Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 007543 22992547 na godz. na dobę w sumie
Izrael. Travelbook. Wydanie 3 - książka
Izrael. Travelbook. Wydanie 3 - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Bezdroża Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6440-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> przewodniki turystyczne po krajach
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Izrael to jedno z najmłodszych państw świata, a jednocześnie kraina sięgająca dziejami czasów biblijnych. Tygiel kulturowy, bastion tradycji i na wskroś nowoczesne państwo, będące gospodarczym 'tygrysem' Bliskiego Wschodu. Kolebka chrześcijaństwa i judaizmu, a zarazem kraj, w którym znajduje się jedno z najświętszych miejsc islamu. Kraina setek prastarych zabytków, złotych plaż i egzotycznej przyrody.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Autor: Krzysztof Bzowski Redaktor prowadzący: Łukasz Karolewski Redakcja: Aurelia Hołubowska Korekta: Alicja Stępniak Opieka techniczna: Katarzyna Leja Źródło danych kartograficznych: OpenStreetMap contributors; www.opendatacommons.org/licenses/odbl Projekt okładki: materiały graficzne zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz wydawnictwo Helion dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz wydawnictwo Helion nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel.: 32 2309863 e-mail: redakcja@bezdroza.pl księgarnia internetowa: http://bezdroza.pl Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres: http://bezdroza.pl/user/opinie/?beizt3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydanie III ISBN: 978-83-283-6440-0 Copyright © Helion, 2019 • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! Nasza społeczność 3 I C Ś E R T S I P S Spis treści ATRAKCJE IZRAELA ______________________________________ 8 INFORMACJE PRAKTYCZNE ___________ 15 PRZED WYJAZDEM ______________________________________ 16 Wybór czasu podróży ___________________________________________ 16 Słowniki i rozmówki ____________________________________________ 17 Formalności wizowo -paszportowe _________________________________ 18 DOJAZD________________________________________________ 20 Podróż samolotem _____________________________________________ 20 Podróż drogą lądową ___________________________________________ 20 NA MIEJSCU ____________________________________________ 24 Transport publiczny ____________________________________________ 24 Noclegi _____________________________________________________ 26 Wyżywienie __________________________________________________ 28 Aktywny wypoczynek __________________________________________ 28 INFORMACJE A(cid:2)Z _______________________________________ 30 INFORMACJE KRAJOZNAWCZE ________ 35 KRAJOZNAWCZE ABC ___________________________________ 36 Położenie ____________________________________________________ 36 Ukształtowanie powierzchni _____________________________________ 36 Klimat ______________________________________________________ 39 PRZYRODA _____________________________________________ 40 Flora _______________________________________________________ 40 Fauna ______________________________________________________ 40 SPOŁECZEŃSTWO I JĘZYK _______________________________ 42 Społeczeństwo _______________________________________________ 42 Język _______________________________________________________ 43 RELIGIA I OBYCZAJE ____________________________________ 46 Religia ______________________________________________________ 46 Obyczaje ____________________________________________________ 48 KUCHNIA_______________________________________________ 49 Kup książkę Poleć książkę 4 I C Ś E R T S I P S JEROZOLIMA I BETLEJEM _____________ 53 JEROZOLIMA ___________________________________________ 54 Dzielnice Chrześcijańska i Ormiańska oraz góra Syjon __________________ 60 Dzielnica Muzułmańska _________________________________________ 70 Dzielnica Żydowska ____________________________________________ 76 Góra Oliwna i dolina Cedronu ____________________________________ 81 Poza murami Starego Miasta _____________________________________ 85 BETLEJEM _____________________________________________ 101 Herodion ___________________________________________________ 106 Klasztor św. Saby _____________________________________________ 107 TEL AWIW ___________________________109 TEL AWIW _____________________________________________ 112 W stronę morza ______________________________________________ 115 Na północ __________________________________________________ 117 Białe miasto ____________________________________________ 120 Z centrum do portu ___________________________________________ 122 JAFA __________________________________________________ 132 PÓŁNOCNE WYBRZEŻE, GALILEA I WZGÓRZA GOLAN __________________137 HAJFA ________________________________________________ 138 U podnóży góry Karmel ________________________________________ 139 Poza centrum _______________________________________________ 143 MEGIDDO _____________________________________________ 148 CEZAREA ______________________________________________ 150 AKKA _________________________________________________ 152 NAZARET ______________________________________________ 162 Szlaki Galilei ____________________________________________ 169 TYBERIADA ____________________________________________ 172 Wokół Jeziora Galilejskiego _____________________________________ 177 Na południe od Jeziora Galilejskiego ______________________________ 181 W górach Gilboa ________________________________________ 184 Kup książkę Poleć książkę 5 5 I C Ś E R T S I P S SAFED _________________________________________________ 185 WZGÓRZA GOLAN _____________________________________ 188 Góra Hermon ___________________________________________ 189 MORZE MARTWE _____________________195 KUMRAN ______________________________________________ 196 Morze Martwe __________________________________________ 198 EN GEDI _______________________________________________ 201 MASADA ______________________________________________ 203 PUSTYNIA NEGEW I EJLAT ___________ 207 PRZEZ PUSTYNIĘ _______________________________________ 208 Pustynne ruiny __________________________________________ 212 MICPE RAMON I MACHTESZ RAMON ____________________ 214 EJLAT _________________________________________________ 218 Z morskich toni na szczyt krateru ____________________________ 228 SŁOWNICZEK POLSKO(cid:5)HEBRAJSKO(cid:5)ARABSKI _____________ 230 INDEKS ________________________________________________ 236 Kup książkę Poleć książkę Atrakcje Izraela ZABYTKI UNESCO Zespół zabytkowy Akki Ufortyfi kowane miasto portowe o bogatej historii i rodowodzie sięgającym czasów fenickich słynie ze średniowiecznych bu- dowli krzyżowców. Masada Twierdza malowniczo usytuowana na skali- stej górze nad Morzem Martwym jest sym- bolem heroizmu powstańców żydowskich, którzy bronili jej przed wojskami rzym- skimi w 73 r. n.e. Święte miejsca wyznawców bahaizmu wHajfi e izachodniej Galilei Ponad 20 budowli, miejsc i pomników, a wśród nich m.in. sanktuarium Baby w Haj- fi e oraz grobowiec Bahy Allaha w Akce. Stare Miasto imury Jerozolimy Święte miasto trzech religii może się po- chwalić bogatą historią potwierdzoną licz- nymi znaleziskami archeologicznymi. Szlak korzenny imiasta na pustyni Negew Ruiny czterech nabatejskich miast: Eluzy, Soboty, Obody i Mampsis leżą na trasie starożytnego szlaku handlowego, którym transportowano cenne kadzidła i przy- prawy korzenne. Góra Karmel Najwyższy szczyt (46 m n.p.m.) pasma wzgórz o takiej samej nazwie góruje od południowego wschodu nad Hajfą. W sto- kach wzniesienia znajdują się jaskinie, w których odnaleziono ślady osadnictwa neandertalczyków. Białe Miasto wTel Awiwie Centralne dzielnice Tel Awiwu powstawały od lat 30. XX w. do 1948 r. według moder- nistycznych projektów w stylu Bauhausu. Kup książkę Poleć książkę 9 9 T T Z Z S S E E P P A A D D U U B B PERŁY SZTUKI Kopuła na Skale wJerozolimie To perła sztuki islamskiej i  jeden z pierwszych w historii meczetów. Domy wstylu Bauhasu wTel Awiwie Budynki wzniesione w latach 30. i 40. XX w. to największy na świecie zespół tego rodzaju architektury. Cezarea Nadmorska Pozostałości antycznego miasta z wiel- kimi budowlami, m.in. teatrem i hipo- dromem, oraz murów obronnych zbudowanych przez krzyżowców za- chwycają do dziś. Bet Sze’an Doskonale zachowane ruiny ważnego starożytnego miasta obejmują m.in. imponujący teatr, łaźnie, brukowane ulice i las antycznych kolumn. Kup książkę Poleć książkę CUDA NATURY Ejlat – rafy koralowe Morza Czerwonego Dzięki podwodnemu obserwatorium fascynujący świat rafy koralowej jest tu dosłownie na wyciągnięcie ręki i to bez konieczności nurkowania. Jaskinia Sorek Podziemny świat stalaktytów, stalagmi- tów i wielu innych form naciekowych skrywa się pod powierzchnią Wzgórz Judzkich w okolicy Jerozolimy. Śródziemnomorskie lasy góry Karmel Naturalne kompleksy lasów dębowych i zarośli śródziemnomorskich na sto- kach pasma Karmelu ponad Hajfą są ostoją wielu dzikich zwierząt, poprze- cinaną siecią znakowanych szlaków turystycznych. Źródło iwodospady Banias Spektakularne wywierzysko i najpięk- niejszy wodospad w Izraelu – u stóp góry Hermon na rzece Banias – leżą przy jed- nym ze źródłowych odcinków sławnej rzeki Jordan. Krater Machtesz Ramon na pustyni Negew Ogromna dolina, zwana popularnie kra- terem, to najbardziej spektakularna część leżącej w południowym Izraelu pustyni Negew, a zarazem ostoja wielu dzikich zwierząt. Kup książkę Poleć książkę 101 M E J E L T E B Betlejem Do Betlejem (hebr. Bejt Lehem, arab. Bajt Lahm; ok. ?ɿtys. mieszkańców), niewiel- kiego miasta położonego wGórach Judz- kich ok. ʀkm na południe od Jerozolimy, warto pojechać nie tylko ze względów re- ligijnych– czyli by odwiedzić miejsce naro- dzin Chrystusa. Wielka bazylika Narodzenia Pańskiego to także wspaniały zabytek sztu- ki bizantyjskiej, zaś gwarne ipełne życia arabskie miasto, położone na skraju Pusty- ni Judzkiej, daje dobre wyobrażenie otym, jak żyją Palestyńczycy. Tu także zetknąć się można zrealnymi problemami wiążącymi się zokupacją: tuż obok centrum miasteczka zobaczymy betonowy mur bezpieczeństwa, który odgrodził ziemie okupowane przez Izrael od ʁ??r. od reszty państwa, adrogi między Jerozolimą aBetlejem przegradzają wojskowe punkty kontrolne. HISTORIA Betlejem najpierw było osadą, apotem niewiele znaczącym miasteczkiem wpo- bliżu Jerozolimy. Urodził się tu Chrystus, atysiąc lat wcześniej także król Dawid– ztego właśnie powodu rodzice Jezusa tu przybyli: św. Józef miał wywodzić się zrodu Dawida ipodczas rzymskiego powszechne- go spisu ludności musiał się stawić wmie- ście jego narodzin. Wkolejnych wiekach miejscowość zyskała znaczenie przede wszystkim jako ośrodek chrześcijaństwa– większość ludności długo stanowili arabscy chrześcijanie, do Betlejem przybywało też wielu pielgrzymów, szczególnie od IVw., gdy powstała bazylika Narodzenia Pań- skiego. Miasto pewnie już dawno zrosło- by się zniedaleką Jerozolimą, stając się jednym zjej przedmieść, gdyby nie fakt, g n a M F r e r e s S t . Star St. Freres St. Ulica papieża Pawła VI Salesian St. Star St. Al-Taragm a St. Betlejem 0 200 m t e e r S tr e King D avid S t. . t S h e f a k r a K Beit Saho u r St. D N R O R HEB Autobusy do Jerozolimy Y o u t h S t . Taxi P a ul VI St. W a d M a’ali St. Jamal Abdel Nasser S t. Carmel St. A l- S a ff S t. n a j o r T . K . c a r p o Kup książkę Paul VI St. Fawaghra St. Q a n a h St. Peace Center Wirydarz S h e p h e r d s ’ S t . Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej M a n g e S t a r S t. r S t . Suk Naja j r a S t . PLAC MANGER Visitor Information Center Bazylika Narodzenia Pańskiego Milk Grotto St. Grota Mleczna Poleć książkę 102 M E J E L T E B że oddziela je granica– aod ?ɿɿ?r. także mur bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, że obywatele Izraela nie mają wstępu do Be- tlejem– jest to jedna zenklaw zarządza- nych przez władze Autonomii Palestyńskiej. WARTO ZOBACZYĆ Wszyscy turyści kierują się wBetlejem bazyliki Naro- przede wszystkim do dzenia Pańskiego otwarte: codz. IV–IX ?.ɿɿ–?ɿ.ɿɿ, X–III do ʀ.ɿɿ; kobiety powinny mieć zakryte ramiona ikolana, mężczyźni muszą zasłonić nogi do kolan. Obecnie zwiedzanie jest utrudnione zpowodu re- montu. Podobnie jak wprzypadku Bazy- liki Grobu Świętego wJerozolimie, także itę świątynię trudno wcałości ogarnąć wzrokiem, jest bowiem otoczona wieloma innymi budynkami. Kościół wzniesiono po ???r. zinicjatywy św. Heleny, matki cesarza M Bazylika Narodzenia Pańskiego Konstantyna Wielkiego, który zalegalizował religię chrześcijańską wcałym Cesarstwie Rzymskim. Powstała wówczas pięcionawo- wa bazylika zposadzkami dekorowanymi pięknymi geometrycznymi mozaikami, obecnie częściowo odsłoniętymi przez archeologów. W??ʁr. świątynię spalili powstańcy żydowscy zSamarii, wspoma- gający najazd Persów na ziemie cesarstwa bizantyjskiego. Wkrótce bazylikę odbudo- wano, znacznie ją przy tym powiększając. Wydłużeniu, do obecnej długości, uległy nawy główne, do których dobudowano od zachodu narteks (kryty przedsionek) ztrzema wielkimi portalami, natomiast od wschodu, nad Grotą Narodzenia, wzniesio- no nawę poprzeczną (transept) zamknięty trzema absydami. Świątynię wtym kształ- cie oglądamy do dziś. Prace remontowe po- dejmowane były wielokrotnie, m.in. przez krzyżowców, którzy ufundowali nowe mo- Kup książkę Poleć książkę 103 M E J E L T E B Do bazyliki wchodzi się obecnie zdu- żego placu przed świątynią przez niewia- rygodnie mały kamienny portal zwany Bramą Pokory. Jednak wysokie na ,?ɿm drzwi nie są oryginalnym wejściem do bi- zantyjskiej świątyni– zarys zamurowanej bramy zVIw. widać na ścianie powyżej, do- strzec można także łuk gotyckiego portalu, którym krzyżowcy zastąpili wXIIw. bizan- tyjskie bramy. Po przejściu przez ciemny narteks wkraczamy do głównej nawy, do której przylegają zdwóch stron po dwie węższe nawy boczne. Na oddzielających je kolumnach zachowały się resztki fre- sków zXIIw. Podnoszone wdzień drewnia- ne klapy wpodłodze odsłaniają mozaiki zIV w. umieszczone wnawie głównej. Widoczne na ścianach poniżej okien po- zostałości dekoracji mozaikowych pocho- dzą zok. ?ʁr. Niezwykle dekoracyjne są rzędy zawieszonych pod drewnianym stropem lamp oliwnych. Środkowa część M Brama Pokory Jak Trzej Królowie ocalili bazylikę Narodzenia Pańskiego Odbudowana wVIw. bazylika Naro- dzenia Pańskiego wBetlejem ozdobio- na była pięknymi mozaikami. Zgodnie ztradycją chrześcijańską jedna znich– umieszczona na fasadzie świątyni– przedstawiała pokłon Trzech Króli przed nowo narodzonym Dzieciątkiem Jezus. Królowie, zwani też mędrcami ze Wschodu, zostali przedstawieni przez bizantyjskich artystów wtrady- cyjnych strojach perskich. Gdy w??r. straszliwy najazd Persów pustoszył Ziemię Świętą, najeźdźcy nie zniszczyli bazyliki wBetlejem podobno wła- śnie dlatego, że zobaczyli na fasadzie postaci mędrców wstrojach zPersji. zaiki wpołowie XIIw. Wcześniej, wɿr., to właśnie wBetlejem koronowano pierw- szego króla jerozolimskiego Baldwina I. Po sukcesach Saladyna iwyg naniu krzyżowców bazylika była opuszczona przez ponad wiek, ale wpoczątku XIVw. opieką otoczyli ją franciszkanie. W???r. rywalizacja między katolikami oraz pra- wosławnymi doprowadziła do tego, że znakazu sułtana (ziemie palestyńskie nale- żały wówczas do Imperium Osmańskiego) usunięto franciszkanów, abazylikę prze- kazano wzarząd prawosławnym Grekom (częściowo także Ormianom). Jednocze- śnie sułtan zakazał wprowadzania jakich- kolwiek zmian wwyglądzie świątyni– ta decyzja inieustanne spory własnościowe sprawiają, że od trzech wieków bazylika nie była remontowana idziś znajduje się wopłakanym stanie. Kup książkę Poleć książkę 104 M E J E L T E B transeptu została wzniesiona ponad po- ziom podłogi– poniżej znajduje się kryp- ta zGrotą Narodzenia. Transept zamknięty jest oddzielającym prezbiterium od reszty świątyni pięknym, choć słabo oświetlonym, drewnianym ikonostasem. Wprawej nawie znajduje się przejście do południowego ramienia transeptu– tędy wchodzi się też do krypty zGrotą Narodzenia, dlatego zazwyczaj stoi tu długa kolejka pielgrzymów. Ozdobne por- tale zwypolerowanego marmuru, wiodą- ce do krypty, pochodzą zXIIw. Wciemnym wnętrzu krypty widzimy po prawej ołtarz wGrocie Narodzenia, pod którym znajduje się półkolista nisza, oświetlona ozdobnymi lampkami oliwnymi, asrebrna gwiazda umieszczona wposadzce oznaczać ma miej- sce, wktórym Chrystus przyszedł na świat. Po lewej kilka schodków wdół prowadzi do drugiej, miniaturowej groty, wktórej stać miał żłóbek znowo narodzonym Dzieciąt- kiem– to tzw. Grota Żłóbka, użytkowana przez franciszkanów. Zkrypty wychodzi się do północnego, lewego ramienia tran- septu, zarządzanego przez prawosławnych Ormian. Wąskie przejścia zlewej nawy wio- dą na zaciszny wirydarz zpóźnoromański- mi krużgankami arkadowymi– należały one do klasztoru augustianów, ufundo- wanego wokresie wypraw krzyżowych, wpołowie XIIw. Kup książkę Poleć książkę Do krużganków przylega od prawej (tj. od wschodu) duży, trójnawowy kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ufun- dowany dla franciszkanów wʀʀ?r. przez cesarza austro -węgierskiego Francisz- ka Józefa. Wtej neoromańskiej świątyni wierni modlą się często przed alabastrową fi gurką Dzieciątka Jezus, ułożoną wbocz- nym ołtarzu po prawej stronie. Wtylnej części prawej nawy można zobaczyć płytę zpłaskorzeźbą przedstawiającą narodzi- ny króla Dawida wBetlejem, ustawioną tu w?ɿɿʁr. zokazji wizyty papieża Be- nedykta XVI wZiemi Świętej– autorem płaskorzeźby jest krakowski rzeźbiarz Czesław Dźwigaj. 105 M E J E L T E B Niewielka uliczka Milk Grotto, któ- ra wychodzi zpołudniowego narożnika placu Manger przed bazyliką, wiedzie do wschodniej części Betlejem. Tu pielgrzy- mi często odwiedzają Grotę Mleczną otwarte: codz. ʀ.ɿɿ–.??, ?.ɿɿ–?.ɿɿ. Według tradycji zokresu wypraw krzyżo- wych, Święta Rodzina zatrzymała się na chwilę wtej niewielkiej grocie podczas ucieczki do Egiptu. Matka Boska, karmiąc Informacja turystyczna N Punkt informacyjny Peace Center, pl.Manger (na parterze no- woczesnego gmachu zamykającego północną pierzeję placu), tel.: +ʁ?? ? ??????; otwarte: pn.–czw., sb. ʀ.ɿɿ– ?.ɿɿ. Punkt jest doskonale zaopa- trzony wróżne ulotki idarmowe plany Betlejem; znajdziemy tu również księ- garnię zwieloma publikacjami do- tyczącymi terytoriów palestyńskich, wtym także zprzewodnikami po angielsku. N Visitor Information Center, pl. Man- ger (po południowej stronie placu), tel.: +ʁ?? ? ??????, vicbethlehem. wordpress.com; otwarte: wt.–śr. ʀ.ɿɿ– ?.ɿɿ, czw.–sb. ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ. Centrum prowadzą wolontariusze ifranciszka- nie. Tu również możemy zaopatrzyć się wbroszury informacyjne Dojazd Do Betlejem można dotrzeć zJerozoli- my autobusami odjeżdżającymi codz. co ok.?–?ɿ min zparkingu przed Bra- mą Damasceńską. Autobus nr? kursuje wgodz. ?.ɿɿ–?.ɿɿ ijedzie główną szosą szybkiego ruchu, omijając Betlejem od zachodu, przez duży punkt kontrolny ido- piero potem wjeżdżając do miasteczka. Przy przystanku wzachodniej części Be- tlejem zawsze jest mnóstwo taksówkarzy oferujących podwiezienie do bazyliki Na- rodzenia Pańskiego (ale to tylko ɿ–?min spaceru przez miasteczko). Kup książkę Poleć książkę król miał ogromne ambicje. Zbudował tu dla siebie fortecę iletni pałac, amiejsce to nazwane zostało Herodionem. Na płaskim terenie ustóp wzgórza stanęły dodatkowe pałace dla rodziny królewskiej oraz budyn- ki administracyjne– Herodion był bowiem wokresie letnim nie tylko siedzibą monar- chy, ale istolicą jego państwa. W??r. n.e. na cztery lata dawny pałac ifortecę zajęli zeloci, radykalna sekta judaistyczna. W?ɿr. zostali pokonani iusunięci zHerodionu Dojazd Ponieważ do Herodionu nie do- jeżdżają autobusy zBetlejem, pozosta- je wziąć taksówkę– kurs wobie strony zgodzinnym oczekiwaniem nie powinien kosztować więcej niż ɿɿNIS, apo długim targowaniu można uzyskać cenę nawet opołowę niższą. M Herodion 106 M E J E L T E B Dzieciątko, miała uronić kroplę swego mleka, które spadło na skałę inadało jej mleczną barwę. Dziś pielgrzymi wejść mogą do XVIII -wiecznej kaplicy, urządzo- nej nad grotą irozbudowanej pod koniec ubiegłego wieku przez opiekujących się tym miejscem franciszkanów. Wracając na plac Manger, warto zajrzeć do jednego zkilku warsztatów wpobliżu Groty Mlecz- nej, gdzie wyrabiane są piękne pamiątki zdrewna oliwnego, przede wszystkim ładne szopki. WBetlejem można przespacerować się także po części miasteczka rozciągają- cej się na zachód od bazyliki Narodzenia Pańskiego. Ulica Papieża Pawła VI ciągnie się od placu Manger aż do skrzyżowania, gdzie zatrzymują się autobusy zJerozoli- my. To gwarna iruchliwa ulica handlowa zlicznymi barami, stoiskami ze świeżymi sokami irestauracjami oraz dwoma kościo- łami. Warto też przejśćsię po niewielkim suku rozciągającym siępo jej południo- wej stronie iwzdłuż równoległej ulicy Fa- waghra. To znacznie bardziej autentyczne bliskowschodnie targowisko niż bazary na Starym Mieście wJerozolimie, zwłaszcza te wDzielnicy Chrześcijańskiej. Wjednym ztutejszych małych barów zszałarmami, kebabami ifalafelami można zjeść posiłek niemal dwukrotnie taniej niż wpozostałych rejonach Izraela. OKOLICE Herodion Na skraju Pustyni Judzkiej, ?km na połu- dniowy wschód od Betlejem, wyrasta ponad okoliczne wzgórza samotny foremny stożek. Tę odosobnioną górę, ze względu na jej na- turalne walory obronne, postanowił wyko- rzystać król Herod Wielki, panujący wlatach ??–?p.n.e. Władający znadania Rzymian Kup książkę Poleć książkę 107 M E J E L T E B przez legionistów Tytusa. Po raz kolejny forteca stała się redutą powstańców ży- dowskich w??r., kiedy usadowili się tu wo- jownicy Bar Kochby. Po upadku powstania trzy lata później miejsce to zostało opusz- czone. Jeszcze tylko wV–VIIw. osiedliła się tu grupa mnichów bizantyjskich, po czym ofortecy Heroda zapomniano aż do ʁ??r., gdy rozpoczęły się, trwające do dziś, prace wykopaliskowe. Obecnie teren wykopalisk zajmuje Park Narodowy Herodion www.parks.org.il; otwarte: sb.–czw. IV–IX ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ, pt. iwprzeddzień świąt ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ, X–III sb.– czw. ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ; pt. iwprzeddzień świąt ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ, ostatnie wejście nagodz. przed zamknięciem; wstęp: ?ʁNIS, dzieci do ʀ l. ?NIS, adla zwiedzających udostępniono fortecę na wierzchołku wzgórza. Potężne kamienne mury zczterema półokrągłymi bastejami imponują ogromem. Roztacza się znich widok na Pustynię Judzką oraz Be- tlejem. Zpozostałych zabudowań zostało niewiele, ale sporą atrakcją jest możliwość zejścia do wykutych pod wzgórzem tajnych przejść imagazynów, prawdopodobnie zokresu powstania Bar Kochby. Klasztor św. Saby (Mar Saba) klasztor Ten prastary otwarte: zazwy- czaj pn.–czw., nd. ʀ.ɿɿ–?.ɿɿ ze względu na usytuowanie jest jedną znajbardziej efektownych budowli wcałym Izraelu. Pośród pustynnych wzgórz już zdaleka widać wystającą ponad krawędzią doliny samotną kamienną basztę. Zbliska zoba- czymy, że poniżej znajduje się uczepiony stromego zbocza iskalnych ścian duży kompleks klasztorny. Kup książkę Poleć książkę 108 M E J E L T E B Historia tego prawosławnego klasz- toru mnichów greckich sięga ??ʁr., kie- dy prawdopodobnie został założony przy grobie zmarłego wtym samym stuleciu św. Saby– ascety ipustelnika. Jego wy- schnięta mumia spoczywa wprzeszklonej trumnie wgłównej nawie cerkwi klasztor- nej. Wnętrze świątyni ozdabiają freski po- ciemniałe ze starości oraz od dymu świec. Wkaplicy przylegającej do kościoła znaj- dują się zkolei kości ?ɿ mnichów zabitych przez Persów w??r. Ztarasu przylegają- cego do świątyni roztacza się widok na skalisty kanion ipłynący wdole, nawet la- tem, strumień. Na przeciwleg łym zboczu widać także liczne wykute wskałach cele pustelników. Do wnętrza klasztoru icerkwi mogą wejść tylko mężczyźni, ale turyści Dojazd Jedyna możliwość dostania się do klasztoru św. Saby– oile nie mamy własnego środka transportu– to kurs taksówką zBetlejem (koszt przejazdu wobie strony wraz zok. ?ɿ–??min ocze- kiwania: ?ɿ–?ɿɿNIS). Droga jest bardzo kręta, szczególnie ostatni, wąski odci- nek. Choć to tylko ?ɿkm od Betlejem na wschód, podróż zajmuje nawet do ?? min wjedną stronę. zkrajów katolickich nie zawsze są wpusz- czani. Kobiety natomiast muszą zadowolić się widokiem murów klasztoru– najlepiej oglądać go wraz zkanionem sprzed samot- nej baszty stojącej na lewo od zabudowań, na krawędzi wąwozu. M Klasztor św. Saby Kup książkę Poleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Izrael. Travelbook. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: