Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 005395 20484122 na godz. na dobę w sumie
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I - ebook/pdf
Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62062-50-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> ekonomia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystarczającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji …

Oddaję naszym Czytelnikom pierwsze wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stanowi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce.

Została przygotowana oraz opracowana przez wybitnych Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przedstawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego.

Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania naukowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomii, zarządzania, systemów informacyjnych, innowacji.

Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza.

Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej.

Słowa kluczowe:

innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działalność innowacyjna przedsiębiorstw, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, działalność innowacyjna, bariery wprowadzania innowacji, Wielkopolska, innowacja, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, zdolność do innowacji.

Redaktor Naukowy: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Autorzy:

Dr Katarzyna Szopik-Depczyńska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Jadwiga Gorączkowska Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Marlena Płonka Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Piotr Dzikowski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Dr Marek Tomaszewski Uniwersytet Zielonogórski WEiZ

Mgr Roman Tylżanowski Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Dr Malwina Szczepkowska Uniwersytet Szczeciński WNEiZ

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I Szczecin 2013 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Tytuł monografii naukowej: Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki - Część I Redaktor Naukowy: Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Autorzy: Katarzyna Szopik-Depczyńska Arkadiusz Świadek Jadwiga Gorączkowska Marlena Płonka Piotr Dzikowski Marek Tomaszewski Roman Tylżanowski Krzysztof Janasz Malwina Szczepkowska Komitet Naukowy: Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy- Kania Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Recenzenci Naukowi: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski Prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo naukowe: Naukowe Wydawnictwo IVG \ www.wydawnictwoivg.pl biuro@wydawnictwoivg.pl ISBN 978-83-62062-50-8 ebook Miejsce i Rok Wydania: Szczecin 2013 rok © Groupivg.com Copyright 2013 All rights reserved. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Spis treści Przedmowa ............................................................................................................................................................ 6 Rozdział I Dostawcy, odbiorcy, konkurencja i działalność B+R w regionie Pomorza Zachodniego .............. 7 Abstrakt .............................................................................................................................................................. 7 Wstęp .................................................................................................................................................................. 8 1.1. Struktura podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopolskiego prowadzących działalność B+R ....................................................................................... 10 Podsumowanie .................................................................................................................................................. 16 Suppliers, customers, competition and R D activity in Poland - Western Pomerania case ............................. 16 Bibliografia ....................................................................................................................................................... 17 Informacja o Autorze ........................................................................................................................................ 17 Rozdział II Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej w regionie lubuskim w latach 2009-11 - modelowanie probitowe ...................................................................................................................................... 18 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 18 2.1 Metodologiczne podstawy przeprowadzonego badania – modelowanie probitowe ................................... 19 2.2. Charakterystyka badanej próby ................................................................................................................. 20 2.3. Wpływ źródeł oraz ograniczeń aktywności innowacyjnej na wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach regionu lubuskiego ........................................................................................................ 22 Podsumowanie .................................................................................................................................................. 30 Quellen und Begrenzungen der Innovationsaktivität in der Woiwodschaft Lebus in Jahren 2009-2011 – Probitmodelle.................................................................................................................................................... 32 Bibliografia ....................................................................................................................................................... 33 Informacja o Autorach ...................................................................................................................................... 33 Rozdział III Źródła i ograniczenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych - analiza porównawcza dla Ziemi Lubuskiej, Regionu Zachodniopomorskiego i Dolnego Śląska .............................. 34 Streszczenie ...................................................................................................................................................... 34 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 36 3.1. Istota działalności innowacyjnej ................................................................................................................ 38 3.2. Źródła innowacyjności ............................................................................................................................... 41 3.3 Ograniczenia działalności innowacyjnej ..................................................................................................... 47 Podsumowanie .................................................................................................................................................. 52 The sources and the restrictions of the innovative activity of the industrial enterprises – Analysis enterprises from the Lubuskie, Zachodniopomorskie and Dolnośląskie Region ............................................................... 53 Bibliografia ....................................................................................................................................................... 54 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Informacja o Autorze ........................................................................................................................................ 55 Rozdział IV Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych funkcjonujących w Wielkopolsce w latach 2011-2012 ................................................................................................................... 56 Streszczenie ...................................................................................................................................................... 56 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 57 4.1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstwa ............................................................................................... 58 4.2. Bariery na drodze do działań innowacyjnych ............................................................................................ 60 4.3. Charakterystyka próby badawczej na tle struktury przemysłowej Wielkopolski ....................................... 61 4.4. Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw ................................................................................... 63 Podsumowanie .................................................................................................................................................. 72 Barriers to innovation activities of industrial enterprises operating in Wielkopolska in 2011-2012 ................ 73 Bibliografia ....................................................................................................................................................... 74 Informacja o Autorze ........................................................................................................................................ 75 Rozdział V Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski północno-zachodniej w latach 2009-2011 .......................................................................................................... 76 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 76 5.1. Metodyczne aspekty prowadzonych badań................................................................................................ 79 5.2. Charakterystyka grupy badawczej ............................................................................................................. 83 5.3. Wpływ sektora odbiorców na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej ............................. 85 5.4. Wpływ relacji z uczestnikami sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej ... 87 5.5. Wpływ odległości od uczestników sieci dostaw na wystąpienie koopetycji w Polsce północno-zachodniej ......................................................................................................................................... 89 Zakończenie ...................................................................................................................................................... 90 Bibliografia ....................................................................................................................................................... 92 Informacja o Autorze ........................................................................................................................................ 93 Rozdział VI Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce .............. 94 Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 94 6.1. Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłowych należących do sektora wysokiej techniki .................... 95 6.2. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki ...................................................... 100 6.3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju przemysłu wysokiej techniki ....................................................... 103 Podsumowanie ................................................................................................................................................ 107 Determinants of development of the High-Tech manufacturing sector in Poland .......................................... 107 Bibliografia ..................................................................................................................................................... 109 Informacja o Autorze ....................................................................................................................................... 110 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rozdział VII Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w latach 2009-2011 ........................... 111 Wprowadzenie ................................................................................................................................................. 111 7.1. Pojęcie i istota projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ................................................................ 113 7.2. Typologia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego ......................................................................... 117 7.3. Realizacja projektów PPP w Polsce ......................................................................................................... 120 Podsumowanie ................................................................................................................................................ 125 Public-private partnership in Poland in the period of 2009-2011 ................................................................... 128 Bibliografia ..................................................................................................................................................... 129 Informacja o Autorze ...................................................................................................................................... 130 Rozdział VIII Innowacyjność firm rodzinnych .............................................................................................. 131 Wprowadzenie ................................................................................................................................................ 131 8.1. Definiowanie firm rodzinnych ................................................................................................................. 134 8.2. Innowacyjność firm rodzinnych – przegląd badań .................................................................................. 137 Podsumowanie ................................................................................................................................................ 143 Innovation in Family Business ....................................................................................................................... 144 Bibliografia ..................................................................................................................................................... 145 Informacja o Autorze ...................................................................................................................................... 148 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................... 149 INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Przedmowa Innowacja jest skuteczną realizacją pomysłów w organizacji. W tym ujęciu, kreatywność przez osobisty wkład i zespołów jest punktem wyjścia dla innowacji, jest to konieczne, ale nie wystar- czającym warunkiem sukcesu innowacji. Zależy od innych czynników, jak również i to może wynikać nie tylko z pomysłów, które pochodzą w organizacji, ale także z pomysłów, które pochodzą gdzie indziej (np. w zakresie transferu technologii). Jednak i ten pogląd nie jest gwarancją kreatywności i innowacji … Oddaję naszym Czytelnikom pierwsze wydanie monografii naukowej pod tytułem „Innowa- cje przyszłością rozwoju gospodarki”. Książka prezentuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, stano- wi prezentację badań, analiz, strategii oraz diagnoz poświęconych niniejszej problematyce. Została przygotowana oraz opracowana przez wybitnych Ekspertów Naukowych głównie z Wydziałów Nauk Ekonomii i Zarządzania w Polsce. Autorzy poszczególnych rozdziałów przed- stawiają swoje osiągnięcia naukowe, dzięki którym otrzymujemy ciekawe analizy i nowe rozwiązania, które mogą posłużyć do zdobywania wiedzy naukowej jaki i również do kontynuacji dalszych badań naukowych z tego obszaru badawczego. Nieobecne dotąd w publikowanych innych pozycjach wydawniczych niniejsze badania nau- kowe mają charakter uwzględniający osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomii, zarządzania, systemów informacyjnych, innowacji. Monografię naukową adresujemy praktycznie do wszystkich zainteresowanych aspektami ekonomii i zarządzania. Jak i również dla tych, którym jest niezbędna nowa wiedza. Liczymy, że odnajdą Państwo w naszej książce naukowej „Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki” inspiracje dla własnej praktyki zawodowej oraz naukowej. Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region, aktywność innowacyjna przedsiębiorstw, model regresji logistycznej, innowacyjność przemysłu w regionie lubuskim, działal- ność innowacyjna przedsiębiorstw, innowacyjne przedsiębiorstwo, transfer informacji z zagranicznych jednostek badawczych, działalność innowacyjna, bariery wprowadzania innowacji, Wielkopolska, innowacja, kompetycja, współpraca z konkurentami, rozwój przemysłu wysokiej techniki, partnerstwo publiczno-prywatne, model DBOT, firmy rodzinne, familiarność, zdolność do innowacji. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rozdział I Dostawcy, odbiorcy, konkurencja i działalność B+R w regionie Pomorza Zachodniego Abstrakt Tematyka niniejszego artykułu dotyczy uwarunkowań prowadzenia działalności B+R przez przedsiębior- stwa przemysłowe w regionie Pomorza Zachodniego. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych cha- rakterystyk przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego, które prowadzą w ramach swojej działalności prace badawczo-rozwojowe. Artykuł ukazuje także fakt, iż mechanizmy innowacyjne w regionalnych systemach przemysłowych oraz ich powiązania ze środowiskiem są zdeterminowane charakterem powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami. Obejmują one: charakter konkurencji, dostawców i odbiorców, ich rozmieszczenie oraz charakter powiązań między nimi. Te czynniki determinują obecny kształt systemów przemysłowych w Polsce, a w tym przypadku – region Pomorza Zachodniego. Słowa kluczowe: innowacyjność, działalność B+R, przedsiębiorstwa przemysłowe, region INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Wstęp Przedsiębiorstwem innowacyjnym określa się przedsiębiorstwo inteligentne, przedsiębiorstwo przyszło- ści, charakteryzujące się dużą elastycznością, zaangażowaniem w sprawy jednostki, pełnym wykorzystaniem potencjału pracy zespołowej, silnymi kompetencjami podstawowymi, zamiłowaniem do różnorodności [So- snowska 2000, s. 13]. Przez innowacyjność podmiotów gospodarujących rozumie się zatem ich zdolność i mo- tywację do ciągłego poszukiwania i zastosowania w praktyce wyników badań naukowych, prac badawczo- rozwojowych, nowych idei, pomysłów i wynalazków [Janasz 2002, s. 54 ]. Oznacza to, że przedsiębiorstwa zmierzające do utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej zmuszone są do usprawniania prowadzonej działal- ności oraz podejmowania działań zmierzających do jej doskonalenia. Staje się to możliwie poprzez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) mającej na celu określenie szans i zagrożeń występujących w otocze- niu, co w konsekwencji może prowadzić do przeformułowania celów działalności gospodarczej. Współczesne przedsiębiorstwa powinny być organizacjami innowacyjnymi, przy czym za innowacyjne przedsiębiorstwo można uznać przedsiębiorstwa, które [Jasiński 1995]: 1. W szerokim zakresie prowadzi prace badawczo-rozwojowe lub korzysta z wyników takich prac wykona- nych poza przedsiębiorstwem, 2. Przeznacza na tę działalność względnie duże nakłady finansowe, 3. Systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne, 4. Dysponuje dużym udziałem nowości w realizowanej produkcji lub świadczonych usługach, 5. Systematycznie tworzy innowacje i wprowadza je do produkcji, organizacji pracy i na rynek. Jednym z warunków bycia innowacyjnym jest więc prowadzenie samodzielnej działalności badawczej i rozwojowej lub korzystanie z wyników takich prac prowadzonych przez organizacje zewnętrzne, ewentualnie realizowanie polityki wspólnych prac B+R z innymi organizacjami, prowadzących do wzrostu wiedzy niezbęd- nej w procesach innowacyjnych. Działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), obejmują pracę twórczą podejmowa- ną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społe- czeństwie oraz wykorzystanie jej zasobów i tworzenie nowych zastosowań [Dworczyk, Szlasa 2001, s. 13]. Używając określenia obejmujemy tym mianem również organizacje i instytucje zajmujące się tą działalnością, nie wykluczając części przedsiębiorstw, w których prowadzone są badania i prace rozwojowe. Przyjmuje się, że do sfery B+R zaliczamy te jednostki organizacyjne, które prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe koń- czące się praktycznymi rezultatami w postaci innowacji produktowych, nowych technologii i nowych usług, a także nowych rozwiązań w sferze organizacji i zarządzania, niezależnie od ich organizacyjnej przynależności do sfery nauki, szkolnictwa wyższego, czy przedsiębiorstw [Poznańska 2001, s.18]. W strukturze B+R wyróżnia się jednostki, w różnym stopniu uczestniczące w procesach innowacyjnych. Ogół organizacji i osób fizycznych zajmujących się pracami twórczymi, podejmowanymi w celu zwiększenia zasobu wiedzy oraz w celu znalezie- nia nowych możliwości zastosowania tej wiedzy, współpracujących ze sobą, tworzy tzw. sferę badawczo- rozwojową. W Polsce obejmuje ona [Baruk 2006, s. 57]:  placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,     INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI jednostki badawczo-rozwojowe: instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe, centralne laboratoria i inne organizacje, których głównym zadaniem jest prowadzenie działalności badawczo - rozwo- jowej, szkoły wyższe, jednostki obsługi nauki: biblioteki narodowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje itp., jednostki rozwojowe – podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością B+R obok swojej działalności podstawowej (przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym: la- boratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów itp.). Ostatnia grupa - firmy, stawiające czoła presji ekonomicznej często wybierają strategie redukcji kosztów i ponowne zbadanie swoich potrzeb względem działalności B+R i swoje strategie innowacji [Barret, Musso oraz Padhi 2009]. Ponadto obecny kryzys finansowy i gospodarczy może okazać się drogą prowadząca do przejścia od przemysłowego do opartego na wiedzy społeczeństwa [Etzkowitz, Ranga 2009]. Kryzys spowodował istotne obciążenie finansowe dla firm, co może mieć wpływ na umiędzynarodowienie badań i rozwoju, ponieważ kon- kurencja względem kosztów prowadzenia działalności staje się coraz ważniejsza [Cincera, Cozza i in. 2010]. Tematyka niniejszego artykułu dotyczy uwarunkowań prowadzenia działalności B+R przez przedsiębior- stwa przemysłowe w województwie zachodniopomorskim. Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw regionu Pomorza Zachodniego, które prowadzą w ramach swojej działalności prace badawczo-rozwojowe. Badania zostały przeprowadzone w ramach jednostki macierzystej autorki. Lista przedsiębiorstw przemy- słowych w województwie zachodniopomorskim została opracowana na podstawie Krajowego Rejestru Sądowe- go. Respondenci, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w badaniu to 447 przedsiębiorstwa przemysłowe, w tym 162 przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na działalność B+R. W przypadku przedsiębiorstw mikro i małych dobór miał charakter losowy, natomiast grupa przedsiębiorstw średnich i dużych jest grupą reprezentatywną. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI 1.1. Struktura podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw przemysło- wych województwa zachodniopolskiego prowadzących działalność B+R W województwie zachodniopomorskim istnieje rozbudowana baza przemysłowa, zmieniająca dynamicz- nie w czasie swoją strukturę. Coraz mniejsze znaczenie przypisuje się tradycyjnym, związanym z lokalizacją czynnikom wytwórczym na rzecz postępującemu procesowi dywersyfikacji. Region ten, będący jednym z 16 polskich regionów, nie zajmuje czołowego miejsca w poziomie rozwoju gospodarczego, a w szczególności w zakresie działalności B+R. Świadczą o tym choćby dane statystyczne zawarte w badaniach i dokumentach Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to między innymi wynikiem zmniejszającego się znaczenia gospodarki morskiej, spadek liczby dużych przedsiębiorstw na rzecz mikro, małych i średnich, jak również wzrost znaczenia usług w działalności gospodarczej. Nie przybyło również nowych jednostek badawczo-rozwojowych, czy też innych mających silny potencjał w zakresie generowania wiedzy i/lub rozwiązań technologicznych oraz ich dyfuzji. Artykuł pomoże odpowiedzieć na pytania dotyczące podstawowych charakterystyk przedsiębiorstw – re- spondentów biorących udział w badaniu. W analizie ujęte zostały przedsiębiorstwa, które według ankiety pono- siły nakłady na B+R. Umieszczono w nim odpowiedzi ankietowanych przedsiębiorstw na pytania dotyczące liczby zatrudnionych pracowników, charakteru własności przedsiębiorstw, rynków zbytu, kontaktów z konku- rentami, dostawcami i odbiorcami oraz inne uzupełniające charakterystyki. Cześć z nich zostanie przedstawiona w formie rysunków, część natomiast, ze względu na ograniczenia w objętości tekstu, jedynie w formie opisów. Respondenci odpowiadający na ankietę zostali poproszeni o zaznaczenie wielkości poziomu zatrudnienia. Wśród przedsiębiorstw ponoszących nakłady na b+r przeważają przedsiębiorstwa zatrudniające w swoich struk- turach od 50 do 249 pracowników, stanowiły one aż 50 ogółu. Przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pra- cowników stanowiły 17,9 , natomiast te zatrudniające od 10 do 49 pracowników 21,6 . Podmioty posiadające kadry rozbudowane do poziomu powyżej 250 pracowników stanowiły 10 wśród respondentów ponoszących nakłady na B+R. Wyniki badań można tłumaczyć faktem, iż na obecnym poziomie rozwoju technologicznego i ekonomicznego w województwie zachodniopomorskim nakłady na B+R ponoszą w przeważającym stopniu duże przedsiębiorstwa posiadające większe możliwości samo- lub współfinansowania projektów badawczych, czy tworzenia w ramach własnych struktur komórek badawczo- rozwojowych. Frmy duże, dysponujące znacz- nymi rozmiarami zasobów, stać niejednokrotnie na przetrwanie trudniejszych okresów i w tym czasie koncen- trować się na działalności B+R. Z przeanalizowanych ankiet wynika, iż wśród zbadanych przedsiębiorstw województwa zachodniopo- morskiego, które ponosiły nakłady na B+R, przeważał kapitał krajowy. Rozkład przedstawiony ukazuje odpo- wiednio 78,4 przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R w rękach kapitału krajowego, a tylko 16 należy do kapitału zagranicznego. Tylko 5,6 wyżej opisanej zbiorowości należy do kapitału mieszanego. Tak wysoki udział kapitału rodzimego w aktywizowaniu działalności B+R można uznać za pozytywną zmianę, gdyż do tej pory to przedsiębiorstwa zagraniczne były uznawane za posiadające większą świadomość techniczną i wyższe zorientowanie na własną działalność badawczo- rozwojową. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Odbiorcy Rys 1.1. Rynek docelowy przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Rynek docelowy 23,3 Krajowy i międzynarodowy 4,4 lokalny 32,7 międzynarodowy 11,3 regionalny 28,3 krajowy Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Jak widać na powyższym rysunku przedstawiającym procentowy rozkład deklarowanych odpowiedzi dotyczą- cych docelowego rynku zbytu, 32,7 przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na B+R w jako rynek docelowy określiły rynek międzynarodowy. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiedzi wskazujące na rynek krajowy oraz krajowy i międzynarodowy jako docelowe rynki działania przedsiębiorstw. Odpowiedzi te wśród przedsiębiorstw przemysłowych w województwie za- chodniopomorskim kształtowały się na poziomie odpowiednio 28,3 i 23,3 . Niewiele ponad 10 przedsię- biorstw, a dokładnie 11,3 , za rynek docelowy wybrało rynek regionalny, natomiast jedynie 4,4 rynek lokal- ny. Z obserwacji wynika, że przedsiębiorstwa oferujące swoje produkty i usługi na rynkach krajowym i zagra- nicznym oraz wyłącznie zagranicznym stanowią 56 , a więc ponad połowę respondentów ponoszących nakłady na B+R. Zjawisko to można tłumaczyć faktem, iż sfera badawczo-rozwojowa nacechowana jest dużą koszto- chłonnością. Ciężar taki może podźwignąć przedsiębiorstwa korzystające z wszelki możliwych sposobów mak- symalizacji przychodów takich jak efekt skali czy minimalizacja kosztów jednostkowych. Doskonałym sposo- bem na realizację tych celów może być ekspansja rynkowa i powiększanie zasięgu wpływów, a co za tym idzie globalizacja działalności. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rys. 1.2. Główni odbiorcy przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Główni odbiorcy 4 Wszystkie wymienione 50 Aglomeracje 42 Terytoria pośrednie 4 Peryferia Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Jak widać na powyższym rysunku, główni odbiorcy produktów przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R to w 50 aglomeracje, a w 42 terytoria pośrednie. Nieznaczna ilość wyżej wymienionych przedsię- biorstw, bo jedynie 4 kieruje produkcję na peryferia. Tyle samo przedsiębiorstw odnotowało głównych odbior- ców we wszystkich obszarach. Wytłumaczenia przedstawionego na rysunku rozkładu należy doszukiwać się w specyfice poziomu techniki i technologii przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R, a jednak najczęściej jest to działalność prowadzona na terenach przemysłowych aglomeracji miejskich oraz na ich potrzeby. Nawet duże przedsiębiorstwa rolnicze usytuowane poza aglomeracjami zajmujące się ekouprawami czy biotechnologią prawie całą produkcję kierują w obszary wielkomiejskie. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Rys. 1.3. Struktura pochodzenia odbiorców produktów przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachod- niopomorskiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową według sektorów. Odbiorcy pochodzą z sektorów 5,5 Sfera publiczna 1,6 Edukacja 1,0 Finanse i ubezpieczenia 9,4 gastronomia 5,9 Transport 30,4 Handel 2,6 Rozrywka i rekreacja 1,2 Ochrona zdrowia 4,0 Rolnictwo i rybołóstwo 1,5 Górnictwo 14,0 Przemysł 3,1 Energetyka 19,8 Budownictwo Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Powyższy rysunek przedstawia procentowy rozkład podziału według sektorów odbiorców przedsię- biorstw województwa zachodniopomorskiego zaangażowanego w działalność B+R. Handel, budownictwo, przemysł i gastronomia stanowią odpowiednio 30,4 , 19,9 oraz 14 i 9,4 razem zajmują 73,6 ogółu, można stwierdzić, że przebadane podmioty właśnie te rynki upatrzyły sobie za docelowe. Pozostałe sektory są reprezentowane marginalnie. Największa grupa przedsiębiorstw, aż 38,3 posiada swoich odbiorców w promieniu powyżej 100 km, kolejna grupa 26,5 podmiotów zaopatruje odbiorców w promieniu od 10 do49 km, następnie 25 badanych posiada rynek zbytu w odległości do 9 km i ostatnia grupa posiada odbiorców w promieniu od 50 do 100 km. Z powyższego można na pewno wysnuć wniosek, iż przedsiębiorstwa województwa zachodniopomorskiego ponoszące nakłady na B+R posiadają swoje rynki zbytu nie tylko lokalnie ale również prowadzą swoją działal- ność na rynku krajowym i międzynarodowym. W kontaktach z odbiorcami zdecydowana większość badanych podmiotów, bo aż 87 określiła stosunki z odbiorcami jako bliskie. Jedynie 6,2 ankietowanych określiła je jako „dobrosąsiedzkie”, a 87 bardzo bli- skie. 6,8 utrzymuje z odbiorcami jedynie kontakty niezbędne. Przedsiębiorstwa ponoszące nakłady na B+R najczęściej charakteryzują się znacznym stopniem zaawansowania technicznego i technologicznego, a co za tym idzie ich wyroby czy usługi mogą mieć złożony charakter. Dla odpowiedniego dopasowania i dostosowania swojej oferty do potrzeb odbiorców, niezbędna wydaje się bliska współpraca i bardzo dobry przepływ informa- cji. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Dostawcy Rys.1.4. Odległość od głównych dostawców przedsiębiorstwa przemysłowych województwa zachodniopomor- skiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Odległość od głównego dostawcy 13,0 0-9 km 34,6 Powyżej 100 km 20,4 50-100 km 32,1 10-49 km Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Powyższy rysunek przedstawia procentowy rozkład odpowiedzi dotyczących odległości przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego od głównego dostawcy. W 34,6 respondenci współpra- cują z dostawcami, których siedziby znajdują się w odległości powyżej 100 km od miejsca wykonywania dzia- łalności ankietowanych przedsiębiorstw. Niewiele mniej odpowiedzi dotyczyło odległości od głównego dostaw- cy o promieniu 10-49 km. Wskazało na nią 32,1 respondentów. 20,4 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu wybrało odpowiedź 50-100 km, natomiast 13 przedsiębiorstw posiada głównego dostawcę w odle- głości do 9 km. Większe odległości od dostawców mogą wskazywać na fakt, iż poziom specjalizacji półproduk- tów i materiałów do produkcji powoduje konieczność nawiązywania współpracy z rozwiniętymi technicznie dostawcami spoza lokalnego rynku. W odniesieniu do kontaktów z dostawcami zdecydowana większość respondentów, bo aż 82,1 określiła stosunki z dostawcami jako bliskie. Jedynie 9,3 ankietowanych określiła je jako „dobrosąsiedzkie”, natomiast 8,6 utrzymuje z dostawcami jedynie niezbędne kontakty. Tak wysoki wynik nie może dziwić przy dzisiejszym poziomie kooperacji na linii odbiorca-dostawca. Są one prawie niezbędne dla optymalnego realizowania potrzeb zamawiającego. INNOWACJE PRZYSZŁOŚCIĄ ROZWOJU GOSPODARKI Konkurencja Rys.1.5. Odległość od najbliższego konkurenta przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomor- skiego ponoszących nakłady na działalność badawczo-rozwojową. Odległość od najbliższego konkurenta 32,7 Powyżej 100 km 18,5 50-100 km 24,1 0-9 km 24,7 10-49 km Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. Respondenci ponoszący nakłady na działalność badawczo-rozwojową na pytanie o odległość do najbliż- szego (głównego) konkurenta w większości przypadków zaznaczyli odległość powyżej 100 km od miejsca pro- wadzenia działalności. Nieco mniej, bo 24,7 zaznaczona została odpowiedź wskazująca na odległość od 10 do 49 km. Niemalże tyle samo przedsiębiorstw (24,1 ) najbliższego konkurenta posiadają w odległości do 9 km. 18 przedsiębiorstw natomiast zadeklarowało, iż najbliższy konkurent znajduje się w odległości od 50-100 km. Należy w tym miejscu dodać, że nie dziwi lekka przewaga konkurencji powyżej 100 km, gdyż podmioty aby wykorzystać efekty wypracowane przez B+R muszą rozszerzać strefy wpływu. Ponadto, największa liczba respondentów, bo 38,9 uważa swoje relacje z konkurentami za „dobrosą- siedzkie”. Nieco mniej przedsiębiorstw - 35,2 - wykazuje brak kontaktów z konkurentami, natomiast 22,8 z nich utrzymuje z nimi bliskie kontakty. Niewielki odsetek przedsiębiorstw (jedynie 3,1 ) określiło swoje kontakty z konkurencją jako wrogie. Bliska współpraca i dobrosąsiedzka współpraca charakteryzowały 61,7 kontaktów z konkurentami. Mogłoby to świadczyć o tworzeniu się swoistej platformy kooperacji w ramach klastra.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Innowacje przyszłością rozwoju gospodarki Część I
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: