Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 023209 23572235 na godz. na dobę w sumie
Integracja PHP z Windows - książka
Integracja PHP z Windows - książka
Autor: Liczba stron: 608
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-4823-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> php - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Optymalna wydajność i bezpieczeństwo

PHP to najpopularniejszy język do tworzenia dynamicznych stron WWW i aplikacji internetowych. Swoją pozycję zawdzięcza niezwykle łatwej konfiguracji oraz efektom, które błyskawicznie osiągają używający go programiści. Nawet kompletny laik już po kilku godzinach może zobaczyć efekty swoich eksperymentów. PHP powszechnie stosowany jest w połączeniu z serwerem HTTP spod znaku Apache oraz bazą danych MySQL. Czy jest to jedyna słuszna konfiguracja? Nie. Jest jeszcze IIS i baza danych Microsoft SQL Server!

Wznieś swoje umiejętności programowania w PHP na wyższy poziom - zacznij tworzyć wydajne i zaawansowane aplikacje PHP w systemie Windows z wykorzystaniem technologii przeznaczonych dla tego systemu operacyjnego. Szczegółowy przewodnik opatrzony licznymi przykładami pokaże Ci, w jaki sposób tworzyć aplikacje PHP współpracujące z serwerami Internet Information Services 7.5 (IIS), Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Exchange Server 2010 oraz Active Directory. Dowiesz się, jak najbardziej wydajnie stosować praktyki tworzenia aplikacji języka PHP w środowisku Windows. Zobaczysz, jakie są najlepsze techniki optymalizacji oraz tuningu tego języka, aby wycisnąć z niego siódme poty. Ta wyjątkowa pozycja pozwoli Ci zaoszczędzić czas, a przy okazji otworzy przed Tobą nowe możliwości dostarczania jeszcze lepszych produktów Twoim klientom.

Sprawdź, jak:

Wykorzystaj możliwości usług Microsoft w połączeniu z PHP!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Integrating PHP with Windows Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek (wstęp, rozdz. 1 – 14); Paweł Gonera (rozdz. 15 – 24) ISBN: 978-83-246-4823-8 © 2013 Grupa Wydawnicza Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Integrating PHP with Windows®, ISBN 9780735647916 © 2011 by O’Reilly Verlag GmbH. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/inphpw Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/inphpw.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Wprowadzenie ...................................................................................................................17 CzÚĂÊ I. Internet Information Services (IIS) 1 Konfiguracja Ărodowiska roboczego .................................................................................25 Uruchamianie IIS ................................................................................................................................26 Instalowanie IIS przy użyciu Menedżera serwera .............................................................................26 Instalowanie IIS z poziomu wiersza poleceń .....................................................................................27 Uruchamianie PHP ............................................................................................................................28 Instalowanie PHP ..................................................................................................................................28 Dostępne moduły PHP .........................................................................................................................29 Konfigurowanie PHP w IIS ...............................................................................................................30 Konfigurowanie PHP przy użyciu Menedżera internetowych usług informacyjnych ................30 Konfigurowanie PHP w wierszu poleceń ...........................................................................................33 Konfigurowanie przy użyciu Instalatora platformy sieci Web ....................................................33 Uruchamianie Web PI ..........................................................................................................................34 Uruchamianie IIS i PHP .......................................................................................................................34 Sprawdzanie konfiguracji PHP ............................................................................................................35 Kopia zapasowa konfiguracji ............................................................................................................35 Pierwsza przykładowa aplikacja .......................................................................................................36 Zdalny dostęp ......................................................................................................................................38 Podsumowanie ....................................................................................................................................39 2 Architektura IIS .................................................................................................................41 Witryny ................................................................................................................................................42 Uruchamianie nowej witryny ..............................................................................................................42 Definiowanie dodatkowych powiązań ...............................................................................................46 Zarządzanie witryną WWW ................................................................................................................47 Aplikacje ..............................................................................................................................................48 Ścieżki i foldery ......................................................................................................................................49 Definiowanie nowej aplikacji ...............................................................................................................50 Zmiana ustawień aplikacji ....................................................................................................................51 Katalogi wirtualne ...............................................................................................................................51 Definiowanie katalogu wirtualnego w Menedżerze IIS ...................................................................52 Definiowanie katalogu wirtualnego w wierszu poleceń ...................................................................52 4 Spis treĂci Przetwarzanie żądań HTTP ..............................................................................................................53 Ogólny opis przetwarzania żądań HTTP ...........................................................................................53 Przebieg procesu aplikacji ....................................................................................................................54 Moduły .................................................................................................................................................55 Pule aplikacji ........................................................................................................................................56 Tworzenie pul aplikacji w Menedżerze IIS ........................................................................................56 Tworzenie pul aplikacji w wierszu poleceń .......................................................................................57 Tożsamość puli aplikacji .......................................................................................................................57 FastCGI ................................................................................................................................................59 FastCGI a CGI ........................................................................................................................................59 FastCGI a ISAPI .....................................................................................................................................61 Podsumowanie ....................................................................................................................................61 3 Konfigurowanie serwera IIS .............................................................................................63 Pliki konfiguracyjne ...........................................................................................................................64 Konfiguracja globalna ...........................................................................................................................64 Konfiguracja rozproszona ....................................................................................................................64 Struktura konfiguracji ........................................................................................................................65 Sekcje i grupy sekcji ...............................................................................................................................66 Elementy i listy konfiguracji ................................................................................................................66 Przenoszenie i dołączanie sekcji ..........................................................................................................67 Edytor konfiguracji ...............................................................................................................................67 Schemat i configSections ...................................................................................................................69 Konfigurowanie ścieżek za pomocą elementów location .............................................................69 Konfiguracja w Menedżerze IIS ..........................................................................................................70 Konfiguracja w wierszu poleceń ..........................................................................................................71 Witryny, aplikacje i katalogi ..............................................................................................................71 Witryny ...................................................................................................................................................72 Powiązania ..............................................................................................................................................74 Aplikacje .................................................................................................................................................74 Katalogi wirtualne .................................................................................................................................75 Blokowanie konfiguracji ....................................................................................................................75 Blokowanie przy użyciu configSections .............................................................................................76 Blokowanie i odblokowywanie przy użyciu location .......................................................................76 Określanie praw dla pojedynczych ustawień .....................................................................................78 Blokowanie i odblokowywanie w Menedżerze IIS ...........................................................................80 Podsumowanie ....................................................................................................................................82 4 Konfigurowanie PHP ..........................................................................................................83 Instalowanie PHP Managera .............................................................................................................83 Konfigurowanie PHP .........................................................................................................................85 Rozpoznawanie zmian w konfiguracji ................................................................................................85 Ustawienia konfiguracyjne dla ścieżek i komputerów w pliku php.ini .........................................87 Konfigurowanie w pliku .user.ini ........................................................................................................88 Spis treĂci 5 Wskazywanie domyślnego dokumentu ...........................................................................................91 Wskazywanie dokumentu domyślnego w Menedżerze IIS .............................................................92 Wskazywanie dokumentu domyślnego w wierszu poleceń ............................................................92 Wskazywanie dokumentu domyślnego bezpośrednio w konfiguracji ..........................................93 Ograniczenia żądań ............................................................................................................................93 Konfigurowanie w Menedżerze IIS .....................................................................................................94 Konfigurowanie w wierszu poleceń ....................................................................................................95 Konfigurowanie bezpośrednio w pliku konfiguracyjnym ...............................................................95 Czasowe ograniczenia przetwarzania żądań ...................................................................................96 Ograniczenia PHP .................................................................................................................................96 Ograniczenia FastCGI ...........................................................................................................................97 Przechowywanie sesji i pliki tymczasowe ........................................................................................98 Włączanie wyróżniania składni PHP ...............................................................................................98 Konfigurowanie wyróżniania składni PHP w Menedżerze IIS ......................................................99 Konfigurowanie w wierszu poleceń ..................................................................................................100 Ustawianie różnych wersji PHP .....................................................................................................101 Instalowanie nowej wersji języka PHP .............................................................................................101 Instalowanie w PHP Managerze ........................................................................................................101 Konfigurowanie przypisania uchwytu .............................................................................................102 Konfigurowanie aplikacji FastCGI ....................................................................................................103 Ustawianie różnych konfiguracji PHP ..........................................................................................105 Podsumowanie ..................................................................................................................................106 5 Bezpieczeñstwo ...............................................................................................................107 Nadawanie struktury aplikacji ........................................................................................................107 Folder główny lub katalog wirtualny ................................................................................................108 Wskazywanie plików wykonywalnych .............................................................................................110 Konfiguracja PHP .............................................................................................................................111 Uwierzytelnianie użytkownika .......................................................................................................114 Instalowanie wymaganych usług ról .................................................................................................114 Ustawianie metody uwierzytelniania użytkowników w Menedżerze IIS ....................................115 Ustawianie metody uwierzytelniania w wierszu poleceń ..............................................................116 Uwierzytelnianie systemu Windows i nazwy komputerów ..........................................................116 Uzyskiwanie danych uwierzytelniania w PHP ................................................................................117 Tożsamość i prawa dostępu ............................................................................................................117 Tożsamość puli aplikacji .....................................................................................................................118 Informacje o ścieżce logowania .........................................................................................................118 Definiowanie tożsamości anonimowego użytkownika ..................................................................119 Zabezpieczanie aplikacji PHP ............................................................................................................119 Reguły autoryzacji ............................................................................................................................120 Instalowanie wymaganych usług ról .................................................................................................120 Definiowanie reguł w Menedżerze IIS .............................................................................................121 Definiowanie reguł w wierszu poleceń .............................................................................................122 6 Spis treĂci Filtrowanie żądań .............................................................................................................................122 Definiowanie ustawień ogólnych ......................................................................................................123 Filtrowanie rozszerzeń nazw plików .................................................................................................127 Filtrowanie na podstawie reguł .........................................................................................................128 Połączenia szyfrowane (HTTPS) ....................................................................................................130 Tworzenie kluczy i certyfikatów ........................................................................................................130 Uruchamianie szyfrowanego połączenia .........................................................................................131 Uwierzytelnianie przy użyciu certyfikatów klientów .....................................................................134 Podsumowanie ..................................................................................................................................135 6 PamiÚÊ podrÚczna ...........................................................................................................137 Pamięć podręczna a sieć WWW .....................................................................................................138 Przechowywanie w pamięci podręcznej przez określony czas ......................................................138 Treści zmienne .....................................................................................................................................140 Warunki zapisywania w pamięci podręcznej ..................................................................................142 Definiowanie nagłówków na serwerze IIS .......................................................................................143 Buforowanie danych wyjściowych .................................................................................................146 Konfigurowanie przy użyciu Menedżera IIS ...................................................................................146 Konfigurowanie w wierszu poleceń ..................................................................................................148 Elementy konfiguracji .........................................................................................................................149 Rozszerzenie WinCache dla PHP ...................................................................................................150 Uruchamianie rozszerzenia WinCache ............................................................................................150 Bufor kodu operacji i bufor plików ...................................................................................................152 Uchwyt sesji ..........................................................................................................................................153 Pamięć podręczna dla użytkownika ..................................................................................................154 Podsumowanie ..................................................................................................................................156 7 Ponowne zapisywanie adresów URL ..............................................................................157 Uruchamianie mechanizmu ponownego zapisywania adresów URL .......................................158 Ręczna instalacja modułu URL Rewrite ...........................................................................................158 Instalacja modułu URL Rewrite przy użyciu Web PI ....................................................................158 Zmienne predefiniowane .................................................................................................................158 Zmienne Common Gateway Interface .............................................................................................159 Zmienne IIS i PHP ..............................................................................................................................160 Przykładowy skrypt PHP ....................................................................................................................162 Przetwarzanie reguł ..........................................................................................................................164 Typy akcji ..............................................................................................................................................164 Hierarchia i ścieżki adresów URL .....................................................................................................164 Czas przetwarzania ..............................................................................................................................165 Definiowanie reguł ...........................................................................................................................166 Definiowanie reguł przekierowania ..................................................................................................166 Definiowanie reguł ponownego zapisywania ..................................................................................169 Spis treĂci 7 Inne typy akcji ......................................................................................................................................171 Definiowanie reguł na podstawie szablonów ..................................................................................172 Mapy ponownego zapisywania .......................................................................................................174 Tworzenie mapy ponownego zapisywania ......................................................................................174 Tworzenie reguły skojarzonej ............................................................................................................176 Szczegółowe zasady działania reguł ...............................................................................................176 Wzorce ..................................................................................................................................................176 Warunki ................................................................................................................................................180 Akcje ......................................................................................................................................................182 Ustawianie zmiennych serwera i nagłówków protokołu HTTP ..................................................183 Reguły wychodzące .............................................................................................................................184 Tworzenie reguły wychodzącej ..........................................................................................................186 Konfiguracja XML ............................................................................................................................187 URL Rewrite .........................................................................................................................................187 Dostępne zmienne serwera ................................................................................................................188 Reguły ....................................................................................................................................................188 Warunki ................................................................................................................................................190 Zmienne serwera i nagłówki HTTP ..................................................................................................190 Akcje ......................................................................................................................................................190 Mapy ponownego zapisywania ..........................................................................................................191 Reguły wychodzące .............................................................................................................................191 Pojedyncza reguła wychodząca .........................................................................................................193 Przykłady ...........................................................................................................................................193 Adresy URL przyjazne dla użytkowników .......................................................................................195 Kanoniczna nazwa komputera ..........................................................................................................195 Strony w różnych językach .................................................................................................................196 Kanoniczne nazwy katalogów użytkownika ....................................................................................197 Zapobieganie osadzaniu grafik na obcych witrynach ....................................................................198 Przekierowywanie do HTTPS ............................................................................................................199 Dodawanie informacji na każdej stronie .........................................................................................200 Konwersje z modułu mod_rewrite serwera Apache ....................................................................200 Podsumowanie ..................................................................................................................................202 8 Komunikaty o bïÚdach i wyszukiwanie bïÚdów ..............................................................203 Szczegółowe komunikaty o błędach ...............................................................................................203 Wyłączanie przyjaznych komunikatów o błędach w Internet Explorerze ..................................204 Włączanie wyświetlania szczegółowych komunikatów o błędach ...............................................205 Zwracanie błędów PHP ......................................................................................................................206 Śledzenie .............................................................................................................................................207 Instalacja usługi roli śledzenia ...........................................................................................................208 Włączanie śledzenia ............................................................................................................................208 Konfigurowanie reguł zapisywania w dzienniku zdarzeń .............................................................209 Wpisy śledzenia ...................................................................................................................................210 8 Spis treĂci Komunikaty o błędach .....................................................................................................................211 Zapisywanie w standardowym strumieniu błędów STDERR .......................................................211 Komunikaty PHP w śladzie ................................................................................................................212 FastCGI i STDERR ..............................................................................................................................212 Ustalanie przyczyn problemów na serwerze .................................................................................214 Nie można znaleźć serwera ................................................................................................................214 Skrypty PHP nie są wykonywane ......................................................................................................215 Podsumowanie ..................................................................................................................................216 CzÚĂÊ II. SQL Server 9 Konfiguracja SQL Servera ................................................................................................219 Instalowanie SQL Servera ................................................................................................................220 Konfigurowanie SQL Servera ............................................................................................................220 Instalacja SQL Servera w wersji Express ..........................................................................................223 Instalowanie rozszerzenia SQL Server języka PHP ........................................................................226 Instalacja za pomocą Web PI .............................................................................................................228 Narzędzia SQL Servera .....................................................................................................................228 SQL Server Management Studio .......................................................................................................228 Program wiersza poleceń sqlcmd ......................................................................................................230 Wsadowe przetwarzanie poleceń T-SQL .........................................................................................230 Konfigurowanie zdalnego dostępu .................................................................................................230 Włączenie protokołu TCP/IP ............................................................................................................231 Włączenie dostępu na zaporze sieciowej systemu Windows ........................................................232 Instalowanie przykładowej bazy danych .......................................................................................233 Migracja baz danych serwera MySQL ...........................................................................................235 Instalowanie narzędzia Migration Assistant ...................................................................................235 Migracja bazy danych MySQL ...........................................................................................................236 Podsumowanie ..................................................................................................................................238 10 Bazy danych i tabele ........................................................................................................239 Bazy danych .......................................................................................................................................239 Systemowe bazy danych .....................................................................................................................240 Struktura bazy danych ........................................................................................................................240 Tworzenie bazy danych ......................................................................................................................241 Usuwanie bazy danych .......................................................................................................................244 Tworzenie migawki .............................................................................................................................245 Typy danych ......................................................................................................................................247 Liczbowe typy danych .........................................................................................................................248 Ciągi znaków i dane binarne ..............................................................................................................249 Daty i godziny ......................................................................................................................................250 Inne typy danych .................................................................................................................................251 Spis treĂci 9 Schematy i nazwy obiektów ............................................................................................................251 Nazwy obiektów ...................................................................................................................................252 Tworzenie schematów ........................................................................................................................252 Usuwanie schematów ..........................................................................................................................253 Tabele .................................................................................................................................................253 Tworzenie tabel ....................................................................................................................................253 Usuwanie tabel .....................................................................................................................................256 Klucze i indeksy ................................................................................................................................256 Klucze główne ......................................................................................................................................257 Klucze obce ...........................................................................................................................................259 Definiowanie kluczy obcych ..............................................................................................................260 Indeksy ..................................................................................................................................................262 Podsumowanie ..................................................................................................................................265 11 Praca z SQL Serverem .....................................................................................................267 Wykonywanie zapytań o dane (SELECT) .....................................................................................267 Proste wyrażenia SELECT ..................................................................................................................268 Ograniczanie wyników zapytań za pomocą klauzuli WHERE .....................................................268 Grupowanie wyników zapytania (GROUP BY, HAVING) ..........................................................269 Sortowanie (ORDER BY) ...................................................................................................................270 Zapytania na więcej niż jednej tabeli ................................................................................................271 Standardowe wyrażenia tabelowe (WITH) .....................................................................................275 Stronicowanie danych .........................................................................................................................277 Manipulowanie danymi ...................................................................................................................279 Polecenie INSERT ...............................................................................................................................279 Polecenie UPDATE .............................................................................................................................282 Polecenie DELETE ..............................................................................................................................285 Wykonywanie zapytań o metadane ...............................................................................................288 Lista baz danych ...................................................................................................................................288 Lista tabel ..............................................................................................................................................289 Odczytywanie informacji o tabelach ................................................................................................289 Lista kolumn w tabeli ..........................................................................................................................290 Lista ograniczeń ...................................................................................................................................290 Lista kluczy i indeksów .......................................................................................................................291 Podsumowanie ..................................................................................................................................291 12 PHP i SQL Server .............................................................................................................293 Podejście i proces ..............................................................................................................................293 Przygotowania ......................................................................................................................................293 Przykładowy program .........................................................................................................................294 Analiza kolejnych kroków ..................................................................................................................296 Skrypt pomocniczy ..............................................................................................................................298 10 Spis treĂci Połączenia z bazami danych ............................................................................................................299 Nazwy serwera .....................................................................................................................................299 Uwierzytelnianie ..................................................................................................................................300 Tworzenie pul połączeń ......................................................................................................................302 Dodatkowe opcje połączeń ................................................................................................................304 Zapytania do baz danych .................................................................................................................304 Parametryzowanie poleceń ................................................................................................................305 Pobieranie wyników ............................................................................................................................310 Polecenia predefiniowane ..................................................................................................................313 Typy danych ......................................................................................................................................317 Przekształcanie danych PHP do SQL Servera .................................................................................317 Przekształcanie danych SQL Servera do PHP .................................................................................318 Strumienie ............................................................................................................................................319 Obiekty PDO i SQL Server .................................................................................................................323 Cykl komunikacji obiektów PDO z bazą danych ...........................................................................323 Łączenie z SQL Serverem ...................................................................................................................324 Zapytania bezpośrednie i polecenia predefiniowane .....................................................................325 Pobieranie wyników ............................................................................................................................327 Typy danych i strumienie ...................................................................................................................328 Podsumowanie ..................................................................................................................................330 13 Zaawansowane funkcje bazodanowe .............................................................................331 Wyszukiwanie pełnotekstowe .........................................................................................................331 Instalowanie modułu ..........................................................................................................................332 Wybór języka ........................................................................................................................................332 Tworzenie katalogu i indeksu w SSMS .............................................................................................333 Tworzenie katalogu i indeksu przy użyciu języka T-SQL .............................................................334 Wyszukiwanie z indeksem pełnotekstowym ...................................................................................335 Transakcje ..........................................................................................................................................338 Transakcje języka T-SQL ....................................................................................................................338 Poziomy izolacji transakcji .................................................................................................................339 Transakcje PHP ...................................................................................................................................340 Transakcje i obiekty danych PHP (PDO) ........................................................................................342 Procedury składowane .....................................................................................................................343 Zmienne ................................................................................................................................................343 Definiowanie procedur .......................................................................................................................344 Wywoływanie procedur ......................................................................................................................345 Parametry wyjściowe i wartości wynikowe ......................................................................................345 Struktury kontrolne .............................................................................................................................346 Wywołania w kodzie PHP ..................................................................................................................347 Wywoływanie procedur składowanych z PDO ...............................................................................348 Spis treĂci 11 Funkcje własne ..................................................................................................................................349 Funkcje skalarne ..................................................................................................................................349 Funkcje tabelowe .................................................................................................................................350 Wyzwalacze .......................................................................................................................................351 Tworzenie wyzwalacza ........................................................................................................................351 Szczegółowy opis kodu tworzącego wyzwalacz ..............................................................................352 Inicjowanie wyzwalacza ......................................................................................................................353 Podsumowanie ..................................................................................................................................353 14 Uĝytkownicy i uprawnienia .............................................................................................355 Role główne SQL Servera .................................................................................................................355 Role główne serwera ............................................................................................................................356 Role główne bazy danych ...................................................................................................................357 Tworzenie ról głównych SQL Servera ...........................................................................................357 Tworzenie loginów ..............................................................................................................................358 Tworzenie użytkowników ..................................................................................................................360 Tworzenie ról baz danych ..................................................................................................................363 Obiekty i uprawnienia ......................................................................................................................365 Uprawnienia .........................................................................................................................................365 Zarządzanie uprawnieniami w SSMS ...............................................................................................367 Zarządzanie uprawnieniami przy użyciu języka T-SQL ................................................................368 Procedury składowane .....................................................................................................................370 Bezpieczeństwo przez uprawnienia ..................................................................................................370 Wykonywanie jako inny użytkownik ...............................................................................................372 Podsumowanie ..................................................................................................................................373 CzÚĂÊ III. Active Directory 15 Konfigurowanie Active Directory ....................................................................................377 Przegląd ..............................................................................................................................................377 Domeny .................................................................................................................................................378 Obiekty Active Directory ...................................................................................................................379 Instalowanie Active Directory ........................................................................................................380 Przygotowanie ......................................................................................................................................380 Instalowanie roli ..................................................................................................................................380 Instalowanie usług katalogowych ......................................................................................................382 Pierwsze kroki ...................................................................................................................................384 Usługi domenowe w usłudze Active Directory ...............................................................................384 Jednostki organizacyjne ......................................................................................................................385 Użytkownicy .........................................................................................................................................387 Grupy .....................................................................................................................................................389 Konfigurowanie członków i członkostwa ........................................................................................389 12 Spis treĂci Konfigurowanie usług certyfikatów w Active Directory .............................................................391 Operacje na certyfikatach ................................................................................................................395 Wystawianie certyfikatu dla Active Directory ................................................................................395 Eksportowanie certyfikatu głównego ...............................................................................................397 Eksportowanie innych certyfikatów .................................................................................................398 Podsumowanie ..................................................................................................................................398 16 Podstawy LDAP ...............................................................................................................399 Podstawy LDAP ................................................................................................................................400 Struktura hierarchiczna ......................................................................................................................400 Klasy i dziedziczenie .........................................................................................................................401 Elementy protokołu .............................................................................................................................402 Narzędzia ...........................................................................................................................................402 LDP ........................................................................................................................................................403 Edytor ADSI .........................................................................................................................................405 Konfigurowanie rozszerzenia LDAP dla PHP ..............................................................................407 Aktywowanie rozszerzenia LDAP .....................................................................................................408 Proces komunikacji .............................................................................................................................409 Skrypt pomocniczy ..............................................................................................................................409 Tworzenie połączenia szyfrowanego ................................................................................................411 Uwierzytelnianie użytkowników ....................................................................................................412 Wyszukiwanie obiektów ..................................................................................................................413 Przykładowa aplikacja: wyszukiwanie użytkowników domeny ...................................................414 Filtry LDAP ..........................................................................................................................................415 Iterowanie po wynikach wyszukiwania ............................................................................................418 Podsumowanie ..................................................................................................................................420 17 Wyszukiwanie w Active Directory ..................................................................................421 Przeglądarka LDAP w PHP .............................................................................................................421 Główny program i interfejs użytkownika ........................................................................................422 Formatowanie obiektu LDAP ............................................................................................................425 Dane o typach i definicje wyszukiwania ..........................................................................................427 Funkcje konwersji ................................................................................................................................428 Drzewo informacji katalogu oraz konteksty nazewnictwa .........................................................429 Schemat Active Directory ................................................................................................................429 Klasy obiektów .....................................................................................................................................430 Klasy atrybutów ...................................................................................................................................433 Obiekty domeny ................................................................................................................................437 Ogólne atrybuty obiektów domeny ..................................................................................................438 Grupy .....................................................................................................................................................445 Jednostki organizacyjne ......................................................................................................................447 Spis treĂci 13 Konkretne przykłady wyszukiwania ..............................................................................................448 Schemat .................................................................................................................................................448 Mechanizm ANR .................................................................................................................................450 Użytkownicy .........................................................................................................................................451 Grupy .....................................................................................................................................................453 Podsumowanie ..................................................................................................................................456 18 Zapisywanie w Active Directory .....................................................................................457 Przygotowanie ...................................................................................................................................457 Prawa dostępu ......................................................................................................................................457 Rejestrowanie błędów .........................................................................................................................459 Skrypty pomocnicze ............................................................................................................................461 Zapis atrybutów ................................................................................................................................464 Dodawanie atrybutów .........................................................................................................................464 Usuwanie atrybutów ...........................................................................................................................465 Modyfikowanie atrybutów .................................................................................................................467 Kodowanie i zestawy znaków ............................................................................................................468 Praktyczne przykłady zmiany atrybutów ......................................................................................469 Odblokowanie konta ...........................................................................................................................469 Aktywowanie i dezaktywowanie konta ............................................................................................470 Członkostwo w grupie ........................................................................................................................470 Wymuszenie zmiany hasła .................................................................................................................471 Zmiana hasła ........................................................................................................................................471 Zapisywanie obiektów ......................................................................................................................472 Tworzenie nowych obiektów .............................................................................................................473 Usuwanie obiektów .............................................................................................................................474 Przenoszenie obiektów .......................................................................................................................475 Przykłady praktyczne .......................................................................................................................477 Tworzenie nowej grupy ......................................................................................................................477 Tworzenie nowego użytkownika .......................................................................................................478 Usuwanie użytkownika lub grupy .....................................................................................................480 Podsumowanie ..................................................................................................................................480 CzÚĂÊ IV. Serwer Exchange 19 Uruchamianie serwera Exchange ...................................................................................483 Konfiguracja wymaganych usług i funkcji ....................................................................................483 Ogólne wymagania ..............................................................................................................................484 Konfigurowanie IIS .............................................................................................................................484 Konfigurowanie funkcji ......................................................................................................................485 Konfigurowanie portów współdzielonych .......................................................................................485 Instalowanie konwertera Office ........................................................................................................485 Konfigurowanie DNS ..........................................................................................................................486 14 Spis treĂci Instalowanie serwera Exchange ......................................................................................................486 Konfiguracja po instalacji ................................................................................................................488 Rejestrowanie Exchange .....................................................................................................................488 Konfigurowanie certyfikatu serwera Exchange ..............................................................................488 Tworzenie skrzynki pocztowej .......................................................................................................492 Podsumowanie ..................................................................................................................................494 20 Usïugi sieciowe Exchange ..............................................................................................495 Wymagane rozszerzenia PHP .........................................................................................................495 Usługa Autodiscover ........................................................................................................................496 W jaki sposób Autodiscover wyszukuje dane konfiguracyjne ......................................................496 Dane konfiguracyjne ...........................................................................................................................497 Pobieranie danych konfiguracyjnych ...............................................................................................498 Analiza danych konfiguracyjnych .....................................................................................................500 Alternatywne metody dla zapytań URL ...........................................................................................501 SOAP i WSDL ...................................................................................................................................502 Struktura WSDL ..................................................................................................................................502 EWS, WSDL i PHP ........................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Integracja PHP z Windows
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: