Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 003503 21001731 na godz. na dobę w sumie
Internet. Kurs - książka
Internet. Kurs - książka
Autor: , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-314-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-77%), audiobook).

Samo wyliczenie możliwości oferowanych przez internet mogłoby zająć wiele stron. Poza dostępem do nieprzeliczonych zasobów informacji na różne tematy, ogólnoświatowa sieć jest też doskonałym środkiem komunikacji (dzięki poczcie elektronicznej czy tzw. komunikatorom). Ale to nie wszystko: już teraz można rozmawiać przez sieć jak przez telefon (nie płacąc przy tym ogromnych rachunków), dokonywać zakupów, pobierać z sieci filmy i muzykę, wreszcie pracować nie ruszając się z domu.

Książka 'Internet. Kurs' to nowoczesny podręcznik, dzięki któremu w krótkim czasie poznasz fascynujący świat sieci i nauczysz się w nim poruszać. To pozycja skierowana do początkujących użytkowników, nie mających większego doświadczenia w obsłudze komputera. Możesz z niej korzystać bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdziały, które możesz przeczytać w ciągu kilkunastu minut, przedstawiają krok po kroku czynności jakie należy wykonywać, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Poznasz:

Książki wydawnictwa Helion z serii 'Kurs' skierowane są do początkujących użytkowników komputerów, którzy chcą w krótkim czasie nabyć praktycznych umiejętności, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystępnym językiem i bogato ilustrowane, są wspaniałą pomocą przy samodzielnej nauce. Wszystkie opisywane programy zostały umieszczone na płycie CD dołączonej do książki.

Poznaj tajemnice ogólnoświatowej sieci

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Internet. Kurs KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Maria Sokó³, Maciej Kunowski ISBN: 83-7361-314-5 Format: 180x235, stron: 312 Zawiera CD-ROM Samo wyliczenie mo¿liwoġci oferowanych przez internet mog³oby zaj¹æ wiele stron. Poza dostêpem do nieprzeliczonych zasobów informacji na ró¿ne tematy, ogólnoġwiatowa sieæ jest te¿ doskona³ym ġrodkiem komunikacji (dziêki poczcie elektronicznej czy tzw. komunikatorom). Ale to nie wszystko: ju¿ teraz mo¿na rozmawiaæ przez sieæ jak przez telefon (nie p³ac¹c przy tym ogromnych rachunków), dokonywaæ zakupów, pobieraæ z sieci filmy i muzykê, wreszcie pracowaæ nie ruszaj¹c siê z domu. Ksi¹¿ka „Internet. Kurs” to nowoczesny podrêcznik, dziêki któremu w krótkim czasie poznasz fascynuj¹cy ġwiat sieci i nauczysz siê w nim poruszaæ. To pozycja skierowana do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, nie maj¹cych wiêkszego doġwiadczenia w obs³udze komputera. Mo¿esz z niej korzystaæ bez pomocy nauczyciela. Krótkie rozdzia³y, które mo¿esz przeczytaæ w ci¹gu kilkunastu minut, przedstawiaj¹ krok po kroku czynnoġci jakie nale¿y wykonywaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Poznasz: • Podstawowe informacje o internecie • Korzystanie z przegl¹darki stron WWW • Sposoby skutecznego wyszukiwania potrzebnych informacji w sieci • Korzystanie z poczty elektronicznej • Korzystanie z komunikatorów (Tlen, Gadu-Gadu) • Podstawy tworzenia stron WWW • Zasady bezpiecznego poruszania siê w internecie Ksi¹¿ki wydawnictwa Helion z serii „Kurs” skierowane s¹ do pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników komputerów, którzy chc¹ w krótkim czasie nabyæ praktycznych umiejêtnoġci, przydatnych w karierze zawodowej i codziennej pracy. Napisane przystêpnym jêzykiem i bogato ilustrowane, s¹ wspania³¹ pomoc¹ przy samodzielnej nauce. Wszystkie opisywane programy zosta³y umieszczone na p³ycie CD do³¹czonej do ksi¹¿ki. • Przeznaczony dla pocz¹tkuj¹cych • Praktyczne zadania krok po kroku • Przystêpny i zrozumia³y jêzyk • Liczne ilustracje • Idealny do samodzielnej nauki Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z.................... ............................5 Rozdział 1. Internet. Rodzaje podłączenia do sieci ...................................................z...............................7 Co to jest internet?...................................................r...................................................r........... 7 Co to jest World Wide Web?...................................................r............................................. 9 Przegląd metod podłączania komputera do internetu .................................................. 10 BHP w internecie ...................................................r...................................................r........... 37 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............40 Rozdział 2. Surfowanie po internecie...................................................z........................................................41 Podstawowe informacje o przeglądarkach ...................................................r..................... 41 Internet Explorer ...................................................r...................................................r........... 43 „Ciasteczka” w internecie...................................................r............................................... 71 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............77 Rozdział 3. Jak szukać w internecie ...................................................z...........................................................79 Strategia wyszukiwania ...................................................r...................................................r.79 Zasady formułowania zapytania ...................................................r....................................82 Google ...................................................r...................................................r............................. 83 Wyszukiwanie plików ...................................................r...................................................r...88 Podsumowanie...................................................r...................................................r............... 91 Rozdział 4. Poczta elektroniczna ...................................................z.................................................................93 Struktura adresu e-mail...................................................r...................................................r. 93 Zakładamy konto pocztowe...................................................r............................................ 93 Outlook Express ...................................................r...................................................r............99 Spam ...................................................r...................................................r...............................118 Podsumowanie...................................................r...................................................r..............121 4 Spis treści Rozdział 5. Grupy dyskusyjne...................................................z....................................................................123 Usenet...................................................r...................................................r............................ 123 Grupy dyskusyjne w programie Outlook Express ...................................................r..... 127 Buźki i akronimy ...................................................r...................................................r..........141 Podsumowanie...................................................r...................................................r.............144 Rozdział 6. Komunikatory internetowe ...................................................z................................................145 Gadu-Gadu ...................................................r...................................................r................... 146 Tlen ...................................................r...................................................r................................ 163 ICQ...................................................r...................................................r................................ 178 IRC...................................................r...................................................r................................. 193 Czaty na stronach WWW ...................................................r.............................................. 210 Podsumowanie...................................................r...................................................r.............212 Rozdział 7. Randki internetowe...................................................z.................................................................213 Randki.o2.pl...................................................r...................................................r................. 215 Sympatia.pl...................................................r...................................................r...................223 Randki.interia.pl...................................................r...................................................r..........228 Podsumowanie...................................................r...................................................r.............234 Rozdział 8. Tworzenie stron WWW ...................................................z......................................................... 235 Postać źródłowa dokumentu HTML i znaczniki ...................................................r......237 Nowa strona WWW ...................................................r...................................................r....239 Tekst i jego atrybuty ...................................................r...................................................r....246 Odnośniki...................................................r...................................................r.....................274 Obrazy na stronach WWW ...................................................r...........................................280 Tabele.............................................r...................................................r................................... 291 Podsumowanie...................................................r...................................................r.............297 Skorowidz...................................................z...................................................z................ ................ 299 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Strategia wyszukiwania Zasady formułowania zapytania Google Wyszukiwanie plików Podsumowanie Jak szukać w internecie Strategia wyszukiwania Aby szukać efektywnie, najpierw musisz zadać sobie ćpytanie, czego szukasz. Innymi słowy, musisz zdefiniować strategię szukaniać: ♦ Czego dotyczy Twój problem? ♦ Jakie są kluczowe kwestie z nim związane? ♦ Czy możesz je wyrazić innymi słowami? Odpowiadając na te pytania, zgromadzisz listę terminówć, z którymi możesz zacząć swoje wyszukiwanie. Pamiętaj, że listę tę zawsze można rozbćudowywać. Jeśli na liście znajdują się terminy, których nie rozumiesz, zawsze możesz skoćrzystać z encyklopedii lub słownika. Przy wyszukiwaniu komputer szuka odnośników, korzystćając z podanych przez Ciebie terminów. Stosowane są tylko te terminy — a więc jeśli szukasz stron o motoryzacji, pominiesz strony poświęcone modelom samochodów, a więćc sporą część zasobów. W przypadku terminów w obcych językach istotną sprawą jest pisownia — oto na przykład wyraz behaviour w pisowni angielskiej, a tu behavior — w pisowni amerykańskiej. Po każdym etapie wyszukiwania powinieneś przejrzeć tćo, co znalazłeś, aby określić użyteczność i przydatność tych materiałów. Odwiedź stroćny tematyczne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich użytecznych odnośników. 80 Strategia wyszukiwania Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeśli to możlićwe, całych fraz. Nie używaj jednak zbyt wielu słów. W ten sposób znajdziesz strony, któreć mogą prowadzić do kolejnych użytecznych stron lub same są w jakiś sposób przydatne.ć Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mogą znaćleźć zastosowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a więc synonimy, skróty nazw ićtp. Tu także może być przydatna zwykła książka — na przykład Słownik języka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystając z narzędzi wyszukćiwarek. Spróbuj wyeliminować te terminy, które okazały się mało istotne. Jeśli potćrzebna Ci pomoc, skorzystaj z tematycznych grup dyskusyjnych. W internecie istnieją trzy podstawowe sposoby wyszukćiwania dokumentów i stron WWW: ♦ Wyszukiwarki — pozwalają wyszukiwać przy użyciu słów kluczowych, odnćoszących się do wyszukiwanego zagadnienia. Program komputeroćwy — bot, pająk lub robot — nieustannie przeszukuje sieć, a informacje o swoićch „znaleziskach” przesyła do centralnej bazy danych. Gdy wpisujesz termin w oknie ćwyszukiwarki, przeszukujesz w rzeczywistości bazę danych. Dzięki temu, że zasięgićem działania programu objęta jest cała sieć WWW, możesz znaleźć więcej informacji. Wićele wyszukiwarek stara się posortować znaleziony materiał pod kątem zgodności z ćTwoim zapytaniem. Wiele oferuje narzędzia pozwalające na lepsze sprecyzowanieć zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany matećriał jest prezentowany w postaci łączy prowadzących do zasobów. Wyszukiwarki ćmają też swoje wady. Przede wszystkim zwracają zbyt wiele wyników. Różne wyszćukiwarki mają dostęp do różnych stron, co sprawia, że konieczne jest korzysćtanie z dwóch lub więcej takich narzędzi. Przykładowe wyszukiwarki to AltaVistaPL (http://www.altavista.com.pl/), Google (http://www.google.pl/) czy Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl). ♦ Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzędzia do wyszukiwania informacjći w WWW. Ich istota polega na tym, że korzystając ze specjalnegćo oprogramowania, system „zatrudnia” jednocześnie kilka wyszukiwarek i przeszućkuje kilka katalogów tematycznych, a następnie kompiluje rezultaty wyszukićwania lub prezentuje je według nazw indeksów. Multiwyszukiwarki różnią się od pćozostałych narzędzi tym, że nie posiadają żadnej wewnętrznej bazy danych. Posłućgują się natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. Podstawową ich zćaletą jest to, że nie musisz już sam uruchamiać kolejnego wyszukiwania przyć użyciu innego narzędzia. Niektóre multiwyszukiwarki potrafią eliminować powtarzćające się rekordy oraz strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach — ćwówczas jako efekt pracy narzędzia prezentowana jest lista pojedynczycćh trafień, z której usunięte zostały powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nieć potrafią, zwracają kilka list — po jednaj dla każdej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia są wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki także zwracają ogrom materiału (można powiedzieć, że jćest to nawet lawina). Strategia wyszukiwania 81 Ze względu na wykorzystanie różnych wyszukiwarek w proćcesie wyszukiwania, a więc i różnych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadaćją się do formułowania bardzo złożonych i specjalistycznych zapytań. Przykładoćwe multiwyszukiwarki to: Dogpile (http://www.dogpile.com/) lub Search.com (http://www.search.com/). ♦ Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki, składają się z bazy daćnych oraz programu wyszukiwawczego. Różnica polega na sposobie gćromadzenia informacji. Katalogi tematyczne są zarządzane przez zespoły ludzkiće, decydujące o umieszczeniu określonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych są więc tworzone głównie przez ludzi. Tym samym ich wielkość nie dorównujće bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi są ogólne i obejmują szeroki tematycznćie zakres materiału, inne skupiają się na określonych zagadnieniach. Dzięki roli człowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz ćtu strony już nieistniejące, jednak z tego samego powodu zakres sieci objęty katćalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafiają do niego później. Układ tematyczny katćalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na określony temat. Przykładoweć katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/). Różnice pomiędzy poszczególnymi typami narzędzi, przedće wszystkim między wyszukiwarką a usługami katalogowymi, powoli zacierają się. Wyszukiwarki rozwijają się, często ich działanie obejmuje katalogi tematyczne. Poćwstają także katalogi tematyczne skojarzone z wyszukiwarkami. 82 Zasady formułowania zapytania Zasady formułowania zapytania Oto kilka zaleceń, które pomogą Ci w efektywnym wyszukiwaniu informacji w internecie: ♦ W zapytaniu stosuj wyrazy, których spodziewasz się w ćtekście strony. Pamiętaj, że odmiana może wpłynąć na zwracane rezultatćy. ♦ Ważniejsze terminy umieszczaj jako pierwsze. Aby miećć pewność, że pozostałe także będą traktowane jako ważne, umieść przed nimi zćnak plus (+), na przykład: +grzejniki +centralne +ogrzewanie. ♦ Aby wyłączyć jakiś termin z wyszukiwania, stosuj znaćk minus (–), na przykład: +ryby –słodkowodne. Zwróć uwagę, że między znakiem a wyrazem nie ma spaćcji. ♦ Jeśli szukasz tylko frazy, znaki + i – nie powinny być stosowane w jej obrębie. ♦ Stosuj przynajmniej trzy słowa kluczowe i korzystaj,ć o ile to możliwe, z fraz. ♦ Unikaj wyrazów bardzo popularnych, takich jak na przykćład woda, chyba że zastosujesz je we frazie, tak jak choćby tu:ć ciężka woda . ♦ Wpisując słowa kluczowe i frazy, korzystaj głównie z mćałych liter (chyba że szukasz czegoś, co powinno być pisane wielkimi literami). Nie ćwszystkie wyszukiwarki są niewrażliwe na wielkość liter (w Google nie ma ona znaczenia). ♦ Łącz ze sobą frazy i słowa kluczowe, na przykład tak: ć+kowboje + dziki zachód –dallas. Google 83 Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstała w 1998, a jej autorami są studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. W procćesie wyszukiwania Google wykorzystuje zaawansowane algorytmy dopasowywania dćokumentów do zapytania użytkownika. Nie tylko zliczana jest liczba wystąpień wyćszukiwanych słów kluczowych, ale również analizowane są wszelkie aspekty zawartości sćtrony. Tego typu wyszukiwanie okazuje się być bardzo obiektywne. Prostota użycia wraz z efektywnością wyszukiwania staćwiają obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — choćbyć taką, że zapisuje ostatnią kopię odwiedzanej strony, co pozwala odnaleźć stronę,ć nawet jeśli przestała już istnieć. Pozwala też zaoszczędzić czas dzięki przyciskowi Szczęśliwy traf, który automatycznie przenosi Cię do pierwszej wyszukanej przez Google stćrony, z pominięciem wyświetlania wyników wyszukiwania. Google korzysta z własnej bazy danych — Google Directory, opierającej się na otwartym, a więc tworzonym także przez użytkowników projekcie Open Directory Project. Google pozwala wyszukiwać strony WWW, pliki graficzne i ćartykuły w grupach dyskusyjnych. Udostępnia też bogate katalogi. Obsługuje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysłów jako oznaczenie fćrazy. Zresztą nawet jeśli nie zastosujesz cudzysłowów, Google ćzałoży domyślnie, że szukane przez Ciebie wyrazy są w niedalekiej od siebie odległćości. Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) są ignorowaneć w wyszukiwaniu, jeśli nie są chronione operatorem +. Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znaleźć strony WWW poświęcone internetowi. 84 Google Aby wyszukać informacje o internecie, korzystając z wyszu kiwarki Google: 1 3 5 4 6 2 1. Uruchom wyszukiwarkę Google — wpisz w polu adresowym przeglądarki adres JVVRYYYIQQINGRN. 2. Naciśnij Enter lub kliknij przycisk Przejdź. 3. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna wyszukiwarki. 4. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe. Ponieważ chcemy znaleźć materiały poświęcone internetowi, wyraz KPVGTPGV powinien zostać użyty jako podstawowe słowo kluczowe. 5. Jeśli jednak wpiszemy tylko ten jeden wyraz, wyszukiwćarka zwróci setki tysięcy stron (sprawdź sam!). Dodaj więc dodatkowe słowa, na przykłaćd frazę ŒMWTURQFUVCYQY[Œ (pamiętaj o cudzysłowach!) oraz słowo kluczowe QPNKPG. 6. Ponieważ interesują nas materiały dostępne online, wyłączymy z wyszukiwania książki — w tym celu wpisz znak minus (Ō), a bezpośrednio za nim umieść wyraz MUKæľMK. Znak minus użyty wraz ze słowem kluczowym pełni w wyszukiwarce Google funkcję operatora logicznego. Na końcu tego rozdziału znajdziesz szersze omówienie kwestii stosowania operatorów tego typu także w innych wyszu- kiwarkach. 7 9 Google 85 7. Kliknij przycisk Szukaj z Google. 8. Wyświetlona zostanie lista trafień. 9. Liczba trafień pojawia się na niebieskim pasku. 8 10. Przeglądnij znalezione pozycje. Jeśli opis którejś wyda się interesujący, kliknij łącze prowadzące do niej. 10 Jeśli rezultaty wyszukiwania będą zbyt skąpe, oznacza to, że szukałeś w złym miejscu lub za bardzo zawęziłeś zakres wyszukiwań. Być może zapytanie zo- stało sformułowane niepoprawnie — zdarza się często, że literówka psuje wszystko. Być może szukanego materiału po prostu nie ma w internecie, choć to naprawdę trudne do uwierzenia — lecz i takie sytuacje się zdarzają. Spróbuj w takim przypadku zmienić słowa kluczowe. Jeśli to także nie po- może, zmień wyszukiwarkę lub zastosuj multiwyszukiwarkę, sięgnij do kata- logów lub zasobów specjalistycznych. Możesz także popytać na grupach dys- kusyjnych. 11. Aby przeglądnąć kolejną stronę trafień, przewiń dokument, korzystając z paska przewijania. 12. Kliknij numer strony lub kliknij łącze Następna. 13. Jeśli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, kliknij łącze Szukaj w wynikach. 12 11 13 86 Google 14 15 16 14. Kłopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów najczęściej wynika ze zbyt ubogiej listy słów kluczowych. Dodaj w oknie, które się ukaże, jedno lub dwa dodatkowe słowa kluczowe. 15. Kliknij przycisk Szukaj w wynikach, a liczba rezultatów wyszukiwania powinna się zmniejszyć. 16. Przeglądnij ponownie swoje „znaleziska”. Wśród trafień znajdziesz stronę Piotra Różnickiego zawierającą bardzo wiele fachowych informacji o internecie (i nie tylko). Oto jej adres: http:// members.lycos.co.uk/roznicki/ info.htm. Zawiera ona mnóstwo artykułów, wykładów i innych cennych materiałów. Google 87 Odszukana za pomocą wyszukiwarki strona WWW nie musi być stroną główną witryny. Dobrze zaprojektowana witryna jest wyposażona w narzę- dzia nawigacji między swoimi stronami, w tym w łącze prowadzące do strony głównej. Łącze to nie zawsze rzuca się w oczy, przesuwaj więc myszą, aby wskaźnik zmienił się, przybierając postać łapki . Na niektórych witrynach do strony głównej prowadzi łącze tekstowe — o treści na przykład strona główna; na innych może to być logo firmy. Czasami można dostać się do strony głównej, usuwając z pola adresowego wszystkie dodatkowe informacje i pozostawiając tylko nazwę domeny. Bądź krytyczny w stosunku do tego, co znajdujesz w internecie. Książki i ar- tykuły publikowane w czasopismach są recenzowane — artykuły internetowe rzadko. Wiarygodność strony można także ocenić po jej sponsorach. Jeśli stronę firmuje Towarzystwo Wspierania Pieszego Wymarszu na Księżyc, za- chowaj ostrożność. Ważne są także łącza do innych stron — sprawdź, gdzie prowadzą. Aby właściwie ocenić wiarygodność strony, trzeba także nauczyć się rozróż- niać reklamę, promocję i właściwą treść. Jest to o tyle trudne, że coraz czę- ściej twórcy stron WWW szukają materialnego wsparcia sżponsorów. Nie daj się nabrać. Są w internecie strony, które powstały tylko dla żartu. Od- wiedź na przykład stronę http://georgewbush.com, a potem stronę http://gwbush.com — naprawdę tylko jedna z nich jest serio! 88 Wyszukiwanie plików — Archie Wyszukiwanie plików — Archie Wyszukiwanie plików Wyszukiwanie plików — Archie Archie Jeśli szukasz plików lub serwerów FTP, skorzystaj z systemću Archie. Archie jest systemem informacyjnym oferującym bardzo ważną usługę elektronićcznego wyszukiwania plików w internecie. Pozwala użytkownikowi przeglądać katalogić zawierające listy plików dostępnych w sieci. Po uzyskaniu lokalizacji poszukiwćanych plików użytkownik może, wykorzystując usługę FTP (File Transfer Protocol), sprowadzić je na swój komputer. System Archie pozwala przeglądać archiwa internetu globalnie, pozwala też na zawężenie obszaru poszukiwań do kontynentu, kraju lub regionu.ć Zaleca się ograniczanie obszaru w celu zmniejszenia liczby drogich połączeń międzynaroćdowych, a także skrócenia czasu poszukiwań. Istnieje wiele hostów z usługą Archie. Polski serwer Arcćhie jest dostępny pod adresem http://archie.icm.edu.pl/. Skorzystajmy z systemu Archie, aby znaleźć na przykładć Service Pack 1 dla systemu Windows XP. Aby odszukać plik, korzystając z systemu Archie: 1 2 3 4 1. Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://archie.icm.edu.pl/. 2. Wyświetlona zostanie strona WWW serwera Archie. 3. Wpisz w polu tekstowym Wyrażenie nazwę lub część nazwy szukanego pliku — w naszym przypadku wpiszemy xpsp1_pl_x86.exe (jest to nazwa pliku darmowego uaktualnienia dla polskiej wersji systemu Windows XP). 4. Kliknij przycisk Szukaj serwera FTP. Wyszukiwanie plików — Archie 89 5. Przeglądnij listę trafień. 6. Aby ściągnąć plik z archiwum ftp, kliknij nazwę pliku. 6 9 7. Wyświetlone zostanie okno Pobieranie pliku (lub okno innego programu obsługi pobierania plików). Kliknij w nim przycisk Zapisz. 8. Następnie w oknie Zapisywanie jako wskaż folder, w którym chcesz zapisać plik. 9. Kliknij przycisk Zapisz. 5 7 8 90 Wyszukiwanie plików — PLIKoskop PLIKoskop PLIKoskop to internetowa wyszukiwarka plików przechowywćanych na polskich serwerach FTP. Umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnycćh plików: sterowników, muzyki bądź filmów, i pobranie ich z pominięciem zatłoćczonych łączy międzynarodowych. Aby odszukać plik, korzystając z PLIKoskopu: 2 1 3 4 1. Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres JVVRYYYRNKMQUMQRRN. 2. Wyświetlona zostanie strona wyszukiwarki PLIKoskop. 3. Wpisz w polu tekstowym 9[TCľGPKG nazwę lub część nazwy szukanego pliku — w naszym przypadku wpiszemy ZRURARNAZGZG (jest to nazwa pliku darmowego uaktualnienia dla polskiej wersji systemu Windows XP). 4. Kliknij przycisk Szukaj. 5. Przeglądnij listę trafień. Tak jak poprzednio, aby ściągnąć plik, kliknij jego nazwę. 5 Wyszukiwanie plików — PLIKoskop Podsumowanie 91 Podsumowanie ♦ W internecie istnieją trzy podstawowe sposoby wyszukćiwania dokumentów i stron WWW: wyszukiwarki, multiwyszukiwarki i katalogći tematyczne. ♦ Wyszukiwarka Google pozwala wyszukiwać strony WWW, pliki ćgraficzne i artykuły w grupach dyskusyjnych. Udostępnia też bogaćte katalogi. ♦ Archie i PLIKoskop pozwalają wyszukiwać w internecie plićki.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Kurs
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: