Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01999 015747 23562839 na godz. na dobę w sumie
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie V - książka
Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie V - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8109-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Złap się w sieć!

Internet to nasz drugi świat, równoległy do rzeczywistego i wcale nie mniej realny. Świat ten rządzi się własnymi prawami i daje nam oszałamiające możliwości, ale trzeba umieć się w nim poruszać. Trzeba wiedzieć, na jakie strony można wejść, a od jakich trzymać się z daleka. Trzeba także nauczyć się wyszukiwać potrzebne informacje, porozumiewać z innymi użytkownikami sieci, korzystać z multimedialnych zasobów. No i zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą tam na nas czyhać…

Pierwszy kontakt z internetem na pewno znacznie ułatwi Ci ta książka: w serii konkretnych ćwiczeń poprowadzi Cię po najważniejszych szlakach internauty. Publikacja ta od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, czego dowodem jest obecne, piąte już wydanie. Dowiesz się z niej, co to jest przeglądarka, do czego służy pasek adresowy i jak poruszać się po stronach WWW. Odkryjesz także, jak łatwo i efektywnie korzystać z wyszukiwarek. Nauczysz się szperać w sieci w poszukiwaniu interesujących Cię, dostępnych bezpłatnie filmów, gier, utworów muzycznych (i nie tylko), a poczta elektroniczna i serwisy społecznościowe staną się dla Ciebie naturalnym sposobem kontaktowania z innymi ludźmi. Sprawdź, naprawdę warto!

Surfuj z nami!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwint5 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8109-9 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp Rozdział 1. Przeglądarki Informacje podstawowe Internet Explorer Mozilla Firefox Rozdział 2. Surfowanie Surfowanie przy użyciu paska adresowego Odnośniki na stronach WWW Nawigacja Inne operacje w oknie przeglądarki Internet źródłem informacji Strategia wyszukiwania Portale Rozdział 3. Rozdział 4. Poczta i nie tylko Savoir-vivre obsługi poczty e-mail Konto e-mail Gmail GG Pogawędki w programie Gmail 5 7 7 13 43 71 71 74 84 92 101 101 109 121 121 123 124 148 168 Kup książkęPoleć książkę 4 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. WWW jako źródło zasobów Jakie zasoby znajdują się w internecie? Zasoby FTP Programy typu shareware Grafika Muzyka Rozdział 6. Serwisy społecznościowe Twitter Facebook 175 175 176 179 182 186 193 193 203 Kup książkęPoleć książkę 3 Internet źródłem informacji Strategia wyszukiwania Aby szukać efektywnie, musisz wiedzieć, czego szukasz. Innymi słowy, musisz podać listę wyrażeń precyzyjnie definiujących Twój problem. Podczas wyszukiwania komputer szuka odnośników, korzystając z podanych przez Ciebie terminów. Stosowane są tylko te podane ter- miny — a więc jeśli szukasz stron o motoryzacji, pominiesz strony poświęcone modelom samochodów, czyli sporą część zasobów. W przy- padku terminów w obcych językach istotną sprawą jest pisownia — na przykład w pisowni angielskiej poprawny jest zapis behaviour, a w pisowni amerykańskiej — behavior. Po każdym etapie wyszukiwania powinieneś przejrzeć to, co znalazłeś, aby określić użyteczność i przydatność tych materiałów. Odwiedź strony tematyczne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich użytecznych odnośników. Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeśli to możliwe, całych fraz. Nie używaj jednak zbyt wielu słów. W ten sposób znajdziesz strony, które mogą prowadzić do kolejnych użytecznych stron lub same są w jakiś sposób przydatne. Kup książkęPoleć książkę 102 Internet • Ćwiczenia praktyczne Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mogą znaleźć zasto- sowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a więc synonimy, skróty nazw itp. Tu może być przydatny słownik języka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystając z narzędzi wyszukiwarek. Spró- buj wyeliminować te terminy, które okazały się mało istotne. W internecie istnieją trzy podstawowe sposoby wyszukiwania doku- mentów i stron WWW:  Wyszukiwarki — pozwalają wyszukiwać przy użyciu słów kluczowych odnoszących się do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputerowy — bot, pająk lub robot — nieustannie przeszukuje sieć, a informacje o swoich „znaleziskach” przesyła do centralnej bazy danych. Gdy wpisujesz termin w oknie wyszukiwarki, przeszukujesz w rzeczywistości bazę danych. Dzięki temu, że zasięgiem działania programu objęta jest cała sieć WWW, możesz znaleźć więcej informacji. Wiele wyszukiwarek stara się posortować znaleziony materiał pod kątem zgodności z Twoim zapytaniem. Wiele oferuje narzędzia pozwalające na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materiał jest prezentowany w postaci łączy prowadzących do zasobów. Wyszukiwarki mają też swoje wady. Przede wszystkim zwracają zbyt wiele wyników. Różne wyszukiwarki mają dostęp do różnych stron, co sprawia, że konieczne jest korzystanie z dwóch lub więcej takich narzędzi. Przykładowe wyszukiwarki to Google (http://www.google.pl/) czy intensywnie rozwijana wyszukiwarka Microsoftu o nazwie Bing (http://www.bing.com/).  Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzędzia do wyszukiwania informacji w internecie. Ich działanie polega na tym, że korzystając ze specjalnego oprogramowania, system „zatrudnia” jednocześnie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogów tematycznych, a następnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je według nazw indeksów. Multiwyszukiwarki różnią się od pozostałych narzędzi tym, że nie posiadają żadnej wewnętrznej bazy danych. Posługują się natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. Podstawową ich zaletą jest to, że nie musisz już sam uruchamiać kolejnego wyszukiwania przy użyciu innego narzędzia. Niektóre multiwyszukiwarki potrafią eliminować powtarzające się rekordy oraz strony WWW Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 103 o podobnej tematyce i tych samych adresach — wówczas jako efekt pracy narzędzia prezentowana jest lista pojedynczych trafień, z której usunięte zostały powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nie potrafią, zwracają kilka list — po jednaj dla każdej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia są wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki multiwyszukiwarki także zwracają ogrom materiału (można nawet powiedzieć, że jest to lawina). Ze względu na wykorzystanie różnych wyszukiwarek w procesie wyszukiwania, a więc i różnych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadają się do formułowania bardzo złożonych i specjalistycznych zapytań. Przykładowe multiwyszukiwarki to: Kartoo (http://pl.kartoo.com/), Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/).  Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki składają się z bazy danych oraz programu wyszukiwawczego. Różnica polega na sposobie gromadzenia informacji. Katalogi tematyczne są zarządzane przez zespoły ludzkie, decydujące o umieszczeniu określonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych są więc tworzone głównie przez ludzi. Tym samym ich wielkość nie dorównuje bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi są ogólne i obejmują szeroki tematycznie zakres materiału, inne skupiają się na określonych zagadnieniach. Dzięki roli człowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony już nieistniejące, jednak z tego samego powodu zakres sieci objęty katalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafiają do niego później. Układ tematyczny katalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na określony temat. Przykładowe katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/World/Polski/). Różnice pomiędzy poszczególnymi typami narzędzi, przede wszystkim między wyszukiwarką a usługami katalogowymi, powoli zacierają się. Wyszukiwarki rozwijają się, często ich działanie obejmuje katalogi tematyczne. Powstają także katalogi tematyczne skojarzone z wyszu- kiwarkami. Zasady formułowania zapytania Oto kilka zaleceń, które pomogą Ci w efektywnym wyszukiwaniu infor- macji w internecie: Kup książkęPoleć książkę 104 Internet • Ćwiczenia praktyczne  W zapytaniu stosuj wyrazy, których spodziewasz się w tekście strony. Pamiętaj, że odmiana może wpłynąć na zwracane rezultaty.  Ważniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby mieć pewność, że pozostałe także będą traktowane jako ważne, umieść przed nimi znak plus (+), na przykład: +grzejniki+centralne+ogrzewanie.  Aby wyłączyć jakiś termin z wyszukiwania, stosuj znak minus (–), na przykład: +ryby–słodkowodne. Zwróć uwagę, że między znakiem a wyrazem nie ma spacji.  Jeśli szukasz tylko frazy, znaki + i – nie powinny być stosowane w jej obrębie.  Stosuj przynajmniej trzy słowa kluczowe i korzystaj, o ile to możliwe, z fraz.  Unikaj wyrazów bardzo popularnych, takich jak na przykład woda, chyba że zastosujesz je we frazie, jak choćby: ciężka woda.  Wpisując słowa kluczowe i frazy, korzystaj głównie z małych liter (chyba że szukasz czegoś, co powinno być pisane wielkimi literami). Nie wszystkie wyszukiwarki są niewrażliwe na wielkość liter (w Google nie ma ona znaczenia).  Łącz ze sobą frazy i słowa kluczowe, na przykład tak: +kowboje+„dziki zachód”–dallas. Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstała w 1998 roku, a jej autorami są studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Ser- gey Brin. Prostota użycia wraz z efektywnością wyszukiwania stawiają obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — choćby taką, że zapisuje ostatnią kopię odwiedzanej strony, co pozwala odnaleźć stronę, nawet jeśli już przestała istnieć. Google pozwala wyszukiwać strony WWW, pliki graficzne i artykuły w grupach dyskusyjnych. Udostępnia też bogate katalogi. Obsługuje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysłów jako oznaczenie frazy. Zresztą nawet jeśli nie zastosujesz cudzysłowów, Google założy domyślnie, że szukane przez Ciebie wyrazy są w nieda- lekiej od siebie odległości. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 105 Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) są ignorowane w wyszukiwaniu, jeśli nie są chronione operatorem +. Ć W I C Z E N I E 3.1 Wyszukiwanie informacji przy użyciu wyszukiwarki Google Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znaleźć strony WWW poświęcone internetowi. Aby wyszukać informacje o internecie, korzystając z wyszukiwarki Google: 1. Uruchom wyszukiwarkę Google — wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://www.google.pl/. 2. Naciśnij Enter lub kliknij przycisk Przejdź. 3. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna wyszukiwarki. 4. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe. Ponieważ chcemy znaleźć materiały poświęcone internetowi, wyraz internet powinien zostać użyty jako podstawowe słowo kluczowe. Jeśli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwarka zwróci setki tysięcy stron (sprawdź sam!). Dodaj więc dodatkowe słowa, na przykład frazę kurs podstawowy (pamiętaj o cudzysłowach!) oraz słowo kluczowe online (w ten sposób odszukamy materiały, do których będziemy mieć komputerowy dostęp). 5. Ponieważ interesują nas materiały dostępne online, wyłączymy z wyszukiwania książki — w tym celu wpisz znak minus (–), a bezpośrednio za nim umieść wyraz książka. Znak minus użyty wraz ze słowem kluczowym pełni w wyszukiwarce Google funkcję operatora logicznego. Na końcu tego rozdziału znajdziesz szersze omówienie kwestii stosowania operatorów tego typu także w innych wyszukiwarkach. 6. Kliknij przycisk . Wyświetlona zostanie lista trafień — liczbę trafień wskazuje na rysunku kursor (patrz rysunek 3.1). 7. Przejrzyj znalezione pozycje — skorzystaj z paska przewijania znajdującego się z prawej strony okna przeglądarki, aby przewinąć zawartość okna. Jeśli opis którejś ze stron wyda Ci się interesujący, Kup książkęPoleć książkę 106 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.1. Wyniki wyszukiwania w przeglądarce Google Jeśli rezultaty wyszukiwania będą zbyt skąpe, oznacza to, że szukałeś w złym miejscu lub za bardzo zawęziłeś zakres wyszukiwań. Być może zapytanie zostało sformułowane niepoprawnie — zdarza się często, że literówka psuje wszystko. Być może szukanego materiału po prostu nie ma w internecie, choć to naprawdę trudne do uwierzenia — lecz i takie sytuacje się zdarzają. Spróbuj w takim przypadku zmienić słowa kluczowe. Jeśli to także nie pomoże, zmień wyszukiwarkę lub zastosuj multiwyszukiwarkę, sięgnij do katalogów lub zasobów specjalistycznych. Możesz także popytać na grupach dyskusyjnych. kliknij odnośnik prowadzący do niej prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Otwórz w nowej karcie (patrz rysunek 3.2). Wówczas lista trafień pozostanie dostępna do dalszego przeglądania. 8. Aby przejrzeć kolejną stronę trafień, przewiń dokument do końca i kliknij numer strony lub kliknij odnośnik Następna (patrz rysunek 3.3). Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 107 Rysunek 3.2. Otwórz odnośnik do wybranej strony w nowej karcie Rysunek 3.3. Aby wyświetlić kolejną stronę listy trafień, przewiń zawartość okna i kliknij odnośnik prowadzący do następnej strony 9. Jeśli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, zmodyfikuj słowa kluczowe, bo kłopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów najczęściej wynika ze zbyt ubogiej listy słów kluczowych. 10. Inne rozwiązanie to skorzystanie z narzędzi wyszukiwania zaawansowanego: kliknij w oknie Google przycisk Opcje i w menu wybierz polecenie Szukanie zaawansowane (patrz rysunek 3.4). 11. W oknie Szukanie zaawansowane (patrz rysunek 3.5) zmodyfikuj kryteria wyszukiwania — możesz na przykład wybrać format szukanego dokumentu. Kliknij przycisk wyszukiwania, a liczba rezultatów wyszukiwania powinna się zmniejszyć. Kup książkęPoleć książkę 108 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.4. Aby sprecyzować warunki wyszukiwania, skorzystaj z wyszukiwania zaawansowanego Rysunek 3.5. Podaj dodatkowe kryteria i kliknij przycisk wyszukiwania 12. Ponownie przejrzyj wyniki wyszukiwania. 13. Możesz jeszcze zawęzić listę trafień do tych najnowszych. Kliknij w oknie Google przycisk Narzędzia wyszukiwania i wskaż zakres czasu, do jakiego wyszukiwarka ma zawęzić poszukiwania — w przykładzie wybrana zostanie pozycja Ostatni tydzień (patrz rysunek 3.6). Lista trafień automatycznie się zaktualizuje zgodnie z wybranym kryterium. Przejrzyj znalezione pozycje. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 109 Rysunek 3.6. Podaj dodatkowe kryteria i kliknij przycisk wyszukiwania Znaleziona za pomocą wyszukiwarki strona WWW nie musi być stroną główną serwisu. Dobrze zaprojektowany serwis jest wyposażony w narzędzia nawigacji między swoimi stronami, w tym w łącze prowadzące do strony głównej. Łącze to nie zawsze rzuca się w oczy, przesuwaj więc myszą, aby wskaźnik zmienił się, przybierając postać dłoni. Czasami do strony głównej prowadzi odnośnik tekstowy — na przykład o treści strona główna; na innych może to być logo firmy. Czasami można dostać się do strony głównej, usuwając z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje i pozostawiając tylko nazwę domeny. W rozdziale 2. nauczyłeś się korzystać z map Google. W następnym rozdziale poznasz pocztę Gmail, która także jest oferowana przez Google, a w rozdziale 5. pobawimy się wyszukiwaniem obrazów. Wyszukiwarka Google to ogromne centrum nowych propozycji i opcji — poeksperymentuj z nimi. Portale Internetowe serwisy informacyjne mogą Ci zastąpić codzienną prasę. Jest ich tak wiele, że na pewno znajdziesz coś, co odpowiada Twoim zainteresowaniom i gustom. Serwisy te to tak zwane portale. Portale mogą być horyzontalne lub wertykalne. Portale horyzontalne, na przykład takie jak Wirtualna Polska czy Onet, są wielotematyczne: podają wiadomości, informacje kulturalne, prognozę pogody itp. Kup książkęPoleć książkę 110 Internet • Ćwiczenia praktyczne Oferują też często dodatkowe usługi (na przykład zakupy internetowe, darmowe konta e-mail, katalogi ciekawych stron WWW). Natomiast portale wertykalne — tak zwane wortale — koncentrują się na jednym zagadnieniu, np. na muzyce, motoryzacji, turystyce lub jeszcze na czymś innym. Tabela 3.1 prezentuje adresy niektórych z portali — może znajdziesz coś dla siebie. Tabela 3.1. Przykładowe portale Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Alfy.com http://www.alfy.com/ Architektura.info http://www.architektura.info/ index.php Portal dla dzieci — do wyboru dwa języki: angielski i hiszpański — świetny do nauki języka. Wortal architektoniczny. Astronomia.pl http://www.astronomia.pl/ Polski portal astronomiczny. Biblioteka Otwartego Uniwersytetu Buliba.pl http://czytanki.net/ http://www.buliba.pl/ Ceneo.pl http://www.ceneo.pl/ CHIP Online http://www.chip.pl/ Ciekawe miejsce w internecie dla poszukujących wiedzy. Strona dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat zawierająca wiele gier i zabaw edukacyjnych, twórczych, zręcznościowych, gry na spostrzegawczość, a także gry polegające na segregowaniu przedmiotów. Porównywanie cen produktów. Wszystko o komputerach i oprogramowaniu. cire.pl http://www.cire.pl/ Wortal dla energetyków. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 111 Tabela 3.1. Przykładowe portale — ciąg dalszy Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Ciufcia http://ciufcia.pl/ energetyka.net http://www.energetyka.net/ mp-bin/index Ciufcia — to strona przeznaczona dla małych dzieci i rodziców. Zawiera ponad 130 zabaw zaprojektowanych przez psychologów. Wortal dla energetyków. Excite http://www.excite.com/ Portal amerykański. Gastrona.pl http://gastrona.pl/ Gazeta Wyborcza http://www.gazeta.pl/ Gery.pl http://www.gery.pl/ Hoga.pl http://www.hoga.pl/ Pierwszy polski portal dla przedsiębiorstw działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej i cateringowej. Portal „Gazety Wyborczej”. Gery.pl to tradycyjny portal, z pełnym spektrum tematycznym. Typowy portal wielotematyczny. http://www.hrs.com/pl/ System rezerwacji hoteli. Kolejny portal wielotematyczny. Wortal filmowy i filmowa baza danych — w języku angielskim. Internetowy System Aktów Prawnych prowadzony w serwisie Sejmu RP. HRS Interia.pl http://www.interia.pl/ Internet Movie Database http://www.imdb.com/ ISAP http://isap.sejm.gov.pl/ Kobieta.pl http://www.kobieta.pl/ Serwis dla kobiet. LinuxPortal.pl http://www.linuxportal.pl/ Wszystko o Linuksie. Kup książkęPoleć książkę 112 Internet • Ćwiczenia praktyczne Tabela 3.1. Przykładowe portale — ciąg dalszy Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Motley Fool http://www.fool.com/ Zabawa w inwestowanie — aby się dobrze bawić, musisz znać angielski. MetroMSN.pl http://metromsn.gazeta.pl/ metromsn/0,0.html Polska wersja portalu amerykańskiego MSN. O2.pl http://www.o2.pl/ http://www.onet.pl http://poland.pl/poland/ 0,0.html http://eduseek.interklasa.pl/ http://o.pl/ http://www.prawo.lex.pl/ Portal O2.pl, na którym znajdziesz łącze do komunikatora Tlen.pl. Popularny portal, który dostarczy Ci wiedzy i rozrywki. Prezentacja Polski dla obcokrajowców — po polsku i po angielsku. Portal edukacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców. Polski Portal Kultury O.pl to wiodący i największy portal poświęcony kulturze w Polsce. Serwis prawny — a w nim przepisy i akty prawne, informacje o podatkach. Onet.pl — Polski Portal Internetowy Polska.pl Polski Portal Edukacyjny Polski Portal Kultury Polski Serwer Prawa Psychologia — nowości, artykuły, ciekawostki Reporter.pl http://www.psychologia. apl.pl/ Wszystko o psychologii i tematyce pokrewnej. http://www.reporter.pl/ Warszawski serwis informacyjny. Pudelek.pl http://www.pudelek.pl/ Serwis tabloidowy. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 113 Tabela 3.1. Przykładowe portale — ciąg dalszy Nazwa portalu Adres URL Krótki opis Skąpiec.pl http://www.skapiec.pl/ Tu jest bosko http://www.bosko.pl/ Wirtualna Polska http://www.wp.pl/ Polski serwis porównujący ceny w sklepach internetowych. Chrześcijański portal młodzieżowy. Portal serwisu Wirtualna Polska. Zakręty życia http://www.portal-pisarski.pl/ czytaj/12011/zakrety-zycia Portal pisarski. Ć W I C Z E N I E 3.2 Prasówka Korzystając z portalu Wirtualna Polska, przejrzyj najświeższe doniesie- nia ze świata. Przejrzyj przynajmniej dwie strony ostatnich doniesień i przeczytaj przynajmniej jedno z nich. 1. Wyświetl główną stronę portalu Wirtualnej Polski (http://www.wp.pl/) i kliknij odnośnik Wiadomości (patrz rysunek 3.7). Możesz także przejść bezpośrednio na stronę WWW o adresie http://wiadomosci.wp.pl/. Narzędzie wyszukiwania (Ctrl+F) pomoże Ci odszukać wyraz na stronie WWW. 2. Kliknij zakładkę Świat — będą w niej umieszczone odnośniki do najświeższych doniesień ze świata (patrz rysunek 3.8). 3. Przewiń stronę i kliknij odnośnik do interesującego Cię wydarzenia, aby wyświetlić treść wiadomości. Możesz także kliknąć tytuł prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybrać polecenie Otwórz w nowej karcie (patrz rysunek 3.9). 4. Przeczytaj doniesienie, po czym zamknij kartę, w której było ono wyświetlone (patrz rysunek 3.10). Jeśli nie otwierałeś nowej karty lub okna, a więc wiadomość zastąpiła poprzednią zawartość okna, kliknij przycisk powrotu do poprzedniej strony aby móc wybrać nowy temat. , Kup książkęPoleć książkę 114 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.7. Portal Wirtualnej Polski — kliknij odnośnik wiadomości Rysunek 3.8. W tej części serwisu znajdziesz przegląd wydarzeń na świecie Ć W I C Z E N I E 3.3 Przeglądanie programu TV w portalu Onet.pl Korzystając z portalu Onet.pl, przejrzyj polecane na dziś programy telewizyjne, a następnie wyświetl szczegółowy program Polsatu na dzień następny. 1. Przejdź na główną stronę portalu Onet.pl (http://www.onet.pl/). 2. Znajdź napis Program TV — znajduje się on w sekcji Dzisiaj (patrz rysunek 3.11). Możesz go znaleźć, korzystając z narzędzia wyszukiwania uruchamianego skrótem Ctrl+F. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 115 Rysunek 3.9. Przeczytaj wiadomość w nowej karcie Rysunek 3.10. Po przeczytaniu newsa możesz zamknąć kartę Rysunek 3.11. Kliknij odnośnik Program TV Kup książkęPoleć książkę 116 Internet • Ćwiczenia praktyczne 3. Wyświetlony zostanie program na dziś; zwróć uwagę, że przedstawiony jest tu program telewizyjny dla wszystkich stacji telewizyjnych. 4. Rozwiń menu wyboru daty — to przycisk w lewym górnym rogu aplikacji (patrz rysunek 3.12) i wybierz jutrzejszą datę. Rysunek 3.12. Wybierz datę 5. Następnie przewiń okno, aby wyświetlić logo telewizji Polsat (patrz rysunek 3.13). Możesz przejrzeć całą oś czasową i przeczytać krótkie opisy filmów i programów. Ć W I C Z E N I E 3.4 Biorytm Sprawdź swój biorytm, wykorzystując jedną z usług dostępnych na por- talu Onet.pl. 1. Przejdź na stronę http://magia.onet.pl/biorytm/ portalu Onet.pl. 2. Wprowadź swoją datę urodzenia i naciśnij przycisk Pokaż biorytm (patrz rysunek 3.14). 3. Oto wygenerowany biorytm — nie traktuj go zbyt poważnie (patrz rysunek 3.15). Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 117 Rysunek 3.13. Program Polsatu na jutro — możemy przeczytać krótkie opisy wybranych programów Rysunek 3.14. Wyświetl swój biorytm 4. Aby dowiedzieć się, co znaczą przedstawione wykresy, kliknij zakładkę Interpretacja, która znajduje się tuż nad wykresem. Przejrzyj wyświetlone informacje — czy odzwierciedlają stan Twojego ciała, ducha i intelektu? Kup książkęPoleć książkę 118 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.15. Wykres biorytmu został wyświetlony Ć W I C Z E N I E 3.5 Finanse Korzystając z portalu Onet.pl, spróbuj znaleźć informacje dotyczące notowań funduszy inwestycyjnych. 1. Wyświetl główną stronę portalu Onet.pl. 2. Kliknij odnośnik Biznes umieszczony w nagłówku serwisu Onet, a następnie kliknij łącze Fundusze (patrz rysunek 3.16). 3. Przewiń stronę aż do skróconego rankingu funduszy. Kliknij odnośnik Ranking funduszy prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Otwórz w nowej karcie, aby zobaczyć wszystkie fundusze (patrz rysunek 3.17). 4. W nowej karcie wyświetlona zostanie pełna lista funduszy. Kliknij zakładkę tej karty, aby zobaczyć wszystkie fundusze (patrz rysunek 3.18). Na stronie Onet.pl Biznes znajdziesz też informacje o bankach, lokatach, kartach i wiele innych cennych danych. Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3. • Internet źródłem informacji 119 Rysunek 3.16. Aby wyświetlić notowania funduszy, kliknij odnośnik Biznes Rysunek 3.17. Wyświetlimy listę funduszy w nowej karcie Kup książkęPoleć książkę 120 Internet • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.18. Lista funduszy inwestycyjnych Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie V
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: