Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00160 003817 22407529 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Gospodarcza. Tom III - ebook/pdf
Informatyka Gospodarcza. Tom III - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 698
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2163-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informatyka gospodarcza

Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni być przygotowywani do świadomego posługiwania się systemami informatycznymi oraz formułowania wobec nich swoich wymagań. Dzieło jest podzielone na cztery tomy.

Tom 3.

W części pierwszej zaprezentowano wybrane zastosowania specjalistyczne, natomiast w części drugiej tego tomu nawiązano do jednego z najważniejszych obecnie kierunków w zarządzaniu, pokazując, jak informatyka wspiera zarządzanie wiedzą.

'Z książki korzystać mogą zwłaszcza menedżerowie wyższych szczebli przedsiębiorstw wszelkich branż, powinna to być także „lektura obowiązkowa” dla wielu osób zarządzających gospodarką, jako że pozwoli szybko i sprawnie docierać do kompleksowej i użytecznej wiedzy o informatyce. Całość książki ma także charakter podręcznikowy adresowany do studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania oraz informatyki.(…).

Książka jest dobrze pomyślana i zawiera nowoczesne, wartościowe wiadomości, które będą wysoce przydatne dla coraz liczniejszej grupy osób związanych zawodowo lub naukowo z informatyką w gospodarce. Dlatego, kończąc tę recenzję, wyrażam satysfakcję, że dzieło takie powstało i wzbogaci rynek, gdzie z pewnością spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników i z życzliwymi opiniami profesjonalistów'.

RTad_s.jpg
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych,
Członek CK, Rady Nauki, PAN i PAU; Prezes Krakowskiego Oddziału PAN,
Kierownik Katedry Automatyki AGH; Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN.

 

Zespół autorski tworzą pracownicy czołowych polskich ośrodków naukowych oraz renomowanych firm informatycznych. Redaktorzy naukowi to pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3 INFORMATYKA gospodarcza 3 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa INFORMATYKA gospodarcza 3 Autorzy Mariusz Adamowski Zbigniew Burciu Stanisław Dyrda Krzysztof Grochowski Tadeusz A. Grzeszczyk Jan Hidders Józef Janczak Leszek Kiełtyka Lech Konopiƒski Marek Malarski Dariusz Mazur Adam Nosowski Celina Olszak Adam Pelikant Georgij Petriaszwili Marlena Plebaƒska Aleksander Radwaƒski Mirosław Siergiejczyk Kamil Sitarski Rafał Skroƒski Janusz Sosnowski Mariusz Sosnowski Jacek Sroka Teresa Sternik Józef Suda Wojciech Wawrzyƒski Teodor Winkler Tadeusz Witkowski Radosław Zajdel INFORMATYKA gospodarcza 3 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Krystyna Knap Recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz Projekt(cid:561)okładki(cid:561)i(cid:561)stron(cid:561)tytułowych(cid:497)(cid:561)GRAFOS Ilustracja(cid:561)na(cid:561)okładce(cid:497)(cid:561)(cid:538)(cid:561)Frank(cid:561)Ramspo(cid:308)(cid:550)iStockphoto(cid:495)com Seria(cid:497)(cid:561)Zarządzanie Podseria: HR Wydział(cid:561)Zarządzania Politechnika Warszawska © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo(cid:561)C(cid:495)H(cid:495)(cid:561)Beck(cid:561)Sp(cid:495)(cid:561)z(cid:561)o(cid:495)o(cid:495) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład(cid:561)i(cid:561)łamanie(cid:497)(cid:561)Studio(cid:561)Gra(cid:281)czne(cid:561)MIMO(cid:496)(cid:561)Michał(cid:561)Moczarski ISBN(cid:561)(cid:351)(cid:349)(cid:350)(cid:556)(cid:350)(cid:345)(cid:556)(cid:344)(cid:347)(cid:347)(cid:556)(cid:344)(cid:343)(cid:348)(cid:342)(cid:556)(cid:350)(cid:561)(cid:507)Tomy(cid:561)(cid:343)(cid:558)(cid:346)(cid:561)(cid:558)(cid:561)komplet(cid:561)w(cid:561)oprawie(cid:561)twardej(cid:508) ISBN(cid:561)(cid:351)(cid:349)(cid:350)(cid:556)(cid:350)(cid:345)(cid:556)(cid:344)(cid:347)(cid:347)(cid:556)(cid:343)(cid:349)(cid:348)(cid:346)(cid:556)(cid:351)(cid:561)(cid:507)Tom(cid:561)(cid:345)(cid:561)(cid:558)(cid:561)oprawa(cid:561)twarda(cid:508) ISBN(cid:561)(cid:351)(cid:349)(cid:350)(cid:556)(cid:350)(cid:345)(cid:556)(cid:344)(cid:347)(cid:347)(cid:556)(cid:344)(cid:343)(cid:348)(cid:345)(cid:556)(cid:351)(cid:561)(cid:507)Tom(cid:561)(cid:345)(cid:561)(cid:558)(cid:561)oprawa(cid:561)miękka(cid:508) (cid:561) Egzemplarz(cid:561)(cid:561)próbny(cid:561) SPIS TREŚCI Redaktorzy(cid:561)naukowi(cid:550)Recenzent(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:561) (cid:351) Część(cid:561)pierwsza(cid:561) Informatyka(cid:561)specjalizowana(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)bankowości(cid:561)(cid:507)Dariusz Adamowski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)zagadnień(cid:561)systemów(cid:561)bankowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Prawne(cid:561)wymogi(cid:561)funkcjonowania(cid:561)systemów(cid:561)bankowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wykorzystywane(cid:561)normatywy(cid:496)(cid:561)wytyczne(cid:561)i(cid:561)rekomendacje(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ogólna(cid:561)charakterystyka(cid:561)systemów(cid:561)bankowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Centralny(cid:561)system(cid:561)bankowy(cid:561)(cid:558)(cid:561)omówienie(cid:561)przykładowej(cid:561) implementacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)funkcjonujące(cid:561)w(cid:561)otoczeniu(cid:561)banków(cid:562) . . . . . . . . . . . . (cid:344)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)ubezpieczeniach(cid:561)(cid:507)Teresa Sternik(cid:508)(cid:562). . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) 11 (cid:343)(cid:347) (cid:343)(cid:350) 20 22 (cid:344)(cid:346) 27 33 (cid:346)(cid:347) (cid:346)(cid:351) (cid:347)(cid:343) (cid:347)(cid:343) (cid:347)(cid:349) (cid:348)(cid:346) (cid:348)(cid:349) (cid:349)(cid:347) 77 (cid:350)(cid:347) (cid:351)(cid:342) (cid:351)(cid:348) (cid:343)(cid:342)(cid:347) (cid:343)(cid:342)(cid:351) 111 (cid:343)(cid:343)(cid:347) 117 (cid:343)(cid:343)(cid:351) (cid:343)(cid:344)(cid:347) (cid:343)(cid:344)(cid:350) 133 (cid:343)(cid:345)(cid:348) 5 (cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)procesów(cid:561)zachodzących(cid:561)w(cid:561)zakładzie(cid:561) ubezpieczeń(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)Procesy(cid:561)i(cid:561)obszary(cid:561)działalności(cid:561)podstawowej(cid:561)w(cid:561)ubezpieczeniach(cid:562) . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Grupy(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:561)wspierających(cid:561)działalność(cid:561) ubezpieczeniową(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Odwzorowanie(cid:561)poszczególnych(cid:561)obszarów(cid:561)i(cid:561)procesów(cid:561)działalności(cid:561) ubezpieczeniowej(cid:561)w(cid:561)funkcjach(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Standaryzacja(cid:561)danych(cid:561)ubezpieczeniowych(cid:561)w(cid:561)systemach(cid:561) informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wpływ(cid:561)uwarunkowań(cid:561)zewnętrznych(cid:561)na(cid:561)rozwiązania(cid:561)w(cid:561)systemach(cid:561) informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:345)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)rynku(cid:561)kapitałowego(cid:561)(cid:507)Janusz Sosnowski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:345)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)systemów(cid:561)rynku(cid:561)kapitałowego(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Mechanizmy(cid:561)zawierania(cid:561)transakcji(cid:561)na(cid:561)rynku(cid:561)kapitałowym(cid:562) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Organizacja(cid:561)sesji(cid:561)giełdowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:345)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Architektura(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:561)rynku(cid:561)kapitałowego(cid:562) . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:346)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)nauczania(cid:561)na(cid:561)odległość(cid:561)(cid:507)Marlena(cid:561)Plebańska(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)systemów(cid:561)nauczania(cid:561)na(cid:561)odległość(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:346)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Szkolenia(cid:561)tradycyjne(cid:561)a(cid:561)szkolenia(cid:561)e(cid:556)learningowe(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:346)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Formy(cid:561)kształcenia(cid:561)na(cid:561)odległość(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:346)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Narzędzia(cid:561)systemów(cid:561)kształcenia(cid:561)na(cid:561)odległość(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:346)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Standardy(cid:561)kształcenia(cid:561)na(cid:561)odległość(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:347)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)bibliotekarstwie(cid:561)(cid:507)Aleksander(cid:561)Radwański(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ogólna(cid:561)charakterystyka(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:347)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ogólny(cid:561)model(cid:561)systemu(cid:561)bibliotecznego(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:347)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Stosowane(cid:561)technologie(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Spis tre(cid:258)ci (cid:347)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561) Przykładowe(cid:561)systemy(cid:561)i(cid:561)wdro(cid:268)enia(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:347)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561) Tendencje(cid:561)rozwojowe(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:561)(cid:561)(cid:348)(cid:495)(cid:561)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)poligra(cid:281)i(cid:561)(cid:507)Georg(cid:295)(cid:561)Petriaszwili(cid:496)(cid:561)Rafał(cid:561)Skroński(cid:496)(cid:561) Mariusz Sosnowski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Ogólna(cid:561)charakterystyka(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:561)w(cid:561)poligra(cid:281)i(cid:562) . . . . . . . .(cid:561) (cid:348)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Specy(cid:281)ka(cid:561)zarządzania(cid:561)przedsiębiorstwami(cid:561)poligra(cid:281)cznymi(cid:562) . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:348)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Integracja(cid:561)informatycznych(cid:561)systemów(cid:561)poligra(cid:281)cznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:348)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Charakterystyka(cid:561)przykładowych(cid:561)systemów(cid:561)przemysłowych(cid:562) . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:561)(cid:561)(cid:349)(cid:495)(cid:561) Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)medycynie(cid:561)(cid:507)Radosław(cid:561)Zajdel(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:349)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Dane(cid:561)i(cid:561)informacje(cid:561)medyczne(cid:561)(cid:558)(cid:561)podobieństwa(cid:561)i(cid:561)ró(cid:268)nice(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:349)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Kodowanie(cid:561)danych(cid:561)medycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:349)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Szpitalne(cid:561)systemy(cid:561)informatyczne(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:561)(cid:561)(cid:350)(cid:495)(cid:561)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)zarządzaniu(cid:561)transportem(cid:561) (cid:507)Wojciech(cid:561)Wawrzyński(cid:561)(cid:448)red(cid:495)(cid:449)(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)zarządzania(cid:561)w(cid:561)transporcie(cid:561)drogowym(cid:561)(cid:507)Józef(cid:561)Suda(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)zarządzania(cid:561)w(cid:561)transporcie(cid:561)kolejowym(cid:561)(cid:507)Krzysztof(cid:561)Grochowski, Lech(cid:561)Konopiński(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:350)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)zarządzania(cid:561)w(cid:561)transporcie(cid:561)lotniczym(cid:561)(cid:507)Marek Malarski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . .(cid:561) (cid:350)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)zarządzania(cid:561)w(cid:561)transporcie(cid:561)morskim(cid:561)(cid:507)Zbigniew(cid:561)Burciu(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:350)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Telematyka(cid:561)transportu(cid:561)jako(cid:561)narzędzie(cid:561)zarządzania(cid:561) (cid:507)Wojciech(cid:561)Wawrzyński, Mirosław(cid:561)Siergiejczyk(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:561)(cid:561)(cid:351)(cid:495)(cid:561)Systemy(cid:561)telekomunikacyjne(cid:561)(cid:507)Stanisław(cid:561)Dyrda(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Specy(cid:281)ka(cid:561)telekomunikacyjnych(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Uproszczona(cid:561)architektura(cid:561)środowiska(cid:561)informatycznego(cid:561)operatora(cid:561) telekomunikacyjnego(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:351)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Inicjatywy(cid:561)w(cid:561)zakresie(cid:561)klasy(cid:281)kacji(cid:561)i(cid:561)standaryzacji(cid:561) telekomunikacyjnych(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)kolekcji(cid:561)i(cid:561)mediacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)billingowe(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)CRM(cid:561)i(cid:561)samoobsługowe(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Systemy(cid:561)Wsparcia(cid:561)Operacyjnego(cid:561)(cid:558)(cid:561)OSS(cid:561)(cid:507)Operation(cid:561)Support(cid:561)Systems(cid:508)(cid:562) . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Centralny(cid:561)Katalog(cid:561)Produktów(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:561)(cid:561)Inne(cid:561)aplikacje(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:562)Rozwiązania(cid:561)w(cid:561)zakresie(cid:561)organizacji(cid:561)eksploatacji(cid:561)i(cid:561)utrzymania(cid:561) systemów(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Perspektywy(cid:561)rozwoju(cid:561)telekomunikacyjnych(cid:561)systemów(cid:561) informatycznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:561)Systemy(cid:561)łączności(cid:561)wojskowej(cid:561)(cid:507)Józef(cid:561)Janczak(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Zadania(cid:561)systemu(cid:561)łączności(cid:561)wojskowej(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Wymagania(cid:561)stawiane(cid:561)systemowi(cid:561)łączności(cid:561)wojskowej(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Zasady(cid:561)organizacji(cid:561)łączności(cid:561)wojskowej(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Pojęcie(cid:561)i(cid:561)ogólny(cid:561)podział(cid:561)systemu(cid:561)łączności(cid:561)wojskowej(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Charakterystyka(cid:561)podsystemu(cid:561)kierowania(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Charakterystyka(cid:561)podsystemu(cid:561)wymiany(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:342)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Podsystem(cid:561)zasilania(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:351) (cid:343)(cid:346)(cid:347) (cid:343)(cid:346)(cid:351) (cid:343)(cid:347)(cid:344) (cid:343)(cid:347)(cid:345) (cid:343)(cid:347)(cid:346) (cid:343)(cid:348)(cid:343) (cid:343)(cid:350)(cid:343) (cid:343)(cid:350)(cid:348) (cid:343)(cid:350)(cid:350) (cid:343)(cid:351)(cid:345) 217 221 230 (cid:344)(cid:345)(cid:348) (cid:344)(cid:346)(cid:347) (cid:344)(cid:347)(cid:347) (cid:344)(cid:348)(cid:347) (cid:344)(cid:348)(cid:351) 270 (cid:344)(cid:349)(cid:347) (cid:344)(cid:349)(cid:350) (cid:344)(cid:349)(cid:351) (cid:344)(cid:350)(cid:346) (cid:344)(cid:350)(cid:348) (cid:344)(cid:350)(cid:351) (cid:344)(cid:351)(cid:343) (cid:344)(cid:351)(cid:346) (cid:344)(cid:351)(cid:347) 303 (cid:345)(cid:342)(cid:351) 310 312 313 (cid:345)(cid:343)(cid:347) (cid:345)(cid:343)(cid:348) (cid:345)(cid:345)(cid:350) 6 Spis tre(cid:258)ci (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:561) Komputerowe(cid:561)wspomaganie(cid:561)projektowania(cid:561)konstrukcji(cid:561)i(cid:561)procesów(cid:561) (cid:507)Teodor Winkler(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Elementy(cid:561)metodologii(cid:561)projektowania(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Komputerowy(cid:561)zapis(cid:561)konstrukcji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Wirtualne(cid:561)prototypowanie(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:343)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Wirtualne(cid:561)środowisko(cid:561)pracy(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) Część(cid:561)druga Informatyka(cid:561)w(cid:561)zarządzaniu(cid:561)wiedzą(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)gromadzenia(cid:561)danych(cid:561)(cid:507)Adam Pelikant(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)baz(cid:561)danych(cid:561)(cid:558)(cid:561)podstawowe(cid:561)modele(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Praktyczne(cid:561)aspekty(cid:561)tworzenia(cid:561)schematów(cid:561)relacyjnych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Dostęp(cid:561)do(cid:561)danych(cid:561)transakcyjnych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Poprawa(cid:561)jakości(cid:561)przetwarzania(cid:561)(cid:558)(cid:561)indeksowanie(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Przetwarzanie(cid:561)rozproszone(cid:561)(cid:558)(cid:561)replikacja(cid:496)(cid:561)struktury(cid:561)gridowe(cid:562) . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:344)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Integracja(cid:561)danych(cid:561)heterogenicznych(cid:561)na(cid:561)potrzeby(cid:561)przetwarzania(cid:561) analitycznego(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)analityczno(cid:556)raportujące(cid:561)(cid:507)Celina Olszak(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Rozwój(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:561)do(cid:561)analizy(cid:561)i(cid:561)raportowania(cid:562) . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Raportowanie(cid:561)i(cid:561)proste(cid:561)zapytania(cid:561)do(cid:561)baz(cid:561)danych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)Business(cid:561)Intelligence(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Wielowymiarowe(cid:561)analizy(cid:561)danych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Eksploracja(cid:561)danych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Monitorowanie(cid:561)i(cid:561)alarmowanie(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Modelowanie(cid:561)strategii(cid:561)rozwoju(cid:561)oraz(cid:561)zarządzanie(cid:561)wydajnością(cid:562) . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:345)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:562)Kokpity(cid:561)mened(cid:268)erskie(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)zarządzania(cid:561)informacją(cid:561)(cid:507)Leszek(cid:561)Kiełtyka(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Pojęcie(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Wartość(cid:561)i(cid:561)koszt(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Generacje(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Poziomy(cid:561)zarządzania(cid:561)informacją(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Informacja(cid:561)w(cid:561)organizacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Integratory(cid:561)przepływu(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:346)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Zarządzanie(cid:561)bezpieczeństwem(cid:561)informacji(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)zarządzania(cid:561)treścią(cid:561)(cid:507)Jacek(cid:561)Sroka(cid:496)(cid:561)Jan(cid:561)Hidders(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Pięć(cid:561)komponentów(cid:561)zarządzania(cid:561)treścią(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Planowanie(cid:561)zarządzania(cid:561)treścią(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Historia(cid:561)rozwoju(cid:561)dziedziny(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:347)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Kierunki(cid:561)rozwoju(cid:561)dziedziny(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)zarządzania(cid:561)wiedzą(cid:561)(cid:507)Kamil Sitarski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Wiedza(cid:561)w(cid:561)teoriach(cid:561)ekonomicznych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Teoria(cid:561)organizacyjnego(cid:561)tworzenia(cid:561)wiedzy(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Zarządzanie(cid:561)wiedzą(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)wspomagające(cid:561)zarządzanie(cid:561)wiedzą(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:348)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)zarządzania(cid:561)wiedzą(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:345)(cid:346)(cid:347) (cid:345)(cid:346)(cid:349) (cid:345)(cid:347)(cid:350) (cid:345)(cid:349)(cid:347) (cid:345)(cid:350)(cid:346) (cid:346)(cid:342)(cid:347) (cid:346)(cid:342)(cid:351) (cid:346)(cid:343)(cid:344) (cid:346)(cid:343)(cid:347) (cid:346)(cid:344)(cid:344) (cid:346)(cid:344)(cid:347) (cid:346)(cid:345)(cid:342) (cid:346)(cid:345)(cid:348) (cid:346)(cid:346)(cid:347) (cid:346)(cid:346)(cid:350) (cid:346)(cid:346)(cid:350) (cid:346)(cid:347)(cid:345) (cid:346)(cid:347)(cid:350) (cid:346)(cid:348)(cid:343) (cid:346)(cid:348)(cid:345) (cid:346)(cid:348)(cid:346) (cid:346)(cid:348)(cid:351) (cid:346)(cid:349)(cid:347) (cid:346)(cid:349)(cid:351) (cid:346)(cid:350)(cid:342) (cid:346)(cid:350)(cid:344) (cid:346)(cid:350)(cid:348) (cid:346)(cid:350)(cid:350) (cid:346)(cid:351)(cid:342) (cid:346)(cid:351)(cid:351) (cid:347)(cid:342)(cid:349) (cid:347)(cid:343)(cid:343) (cid:347)(cid:343)(cid:350) (cid:347)(cid:344)(cid:342) (cid:347)(cid:344)(cid:344) (cid:347)(cid:344)(cid:349) (cid:347)(cid:345)(cid:342) (cid:347)(cid:345)(cid:344) (cid:347)(cid:345)(cid:345) (cid:347)(cid:345)(cid:348) (cid:347)(cid:345)(cid:350) 7 Spis tre(cid:258)ci (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)wspomagania(cid:561)podejmowania(cid:561)decyzji(cid:561) (cid:507)Tadeusz Witkowski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Proces(cid:561)decyzyjny(cid:561)i(cid:561)rozwiązywanie(cid:561)zło(cid:268)onych(cid:561)problemów(cid:562). . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)De(cid:281)nicja(cid:561)Systemów(cid:561)Wspomagania(cid:561)Decyzji(cid:561)i(cid:561)ich(cid:561)architektura(cid:562) . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Modele(cid:561)matematyczne(cid:561)i(cid:561)modelowanie(cid:561)symulacyjne(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Proces(cid:561)podejmowania(cid:561)decyzji(cid:561)w(cid:561)rozmytym(cid:561)środowisku(cid:561) wielokryterialnym(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)ekspertowe(cid:561)i(cid:561)metody(cid:561)przetwarzania(cid:561)informacji(cid:561)niepewnej(cid:561) i(cid:561)niepełnej(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)Business(cid:561)Intelligence(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Inteligentne(cid:561)techniki(cid:561)obliczeniowe(cid:561)jako(cid:561)narzędzia(cid:561)SWD(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)Wspomagania(cid:561)Decyzji(cid:561)Grupowych(cid:561)i(cid:561)Systemy(cid:561)Wspomagania(cid:561) Prac(cid:561)Grupowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:349)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:562)Eksploracja(cid:561)zasobów(cid:561)sieciowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:562)Inteligentne(cid:561)systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)zarządzania(cid:561)(cid:507)Tadeusz(cid:561)A(cid:495)(cid:561)Grzeszczyk(cid:508)(cid:562) . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Wprowadzenie(cid:561)do(cid:561)zagadnień(cid:561)inteligentnych(cid:561)systemów(cid:561)zarządzania(cid:562) . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Przegląd(cid:561)systemów(cid:561)bazujących(cid:561)na(cid:561)metodach(cid:561)sztucznej(cid:561)inteligencji(cid:562) . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Sieci(cid:561)neuronowe(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Budowa(cid:561)modelu(cid:561)neuronowego(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Cechy(cid:561)modeli(cid:561)neuronowych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:348)(cid:495)(cid:562)Algorytmy(cid:561)ewolucyjne(cid:561)i(cid:561)genetyczne(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:349)(cid:495)(cid:562)Zbiory(cid:561)rozmyte(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:350)(cid:495)(cid:562)Zbiory(cid:561)przybli(cid:268)one(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:350)(cid:495)(cid:351)(cid:495)(cid:562)Właściwości(cid:561)zbiorów(cid:561)przybli(cid:268)onych(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)w(cid:561)zarządzaniu(cid:561)procesami(cid:561)biznesowymi(cid:561) (cid:507)Adam Nosowski(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Zarządzanie(cid:561)procesami(cid:561)biznesowymi(cid:561)(cid:558)(cid:561)konteksty(cid:496)(cid:561)aspekty(cid:496)(cid:561) wyzwania(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)Wsparcie(cid:561)technologiczne(cid:561)zarządzania(cid:561)procesami(cid:561)biznesowymi(cid:562) . . . . . . . .(cid:561) (cid:343)(cid:351)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Funkcjonalność(cid:561)i(cid:561)architektura(cid:561)systemów(cid:561)zarządzania(cid:561)procesami(cid:561) biznesowymi(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:562)Systemy(cid:561)informatyczne(cid:561)zarządzania(cid:561)relacjami(cid:561)z(cid:561)klientami(cid:561) (cid:507)Dariusz Mazur(cid:508)(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:343)(cid:495)(cid:562)Motywy(cid:561)wdra(cid:268)ania(cid:561)CRM(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:344)(cid:495)(cid:562)CRM(cid:561)(cid:558)(cid:561)de(cid:281)nicje(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:345)(cid:495)(cid:562)Techniki(cid:561)i(cid:561)narzędzia(cid:561)CRM(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:346)(cid:495)(cid:562)Aplikacje(cid:561)CRM(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:344)(cid:342)(cid:495)(cid:347)(cid:495)(cid:562)Internet(cid:561)a(cid:561)CRM(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:347)(cid:346)(cid:349) (cid:347)(cid:347)(cid:342) (cid:347)(cid:347)(cid:344) (cid:347)(cid:347)(cid:346) (cid:347)(cid:348)(cid:342) (cid:347)(cid:348)(cid:345) (cid:347)(cid:349)(cid:343) (cid:347)(cid:349)(cid:346) (cid:347)(cid:350)(cid:343) (cid:347)(cid:350)(cid:343) (cid:347)(cid:350)(cid:349) (cid:347)(cid:351)(cid:343) (cid:347)(cid:351)(cid:346) (cid:347)(cid:351)(cid:349) (cid:348)(cid:342)(cid:344) (cid:348)(cid:342)(cid:346) (cid:348)(cid:342)(cid:347) (cid:348)(cid:342)(cid:350) (cid:348)(cid:342)(cid:351) (cid:348)(cid:343)(cid:347) (cid:348)(cid:344)(cid:345) (cid:348)(cid:344)(cid:348) (cid:348)(cid:345)(cid:346) (cid:348)(cid:346)(cid:344) (cid:348)(cid:347)(cid:343) (cid:348)(cid:347)(cid:345) (cid:348)(cid:347)(cid:345) (cid:348)(cid:347)(cid:350) (cid:348)(cid:348)(cid:345) (cid:348)(cid:348)(cid:350) Odpowiedzi(cid:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(cid:561) (cid:348)(cid:349)(cid:345) 8 REDAKTORZY NAUKOWI Janusz Zawiła-Nied(cid:266)wiecki, dr in(cid:268)., id 86111. Uprawiane dyscypliny: nauki o za- rządzaniu, zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki Gospodarczej; Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wcześniej odpowiedzialne funkcje mened(cid:268)erskie m.in. w firmach: Pol-Mot, Giełda Papierów Wartościowych, PZU, Talex, MGT. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Information Security Audit and Control Association. Publikacje: m.in. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (2008), Ciągłość działania organizacji (2008). Nagroda Lider Informatyki 1999 ty- god nika „Computerworld” (jako dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych). Katarzyna Rostek, dr in(cid:268)., id 128985. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządzaniu, przetwarzanie analityczne w hurtowniach danych, systemy wspomagania podejmowania decyzji. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania, Zakład Informa- tyki Gospodarczej. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Stowarzy- szenie Polish Sybase User Group. Szereg publikacji z zakresu projektowania baz danych. Nagroda rektora Politechniki Warszawskiej III stopnia za pracę doktorską Modelowanie procesów eksploracji danych w zastosowaniach biznesowych na przykładzie ubezpieczeń (2005). Artur Gąsiorkiewicz, dr in(cid:268)., id 214534. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarządzaniu, gospodarka elektroniczna, informatyka gospodarcza. Miejsce pracy: Politechnika War- szawska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki Gospodarczej; Urząd Komunikacji Elektronicznej. Publikacje: ponad 20 tytułów z zakresu informatyki gospodarczej. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. RECENZENT Prof. dr hab. in(cid:268). Ryszard Tadeusiewicz. Uprawiane dyscypliny: automatyka i robotyka – systemy wizyjne robotów przemysłowych; biocybernetyka i in(cid:268)ynieria biomedyczna – komputerowe automatyczne rozpoznanie i rozumienie obrazów medycznych; informaty- ka – sztuczna inteligencja, sieci neuronowe. Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kierownik Katedry Automatyki; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Infor- matyki. Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych, członek CK, Rady Nauki, PAN i PAU. Prezes Krakowskiego Oddziału PAN, Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN; Członek Akademii In(cid:268)ynierskiej, (cid:739)(cid:719)(cid:698)(cid:721) (cid:647)(cid:723)(cid:726)(cid:726)(cid:710)(cid:711)(cid:726)(cid:714)(cid:723)(cid:711) (cid:615)(cid:714)(cid:690)(cid:697)(cid:698)(cid:720)(cid:710)(cid:710) (cid:623)(cid:726)(cid:728)(cid:698)(cid:726)(cid:728)(cid:693)(cid:698)(cid:721)(cid:721)(cid:745)(cid:736) (cid:643)(cid:690)(cid:729)(cid:714), Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Lit- terarumque, Fellow of World Academy of Art and Science; Euroengineer FEANI, Senior Member of IEEE; professional member of ACM; member of SPIE. Wieloletni rektor AGH. Autor niezliczonych monografii, podręczników i artykułów. 9 Czę(cid:258)ć pierwsza INFORMATYKA SPECJALIZOWANA W poprzednim tomie omówiono rodzaje systemów informatycznych, które odpo- wiadają typowym zastosowaniom informatyki w  przedsiębiorstwie. Nale(cid:285)y je ro- zumieć jako obsługę uniwersalnych zadań dowolnej organizacji, która mo(cid:285)e mieć charakter typowo biznesowy lub przeciwnie (cid:316) specyficzny. Specyficzna działalno(cid:258)ć jest współcze(cid:258)nie równie(cid:285) informatyzowana. W niniejszym tomie, w pierwszej czę - (cid:258)ci omówiono wybrane zagadnienia aktywno(cid:258)ci przedsiębiorstw funkcjonujących w specyficznych sektorach gospodarki lub na jej obrze(cid:285)ach. Na początek w trzech rozdziałach przedstawiono systemy informatyczne stosowane w sektorze finanso- wym. Warto podkre(cid:258)lić, (cid:285)e rozwój systemów informatycznych rynku finansowego wywarł olbrzymi wpływ na wzrost konkurencji oraz wspomógł procesy integracji i globalizacji ekonomicznej. W rozdziale 1 (cid:316) Systemy informatyczne w bankowo(cid:258)ci (cid:316) Dariusz Adamowski przedstawił rozwój tego typu systemów na przykładzie du(cid:285)ych polskich banków i przemian ich dotyczących na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ponadto Czy- telnik powinien sięgnąć do tomu czwartego, gdzie osobno omówiono zagadnienie bankowo(cid:258)ci internetowej. W rozdziale 2 (cid:316) Systemy informatyczne w ubezpieczeniach (cid:316) Teresa Sternik zaproponowała kompleksową klasyfikację systemów ubezpieczeniowych, opisu- jąc ich specyfikę. Ponadto Czytelnik powinien sięgnąć do tomu czwartego, gdzie osobno omówiono zagadnienie sprzeda(cid:285)y ubezpieczeń przez Internet. 11 Czę(cid:258)ć pierwsza W rozdziale 3 (cid:316) Systemy informatyczne rynku kapitałowego (cid:316) dr Janusz So- snowski omówił w aspekcie informatycznym specyfikę tego jak(cid:285)e modnego seg- mentu rynku finansowego. Warto zasygnalizować w odniesieniu do tematyki ww. rozdziałów, (cid:285)e specy- ficzne rozwiązania informatyczne mo(cid:285)na spotkać tak(cid:285)e w szeregu instytucji zwią- zanych z  bankowo(cid:258)cią, ubezpieczeniami i  rynkiem kapitałowym. Po pierwsze, w organie regulatora rynku, jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego, która ma za- pewniać prawidłowe funkcjonowanie tego rynku, jego stabilno(cid:258)ć, bezpieczeństwo, przejrzysto(cid:258)ć oraz ochronę interesów uczestników tego rynku. Zadania te KNF wykonuje z wykorzystaniem wyrafinowanych rozwiązań analitycznych posadowio- nych na platformie informatycznej. Po drugie, w funduszach gwarancyjnych (cid:316) Ban- kowym Funduszu Gwarancyjnym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Krajowym Depozycie Papierów Warto(cid:258)ciowych. Ich celem jest odpowiednio: gwarantowanie (cid:258)rodków pienię(cid:285)nych zgromadzonych na rachunkach bankowych, wypłacanie odszkodowań i (cid:258)wiadczeń w sytuacjach, gdy nie ustalono to(cid:285)samo(cid:258)ci sprawcy. W tym celu podmioty te prowadzą stosowne rejestry i obsługują skompli- kowane mechanizmy proceduralne. W rozdziale 4 (cid:316) Systemy informatyczne nauczania na odległo(cid:258)ć (cid:316) dr Marle- na Plebańska przedstawia najnowocze(cid:258)niejszy trend w nauczaniu, pozwalający tak na wyrównywanie szans dostępu do edukacji w zacofanych regionach (cid:258)wiata, jak i  ograniczanie wykluczenia społecznego w  krajach rozwiniętych, a  wreszcie po - wszechno(cid:258)ć i zwykły komfort w dostępie do wiedzy. W rozdziale 5 (cid:316) Systemy informatyczne w bibliotekarstwie (cid:316) dr Aleksander Ra- dwański z Ossolineum pokazuje, jak jedna z  najpiękniejszych tradycji polskiej ksią(cid:285)nicy znajduje nowy wyraz dzięki zaprzęgnięciu narzędzi informatycznych do jej obsługi. W rozdziale 6 (cid:316) Systemy informatyczne w poligrafii (cid:316) dr Georgij Petriaszwili, Rafał Stroński i Mariusz Sosnowski przedstawili mo(cid:285)liwo(cid:258)ci informatyki w zakresie wspierania przemysłowych procesów poligraficznych. W rozdziale 7 (cid:316) Systemy informatyczne w medycynie (cid:316) dr Radosław Zajdel przybli(cid:285)a skomplikowany i niebywale odpowiedzialny (cid:258)wiat medycyny opartej na informatyce. W rozdziale 8 (cid:316) Systemy informatyczne w zarządzaniu transportem (cid:316) zespół autorów pod kierunkiem prof. Wojciecha Wawrzyńskiego udowadnia, (cid:285)e transport we wszystkich swych wydaniach (morskim, lotniczym, kolejowym, drogowym) mo(cid:285)e być i jest sprawny tam, gdzie zarządzanie nim oparte zostało na nowocze- snej informatyce. W  rozdziale 9 (cid:316)  Systemy telekomunikacyjne (cid:316)  dr Stanisław Dyrda odsłania tajniki jednej z najdynamiczniej przekształcających się współcze(cid:258)nie dziedzin i po - kazuje, jak to jest mo(cid:285)liwe oraz co to oznacza. W  rozdziale 10 (cid:316)  Systemy łączno(cid:258)ci wojskowej (cid:316)  prof. Józef Janczak oma- wia zagadnienia mało znane, o zastosowaniach specyficznych, które mogą jednak skłaniać do poszukiwania analogii w obszarze zastosowań cywilnych. 12 Informatyka specjalizowana Czę(cid:258)ć tę kończy rozdział 11 (cid:316)  Komputerowe wspomaganie projektowania konstrukcji i procesów. Jego autor (cid:316) prof. Teodor Winkler pokazuje, jak narzędzia- mi informatycznymi mo(cid:285)na zrealizować najbardziej wyrafinowane i unikatowe za- dania projektowania technicznego, ale tak(cid:285)e biomedycznego, ergonomicznego i innych. Zapraszamy do lektury! 1 SYSTEMY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI 1 Dariusz Adamowski KONTEKST Informatyczne systemy bankowe stanowią grupę systemów obsługujących specyficzny produkt (cid:331) pie- niądz. Sektor bankowy, będący u(cid:285)ytkownikiem tych systemów, ma szczególne znaczenie w procesie za- rządzania ryzykiem społecznym, odnoszącym się do funkcji lokacyjnej i kredytowej realizowanej przez banki. To bowiem sprawno(cid:258)ć i  jako(cid:258)ć bankowych systemów informatycznych decyduje o bezpieczeń- stwie powierzonych bankowi przez gospodarstwa domowe (cid:258)rodków pienię(cid:285)nych. Z  tego powodu bankowe systemy informatyczne mają cechy, które powodują, (cid:285)e stawiane im wymagania w  zakresie bezpieczeństwa przetwarzanej informacji są z regu- ły wy(cid:285)sze ni(cid:285) odnoszące się do systemów informa- tycznych u(cid:285)ywanych w wielu innych bran(cid:285)ach. Polski sektor bankowy, który zaczął się odradzać w  latach dziewięćdziesiątych XX  wieku, od razu KONTEKST 15 zastosował nowoczesne, stosowane ju(cid:285) na (cid:258)wiecie rozwiązania. Do dzisiaj sektor ten jest postrzega- ny jako najbardziej innowacyjny w zastosowaniach ró(cid:285)nych rozwiązań we wszystkich aspektach za- rządzania IT. W tym rozdziale zdecydowanie prze- wa(cid:285)a aspekt praktyczny. Instytucja bankowa, jako symbol stabilno(cid:258)ci i trwało(cid:258)ci, musi opierać się na rozwiązaniach sprawdzonych, szczególnie w  war- stwie systemowej i narzędziowej. Nie wyklucza to jednak innowacyjno(cid:258)ci zastosowań. Podstawowy podział systemów bankowych wynika z  zakresu obsługiwanych produktów oraz umiejscowienia danego systemu w procesie obsługi. Przeglądowy charakter opracowania powoduje, (cid:285)e przedstawio- no jedynie podstawowe informacje o  systemach bankowych i ich funkcjonalno(cid:258)ci. CEL CEL Celem tego rozdziału jest przedstawienie podstawowych za- gadnień funkcjonowania systemów informatycznych w instytu- cji bankowej, a  tak(cid:285)e w  instytucjonalnym otoczeniu banków. Obejmuje on aspekt funkcjonalny, wymogi regulatorów, a tak- (cid:285)e współpracę systemów bankowych z otoczeniem. PLAN ZAGADNIENIA PLAN ZAGADNIENIA 1 Wprowadzenie do zagadnień systemów bankowych 2 Prawne wymogi funkcjonowania systemów bankowych 3 Wykorzystywane normatywy, wytyczne i rekomendacje 4 Ogólna charakterystyka systemów bankowych 5 Centralny system bankowy (cid:316)  omówienie przykładowej im- plementacji 6 Systemy informatyczne funkcjonujące w otoczeniu banków ZNACZENIE ZNACZENIE Systemy informatyczne w  bankowo(cid:258)ci stanowią podstawowe narzędzie słu(cid:285)ące do zaprojektowania, wytworzenia i  sprze- da(cid:285)y produktu bankowego: rachunku, lokaty, kredytu, je(cid:258)li wspomnieć tylko o produktach podstawowych. Informatyczny system bankowy przetwarza informację związaną z pieniądzem klienta, więc, jak (cid:285)aden inny, jest pod stałą krytyczną obser- wacją i  konkurencyjną oceną posiadacza rachunku banko- wego. Zasadniczy jednak aspekt funkcjonowania systemów bankowych to ich wpływ na płynno(cid:258)ć współpracy podmiotów gospodarczych, a  tak(cid:285)e bezpieczeństwo finansowe ka(cid:285)dego depozytariusza, będącego osobą fizyczną. Najbardziej obrazowym przykładem wysokich oczekiwań ogól- nej efektywno(cid:258)ci i bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankach są systemy bankowo(cid:258)ci internetowej. Ka(cid:285)da niesta- bilno(cid:258)ć ich pracy powoduje natychmiast wątpliwo(cid:258)ci klientów co do kondycji banku lub tylko integralno(cid:258)ci ich rachunków bankowych. W erze (cid:311)przedinternetowej(cid:309) zachwianie stabilno(cid:258)ci głównego systemu transakcyjnego banku lub jego oddziału po- wodowało powstające przed oddziałami banku kolejki obawia- jących się o swoje pieniądze klientów. Trudno więc przecenić znaczenie sprawno(cid:258)ci systemów informatycznych w bankowo- (cid:258)ci dla gospodarki. System bankowy wspierany systemami in- formatycznymi stanowi nerw gospodarki. ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE Projektowanie systemów informatycznych Transakcyjne systemy bazodanowe Relacyjne systemy bazodanowe Projektowanie i  implementacja transakcyjnych systemów bazodanowych Sieci komputerowe Zarządzanie ryzykiem systemów Zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów Zarządzanie ciągło(cid:258)cią działania Zarządzanie usługami outsourcingowymi ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE PRACE KLASYCZNE Date C.J. [2000], Wprowadzenie do systemów baz danych, Warszawa. PRACE KLASYCZNE Ryznar Z. [1998], Informatyka bankowa (zarys syntezy), Po- znań. Turski W.M. [1980], Nie samą informatyką, Warszawa. Yourdon E. [1972], Design of On-line Computer Systems. 17 SYSTEMY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI 1.1. Wprowadzenie do zagadnień systemów bankowych Transformacja(cid:561) gospodarcza(cid:561) zapoczątkowana(cid:561) w(cid:561) (cid:343)(cid:351)(cid:350)(cid:351)(cid:561) r(cid:495)(cid:561) to(cid:561) nie(cid:561) tylko(cid:561) przemiany(cid:561) własnościowe(cid:561)i(cid:561)organizacyjne(cid:561)w(cid:561)sektorze(cid:561)bankowym(cid:496)(cid:561)ale(cid:561)tak(cid:268)e(cid:561)otwarcie(cid:561)na(cid:561)nie- dostępne(cid:561) lub(cid:561) dotychczas(cid:561) trudno(cid:561) dostępne(cid:561) technologie(cid:561) teleinformatyczne(cid:561) oraz(cid:561) koncepcje(cid:561) zarządzania(cid:561) IT(cid:495)(cid:561) Nowe(cid:561) mo(cid:268)liwości(cid:561) zastosowania(cid:561) technik(cid:561) teleinfor- matycznych(cid:561) w(cid:561) okresie(cid:561) dwóch(cid:561) ostatnich(cid:561) dziesięcioleci(cid:561) zaowocowały(cid:561) eksplozją(cid:561) nieznanych(cid:561)i(cid:561)niedostępnych(cid:561)wcześniej(cid:561)klientom(cid:561)kanałów(cid:561)dostępu(cid:561)do(cid:561)usług(cid:561)i(cid:561)pro- duktów(cid:561)bankowych(cid:495) Przed(cid:561)(cid:343)(cid:351)(cid:350)(cid:351)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)klient(cid:561)polskiego(cid:561)banku(cid:561)mógł(cid:561)kontaktować(cid:561)się(cid:561)ze(cid:561)swoim(cid:561)ban- kiem(cid:496)(cid:561)w(cid:561)praktyce(cid:496)(cid:561)wyłącznie(cid:561)osobiście(cid:495)(cid:561)W(cid:561)wąskim(cid:561)zakresie(cid:561)funkcjonował(cid:561)czek(cid:496)(cid:561) a(cid:561)zlecenia(cid:561)realizowane(cid:561)przez(cid:561)telefon(cid:561)lub(cid:561)teleks(cid:561)nale(cid:268)ały(cid:561)do(cid:561)rzadkości(cid:495)(cid:561)Ówczesne(cid:561) systemy(cid:561)informatyczne(cid:496)(cid:561)które(cid:561)wspierały(cid:561)prace(cid:561)banków(cid:496)(cid:561)były(cid:561)de(cid:561)facto systemami księgowymi(cid:496)(cid:561) w(cid:561) których(cid:561) zarządzanie(cid:561) produktem(cid:561) bankowym(cid:561) realizowane(cid:561) było(cid:561) z(cid:561)perspektywy(cid:561)bankowego(cid:561)(cid:507)a(cid:561)często(cid:561)nawet(cid:561)oddziałowego(cid:508)(cid:561)planu(cid:561)kont(cid:495)(cid:561)Systemy(cid:561) informatyczne(cid:561)ograniczały(cid:561)obsługę(cid:561)klienta(cid:561)do(cid:561)oddziału(cid:496)(cid:561)w(cid:561)którym(cid:561)został(cid:561)zało- (cid:268)ony(cid:561) rachunek(cid:561) bankowy(cid:495)(cid:561) Część(cid:561) oddziałów(cid:561) ówczesnych(cid:561) banków(cid:497)(cid:561) Powszechnej(cid:561) Kasy(cid:561)Oszczędnościowej(cid:496)(cid:561)Banku(cid:561)Polska(cid:561)Kasa(cid:561)Opieki(cid:561)SA(cid:561)oraz(cid:561)Narodowego(cid:561)Ban- ku(cid:561) Polskiego(cid:496)(cid:561) który(cid:561) prowadził(cid:561) w(cid:561) swoich(cid:561) oddziałach(cid:561) tak(cid:268)e(cid:561) obsługę(cid:561) operacyjną(cid:561) rachunków(cid:561) osób(cid:561) (cid:281)zycznych(cid:496)(cid:561) posiadało(cid:561) systemy(cid:561) oddziałowe(cid:561) oraz(cid:561) komputery(cid:561) centralne(cid:561)przetwarzające(cid:561)w(cid:561)trybie(cid:561)wsadowym(cid:561)operacje(cid:561)wykonane(cid:561)w(cid:561)oddziałach(cid:495)(cid:561) W(cid:561)kolejnych(cid:561)latach(cid:496)(cid:561)w(cid:561)nowo(cid:561)powstałych(cid:561)lub(cid:561)wydzielonych(cid:561)z(cid:561)Narodowego(cid:561)Banku(cid:561) Polskiego(cid:561)dziewięciu(cid:561)bankach(cid:561)komercyjnych(cid:496)(cid:561)rozpoczęły(cid:561)się(cid:561)projekty(cid:561)wdra(cid:268)ania(cid:561) ró(cid:268)norodnych(cid:561)systemów(cid:496)(cid:561)w(cid:561)pierwszym(cid:561)rzędzie(cid:561)wspierających(cid:561)obsługę(cid:561)rachun- ków(cid:561) bie(cid:268)ących(cid:561) i(cid:561) oszczędnościowo(cid:556)rozliczeniowych(cid:561) oraz(cid:561) udzielanie(cid:561) kredytów(cid:495)(cid:561) W(cid:561)przewa(cid:268)ającej(cid:561)liczbie(cid:496)(cid:561)głównie(cid:561)ze(cid:561)względu(cid:561)na(cid:561)relacje(cid:561)cenowe(cid:496)(cid:561)wdra(cid:268)ano(cid:561)do- stępne(cid:561) krajowe(cid:561) systemy(cid:561) oddziałowe(cid:496)(cid:561) których(cid:561) charakterystykę(cid:561) mo(cid:268)na(cid:561) streścić(cid:561) w(cid:561)poni(cid:268)szych(cid:561)punktach(cid:497) klient(cid:561)obsługiwany(cid:561)wyłącznie(cid:561)w(cid:561)oddziale(cid:561)prowadzącym(cid:561)rachunek(cid:496) (cid:494)księgowa(cid:516)(cid:561)perspektywa(cid:561)podejścia(cid:561)do(cid:561)produktu(cid:561)(cid:507)np(cid:495)(cid:561)w(cid:561)numerze(cid:561)rachun- ku(cid:561)był(cid:561)zawarty(cid:561)numer(cid:561)konta(cid:561)syntetycznego(cid:508)(cid:496) podstawowe(cid:561)elementy(cid:561)centralizacji(cid:561)operacji(cid:561)księgowych(cid:561)i(cid:561)sprawozdaw- czości(cid:561)wykonywane(cid:561)w(cid:561)odrębnym(cid:561)centralnym(cid:561)systemie(cid:561)księgowym(cid:496) brak(cid:561)lub(cid:561)słabe(cid:561)mechanizmy(cid:561)de(cid:281)niowania(cid:496)(cid:561)bez(cid:561)udziału(cid:561)IT(cid:496)(cid:561)nowych(cid:561)pro- duktów(cid:561)lub(cid:561)usług(cid:561)bankowych(cid:495) 18 1. Systemy informatyczne w bankowo(cid:258)ci Najbardziej(cid:561)znane(cid:561)z(cid:561)nich(cid:561)to(cid:561)ZORBA(cid:561)opracowana(cid:561)przez(cid:561)So(cid:286)bank(cid:496)(cid:561)BANKIER(cid:561) dostarczany(cid:561)przez(cid:561)CSBI(cid:561)czy(cid:561)defBank(cid:561)ówczesnej(cid:561)(cid:281)rmy(cid:561)COMP(cid:561)Rzeszów(cid:561)(cid:507)oferowany(cid:561) do(cid:561)dzisiaj(cid:561)przez(cid:561)Asseco(cid:561)Poland(cid:508)(cid:495)(cid:561)Produkowane(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561)informatyczne(cid:561)systemy(cid:561) bankowe(cid:561)stopniowo(cid:561)ewoluowały(cid:496)(cid:561)uzyskując(cid:561)nowe(cid:561)funkcjonalności(cid:561)oraz(cid:561)elastycz- ność(cid:495)(cid:561) Przełomem(cid:561) było(cid:561) uruchomienie(cid:561) modułów(cid:561) umo(cid:268)liwiających(cid:561) realizację(cid:561) roz- liczeń(cid:561) międzyoddziałowych(cid:496)(cid:561) co(cid:561) tak(cid:268)e(cid:561) oznaczało(cid:561) częściowe(cid:561) (cid:494)odmiejscowienie(cid:516)(cid:561) rachunku(cid:561)klienta(cid:496)(cid:561)umo(cid:268)liwiając(cid:561)mu(cid:561)dostęp(cid:561)do(cid:561)niektórych(cid:561)operacji(cid:561)bankowych(cid:561)ze(cid:561) wszystkich(cid:561)oddziałów(cid:561)banku(cid:495)(cid:561)Niestety(cid:496)(cid:561)nie(cid:561)został(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561)wyprodukowany(cid:561)doj- rzały(cid:561)system(cid:561)scentralizowany(cid:496)(cid:561)zapewniający(cid:561)efektywną(cid:561)pracę(cid:561)co(cid:561)najmniej(cid:561)średniej(cid:561) wielkości(cid:561)banku(cid:495)(cid:561)Analiza(cid:561)bie(cid:268)ąco(cid:561)stosowanych(cid:561)systemów(cid:561)transakcyjnych(cid:561)poka- zuje(cid:496)(cid:561)(cid:268)e(cid:561)grupa(cid:561)dziesięciu(cid:561)największych(cid:561)funkcjonujących(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561)banków(cid:561)stosuje(cid:561) rozwiązania(cid:561)zagraniczne(cid:561)(cid:509)ISB(cid:496)(cid:561)Informatyczne(cid:561)Systemy(cid:495)(cid:495)(cid:495)(cid:496)(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:510)(cid:495) Ewolucja(cid:561)stosowanych(cid:561)przez(cid:561)banki(cid:561)systemów(cid:561)informatycznych(cid:561)spowodo- wała(cid:496)(cid:561)(cid:268)e(cid:561)w(cid:561)kolejnych(cid:561)latach(cid:561)mo(cid:268)liwości(cid:561)oferowania(cid:561)produktów(cid:561)bankowych(cid:561)rosły(cid:561) zarówno(cid:561)ilościowo(cid:496)(cid:561)jak(cid:561)i(cid:561)jakościowo(cid:495)(cid:561)Pierwszym(cid:496)(cid:561)wykorzystującym(cid:561)nowoczesne(cid:561) systemy(cid:561)teleinformatyczne(cid:496)(cid:561)kanałem(cid:561)dostępu(cid:561)do(cid:561)produktów(cid:561)i(cid:561)usług(cid:561)bankowych(cid:561) były(cid:561)karty(cid:561)płatnicze(cid:495)(cid:561)Techniczna(cid:561)(cid:494)izolacja(cid:516)(cid:561)polskiego(cid:561)systemu(cid:561)bankowego(cid:561)spo- wodowała(cid:496)(cid:561)(cid:268)e(cid:561)opó(cid:266)nienie(cid:561)w(cid:561)stosunku(cid:561)do(cid:561)krajów(cid:561)rozwiniętych(cid:561)szacowano(cid:561)nawet(cid:561) na(cid:561)dwadzieścia(cid:561)lat(cid:495)(cid:561)W(cid:561)kompleksie(cid:561)zagadnień(cid:561)związanych(cid:561)z(cid:561)kartami(cid:561)płatniczy- mi(cid:561) nale(cid:268)y(cid:561) wspomnieć(cid:561) o(cid:561) bankomatach(cid:496)(cid:561) których(cid:561) pierwsze(cid:561) egzemplarze(cid:561) zostały(cid:561) uruchomione(cid:561)przez(cid:561)Bank(cid:561)Pekao(cid:561)SA(cid:495)(cid:561)Obecnie(cid:561)w(cid:561)Polsce(cid:561)mo(cid:268)na(cid:561)wypłacać(cid:561)gotówkę(cid:561) w(cid:561)ok(cid:495)(cid:561)(cid:343)(cid:344)(cid:561)tysiącach(cid:561)tych(cid:561)urządzeń(cid:496)(cid:561)które(cid:561)są(cid:561)zarządzane(cid:561)systemami(cid:561)poszczegól- nych(cid:561)banków(cid:561)lub(cid:561)stanowią(cid:561)własność(cid:561)i(cid:561)są(cid:561)zarządzane(cid:561)przez(cid:561)podmioty(cid:561)niebędące(cid:561) bankami(cid:561)(cid:507)Cash(cid:346)You(cid:496)(cid:561)Cashnet(cid:344)(cid:346)(cid:496)(cid:561)eCard(cid:508)(cid:495) Największa(cid:561)jednak(cid:561)ewolucja(cid:561)dotyczyła(cid:561)e(cid:556)bankingu(cid:496)(cid:561)czyli(cid:561)systemów(cid:561)infor- matycznych(cid:561)umo(cid:268)liwiających(cid:561)klientom(cid:561)banków(cid:561)zdalny(cid:561)podgląd(cid:561)stanu(cid:561)rachun- ku(cid:561) bankowego(cid:496)(cid:561) realizację(cid:561) przelewów(cid:561) bankowych(cid:496)(cid:561) a(cid:561) z(cid:561) czasem(cid:561) innych(cid:561) zleceń(cid:561) obejmujących(cid:561) nawet(cid:561) cross(cid:556)selling(cid:561) polis(cid:561) ubezpieczeniowych(cid:495)(cid:561) Pierwsze(cid:561) narzędzia(cid:561) e(cid:556)bankowości(cid:561)wprowadził(cid:561)w(cid:561)(cid:343)(cid:351)(cid:351)(cid:344)(cid:561)r(cid:495)(cid:561)Kredyt(cid:561)Bank(cid:561)(cid:507)system(cid:561)home(cid:561)banking oparty na rozwiązaniach(cid:561)francuskiego(cid:561)systemu(cid:561)informacyjnego(cid:561)Minitel(cid:508)(cid:561)oraz(cid:561)niewiele(cid:561)pó(cid:266)- niej(cid:561)BRE(cid:561)Bank(cid:561)(cid:507)własnej(cid:561)produkcji(cid:561)system(cid:561)Bresok(cid:508)(cid:495)(cid:561)Oba(cid:561)systemy(cid:561)przeszły(cid:561)daleko(cid:561) idące(cid:561)mody(cid:281)kacje(cid:561)i(cid:561)są(cid:561)stosowane(cid:561)do(cid:561)dzisiaj(cid:561)przez(cid:561)część(cid:561)klientów(cid:561)korporacyjnych(cid:561) tych(cid:561)banków(cid:495)(cid:561)Impulsem(cid:561)do(cid:561)masowego(cid:561)rozwoju(cid:561)tej(cid:561)formy(cid:561)komunikacji(cid:561)klientów(cid:561) z(cid:561)bankami(cid:561)było(cid:561)upowszechnienie(cid:561)systemów(cid:561)internetowych(cid:495)(cid:561)Obecnie(cid:561)ka(cid:268)dy(cid:561)bank(cid:561) z(cid:561)grupy(cid:561)największych(cid:561)oferuje(cid:561)tę(cid:561)formę(cid:561)dostępu(cid:561)do(cid:561)rachunku(cid:561)jako(cid:561)najwa(cid:268)niejsze(cid:561) uzupełnienie(cid:496)(cid:561)a(cid:561)jednocześnie(cid:561)zasadnicze(cid:561)odcią(cid:268)enie(cid:561)sieci(cid:561)tradycyjnych(cid:561)oddzia- łów(cid:495)(cid:561)Dla(cid:561)klientów(cid:561)części(cid:561)banków(cid:561)jest(cid:561)to(cid:561)ju(cid:268)(cid:561)wyłączny(cid:496)(cid:561)obok(cid:561)telefonicznego(cid:496)(cid:561)kanał(cid:561) dostępu(cid:561)do(cid:561)rachunku(cid:495)(cid:561)W(cid:561)efekcie(cid:561)pojawiły(cid:561)się(cid:561)banki(cid:561)internetowe(cid:561)nieposiadające(cid:561) sieci(cid:561)oddziałów(cid:561)(cid:507)głównie(cid:561)tzw(cid:495)(cid:561)banki(cid:561)samochodowe(cid:561)(cid:558)(cid:561) np(cid:495)(cid:561)Toyota(cid:561)Bank(cid:508)(cid:495)(cid:561)Trady- cyjne(cid:561) oddziały(cid:561) bankowe(cid:561) coraz(cid:561) częściej(cid:561) ewoluują(cid:561) w(cid:561) kierunku(cid:561) ekskluzywnych(cid:561) placówek(cid:561) nakierowanych(cid:561) na(cid:561) doradztwo(cid:561) (cid:281)nansowe(cid:561) i(cid:561) sprzeda(cid:268)(cid:561) zaawansowa- nych(cid:561)produktów(cid:561)dla(cid:561)klientów(cid:561)korporacyjnych(cid:495)(cid:561)Raport(cid:561)IDS(cid:561)(cid:509)ISB(cid:496)(cid:561)Informatyczne(cid:561) Systemy(cid:495)(cid:495)(cid:495)(cid:496)(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:349)(cid:510)(cid:561)szacuje(cid:561)liczbę(cid:561)aktywnych(cid:561)rachunków(cid:561)internetowych(cid:561)w(cid:561)(cid:344)(cid:342)(cid:342)(cid:350)(cid:561)r(cid:495)(cid:561) w(cid:561)czterdziestu(cid:561)największych(cid:561)bankach(cid:561)na(cid:561)ok(cid:495)(cid:561)(cid:347)(cid:496)(cid:347)(cid:561)mln(cid:496)(cid:561)co(cid:561)znajduje(cid:561)potwierdzenie(cid:561) w(cid:561) danych(cid:561) Związku(cid:561) Banków(cid:561) Polskich(cid:495)(cid:561) Zagadnieniom(cid:561) bankowości(cid:561) internetowej(cid:561) poświęcony(cid:561)jest(cid:561)rozdział(cid:561)(cid:347)(cid:561)tomu(cid:561)(cid:346)(cid:496)(cid:561)(cid:494)Systemy(cid:561)bankowości(cid:561)elektronicznej(cid:516)(cid:495) 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Gospodarcza. Tom III
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: