Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02553 008857 22995418 na godz. na dobę w sumie
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi - ebook/pdf
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788363962807 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Główne elementy polityki finansowej państwa to polityka monetarna i polityka fiskalna. W zwyczajowym podziale kompetencji funkcjonującym w systemie demokratycznym odpowiedzialność za politykę monetarną ponosi bardziej lub mniej niezależny bank centralny. Natomiast polityka fiskalna, jedna z najważniejszych prerogatyw władzy wykonawczej, należy do zakresu działania rządu, a w jego ramach do resortu odpowiadającego za finanse publiczne. Monografia składa się z pięciu rozdziałów, w których w układzie teoretycznym oraz praktycznym zostaną zaprezentowane instrumenty zarządzania finansami publicznymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Instrumenty zarządzanIa fInansamI publIcznymI Instrumenty zarządzanIa fInansamI publIcznymI Marta Postuła Warszawa 2015 Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Hanna Kuzińska (Akademia Leona Koźmińskiego) Redakcja: Zofia Wiankowska-Ładyka Projekt okładki: Agnieszka Miłaszewicz © Copyright by Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015 ISBN 978-83-63962-79-1 978-83-63962-80-7 (on line) Opracowanie komputerowe, druk i oprawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, ul. Inflancka 15/198, 00-189 Warszawa tel./fax 22 635 03 01, 22 635 17 85 e-mail: elipsa@elipsa.pl, www.elipsa.pl Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Finanse publiczne a zarządzanie państwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Funkcje finansów publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Główne narzędzia polityki fiskalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Instytucje biorące udział w podziale środków publicznych . . . . . . . . 1.5. Ewolucja instrumentów zarządzania finansami publicznymi . . . . . . . Rozdział II. Planowanie średnio- i długookresowe w sektorze publicznym . 2.1. Przesłanki wieloletniego zarządzania finansami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Metody planowania i realizacji projektów wieloletnich w sektorze publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1. Doświadczenia Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.2. Doświadczenia Irlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.3. Doświadczenia Holandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Doświadczenia Australii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5. Doświadczenia Polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Reguły fiskalne – podstawowy instrument wspierający 7 11 11 20 33 43 46 52 52 62 63 66 69 71 74 79 85 konsolidację fiskalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Rodzaje reguł fiskalnych stosowanych w zarządzaniu finansami 85 publicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3.1.1. Reguła deficytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.1.2. Reguły długu publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 3.1.3. Reguły wydatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 3.2. Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie reguł fiskalnych . . . 96 3.3. Wybrane doświadczenia w stosowaniu reguł fiskalnych . . . . . . . . . . . 3.3.1. Rozwiązania niemieckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 3.3.2. Rozwiązania irlandzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 3.3.3. Rozwiązania holenderskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 3.3.4. Rozwiązania australijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3.3.5. Rozwiązania polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3.4. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Rozdział IV. Niezależne instytucje fiskalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.1. Koncepcja niezależnych instytucji fiskalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.2. Modele funkcjonowania niezależnych instytucji fiskalnych . . . . . . . . 128 4.2.1. Rozwiązania niemieckie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 4.2.2. Rozwiązania irlandzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.2.3. Rozwiązania holenderskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 4.2.4. Rozwiązania australijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 4.2.5. Rozwiązania polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 4.3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Rozdział V. Przeglądy wydatków – narzędzie wspierające efektywne zarządzanie środkami publicznymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.1. Przeglądy wydatków. Definicja, geneza, zastosowanie . . . . . . . . . . . . 150 5.1.1. Przyczyny zainteresowania przeglądami wydatków . . . . . . . . . . 155 5.1.2. Charakter przeglądów wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.2. Rodzaje przeglądów wydatków stosowanych w wybranych krajach . 160 5.3. Ocena efektywności przeglądów wydatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.3.1. Niemcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 5.3.2. Irlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 5.3.3. Holandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 5.3.4. Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 5.3.5. Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 5.4. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Pozycje książkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Normy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Netografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Spis wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Instrumenty zarządzania finansami publicznymi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: