Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00035 001078 24504652 na godz. na dobę w sumie
Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka - ebook/pdf
Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 680
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2689-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> historia i teoria prawa
Porównaj ceny (książka, ebook (-14%), audiobook).

Prawo interpelacji jest jednym ze środków kontroli administracji (władzy wykonawczej) przez władzę ustawodawczą. Stanowi ono w ten sposób istotny komponent równoważenia władz. A równowaga władz jest nieodzownym  elementem trójpodziału władzy.

Podstawę materialno-prawną interpelowania stanowił art. 14 ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 roku, zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz.U.R.P. Nr 73, poz. 497), podczas gdy formalne prawo interpelowania, a więc tryb realizacji prawa materialnego, określały regulaminy sejmowe. Art. 14 ustawy konstytucyjnej stanowił, że Sejm Śląski ma prawo interpelowania wojewody śląskiego i Śląskiej Rady Wojewódzkiej. Regulaminy sejmowe  z lat 1922, 1923, 1930 i 1936  określały procedurę interpelowania w jego trzech okresach: wnoszenia interpelacji;  załatwiania interpelacji przez organy interpelowane;  sejmowej oceny odpowiedzi, udzielonej przez interpelowanych.

Prawo interpelowania było prawem zespołowym, dlatego każdy z regulaminów określał minimalną liczbę podpisów interpelantów pod interpelacją:  7 (regulaminy z lat 1922, 1923); 5 (regulamin z 1930 roku); 3 (regulamin z 1936 roku).    

Konfrontacja praktyki z przepisami o interpelowaniu pokazuje, że nie zawsze formalne  prawo interpelowania  było w praktyce dotrzymywane.

Posłowie  czterech Sejmów Śląskich wnieśli w sumie 141 interpelacji. Największa aktywność interpelowania cechowała  dwa kluby partii robotniczych:  Polskiej Partii Socjalistycznej (potem Klubu Posłów Socjalistycznych)  i Narodowej Partii Robotniczej). Najmniejsza (3 interpelacje) -  sanacyjny Klub Narodowego Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy.

Z kilkunastu grup tematycznych wszystkich interpelacji, aż 45 interpelacji (31,9 %)  tworzyły interpelacje o charakterze socjalnym, stanowiąc wierne odbicie problemów społecznych Śląska: wzrastającego bezrobocia, lokautów, zwalniania pracowników, nieregularnego, czy spóźnionego wypłacania zasiłków, świętowania, świętówek, tj. pracy nie we wszystkie dni tygodnia, zawieszania płacenia rent, braku ubezpieczeń na wypadek bezrobocia itp.

Książka jest adresowana do teoretyków prawa, konstytucjonalistów, administratywistów, historyków ustroju Śląska, politologów i parlamentarzystów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:74)(cid:243)(cid:122)(cid:101)(cid:102)(cid:32)(cid:67)(cid:105)(cid:261)(cid:103)(cid:119)(cid:97) (cid:73)(cid:110)(cid:116)(cid:101)(cid:114)(cid:112)(cid:101)(cid:108)(cid:97)(cid:99)(cid:106)(cid:101)(cid:32)(cid:112)(cid:111)(cid:115)(cid:101)(cid:108)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:101) (cid:119)(cid:32)(cid:83)(cid:101)(cid:106)(cid:109)(cid:105)(cid:101)(cid:32)(cid:346)(cid:108)(cid:261)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:109) (cid:49)(cid:57)(cid:50)(cid:50)(cid:8211)(cid:49)(cid:57)(cid:51)(cid:57) (cid:82)(cid:101)(cid:103)(cid:117)(cid:108)(cid:97)(cid:99)(cid:106)(cid:97)(cid:32)(cid:112)(cid:114)(cid:97)(cid:119)(cid:110)(cid:97)(cid:32)(cid:105)(cid:32)(cid:112)(cid:114)(cid:97)(cid:107)(cid:116)(cid:121)(cid:107)(cid:97) (cid:74) (cid:243) (cid:122) (cid:101) (cid:102) (cid:32) (cid:105) (cid:67) (cid:261) (cid:103) (cid:119) (cid:97) (cid:73) (cid:110) (cid:49) (cid:57) (cid:50) (cid:50) (cid:8211) (cid:49) (cid:57) (cid:51) (cid:57) (cid:105) (cid:106) (cid:32) (cid:119) (cid:83) (cid:101) (cid:109) (cid:101) (cid:346) (cid:261) (cid:115) (cid:107) (cid:109) (cid:32) (cid:108) (cid:105) (cid:116) (cid:101) (cid:114) (cid:112) (cid:101) (cid:97) (cid:99) (cid:101) (cid:108) (cid:106) (cid:32) (cid:112) (cid:111) (cid:115) (cid:101) (cid:115) (cid:107) (cid:101) (cid:105) (cid:108) (cid:106) (cid:108) (cid:82) (cid:101) (cid:103) (cid:117) (cid:97) (cid:99) (cid:97) (cid:32) (cid:112) (cid:114) (cid:97) (cid:119) (cid:110) (cid:97) (cid:32) (cid:105) (cid:32) (cid:112) (cid:114) (cid:97) (cid:107) (cid:116) (cid:121) (cid:107) (cid:97) (cid:67)(cid:69)(cid:78)(cid:65)(cid:32)(cid:54)(cid:50)(cid:32)(cid:90)(cid:321)(cid:32) (cid:40)(cid:43)(cid:32)(cid:86)(cid:65)(cid:84)(cid:41) (cid:73)(cid:83)(cid:83)(cid:78)(cid:32)(cid:48)(cid:50)(cid:48)(cid:56)(cid:45)(cid:54)(cid:51)(cid:51)(cid:54) (cid:73)(cid:83)(cid:66)(cid:78)(cid:32)(cid:57)(cid:55)(cid:56)(cid:45)(cid:56)(cid:51)(cid:45)(cid:56)(cid:48)(cid:49)(cid:50)(cid:45)(cid:54)(cid:57)(cid:48)(cid:45)(cid:57) (cid:75)(cid:65)(cid:84)(cid:79)(cid:87)(cid:73)(cid:67)(cid:69)(cid:32)(cid:32)(cid:32)(cid:50)(cid:48)(cid:49)(cid:54) Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922—1939 Regulacja prawna i praktyka Pamiatke mojich Rodičov a Brata NR 3443 Józef Ciągwa Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922—1939 Regulacja prawna i praktyka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Tomasz Kruszewski Spis treści Wykaz skrótów Wstęp 1.  Interpelacje  poselskie  w  I  Sejmie  Śląskim  (10  października  1922— 23 stycznia 1929) 1.1. Regulacja prawna interpelacji poselskich w I Sejmie Śląskim (10 października 1922—23 stycznia 1929) 1.1.1. Formy prawne regulacji prawa interpelowania 1.1.2. Regulacja prawna interpelowania w projektach ustawy o autonomii województwa śląskiego 1.1.3. Regulacja prawna interpelowania w projekcie Komisji Konstytu- cyjnej i w ustawie konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 roku, zawie- rającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz.U.R.P. Nr 73, poz. 497) 1.1.4. Geneza art. 44 regulaminów obrad I Sejmu Śląskiego: tymczasowego (z 13 października 1922 roku) i stałego (z 31 stycznia 1923 roku) 1.1.5. Systematyka i analiza prawna art. 44 regulaminów obrad I Sejmu Śląskiego: tymczasowego (z 13 października 1922 roku) i stałego (z 31 stycznia 1923 roku) 1.1.5.1. Systematyka art. 44 regulaminów obrad I Sejmu Śląskiego 1.1.5.2. Analiza prawna art. 44 regulaminów I Sejmu Śląskiego 1.1.5.2.1. Regulacja prawna interpelowania w pierwszym 1.1.5.2.2. Regulacja prawna interpelowania w drugim okresie 1.1.5.2.3. Regulacja prawna interpelowania w trzecim okre- okresie sie 1.1.6. Regulacja prawna prawa interpelacji poselskich w projekcie ustawy o ustroju wewnętrznym województwa śląskiego z marca — kwietnia 1924 roku 1.2. Praktyka interpelowania w I Sejmie Śląskim (10 października 1922— 23 stycznia 1929) 1.2.1. Profil polityczny I Sejmu Śląskiego 9 11 17 17 17 18 20 21 31 31 35 38 41 43 46 48 48 6 Spis treści 1.2.2. Chronologiczny wykaz interpelacji wniesionych w I Sejmie Śląskim 1.2.3. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w I Sejmie Śląskim 1.2.3.1. Komentarz do tabeli 1 1.2.3.2. Odpowiedzi na interpelacje, których treść dotyczyła spraw 1.2.3.3. Odpowiedzi na interpelacje w sprawach administracji specjal- poza województwem śląskim nej (niezespolonej) 1.2.4. Analiza treści interpelacji wniesionych przez kluby I Sejmu Śląskiego 1.2.4.1. Interpelacje Klubu Chrześcijańskiej Demokracji 1.2.4.2. Interpelacje Klubu Narodowej Partii Robotniczej 1.2.4.3. Interpelacje Klubu Niemieckiego 1.2.4.4. Interpelacje Klubu Polskiej Partii Socjalistycznej 1.2.4.5. Interpelacje wspólne 2.  Interpelacje  poselskie  w  II  Sejmie  Śląskim  (27  maja  1930—25  września  1930) 2.1. Regulacja prawna interpelowania w II Sejmie Śląskim (27 maja 1930— 5 września 1930) 2.1.1. Geneza art. 24 i 25 regulaminu obrad z 17 czerwca 1930 roku 2.1.2. Systematyka i analiza prawna art. 24 i 25 regulaminu obrad z 17 czerwca 1930 roku 2.1.2.1. Systematyka art. 24 i 25 regulaminu obrad z 17 czerwca 1930 roku 2.1.2.2. Analiza prawna art. 24 i 25 regulaminu obrad z 17 czerwca 1930 roku 2.1.2.2.1. Regulacja prawna interpelowania w pierwszym okresie 2.1.2.2.2. Regulacja prawna interpelowania w drugim okresie 2.1.2.2.3. Regulacja prawna interpelowania w trzecim okresie 2.2. Praktyka interpelowania w II Sejmie Śląskim (27 maja 1930—25 września 1930) 2.2.1. Profil polityczny II Sejmu Śląskiego 2.2.2. Chronologiczny wykaz interpelacji wniesionych w II Sejmie Śląskim 2.2.3. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w II Sej- mie Śląskim 2.2.3.1. Uwagi porównawcze do tabeli 2. i tabeli 3. 2.2.4. Analiza treści interpelacji poselskich wniesionych przez kluby II Sejmu Śląskiego 2.2.4.1. Interpelacje Klubu Narodowego Chrześcijańskiego Zjednocze- nia Pracy 2.2.4.2. Interpelacje Klubu Niemieckiego 2.2.4.3. Interpelacje Klubu Posłów Socjalistycznych 2.2.4.4. Intepelacje Klubu Zespołu Posłów Chrześcijańskiej Demokra- cji i Narodowej Partii Robotniczej 55 298 307 310 310 318 319 321 324 325 328 331 331 333 341 341 343 343 348 352 356 356 357 393 401 406 407 408 409 410 Spis treści 3.  Interpelacje  poselskie  w  III  Sejmie  Śląskim  (9  grudnia  1930—26  marca  1935) 3.1 Regulacja prawna interpelowania w III Sejmie Śląskim 3.1.1. Regulacja prawna interpelowania w regulaminie obrad II Sejmu Ślą- 3.1.2. Regulacja prawna odpowiedzi na interpelacje w okólniku MSW nr OL. skiego z 17 czerwca 1930 roku 9673 z 23 listopada 1926 roku 3.1.3. Regulacja prawna interpelowania w projekcie ustawy o wewnętrznym ustroju województwa śląskiego z października 1932 roku 3.2. Praktyka interpelowania w III Sejmie Śląskim (9 grudnia 1930—26 marca 1935) 3.2.1. Profil polityczny III Sejmu Śląskiego 3.2.2. Chronologiczny wykaz interpelacji wniesionych w III Sejmie Śląskim 3.2.3. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w III Sej- mie Śląskim 3.2.4. Analiza treści interpelacji wniesionych przez kluby III Sejmu Śląskiego 3.2.4.1. Interpelacje Klubu Narodowego Chrześcijańskiego Zjednocze- 3.2.4.2. Interpelacje Klubu Zespołu Posłów Chrześcijańskiej Demo- kracji i Narodowej Partii Robotniczej 3.2.4.3. Interpelacje Klubu Niemieckiego 3.2.4.4. Interpelacje Klubu Posłów Socjalistycznych 3.2.4.5. Interpelacje Klubu Posłów Socjalistycznych i Klubu Niemiec- nia Pracy kiego 4.  Interpelacje  poselskie  w  IV  Sejmie  Śląskim  (24  września  1935—10  lipca  1939) 4.1. Regulacja prawna interpelowania w IV Sejmie Śląskim (24 września 1935— 10 lipca 1939) 4.1.1. Regulacja prawna interpelowania w znowelizowanych art. 24—25 regulaminu obrad z 17 czerwca 1930 roku 4.1.2. Geneza art. 84 regulaminu obrad IV Sejmu Śląskiego z 11 marca 1936 roku 4.1.3. Systematyka i analiza prawna art. 84 regulaminu obrad z 11 marca 1936 roku 4.1.3.1. Systematyka art. 84 regulaminu obrad z 11 marca 1936 roku 4.1.3.2. Analiza prawna art. 84 regulaminu obrad z 11 marca 1936 roku 4.2. Praktyka interpelowania w IV Sejmie Śląskim (24 września 1930—10 lipca 1939) 4.2.1. Profil polityczny IV Sejmu Śląskiego 4.2.2. Chronologiczny wykaz interpelacji wniesionych w IV Sejmie 4.2.3. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w IV Sej- 4.2.4. Analiza treści interpelacji wniesionych przez posłów w IV Sejmie Ślą- Śląskim mie Śląskim skim 7 413 413 413 414 417 420 420 424 528 535 535 535 538 538 540 543 543 543 547 549 549 550 559 559 561 565 566 8 5.  Zakończenie Spis treści 5.1. Regulacja prawna interpelowania 5.2. Praktyka interpelowania 5.2.1. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania 5.2.2. Aktywność interpelowania klubów (posłów) Sejmu Śląskiego 5.2.3. Tematyczny podział interpelacji wniesionych przez kluby (posłów) Sejmu Śląskiego treści Załączniki Bibliografia Wykaz tabel Indeks osobowy (Agnieszka M. Behrendt) Indeks nazw geograficznych (Agnieszka M. Behrendt) Indeks przedmiotowy (Agnieszka M. Behrendt) Summary Zusammenfassung 567 567 570 570 572 574 579 613 631 633 643 649 669 675 Wykaz skrótów AAN APK BBWR ChD ChZL DKVP DP Dr. Dz.P.P.P. DSAP Dz.Urz. MSk Dz.Urz. MSW d.u.p. Dz.U.Rz.Niem. Dz.U.R.P. Dz.U.Śl. GS. G.U.W.Śl. KChD KN KPP KPS Mon. Pol. ms. MSW MSk NChZP NPR NRL pos. — Archiwum Akt Nowych w Warszawie — Archiwum Państwowe w Katowicach — Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem — Chrześcijańska Demokracja — Chrześcijańskie Zjednoczenie Ludowe — Deutsche Katholische Volkspartei — Deutsche Partei — druk — Dziennik Praw Państwa Polskiego — Deutsche Sozialistische Arbeiterpartei — Dziennik Urzędowy Ministerstwa Skarbu — Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych — Dziennik Ustaw Państwa — Dziennik Ustaw Rzeszy Niemieckiej — Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — Dziennik Ustaw Śląskich — Gesetz Sammlung für die Preussichen Staaten — Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego — Klub Chrześcijańskiej Demokracji — Klub Niemiecki — Komunistyczna Partia Polski — Klub Posłów Socjalistycznych — Monitor Polski — maszynopis — Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — Ministerstwo Skarbu — Narodowe Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy — Narodowa Partia Robotnicza — Naczelna Rada Ludowa — posiedzenie 10 Powszechne prawo poz. PPS PRM PSChD PSL RGBl. S. spraw. sten. ŚPS ŚRW TRW UWŚl. ZP ZPChD -NPR ZŚK ZZP Wykaz skrótów — Powszechne prawo krajowe dla Państw Pruskich — pozycja — Polska Partia Socjalistyczna — Prezydium Rady Ministrów — Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji — Polskie Stronnictwo Ludowe — Reichsgesetzblatt — Seite — sprawozdanie stenograficzne — Śląska Partia Socjalistyczna — Śląska Rada Wojewódzka — Tymczasowa Rada Wojewódzka — Urząd Wojewódzki Śląski — Związek Pracy — Zespół Posłów Chrześcijańskiej Demokracji i Narodo- wej Partii Robotniczej — Związek Śląskich Katolików — Zjednoczenie Zawodowe Polskie Wstęp Prawo interpelacji stanowiło i stanowi w nowoczesnym państwie jedno z istotnych uprawnień posła lub grupy posłów, które wraz z ich innymi prawami i obowiązkami określają ich status prawny jako reprezentantów narodu. Przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego czy prawa administracyj- nego traktują psoselskie prawo interpelacji jako jeden ze skutecznych środków zewnętrznej kontroli administracji, będących w dyspozycji parlamentu. Prawo interpelacji jest zatem dla nich ważnym środkiem wpływu władzy ustawodaw- czej na władzę wykonawczą, stanowiąc wycinek modelowego układu równo- ważenia władz, zaproponowanego w świecie teorii przez Karola Ludwika Mon- teskiusza w jego znanej koncepcji separacji władz. Zatem interpelacje, jako jeden ze środków oddziaływania władzy ustawodawczej na władzę wykonaw- czą, są pośrednio jednym z komponentów rozwiniętego w XIX wieku w Austrii i w Niemczech pojęcia Rechtsstaat (państwo prawa; jogi állam; právny štát). Prawo interpelacji jest jednak instytucją na tyle autonomiczną, że znane było w państwach, odrzucających zasadę trójpodziału władzy, tj. w państwach o ustroju autorytarnym czy państwach o cechach dyktatury. Bywają też sytuacje odwrotne, tak jak w polskiej Ustawie Rządowej z dnia 3 maja 1791 roku, kiedy konstytucja dekretowała przyjęcie zasady podziału władzy, której nie towarzy- szyło jednak prawo Sejmu do interpelowania władzy wykonawczej. W nauce polskiego prawa konstytucyjnego — zarówno okresu międzywo- jennego, jak i czasów współczesnych — nie ma monografii poświęconej prawu interpelacji. O prawie tym traktowali więc krótko autorzy międzywojennych syntez prawa konstytucyjnego (Zygmunt Cybichowski, Władysław Leopold Jaworski, Wacław Komarnicki, Maciej Starzewski, Stanisław Starzyński i inni) czy komentarzy do regulaminów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre elementy teorii instytutu interpelacji zawierają prace autorów zagra- nicznych: Bohumila Baxy, Vilmosa Haendla, Juliusa Hatscheka, Kurta Perelsa, Ödöna Polnera, czy Hansa Ludwiga Roseggera. Praktyką interpelowania w sejmach okresu II Rzeczypospolitej zajmowali się: Andrzej Ajnenkiel, Andrzej Gwiżdż, Stanisław Włodarski i Leon Zieleniewski. 12 Wstęp Do teorii prawa interpelacji w Sejmie Śląskim nie sięgnął dotychczas nikt z badaczy, a w sporej już liczbie prac o autonomii Śląska, o Sejmie Śląskim czy o parcjalnych problemach autonomicznego województwa — praktyce inter- pelowania — w pracach Włodzimierza Dąbrowskiego, Edwarda Długajczyka, Andrzeja Drogonia, Stanisława Janickiego, Józefa Kokota, Marka Paździory, Henryka Rechowicza, Konstantego Wolnego czy Jana Walczaka — poświęcono jedynie drobne wzmianki. Szczegółową analizę regulacji prawnych interpelowania, a także praktykę interpelowania, przede wszystkim w I Sejmie Śląskim, zawarłem w kilkudzie- sięciu publikacjach, których wykaz odnajdzie Czytelnik w bibliografii. Najobszerniejszą część monografii stanowią teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje. Zarówno interpelacje, jak i odpowiedzi przedstawiono w postaci oryginalnej, tzn. zgodnie z prawidłami ówczesnej pisowni. Korekty tekstu pier- wotnego dokonano jedynie w przypadku pomyłek w zakresie dat aktów praw- nych, ich tytułów czy sygnatur oficjalnych zbiorów prawa. Teksty interpelacji i odpowiedzi na interpelacje zaopatrzone zostały w liczne przypisy, wyjaśniające treść przepisów prawa polskiego i obcego — obowiązującego w autonomicznym województwie śląskim. Teksty interpelacji obejmują: nagłówek interpelacji (tj. jej tytuł, autora i datę) oraz czteropunktowy kwestionariusz: 1. Nazwa interpelującego klubu. 2. Liczba podpisów pod interpelacją. 3. Personalia interpelantów. 4. Treść interpelacji. W kilkunastu przypadkach nie udało się odnaleźć oryginalnych tekstów interpelacji. Ich zasadniczą treść zrekonstruowano na podstawie krótkich uwag marszałka przyjmującego interpelację, zamieszczonych w sprawozdaniach ste- nograficznych z posiedzeń plenarnych Sejmu Śląskiego, czy publikacji interpe- lacji w organie prasowym stronnictwa, którego klub interpelację wnosił. W obu przypadkach interpelacje takie pozbawione są punktów 2 i 3 kwestionariusza, tzn. liczby posłów podpisanych pod interpelacją i ich personaliów. W sytuacji, kiedy nie udało się dotrzeć do odpowiedzi na interpelację, pod interpelacją zamieszczono uwagę: Odpowiedzi nie odnaleziono. Przepisy regulaminów obrad Sejmu Śląskiego o procedurze interpelowania pozwalają wyróżnić trzy — następujące po sobie w porządku chronologicznym — okresy postępowania interpelacyjnego: okres pierwszy1 — wnoszenie inter- 1 Przepisy regulaminów nie określały czynności poprzedzających nieco pierwszy okres interpelowania, tj. wniesienia interpelacji. Czynności te polegały na podjęciu — przez poszcze- gólne kluby — decyzji o wystąpieniu z interpelacją, i były podejmowane większością głosów w czasie posiedzeń klubowych. Wobec braku protokołów z takich posiedzeń — zachowały się jedynie Protokoły posiedzeń Klubu Chrześcijańskiego Zjednoczenia Ludowego (Chrześcijańskiej Demokracji) — niewiele możemy powiedzieć o tej najwcześniejszej czynności. Z lektury posie- Wstęp 13 pelacji; okres drugi — załatwianie interpelacji przez organ interpelowany; okres trzeci — dyskusję plenarną nad interpelacją i odpowiedzią, jako podstawę sfor- mułowania przez Sejm pozytywnej czy negatywnej oceny odpowiedzi, jakiej udzielił interpelowany. Przedłożone teksty, odnoszące się do trzech okresów, będą naśladować tę logiczną i chronologiczną triadę. Dlatego okres pierwszy zawierać będzie oryginalne wydanie interpelacji, wniesionej przez interpelantów do laski marszałkowskiej. Każda interpelacja oznaczona będzie — w chronologicznym porządku — właściwą cyfrą arabską; okres drugi, pokazujący finalny wyraz (w postaci odpowiedzi na interpelację) załatwiania interpelacji przez organ interpelowany, oznaczony będzie cyfrą arab- ską z dodaną literą „a”; okres trzeci (plenarna dyskusja nad interpelacją i odpo- wiedzią, podjęcie przez Sejm stosownej uchwały, oceniającej jakość odpowie- dzi) oznaczony będzie cyfrą arabską z dodaną literą „b”. Tytuł książki zakłada konfrontację przepisów, regulujących prawo interpe- lowania, z praktyką jego stosowania. Treścią monografii będzie więc dwuposta- ciowe ujęcie jednego z istotnych uprawnień posłów Sejmu Śląskiego, tj. jego postać statyczna i dynamiczna, a więc regulacja prawna i praktyka. Takie zało- żenie determinuje systematykę książki. Zgodnie z nią każdy z czterech rozdzia- łów, prezentujących interpelowanie w Sejmie Śląskim czterech kadencji, będzie najpierw zawierał przedstawienie regulacji prawnej tej ważnej instytucji prawa parlamentarnego, a następnie jej praktyczne stosowanie. Rozpoczynająca każdy rozdział Regulacja prawna obejmować będzie dwa zagadnienia, tj. genezę przepisów o interpelowaniu oraz ich systematykę i szcze- gółową analizę. Druga część każdego z czterech rozdziałów książki obejmie cztery punkty. W punkcie pierwszym omówiony zostanie profil polityczny każ- dego Sejmu, w drugim przedstawione zostaną wniesione w czasie jego kaden- cji — w chronologicznym porządku — interpelacje; w trzecim — przepisy prawa o interpelowaniu w konfrontacji z praktyką ich stosowania. Ostatni, czwarty punkt zawierać będzie analizę treści interpelacji wnoszonych w danej kadencji przez posłów czterech klubów poselskich (w IV Sejmie Śląskim przez posłów). Podsumowanie i wnioski dotyczące zarówno regulacji prawnej interpelowa- nia, jak i praktyki jej stosowania sformułuję w zakończeniu. Praca powstała przede wszystkim na podstawie analizy szerokiej bazy źródeł: archiwalnych, normatywnych, źródeł wydanych drukiem i źródeł prasowych. dzeń Konwentu Seniorów, decydującego m.in. o porządku posiedzeń plenarnych Sejmu, wynika, że przewodniczący klubów, uczestniczący w posiedzeniach Kontu Seniorów, przedstawiali Kon- wentowi decyzje klubów, zamierzających wnieść interpelacje. Uchwały Konwentu, akceptują- cego wnioski przewodniczących klubów, decydowały w ten sposób o postawieniu interpelacji na porządku dziennym posiedzenia plenarnego. Biblioteka Śląska w Katowicach, sygn. R. 938/III; APK, Sejm Śląski 1107; Sejm Śląski 736, 966. 14 Wstęp Podstawowe znaczenie dla przedstawienia całego, obejmującego trzy okresy, procesu interpelowania miało pięć zespołów Archiwum Państwowego w Kato- wicach, tj. Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku, Sejm Śląski, Tymcza- sowa Rada Wojewódzka, Śląska Rada Wojewódzka i Śląski Urząd Wojewódzki. O ile teksty interpelacji poselskich zachowane zostały niemal w całości, to braki w zakresie odpowiedzi na interpelacje są bardzo znaczne. Teksty brakują- cych interpelacji starano się uzupełniać wynikami kwerendy organów prasowych poszczególnych stronnictw politycznych. Nierzadko bowiem organy te, relacjo- nując treść posiedzeń Sejmu Śląskiego, przedrukowywały prawie in extenso interpelacje, wniesione przez własnych posłów. W jednostkach archiwalnych, dokumentujących treść posiedzeń plenarnych Sejmu Śląskiego, są, ale nie zawsze, teksty interpelacji, choć zgodnie z regu- laminami obrad Sejmu powinny się tam znajdować, jako załączniki do komu- nikatów marszałka. Czasem brakujące interpelacje można odnaleźć w teczkach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co jest związane z drugim okresem interpelo- wania, tj. załatwiani em interpelacji i udzielaniem na nią odpowiedzi. W teczce z posiedzenia, na które wniesiono interpelację, są dwa źródła, potwierdzające wpłynięcie interpelacji: protokół posiedzenia plenarnego oraz sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia plenum. Protokoły z posiedzenia są — z natury rzeczy — niezwykle lakoniczne. Nieco bogatsze w treści są, koń- czące dane posiedzenie, komunikaty marszałka. I one jednak ograniczają się do przekazania Sejmowi przez marszałka podstawowych informacji, a więc okreś- lenia, jaki klub wystąpił z interpelacją i w jakiej sprawie. Niezwykle rzadko marszałek przedstawiał Izbie swego rodzaju krótkie streszczenie interpelacji. I wreszcie na samym końcu komunikatu informował Sejm: Interpelację prze‑ każę Panu Wojewodzie do łaskawego dalszego urzędowania zgodnie z regulami‑ nem sejmowym. Te, zazwyczaj zwięzłe, informacje zawarte są w drukowanych sprawozdaniach stenograficznych z danego posiedzenia plenarnego Sejmu Ślą- skiego, niekiedy zaś w maszynopisie sprawozdania, będącego przetworzeniem tekstu stenotypii, a zarazem tekstem wyjściowym dla sprawozdania stenograficz- nego w formie drukowanej. Zarówno protokoły z posiedzeń plenarnych, jak i sprawozdania stenogra- ficzne z takich posiedzeń nie ujawniają jednak całej prawdy o interpelacjach. Konfrontacja tych dwóch źródeł prawa parlamentarnego z innymi źródłami, zwłaszcza z teczkami zespołu: Urząd Wojewódzki Śląski pokazuje, że kilkana- ście faktycznie wniesionych interpelacji nie zostało odnotowanych ani w pro- tokołach, ani w sprawozdaniach z posiedzeń plenarnych Sejmu Śląskiego. Dodatkowym źródłem, pozwalającym określić dokładnie liczbę faktycznie wnie- sionych interpelacji, są dzienniki poczty wychodzącej z i wpływającej do kance- larii Sejmu Śląskiego. Z archiwaliów ogólnopolskich nieodzowne okazały się materiały trzech zespołów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, tj. akta grupowe Prezydium Wstęp 15 Rady Ministrów; protokoły posiedzeń Rady Ministrów; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Do źródeł archiwalnych dokumentujących prace Sejmu, jego klubów, komisji i posłów, realizujących prawo interpelowania, należą też druki sejmowe, zbiory wniosków i rezolucji, protokoły Konwentu Seniorów, sprawozdania stenogra- ficzne z posiedzeń plenarnych Sejmu Śląskiego czy korespondencja wojewodów z Prezydium Rady Ministrów bądź z ministrem spraw wewnętrznych. W ramach źródeł normatywnych wykorzystano przepisy prawne zamiesz- czone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; w Dzienniku Ustaw Ślą- skich; w Gazecie Urzędowej Województwa Śląskiego; w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Skarbu; w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrz- nych i w Monitorze Polskim, a także przepisy drukowane poza oficjalnymi orga- nami publikacji prawa. Sięgnąłem również do ustawodawstwa ogólnoniemieckiego i ogólnoaustriac- kiego, nadto do ustawodawstwa pruskiego, natomiast w odniesieniu do Austrii — do ustawodawstwa Sejmu Krajowego Kraju Koronnego Śląsk w Opawie, dlatego że art. 2 ustawy konstytucyjnej z 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny województwa śląskiego (Dz.U.R.P. Nr 73, poz. 497), stanowiący generalną normę recepcyjną, postanawiał, co następuje: „Dotychczasowe prawa i rozporządzenia, obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego statutu w granicach Śląska, pozostają w mocy nadal, o ile nie zostaną zmienione zgod- nie z przepisami tego statutu”. Obszerny wykaz tych ustaw, zawarty w Wykazie źródeł, pokazuje gęstą mate- rię przepisów regulujących bezpośrednio lub pośrednio ustrój autonomicznego województwa, względnie te, na które powoływali się interpelanci, oraz, udziela- jący odpowiedzi, interpelowani. W zakresie źródeł prasowych wykorzystano publikacje z głównych organów prasowych stronnictw politycznych Śląska, tj.: „Gazety Robotniczej”, „Górno- ślązaka”, „Kattowitzer Zeitung”, „Polaka”, „Polonii”, „Polski Zachodniej”. Wymienione w wykazie literatury bardzo liczne opracowania, które nie doty- czą bezpośrednio problemów, sformułowanych w tytule monografii, mają cha- rakter pomocniczy i uzupełniający. Wykaz tabel Tabela 1. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w I Sejmie Śląskim (od 10 października 1922 do 23 stycznia 1929) Tabela 2. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w II Sejmie Śląskim (od 27 maja 1930 do 13 czerwca 1930) Tabela 3. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w II Sejmie Śląskim (od 17 czerwca 1930 do 17 września 1930) Tabela 4. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w III Sejmie Śląskim (od 9 grudnia 1930 do 26 marca 1935) Tabela 5. Regulacja prawna interpelowania a praktyka interpelowania w IV Sejmie Śląskim (od 24 września 1935 do 10 lipca 1939) Tabela 6. Aktywność interpelowania klubów (posłów) Sejmu Śląskiego Tabela 7. Tematyczny podział treści interpelacji wniesionych przez kluby (posłów) Sejmu Śląskiego Indeks osobowy Adamczyk Jan 264 Admczyk Tomasz 625 Adamek Józef 56, 59, 62, 63, 64, 71, 112, 325, 356, 364, 372, 379, 383, 386, 388, 389, 390, 392 Ajnenkiel Andrzej 11, 623 Anioł 371 Asztalos László 625 Badura Baildon John 145, 146, 302, 320, 582 Bajorek Franciszek 559 Ballestrem 525 Balzer Antoni 358 Bałdyk Bonifacy 434, 523, 560 Barciak Antoni 146, 625, 626, 628, 629 Bardach Juliusz 624 Basiński Franciszek 182 Bauer 385, 386 Baxa Bohumil 11, 193, 444, 623 Behrendt Agnieszka M. 8, 642, 648, Beier Jerzy 174 Benisz 269 Berger Józef 559 Bianchi Leonard 128, 626 Biela Teofil 471, 472, 473, 530, 540, Bielak Michał 192 Bijas 253 Bilski Mieczysław 190, 194, 204, 205, 667 541 312 Biniszkiewicz Józef 24, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 56, 59, 62, 68, 70, 102, 112, 115, 125, 136, 137, 144, 191, 214, 220, 223, 233, 237, 259, 262, 279, 281, 288, 292, 311, 326, 627 Błaszczyk Wojciech 237, 238, 305, 327 Bogacz D. 192, 524, 625 Boja Tadeusz 67 Boreniok Henryk 215 Borys Klemens 49, 50, 51, 52, 56, 59, 62, 63, 71, 78, 80, 93, 102, 115, 122, 125, 164, 188, 214, 233, 245 Bóbr 240, 241, 466, 468, 470 Brandt 256, 258, 259 Breliński Stanisław 426, 436, 439, 448, 453, 474, 482, 486, 513, 516 Broncel Paweł 426, 432, 433, 434, 436, 439, 441, 448, 453, 474, 478, 479, 480, 481, 482, 507, 513, 516 Brożek Krzysztof 623 Brożek Wilhelm 204, 206, 207 Bruhns Julian 379 Brzeskot Jan 426, 439, 448, 474, 482, 507, 516 Brzóska 523 Brzuska Eugeniusz 52, 53, 57, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 76, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 99, 108, 110, 113, 132, 134, 135, 138, 142, 144, 145, 188, 191, 283, 289, 319, 328, 329, 421 634 Indeks osobowy Buchwald Karl 48, 50, 52, 54, 62, 78, 102, 112, 122, 123, 125, 136, 164, 259, 279, 281, 282, 288, 326 Buchwald Kurt 50 Buszka Alojzy 392 Buzek Józef 18, 19, 20, 21, 29, 30 Car Stanisław 339 Caspari Emil Edmund 84, 85, 86, 92, 103, 213, 216, 272, 364, 372, 379, 383, 386, 388, 389, 390, 329 Chmiel 250, 251 Chmielewski Czesław 421, 439, 441, 453, 460, 486, 507 Chorubski 361, 363 Ciągwa Józef 19, 20, 51, 65, 85, 192, 193, 275, 336, 339, 409, 413, 414, 416, 446, 481, 500, 524, 547, 623, 624, 625 Cieślar Paweł 248 Csizmadia Andor 626 Cybichowski Zygmunt 11, 626 Cywiński Bohdan 626 Czajor Antoni 52, 54, 56, 59, 62, 63, 70, 71, 80, 102, 112, 115, 122, 125, 136, 164, 188, 220, 223, 233, 237, 245, 259, 262, 279, 281, 288, 292 Czakon Rudolf 82 Czapiński Władysław 626 Czapla 269 Czech 251 Czerbak Adam 164, 165, 166, 167, 303, 326 Czmok 135 Ćwierdzińska Stanisława 152, 153 Ćwik Władysław 275, 624 d’Hondte Victor 22, 24, 40, 156, 329 Danecki 71, 370 Dańczyk Cyprian 251, 252, 253 Dańczyk Franciszek 253 Dawid Jan 174 Dąbrowski Włodzimierz 12, 69, 360, 361, 362, 407, 505, 547, 560, 614, 625, 626 Długajczyk Edward 12, 24, 50, 55, 338, 407, 622, 626 Dobija Antoni 214 Dobosz 279, 306, 327 Doleżyk Karol 456, 457, 458, 459, 530, 540 Domagała Józef 471, 472, 473 Donnersmark 76, 77 Drążek -Drawicz 415 Dreyza Józef 421 Drogoń Andrzej 12, 201, 625, 626 Drozdek 371 Drozdowski 254 Druszkowski Stanisław 626 Dudek Andreas 376, 377, 384, 408, 409 Dusy (Duszy) Paweł 174, 176 Duszyński Wiktor 385 Dworzański Marian 392, 435, 630 Dziadosz W. 486 Dziadzio Andrzej 199, 250, 626 Dziuk 135, 219 Einhorn (Kuś) Anna 73 Falęcki Tomasz 626 Faran Jan 82 Feliks 527 Fesser Franciszek 560 Ficek Gertruda 174, 176 Ficek — mąż Gertrudy 174 Fiedorczyk Piotr 625 Filipiak 527 Flick Fryderyk 525 Fojkis Walenty 54, 61, 65, 76, 91, 99, 100, 130, 132, 173, 174, 175, 188, 226, 239, 320 Folek Franciszek 65, 66, 299, 319 Frank Richard 376, 384, 424, 456, 463, 465, 471, 518 Frendl Agenor 65, 311, 447 Friedlaender Emmanuel (ojciec) 525 Friedlaender Fritz (syn) 525 Indeks osobowy 635 Fuchs Karl 83, 103, 170, 194, 251 Franciszek 453, 460, 482, 513, 516 Gajdas Emil 361, 560 Galos A. 559, 628 Gałuszka 516 Gandor Karol 416, 625 Ganszczyk 174, 176 (Gańszczyk) Garus 279, 306, 327 Gasch 135 Gawron Marcin 174 Geisenheimer Paweł 525 Giebel Stefan 358, 370 Giesche Georg von 145, 146, 302, 320, 450 Gigilewicz Edward 202, 629 Ginsel (Ginzel) Teodor 260, 261 Glomb Józef 519 Glücksmann Zygmunt 363, 364, 365, 372, 379, 383, 386, 388, 389, 390, 392, 420, 424, 432, 434, 450, 463, 465, 471, 479, 480, 497, 503, 505, 560 Goldmann Wilhelm 24, 40, 78, 83, 103, 107, 133, 170, 194, 198, 272, 315, 376 Golnik 148 Grabiec Jan 523 Grabowski 71, 73 Grajek Michał 52, 54, 63, 69, 70, 74, 78, 79, 93, 96, 97, 119, 144, 156, 167, 177, 182, 186, 188, 191, 198, 208, 210, 216, 217, 223, 255, 257, 266, 269, 280, 316, 321, 322, 323 Grancissek Karol 214 Grandi Dino 372 Grażyński Michał 34, 37, 38, 52, 53, 284, 286, 331, 332, 344, 348, 351, 357, 362, 396, 403, 410, 414, 415, 419, 427, 459, 467, 479, 480, 486, 496, 532, 543, 544, 552, 568, 599, 601, 602, 628 Grimlitza 252 Grodziski Stanisław 625 Gruchlikowa Maria 358 Gruchol August 251 Gruschke 150 Gryszka 473 Grzesik Karol 483, 523, 546, 547 Grześ (uczeń) 437 Grzonka Jan 421, 436, 439, 441, 448, Gürtler Joachim Antoni 251 Gwiżdż Andrzej 11, 626 Gwóźdź Ignacy 63, 69, 79, 93, 100, 117, 119, 147, 167, 177, 186, 188 Gwóźdź Jan 519 Hadyk Paweł 252, 254 Haendel Vilmos 11, 626 Hagenscheindt August Wilhelm 98 Hager Bronisław 426, 436, 439, 448, 474, 513, 516, 623 Hajduk Rudolf 245, 248, 249 Halama Karol 519 Halfar Rudolf 263, 264, 484 Hanyczok 254 Hatschek Julius 11, 626 Hausner Roman 622, 623 Helfritz Hans 626 Hełmski 389, 503, 518, 526 Hermann Martin 364, 372 Hernik Jerzy 249 Hess Jan 80, 81, 82 Hoder Józef 65, 66, 299, 319 Hofrichter 90, 91 Hojka Zbigniew 627 Holek (Hollek) 270, 271 Holzer Jerzy 55, 338, 408, 627 Horowitz Herman 269 Hubenák Ladislav 128, 627 Huber Ernst Rudolf 627 Hubicki Stanisław 453, 464 Hulczyniacy 126, 127, 128, 129, 130 Hutka Paweł 519 Iwanicka Katarzyna 624 Iwański Brunon 235 Izdebski Hubert 344, 627 636 Indeks osobowy Jania Józef 82, 174 Janicki Stanisław 12, 49, 50, 52, 53, 54, 60, 65, 67, 76, 77, 90, 91, 99, 113, 130, 132, 138, 149, 151, 186, 188, 198, 207, 210 216, 220, 237, 274, 276, 283, 289, 290, 319, 320, 627 Janik Jan 82 Jankowski Bernard 60, 77, 78, 133, 156, 170, 194, 198, 251, 270, 272, 376, 377 Janoszek Fryderyk 253 Januszowski 416 Jarolim Franciszek 65, 66, 299, 319 Jarosz Edward 297 Jaroszyński Maurycy Zdzisław 351 Jaskóła Franciszek 248 Jaworski Władysław Leopold 11, 254, 614, 625, 627 Jeleń Alojzy 256, 258 Jelito Józef 294, 295, 296, 297, 298 Juchelek Jan 52, 54, 136, 164, 188, 214, 220, 223, 233, 237, 245, 259, 262, 279, 288, 292 Jureczek 251 Jurga Albert 376, 384 Kaczmarczyk Alfons 77, 78, 103, 107, 133, 170, 194, 198, 252, 254, 272, 315 Kaczmarczyk Edward 519 Kaczmarek Ryszard 51, 55, 627 Kajzer Karol 81 Kalinowski 371, 394 Kalita Jan 249 Kallas Marian 623 Kałdonek Józef 61, 142, 145, 149 Kandziora Piotr 491 Kandziorowa Maria 491 Kania Franciszek 214, 215, 216 Kansy Franciszek 519 Kanty Jan 484 Kantyka Jan 547, 624, 625, 627 Kapuściński Stefan 503, 505, 513, 523, 527, 560 Karabowicz Anna 625 Karetta (Karetta) Paweł 81, 82, 426, 436, 439, 448, 453, 474, 482, 486, 513, 516 Karpiniec 389 Kawczyk 254 Kawecki Henryk 415 Kazek Maksymiljan 182 Kaznowska Elżbieta 627 Kempka Paweł 52, 53, 61, 65, 76, 99, 110, 113, 130, 132, 142, 145, 174, 188, 198, 204, 205, 208, 226, 229, 231, 239, 270, 274, 283, 289, 294, 320, 358, 419, 426, 436, 439, 441, 453, 474, 482, 486, 507, 513 Kędzior Jan 52, 60, 61, 65, 90, 113, 130, 132, 134, 138, 142, 144, 145, 149, 174, 188, 191, 192, 194, 198, 239, 270, 274, 283, 289, 290, 358, 426, 439, 441, 453, 484, 493, 513 Klein Alfred 20, 446, 625 Klein Edmund 476, 625 Kleinert 335 Klementowski Marian 189, 627 Kłosek Wojciech 237, 238 Knoll Vilém 128, 629 Knur Szczepan 476 Knura Stefan 475 Koch C.F. 614, 627 Kocur Adam 361, 482, 484, 527, 560 Koj Jan 483, 484, 560 Kokot Józef 12, 500, 612, 627 Komander Paweł 339 Komar Stanisław (Korowicz Kornecki A. 627 Kontny 527 Kopernok 440, 441 Kopocz Paweł 358 Marek) 627 Komarnicki Wacław 11, 42 144, 627 Kompalla Johann 376, 384 Koncki Tadeusz 46, 115, 125, 130, 134, 137, 140, 141, 143, 144, 146, 156, 311 Indeks osobowy 637 Korfantowa Elżbieta 426, 436, 439, 453, 460, 516 Korfanty Wojciech 23, 26, 27, 28, 31, 52, 61, 89, 198, 239, 283, 284, 286, 287, 290, 294, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 358, 441, 448, 474, 480, 482, 507, 513, 525, 547, 560, 630 Kornecki A. 627 Kornke Rudolf 361 Korobowicz Artur 625 Korowicz Marek (Komar Stanisław) 627 Korus 527 Korzeniowska Wiesława 630 Kostka Edward 363, 370, 386, 447 Kostyra 527 Kot Alojzy 560 Kotas Jan 361, 560 Kovács Kálmán 625 Kowalczyk Jan 249 Kowalski Augustyn 240, 243 Kowolik Franciszek 150, 151, 152, 154, 155 Kowoll Johann 48, 50, 52, 54, 62, 77, 78, 80, 83, 102, 112, 122, 125, 136, 164, 188, 233, 259, 279, 281, 288, 292, 358, 420, 424, 450, 456, 463, 465, 471, 497 Kozak Bernard 426, 436, 439, 441, 482, 513, 516 Kozłowski 522 Kozubek Ignacy 523 Krawczyk Bernard 436, 439, 441, 453, 460, 474, 482, 507 Krawiec Karol 519 Krull Max 372, 376 Krzempek Ludwik 81, 82 Krzywda Józef 264, 627 Krzyżacy 88 Książę Pszczyński 101 Kubica 527 Kubik Paweł 562, 565, 573 Kujawska Maria 361 Kula Robert 240, 244 Kumaniecki Kazimierz Władysław 311, 615, 627, 628 Kundig Albert 615 Kunsdorf Konrad 364, 376, 384, 445, 450, 456, 463, 465, 471, 503, 505, 512, 518 Kuś (Einhorn) Anna 73 Kutrzeba Stanisław 544 Kuźmicz Karol 625 Lacheta 381, 382 Lakon Tomasz 472, 473 Langrod Jerzy Stefan 311, 627, 628 Lapoń Tomasz 471 Larisch -Mönnich 215 Latocha 376, 377 Leon XIII 421 Lerch Franciszek 245, 246 Leszczyński Franciszek 270, 271, 272, 305, 320 Leszczyński Leszek 624 Lewandowski Jan F. 146, 152, 628 Leżański Ryszard Aureli 125, 476, 615, 628 Linca 436 Limanowski 30 Lipońska -Sajdak Jadwiga 628 Liszka Rudolf 214 Lityński Adam 336, 409, 413, 481, 624, 625, 626, 627 Liwowski 527 Lubos Jan 50, 52, 54, 61, 65, 67, 76, 78, 91, 99, 130, 131, 132, 138, 142, 145, 146, 149, 156, 174, 188, 198, 226, 229, 231, 232, 281, 282, 288, 292, 319, 320 Ludyga -Laskowski Jan 240, 243 Lukas 116 Luks Paweł 182 Lysko Alojzy 624 Łapawa Michał 491 Łapawina Julianna 491 Łączewski Jan 628 Łukasiewicz 435, 436, 437, 438, 439, 529, 535, 537 638 Indeks osobowy Łukaszek Franciszek 52, 53, 61, 67, 76, 90, 91, 134, 142, 145, 149, 188, 198, 226, 229, 231, 239, 283, 294 Łukosz Augustyn 559 Machej Józef 52, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 70, 71, 72, 80, 93, 96, 102, 112, 115, 122, 125, 126, 128, 129, 136, 144, 164, 165, 188, 205, 206, 214, 215, 220, 221, 222, 223, 224, 233, 234, 237, 245, 259, 262, 279, 280, 281, 287, 288, 292, 294, 316, 325, 326, 327, 363, 372, 379, 383, 386, 397, 388, 389, 390, 392, 424, 450, 463, 465, 417, 497, 503, 504, 506, 512 Maciejewski Tadeusz 476, 628 Macura 516 Magiera -Wnętrzak Sylwia 629 Maisel Witold 628 Majkowski Antoni 628 Majnusz Józef 256, 258 Maksymilian 437 Malcherek Józef 519 Malec Dorota 625 Malec Jerzy 624 Malignówka 252, 254 Marcoń Witold 20, 628 Marek 527 Markiton Konrad 479 Markus Herman 124, 125 Márkus Dezsö 627 Mariański A. 615 Maruszka 527 Mateja Karol 52, 99 Mathea Karol 60, 61, 65, 67, 90, 91, 110, 132, 138, 140, 145, 188, 198, 226, 229, 231, 239, 289 Matejczyk (Mathejczyk) 253, 254 Mayer Kurt 78, 88, 107, 170, 194, 251, 272, 315 Mazurkiewicz 523 Mende 437 Mentel 66 Menżyk 249 Mędlewski Romuald 52, 54, 63, 69, 70, 74, 78, 79, 93, 96, 100, 111, 117, 119, 147, 167, 177, 186, 188, 198, 208, 216, 255, 266, 280 Miarka Karol 459, 460, 461, 530, 536, 537, 620 Michalkiewicz Stanisław 624, 626, 628 Michalski 436, 437 Michalski Józef 560 Michatz Leopold 24, 40, 60, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 302, 320 Miedniak Władysław 297 Mierzejewski 241, 243, 244 Mika 527 Mikler Andrzej 249 Mikołajczyk Marian 336, 338, 409, 413, 481, 624, 625 Mildner Jan 628 Mintus Edward 174, 176 Misiąg 171 Mocko Jan Ewang. 448, 449, 529, 535 Moj Robert 279, 280, 287, 306, 327 Mokry Wojciech 56, 59, 62, 63, 70, 71, 80, 93, 96, 100, 102, 112, 115, 122, 125, 136, 164, 188, 214, 220, 223, 237 Moog 203 Morawski Franciszek 379, 380, 381, 382, 630 Mościcki Ignacy 56, 331, 332 Motyka Roman 364, 372, 373, 374, 379, 380, 381, 383, 386, 388, 389, 390, 391, 392 Möller L. 154 Mrozek 390, 391 Murzyn Andrzej 630 Murzyn Jadwiga 293, 628, 630 Musialik Wanda 55, 628 Musiolik 527 Najmuła Józef 516, 517 Nałęcz -Gostomski Władysław 628 Niemcy 60, 89, 97, 109, 172, 210, 325 Indeks osobowy 639 Nitsche Irena 628 Noher Zygmunt 150, 152 Noske Robert 254 Nowacki Józef 624 Nowak Józef 519 Nowak Kazimierz 628 Nowak Krzysztof 628 Obierek 511, 512, 513 Obremba Teodor 358 Obrzut Franciszek 52, 54, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 96, 108, 109, 111, 117, 119, 147, 167, 187, 188, 198, 208, 210, 216, 255, 262, 266, 274, 280 Ochmann Otto 376, 384, 445, 456, 463, 465, 471, 518 Oczadłowa Joanna 491, 492 Omańkowska Janina 22, 23, 24, 26, 53, 60, 61, 65, 67, 76, 90, 91, 99, 110, 113, 130, 132, 134, 138, 142, 149, 156, 174, 188, 198, 226, 229, 231, 239, 270, 289 Opas Tomasz 624 Opiela 134, 135, 136, 302, 319 Organiściak Wojciech 336, 409, 413, 481, 624, 625 Orlik Paweł 99 Orłowski R. 624 Orminski 252 Ostrowski 251 Pabisz Jerzy 474, 559, 628 Paciorkowski 522 Paczoski 416 Pająk 527 Palarczyk Karol 52, 53, 61, 67, 76, 91, 134, 138, 142, 149, 188, 198, 283, 289, 290, 361, 374, 375, 407, 560 Palzer Józef 360, 361, 362, 363, 394, 407 Pant Eduard 60, 77, 78, 83, 103, 107, 108, 133, 144, 170, 194, 196, 198, 251, 272, 315, 324, 376, 384, 445, 447, 456, 463, 465, 471, 518, 538 Pastuschka 251 Paszek Rudolf 559, 564, 573, 577 Paul Józef 519 Pawelec Alojzy 361 Pawełczyk 527 Pawlas Joseph 77, 78, 83, 103, 107, 133, 156, 170, 194, 251, 272, 315, 376, 424, 445, 450, 456, 463, 465, 471, 518 Pawlita Antoni 144 Paździora Marek 12, 560, 628 Pech Franciszek 52, 54, 262, 279, 281, 288, 292 Perels Kurt 11, 26, 27, 193, 628 Pestalozzi 114 Peterek 116 Piątak Jan Kanty 484 Piątek 253, 254 Piątkowski 439, 440 Piechaczek Ludwik 361, 454 Pietruszka 527 Pikos 254 Pikuła K. 627 Pilch Jan 214 Piłsudski (Piłsudzki) Józef 246, 270, 372, 373, 439, 440, 529, 535, 537 Pinkus 150, 152 Piskoń 471 Pius XI 421 Plackowski Jan 527, 528, 532, 539 Płonka Bartłomiej 479, 480, 481, 560 Płonka Józef 561, 565, 573 Pobożny Jan 358, 421 Podgórski 61, 171 Podstawny Paweł 214, 215, 216, 304, 314, 316, 326 Polaczy Alojzy 237, 238 Polner Ödön 11, 629 Polak 466, 467, 470, 528 Polok Paweł 100 Popek 195 Popiołek K. 559, 628 Prawnik 205, 275, 629 Prądzyński 269 Preussner 252 640 Indeks osobowy Pronobis Piotr 24, 39, 40, 52, 54, 63, 70, 74, 79, 92, 93, 96, 100, 101, 111, 117, 119, 147, 156, 167, 168, 177, 198, 210, 216, 220, 255, 266, 274, 280, 322 Prus Alojzy 358, 426, 436, 439, 448, 453, 454, 474, 513, 516 Przeczek Bernard 491 Przeczkowa Gabriela 491 Przybylski Henryk 629 Przybylski Zygmunt 615 Pszczółkowski 71 Pszczyński książę 101 Radziwiłł Janusz 525, 526 Rakowski Kazimierz 52, 54, 60, 61, 67, 113, 120, 149, 188, 189, 190, 198, 274, 283, 284, 289, 290, 311, 315, 317, 319, 328 Rechowicz Henryk 12, 49, 276, 286, 332, 420, 474, 501, 502, 545, 560, 629 Reginek 495 Rein Izak 150, 151, 152 Reitzenstein Karl 60, 78, 83, 86, 87, 107, 133, 315 Ręgorowicz Ludwik 630 Roguszczak Franciszek 420, 439, 486, 516 Roik 82 Rojek Alfred 376, 384 Rosegger Hans Ludwig 11, 629 Rostek Józef 165 Rostworowski Michał 629 Rother Jan 520 Rózga Józef 253 Różyk Wojciech 202, 629 Rumpfelt (Rumpfeld) Wiktor 24, 28, 29, 30, 39, 40, 50, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 65, 71, 90, 93, 96, 102, 112, 115, 122, 136, 164, 188, 191, 214, 220, 223, 233, 237, 238, 245, 259, 262, 279, 281, 292, 299, 310, 311, 312, 325, 326, 327, 328, 329 Rüttgers 69 Rybarski Roman 524, 525 Rybarz Edward 23, 49, 50, 52, 60, 61, 67, 87, 88, 90, 108, 109, 110, 113, 134, 138, 142, 144, 145, 149, 186, 188, 205, 207, 216, 262, 266, 474, 476, 477, 479, 480, 531, 534, 536, 537 Ryczkowski Stanisław Wojciech 382 Rymer Józef 628 Ryszka Franciszek 629 Rzeszowski Leon 193, 275, 491 Sabass Maks 133, 170, 205, 207, 251 Saloni Tadeusz 391, 427, 439, 441, 447, 459 Schaforz 252 Schaftgotsch 525 Schalscha Herman 217, 218, 219 Schelle Karel 128, 629 Schimke Joseph 364, 376, 384 Schmidt 152 Schmiegel Johann 372, 376, 384, 445, 456, 463, 465, 471, 518 Schnür Georg 194, 251 Schoppa Franz 77, 78, 83, 103, 107, 133, 144, 170, 198, 251, 272 Schultis Antoni 74, 100, 107, 491 Seifarth Friedrich Constans 629 Sieradzka Danuta 629 Sikora Ignacy 49, 52, 54, 63, 69, 74, 79, 93, 96, 100, 111, 119, 144, 147, 167, 177, 186, 188, 191, 198, 208, 210, 216, 243, 255, 266, 274, 280, 356, 358, 420, 439, 441, 448, 460, 462, 474, 497, 507, 513, 516 Sikora Ludwik 243 Siwy 76, 77 Składkowski Felicjan Sławoj 349 Skowronek Maria 624 Skrzypek Teofil 263 Skrzypiec 473 Slota 252 Słomka 244 Sobolewski Marian Cyrus 46 Sobota Adolf 52, 53, 60, 61, 65, 67, 91, 99, 113, 134, 138, 142, 145, 149, 174, Indeks osobowy 641 188, 191, 198, 226, 229, 231, 239, 274, 283, 289, 290, 294 Sojka 527 Sokołowski 116 Sołtyk 59 Sosiński Wojciech 426, 436, 439, 448, 453, 460, 474, 503, 504, 506, 511, 512, 513, 516 Sójka -Zielińska Katarzyna 476, 629 Spitzer Tadeusz 294, 629 Spyra 527 Sramek 127 Stalmach Paweł 459, 460, 461, 530, 536, 537, 620 Stanek 471 Starzewski Maciej 11 Starzyński Stanisław 11, 82, 250, 615, 629 Stawarska Rippel Anna 625 Steffek 82 Stembrowicz Kazimierz 624 Stęślicka Felicja 297 Stolorz 527 Straub 145, 146, 302, 320, 582 Stroncik 440 Stróżyk 245, 250, 251 Stus Marek 625 Styka 246 Sudnik Wanda 33, 351, 414, 615 Sujkowski 270 Syrup 97 Syska Józef 66 Syska Jan 484 Szaliński Tadeusz 475, 476, 477 Szczepański 202, 249, 629 Szczeponik Thomas 27, 28, 68, 78, 89, 103, 191, 194, 251, 272 Szefer (Schaeffer) 74 Szewczyk Erwin 264 Sznapka Emil 98, 99, 100, 301, 319 Szramek Emil 381 Szubartowicz T. 453 Szulik Jan 358 Szumik Jan 82 Szuścik Jan 48, 49, 50, 52, 54, 63, 68, 69, 70, 80, 81, 96, 99, 100, 111, 117, 118, 147, 167, 177, 186, 188, 198, 207, 208, 210, 262, 263, 266, 293, 322, 323, 326, 630 Szuścik Maksymiljan 435, 436, 437, 438, 529, 535, 537 Szuścik Urszula 630 Szuścikowa 437, 438 Szwede Karol 215, 216 Szyma 527 Szymkowiakówna Bronisława 24, 40, 52, 53, 54, 60, 61, 65, 67, 90, 91, 99, 110, 113, 130, 132, 134, 138, 140, 142, 145, 149, 174, 188, 198, 231, 239, 270, 274, 283, 289, 315, 627 Ślązok (Slonsok) Marta 252, 254 Śliwa 52, 290, 294 Świerczyna Ludwik 254 Tarnawski 61 Tarnowski 524 Taszke (Taschke) Wilem 194, 195, 196, 198, 303 Tauchert 145, 146, 302, 320 Thomalla Józef 520 Tkaczuk M. 524, 625 Tobor Zygmunt 624 Tranchand André 629 Trąmpczyński Wojciech 145, 346, 614 Treutler 66 Trzeciak 111 Tułacz Marian Władysław 630 Tyszkiewicz Leon 624 Uchyła Jan 73 Ulitz Otto 48, 52, 68, 78, 83, 103, 107, 133, 170, 191, 194, 251, 315, 376, 445, 450, 456, 463, 465, 471, 518 Ura Elżbieta 193, 623 Urbańczyk Franciszek 547 Uruszczak Wacław 624 Vojáček Ladislav 128, 629 642 Indeks osobowy Wachholz Szczęsny 311, 627, 628 Waksbergowa 249 Walczak Jan 12, 629 Waloszek 150 Wanatowicz Maria Wanda 19, 623, 629 Warzecha 245, 248, 249 Wesoły Paweł 519 Węgrzyk Teodor 52, 63, 70, 74, 79, 96, 111, 117, 119, 121, 147, 167, 186, 198, 208, 210, 223, 255, 280, 322 Widomski 169 Widuch 219 Wiechuła Józef 50, 51, 52, 54, 56, 59, 62, 63, 70, 71, 80, 93, 115, 122, 125, 156, 164, 214, 233 Wieczorek Józef Mikołaj 338, 339, 627 Wieczorek Władysław 420, 426, 436, 439, 441, 448, 453, 474, 497, 507, 513, 516 Wiertelorz Franciszek 243 Wierzbiański Stanisław 391 Wilemska Elżbieta 264, 627 Wisełka 528 Witczak Józef 337, 338, 339, 340, 341, 361, 422, 432, 433, 434, 506, 543, 560, 561 Witkowski Wojciech 311, 625, 629 Włodarski Stanisław 11, 629 Wnętrzak Grzegorz 293, 629 Wolny Konstanty 12, 23, 25, 26, 27, 39, 40, 49, 51, 52, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 79, 84, 86, 88, 93, 97, 99, 100, 103, 107, 110, 111, 115, 117, 119, 122, 130, 134, 136, 140, 141, 143, 146, 147, 168, 177, 188, 189, 190, 191, 194, 205, 208, 209, 212, 215, 217, 241, 245, 246, 255, 273, 276, 284, 286, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 334, 339, 341, 344, 358, 374, 387, 396, 405, 417, 431, 445 497, 547, 553, 560, 571, 582, 615, 624, 628, 630 Wolny Konstanty (jr) 26 Wróbel Andrzej 194, 195, 196, 198, 303 Wrzoł 264 Wydra Ryszard 24, 40, 49, 52, 53, 60, 61, 65, 67, 68, 76, 90, 91, 99, 110, 113, 130, 132, 138, 145, 149, 174, 188, 210, 270, 274, 289, 290, 294, 295 Wyględa 390, 454 Wyrwich Teodor 519 Wyżnikiewicz Zdzisław 561, 630 Zabawski Władysław 283, 284, 286, 306, 315, 317, 328, 329 Zabłocki Jan 625 Zając (Zajonz) 114, 252, 254 Zająckowa 114 Zawadzki Władysław 522 Zieleniewski Leon 11, 630 Zieliński Władysław 379, 547, 624, 625, 630 Ziętek Jerzy 483 Zipser Helmut 385 Zubek 82 Zubek Rudolf 264 Zuber Wincenty 49, 52, 53, 188, 198, 207, 226, 229, 231, 239, 241, 270, 283, 294, 320 Żuławski 495 Żurawski Zygmunt 58, 119, 132, 136, 217 Żydzi 106, 108, 109 Indeks opracowała Agnieszka M. Behrendt Indeks nazw geograficznych Austria 11, 15, 141, 250, 373, 615, 621, 626, 629 Baildonhűtte (huta Baildona) 145, 146, 302, 320, 582 Banská Bystrica 128, 627 Bełsznica 120 Berlin 26, 193, 204, 247, 269, 615, 626, 627, 628 Berno Morawskie 388 Biała 363, 385, 517 Białystok 625 Bielsko 171, 225, 299, 301, 303, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 384, 385, 386, 394, 398, 404, 407, 408, 409, 410, 462, 463, 464, 530, 540, 619 Bielsko, ul. Blichowa 115 Bielsko, ul. Pestalozzi’ego 114 Bielsko, ul. Strzelnica 361 Bielsko, ul. Wzgórze 385, 386 Bielsko-Biała 361 Bielszowice 143 Biertułowy 119, 427 Bijasowice 270, 271, 305, 320, 321 Bluszczów 120 Bluszczów, obszar dworski 120 Bobrek 98, 99, 100, 263, 301, 319, 321 Bobrowniki 370 Bogucice, dzielnica Katowic 145 Boguszowice 514 Bratislava 128, 626 Brenna 449 Brno 623 Brynica (rzeka) 75 Brynów, dzielnica Katowic 145 Brzezie 620 Brzezie-Kamień 527 Brzęczkowice 143 Buczkowice 361, 363 Budapest 625, 626, 627, 629 Bytom 18, 19,21, 96, 134, 135, 136, 152, 202, 240, 243, 244, 245, 254, 302, 319, 321, 623 Cesarstwo Niemieckie 112 Chili (Chile) 94 Chorzów 83, 85, 92, 93, 94, 95, 196, 197, 300, 322, 323, 324, 325, 523, 562, 563, 628 Chropaczów 427 Chybie 620 Chwalowice 136, 427, 514 Cieszyn 58, 62, 66, 67, 72, 99, 117, 127, 136, 220, 221, 222, 225, 234, 236, 249, 250, 262, 263, 264, 265, 266, 292, 293, 299, 304, 305, 306, 319, 323, 326, 327, 389, 462, 463, 464, 484, 516, 527, 528, 530, 532, 539, 540, 611, 628 Cieszyńska część Województwa Śląskie- go 462, 500, 539 Cisownica 248, 249 644 Indeks nazw geograficznych Górki Wielkie 449, 528 Golasowice 456, 457, 458, 530, 540 Goleszów 245, 248, 500, 501, 503, Gorzyce, powiat rybnicki 435, 436, 437 504, 506, 534 529, 535, 537 Gotartowice 77, 650 Górki Wielkie 449, 528 Góra 91, 92 Górne Jastrzębie 427 Górnośląska część województwa śląskie- go 53, 59, 79, 84, 87, 123, 169, 179, 187, 193, 211, 378, 426, 445, 452, 477, 562, 617, 619 Górny Śląsk 19, 49, 50, 60, 75, 76, 83, 97, 98, 101, 103, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 140, 142, 147, 159, 160, 162, 165, 187, 189, 191, 192, 200, 202, 210, 211, 213, 241, 243, 255, 267, 270, 272, 273, 294, 303, 305, 324, 328, 329, 338, 380, 451, 462, 464, 466, 509, 515, 532, 539, 562, 563, 566, 613, 615, 621, 623, 627, 629, 630 Grabówka 120 Grodziec 449 Grzawa 290 Hat (Hatsch) 126, 128 Hulczyn 126, 127, 128, 129, 130 Huta Agnieszki, miejscowość 145 Huta Baildon 145, 146, 302, 320 Huta Laura, miejscowość 83, 85, 194, 195, 196, 197 wość 389 Huta Laury — Siemianowice, miejsco- Huta pokoju w Nowym Bytomiu 134, Czadeckie 610, 611 Czechosłowacja 96, 98, 125, 126, 127, 128, 129, 220, 282, 292, 374, 375, 388, 394, 396, 407 Czechowice 115 Czechy 62, 115, 128, 141, 251 Czerwionka 471, 472, 473, 530, 540, 541 Czeska część Śląska Cieszyńskiego 59, 60, 62, 102, 103, 115, 117, 118, 119, 294, 299, 301, 322, 325, 327, 328 Częstochowa 628 Czuchów 471, 472, 473, 530, 540, 541 Česko 128 Československo 128, 623, 626, 629 Dąb, dzielnica Katowic 145, 146 Dąbrowa Wielka 143 Dąbrówka Wielka 237, 238, 239 Dębie 83, 85 Dębowiec 449 Dolina Popradu 610 Donnersmarck Carlshof 77 Drogomyśl 82, 245, 249, 363 Dziedzice 65, 66, 141, 288, 299, 319, 321 Frydeckie 610, 611 Genewa 78, 104, 210, 615, 619 konwencja genewska 83, 85, 86, 87, 97, 133, 199, 202, 203, 210, 213, 300, 315, 317, 324 traktat genewski 78, 90, 266 umowa genewska 83, 84 146, 302, 320, 420 Gilowice 91, 92 Gliwice 98, 266, 267, 268, 269, 629 Glogau 629 Głębiec 620 Goczałkowice 66 Godziszów (gmina) 528 Gieschehütte (huta Gieschego) 145, 135, 136, 302, 319, 321 Istebna 99, 360 Jabłonków 564 Jaroszowice 527 Jasienica 214, 215, 216, 304, 316, 326, 361, 362, 363 Indeks nazw geograficznych 645 Jasło 611 Jaworzyna Spiska 610, 611 Jędrysek 370, 371, 372, 394, 411, 412 Józefowiec, dzielnica Katowic 83, 85, 145 Kaczyce 279, 280, 306, 327 Karlín 632 Karwina 126, 129 Katowice 19, 24, 46, 49, 50, 51, 61, 69, 122, 125, 136, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 148, 149, 164, 165, 166, 171, 172, 173, 178, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 227, 232, 235, 239, 240, 241, 243, 252, 256, 257, 259, 260, 261, 263, 269, 288, 293, 294, 299, 302, 303, 305, 308, 311, 313, 315, 317, 319, 320, 326, 327, 328, 329, 359, 379, 380, 381, 382, 389, 398, 400, 409, 413, 414, 420, 422, 426, 445, 446, 447, 454, 455, 456, 462, 501, 502, 523, 524, 525, 529, 545, 560, 587, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 Katowice, ul. Młyńska 259, 260, 305, 327, 328 Katowice, Plac Wolności 202 Katowice, ul. Ratuszowa 64 Katowice, ul. Sienkiewicza 379 Kalety 371 Kluczbork 141 Knurów 390, 391, 398, 409, 410 Kongresówka 94 Kośmidry 427 Kraj Koronny Śląsk 36 Kraków 102, 103, 152, 216, 250, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 306, 311, 327, 328, 614, 615, 625, 627, 628, 629 Królewska Huta, miasto 132, 239, 241 Książenice 392 Księstwo Cieszyńskie 57, 58, 104 Leipzig 626, 629 Ligota 143, 145, 359 Ligota Pszczyńska 145 Lipowiec 449 Lipsk 189, 312 Lublin 202, 264, 625, 626, 629 Lubliniec 239, 241, 305, 320 Lwów 82, 250, 462, 615, 629 Łagiewniki 427, 474, 477, 478, 479, Łagiewniki, powiat świetochłowicki Łaziska Górne 101 Łaziska Średnie 100, 101, 301, 322, 480, 523 531, 536, 537 323 Łódź 50, 622 Mała Wisła, rzeka 291 Małopolska 94, 115, 288, 292 Marklowice Dolne 120 Mikołeska 370 Mikołów 18, 483, 615, 630 Morawska Ostrawa 126, 127, 128 Murusze 120 Mysłowice 83,85 Niedobczyce (Niedobszyce) 120, 121, 122, 514 Niemcy 11, 27, 76, 77, 78, 85, 88, 89, 94, 96, 97, 98, 104, 108, 109, 110, 123, 128, 151, 172, 195, 199, 207, 210, 232, 243, 251, 266, 267, 268, 269, 273, 325, 367, 373, 376, 377, 379, 399, 408, 409, 425, 434, 446, 450, 476, 498, 507, 508, 509, 510, 512, 524, 529, 538, 539, 573, 615, 620, 621, 627, 629, 630 Niewiadom Dolny 120, 514 Nowy Bytom 134, 135, 136, 240, 244, 245, 302, 319, 321, 427 Nowy Sącz 611 Ochaby 80, 81, 300, 326 Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskie- go 559, 609, 618 646 Indeks nazw geograficznych Okręg Hulczyński 125, 128 Olza (miejscowość) 120 Olza (rzeka) 560 Opawa 15, 36, 127, 129 Opole 55, 181, 202, 628 Orawa 59, 60, 617 Państwa bałtyckie 373 Państwa Pruskie 124, 199, 247, 378, 473, 615 Państwo Czesko -Słowackie 62 Państwo Niemieckie 77 Państwo Polskie 76, 195 198, 200, 256, 276, 350, 358, 359, 380, 408, 411, 512, 563, 615, 627 Paris 629 Pawłowice 456, 457, 458, 530, 540 Piasek, pow. pszczyński 527 Piekary Wielkie 50, 143 Pieniny 610, 611 Pierścień 449 Plzeň 128, 629 Podhale 481 Pogwizdów 279, 280, 306, 327 Polskie Herby 141 Pomorze 94, 141, 142 Popielów 120 Poprad, rzeka 610, 611 powiat bielski 81, 222, 292, 367, 466, 468, 516, 517 powiat bytomski 202 powiat cieszyński 220, 221, 222, 516, 517, 528 powiat miejski Katowice 145, 202, 620 powiat pszczyński 70, 92, 120, 220, 222, 299, 326, 327, 427, 458, 514 powiat rybnicki 70, 126, 299, 326, 327, 427, 435, 455, 472, 513, 514, 529, 532, 535, 536, 537 powiat świętochłowicki 426, 474, 477, 480, 531, 536, 537 powiat tarnogórski 130, 131, 301, 319, 370, 427 Poznań (Poznańskie) 94, 124, 125, 141, 142, 148, 199, 247, 378, 476, 615, 628 Pruchna 82 Pszczyna 92, 143, 232, 245, 246, 248, 270, 271, 305, 320, 427, 458 Pszowskie Doły 120 Pszów 83, 85, 120 Racibórz 94 Radlin 119, 137, 514 Radom 361 Radzionków 376, 377, 378, 398, 400, Republika Czechosłowacka 125, 128, 408, 427, 483 292, 375 Republika Saska 189, 312 Republika Weimarska 189, 567, 627 Rogi 120 Rojca 251, 253, 254, 325 Roździeń 143 Roździeń -Szopienice 439, 440, 529 Ruda 143, 239, 241, 251, 252, 305, Rudzica 71, 72, 73, 82, 214, 300, 326, 320, 325 327 Rybnik 79, 80, 121, 136, 137, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 300, 302, 303, 311, 321, 322, 323, 326, 328, 391, 392, 393, 438, 453, 454, 455, 456, 473, 474, 491, 529, 535, 537 Rydułtowy 251, 252, 253, 305, 325 Rzeczpospolita Polska 11, 15, 23, 25, 29, 30, 33, 38, 42, 43, 64, 78, 97, 125, 137, 138, 145, 160, 161, 163, 199, 200, 203, 210, 241, 242, 243, 244, 262, 264, 294, 336, 337, 351, 372, 375, 376, 381, 382, 403, 414, 416, 446, 465, 466, 476, 484, 485, 486, 487, 495, 509, 510, 512, 522, 544, 548, 549, 553, 559, 605, 609, 610, 614, 615, 616, 618, 628 Rzesza Niemiecka 26, 65, 78, 124, 125, 156, 178, 186, 187, 267, 282, 303, 322, 323, 376, 512 Rzeszów 193, 275, 623, 624 Indeks nazw geograficznych 647 Siemianowice Śląskie 194, 195, 196, 197, 229, 230, 239, 241, 294, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 305, 306, 320, 389, 398, 406, 409, 410, 620 Skalbmierzyce 141 Skoczów 293, 363, 448, 449, 516, 517, 529, 532, 535, 536, 537, 620 Slovensko 128, 627 Sosnowiec 141 Spisz 59, 60, 481, 617 Strzeleckie 94 Stuttgart 627 Syrymin 120 Szarlej 83, 85, 378 Szczecin 192, 524, 625 Szopienice 145, 146, 302, 320, 439, 440, 529, 535, 537 Szwecja 94 Śląsk Cieszyński 59, 60, 62, 70, 80, 81, 102, 103, 104, 115, 117, 118, 119, 126, 220, 223, 234, 288, 293, 294, 299, 300, 301, 322, 325, 326, 327, 328, 363, 375, 386, 387, 388, 389, 398, 409, 410, 462, 463, 465, 469, 498, 528, 530, 540, 559, 609, 618, 629, 630 Śląsk Opolski 378, 496 Świętochłowice 133, 134, 161, 162, 174, 176, 237, 239, 240, 241, 243, 305, 320, 475, 478 Tarnowskie Góry 76, 77, 90, 131, 132, 149, 150, 151, 152, 231, 232, 233, 239, 241, 243, 266, 300, 302, 304, 305, 319, 320, 321, 371, 372, 427, 484, 496, 507, 508, 512, 531, 532, 532, 534, 536, 537 Tarnowskie Góry, ul. Dworcowa 154 Toruń 20, 628 Tychy 625 Trzyniec 528 Udawa, rzeka 610 Ustroń 222, 293, 620 Warszawa 14, 29, 33, 34, 42, 50, 53, 55, 60, 65, 93, 103, 104, 139, 140, 148, 167, 179, 189, 193, 199, 207, 226, 235, 236, 237, 239, 242, 311, 312, 314, 332, 336, 338, 344, 349, 351, 372, 381, 411, 414, 444, 447, 452, 462, 476, 485, 486, 508, 512, 524, 525, 526, 559, 563, 614, 615, 621, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 Wełnowiec, dzielnica Katowic 145 Wersal 615 Wielka Dąbrówka 237, 238, 239, 305 Wielkie Hajduki 483 Wielkie Katowice 146, 202, 628 Wielkie Piekary 50 Wielki Żyglin 130, 131, 132, 301, 319 Wieluń 141 Wieluszów 141 Wilno 33, 34, 331, 522 Wirek 239, 240, 241, 244, 305, 320 Wisła (gmina) 293, 528, 620 Wisła (rzeka) 117, 118, 119, 222, 233, 234, 235, 290, 291, 301, 304, 306, 310, 320, 322, 327 Wodzisław 83, 85, 438 Wola 91, 92 województwo krakowskie 290, 294, 310, 363, 541, 610, 629 województwo lwowskie 610 województwo poznańskie 148 województwo śląskie 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 36, 37, 39, 46, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 69, 72, 78, 79, 84, 87, 90, 96, 97, 98, 102, 103, 104, 106, 118, 121, 126, 127, 137, 143, 163, 164, 165, 166, 169, 179, 181, 185, 187, 192, 193, 196, 198, 201, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 220, 221, 224, 230, 244, 255, 256, 257, 258, 275, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 290, 293, 294, 300, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 312, 316, 322, 323, 325, 327, 328, 332, 338, 340, 344, 345, 648 Indeks nazw geograficznych 356, 358, 359, 361, 363, 365, 366, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, 425, 426, 427, 432, 440, 443, 444, 445, 446, 452, 454, 461, 462, 464, 465, 466, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 500, 509, 510, 512, 516, 524, 531, 5536, 537, 539, 540, 541, 543, 544, 545, 551, 559, 561, 562, 565, 567, 568, 576, 609, 610, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 62s1, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630 Wola 91, 92 Wrocław 20, 152, 446, 476, 559, 625, 627, 628, 630 Zagłębie Chrzanowskie 273 Zagłębie Dąbrowskie 98, 124, 273 Zagłębie Ostrawsko -Karwińskie 126, Zagłębie Ruhry 76, 77, 101, 300, 319 Zagłębie Śląskie 274 Załęże, dzielnica Katowic 145, 146, 127, 129 157 Zamość 624 Zaolzie 557, 559, 564, 573, 628 Zawada, pow. pszczyński 120 Zduńska Wola 141 Ziemia cieszyńska 361 Ziemie Odzyskane Śląska Cieszyńskie- go 498, 559, 609, 610, 618 Ziemie zachodnie Rzeczypospolitej Pol- skiej 125, 476, 615, 628 Żory 239, 241, 305, 320 Źródłowisko Udawy 610 Indeks opracowała Agnieszka M. Behrendt Indeks przedmiotowy Administracja centralna 19, 20, 33, 34, 414, 446, 452, 524, 563, 635 Austriackie Ministerstwo Oświaty Minister Sprawiedliwości 137, 169, 188, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 235, 236, 262, 269, 311, 313, 339, 344, 447, 451, 452, 453, 462, 464, 465, 508, 509, 524 Minister Wyznań Religijnych i Oświe- cenia Publicznego 266 Minister Zdrowia 344 Minister Zdrowia Publicznego 166, Ministerjum Handlu i Przemysłu Ministerstwo Kolei Państwowych 344 103, 169 68, 235, 293 103, 141 Ministerstwo Kolei Żelaznych 68, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecz- nej 148, 169, 188, 222, 227, 228, 232, 233, 234, 235, 236, 262, 269, 451, 452, 453, 462, 464, 465, 502, 508, 509, 510, 522, 524, 525, 526, 562, 563, 564, 565 Ministerstwo Pruskie dla Spraw Medycynalnych 186, 202 Ministerstwo Przemysłu i Handlu Ministerstwo Robót Publicznych 62, 235, 509 92, 235 Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Pań- stwowych 72, 73, 235 Ministerstwo Skarbu 213, 227, 441, 491, 510 106 502 74 344 Austriackie Ministerstwo Robót Pub- licznych 104 Dyrekcja Funduszu Bezrobocia w Warszawie 235, 236 Generalna Dyrekcja Monopolu Tyto- niowego w Warszawie 239 Główny Urząd Bezrobocia 220, Główny Urząd Celny 62 Główny Urząd Rent Wojskowych 157, 158, 163, 173, 174, 175, 176, 303 Komisja Międzyministerialna 72, Minister Pracy i Opieki Społecz- nej 169, 502, 510, 562, 563, 564, 565 Minister Przemysłu i Handlu 212, Minister Ska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Interpelacje poselskie w Sejmie Śląskim 1922–1939. Regulacja prawna i praktyka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: