można w nim przechowywać informacje, sortować je i dzielić w najwygodniejszy dla nas sposób. Słowem komputer to świetny towarzysz wirtualnej aktywności.

Lekcje informatyki w gimnazjum są dobrą okazją do tego, by zacząć w pełni korzystać z możliwości komputera. W zeszycie ćwiczeń znajdziesz zadania, dzięki którym nauczysz się poprawnie redagować i formatować teksty, liczyć i rozwiązywać równania z wykorzystaniem określonych narzędzi komputerowych. Bez trudu zaczniesz obsługiwać także proste programy graficzne i tworzyć prezentacje multimedialne. Przekonasz się, jakie możliwości daje dostęp do komputera i jak można wykorzystywać to urządzenie przy rozwiązywaniu codziennych problemów. Zaskoczy Cię ilość informacji, jakie można znaleźć w internecie, oraz łatwość łączenia się z przyjaciółmi za jego pomocą.

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń o obniżonym poziomie trudności dla gimnazjum jest przeznaczony dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dla których metody i formy pracy powinny być dostosowane do ich realnych możliwości. Zeszyt zawiera ćwiczenia do każdej lekcji (65 tematów) przygotowane dla wersji systemu Windows XP i Vista.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Tomasz Waryszak Projekt okładki: ULABUKA Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/iecwog Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. ISBN: 978-83-246-8192-1 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI I ROK NAUKI Zastosowanie komputera w życiu codziennym 7 Temat 1. Znaczenie komputera we współczesnym świecie . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Temat 2. Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju? . . . . . . . . . . . . . 9 Temat 3. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Temat 4. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Temat 5. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 Temat 6. Budowa komputera. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy . . . . . . . .14 System operacyjny 18 Temat 7. Systemy operacyjne — różnice i podobieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Temat 8. Pulpit, ikony pulpitu, instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . .20 Temat 9. Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych . . . . . . . . . . . .22 Temat 10. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Temat 11. Ochrona przed wirusami komputerowymi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 Podstawy grafi ki 28 Temat 12. Importowanie grafi ki. Praca z programem grafi cznym GIMP . . . . . . . .28 Temat 13. Projekt „Wakacyjne wspomnienia”, czyli jak utworzyć oryginalną kompozycję w programie GIMP z efektem przenikania fotografi i . . . . . . . . . .31 Temat 14. Projekt „Pocztówka z wakacji”, czyli jak wykonać w programie GIMP fotomontaż z napisem?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Temat 15. Publikowanie własnych zdjęć w internecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Praca z edytorem tekstu 37 Temat 16. Edytor tekstu — wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu . . . . . .37 Temat 17. Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Temat 18. Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel . . . . . . . . . . . . . . . .41 Spis treści 3 Kup książkęPoleć książkę Temat 19. Realizacja projektu „Tworzymy gazetkę klasową”. Kolumny i tabulatory. . .42 Temat 20. Ciąg dalszy projektu — łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, przypisy, numerowanie stron, wydruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Multimedia 48 Temat 21. Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Temat 22. i 23. Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Internet i sieci 52 Temat 24. Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sieć rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Temat 25. Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu . . . . . . . . . . . . . .54 Temat 26. Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów . . . . . . . . .56 Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych 58 Temat 27. Arkusz kalkulacyjny — podstawowe pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Temat 28. Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Temat 29. Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie danych wykresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Temat 30. Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego . . . . . .63 Bazy danych 64 Temat 31. Bazy danych — podstawowe pojęcia. Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Algorytmy 67 Temat 32. Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań . . . . . . . . . . .67 Temat 33. Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 4 Spis treści Kup książkęPoleć książkę II ROK NAUKI Budowa i zastosowanie komputera 71 Temat 1. Zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania komputerów i powszechnego dostępu do informacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 System operacyjny 73 Temat 2. Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych?. . . . . . . . . . . . . . .73 Temat 3. Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Podstawy grafi ki 77 Temat 4. Rodzaje grafi ki. Podstawowe formaty grafi czne. . . . . . . . . . . . . . . . .77 Temat 5. Elektroniczna fotka z wakacji z animowanym napisem . . . . . . . . . . . .80 Temat 6. Tworzenie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Praca z edytorem tekstu 84 Temat 7. Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków . . . . .84 Temat 8. Praca z dokumentem wielostronicowym — zakładka i hiperłącze . . . . . .87 Temat 9. i 10. Realizacja projektu „Folder o mojej szkole”. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafi ką, sprawdzanie pisowni, wydruk . . . . . . . . . .88 Temat 11. Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafi ką, rozmieszczenie całości na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Multimedia 93 Temat 12. Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . .93 Temat 13. Prezentacje multimedialne — zasady pracy z programem PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 Temat 14. i 15. Realizacja projektu do wyboru: „Organizujemy wycieczkę klasową do ....”, „Moje miasto”, „Najpiękniejsze miejsca świata”, „Oferty biura podróży”. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Internet i sieci 98 Temat 16. Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Temat 17. Praca grupowa nad projektem „Prezentacja mojego regionu”. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Spis treści 5 Kup książkęPoleć książkę Temat 18. i 19. „Prezentacja mojego regionu” — gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł . . . . . . . . . . . . . 103 Temat 20. i 21. Projektowanie klasowej lub szkolnej witryny internetowej. Podstawy HTML, grafika i muzyka na stronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Obliczenia w arkuszach kalkulacyjnych 107 Temat 22. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym — kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej i folderu oraz zorganizowania wycieczki klasowej (kontynuacja projektów rozpoczętych w edytorze tekstu). . . . . . . . . 107 Temat 23. i 24. Rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym zadań problemowych z zastosowaniem funkcji matematycznych i statystycznych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Bazy danych 111 Temat 25. Tworzenie bazy danych uczniów klasy. Kwerendy, czyli tworzenie zapytań do utworzonej bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Algorytmy 113 Temat 26. Algorytmy porządkowania zbioru elementów . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Temat 27. Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Temat 28. Środowisko Logomocja. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Temat 29. Tworzenie własnych procedur — procedury własne w Logo. . . . . . . . 118 Temat 30. Tworzenie procedur z parametrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Modelowanie i symulacje 121 Temat 31. Modelowanie i symulacja. Wykorzystanie do symulacji programów komputerowych oraz interaktywnych map wyszukanych w internecie. . . . . . . 121 Temat 32. Symulowanie procesów z różnych dziedzin — matematyki, fizyki, biologii, ekonomii. Wykorzystanie modeli do symulacji . . . . . . . . . . . . . . . 122 Podpowiedzi 124 I rok nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 II rok nauki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Źródła zdjęć i ilustracji 128 6 Spis treści Kup książkęPoleć książkę Ćwiczenie 6 3 Sprawdź w podręczniku, podrozdział 2.2, a następnie połącz strzałkami obrazki z właściwymi nazwami urządzeń znajdujących się poza obudową komputera. monitor ciekłokrystaliczny LCD monitor kineskopowy CRT iPody pendrive router słuchawki z mikrofonem głośniki kamera internetowa skaner płaski mysz komputerowa 16 Zastosowanie komputera w życiu codziennym Kup książkęPoleć książkę Temat 10. Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie Ćwiczenie 10 1 Połącz strzałką ikonę z rodzajem pliku lub elementem, który reprezentuje. plik dokumentu tekstowego Microsoft Offi ce Word 2007 plik muzyczny (wygląd ikony charakterystyczny dla zainstalowanego w systemie programu Windows Media Player) plik arkusza kalkulacyjnego Microsoft Offi ce Excel 2007 plik zapisanej strony WWW przycisk Start w systemie Windows Vista plik programu Microsoft Offi ce PowerPoint 2007 przycisk Start w systemie Windows XP plik dokumentu tekstowego Microsoft Offi ce Word 2003 Ćwiczenie 10 2 Podkreśl zakończenia tych zdań, które są prawdziwe. kliknij ikonę jego zapisu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości. Aby dowiedzieć się więcej o danym pliku, otwórz go i przejrzyj. przenieś ten plik na pulpit. 24 System operacyjny Kup książkęPoleć książkę Temat 14. Projekt „Pocztówka z wakacji”, czyli jak wykonać w programie GIMP fotomontaż z napisem? Ćwiczenie 14 1 W programie GIMP wykonaj fotomontaż. W tym celu przeprowadź kolejno opisane czynności: • Otwórz w programie GIMP dwa obrazy z własnej kolekcji, z których jeden posłuży jako tło obrazu (poniżej znajdują się przykładowe obrazy). • Z przybornika wybierz Inteligentne nożyce • W naszym ćwiczeniu obrazem pierwszoplanowym będzie widok gór. Zaznacz na nim kontury, które zamieścisz na tle zachodzącego słońca. Pamiętaj, aby w pierwszy punkt zaznaczenia kliknąć ostatni punkt. . • Po zaznaczeniu zatwierdź klawiszem Enter. • Następnie wybierz polecenie Edycja/Skopiuj. • W oknie z obrazem, które posłuży jako tło, wybierz polecenie Edycja/Wklej. • Za pomocą narzędzia Przesunięcie przesuń naklejony obrazek w odpowiednie miejsce. • Na zakończenie wybierz Warstwa/Zakotwicz warstwę. Temat 14 Projekt „Pocztówka z wakacji”, czyli jak wykonać w programie GIMP fotomontaż z napisem? 33 Kup książkęPoleć książkę • Twój rysunek zmieni się w fotomontaż, taki jak prezentowany poniżej. Ćwiczenie 14 2 Do fotomontażu wykonanego w poprzednim ćwiczeniu dołącz napis. W tym celu: • Wybierz polecenie Warstwa/Nowa warstwa...., następnie polecenie Przezroczysta i zatwierdź wybór, klikając OK. • Kliknij znajdującą się w przyborniku ikonę (zwróć uwagę, że w dolnej części przybornika możesz zmieniać kolor, rozmiar i krój czcionki). • W momencie zetknięcia wskaźnika myszy z obrazem wyświetli się okno Edytor tekstowy programu GIMP. W oknie tym można napisać tekst, który ma się pojawić na wakacyjnej fotografii (jak na poniższym rysunku). 34 Podstawy grafiki Kup książkęPoleć książkę Ćwiczenie 16 2 Na poniższym rysunku otocz pętlą każdy akapit tekstu. Na zaprezentowanym rysunku są . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (wpisz liczbę) akapity. Ćwiczenie 16 3 Połącz strzałką zdania z ich właściwymi zakończeniami. 1. W celu niepozostawiania pojedynczych liter na końcu wiersza używaj twardej spacji. przenieś tę literę klawiszem Enter do następnego wiersza. używaj klawisza, Delete. 2. Między wyrazami możesz stosować kilka spacji. 3. Wstawiaj spację stosuj zawsze pojedynczy odstęp (spację). stosuj podwójne odstępy. po przecinku. przed przecinkiem. przed kropką. 4. Pomiędzy wierszami klikaj kilka razy klawiszem Enter. możesz stosować różne odstępy. stosuj stałe odstępy. 38 Praca z edytorem tekstu Kup książkęPoleć książkę Temat 17. Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity Ćwiczenie 17 1 Każde z zaprezentowanych okien połącz strzałką z odpowiednim opisem. W programie Microsoft Offi ce Word 2007: okno tworzenia tabeli zmiana kroju czcionki wstawianie tekstu ozdobnego wyrównania tekstu W programie Microsoft Offi ce Word 2003: przycisk Pokaż wszystko Galeria WordArt przycisk Zamknij okno Kolumny Temat 17 Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity 39 Kup książkęPoleć książkę Ćwiczenie 24 2 Podpisz rysunki odpowiednimi nazwami umieszczonymi w ramkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia Ćwiczenie 24 3 Dopasuj nazwy według wzoru. TCP/IP adres IP Sieć rozległa WAN to niepowtarzalny adres każdego urządzenia w sieci. to ogólnoświatowa, bardzo rozległa sieć. charakteryzuje się tym, że wyznaczony jest jeden komputer, na którym instaluje się sieciowy system operacyjny oraz przechowuje dane i programy udostępniane stacjom roboczym. Sieć typu klient-serwer protokół sieciowy, który umożliwia komunikowanie się komputerów w internecie. Temat 24 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach 53 Kup książkęPoleć książkę Ćwiczenie 24 4 Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F — jeśli jest fałszywe. W sieci lokalnej możliwe są między innymi następujące działania: jednoczesna praca wielu osób nad jednym dokumentem przeglądanie, zapisywanie i kasowanie zasobów wszystkich użytkowników zapisywanie efektów pracy na innych komputerach w sieci komunikacja użytkowników współużytkowanie zasobów, na przykład plików, programów, drukarek sieciowych, skanera P P P P P F F F F F Temat 25. Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu Ćwiczenie 25 1 W tabeli poniżej znajdują się zdania dotyczące korzyści oraz zagrożeń płynących z internetu. Połącz strzałką według wzoru, co jest korzyścią, a co zagrożeniem. wyszukiwanie informacji oszustwa internetowe szybkie porozumiewanie się nawet z najdalszymi zakątkami świata rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin korzystanie z bankowości elektronicznej wymiana doświadczeń w danej dziedzinie lub korzystanie z porad fachowców rozsyłanie spamu i wirusów wymiana plików uzależnienia od internetu nieaktualne, nieprawdziwe informacje rozrywka, fi lmy, muzyka udział w kursach, szkoleniach, seminariach korzyści zagrożenia 54 Internet i sieci Kup książkęPoleć książkę Temat 26. Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów Ćwiczenie 26 1 Sprawdź, a następnie otocz pętlą polecenie, które służy do zapisywania obrazów z internetu. Drukuj obraz... Wyślij obraz pocztą e-mail... Otwórz łącze Zapisz obraz jako... Kopiuj... Ćwiczenie 26 2 To kontury państw Europy. Odszukaj w internecie mapę Europy i na jej podstawie wpisz nazwy co najmniej 10 państw. 56 Internet i sieci Kup książkęPoleć książkę Temat 30. Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego Ćwiczenie 30 1 Sporządź w arkuszu kalkulacyjnym tabelę według wzoru i wykonaj obliczenia. Ćwiczenie 30 2 Zaprojektuj tabelę jak poniżej. Wpisz taką formułę, aby po jej skopiowaniu poprawne były wszystkie wyniki. (Podpowiedź na końcu książki) Ćwiczenie 30 3 Ala otrzymuje od września kieszonkowe w wysokości zaprezentowanej w poniższej tabeli. W każdym miesiącu odkłada 7 zł. Oblicz, ile pieniędzy może wydać w każdym miesiącu i ile ich zgromadzi łącznie na koniec lipca. Sporządź tabelę według poniższego wzoru i wykonaj obliczenia. Temat 30 Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów 63 Kup książkęPoleć książkę 4. Wyprowadź wynik: x. 5. Koniec algorytmu. To algorytm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dzielenia dwóch liczb dodawania 3 liczb mnożenia 3 liczb mnożenia 2 liczb odejmowania 2 liczb Algorytm zapisano w postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opisu słownego listy kroków schematu blokowego Ćwiczenie 32 3 To algorytm dodawania dwóch liczb. Wpisz instrukcje do właściwych skrzynek. x: = a + b Koniec Wyprowadź x Wprowadź (a, b) Start Ćwiczenie 32 4 Przyporządkuj nazwy do właściwych schematów blokowych. (Podpowiedź na końcu książki) Algorytm liniowy Algorytm sprawdzający, która z podanych dwóch liczb x, y jest mniejsza Algorytm podnoszenia liczby a do drugiej i trzeciej potęgi Algorytm warunkowy W miejscu kropek napisz nazwy skrzynek. 68 Algorytmy Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń o obniżonym poziomie trudności dla gimnazjum
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: