Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00260 003159 20856677 na godz. na dobę w sumie
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników - ebook/pdf
Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-425-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera 15 praktycznych instrukcji dla podatników VAT, dotyczących transakcji oraz czynności, z jakimi najczęściej spotykają się podatnicy VAT w prowadzonej działalności. Uwzględnia zmiany przepisów, które weszły w życie 2018 r. i wprowadziły nowe obowiązki. Z książki dowiemy się krok po kroku:
• Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności
• Jak skutecznie wybrać zwolnienie z VAT
• Jak uzyskać status podatnika VAT po rezygnacji ze zwolnienia lub utracie prawa do zwolnienia
• Jak skutecznie skorzystać z ulgi na złe długi – instrukcja dla wierzyciela
• Kiedy dłużnik musi skorygować odliczony VAT
• Jak skutecznie przeprowadzić korektę deklaracji VAT-7/VAT-7K i JPK_VAT
• Jak korygować informację podsumowującą
• Jak udowodnić, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych
• Jak rozliczyć VAT od zakupu samochodu za granicą
• Jak rozliczyć akcyzę od sprowadzanego samochodu
• Jak sprawdzić kontrahenta, aby nie stracić prawa do odliczenia VAT
• Jak ustalić termin rozliczenia VAT dla transakcji krajowych
• Jak przekazać pliki JPK na żądanie w trakcie kontroli lub czynności sprawdzających
• Jak rozliczyć VAT po zakończeniu działalności
• Jak może być prowadzona działalność po śmierci przedsiębiorcy – przedsiębiorstwo w spadku
Instrukcje zawierają wypełnione formularze, wzory wniosków, regulaminów, przykłady rozliczeń w deklaracji. W publikacji znajdziemy również informacje, czy omawiane przepisy zmienią się w 2019 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1. Jak uzyskać status podatnika VAT przy rozpoczęciu działalności 1.1. Kiedy podatnik nie musi składać zgłoszenia Podatnik rozpoczynający działalność nie musi od razu rejestrować się do VAT. Gdy wybiera zwolnienie, nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Podatnik nie musi składać zgłoszenia rejestracyjnego, gdy przewidywana przez niego wartość sprzedaży w proporcji do prowadzonej działalności nie przekroczy 200 000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających działalność limit zwolnienia ulega zmniejszeniu w proporcji do okresu prowadzonej działalności w danym roku. Należy to wyliczyć według następującego wzoru: Powstaje pytanie, jaki dzień wyznacza rozpoczęcie działalności. Zdaniem organów podatkowych nie jest to dzień rejestracji czy dokonania pierwszej sprzedaży, ale dzień dokonania pierwszego zakupu. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w piśmie z 11 maja 2015 r. (sygn. ITPP1/4512-232/15/MN). Limit obrotu = 200 000 zł x liczba dni prowadzonej działalności/365 rejestracyjnego Przykład Jan Kowalski 5 września dokonał pierwszych zakupów związanych z działalnością. Zgłoszenie rejestracyjne złożył 28 września 2018 r. i wybrał zwolnienie. Pierwsza sprzedaż miała miejsce 20 października. Limit zwolnienia jest liczony od 5 września. Oznacza to, że od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku zostało 118 dni. Limit zwolnienia wyniesie 64 657,53 zł (200 000 zł x 118/365). Ze zwolnienia można korzystać do czasu przekroczenia limitu zwolnienia. Zgłoszenie rejestracyjne należy złożyć dzień przed przekroczeniem limitu zwolnienia. Ze zwolnienia nie mogą korzystać podatnicy, którzy wykonują czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. 7 Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników Czynności, których wykonywanie powoduje, że nie możemy korzystać ze zwolnienia Lp. Rodzaj wykonywanych czynności 2 Dostawy towarów wymienionych w za- łączniku nr 12 do ustawy Są to wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali. Uwagi 3 Ze zwolnienia nie może korzystać podat- nik, który sprzedaje napoje alkoholowe, gdyż są zaliczane do wyrobów akcyzo- wych. Zwolnienie nie ma zastosowania do po- datników dokonujących sprzedaży bu- dynków przed pierwszym zasiedleniem lub gdy od pierwszego zasiedlenia nie minęły dwa lata. Tereny budowlane – to grunty przezna- czone pod zabudowę zgodnie z miejsco- wym planem zagospodarowania prze- strzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nowe środki transportu – to m.in. pojaz- dy lądowe napędzane silnikiem o pojem- ności skokowej większej niż 48 centyme- trów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli: ■■ przejechały nie więcej niż 6000 kilo- metrów lub ■■ od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż sześć miesięcy. Zdaniem MF do usług prawniczych nie zaliczamy usług świadczonych przez ko- morników. 1 1. 2. 3. Dostawy towarów opodatkowanych po- datkiem akcyzowym, w rozumieniu prze- pisów o podatku akcyzowym, z wyjąt- kiem: ■■ energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), ■■ wyrobów tytoniowych, ■■ samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepi- sów o podatku dochodowym, do środ- ków trwałych podlegających amortyzacji Dostawy budynków, budowli lub ich czę- ści, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy o VAT 4. Dostawy terenów budowlanych 5. Dostawy nowych środków transportu 6. Świadczenie usług prawniczych 7. Świadczenie usług w zakresie doradz- twa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin MF potwierdziło, że biura rachunkowe, które wykonują usługi związane z obsłu- gą rachunkowo-księgową, w ramach 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: