Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 007515 22992474 na godz. na dobę w sumie
Internet dla seniorów. Seria praktyk - książka
Internet dla seniorów. Seria praktyk - książka
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2064-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Odkryj możliwości Internetu i przyłącz się do globalnej społeczności!

Internet musi być czymś wyjątkowym, skoro tak wielu ludzi nie wyobraża sobie już bez niego życia. A Ty? Znasz już ogrom możliwości oferowanych przez globalną sieć? Wystarczy powiedzieć, że Internet pozwala chociażby na zdalną pracę, bezpłatne komunikowanie się z rodziną przebywającą na drugim końcu świata, szybkie pozyskiwanie potrzebnych informacji i spotykanie się bez wychodzenia z domu z tysiącami ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jeśli myślisz, że jest on przeznaczony tylko dla osób młodych, nie tylko się mylisz, ale i wiele tracisz! Osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia stanowią aktualnie najszybciej rozwijającą się grupę użytkowników komputera i Internetu! Dołącz do nich!

Książka 'Internet dla seniorów. Seria praktyk' szybko i bezboleśnie wprowadzi Cię w świat Internetu, pozwalając korzystać z bogactwa oferowanych w nim możliwości! Ten bogato ilustrowany i kolorowy podręcznik, napisany przejrzystym, pozbawionym żargonu językiem, zawiera -- krok po kroku -- opis wszystkich czynności, które musisz wykonać, aby zacząć efektywnie korzystać z Internetu. Dzięki niemu nauczysz się tworzyć konto poczty elektronicznej i zarządzać swoimi wiadomościami, wyszukiwać interesujące Cię strony WWW, porozumiewać się ze znajomymi za pomocą komunikatorów i korzystać z takich rozrywek, jak internetowy brydż czy szachy! Przekonaj się na własnej skórze, jak pasjonujący może być Internet!

Internet nie pyta o wiek! Korzystaj z pełni jego możliwości!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Internet dla seniorów. Seria praktyk Autor: Michael Price, Sue Price T³umaczenie: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 978-83-246-2064-7 Tytu³ orygina³u: Internet for Seniors in Easy Steps – Windows Vista Edition: For the Over 50 s (In Easy Steps) Format: 180x235, stron: 200 Odkryj mo¿liwoœci Internetu i przy³¹cz siê do globalnej spo³ecznoœci! • Jak zaplanowaæ i zarezerwowaæ wakacje przez Internet? • Jak za darmo rozmawiaæ przez telefon internetowy? • Jak wyszukiwaæ potrzebne informacje? Internet musi byæ czymœ wyj¹tkowym, skoro tak wielu ludzi nie wyobra¿a sobie ju¿ bez niego ¿ycia. A Ty? Znasz ju¿ ogrom mo¿liwoœci oferowanych przez globaln¹ sieæ? Wystarczy powiedzieæ, ¿e Internet pozwala chocia¿by na zdaln¹ pracê, bezp³atne komunikowanie siê z rodzin¹ przebywaj¹c¹ na drugim koñcu œwiata, szybkie pozyskiwanie potrzebnych informacji i spotykanie siê bez wychodzenia z domu z tysi¹cami ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jeœli myœlisz, ¿e jest on przeznaczony tylko dla osób m³odych, nie tylko siê mylisz, ale i wiele tracisz! Osoby powy¿ej piêædziesi¹tego roku ¿ycia stanowi¹ aktualnie najszybciej rozwijaj¹c¹ siê grupê u¿ytkowników komputera i Internetu! Do³¹cz do nich! Ksi¹¿ka „Internet dla seniorów. Seria praktyk” szybko i bezboleœnie wprowadzi Ciê w œwiat Internetu, pozwalaj¹c korzystaæ z bogactwa oferowanych w nim mo¿liwoœci! Ten bogato ilustrowany i kolorowy podrêcznik, napisany przejrzystym, pozbawionym ¿argonu jêzykiem, zawiera — krok po kroku — opis wszystkich czynnoœci, które musisz wykonaæ, aby zacz¹æ efektywnie korzystaæ z Internetu. Dziêki niemu nauczysz siê tworzyæ konto poczty elektronicznej i zarz¹dzaæ swoimi wiadomoœciami, wyszukiwaæ interesuj¹ce Ciê strony WWW, porozumiewaæ siê ze znajomymi za pomoc¹ komunikatorów i korzystaæ z takich rozrywek, jak internetowy bryd¿ czy szachy! Przekonaj siê na w³asnej skórze, jak pasjonuj¹cy mo¿e byæ Internet! • Rodzaje po³¹czeñ internetowych • Przegl¹darki internetowe • Konfiguracja po³¹czenia • Strony internetowe, odsy³acze i wyszukiwanie • Krzy¿ówki, szachy i bryd¿ • Biblioteka w Internecie • Artystyczne hobby w sieci — katalogi tematyczne • Planowanie podró¿y w sieci • Drzewo genealogiczne • Fotografia cyfrowa • Poczta elektroniczna • Publikowanie w Internecie — w³asna strona WWW • Bezpieczeñstwo w sieci • Katalogi stron — informacje dla seniorów Internet nie pyta o wiek! Korzystaj z pe³ni jego mo¿liwoœci! 1 2 3 Pierwsze kroki w sieci Internet Usługi internetowe Wymagania Komputer przystosowany do internetu Rodzaje połączeń internetowych Dostawcy usług internetowych Przeglądarki internetowe Aktualizacja do Internet Explorera 7 Konfiguracja połączenia Uruchamianie Internet Explorera Okno Internet Explorera Surfuj w internecie! Adres strony internetowej Otwieranie strony internetowej Odsyłacze Wykorzystywanie odsyłaczy Ułatwienia we wpisywaniu adresów Dodaj do ulubionych Wyszukiwanie Dodaj usługi wyszukiwania Wyszukiwanie szczegółowe Używanie kart Otwieranie nowej karty Zamykanie kart Zmiana strony startowej Puzzle i łamigłówki Rozwiązywanie krzyżówek Znajdowanie haseł z krzyżówek Znajdowanie anagramów Sprawdzanie wyrazów Krzyżówki w internecie Sudoku Zasady sudoku Łamigłówki Sieciowa encyklopedia Biblioteka w internecie Literatura w sieci Internetowe cytaty Spis treści 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 4 5 6 7 Szachy i brydż Partie szachowe Filmy szachowe Gra w szachy z komputerem Internetowe szachy Rejestracja na Kurniku Rozpocznij rozgrywkę Obejrzyj rozgrywki innych Strony brydżowe Podstawowe informacje Internetowa gra w brydża System BridgeBase Rejestracja w BridgeBase Online Rozgrywka Oglądanie rozgrywek brydżowych Rozrywka w internecie Telewizja internetowa Program telewizyjny Radio w internecie Internetowe audycje radiowe Odwiedź stronę Polskiego Radia Filmy — co, gdzie, kiedy? Teatr Narodowy w Warszawie Teatr Stary w Krakowie Instalacja programu Adobe Reader Posłuchaj muzyki klasycznej Artystyczne hobby Sieciowa galeria sztuki Katalogi tematyczne Malowanie akwarelami Nauka rysunku Origami Celtyckie plecionki Haftowanie Robótki na drutach Inne hobby Planowanie podróży Planowanie podróży Biura podróży Rezerwacja lotu Rezerwacja pokoju w hotelu Wynajem samochodu 47 48 49 50 52 53 54 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 69 70 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 85 86 88 90 91 93 94 95 96 98 100 8 9 10 Inne internetowe biura podróży Programy lojalnościowe Oferty last minute Rezerwacja lotu według danej ceny Przewodnik turysty Planowanie trasy Drukowanie planu podróży Poznaj swoje drzewo genealogiczne Wprowadzenie do genealogii Badanie drzewa genealogicznego Poradnik genealogiczny Wykresy genealogiczne Arkusze genealogiczne Ważne archiwa Badanie genealogiczne w internecie Krewniaki.pl Genealogia dynastyczna Genealogia i heraldyka Fotografia cyfrowa Internetowe porady dla fotografów Źródła inspiracji Udostępnianie zdjęć w sieci Wysyłanie zdjęć Przeglądanie albumów Udostępnianie albumów Oglądaj albumy znajomych Zamawianie odbitek Kopie zapasowe zdjęć Fotka na Fotce Fora fotograficzne Bądź w kontakcie Poczta elektroniczna Tworzenie konta poczty elektronicznej Okno skrzynki pocztowej Czytaj swoje e-maile Twórz i wysyłaj e-maile Zarządzaj pocztą elektroniczną Twórz i wykorzystuj foldery Opcje konta pocztowego Załączniki Odbieranie załączników Kartki okolicznościowe Komunikator internetowy 101 102 103 104 105 106 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118 119 120 121 122 124 125 126 127 128 129 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Rejestracja w programie Skype Dodawanie kontaktów Nawiązywanie połączeń 11 Publikuj w internecie 12 Tworzenie własnej strony internetowej Republika na Onet.pl Tworzenie strony WebKreator Oglądanie strony Modyfikowanie utworzonej strony Używanie WebMajstra Blogi Tworzenie bloga Wysyłanie wpisów na bloga Źródła RSS Wyświetlanie źródeł Bezpieczeństwo w internecie Bezpieczeństwo przeglądarki Filtr stron wyłudzających informacje Blokowanie okien pop-up Czyszczenie historii przeglądania Dodatki Udoskonalanie ustawień przeglądarki Windows Update Zapora sieciowa i złośliwe oprogramowanie Katalog stron WWW Informacje dla seniorów Komunikacja Fotografia cyfrowa Nauka Publikowanie w internecie Przydatne materiały Podróże Skorowidz 148 149 150 151 152 153 155 156 160 161 162 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 5 Rozrywka w internecie Internetowe audycje radiowe 66 Telewizja internetowa 68 Program telewizyjny 69 Radio w internecie 70 72 Odwiedź stronę Polskiego Radia 73 Filmy — co, gdzie, kiedy? 74 Teatr Narodowy w Warszawie 75 Teatr Stary w Krakowie 76 78 Posłuchaj muzyki klasycznej Instalacja programu Adobe Reader Możesz wykorzystywać internet jako radio lub odbiornik telewizyjny do odbierania zwykłych kanałów lub audycji internetowych. Sprawdź, jakie filmy wchodzą do kin i jaki repertuar oferują teatry w Twoim mieście. Możesz zrelaksować się przy dźwiękach muzyki klasycznej, nawet gdy nie masz ochoty na wyjście z domu. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R Wskazówka Dane wideo, które są do‑ stępne na żywo lub w archiwach na stronach internetowych, wymagają łączy od 28,8 Kbps (połączenie modemowe) aż do 2000 Kbps (łącza szerokopasmowe). Nie zapomnij Możesz oglądać audycje stacji internetowych z całego świata, nie tylko z Twojego kraju lub regionu. 6 6 Wskazówka Lista stacji zawiera łącze do strony, liczbę wyświe‑ tleń danej strony oraz ocenę wystawioną przez innych internautów. Telewizja internetowa W każdym kraju działa wiele ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych (np. w obrębie dzielnicy) stacji telewizyjnych. Internet pomoże Ci za- poznać się z nimi, a w niektórych przypadkach nawet oglądać udostęp- niane przez nie audycje telewizyjne. 1 Uruchom stronę, zawierającą spis internetowych stacji telewi- zyjnych, np. http://www.worldtv.pl. Zawiera ona listę aktualnie działających internetowych kanałów TV z Polski i ze świata. 2 Przesuń stronę w dół i na liście po lewej stronie kliknij odsyłacz Polska, aby zobaczyć listę wszystkich stacji polskojęzycznych. dokończenie... 3 Wybierz stację, aby odwiedzić jej witrynę i dowiedzieć się wię- cej na temat nadawanych przez nią programów. 4 Wybierz odsyłacz do konkretnego nagrania (mogą one wyglądać różnie na stronach różnych stacji). Nie zapomnij Po wybraniu konkretnej audycji przeglądarka powinna w razie potrzeby zainstalować odpowiedni odtwarzacz. Prawdopo‑ dobnie będzie konieczne włączenie okien pop-up, tymczasowo lub na stałe dla wybranej witryny (patrz s. 172). 6 7 5 Windows uruchomi stosowny odtwarzacz — np. Windows Media Player, Real Player lub Winamp — i rozpocznie odtwarzanie audycji, ewentualnie wyświetli odtwarzacz w ramach strony. Program telewizyjny Nawet jeśli chcesz oglądać telewizję w tradycyjny sposób (korzystając z telewizora połączonego z anteną satelitarną, siecią kablową lub zwy‑ kłą anteną), w internecie znajdziesz wiele informacji na temat telewi- zyjnej ramówki. 1 Wejdź na stronę www.teleman.pl, aby uzyskać informacje na temat programów stacji telewizyjnych oraz streszczeń konkretnych audycji. Wskazówka Strona Teleman.pl zawie‑ ra program telewizyjny 100 stacji telewizyjnych. Aby nie zgubić się w gąszczu informacji, możesz przeglądać go tylko pod kątem określonych rodzajów programów, np. filmów. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R 8 6 Nie zapomnij Program telewizyjny może być umieszczany w witrynach poświęco‑ nych konkretnym krajom lub regionom. Poszukaj w wyszukiwarkach takich haseł, jak Program telewi- zyjny, Program TV. 2 3 Na stronie głównej jest wyświetlany aktual- ny program TV dla większości popularnych stacji w Polsce. Przesuń stronę w dół, aby zapoznać się z nim. Jeśli nie możesz znaleźć danej stacji, przejrzyj listę stacji w ramce Wybór stacji TV. Po zaznaczeniu wybranych stacji kliknij przycisk Zapisz ustawienia. Jeśli chcesz przejrzeć program na inne dni (lub na późniejszą porę bieżącego dnia), wybierz odpowiedni dzień i godzinę z listy. Strona odświeży się sama. Radio w internecie Internet pomoże Ci w znalezieniu informacji o tradycyjnych stacjach radiowych. Podobnie jak w przypadku telewizji, przez internet możesz słuchać wielu audycji radiowych. 1 Wejdź na stronę http://www.fmonline.org. Nie zapomnij Podobnie, jak w przypad‑ ku telewizji internetowej (patrz s. 66), do wysłu‑ chania audycji radiowych będziesz potrzebować odpowiedniego programu — odtwarzacza. 2 Przejdź na zakładkę Stacje radiowe. Z listy wszystkie kraje, znaj- dującej się po lewej stronie, wybierz pozycję POLAND i kliknij przycisk pokaż. 6 9 Internetowe audycje radiowe Nie zapomnij Stacje radiowe są z reguły obsługiwane przez te same odtwarzacze, co w przypadku stacji tele‑ wizyjnych (patrz s. 66). Powyżej pokazano, jak wyświetlić wszystkie polskie stacje radiowe, znajdujące się w katalogu. Możesz teraz wybrać jedną ze stacji i odtwo- rzyć jej audycję. 1 Wybierz z listy jedną ze stacji. Aby ograniczyć liczbę znalezio- nych stacji, możesz określić dodatkowe warunki wyszukiwania, takie jak rodzaj używanego odtwarzacza czy gatunek muzyki. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R 0 7 2 3 Jeśli masz połączenie modemowe, warto skorzystać z listy pręd- kość, aby wyświetlić tylko te stacje, które nadają audycje z odpowiednią prędkością przesyłania. Po znalezieniu wybranej stacji kliknij odsyłacz z jej nazwą. dokończenie... 4 Zostaniesz przeniesiony na stronę zawierającą szczegóły na temat danej stacji — dostępne strumienie (określają one m.in. różne prędkości, z jakimi mogą być pobierane dane audio), adres strony internetowej stacji oraz stacje o podobnym profilu. 5 6 Kliknij jeden ze strumieni, aby uruchomić odtwarzacz i rozpo- cząć słuchanie audycji radiowej. 7 1 Możesz kliknąć ikonę odtwa‑ rzania (obrazek z trójkątem) na danej pozycji na liście stacji radiowych. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R Odwiedź stronę Polskiego Radia Wskazówka Strona Polskiego Radia zawiera wiele informacji, materiałów wideo oraz reportaży, niezwiązanych bezpośrednio i ściśle z samym radiem. Możesz odwiedzać strony konkretnych nadawców, takich jak TVN, TVP czy Polskie Radio, aby zapoznać się z oferowanymi przez nich audycjami. 1 Wejdź na stronę http://www.polskieradio.pl, aby zapoznać się ze stroną informacyjną Polskiego Radia. 2 7 Nie zapomnij Na stronie głównej można znaleźć wiele archiwal‑ nych audycji, dzięki czemu możesz posłuchać nagrań, które Ci umknęły. 2 3 Kliknij przycisk POSŁUCHAJ, znajdujący się na pasku na górze strony, aby przejść do wyboru stacji radiowej. Kliknij odsyłacz słuchaj obok wybranej stacji, aby uruchomić odtwarzanie audycji radiowej. Do odtworzenia może być koniecz- ne zainstalowanie dodatkowych aplikacji działających w przeglą- darce. Jeśli odtwarzanie nie powiedzie się, kliknij odsyłacz Link znajdujący się na dole okna odtwarzacza. Filmy — co, gdzie, kiedy? Jeśli jesteś kinomanem, internet nie zawiedzie także i Ciebie. Jedną ze stron poświęconych filmom jest Filmweb.pl. 1 Rozbudowany zbiór filmowych recenzji, zapowiedzi i aktualno- ści znajdziesz pod adresem www.filmweb.pl. 2 Kliknij przycisk zapowiedzi, aby wyświetlić informacje na temat premier filmowych w nadchodzących miesiącach. 7 3 3 Możesz skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie głównej, aby znaleźć informacje na temat ulubionego filmu lub aktora. Nie zapomnij Jak zwykle możesz kliknąć prawym przyciskiem my‑ szy łącze i wybrać opcję Otwórz w nowej karcie, zamiast otwierać nowe okno. Teatr Narodowy w Warszawie Jeśli scena teatralna jest dla Ciebie całym światem, odwiedź witryny ulubionych teatrów, aby dowiedzieć się, jakie sztuki są obecnie wysta- wiane. 1 Informacje na temat Teatru Narodowego można znaleźć na stro- nie www.narodowy.pl. Wskazówka Na podstronie Bilety poznasz aktualne ceny biletów, które z reguły różnią się w przypadku poszczególnych spektakli. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R 4 7 Nie zapomnij Możesz zamówić bilet przez internet, korzystając ze strony www.ebilet.pl. 2 3 Kliknij Repertuar, a następnie Kalendarium, aby wyświetlić kalendarz ze sztukami wysta‑ wianymi w ciągu najbliższych dni. Możesz skorzystać także z wyszukiwarki spektakli, aby znaleźć termin, w którym będzie grana dana sztuka. Teatr Stary w Krakowie Podczas pobytu w Krakowie warto wybrać się do jednego z tamtejszych teatrów. Informacje na temat krakowskiego Teatru Starego również można znaleźć w internecie. 1 Odwiedź witrynę http://www.stary-teatr.krakow.pl, która zawiera informacje m.in. na temat repertuaru i biletów. Wskazówka Informacje na temat cen biletów na poszczególne spektakle można uzyskać przez wybranie odpowied‑ niego elementu z rozwija‑ nej listy znajdującej się w prawej części strony. 2 Kliknij odsyłacz kalendarz, aby zapoznać się z repertuarem Teatru Starego. Podobnie jak w przypadku Teatru Narodowego, można dostosować zakres wyświetlanego repertuaru za pomocą wyszukiwarki. 7 5 3 Na podstronie bilety możesz zapoznać się z cenami biletów, pla‑ nami widowni oraz szczegółowymi informacjami, np. na temat karty stałego widza. Wskazówka Nie musisz pobierać innych programów firmy Adobe, takich jak Adobe Photo‑ shop Album. e i c e n r e t n i w a k w y r z o R 6 7 Instalacja programu Adobe Reader Program Adobe Reader, umożliwiający przeglądanie dokumentów w popularnym formacie PDF, można pobrać z witryny firmy Adobe. 1 2 3 Wejdź na stronę www.adobe.com i klik‑ nij przycisk Get ADOBE READER. Strona powinna automatycznie wykryć używany przez Ciebie system i przeglą‑ darkę. Kliknij przycisk Download now. Dalej postępuj zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami. Do zainstalowania aplikacji posłuży specjalny instalator firmy Adobe. Po zainstalowaniu programu Adobe Reader możesz odczytywać pliki PDF zlokalizowane na dysku twardym, a także pliki znajdujące się na stronach internetowych — będą one otwierane wewnątrz przeglądarki internetowej. dokończenie... 3 Do zainstalowania aplikacji posłuży specjalny instalator firmy Adobe. Po zainstalowaniu programu Adobe Reader możesz odczytywać pliki PDF zlokalizowane na dysku twardym, a także pliki znajdujące się na stronach internetowych — będą one otwierane wewnątrz przeglądarki internetowej. Uważaj Przed pobraniem progra‑ mu Adobe Reader musisz pozwolić na zainstalo‑ wanie programu Adobe Download Manager, który umożliwia pobiera‑ nie aplikacji firmy Adobe. Nie zapomnij Nie musisz restartować komputera po instalacji. Adobe Reader będzie działał natychmiast po jej zakończeniu. 7 7 e i c e n r e t n i w a k w y r z o R 8 7 Posłuchaj muzyki klasycznej Melomani z pewnością docenią liczne nagrania, jakie można znaleźć w internecie. 1 Wejdź na stronę www.classic.xpcmusic.pl. Znajdziesz tam wiele nagrań (w postaci plików wideo), których możesz słuchać bez opłat. Wskazówka Korzystając z przycisków na pomarańczowym pasku możesz wybrać poszcze‑ gólne rodzaje muzyki klasycznej — muzykę symfoniczną, organową, fortepianową, a także nagrania operowe. 2 Wybierz jedną z miniatur i kliknij ją albo przejdź do menu po lewej stronie i kliknij imię i nazwisko wybranego kompo‑ zytora, aby przejrzeć nagrania jego utworów. 3 Możesz skorzystać z wyszukiwarki, znajdującej się w prawym górnym rogu strony, aby znaleźć żądane nagranie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet dla seniorów. Seria praktyk
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: