Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00218 003978 21767513 na godz. na dobę w sumie
Inwestycje na terenach chronionych - ebook/pdf
Inwestycje na terenach chronionych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 38
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2857-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> rolne i ochrony środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Publikacja jest skierowana do pracowników parków narodowych i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska (strony konserwatorskiej), którzy współpracują z inwestorami, i którzy w ramach swoich zadań, na podstawie głębszej, nastawionej na efektywność (skuteczność) wykładni obowiązujących przepisów chcą pola tej współpracy poszerzyć.

Jej adresatem jest w równym stopniu strona inwestorska – samorządy lokalne i lokalni przedsiębiorcy, których doświadczenie wskazuje, że łatwiej jest inwestować na obszarach chronionych, jeśli ze stroną konserwatorską ściśle się współpracuje.

Obie strony w różny sposób rozumieją zasadę zrównoważonego rozwoju i w różny sposób patrzą na wzajemne relacje obszarowej ochrony przyrody i aktywności inwestycyjnej. W sporze posługują się na tyle często uprzedzeniami, że coraz trudniejsza staje się identyfikacja obszarów wspólnych, pól, na których współpraca może się odbywać w sposób efektywny, bez naruszenia najistotniejszych interesów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Juchnik  Inwestycje na terenach chronionych • Obszary chronione chroni „dobry PR” • Screening najsłabszym ogniwem oceny habitatowej • Wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść przyrody • Od zakazów obowiązujących w parkach i rezerwatach są wyjątki i zwolnienia • Kontynuowanie funkcji nie podlega zakazom • Zwolnienia tak, ale po uzyskaniu pozytywnej opinii • W parkach krajobrazowych - zakazy miejscowe • Kontrowersje wokół otuliny • Strona konserwatorska kreuje sposób zagospodarowania terenów chronionych • Stronę konserwatorską może wesprzeć prokurator • Plany ochrony i plany zadań ochronnych • Przyjęcie planu to dopiero początek wdrożenia • Wspólne cele przy wykonywaniu kompensacji przyrodniczej • Kompensacja nie może być zrealizowana w miejscu przypadkowym • Służebność przyrodnicza • Służby konserwatorskie mogą wstrzymać inwestycję będącą samowolą przyrodniczą  Inwestycje na terenach chronionych Inwestycje na terenach chronionych Inwestycje na terenach chronionych Brak poparcia społeczności, władz i przedsiębiorców lokalnych dla obszarowej ochrony przyrody jest głównym czynnikiem zmniejszającym jej efektywność. Utrudnia powiększanie powierzchni obszarów chronionych, zwiększa społeczne przyzwolenie dla obchodzenia przepisów na obszarach istniejących oraz dla samowoli przyrodniczych, wyzwala negatywną presję na organy chroniące przyrodę. Inwestorzy, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz mieszkańcy zamieszkujący tereny mające status obszarów Natura 2000 pozostają często w przekonaniu, że istnieje na nich całkowity zakaz prowadzenia inwestycji. Uważają, że ewentualna realizacja jakiegokolwiek przedsięwzięcia przestaje się opłacać. Obawa dotyczy także terenów, w stosunku do których planuje się ustanowienie tej formy ochrony przyrody. Jeszcze większy opór budzą propozycje utworzenia nowego parku narodowego (jak planowany Mazurski Park Narodowy), rozszerzenia istniejących parków narodowych (kontestowanie przez lokalne władze i mieszkańców każdej propozycji poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego) czy takie same zamierzenia dotyczące parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Według powszechnego przekonania przeciwników rozszerzania obszarów chronionych – na tych terenach „inwestować się nie da”. 1BL0010 2 Inwestycje na terenach chronionych OBSZARY CHRONIONE CHRONI „DOBRY PR” Strona konserwatorska powinna jak najczęściej brać udział w debacie publicznej i stereotyp taki obalać, wskazując, że zarówno przepisy, jak i stojące na ich straży administracja i sądy nie są restrykcyjne z założenia, a tylko w przypadkach, kiedy planowane przedsięwzięcie godzi rzeczywiście w cele ochrony obszaru chronionego. Pogląd ten jest mocno przesadzony i często służy jako wymówka usprawiedliwiająca brak pomysłu na przyciągnięcie inwestycji i umiejętności tworzenia zachęt dla inwestorów. W większości krajów UE nie uważa się włączenia terenu do sieci Natura 2000 za barierę inwestycyjną. Nie uważa się również, że objęcie jedną z obszarowych „krajowych” form ochrony przyrody może być istotnym ograniczeniem prawnym. Szacuje się, że lokalizacja przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000 w Polsce podnosi koszt inwestycji średnio o 30–50 . Podobny, uśredniony szacunek należałoby przyjąć dla parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów przyrody. Zwykle jednak pomija się, że w większości przypadków obszary chronione są ponadprzeciętnie atrakcyjne rynkowo i koszt inwestycji w wielu branżach bardzo szybko się amortyzuje. Dotyczy to głównie turystyki i usług. 3 Inwestycje na terenach chronionych To prawda, że polskie przepisy dotyczące ochrony przyrody i ocen środowiskowych ograniczają możliwość realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i w parkach krajobrazowych. Jednak bariery inwestycyjne w znacznie większym stopniu wynikają z biurokratycznej praktyki ich stosowania. Wyjątek nie unieważnia zasady Przede wszystkim, co podkreśla art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, na obszarach Natura 2000 nie podlega żadnemu ograniczeniu działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka i rybacka, a także amatorski połów ryb. Nie ma ograniczeń dla utrzymywania urządzeń i obiektów służących bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu. Musi być spełniony tylko jeden warunek – działalność w tych dziedzinach nie może znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Choć art. 36 ustawy o ochronie przyrody jest wyjątkiem od zasady – strona konserwatorska powinna o nim szeroko informować. Wiedza o tym fakcie znacznie wzmacnia poparcie społeczne dla idei ochrony obszarowej. Zasadą, oczywiście, pozostaje prawne ograniczenie realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, wprowadzone w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Paradoksalnie jednak zasadę i poparcie strony konserwatorskiej wzmacnia propagowanie 4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwestycje na terenach chronionych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: