Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00105 003474 21551751 na godz. na dobę w sumie
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym. Wydanie II - ebook/pdf
Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65887-58-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Publikacja została powiązana ze specjalnym suplementem elektronicznym dostępnym po zalogowaniu do serwisu Inforlex Prawo. Zawiera on powiązane tematycznie z instrukcjami zamieszczonymi w książce:

• formularze,

• kalkulatory,

• wskaźniki i stawki,

• akty prawne,

• pakiet materiałów wideo.

Kolejna edycja tej praktycznej publikacji uwzględnia wszystkie zmiany przepisów, jakie nastąpiły od poprzedniego wydania. Dotyczą one m.in.:

• procedury wnoszenia skargi do sądu administracyjnego – w związku z wejściem w życie od 1 czerwca 2017 r. ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw;

• nowego wzoru świadectwa pracy – w związku z wejściem w życie od 1 czerwca 2017 r. rozporządzenia MRPiPS z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Praca zbiorowa Instrukcje ksIęgowego 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym serwis zawiera: formularze kalkulatory wskaźniki i stawki akty Prawne wideo r e ko m e n d u J e Instrukcje ksIęgowego 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym Dla czytelników publikacji przygotowaliśmy dostęp do INFORLEX Prawo! Baza wiedzy INFORLEX Prawo zawiera powiązane tematycznie z instrukcjami zamieszczonymi w książce:  formularze,  kalkulatory,  wskaźniki i stawki,  akty prawne,  pakiet materiałów wideo. Kod dostępu uprawniający do korzystania z INFORLEX Prawo zamieszczony jest na poniższej zdrapce. Dostęp do produktu aktywny jest do 31 grudnia 2017 r. i dodatkowo uprawnia do korzystania z kompleksowej bazy ujednoliconych aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji podatkowych. Jeśli nie otrzymałeś kodu, a kupiłeś książkę, skontaktuj się z nami: 22 761 30 30, 801 626 666 bok@infor.pl www.inforlex.pl/instrukcje Instrukcje ksIęgowego 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym praca zbiorowa Instrukcje ksIęgowego 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym Serwis zawiera: fORMUlaRzE KalKUlatORy wSKaźNiKi i StawKi aKty pRawNE wiDEO R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Redakcja merytoryczna Sławomir Biliński Magdalena Miklewska Paweł Muż Agata Pinzuł Marek Skałkowski Ewa Sławińska Katarzyna Wojciechowska Wybór materiałów do serwisu internetowego Alicja Fal Sylwia Polewicz Sekretarz redakcji Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Korekta Mirosława Jasińska-Nowacka Publikację polecają eksperci Druk: MCP © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2017 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną me- todą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione W książce wykorzystano materiały opublikowane w czasopismach grupy Infor PL. i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN 978-83-65887-58-0 Wydanie II SPIS TREŚCI 1. Instalacja kasy rejestrującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. Jak ustalić, czy nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT od zakupionych usług . . 17 3. Instrukcja rozliczeń VAT – metoda kasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Odwrotne obciążenie – rozliczanie krajowych dostaw towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 5. Odwrotne obciążenie – rozliczanie krajowych usług budowlanych od 1 stycznia 2017 r. . . . 33 6. VAT naliczony od samochodu i paliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7. Ewidencja przebiegu pojazdów – jak prowadzić, aby odliczać 100 VAT . . . . . . . . . . . . . . 42 8. Kto i kiedy składa VAT-26 – instrukcja wypełniania formularza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VAT Kasy rejestrujące Miejsce świadczenia Metoda kasowa Odwrotne obciążenie Samochód Ulga na złe długi Zwolnienie z VAT 10. Zwolnienie podmiotowe z VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Zwrot VAT 11. Zwrot VAT za materiały budowlane – krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PODATEK DOCHODOWY Leasing 12. Jakie są różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Obowiązki płatnika 13. Świadczenia świąteczne na rzecz pracowników – przychód pracownika, 9. Ulga na złe długi – instrukcje dla wierzyciela i dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 koszt pracodawcy, składki ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 14. Świadczenia świąteczne na rzecz kontrahentów – przychód kontrahenta, koszt organizatora, składki ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 15. Kiedy płatnik pobiera wyższą lub niższą zaliczkę na podatek dochodowy . . . . . . . . . . . . . 73 16. Stawki podatku „u źródła” wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Samochód 17. Ryczałt za nieodpłatne używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych – instrukcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Ulgi 18. Ulga na dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 PROCEDURY 19. Jak przygotować czynny żal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 20. Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji ogólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 21. Jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 22. Instrukcja ubiegania się o interpretację ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 23. Korekta deklaracji – krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 24. Doręczanie pism podatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 25. Decyzja podatkowa – rodzaje decyzji, prawa podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 5 SPIS TREŚCI 26. Załatwianie spraw podatkowych – terminy, ponaglenia, skarga na bezczynność . . . . . . 114 27. Prawa uczestnika postępowania podatkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 28. Odsetki od zaległości podatkowych – jak je obliczać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 RACHUNKOWOŚĆ 29. Co, kiedy i jak inwentaryzować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 30. Jak sporządzić spis z natury – krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 31. Potwierdzenie sald należności – krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 32. Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe . . . . 143 33. Ustalanie wyniku finansowego – w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym . . . . . . . 147 ZUS Składki 34. Podstawa wymiaru składek ZUS dla wybranych grup ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . 153 35. Oskładkowanie umów zlecenia zawieranych z uczniami lub studentami . . . . . . . . . . . . . 155 36. Jak ustalać wysokość składki wypadkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Zasiłki 37. Jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych/ubezpieczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 38. Jak dokumentować prawo do zasiłku opiekuńczego i chorobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 39. Kontrola zwolnień lekarskich – instrukcja dla pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 40. Jak dokonać potrąceń z zasiłków – po zmianach limitów od 1 marca 2017 r. i 1 lipca 2017 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 41. Jak prawidłowo wypełnić „Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” (ZUS Rp-7) – krok po kroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 PRAWO PRACY Czas pracy 42. Procedura wprowadzania wydłużonego okresu rozliczeniowego i ruchomego czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dokumentacja kadrowa 43. Wypełnianie świadectwa pracy – 10 praktycznych wskazówek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Urlopy i zwolnienia od pracy 44. Zwolnienia od pracy – komu przysługują, w jakim wymiarze i kto za nie płaci . . . . . . . . . 191 45. Urlopy dla rodziców – warunki udzielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 46. Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Wynagrodzenia 47. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. i świadczenia od niego zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Niezbędnik kadrowego 48. Niezbędnik kadrowego w 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Wypowiedzenia 49. Ustalanie okresu wypowiedzenia – nietypowe sytuacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ZFŚS 50. Naliczanie i rozliczanie odpisów na ZFŚS w 2017 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 OBRÓT GOSPODARCZY 51. Jak zawiesić działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 52. Terminy przedawnienia roszczeń z umów cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 53. Katalog obowiązków sprzedawców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 6 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. WIDEO SPIS TREŚCI W bazie serwisu publikacji „Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury” są dostępne m.in.: Wideo 1.  W jakiej wysokości można odliczyć VAT od wydatków dotyczących samochodów wynajmo- wanych jako zastępcze 2. VAT-26 – kto, kiedy i jak ma go poprawnie wypełnić 3. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT – jak ją prowadzić 4. Ewidencja przebiegu pojazdu, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik 5. VAT-7 (17) – jak poprawnie wypełnić deklarację 6. Ulga na złe długi – korekta VAT przez wierzyciela i dłużnika 7. Czy w sytuacji, gdy deweloper wykańcza lokal dla nabywcy, może wystąpić odwrotne obciążenie 8. Czy w przypadku refakturowania robót budowlanych może mieć zastosowanie odwrotne obciążenie 9. Czy podatnik VAT, korygując deklarację po kontroli, zapłaci podwyższone odsetki 10. Kasa fiskalna, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT 11. Kasa fiskalna – jak zgłosić do urzędu i rozliczyć zakup 12. Kasa fiskalna 2017 – wskazówki dla przedsiębiorców 13. Czy postanowienie o zastosowaniu interpretacji ogólnej chroni jak interpretacja indywidualna 14. Czy uzyskamy interpretację indywidualną, jeśli w podobnej sprawie została wydana interpre- tacja ogólna 15. Czy korekta deklaracji uchroni podatnika przed sankcjami 16. Jak złożyć czynny żal 17. Pełnomocnik dla podatnika 18. Czy można przeprowadzić inwentaryzację metodą spisu z natury na podstawie wydruku komputerowego z modułu informatycznego 19. Co to jest inwentaryzacja ciągła i w jaki sposób udokumentować jej przeprowadzenie 20. Co obserwuje biegły rewident podczas inwentaryzacji 21. Czy w ramach inwentaryzacji należności można potwierdzać salda przez wysłanie potwier- dzenia e-mailem 22. Czy do kontrahentów należy wysyłać potwierdzenia sald „zerowych” 23. Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku finansowego za dany rok 24. Kiedy warto opłacać maksymalny ZUS 25. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 – jak je wypełnić, cz. 1 26. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7 – jak je wypełnić, cz. 2 27. Czy ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega składkom ZUS 28. Jaki jest okres wyczekiwania na prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego 29. Kiedy przy oskładkowaniu zleceń istotna jest kwota minimalnego wynagrodzenia 30. Jak oskładkowywać umowy zlecenia ze studentami, emerytami i rencistami 31. Co może zrobić płatnik, gdy zleceniobiorca nie powie mu, że skreślono go z listy studentów 32. Jak udzielać wolnego z tytułu opieki na dziecko pracownikom z krótszą normą dobową 33. Czy rodzicom, pracującym na urlopie rodzicielskim, przysługuje pełny urlop wypoczynkowy 34. Czy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego, który wnioskował o obniżenie wy- miaru czasu pracy, jest chroniony przed zwolnieniem 35. Ile maksymalnie mogą wynosić tzw. widełki w ruchomym czasie pracy 36. Finansowanie prezentów świątecznych dla pracowników i kontrahentów 37. Jak rozliczać przekazanie zleceniobiorcy samochodu służbowego do celów prywatnych 38. Jakie składniki wynagrodzenia nie będą wchodziły (od stycznia 2017 r.) w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę 39. W jaki sposób należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia 40. Czy możliwe jest dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika innych niż przewidzia- ne wprost w Kodeksie pracy wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 7 SPIS TREŚCI 41. Kiedy w wypowiedzeniach umów terminowych trzeba uwzględniać okresy zatrudnienia sprzed nowelizacji 42. Jakie okresy wypowiedzenia będą stosowane w przypadku umów na czas określony 43. Po jakim czasie można zwolnić chorego pracownika Formularze 1. VAT-26 Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalno- ści gospodarczej FORMULARZE 2. VZM-1 Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od dnia 1.05.2004 r. 3. VZM-1/C Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23 proc. VAT-ZD Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego 4. 5. VAT-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług 6. Faktura odwrotne obciążenie 7. Faktura korygująca odwrotne obciążenie 8. Faktura „metoda kasowa” 9. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących 10. Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej 11. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy 12. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT 13. Ewidencja przebiegu pojazdu udostępnionego pracownikowi wyłącznie dla celów działalno- ści gospodarczej 14. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik 15. Umowa leasingu 16. ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej 17. ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej 18. ORD-WS Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej 19. ORD-WS/A Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 20. ORD-WS/B Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej 21. ORD-OG Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej 22. ORD-OG/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej 23. PPO-1 Pełnomocnictwo ogólne 24. PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne 25. PPD-1 Pełnomocnictwo do doręczeń 26. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego 27. Czynny żal (KKS) 28. Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego – czynny żal 29. Arkusz spisu z natury 30. Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej 31. Pismo o potwierdzenie salda 32. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 33. Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny (przekształcone dane porównawcze) 34. Wniosek o wydanie interpretacji przez ZUS 35. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek 36. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek 37. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek 38. ZUS Z-10 Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabili- tacyjne 39. ZUS Z-15 Wniosek do uzyskania zasiłku opiekuńczego 40. ZUS ZLA Zaświadczenie lekarskie 41. ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 8 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. SPIS TREŚCI 42. ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych 43. ZUS ER-17 Wniosek o obliczenie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy stosując wyższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej 44. ZUS Rp-7 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 45. Świadectwo pracy 46. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń 47. Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego 48. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego 49. Wniosek o udzielenie pracownikowi urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze 50. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 51. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego 52. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 53. Wniosek o udzielnie urlopu okolicznościowego 54. Skierowanie na badania lekarskie 55. Wzór regulaminu zwolnień grupowych 56. Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych 57. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 58. CEIDG-SC Udział w spółkach cywilnych Kalkulatory 1. Kalkulator umów zlecenia 2. Kalkulator składek ZUS 3. Kalkulator składki wypadkowej 4. Kalkulator korekt VAT 5. Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych Wskaźniki i stawki 1. Limity odliczenia VAT od samochodów 2. Zwrot wydatków na materiały budowlane 3. Wykaz materiałów budowlanych uprawniających do ubiegania się o zwrot VAT 4. Kasy rejestrujące 5. Ulga na zakup kasy rejestrującej 6. Mały podatnik VAT 7. Zwolnienie podmiotowe od podatku VAT 8. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych 9. Skala podatkowa na 2017 r. 10. Ulgi i odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2017 r. 11. Cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego 12. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku 13. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej 14. Stopy procentowe składki wypadkowej 15. Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców 16. Ograniczenie podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 17. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18. Współczynnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop 19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 21. Świadczenie rehabilitacyjne (wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) 22. Składki na ubezpieczenia pracowników przebywających na urlopach wychowawczych 23. Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 24. Minimalne wynagrodzenie za pracę KALKULATORY WSKAŹNIKI I STAWKI wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 9 § AKTY PRAWNE SPIS TREŚCI 25. Urlop ojcowski 26. Wymiar urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego 27. Dodatek za pracę w porze nocnej Akty prawne 1. Ustawa o podatku od towarów i usług 2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 3. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 4. Ordynacja podatkowa 5. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 6. Kodeks karny skarbowy 7. Ustawa o rachunkowości 8. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 9. Kodeks pracy 10. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 11. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12. Ustawa o świadczeniach rodzinnych 13. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 14. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie- rzyństwa 15. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 16. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 17. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 18. Ustawa o praktykach absolwenckich 19. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 20. Kodeks cywilny 21. Ustawa o prawach konsumenta 22. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 23. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących 24. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących 25. Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczone- go jednostce dokumentującej nabycie importu towarów lub usług 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procento- wej składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależno- ści od zagrożeń zawodowych i ich skutków 27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad udzie- lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 28. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. 30. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. 10 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. VAT KASY REJESTRUJĄCE 1. Instalacja kasy rejestrującej Wideo „Kasa fiskalna – jak zgłosić do urzędu i rozliczyć zakup” i „Kasa fiskalna, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT” dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl KrOK 1. Zawiadomienie US o rozpoczęciu ewidencjonowania „„ Zawiadomienie należy złożyć przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży. „„ Zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla rozliczeń VAT. UWAGA! Złożenie zawiadomienia umożliwia odliczenie lub zwrot kwoty wydatkowanej na za- kup kasy, zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Druk zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WIDEO (imię i nazwisko/nazwa) Dane podatnika ............................................................... ............................................................... ............................................................... NIP/REGON ..................................... (adres) .................................... (miejscowość, data) FORMULARZE Naczelnik Urzędu Skarbowego w ........................................................... ZAWIADOMIENIE Informuję, że z dniem ............... rozpoczynam ewidencjonowanie z zastosowaniem nastę- pującej liczby kas rejestrujących: ................. (sztuk), w tym .............. (sztuk) kas rezerwowych. Kasy te będą się znajdować w następujących miejscach*: 1) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 2) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 3) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 4) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) 5) ......................................................................................... (liczba szt.: .......) * Należy podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w przypadku kas przenośnych – adres .......................................................... (czytelny podpis wnioskodawcy) siedziby lub adres zamieszkania podatnika. Podstawa prawna: § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl § AKTY PRAWNE wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 13 KASY REJESTRUJĄCE KrOK 2. Fiskalizacja kasy „ Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę mo- dułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. „ Fiskalizacji kasy należy dokonać przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży w kasie. „ Fiskalizacji dokonuje serwisant kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktyw- nienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfi- kacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. „ Wydruk raportu fiskalnego dobowego wykonany po zakończeniu fiskalizacji należy dołączyć do książki kasy. UWAGA! Po fiskalizacji kasy podatnicy mogą dokonywać wyłącznie sprzedaży w trybie fiskal- nym. Nie mogą dokonywać sprzedaży ewidencjonowanej z zastosowaniem kasy w żadnym innym trybie, w tym w trybie szkoleniowym. Wskaźnik „Kasy rejestrujące” dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Podstawa prawna: § 2 pkt 2, § 6 ust. 1 pkt 2, § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KrOK 3. Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik powinien złożyć do US zgło- szenie danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Druk zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy dostępny po zalogo- waniu na www.prawo.inforlex.pl WSKAŹNIKI I STAWKI FORMULARZE =*à26=(1,($.78$/,=$ -$1)35=(=32 $71,.$ $1 + 27 =Ą + .$6  ������������������� �������������Ċ�������������������Ĕ, miesią��������� ��������������������� 0,(-6 (6.à$ $1,$=*à26=(1,$ ����������������Ċ��������������� ���������� ������������Ğü��  $1(, (17 ),.$ -1(32 $71,.$ �������������������������������� 10. Nazwa/ImiĊ������������� ������������ ����������������� ���������������� $ 5(6 ���������� ����������������� ��������������������� 14. ������ �������������Ğü�� ������������� ��������������� ������������������ ������������ ���������������������� ������������� ������������������ 14 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. KASY REJESTRUJĄCE 0,(-6 (,167$/$ -,.$65(-(6758-Ą + ���� ������������������������������ ��������������������2) ���������� kasy Numer unikatowy ���������������� ����� ������������� ����������ązku stosowania kasy Numer ������������ kasy3) � � � � � � � � � � ________________________ 1) Niepotrzebne skreĞ��ü. 2) W przypadku kas przenoĞ������������������������������������������������������� 3)��������������������������������������������������������Ċ puste. � � � � � � � � � � � � ��������������������� � �podpis i pieczĊü podatnika) � � UWAGA! Ważne dla podatników zgłaszających jedną kasę. Podatnicy, którzy zamierzają stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, mogą wypełnić obowiązki związane z rozpoczęciem ewidencjonowania: „„ dokonując fiskalizacji (patrz KROK 2) oraz „„ zawiadamiając US o rozpoczęciu ewidencjonowania na formularzu zgłoszenia danych dotyczących kasy (patrz KROK 3). Podstawa prawna: § 13 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KrOK 4. Otrzymanie numeru ewidencyjnego „ Po uzyskaniu numeru ewidencyjnego kasy podatnicy nanoszą go w książce kasy oraz w sposób trwały na obudowę kasy. „ Numer ewidencyjny dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i nie może być przypi- sany innym urządzeniom. Podstawa prawna: § 14 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – Dz.U. z 2013 r. poz. 363 KrOK 5. Ulga na zakup kasy Ulga obejmuje wyłącznie kasy zgłoszone w US przed rozpoczęciem ewidencjonowania: „ na formularzu zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania (patrz KROK 1) lub „ w przypadku podatnika zgłaszającego jedną kasę – na formularzu zgłoszenia da- nych dotyczących kasy (patrz KROK 3). UWAGA! Ulga na zakup kasy przysługuje tylko podatnikom, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie. wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 15 KASY REJESTRUJĄCE Aby skorzystać z ulgi, podatnik powinien: „ zgłosić kasę w US (patrz KROKI 1–3), „ rozpocząć ewidencjonowanie w obowiązujących terminach oraz „ posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę. Ulga na zakup kasy Podstawa obliczenia ulgi Wysokość ulgi Kwoty wydatkowane na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania 90 ceny zakupu kasy (netto), nie więcej niż 700 zł Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 Wskaźnik „Ulga na zakup kasy rejestrującej” dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WSKAŹNIKI I STAWKI Rozliczenie ulgi u podatnika VAT czynnego Podatnik VAT czynny może odliczyć ulgę w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w któ- rym rozpoczął ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. 1. Odlicza kwotę ulgi od należnego podatku (gdy z deklaracji wynika podatek należny do zapłaty). Odliczenie nie może przekraczać kwoty należnego podatku. Podatnik VAT czynny: 2. Wykazuje ulgę do zwrotu (gdy podatek naliczony w deklaracji VAT jest wyższy niż należ- ny albo równy podatkowi należnemu). Zwrot wykazany w deklaracji nie może być większy niż: „ 25 ulgi, nie więcej niż 175 zł – w przypadku podatników składających deklaracje miesięczne, „ 50 ulgi, nie więcej niż 350 zł – w przypadku podatników składających deklaracje kwartalne. Podstawa prawna: § 3 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163 Wideo „Kasa fiskalna 2017 – Wskazówki dla przedsiębiorców” dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WIDEO Rozliczenie ulgi u podatnika VAT zwolnionego Podatnik VAT zwolniony Składa wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy/kas. Druk wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odli- czenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących – j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 163 Rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Ustawa o podatku od towarów i usług dostępna po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl FORMULARZE § AKTY PRAWNE 16 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. MIEJSCE ŚWIADCZENIA 2. Jak ustalić, czy nabywca jest zobowiązany do rozliczenia VAT od zakupionych usług O sposobie rozliczenia zakupionych usług zawsze decyduje miejsce ich świadczenia. Jest on również uzależniony od statusu świadczące- go usługę oraz nabywcy. Przedstawiamy krok po kroku, jak ustalić, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. KrOK 1. Gdzie jest miejsce świadczenia W Polsce Poza Polską KrOK 2. Czy nabywca jest podatnikiem Nie Tak Nie rozliczamy zakupu w deklaracji VAT-7 Nie rozliczamy VAT w Polsce od zakupu ani importu usług KrOK 3. Czy świadczący usługę posiada w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi Tak Nie Nabywca odlicza VAT na zasadach ogólnych, a świadczący usługę rozlicza VAT należny Nabywca rozlicza import usług KrOK 1. Ustalamy miejsce świadczenia Określając miejsce świadczenia, najpierw musimy ustalić, czy nie mają zastosowania szczególne zasady (patrz tabela str. 18–21). Jeśli nie mają, to stosujemy zasady ogólne. Przepisy przewidują dwie zasady ogólne. Wybór jednej z nich jest uzależniony od statusu wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 17 MIEJSCE ŚWIADCZENIA nabywcy. Jeśli nabywca jest podatnikiem, stosujemy zasadę określoną w art. 28b ustawy o VAT. Jeżeli nabywca nie jest podatnikiem, stosujemy zasadę określoną w art. 28c usta- wy o VAT. Według art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast według art. 28c ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podmio- tów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę dzia- łalności gospodarczej. Dla celów ustalenia miejsca świadczenia ustawodawca wprowadza odrębną definicję podatnika. Jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą. KrOK 2. Czy nabywca jest podatnikiem Niezależnie od tego, jakie zasady ustalania miejsca świadczenia przyjęliśmy, będziemy zobowiązani rozliczyć VAT, jeśli: „„ posiadamy siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działal- ności gospodarczej na terytorium kraju, „„ jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy, czyli podmiotem prowa- dzącym działalność, również gdy korzystamy ze zwolnienia z VAT. KrOK 3. Czy świadczący usługę posiada w Polsce siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi Kolejny warunek, jaki musi być spełniony, aby nabywca mógł rozliczyć import usług, dotyczy statusu świadczącego usługę, tj.: „„ usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a jeśli po- siada stałe miejsce, to nie uczestniczy ono w świadczeniu tych usług, „„ w przypadku usług związanych z nieruchomościami, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, podatnik ten nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; w po- zostałych przypadkach, nawet gdy jest zarejestrowany jako podatnik VAT, nie rozlicza VAT za nabywcę, gdy pozostałe warunki są spełnione. Wykaz usług Szcze gól ne za sa dy usta la nia miej sca świad cze nia Lp. 1 1. Na zwa usłu gi 2 Usłu gi na rzecz pod mio tów nie bę dą cych po dat ni ka mi świad czo ne przez po- śred ni ków dzia ła ją cych w imie niu i na rzecz osób trze cich – miej scem świad cze- nia jest miej sce, w któ rym do ko ny wa na jest pod sta wo wa trans ak cja (art. 28d usta- wy o VAT). 18 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. MIEJSCE ŚWIADCZENIA 1 2. 3. 4. 5. 2 Usłu gi zwią za ne z nie ru cho mo ścia mi, w tym usłu gi świad czo ne przez rze czo znaw- ców, po śred ni ków w  ob ro cie nie ru cho mo ścia mi, usłu gi za kwa te ro wa nia w  ho te- lach lub obiek tach o po dob nej funk cji, ta kich jak ośrod ki wcza so we lub miej sca prze zna czo ne do użyt ku ja ko kem pin gi, użyt ko wa nia i  uży wa nia nie ru cho mo ści oraz usługi przy go to wy wa nia i ko or dy no wa nia prac bu dow la nych, ta kich jak usłu- gi ar chi tek tów i nad zo ru bu dow la ne go – miej scem świad cze nia jest miej sce po ło że- nia nie ru cho mo ści (art. 28e ustawy o VAT). Usłu gi trans por tu pa sa że rów – miej scem świad cze nia jest miej sce, gdzie od by wa się trans port, z uwzględ nie niem po ko na nych od le gło ści (art. 28f ust. 1 ustawy o VAT); gdy jest to trans port lot ni czy lub mor ski zaliczany do międzynarodowego (poza Polskę), miej scem świad cze nia jest Pol ska (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług). Usługi transportu towarów na rzecz podatnika (art. 28f ust. 1a ustawy o VAT): 1) posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miej- sce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miej- sca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej – miejscem świadczenia jest terytorium znajdujące się poza terytorium Unii Europejskiej; 2) posiadającego na terytorium państwa trzeciego siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej posiadającego na terytorium pań- stwa trzeciego stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli trans- port ten jest wykonywany w całości na terytorium kraju – miejscem świadczenia jest terytorium kraju. Usługi transportu towarów świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatni- kami – miejscem świadczenia jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględ- nieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2 ustawy o VAT). Gdy rozpoczęcie i za- kończenie transportu ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, miejscem świadcze- nia jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (art. 28f ust. 3 ustawy o VAT). Gdy transport ten odbywa się środkami transportu morskiego, lotniczego i jest to transport międzynarodowy (poza UE), miejscem świadczenia tych usług jest Polska (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MF w sprawie miejsca świadczenia usług). 1. Usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, eduka- cyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocni- cze związane z usługami wstępu na te imprezy, świadczone na rzecz podatnika – miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają (art. 28g ust. 1 ustawy o VAT). 2. Usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzi- nach, świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami – miejscem ich świadczenia jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywa- na (art. 28g ust. 2 ustawy o VAT). 6. Usłu gi świad czo ne na rzecz pod mio tów nie bę dą cych po dat ni ka mi: 1) po moc ni cze do usług trans por to wych, ta kie jak za ła du nek, roz ła du nek, prze ła du- nek lub po dob ne usługi, wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 19 MIEJSCE ŚWIADCZENIA 1 7. 8. 9. 2 2) wy ce ny rze czo we go ma jąt ku ru cho me go oraz na rze czo wym ma jąt ku ru cho mym – miej scem świad cze nia usług jest miej sce, w któ rym usłu gi są fak tycz nie wy ko ny wa ne (art. 28h ustawy o VAT). Usłu gi re stau ra cyj ne i  ca te rin go we – miej scem świad cze nia jest miej sce, w  któ rym usłu gi są fak tycz nie wy ko ny wa ne (art. 28i ust. 1 ustawy o VAT). Gdy usłu gi re stau ra cyj ne i ca te rin go we są fak tycz nie wy ko ny wa ne na po kła dach stat- ków, stat ków po wietrz nych lub po cią gów pod czas czę ści trans por tu pa sa że rów wy ko- na nej na te ry to rium Unii Europejskiej, miej scem świad cze nia usług jest miej sce roz po- czę cia trans por tu pa sa że rów (art. 28i ust. 2 ustawy o VAT). Usłu gi krót ko ter mi no we go wy naj mu środ ków trans por tu – miej scem świad cze nia jest miej sce, w któ rym te środ ki trans por tu są fak tycz nie od da wa ne do dys po zy cji usłu- go bior cy (art. 28j ust. 1 ustawy o VAT). Gdy jest to wynajem inny niż krótkoterminowy na rzecz niepodatników, miejsce świadczenia jest w kraju, gdzie usługobiorca ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu (art. 28j ust. 3 ustawy o VAT). Miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego na rzecz niepodatnika jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługo- biorcy pod warunkiem, że usługodawca faktycznie świadczy usługę ze swojej siedzi- by lub stałego miejsca prowadzenia działalności znajdującej się w tym miejscu (art. 28j ust. 4 ustawy o VAT). Usłu gi telekomunikacyjne lub usługi nadawcze i elek tro nicz ne świad czo ne na rzecz pod mio tów nie bę dą cych po dat ni ka mi – miej scem świad cze nia jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, sta łe miej sce za miesz ka nia lub miej sce zwy kłe go po by- tu (art. 28k ustawy o VAT). 10. Usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej: 1) sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw, 2) reklamy, 3) doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe oraz usługi podobne do tych usług, 4) przetwarzania danych, dostarczania informacji oraz usług tłumaczeń, 5) bankowe, finansowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki, 6) dostarczania (oddelegowania) personelu, 7) wynajmu, dzierżawy lub innych usług o podobnym charakterze, których przed- miotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, za które uznaje się również przyczepy i naczepy oraz wagony kolejowe, 8) polegające na zapewnieniu dostępu do systemów gazowych, systemów elektro- energetycznych lub do sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, 9) przesyłowe: chłodniczej, a) gazu w systemie gazowym, b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, c) energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub 10) bezpośrednio związane z usługami, o których mowa w pkt 8 i 9, 11) polegające na zobowiązaniu się do powstrzymania się od dokonania czynności lub posługiwania się prawem, o których mowa w pkt 1–10 – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28l ustawy o VAT). 20 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r. MIEJSCE ŚWIADCZENIA 1 11. 2 Usługi tu ry sty ki opo dat ko wa ne od mar ży – miej scem świad cze nia jest miej sce, gdzie świad czą cy usłu gę ma sie dzi bę działalności gospodarczej (art. 28n ust. 1 ustawy o VAT). Gdy usłu gi tu ry sty ki są świad czo ne ze sta łe go miej sca pro wa dze nia dzia łal no ści usłu- go daw cy, znaj du ją ce go się w  in nym miej scu niż je go sie dzi ba działalności gospo- darczej, miej scem świad cze nia tych usług jest to sta łe miej sce pro wa dze nia dzia łal- no ści. Jeśli usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności, miejscem świadczenia usług turystyki jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Podstawa prawna: l„„art. 28b–28n ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 l„„§ 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świad- czenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług – Dz.U. z 2013 r. poz. 1656; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 351 Ustawa o podatku od towarów i usług dostępna po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl Rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia importu towarów lub usług dostępne po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl § AKTY PRAWNE § AKTY PRAWNE wrzesień 2017 r. Instrukcje księgowego 21 METODA KASOWA 3. Instrukcja rozliczeń VAT – metoda kasowa 1. Kto może rozliczać VAT metodą kasową Metodą kasową może się rozliczać wyłącznie tzw. mały podatnik VAT, który taką meto- dę rozliczeń VAT wybierze. 2. Kto to jest mały podatnik VAT Wskaźnik „Mały podatnik VAT” dostępny po zalogowaniu na www.prawo.inforlex.pl WSKAŹNIKI I STAWKI Lp. 1. Mały podatnik VAT Mały podatnik w 2017 r. Podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy- ła w poprzednim roku podatkowym wy- rażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro*) W 2017 r. status małego podatni- ka posiada podatnik, u którego war- tość sprzedaży (wraz z kwotą podat- ku) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł 2. 3. lub Podatnik prowadzący przedsiębior- stwo maklerskie, zarządzający fundu- inwestycyjnymi, będący agen- szami tem, zleceniobiorcą inną osobą świadczącą usługi o podobnym charak- terze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwo- ta prowizji lub innych postaci wyna- grodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyra- żonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro*) Podatnicy, o których mowa w pkt 1 i 2, rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem że przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w propor- cji do okresu prowadzonej działalno- ści gospodarczej, kwot określonych w pkt 1 i 2 W 2017 r. status małego podatnika po- siada podatnik prowadzący przed- siębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną oso- bą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – je- żeli kwota prowizji lub innych posta- ci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 193 000 zł Podatnik rozpoczynający działalność, u którego limit sprzedaży obliczony pro- porcjonalnie do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy kwot wska- zanych w pkt 1 i 2. Limit należy obliczyć według wzoru: kwota limitu x x liczba dni prowadzenia działalności 365 dni w roku *) Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 i art. 104 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 22 Instrukcje księgowego wrzesień 2017 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrukcje księgowego. 53 praktyczne procedury z serwisem internetowym. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: