Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 005377 20484146 na godz. na dobę w sumie
Internet. Kurs. Wydanie II - książka
Internet. Kurs. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0797-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet w ciągu zaledwie kilku lat stał się potężnym medium komunikacyjnym. Dzięki tej globalnej sieci można odnaleźć niemal każdą informację, skontaktować się ze znajomymi za pomocą poczty elektronicznej i komunikatorów oraz skorzystać z grup i forów dyskusyjnych. Internet jest miejscem, w którym dokonujemy zakupów, gramy w karty z partnerami z innego kontynentu czy też pokazujemy światu wykonane przez siebie zdjęcia. Umiejętność korzystania z jego zasobów staje się prawie równie niezbędna, jak umiejętność czytania i pisania.

Dzięki książce 'Internet. Kurs. Wydanie II' opanujesz tajniki sieci komputerowej oplatającej cały świat. Poznasz przeglądarki internetowe Internet Explorer 7 i Firefox i dowiesz się, jak wyszukiwać na stronach WWW interesujące Cię informacje za pomocą wyszukiwarki Google. Nauczysz się korzystać z poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych i komunikatorów internetowych. Przeczytasz o telefonii internetowej i programie Skype, a jeśli będziesz chciał stworzyć własną witrynę WWW, znajdziesz tu podstawowe informacje niezbędne do tego, aby ją zaprojektować.

Zostań użytkownikiem Internetu i przekonaj się,
jak wiele możesz zyskać dzięki temu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Internet. Kurs. Wydanie II Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0797-8 Format: B5, stron: 312 Internet w ci¹gu zaledwie kilku lat sta³ siê potê¿nym medium komunikacyjnym. Dziêki tej globalnej sieci mo¿na odnaleŸæ niemal ka¿d¹ informacjê, skontaktowaæ siê ze znajomymi za pomoc¹ poczty elektronicznej i komunikatorów oraz skorzystaæ z grup i forów dyskusyjnych. Internet jest miejscem, w którym dokonujemy zakupów, gramy w karty z partnerami z innego kontynentu czy te¿ pokazujemy œwiatu wykonane przez siebie zdjêcia. Umiejêtnoœæ korzystania z jego zasobów staje siê prawie równie niezbêdna, jak umiejêtnoœæ czytania i pisania. Dziêki ksi¹¿ce „Internet. Kurs. Wydanie II” opanujesz tajniki sieci komputerowej oplataj¹cej ca³y œwiat. Poznasz przegl¹darki internetowe Internet Explorer 7 i Firefox i dowiesz siê, jak wyszukiwaæ na stronach WWW interesuj¹ce Ciê informacje za pomoc¹ wyszukiwarki Google. Nauczysz siê korzystaæ z poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych i komunikatorów internetowych. Przeczytasz o telefonii internetowej i programie Skype, a jeœli bêdziesz chcia³ stworzyæ w³asn¹ witrynê WWW, znajdziesz tu podstawowe informacje niezbêdne do tego, aby j¹ zaprojektowaæ. (cid:129) Konfiguracja po³¹czenia sieciowego (cid:129) Ochrona przed wirusami (cid:129) Przegl¹darki internetowe Internet Explorer 7 i Firefox (cid:129) Wyszukiwanie informacji za pomoc¹ Google (cid:129) Wysy³anie i odbieranie poczty elektronicznej (cid:129) Korzystanie z grup dyskusyjnych (cid:129) Komunikatory Gadu-Gadu i Skype (cid:129) Podstawy tworzenia stron WWW Zostañ u¿ytkownikiem Internetu i przekonaj siê, jak wiele mo¿esz zyskaæ dziêki temu Spis treści Wstêp ......................................................................................................................................................5 Rozdzia³ 1. Internet. Podstawy ............................................................................................................................7 Co to jest internet? .................................................................................................................7 Co to jest WWW? ..................................................................................................................8 Jak komunikują się komputery w internecie? ...................................................................10 Sposoby dostępu do internetu ............................................................................................11 BHP w internecie ..................................................................................................................16 Windows Defender ..............................................................................................................22 Podsumowanie......................................................................................................................24 Rozdzia³ 2. Surfowanie po internecie ...........................................................................................................25 Podstawowe informacje o przeglądarkach ........................................................................25 Kurs obsługi przeglądarki ...................................................................................................27 Internet Explorer 7 ...............................................................................................................28 Mozilla Firefox ......................................................................................................................48 Podsumowanie......................................................................................................................78 Rozdzia³ 3. Jak szukaæ w internecie ...............................................................................................................79 Popularne wyszukiwarki .....................................................................................................79 Strategia wyszukiwania ........................................................................................................79 Zapytania złożone ................................................................................................................82 10 rad dla korzystających z wyszukiwarek ........................................................................83 Google ....................................................................................................................................85 Wyszukiwanie aktów prawnych .........................................................................................93 Podsumowanie......................................................................................................................98 Rozdzia³ 4. Poczta elektroniczna.....................................................................................................................99 Savoir vivre użytkownika poczty internetowej .................................................................99 Konto e-mail .......................................................................................................................100 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 3 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 3 2007-01-17 09:55:27 2007-01-17 09:55:27 4 Spis treści Struktura adresu e-mail .....................................................................................................101 Za kładanie bezpłatnego konta pocztowego i obsługa poczty przez WWW ..............101 Poczta systemu Windows ..................................................................................................123 Mozilla Th underbird ..........................................................................................................140 Spam .....................................................................................................................................155 Podsumowanie....................................................................................................................162 Rozdzia³ 5. Grupy dyskusyjne .......................................................................................................................163 Usenet .................................................................................................................................163 Grupy dyskusyjne w programie Poczta systemu Windows ..........................................169 Grupy dyskusyjne w programie Mozilla Th underbird ..................................................177 Buźki i akronimy ................................................................................................................184 Podsumowanie....................................................................................................................187 Rozdzia³ 6. Komunikatory internetowe ....................................................................................................189 Gadu-Gadu ..........................................................................................................................189 Czat ......................................................................................................................................205 Skype ....................................................................................................................................209 Podsumowanie....................................................................................................................219 Rozdzia³ 7. Tworzenie stron WWW ..............................................................................................................221 Znaczniki .............................................................................................................................221 Elementy dokumentu XHTML ........................................................................................223 Tytuł strony WWW ...........................................................................................................225 De klarowanie sposobu kodowania polskich znaków diakrytycznych ........................226 Wyświetlanie strony w przeglądarce ................................................................................231 Atrybuty tekstu ...................................................................................................................232 Wyrównywanie akapitu tekstu..........................................................................................233 Zmiana kroju pisma i rozmiaru czcionki ........................................................................238 Marginesy akapitu tekstu...................................................................................................240 Kompletna, prosta strona ..................................................................................................246 Odnośniki ............................................................................................................................248 Zakotwiczenia .....................................................................................................................253 Obrazy ..................................................................................................................................255 Tabele w XHTML ...............................................................................................................262 Podsumowanie....................................................................................................................269 Dodatek A Elementy jêzyka XHTML ..........................................................................................................273 Skorowidz ....................................................................................................................................................................299 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 4 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 4 2007-01-17 09:55:28 2007-01-17 09:55:28 ● ● ● ● ● ● ● Popularne wyszukiwarki Strategia wyszukiwania Zapytania z³o¿one 10 rad dla korzystaj¹cych z wyszukiwarek Google Wyszukiwanie aktów prawnych Podsumowanie 3 Jak szukaæ w internecie Popularne wyszukiwarki W internecie istnieje ponad 2500 wyszukiwarek. Jak się okazuje (źródło: http://www. brightplanet.com/), najwięcej angielskojęzycznych internautów (prawie 50 milionów) korzysta z Yahoo! (http://search.yahoo.com/). Na drugim miejscu uplasowała się wyszukiwarka Lycos (http://www.whowhere.lycos.com/), z której korzysta ponad 30 milionów użytkowników, na trzecim zaś Excite (http://search.excite.com/) (prawie 30 milionów). Na kolejnych miejscach znajdują się: About.com (http://about.com/), AltaVista (http://www.altavista.com/) i Looksmart (http://search.looksmart.com/). Popularność Google (http://www.google.pl/) — pozycja 9. — jest mniejsza, ale w wydaniu polskim układ listy popularnych wyszukiwarek na pewno wyglądałby inaczej. W Polsce niemal 80 użytkowników internetu korzysta właśnie z jej technologii. Obok Google na polskiej liście przebojów wyszukiwarkowych pewnie znalazłby się także Onet.pl Szukaj (http://www.szukaj.onet.pl) i Netsprint (http://www.netsprint.pl/serwis/), wyszukiwarka, do której dostęp masz między innymi z witryny Wirtualnej Polski. Strategia wyszukiwania Aby szukać efektywnie, najpierw musisz zadać sobie pytanie, czego szukasz. Innymi słowy, musisz zdefi niować strategię szukania: • Czego dotyczy Twój problem? • Jakie są kluczowe kwestie z nim związane? • Czy możesz je wyrazić innymi słowami? Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 79 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 79 2007-01-17 09:55:58 2007-01-17 09:55:58 80 Strategia wyszukiwania Odpowiadając na te pytania, zgromadzisz listę terminów, z którymi możesz zacząć swoje wyszukiwanie. Pamiętaj, że listę tę zawsze można rozbudowywać. Jeśli na liście znajdują się terminy, których nie rozumiesz, zawsze możesz skorzystać z encyklopedii lub słownika. Przy wyszukiwaniu komputer szuka odnośników, korzystając z podanych przez Ciebie terminów. Stosowane są tylko te terminy — dlatego jeśli szukasz stron o motoryzacji, pominie strony poświęcone np. modelom samochodów, a więc sporą część zasobów. W przypadku terminów w obcych językach istotną sprawą jest pisownia — oto na przykład wyraz behaviour w pisowni angielskiej, a tu behavior — w pisowni amerykańskiej. Po każdym etapie wyszukiwania powinieneś przejrzeć to, co znalazłeś, aby określić użyteczność i przydatność tych materiałów. Odwiedź strony tematyczne, aby sprawdzić, czy nie ma na nich użytecznych odnośników. Skorzystaj z multiwyszukiwarki i szukaj, jeśli to możliwe, całych fraz. Nie używaj jednak zbyt wielu słów. W ten sposób znajdziesz strony, które mogą prowadzić do kolejnych użytecznych stron lub same są w jakiś sposób przydatne. Zanotuj wszystkie alternatywne terminy, które mogą znaleźć zastosowanie w dalszych etapach wyszukiwania, a więc synonimy, skróty nazw itp. Tu także może być przydatna zwykła książka — na przykład Słownik języka polskiego. Dostosuj wyszukiwanie, korzystając z narzędzi wyszukiwarek. Spróbuj wyeliminować te terminy, które okazały się mało istotne. Jeśli potrzebna Ci pomoc, skorzystaj z tematycznych grup dyskusyjnych. W internecie istnieją trzy podstawowe narzędzia wyszukiwania dokumentów i stron WWW: • Wyszukiwarki — pozwalają wyszukiwać przy użyciu słów kluczowych, odnoszących się do wyszukiwanego zagadnienia. Jak działają? Program komputerowy — bot, pająk lub robot — nieustannie przeszukuje sieć, a informacje o swoich „znaleziskach” przesyła do centralnej bazy danych. Gdy wpisujesz termin w oknie wyszukiwarki, przeszukujesz w rzeczywistości bazę danych. Dzięki temu, że zasięgiem działania programu objęta jest cała sieć WWW, możesz znaleźć więcej informacji. Wiele wyszukiwarek stara się posortować znaleziony materiał pod kątem zgodności z Twoim zapytaniem. Wiele oferuje narzędzia pozwalające na lepsze sprecyzowanie zapytania (jest to tak zwane wyszukiwanie zaawansowane). Zazwyczaj odszukany materiał jest prezentowany w postaci łączy prowadzących do zasobów. Wyszukiwarki mają też swoje wady. Przede wszystkim zwracają zbyt wiele wyników. Różne wyszukiwarki mają dostęp do różnych stron, co sprawia, że konieczne jest korzystanie z dwóch lub więcej takich narzędzi. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 80 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 80 2007-01-17 09:55:58 2007-01-17 09:55:58 Strategia wyszukiwania 81 • Multiwyszukiwarki — to najnowsze narzędzia do wyszukiwania informacji w WWW. Ich istota polega na tym, że korzystając ze specjalnego oprogramowania, system „zatrudnia” jednocześnie kilka wyszukiwarek i przeszukuje kilka katalogów tematycznych, a następnie kompiluje rezultaty wyszukiwania lub prezentuje je według nazw indeksów. Multiwyszukiwarki różnią się od pozostałych narzędzi tym, że nie posiadają żadnej wewnętrznej bazy danych. Posługują się natomiast zasobami wyszukiwarek i katalogów tematycznych. Podstawową ich zaletą jest to, że nie musisz już sam uruchamiać kolejnego wyszukiwania przy użyciu innego narzędzia. Niektóre multiwyszukiwarki potrafi ą eliminować powtarzające się rekordy oraz strony WWW o podobnej tematyce i tych samych adresach — wówczas jako efekt pracy narzędzia prezentowana jest lista pojedynczych trafi eń, z której usunięte zostały powtórzenia. Multiwyszukiwarki, które tego nie potrafi ą, zwracają kilka list — po jednej dla każdej ze stosowanych wyszukiwarek — powtórzenia są wówczas nieuniknione. Podobnie jak wyszukiwarki, multiwyszukiwarki także zwracają ogrom materiału (można powiedzieć, że jest to nawet lawina). Ze względu na wykorzystanie różnych wyszukiwarek w procesie wyszukiwania, a więc i różnych kryteriów, multiwyszukiwarki nie nadają się do formułowania bardzo złożonych i specjalistycznych zapytań. Przykładowe multiwyszukiwarki to: MetaCrawler (http://www.metacrawler.com/), Dogpile (http://www.dogpile. com/) lub Search.com (http://www.search.com/). • Katalogi tematyczne — podobnie jak wyszukiwarki składają się z bazy danych oraz programu wyszukiwawczego. Różnica polega na sposobie gromadzenia informacji. Katalogi tematyczne są zarządzane przez zespoły ludzkie, decydujące o umieszczeniu określonych informacji w danej kategorii tematycznej. Bazy danych są więc tworzone głównie przez ludzi. Tym samym ich wielkość nie dorównuje bazom wyszukiwarek. Niektóre katalogi są ogólne i obejmują szeroki tematycznie zakres materiału, inne skupiają się na określonych zagadnieniach. Dzięki roli człowieka w procesie gromadzenia zasobów w katalogach rzadziej znajdziesz tu strony już nieistniejące, jednak z tego samego powodu zakres sieci objęty katalogiem jest mniejszy, a nowe strony trafi ają do niego później. Układ tematyczny katalogów sprzyja znajdowaniu rzeczowej informacji na określony temat. Przykładowe katalogi to hoga.pl (http://www.hoga.pl/) i Open Directory Project (http://www.dmoz.org/). Różnice pomiędzy poszczególnymi typami narzędzi, przede wszystkim między wyszukiwarką a usługami katalogowymi, powoli się zacierają. Wyszukiwarki rozwijają się, często ich działanie obejmuje katalogi tematyczne. Powstają także katalogi tematyczne skojarzone z wyszukiwarkami. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 81 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 81 2007-01-17 09:55:59 2007-01-17 09:55:59 82 Zapytania z³o¿one Zapytania z³o¿one Złożone zapytania tworzone są przy wykorzystaniu operatorów boolowskich. Choć brzmi to naukowo — i w rzeczywistości jest naukowe, bo operatory boolowskie to podstawa logiki — w odniesieniu do wyszukiwarek nie jest trudne. Operatory boolowskie służą do formułowania zapytań, które pozwalają precyzyjnie określić zakres wyszukiwania. Operatory te: AND, OR i NOT, wskazują relacje między terminami: • Operator AND służy do wybrania trafi eń, w których terminy występują jednocześnie. • NOT służy do wskazania takich trafi eń, które nie zawierają podanych terminów. • Operator OR można stosować, jeśli trafi enia mają zawierać wystąpienia dowolnego z dwóch terminów. Symboliczne przedstawienie działania operatorów boolowskich AND, OR i NOT Jeśli szukamy informacji o samolotach i lotnikach, użyjemy operatora AND. Zapytanie sformułowane powinno więc być w taki sposób: samolot AND lotnik. Jeśli szukamy informacji o samolotach lub lotnikach, użyjemy operatora OR: samolot OR lotnik. Aby ograniczyć wyszukiwanie do lotników, napiszemy lotnik NOT samolot. Roboty rozpoznają operatory boolowskie w trzech formach: • Gdy są podane w postaci pełnej — operatory AND, OR i NOT wpisywane są wielkimi literami. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 82 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 82 2007-01-17 09:55:59 2007-01-17 09:55:59 10 rad dla korzystaj¹cych z wyszukiwarek 83 • W postaci implikowanej — w tym przypadku znak plus (+) reprezentuje AND, znak minus (-) odpowiada operatowi NOT, a brak znaku jest odbierany jako operator OR. • W postaci menu, gdzie operatory są reprezentowane przez odpowiednie frazy. Możesz na przykład znaleźć na stronach takie oto menu: o „all of these words” lub „ze wszystkimi słowami” (AND) o „any of these words” lub „z którymkolwiek ze słów” (OR) o „must not contain” lub „bez słów” (NOT) 10 rad dla korzystaj¹cych z wyszukiwarek 1. Stosuj jako słowa kluczowe przede wszystkim rzeczowniki i uwzględniaj liczbę pojedynczą i mnogą. Unikaj słów bardzo popularnych. Przykład: planeta planety Dlaczego: Wyrażenia czasownikowe i przymiotnikowe mają zbyt zmienną postać, aby dawały szansę na efektywne wyszukiwanie. 2. Stosuj w zapytaniu 6 do 8 słów kluczowych. Przykład: planeta planety odkrycie kosmos wszechświat system słoneczny Dlaczego: Liczba trafi eń zostanie w ten sposób zredukowana. Mało słów kluczowych to ogromna liczba trafi eń, z których i tak nie będziesz miał sił skorzystać. 3. Korzystaj, o ile to możliwe (bo nie wszystkie wyszukiwarki na to pozwalają), ze znaków specjalnych, dzięki którym będziesz mógł znajdować wyrażenia w różnych formach, na przykład w liczbie pojedynczej i mnogiej. Przykład: planet* Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 83 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 83 2007-01-17 09:55:59 2007-01-17 09:55:59 84 10 rad dla korzystaj¹cych z wyszukiwarek Dlaczego: Znak * informuje wyszukiwarkę, że ma ona zastąpić go dowolnym znakiem, co rozszerza liczbę słów kluczowych. W tym przypadku zostaną zastosowane słowa kluczowe „planeta” i „planety”. 4. Stosuj synonimy z operatorem OR. Przykład: lotnik OR pilot Dlaczego: Operator OR rozszerzy zakres trafi eń. W pozostałych przypadkach operator ten nie jest potrzebny (patrz następny podrozdział). 5. Łącz słowa kluczowe z frazami. Przykład: planet* „system słoneczny” Dlaczego: Stosowanie fraz (podajemy je w cudzysłowach) powoduje, że zwracane są trafi enia zawierające DOKŁADNIE daną frazę. Tak więc frazy w połączeniu ze słowami kluczowymi znacznie zawężą zakres trafi eń. 6. W zapytaniu użyj 2 – 3 fraz lub wyrażeń. Przykład: „nowa planeta” „system słoneczny” odkrycie OR znalezienie Dlaczego: Zapytanie powinno być tak skonstruowane, aby uzyskać odpowiedź na pytania CO, GDZIE, KIEDY. Liczba zwracanych rezultatów wyszukiwania zostanie istotnie zredukowana — do tych najbardziej miarodajnych. 7. Rozdzielaj frazy zawarte w cudzysłowach nawiasami. Przykład: („nowa planeta”) („system słoneczny”) (odkrycie OR znalezienie) Dlaczego: Jest to prosty sposób, aby zapewnić analizowanie zapytania od lewej do prawej strony, bez względu na typ zastosowanej wyszukiwarki. 8. Zaczynaj od rzeczy najważniejszych. Najpierw umieszczaj w zapytaniu frazę opisują, CO jest szukane. Przykład: („nowa planeta”) (odkrycie OR znalezienie) („system słoneczny”) Dlaczego: Rośnie wówczas prawdopodobieństwo właściwych trafi eń, ponieważ strony są katalogowane w oparciu o umieszczone w ich metaznacznikach najważniejsze dla zawartości strony słowa kluczowe. 9. Łącz elementy zapytania operatorem AND. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 84 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 84 2007-01-17 09:56:00 2007-01-17 09:56:00 Google 85 Przykład: („nowa planeta”) AND (odkrycie OR znalezienie) AND („system słoneczny”) Dlaczego: AND skleja elementy zapytania w całość, dzięki czemu trafi enia będą dokładne. 10. Korzystaj z wyszukiwarek obsługujących operatory boolowskie w ich pełnej postaci. Dlaczego: Tylko w takich wyszukiwarkach masz pełną kontrolę nad sposobem wyszukiwania. Google Wyszukiwarka Google (http://www.google.pl) powstała w 1998 roku, a jej autorami są studenci Uniwersytetu Stanforda: Larry Page i Sergey Brin. Google nie tylko ułatwia dostęp do ponad 8 miliardów stron internetowych, ale także udostępnia wiele opcji, dzięki którym można znaleźć dokładnie to, czego się szuka. Prostota użycia wraz z efektywnością wyszukiwania stawiają obecnie Google na czele listy wyszukiwarek. Google ma wiele innych zalet — choćby taką, że zapisuje ostatnią kopię odwiedzanej strony, co pozwala odnaleźć stronę, nawet jeśli przestała już istnieć (łącze kopia w opisie trafi enia). Wyszukiwarki Google można użyć do obliczania wyrażeń matematycznych, można w niej uzyskać słownikowe defi nicje zebrane z różnych źródeł online, można wyszukiwać także pliki w formatach innych niż HTML, na przykład dokumenty PDF. Google pozwala też zaoszczędzić czas dzięki przyciskowi Szczęśliwy traf, który automatycznie przenosi Cię do pierwszej wyszukanej przez Google strony, z pominięciem wyświetlania wyników wyszukiwania. Google przyspiesza wyszukiwanie w przeglądarce Firefox. Google korzysta z własnej bazy danych — Google Directory, opierającej się na otwartym, a więc tworzonym także przez użytkowników projekcie Open Directory Project. Obsługuje operatory + i – oraz akceptuje podwójny cudzysłów jako oznaczenie frazy. Zresztą nawet jeśli nie zastosujesz cudzysłowów, Google założy domyślnie, że szukane przez Ciebie wyrazy są w niedalekiej od siebie odległości. Krótkie wyrazy (takie jak o, i, to itp.) są ignorowane w wyszukiwaniu, jeśli nie są chronione operatorem +. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 85 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 85 2007-01-17 09:56:00 2007-01-17 09:56:00 86 Google Wyszukiwanie proste Skorzystajmy z wyszukiwarki Google, aby znaleźć strony WWW poświęcone historii lotnictwa. Stosować tu będziemy przeglądarkę Internet Explorer 7, ale Firefox jest do niej bliźniaczo podobny. Aby wyszukaæ informacje za pomoc¹ wyszukiwarki Google: 1. Uruchom wyszukiwarkę Google — wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://www.google.pl/. 1 2 2. Naciśnij Enter lub kliknij przycisk Przejdź. W oknie przeglądarki pojawi się strona główna wyszukiwarki. 3. Wpisz w polu tekstowym słowa kluczowe. Ponieważ chcemy znaleźć materiały poświęcone historii lotnictwa, fraza historia lotnictwa powinna zostać użyta jako podstawowe słowo kluczowe. 4. Jeśli jednak wpiszemy tę frazę, wyszukiwarka zwróci tysiące stron (sprawdź sam!). Dodaj więc dodatkowe słowa, na przykład frazę wojna światowa (pamiętaj o cudzysłowach!). 3 5 4 6 5. Ponieważ interesują nas materiały dotyczące II wojny światowej, wyłączymy z wyszukiwania I wojnę światową — w tym celu wpisz znak minus (–), a bezpośrednio za nim umieść I. Znak minus użyty wraz ze słowem kluczowym pełni w wyszukiwarce Google funkcję operatora logicznego. 6. Kliknij przycisk Szukaj w Google. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 86 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 86 2007-01-17 09:56:00 2007-01-17 09:56:00 8 7 9 Google 87 7. Wyświetlona zostanie lista trafi eń. 8. Liczba trafi eń pojawia się na niebieskim pasku. 9. Przejrzyj znalezione pozycje. Jeśli opis którejś wyda Ci się interesujący, kliknij łącze prowadzące do niej. Jeśli rezultaty wyszukiwania będą zbyt skąpe, oznacza to, że szukałeś w złym miejscu lub za bardzo zawęziłeś zakres wyszukiwań. Być może zapytanie zostało sformułowane niepoprawnie — zdarza się często, że literówka psuje wszystko. Być może szukanego materiału po prostu nie ma w internecie. I choć trudno w to uwierzyć, i takie sytuacje się zdarzają. Spróbuj w takim przypadku zmienić słowa kluczowe. Jeśli to także nie po- może, zmień wyszukiwarkę lub zastosuj multiwyszukiwarkę, sięgnij do katalogów lub zasobów specjalistycznych. Możesz także popytać na grupach dyskusyjnych. 10 10. Możesz także kliknąć łącze prawym klawiszem myszy i wybrać w menu kontekstowym pozycję Otwórz w nowej karcie. 12 11 11. Strona otworzy się w nowej karcie tego samego okna przeglądarki. 12. Dzięki otwarciu strony w karcie lista trafi eń nadal jest dostępna i możesz się do niej przełączyć, klikając zakładkę karty. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 87 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 87 2007-01-17 09:56:00 2007-01-17 09:56:00 88 Google 14 13 15 13. Aby przejrzeć kolejną stronę trafi eń, przewiń dokument, korzystając z paska przewijania. 14. Kliknij numer strony lub kliknij łącze Następna. 15. Jeśli lista wyszukanych pozycji jest zbyt obszerna, kliknij łącze Szukaj w wynikach. 16. Kłopot z nadmiarem wyszukanych dokumentów najczęściej wynika ze zbyt ubogiej listy słów kluczowych. Dodaj w oknie, które się ukaże, jedno lub dwa dodatkowe słowa kluczowe. 16 17 17. Kliknij przycisk Szukaj w wynikach, a liczba rezultatów wyszukiwania powinna się zmniejszyć. Odszukana za pomocą wyszukiwarki strona WWW nie musi być stroną główną wi- tryny. Dobrze zaprojektowana witryna jest wyposażona w narzędzia nawigacji między swoimi stronami, w tym w łącze prowadzące do strony głównej. Łącze to nie zawsze rzuca się w oczy, przesuwaj więc myszą, aby wskaźnik zmienił się, przybierając postać . Na niektórych witrynach do strony głównej prowadzi łącze tekstowe — o tre- łapki ści na przykład strona główna; na innych może to być logo fi rmy. Czasami można do- stać się do strony głównej, usuwając z pola adresowego wszystkie dodatkowe informa- cje i pozostawiając tylko nazwę domeny. Bądź krytyczny w stosunku do tego, co znajdujesz w internecie. Książki i artykuły pub- likowane w czasopismach są poddane nadzorowi redakcyjnemu lub recenzowane — ar- tykuły internetowe rzadko. Wiarygodność strony można także ocenić po jej sponsorach. Jeśli stronę fi rmuje Towarzystwo Wspierania Pieszego Wymarszu na Księżyc, zachowaj ostrożność. Ważne są także łącza do innych stron — sprawdź, dokąd prowadzą. Aby właściwie ocenić wiarygodność strony, trzeba także nauczyć się rozróżniać reklamę, promocję i właściwą treść. Jest to o tyle trudne, że coraz częściej twórcy stron WWW szukają materialnego wsparcia sponsorów. Nie daj się nabrać. Są w internecie strony, które powstały tylko dla żartu. Odwiedź na przykład stronę http://georgewbush.com, a potem stronę http://gwbush.com — naprawdę tylko jedna z nich jest serio! Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 88 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 88 2007-01-17 09:56:01 2007-01-17 09:56:01 Google 89 Wyszukiwanie zaawansowane Znając podstawy wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki Google, warto spróbować wyszukiwania zaawansowanego. Jego liczne opcje umożliwią wprowadzanie precyzyjniejszych zapytań i uzyskiwanie przydatniejszych odpowiedzi. Wyszukiwanie zaawansowane bazuje na operatorach boolowskich, ale są tu one obecne w postaci menu. Aby przeprowadziæ wyszukiwanie zaawansowane: 1 1. Uruchom wyszukiwarkę Google i w jej oknie głównym kliknij łącze Wyszukiwanie zaawansowane. 2. Na stronie Google Zaawansowane szukanie podaj w polu ze wszystkimi słowami swoje słowa kluczowe. 3. W polu z wyrażeniem wpisz szukaną frazę. 4. W polu z którymkolwiek ze słów możesz wpisać słowa kluczowe, które mają być potraktowane jako wyrażenie z operatorem OR. 5. W polu bez słów umieść słowa kluczowe, których nie powinno być na interesujących Cię stronach. 2 6 11 3 4 5 7 8 9 10 6. Jeśli chcesz zmienić liczbę wyników publikowanych na stronie WWW, rozwiń listę znajdującą się obok przycisku Szukaj w Google i wybierz inną wartość. 7. Wybierz z listy znajdującej się w wierszu Języki język, w którym ma być szukany materiał. 8. W wierszu Format pliku możesz określić format szukanych plików — wybierając na przykład format PDF, DOC, XLS, PS, PPT, RTF lub format dowolny. 9. Lista, którą znajdziesz w wierszu Data, pozwala ograniczyć zakres szukania do stron zmodyfi kowanych na przykład w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub pół roku. 10. Lista w wierszu Sposób szukania umożliwia wskazanie miejsc strony WWW, w których szukane słowa mają występować. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 89 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 89 2007-01-17 09:56:01 2007-01-17 09:56:01 90 Google 12 11. Przejrzyj pozostałe ustawienia wyszukiwania, a gdy zapytanie będzie gotowe, kliknij przycisk Szukaj w Google. 12. Przejrzyj trafi enia, wyświetlając interesujące pozycje w kartach. Wyszukiwanie grafi ki Jeśli potrzebujesz w swoim opracowaniu elementu grafi cznego, Google pomoże Ci go znaleźć. Internet jest pełen obrazków w różnych formatach, animacji GIF, z których bardzo wiele jest udostępnianych szerokim rzeszom użytkowników. Aby wyszukaæ grafi kê: 1 2 3 4 5 1. Wyświetl w oknie przeglądarki wyszukiwarkę Google. 2. Kliknij łącze Grafi ka. 3. Wyświetlone zostanie okno Google Wyszukiwarka grafi ki. 4. Powiedzmy, że chcesz wyszukać walentynkowe obrazki w formacie GIF, aby przygotować niespodziankę dla ukochanej (lub ukochanego). Wpisz więc w polu tekstowym słowa kluczowe walentynki GIF. 5. Kliknij przycisk Szukaj obrazów. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 90 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 90 2007-01-17 09:56:02 2007-01-17 09:56:02 Google 91 6. Google wyświetli listę trafi eń w postaci miniatur obrazów. 7. Przejrzyj je, a jeśli chcesz wyświetlić jakiś obraz w większym formacie, kliknij go prawym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybierz pozycję Otwórz łącze w nowej karcie. 10 8 8. Nie zawsze łącze prowadzi do samego obrazu. Najczęściej wiedzie do dokumentu, w którym go użyto. 9. Odszukaj obraz w dokumencie. 10. Lub skorzystaj z pomocy Google i kliknij łącze Zobacz obraz w pełnych rozmiarach. 11. Obraz pojawi się w oknie przeglądarki. 12. Sprawdź na stronie źródłowej, czy obraz jest chroniony prawem autorskim. Jeśli nie, możesz go zapisać. Kliknij obraz prawym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Zapisz obraz jako. 6 7 9 11 12 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 91 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 91 2007-01-17 09:56:02 2007-01-17 09:56:02 92 Google Aby skorzystać z obrazu, nie musisz go zapisywać na dysku twardym. Kliknij obraz pra- wym klawiszem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Kopiuj. Obraz zosta- nie skopiowany do Schowka. Teraz możesz go wkleić w swoim dokumencie. Oczywiście obraz będzie dostępny w Schowku, dopóki nie zostanie zastąpiony inną zawartością. Zapisanie go pozwala więc na wykorzystanie pliku także później. 13. Wyświetlone zostanie okno Zapisywanie obrazu. 14. Wskaż w nim folder, w którym plik ma zostać umieszczony. Jeśli nie utworzyłeś specjalnego folderu na obrazy z internetu, możesz kliknąć przycisk Nowy folder, który znajduje się na pasku narzędzi okna Zapisywanie obrazu. Utworzony w ten sposób folder będzie miał domyślną nazwę Nowy folder. Nazwa ta będzie zazna- czona. Zastąp ją własną nazwą. 13 14 15 16 17 18 15. W polu Nazwa pliku możesz wpisać inną niż domyślna nazwę zapisywanego obrazu. 16. Sprawdź, czy w polu Zapisz jako typ wybrany jest właściwy format. 17. Kliknij przycisk Zapisz. Teraz możesz zapisany plik stosować w swoich dokumentach. 18. Aby z wyszukiwania grafi ki przełączyć się ponownie do trybu wyszukiwania w internecie, kliknij w oknie Wyszukiwarka grafi ki łącze Sieć. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 92 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 92 2007-01-17 09:56:03 2007-01-17 09:56:03 Wyszukiwanie aktów prawnych 93 Wyszukiwanie aktów prawnych Jeśli szukasz w internecie informacji prawnej, lepszym niż wyszukiwarka narzędziem będzie baza Internetowy System Aktów Prawnych. Zawiera ona opisy bibliografi czne aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw w latach 1919 – 2006 oraz Monitorze Polskim w latach 1946 – 2006. Baza jest aktualizowana i prowadzona przez Kancelarię Sejmu RP. Przy okazji przećwiczymy instalowanie programu Adobe Acrobat Reader, który umożliwi czytanie dokumentów PDF. Aby znaleźæ akt prawny: 1. Wpisz w polu adresowym przeglądarki adres http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index. html i naciśnij klawisz Enter. 2. Wyświetlona zostanie strona informacyjna bazy Internetowy System Aktów Prawnych. 1 2 4 3. Zapoznaj się z prezentowanymi informacjami. 4. Aby wyszukać dokument — na przykład określony Dziennik Ustaw, kliknij przycisk Wyszukiwanie. 3 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 93 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 93 2007-01-17 09:56:04 2007-01-17 09:56:04 94 Wyszukiwanie aktów prawnych 5. Z listy Wydawnictwo wybierz pozycję Dziennik Ustaw (znajdziesz tu także Monitor Polski). 6. W polu Rok podaj rok wydania aktu prawnego. 7. W polach Numer i Pozycja możesz podać szczegółowe dane, ale jeśli ich nie znasz, pozostaw te pola puste. 8. W polu Tytuł można podać słowa kluczowe lub słowo kluczowe zakończone gwiazdką, *, która jak pamiętasz, jest znakiem specjalnym w wyszukiwarkach, uwalniającym od kłopotu z odmianą wyrazu. 8 9 5 6 7 10 11 12 9. Słowa kluczowe można także wybrać z listy przewijanej. Będziemy szukać ustaw z 2006 roku, które dotyczą rynku nieruchomości. Wobec tego zaznacz pole wyboru Hasła. 10. Wybierz z listy odpowiednie słowo kluczowe — tu Nieruchomości. 11. Wskaż liczbę trafi eń wyświetlanych na stronie. 12. Kliknij przycisk Szukaj. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 94 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 94 2007-01-17 09:56:04 2007-01-17 09:56:04 14 13 15 16 Wyszukiwanie aktów prawnych 95 13. Wyświetlona zostanie lista znalezionych Dzienników Ustaw zawierających wskazane słowa kluczowe. 14. Jeśli jest ich zbyt wiele, kliknij przycisk powrót, aby dokładniej sformułować zapytanie. 15. Przejrzyj listę, korzystając z suwaka. 16. Interesujące Cię pozycje możesz otworzyć w nowej karcie — kliknij łącze prawym klawiszem myszy i wybierz Otwórz w nowej karcie. Aby jednak czytać dokumenty w formacie PDF — w takim właśnie formacie są Dzienniki Ustaw — musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Rader. Zajmiemy się tym teraz. 17. Jeśli nie zainstalowałeś na swoim komputerze programu Adobe Acrobat Rader, możesz go pobrać, korzystając z łącza w lewym panelu okna Internetowy System Aktów Prawnych. 18. Otworzy się okno serwisu Adobe Reader. 19. Kliknij przycisk Download Adobe Reader. 17 18 19 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 95 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 95 2007-01-17 09:56:04 2007-01-17 09:56:04 96 Wyszukiwanie aktów prawnych 20 21 22 25 23 24 26 20. Ponieważ Internet Explorer blokuje pobieranie plików, kliknij w obszarze paska informacji i wybierz w menu pozycję Pobierz plik. 21. Następnie kliknij Zapisz w oknie Pobieranie pliku. 22. W oknie Zapisywanie jako kliknij przycisk Zapisz. 23. Zaczekaj na skopiowanie pliku. 24. Kliknij w oknie Pobieranie ukończone przycisk Uruchom. 25. Uaktywni się kreator instalacji programu Acrobat Reader. 26. Po zakończeniu pierwszego etapu instalacji kliknij w oknie Otwieranie pliku przycisk Uruchom, aby przejść do drugiego etapu konfi gurowania programu. Wykonuj kolejne polecenia. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 96 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 96 2007-01-17 09:56:05 2007-01-17 09:56:05 Wyszukiwanie aktów prawnych 97 27. Po zakończeniu instalacji i konfi guracji kliknij przycisk Finish. Adobe Acrobat Reader jest już zainstalowany i dostępny. Możesz przeglądać pliki PDF. 28. Kliknij więc zakładkę karty, w której otworzyłeś interesujący Cię dokument. 29. Kliknij łącze do pliku PDF zawierającego treść wybranego Dziennika Ustaw. 30. Gdy teraz klikniesz łącze do pliku PDF, dokument automatycznie otworzy się w oknie programu Adobe Acrobat Reader. 27 28 29 30 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 97 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 97 2007-01-17 09:56:05 2007-01-17 09:56:05 98 Podsumowanie Podsumowanie 1. W internecie istnieją trzy podstawowe sposoby wyszukiwania dokumentów i stron WWW: wyszukiwarki, multiwyszukiwarki i katalogi tematyczne. 2. Wyszukiwarka Google pozwala wyszukiwać strony WWW, pliki grafi czne i artykuły w grupach dyskusyjnych. Udostępnia też bogate katalogi. 3. Zaawansowane wyszukiwanie w wyszukiwarce Google pozwala znaleźć dokumenty w różnych formatach i przy zastosowaniu złożonych zapytań. 4. Wyszukiwarka Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich jest dostępna pod adresem http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html. Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 98 Internet_Kurs_Wydanie-II.indd 98 2007-01-17 09:56:06 2007-01-17 09:56:06
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet. Kurs. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: