Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 003876 24089187 na godz. na dobę w sumie
J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II - książka
J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2835-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie mobilne >> j2me
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się efektywnie wykorzystywać możliwości oferowane przez J2ME!

J2ME, czyli Java 2 Micro Edition, to uproszczona wersja platformy Java, opracowana przez firmę Sun Microsystems specjalnie dla potrzeb programowania urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy palmtopy. Umożliwia tworzenie ciekawych i wydajnych aplikacji mobilnych, które bez większych problemów można uruchamiać na sprzęcie o stosunkowo słabych parametrach technicznych. Pozwala to osobom zainteresowanym produkcją gier, programów multimedialnych czy narzędzi sieciowych swobodnie rozwinąć skrzydła w tej dziedzinie.

'J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II ' to przydatny przewodnik po zaawansowanych zagadnieniach, związanych z tworzeniem różnego rodzaju aplikacji mobilnych przy użyciu środowiska Java. Autor pokrótce przedstawia w nim podstawowe informacje na temat projektowania i kodowania programów działających na urządzeniach przenośnych, aby szybko przejść do konkretnych przykładów zastosowania zdobytej wiedzy. Dzięki nim nauczysz się tworzyć gry, aplikacje komunikacyjne, programy multimedialne i narzędzia GPS. Jeśli chcesz szybko opanować J2ME, tej książki nie może zabraknąć na Twojej półce!

Dołącz do elitarnego grona programistów aplikacji mobilnych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Autor: Krzysztof Rychlicki-Kicior ISBN: 978-83-246-2835-3 Format: 158×235, stron: 272 Naucz się efektywnie wykorzystywać możliwości oferowane przez J2ME! • Zainstaluj najnowszą wersję środowiska Java ME SDK • Poznaj zasady tworzenia aplikacji mobilnych • Rozwiń swoje umiejętności w oparciu o praktyczne projekty z wykorzystaniem J2ME J2ME, czyli Java 2 Micro Edition, to uproszczona wersja platformy Java, opracowana przez firmę Sun Microsystems specjalnie dla potrzeb programowania urządzeń przenośnych, takich jak telefony komórkowe czy palmtopy. Umożliwia tworzenie ciekawych i wydajnych aplikacji mobilnych, które bez większych problemów można uruchamiać na sprzęcie o stosunkowo słabych parametrach technicznych. Pozwala to osobom zainteresowanym produkcją gier, programów multimedialnych czy narzędzi sieciowych swobodnie rozwinąć skrzydła w tej dziedzinie. „J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II” to przydatny przewodnik po zaawansowanych zagadnieniach, związanych z tworzeniem różnego rodzaju aplikacji mobilnych przy użyciu środowiska Java. Autor pokrótce przedstawia w nim podstawowe informacje na temat projektowania i kodowania programów działających na urządzeniach przenośnych, aby szybko przejść do konkretnych przykładów zastosowania zdobytej wiedzy. Dzięki nim nauczysz się tworzyć gry, aplikacje komunikacyjne, programy multimedialne i narzędzia GPS. Jeśli chcesz szybko opanować J2ME, tej książki nie może zabraknąć na Twojej półce! • Instalacja środowiska programisty J2ME • Podstawowe informacje o platformie i sposobach jej używania • Obsługa zaawansowanych wyświetlaczy • Tworzenie aplikacji sieciowych i komunikacyjnych • Przetwarzanie i wykorzystywanie danych XML • Tworzenie aplikacji multimedialnych i obsługa kamer • Projektowanie i programowanie gier • Tworzenie aplikacji GPS Dołącz do elitarnego grona programistów aplikacji mobilnych! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 Spis treĈci Wstöp .............................................................................................. 7 Rozdziaä 1. Warsztat dla MIDletów ..................................................................... 9 Instalacja oprogramowania ............................................................................................... 9 Tworzenie nowego projektu ........................................................................................... 10 Publikowanie MIDletu ............................................................................................. 11 Kod MIDletu .................................................................................................................. 12 Interfejs uĪytkownika ..................................................................................................... 14 MID Profile a kompatybilnoĞü MIDletu ................................................................... 14 Polecenia .................................................................................................................. 15 Podstawowe komponenty graficzne ......................................................................... 16 Przykáadowy projekt ....................................................................................................... 19 Rozdziaä 2. Podstawy aplikacji mobilnych ......................................................... 23 Przegląd klas wyĞwietlaczy ............................................................................................ 23 Canvas ...................................................................................................................... 23 Alert ......................................................................................................................... 26 List ........................................................................................................................... 26 Projekt — program graficzny ......................................................................................... 27 Rozdziaä 3. Zaawansowane rodzaje wyĈwietlaczy .............................................. 35 Obsáuga RMS w Javie .................................................................................................... 35 Zapis w RMS .................................................................................................................. 37 Tablice bajtów a odczyt danych ...................................................................................... 38 Usuwanie a zbiory .......................................................................................................... 39 Zaawansowane techniki przeglądania zbiorów ............................................................... 39 Projekt — program Notatki ............................................................................................ 40 Interfejs programu .................................................................................................... 41 Pakiet pl.helion.j2mepp.notatki ................................................................................ 41 WyĞwietlenie listy notatek ....................................................................................... 43 Obsáuga poleceĔ ....................................................................................................... 44 Przechowywanie danych i nie tylko ......................................................................... 45 Zarządzanie notatkami ............................................................................................. 49 Testowanie aplikacji ....................................................................................................... 52 Internet w MIDletach ..................................................................... 53 Projekt — czat na komórkĊ ............................................................................................ 53 Sieü — z czym to siĊ je? .......................................................................................... 54 Jak zawsze — interfejs ............................................................................................. 54 Rozdziaä 4. 4 J2ME. Praktyczne projekty Obsáuga aplikacji ...................................................................................................... 56 Czas na internet! ....................................................................................................... 58 Obsáuga poáączenia w aplikacji ................................................................................ 61 Serwer czata ............................................................................................................. 66 Wysyáanie wiadomoĞci ............................................................................................. 70 Obsáuga poáączeĔ klienckich .................................................................................... 71 Podsumowanie projektu ................................................................................................. 76 Rozdziaä 5. Obsäuga XML w J2ME ..................................................................... 77 Projekt — czytnik RSS ................................................................................................... 77 J2ME a XML ............................................................................................................ 78 Wykorzystanie biblioteki kXML w MIDletach ........................................................ 79 Dziaáanie programu i jego interfejs .......................................................................... 79 JĊzyk RSS ................................................................................................................ 82 Struktura Dane ......................................................................................................... 84 Obsáuga poleceĔ w MIDlecie ................................................................................... 86 Pobieranie dokumentu RSS ...................................................................................... 88 PiĊkne jak gra na SAXofonie — biblioteka kXML pod lupą ................................... 89 Parser w praktyce ..................................................................................................... 91 Podsumowanie ................................................................................................................ 97 Rozdziaä 6. Multimedia w Twoim telefonie ........................................................ 99 Projekt — odtwarzacz multimedialny ............................................................................ 99 Obsáuga multimediów w telefonach ....................................................................... 100 Proces odtwarzania pliku ........................................................................................ 100 ħródáa plików multimedialnych ............................................................................. 101 Interfejs programu .................................................................................................. 102 Odtwarzacz a FileConnection Optional Package .................................................... 108 Implementacja przeglądarki systemu plików w projekcie ...................................... 111 Obsáuga multimediów w odtwarzaczu .................................................................... 115 Nagrywanie dĨwiĊku .............................................................................................. 119 Odtwarzanie nagrania ............................................................................................. 121 Obsáuga aparatu ...................................................................................................... 122 Przerywanie odtwarzania i zamykanie odtwarzacza ............................................... 123 Wykorzystanie RMS w projekcie ........................................................................... 125 Podsumowanie ....................................................................................................... 129 Rozdziaä 7. Zagrajmy! .................................................................................... 131 Projekt — gra „platformówka” ..................................................................................... 131 Struktura klas ......................................................................................................... 131 Game API ............................................................................................................... 132 Maáy MIDlet ........................................................................................................... 134 Páócienna gra .......................................................................................................... 134 Warstwy i duszki .................................................................................................... 137 Gáówna pĊtla gry .................................................................................................... 139 Wykorzystanie zalet páótna .................................................................................... 140 Duszki w grze ......................................................................................................... 144 Bohater w akcji ...................................................................................................... 150 Od bohatera do potworka ....................................................................................... 154 Globalna obsáuga potworków ................................................................................. 158 Strzelanie ................................................................................................................ 160 Zarządzanie pociskami ........................................................................................... 162 Dane a logika .......................................................................................................... 165 Grafika w grze ........................................................................................................ 170 Podsumowanie .............................................................................................................. 171 Spis treĈci 5 Rozdziaä 8. J2ME a Bluetooth ........................................................................ 173 Projekt — usáuga szyfrująca ......................................................................................... 173 MIDlet .................................................................................................................... 174 Zasady dziaáania ..................................................................................................... 176 Znalazáem, wysáaáem, odebraáem! .......................................................................... 183 Kod klienta ............................................................................................................. 185 Podsumowanie .............................................................................................................. 190 Rozdziaä 9. Maäy szpieg — zdalna kamera ...................................................... 191 ZaáoĪenia projektowe ................................................................................................... 192 Nadawca ................................................................................................................. 192 Odbiorca ................................................................................................................. 193 Serwer .................................................................................................................... 194 Konfigurujemy serwer .................................................................................................. 194 Widok — interfejs aplikacji klienckiej ................................................................... 196 Kontroler — obsáuga zdarzeĔ i sterowanie aplikacją ............................................. 200 Timer i zadania ....................................................................................................... 202 Danie gáówne — HTTP bez trzymanki .................................................................. 205 Serwer w akcji .............................................................................................................. 210 SID — klucz jedyny w swoim rodzaju ................................................................... 213 Serwer i jego metody .............................................................................................. 216 Podsumowanie .............................................................................................................. 217 Rozdziaä 10. Lokalizator ................................................................................... 219 Wprowadzenie .............................................................................................................. 219 FunkcjonalnoĞü projektu ........................................................................................ 219 Interfejs uĪytkownika ................................................................................................... 220 Zaglądamy pod maskĊ… ........................................................................................ 229 Instalacja i konfiguracja bazy danych ..................................................................... 234 Przenosiny na serwer .............................................................................................. 235 MenedĪer bezpieczeĔstwa ...................................................................................... 242 Obsáuga bazy danych w aplikacji serwerowej ........................................................ 244 Spajanie w caáoĞü ................................................................................................... 247 Podsumowanie .............................................................................................................. 249 Dodatek A ................................................................................... 251 Projekt — edytor plansz ............................................................................................... 251 Podsumowanie .............................................................................................................. 254 Skorowidz .................................................................................... 255 Rozdziaä 6. Multimedia w Twoim telefonie Telefony komórkowe coraz czĊĞciej zawierają dodatkowe udogodnienia, dziĊki którym przestają byü tylko urządzeniami do prowadzenia rozmów. Jednym z najpopularniej- szych sposobów przyciągania uwagi klientów jest dodawanie moĪliwoĞci multimedial- nych, takich jak:  odtwarzanie plików dĨwiĊkowych (midi/wav/mp3),  odtwarzanie plików wideo (mpeg),  nagrywanie audio,  wykonywanie zdjĊü,  nagrywanie plików wideo. J2ME umoĪliwia programistom wykorzystanie tych moĪliwoĞci, o ile dany telefon obsáu- guje sprzĊtowo daną funkcjĊ. Projekt — odtwarzacz multimedialny Jak sama nazwa wskazuje, w niniejszym projekcie zostaną zaprezentowane wybrane moĪliwoĞci multimedialne, które oferuje J2ME. Równie waĪną cechą programu bĊdzie obsáuga wielu rodzajów Ĩródeá danych — odtwarzacz bĊdzie mógá wczytywaü dane z internetu (za pomocą protokoáu HTTP), z lokalnego systemu plików (za pomocą klas z pakietu javax.microedition.io.file) oraz z RMS. Oprócz odtwarzania zasobów multimedialnych program umoĪliwi nagranie dĨwiĊku i zrobienie zdjĊcia — z moĪli- woĞcią zapisu w RMS. Na początku warto dowiedzieü siĊ, gdzie są zadeklarowane klasy obsáugujące multimedia i jakie warunki musi speániaü urządzenie, aby dany rodzaj multimediów odtworzyü. 100 J2ME. Praktyczne projekty Obsäuga multimediów w telefonach Najbardziej funkcjonalnym API (w momencie pisania tej ksiąĪki — caáy czas są two- rzone jego kolejne wersje) jest Mobile Media API 1.1, zdefiniowane w JSR-135. Zawiera ono klasy i interfejsy przeznaczone do wykonywania wszystkich wspomnianych na początku rozdziaáu czynnoĞci. Jak to zwykle bywa, API to nie jest powszechnie dos- tĊpne w telefonach komórkowych. Dlatego najbardziej podstawowe elementy zawarte w MMAPI zostaáy wydzielone i weszáy w skáad MIDP 2.0. Owa czĊĞü nosi nazwĊ MIDP 2.0 Media API i jedynym warunkiem, który musi speániaü telefon, aby moĪliwe byáa jego wykorzystanie, jest dostĊpnoĞü MIDP w wersji 2.0. Za obsáugĊ multimediów odpowiadają pakiety javax.microedition.media, javax. ´microedition.media.control oraz javax.microedition.media.protocol. ZawartoĞü tych pakietów moĪna podzieliü na trzy czĊĞci:  elementy dostĊpu do danych — na podstawie URL udostĊpniają strumienie danych;  odtwarzacze — kontrolują proces przygotowania i odtwarzania (a takĪe nagrywania) danych multimedialnych;  kontrolki — odpowiadają za konkretną wáaĞciwoĞü odtwarzacza, np. gáoĞnoĞü lub wysokoĞü dĨwiĊku. RóĔnice miödzy MMAPI a MIDP Media API Jak wspomniaáem, MIDP Media API jest podzbiorem MMAPI. PoniĪsze zestawienie zawiera zbiór wszystkich elementów dostĊpnych w MIDP Media API:  klasy: Manager;  klasy wyjątków: MediaException;  interfejsy: Control, Controllable, Player, PlayerListener, ToneControl, VolumeControl. MMAPI zawiera wszystkie powyĪsze elementy oraz szereg innych. Spora czĊĞü z nich zostanie wykorzystana w projekcie. Proces odtwarzania plikulnych W niniejszym podrozdziale opiszĊ wszystkie czynnoĞci, które trzeba wykonaü, aby odtworzyü plik multimedialny. Program zazwyczaj dysponuje adresem internetowym lub ĞcieĪką dostĊpu do pliku. Na początek naleĪy wiĊc zapoznaü siĊ z metodą createPlayer() klasy Manager. Tworzy ona obiekt odtwarzacza (klasy Player) na podstawie podanego adresu lub strumienia: Player odtwarzacz = Manager.createPlayer( http://serwer.org/plik.wav ); Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 101 Dysponując gotowym obiektem odtwarzacza, naleĪy wspomnieü o stanach, w jakich moĪe siĊ on znajdowaü. Są one okreĞlone nastĊpującymi staáymi (w kolejnoĞci od stanu początkowego do odtwarzania):  UNREALIZED — odtwarzacz jest tuĪ po utworzeniu. Nie moĪna wykonaü wiĊkszoĞci jego metod.  REALIZED — odtwarzacz ma informacje potrzebne do pobrania danych.  PREFETCHED — odtwarzacz dysponuje pobranymi danymi; jest gotowy do rozpoczĊcia odtwarzania.  STARTED — odtwarzacz jest w trakcie odtwarzania pliku multimedialnego. W przypadku przerwania odtwarzania przechodzi z powrotem do stanu PREFETCHED.  CLOSED — odtwarzacz koĔczy dziaáanie i zwalnia zaalokowane zasoby. Aby przejĞü do danego stanu, naleĪy wywoáaü metody: realize(), prefetch(), start(), close(). Metoda stop() przerywa dziaáanie odtwarzacza i powoduje przejĞcie do stanu PREFETCHED. javax.microedition.media.Manager  public Player createPlayer(String url) — tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie adresu danego zasobu.  public Player createPlayer(InputStream is, String typ) — tworzy obiekt odtwarzacza na podstawie danego strumienia wejĞcia i okreĞlonego typu MIME. đródäa plików multimedialnych MMAPI 1.1 daje olbrzymie moĪliwoĞci co do wyboru Ĩródeá, z których moĪna pobieraü dane multimedialne. NajwaĪniejszą rolĊ odgrywa URL, przekazywany w parametrze metody createPlayer(). Adres, jak kaĪdy inny, skáada siĊ z trzech czĊĞci. Jednak w przy- padku lokalizatorów multimediów moĪe on przyjąü postaü daleko inną od tej znanej z codziennego uĪytkowania komputera. Podstawowym typem jest odtwarzanie plików pobranych za pomocą protokoáu HTTP. URL przyjmuje wtedy postaü: http://www.serwer.org/folder/plik.wav gdzie http:// to okreĞlenie protokoáu, www.serwer.org — nazwa hosta (komputera, z którym program musi siĊ poáączyü), a /folder/plik.wav — ĞcieĪka do pliku na serwerze. Ta postaü jest znana; zupeánie inaczej wygląda jednak konstruowanie adresów w przypadku przechwytywania danych audio i wideo. Aby utworzyü obiekt klasy Player, który umoĪliwi rejestrowanie jakichkolwiek danych, naleĪy zastosowaü protokóá capture://. NastĊpnie naleĪy podaü rodzaj przechwyty- wanego materiaáu — audio lub video. Na tym nie koniec — po znaku zapytania moĪna okreĞliü jego parametry techniczne, np. rate (czĊstotliwoĞü próbkowania w przypadku dĨwiĊku) lub width i height (rozmiary obrazu w przypadku wideo). 102 J2ME. Praktyczne projekty OczywiĞcie przechwytywanie materiaáu audio i wideo wymaga zastosowania dodatko- wych kontrolek; są to odpowiednio: RecordControl i VideoControl. OmówiĊ je w jed- nym z nastĊpnych podrozdziaáów, w momencie gdy zostaną zastosowane w naszym projekcie. Interfejs programu Aby zrozumieü, dlaczego stosujemy taki, a nie inny sposób tworzenia interfejsu, trzeba najpierw omówiü dziaáanie programu. Po uruchomieniu programu uĪytkownik musi wybraü rodzaj Ĩródáa danych: internet, system plików lub RMS. Pozostaáe dwie moĪli- woĞci to przechwytywanie — audio lub wideo. W przypadku pobierania pliku z internetu sytuacja jest najprostsza — naleĪy udostĊpniü uĪytkownikowi pole do wprowadzenia adresu. Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest wykorzystanie systemu plików. Nasz MIDlet udostĊpnia bowiem minimenadĪer plików, który umoĪliwia swobodne poruszanie siĊ po strukturze katalogów. W przypadku zbioru rekordów program wyĞwie- tla listĊ wszystkich zarejestrowanych multimediów. Bez wzglĊdu na sposób pobierania uĪytkownik dociera do formatki, która jest wyĞwietlana przy odtwarzaniu plików. OdtwarzaczMIDlet.java private Odtwarzacz odtwarzacz; private MenadzerPlikow menadzer; private List menu; private List listaFile; private List listaRms; private Form formaHttp; private Form formaAparat; private Form formaOdtwarzacz; private List listaPrzechwytujaca; private Display ekran; private TextField poleUrl; private final String[] POLECENIA_PRZECHWYTYWANIA = new String[] { Start , Stop , Odtworz , Zapisz }; private final String[] OPCJE = new String[] { Odtworz plik z Internetu , Odtworz plik z urzadzenia , Odtworz plik z ´RMS , Przechwyc audio , Zrob zdjecie }; } Lista zmiennych ujawnia czĊĞciowo zawartoĞü projektu. Na początku są zadeklarowane dwa kluczowe obiekty: odtwarzacz i menadzer. Pierwszy z nich odpowiada za wszelkie kwestie związane z wykorzystaniem skáadników pakietu javax.microedition.media, a drugi — za obsáugĊ systemu plików. Nie powinna dziwiü duĪa liczba list uĪytych w tym projekcie. WiĊkszoĞü wyĞwietlaczy musi daü uĪytkownikowi moĪliwoĞü wyboru — do tego najlepiej nadają siĊ wáaĞnie listy. Dwie z nich mają staáe elementy — są zadeklarowane w powyĪszym listingu. Pozostaáe dwie wczytują swoją zawartoĞü z systemu plików i RMS. WiĊkszą czĊĞü konstruktora MIDletu zajmują instrukcje tworzące obiekty wyĞwietlaczy i zaopatrujące je w polecenia. Pojawia siĊ przy tym ciekawa konstrukcja: Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 103 OdtwarzaczMIDlet.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.midlet.MIDlet; import javax.microedition.lcdui.*; public class OdtwarzaczMIDlet extends MIDlet implements CommandListener { public OdtwarzaczMIDlet() throws Exception { menu = new List( Wybierz akcje: ,Choice.IMPLICIT,OPCJE,null); Command wybierz = new Command( Wybierz ,Command.OK,0); Command koniec = new Command( Koniec ,Command.EXIT,0); Command powrot = new Command( Powrot ,Command.EXIT,0); menu.addCommand(koniec); menu.addCommand(wybierz); menu.setSelectCommand(wybierz); menu.setCommandListener(this); formaHttp = new Form( Podaj adres URL: ); poleUrl = new TextField( , http:// ,150,TextField.ANY); formaHttp.append(poleUrl); Command ok = new Command( OK ,Command.OK,0); formaHttp.addCommand(ok); formaHttp.addCommand(powrot); formaHttp.setCommandListener(this); listaFile = new List( Wybierz plik: ,List.IMPLICIT); Command wejdz = new Command( Wejdz ,Command.ITEM,0); Command wyjdz = new Command( Wyjdz ,Command.ITEM,1); listaFile.addCommand(wejdz); listaFile.addCommand(wyjdz); listaFile.addCommand(powrot); listaFile.setSelectCommand(wejdz); listaFile.setCommandListener(this); listaPrzechwytujaca = new List( Przechwyc ´audio ,Choice.IMPLICIT,POLECENIA_PRZECHWYTYWANIA,null); listaPrzechwytujaca.addCommand(powrot); listaPrzechwytujaca.addCommand(wybierz); listaPrzechwytujaca.setSelectCommand(wybierz); listaPrzechwytujaca.setCommandListener(this); listaRms = new List( Wybierz element: ,Choice.IMPLICIT); listaRms.addCommand(wybierz); listaRms.addCommand(powrot); listaRms.setSelectCommand(wybierz); listaRms.setCommandListener(this); formaOdtwarzacz = new Form( Teraz odtwarzane... ); formaOdtwarzacz.append( ); formaOdtwarzacz.addCommand(powrot); formaOdtwarzacz.setCommandListener(this); formaAparat = new Form( Zrob zdjecie ); formaAparat.append( ); Command pstryk = new Command( Pstryk! ,Command.OK,0); formaAparat.addCommand(powrot); formaAparat.addCommand(pstryk); formaAparat.setCommandListener(this); odtwarzacz = new Odtwarzacz(this); menadzer = new MenadzerPlikow(this); 104 J2ME. Praktyczne projekty ekran = Display.getDisplay(this); ekran.setCurrent(menu); } W powyĪszym kodzie znajdują siĊ dwie ciekawe, zastosowane po raz pierwszy kon- strukcje. Polecenie o nazwie Wybierz pojawia siĊ w aplikacji wiele razy. Nie ma sensu tworzyü takiego samego obiektu pod róĪnymi nazwami — jedna instancja klasy Command moĪe byü dodana do róĪnych formularzy, o ile przy identyfikowaniu polecenia korzysta siĊ z jego typu i priorytetu. Mimo Īe metoda setSelectCommand() jednoczeĞnie dodaje polecenie (o ile nie zostaáo wczeĞniej jawnie dodane), to obiekt wybierz jest dodawany rĊcznie w kodzie MIDletu, aby lepiej zobrazowaü liczbĊ zastosowanych do kaĪdej for- matki poleceĔ. Drugim intrygującym mechanizmem jest dodanie do formatek formaOdtwarzacz i forma ´Aparat pustych etykiet tekstowych. Tak naprawdĊ rodzaj dodanego komponentu nie ma znaczenia — wywoáanie tego wariantu metody append() jest po prostu najkrótsze. WaĪne jest, aby formatka miaáa jeden komponent. W trakcie dziaáania aplikacji owa pusta etykieta tekstowa zostanie zastąpiona np. kontrolką wyĞwietlającą film. Przed omówieniem najdáuĪszej metody zajmĊ siĊ krótkimi metodami pomocniczymi, wykorzystywanymi przez pozostaáe klasy pakietu do dziaáaĔ na interfejsie MIDletu: OdtwarzaczMIDlet.java public void startApp() {} public void pauseApp() {} public void destroyApp(boolean u) { odtwarzacz.koniec(); } public void wyswietlElementy(String[] wartosci) { listaFile.deleteAll(); for (int i=wartosci.length-1;i =0;i--) listaFile.append(wartosci[i],null); } public void wlaczWyswietlacz(Item it) { if (it!=null) formaOdtwarzacz.set(0,it); else formaOdtwarzacz.set(0,new StringItem( , )); ekran.setCurrent(formaOdtwarzacz); } W momencie zakoĔczenia aplikacji odtwarzacz musi zwolniü wszystkie swoje zasoby. Dwie pozostaáe metody przypominają te znane z poprzednich projektów. W metodzie wyswietlElementy() dodajemy nowe elementy od koĔca tablicy, tak aby ostatni element z tablicy znalazá siĊ na górze wyĞwietlanej listy. Druga z metod peáni kluczową rolĊ przy odtwarzaniu filmów. Obiekt it zawiera obszar, w którym jest wyĞwietlany film. Musi on zatem zostaü wyĞwietlony na formatce. Przy odtwarzaniu dĨwiĊków film nie jest jednak potrzebny, dlatego stosujĊ pustą etykietĊ tekstową. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 105 Metoda obsáugi zdarzeĔ w tym projekcie jest rozbudowana. Wynika to z duĪej liczby zawartych w aplikacji wyĞwietlaczy i dostĊpnych poleceĔ. Jej opis jest podzielony na kilka czĊĞci: OdtwarzaczMIDlet.java public void commandAction(Command c, Displayable s) { if (s == menu) { if (c.getCommandType() == Command.OK) { if (menu.getSelectedIndex() == 0) ekran.setCurrent(formaHttp); if (menu.getSelectedIndex() == 1) { menadzer.odswiez(); menadzer.wyswietlKorzenie(); ekran.setCurrent(listaFile); } if (menu.getSelectedIndex() == 2) { listaRms.deleteAll(); String[] numery = odtwarzacz.pobierzID(); for (int i=0;i numery.length;i++) listaRms.append(numery[i],null); ekran.setCurrent(listaRms); } if (menu.getSelectedIndex() == 3) ekran.setCurrent(listaPrzechwytujaca); if (menu.getSelectedIndex() == 4) { ekran.setCurrent(formaAparat); Item it = odtwarzacz.pobierajObraz(); if (it!=null) formaAparat.set(0,it); } } if (c.getCommandType() == Command.EXIT) { this.destroyApp(true); this.notifyDestroyed(); } } W metodzie tej moĪna znaleĨü wiele odwoáaĔ do obiektów menadzer i odtwarzacz. Istotą obsáugi zdarzeĔ listy-menu jest wyĞwietlanie innych formatek. Niektóre z nich wymagają jednak wczeĞniejszego przygotowania. Tak jest w przypadku listy lista ´Plikow, która wyĞwietla listĊ katalogów i plików. Przed pierwszym wyĞwietleniem program musi pobraü listĊ korzeni systemu plików (ang. root) — szerzej zostanie to omówione nieco dalej. Nie inaczej jest, gdy pobieramy spis nagraĔ z RMS. Po uprzed- nim wyczyszczeniu listy i pobraniu identyfikatorów nastĊpuje wyĞwietlenie elementów. Wreszcie formatka formaAparat otrzymuje obiekt wyĞwietlający obraz z kamery tele- fonu i ustawia go jako komponent — teraz widoczne jest zastosowanie jednej z pustych etykiet tekstowych. Obsáuga zdarzeĔ kolejnych wyĞwietlaczy jest zróĪnicowana: 106 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == formaHttp) { if (c.getCommandType() == Command.OK) if (!poleUrl.getString().equals( )) { odtwarzacz.przygotuj(poleUrl.getString()); } if (c.getCommandType() == Command.EXIT) ekran.setCurrent(menu); } if (s == listaFile) { if (c.getCommandType() == Command.ITEM) { try { if (c.getPriority()==0) { int k = listaFile.getSelectedIndex(); if (k -1) { menadzer.przejdzDo(listaFile.getString(k)); if (menadzer.jestKatalog()) { String[] wyniki = menadzer.zwrocZawartosc(); this.wyswietlElementy(wyniki); } else { odtwarzacz.przygotuj(menadzer.pobierzSciezke()); } } } if (c.getPriority()==1) { menadzer.wyjdzDoGory(); String[] wyniki = menadzer.zwrocZawartosc(); this.wyswietlElementy(wyniki); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } if (c.getCommandType() == Command.EXIT) { ekran.setCurrent(menu); } } Obsáuga formatki wczytującej plik z internetu jest banalna — wszystkim zajmuje siĊ metoda przygotuj(). Zdecydowanie bardziej záoĪona jest konstrukcja obsáugująca sys- tem plików. Polecenia są tylko dwa: Wejdz (priorytet 0) i Wyjdz (priorytet 1). Pierw- sze z nich jest gotowe zarówno na sytuacjĊ, w której zaznaczony obiekt jest folderem, jak i plikiem. Metoda zwrocZawartosc() pobiera listĊ katalogów i plików aktualnego Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 107 katalogu, okreĞlonego za pomocą metody przejdzDo(). JeĞli mamy do czynienia z pli- kiem, wtedy próbujemy go odtworzyü. Rozszerzenie tego moduáu, aby sprawdzaá zawar- toĞü plików przed próbą odtworzenia, czytelnik moĪe potraktowaü jako üwiczenie roz- szerzające funkcjonalnoĞü programu. Prostszą czynnoĞcią jest przejĞcie do katalogu wyĪszego rzĊdu. OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listaRms) { if (c.getCommandType() == Command.OK) if (listaRms.getSelectedIndex() -1) odtwarzacz.przygotuj( rms:// +listaRms.getString ´(listaRms.getSelectedIndex())); if (c.getCommandType() == Command.EXIT) ekran.setCurrent(menu); } if (s == formaOdtwarzacz) { if (c.getCommandType() == Command.EXIT) { ekran.setCurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); } } if (s == formaAparat) { if (c.getCommandType() == Command.OK) { try { odtwarzacz.pobierzZdjecie(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } if (c.getCommandType() == Command.EXIT) { ekran.setCurrent(menu); odtwarzacz.przerwij(); } } NastĊpna lista, przechowująca spis nagranych multimediów, korzysta w adresie z pro- tokoáu o nazwie rmsp , utworzonego na potrzeby tej aplikacji. W rzeczywistoĞci chodzi o sprecyzowanie jednego systemu przekazywania danych do metody przygotuj(). Obiekt menedĪera pobiera identyfikator rekordu, który znajduje siĊ za definicją proto- koáu, a nastĊpnie na jego podstawie wczytuje wáaĞciwy rekord. Forma formaOdtwarzacz musi zadbaü o przerwanie odtwarzania w chwili, gdy uĪytkownik wybierze polecenie Wyjdz. Utworzenie zdjĊcia za pomocą formatki formaAparat wymaga wywoáania tylko jednej metody — wszystkie szczegóáy implementacyjne są zawarte w klasach Odtwarzacz i CzytnikDanych. 108 J2ME. Praktyczne projekty OdtwarzaczMIDlet.java if (s == listaPrzechwytujaca) { if (c.getCommandType() == Command.OK) { if (listaPrzechwytujaca.getSelectedIndex() == 0) odtwarzacz.przechwyc(true); if (listaPrzechwytujaca.getSelectedIndex() == 1) odtwarzacz.przechwyc(false); if (listaPrzechwytujaca.getSelectedIndex() == 2) odtwarzacz.odtworzNagranie(); if (listaPrzechwytujaca.getSelectedIndex() == 3) try { odtwarzacz.zapisz( audio/x-wav ); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } if (c.getCommandType() == Command.EXIT) { odtwarzacz.przechwyc(false); ekran.setCurrent(menu); } } } Ostatnia z list udostĊpnia sporą paletĊ czynnoĞci. Metoda przechwyc() rozpoczyna lub zatrzymuje nagrywanie, zgodnie z wartoĞcią przekazanego parametru. Warto zwróciü uwagĊ na metodĊ zapisz() z klasy Odtwarzacz. Operacja zapisu wymaga podania typu MIME, jaki ma byü okreĞlony dla nagrania. Na jego podstawie moĪna wywnioskowaü, w jaki sposób multimedia stworzone przez uĪytkownika są przechowywane w RMS. OtóĪ kaĪdy rekord skáada siĊ z dwóch czĊĞci: zawartoĞci oraz nazwy typu MIME. DziĊki temu moĪna przechowywaü róĪnego rodzaju zawartoĞü, która dziĊki zapamiĊtanemu typowi MIME moĪe byü prawidáowo rozpoznana przez odtwarzacz. W trakcie testowania nie naleĪy martwiü siĊ obrazem, który znajduje siĊ na ekranie emulatora — w prawdziwym urządzeniu w tym miejscu znajdowaáby siĊ aktualny obraz kamery. Odtwarzacz a FileConnection Optional Package Zanim omówiĊ multimedialny aspekt naszej aplikacji, postaram siĊ przybliĪyü funkcjo- nowanie systemu plików w telefonach komórkowych. NastĊpnie opiszĊ klasĊ Menadzer ´Plikow, która w naszym MIDlecie odpowiada za przeglądanie struktury katalogów i wybór plików do odtwarzania. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 109 Prawie jak PC API definiujące wykonywanie operacji na plikach jest zawarte w JSR-75. Pakiet odpo- wiedzialny za obsáugĊ plików to javax.microedition.io.file. Zawiera on piĊü elemen- tów, jednak z punktu widzenia naszej aplikacji najwaĪniejsze są dwa:  interfejs FileConnection umoĪliwiający otwieranie plików, przeglądanie zawartoĞci katalogów i inne podstawowe operacje,  klasa FileSystemRegistry, która m.in. udostĊpnia listĊ korzeni systemu plików urządzenia. Dwa razy w tym rozdziale pojawiáo siĊ sáowo „korzeĔ”. Jak sama nazwa wskazuje, jest on czymĞ podstawowym; moĪna porównaü go do partycji systemu Windows (np. c:, d:). Korzenie mogą wskazywaü na foldery znajdujące siĊ w pamiĊci telefonu, ale mogą teĪ dotyczyü np. udostĊpnionych kart pamiĊci1. ObecnoĞü powyĪszych elementów JSR-75 w pakiecie javax.microedition.io.file oraz charakterystyczna nazwa interfejsu pozwalają przypuszczaü, Īe proces korzystania z systemu plików jest podobny do nawiązywania poáączenia z internetem. Tak faktycz- nie jest; jedyną róĪnicą, poza stosowanym interfejsem, jest skáadnia adresu, za pomocą którego są lokalizowane pliki i katalogi. Przykáadowy adres wygląda tak: file:///root1/filmy/film.mpg Pierwsze szeĞü znaków, czyli file://, stanowi okreĞlenie protokoáu. NastĊpnie widzimy nazwĊ korzenia (/root1) oraz ĞcieĪkĊ do pliku wraz z jego nazwą (/filmy/film.mpg). Nawiązaü poáączenie z danym plikiem lub katalogiem moĪna nawet wtedy, gdy on nie istnieje. MoĪna go wtedy utworzyü za pomocą metody create() lub mkdir(). JeĞli jednak wczytywany zasób istnieje, sprawa jest prosta. W przypadku pliku wystarczy odwoáaü siĊ do wiedzy z rozdziaáu 4. i wywoáaü metodĊ openInputStream(). TrochĊ bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja, gdy mamy do czynienia z katalogami. MoĪna wywoáaü wtedy metodĊ list(), która zwraca listĊ wszystkich katalogów i plików w okreĞlonej lokalizacji. Jednak co powinniĞmy zrobiü, gdy chcemy wczytaü nowy plik lub sprawdziü zawartoĞü innego katalogu? ChociaĪ w interfejsie FileConnection jest zadeklarowana metoda setFileConnection(), to jest ona obwarowana licznymi zastrzeĪeniami (m.in. element aktualnie wskazywany musi byü katalogiem, a nowy element musi istnieü w tym kata- logu). Dlatego zaleca siĊ tworzenie nowego obiektu interfejsu FileConnection przy dostĊpie do kaĪdego kolejnego elementu. FileConnection Optional Package a uprawnienia dostöpu Nie kaĪde urządzenie zezwala na peány zakres operacji w odniesieniu do udostĊpnianych plików i katalogów. Tradycyjnie zakres Īądanych uprawnieĔ okreĞla siĊ w metodzie open() klasy Connector. Staáe definiujące sposób dostĊpu są identyczne jak w przypadku 1 Na przykáad w telefonach wykorzystujących system Nokia OS pamiĊü wewnĊtrzna jest widziana jako C:, a dodatkowa karta pamiĊci jako E:. 110 J2ME. Praktyczne projekty poáączeĔ internetowych. W przypadku niemoĪnoĞci uzyskania Īądanego trybu dostĊpu do pliku lub katalogu aplikacja zwraca wyjątek klasy SecurityException. Tryb dostĊpu ma wpáyw na moĪliwoĞü wykonania metod klasy FileConnection. Dlatego naleĪy uwaĪaü, czy w trybie tylko do odczytu (READ_ONLY) nasza aplikacja nie wywoáuje metody openOutputStream() — taka operacja, jakkolwiek zostanie dopuszczona przez kompilator, na pewno spowoduje wyjątek SecurityException. Nie naleĔy uruchamiaè dwóch instancji tego samego emulatora wykorzystujñcych FCOP API, poniewaĔ moĔe dojĈè do bäödów w wykonywaniu operacji odczytu i zapisu. Opis moĔliwoĈci FCOP Metody udostĊpniane przez klasĊ i interfejs znajdują siĊ w poniĪszym zestawieniu. javax.microedition.io.file.FileSystemRegistry  public static Enumeration listRoots() — zwraca wszystkie dostĊpne w urządzeniu korzenie. Nazwy są przechowywane w postaci áaĔcuchów w obiekcie wyliczeniowym. javax.microedition.io.file.FileConnection  public long availableSize() — zwraca iloĞü dostĊpnego miejsca w korzeniu, w którym znajduje siĊ plik lub katalog okreĞlony danym obiektem poáączenia.  public void create() — tworzy plik o ĞcieĪce okreĞlonej w danym obiekcie poáączenia.  public void delete() — usuwa plik o ĞcieĪce okreĞlonej w danym obiekcie poáączenia.  public boolean exists() — sprawdza, czy plik lub katalog okreĞlony w danym obiekcie poáączenia istnieje.  public boolean isDirectory() — sprawdza, czy obiekt okreĞlony w poáączeniu jest katalogiem.  public Enumeration list(String klucz, boolean czyUkryte) — zwraca wszystkie pliki i katalogi znajdujące siĊ w katalogu okreĞlonym w danym obiekcie poáączenia. Wszystkie elementy są filtrowane wedáug klucza (moĪna zastosowaü znak *, oznaczający dowolny ciąg znaków); jeĞli parametr czyUkryte ma wartoĞü true, metoda zwraca takĪe pliki i katalogi ukryte. JeĈli emulator nie zwraca poprawnej zawartoĈci katalogu, naleĔy skasowaè plik in.use z katalogu KATALOG /appdb/ emulator .  public void mkdir() — tworzy katalog o ĞcieĪce okreĞlonej w danym obiekcie poáączenia. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 111  public InputStream openInputStream() — zwraca strumieĔ wejĞcia (do odczytu) dla okreĞlonego pliku.  public OutputStream openOutputStream() — zwraca strumieĔ wyjĞcia (do zapisu) dla okreĞlonego pliku.  public void setFileConnection(String nazwa) — tworzy w danym obiekcie poáączenie z nowym plikiem lub katalogiem i zastĊpuje nim aktualne.  public void truncate(long n) — usuwa wszystkie dane z pliku okreĞlonego w poáączeniu, począwszy od n-tego bajtu. Implementacja przeglñdarki systemu plików w projekcie Podsumujmy wnioski, które moĪna wyciągnąü z analizy MIDletu, a zwáaszcza metody commandAction(), dotyczące wykorzystania w odtwarzaczu systemu plików:  Program ma moĪliwoĞü pobrania listy korzeni.  Program moĪe poruszaü siĊ po strukturze katalogów w obydwie strony (w gáąb i do góry).  Program moĪe pobraü plik i udostĊpniü go obiektowi odtwarzacza. Wszystkie metody potrzebne do wykonania powyĪszych czynnoĞci są zawarte w klasie MenadzerPlikow. Lista zmiennych klasy jest wyjątkowo krótka: MenadzerPlikow.java private FileConnection plik; private OdtwarzaczMIDlet m; private String sciezka = / ; private static final String PRZED = file:// ; } Znaczenia zmiennej plik dla dziaáania klasy nie trzeba chyba táumaczyü. Zmienna sciezka w poáączeniu ze staáą PRZEDROSTEK tworzy peáną ĞcieĪkĊ dostĊpu do pliku i katalogu. Obiekt MIDletu jest potrzebny do wywoáania metod odĞwieĪających listĊ, która przedstawia zawartoĞü aktualnego katalogu (listaPlikow). Konstruktor zawiera bardziej interesującą konstrukcjĊ. Stosowane jest w nim sprawdze- nie, czy urządzenie oferuje dostĊp do File API: MenadzerPlikow.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.io.file.*; import javax.microedition.io.*; import java.util.*; 112 J2ME. Praktyczne projekty import java.io.*; public class MenadzerPlikow { public MenadzerPlikow(OdtwarzaczMIDlet _m) throws Exception { m = _m; String v = System.getProperty( microedition.io.file.FileConnection.version ); if (v==null) throw new Exception( Brak obslugi systemu plikow! ); } Metoda getProperty() klasy System sáuĪy do pobierania wáaĞciwoĞci maszyny wirtu- alnej i zwraca null, jeĞli wáaĞciwoĞü o podanej nazwie nie istnieje. JeĞli tak siĊ stanie w naszym przypadku, zostanie wygenerowany wyjątek. Pierwsza z metod to metoda wyswietlKorzenie(): MenadzerPlikow.java public void wyswietlKorzenie() { new Thread(new Runnable(){ public void run() { Enumeration zestaw = FileSystemRegistry.listRoots(); String[] rooty = przerobEnumerationNaString(zestaw); m.wyswietlElementy(rooty); } }).start(); } W powyĪszej metodzie po raz pierwszy zostaáa zastosowana konstrukcja tworząca i uru- chamiająca nowy wątek w taki sposób. Korzystamy z jednego z konstruktorów klasy Thread: public Thread(Runnable watek) oraz z faktu, Īe Java umoĪliwia utworzenie anonimowego obiektu interfejsu, o ile zostaną zadeklarowane wszystkie jego metody. W naszej sytuacji wystarczy utworzyü metodĊ run(). Dlaczego jednak tworzymy dla tej czynnoĞci nowy wątek? Wykonanie niektórych czynnoĞci, zwáaszcza związanych z wykorzystaniem zewnĊtrz- nych zasobów, wymaga zezwolenia. Uzyskuje siĊ je na dwa sposoby:  przez cyfrowe podpisanie MIDletu; wymaga to jednak uzyskania certyfikatu autentycznoĞci z któregoĞ z dozwolonych centrów autentykacji — jest to proces stosunkowo dáugi i drogi, zwáaszcza w Polsce;  przez wyĞwietlenie komunikatu i bezpoĞrednią zgodĊ uĪytkownika. JeĞli uĪytkownik zezwoli na daną czynnoĞü, aplikacja wykonuje kolejne instrukcje; w przeciwnym razie zgáaszany jest wyjątek klasy SecurityException. Niestety, emula- tor oraz niektóre modele telefonów na pytanie o dostĊp reagują zawieszeniem programu, gdy pytanie pojawia siĊ w metodzie obsáugi poleceĔ. W związku z tym wszystkie metody, które mogą spowodowaü wyĞwietlenie komunikatu, powinny byü wywoáywane w nowych wątkach. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 113 ProĞba o pozwolenie jest wyĞwietlana zazwyczaj tylko za pierwszym razem — póĨniej program pamiĊta decyzjĊ uĪytkownika. W związku z tym nie trzeba zabezpieczaü wszyst- kich metod. W klasie MenadzerPlikow wiadomo, Īe to metoda wyswietlKorzenie() zawsze jako pierwsza prosi o dostĊp, tak wiĊc tylko ona musi byü uruchamiana w nowym wątku. Metoda ta wykorzystuje metodĊ listRoots() klasy FileSystemRegistry. Przy uĪyciu pomocniczej metody przerobEnumerationNaString() program uzyskuje tablicĊ áaĔcu- chów z obiektu wyliczeniowego. Dysponując tablicą nazw korzeni, moĪna wyĞwietliü je za pomocą metody wyswietlElementy(). Metoda przerobEnumerationNaString() wykorzystuje wektor: MenadzerPlikow.java public String[] przerobEnumerationNaString(Enumeration e) { Vector lista = new Vector(); while (e.hasMoreElements()) lista.addElement(e.nextElement()); String[] wyniki = new String[lista.size()]; for (int i=0;i wyniki.length;i++) wyniki[i] = (String)lista.elementAt(i); return wyniki; } Na początku przeksztaácamy obiekt wyliczeniowy na wektor, aby nastĊpnie zamieniü go na tablicĊ áaĔcuchów. Dlaczego wykorzystujemy dodatkowy wektor do utworzenia tablicy? Niestety, klasa Enumeration nie ma metody zwracającej liczbĊ obiektów znaj- dujących siĊ w danym obiekcie wyliczeniowym. Nie znając tej liczby, nie moĪna utwo- rzyü tablicy. Z kolei klasa Vector taką metodĊ ma (size()). NastĊpne metody wykorzystywane w klasie MIDletu odpowiadają za poruszanie siĊ po strukturze katalogów. Są to metody przejdzDo() i wyjdzDoGory(): MenadzerPlikow.java public void przejdzDo(String nazwa) throws Exception { sciezka += nazwa; this.ustalPlik(); } public void wyjdzDoGory() throws Exception { if (sciezka.length() 1) { if (this.jestKatalog()) { sciezka = sciezka.substring(0,sciezka.length()-1); int indeks = sciezka.lastIndexOf( / ); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1); } else { int indeks = sciezka.lastIndexOf( / ); sciezka = sciezka.substring(0,indeks+1); } 114 J2ME. Praktyczne projekty if (sciezka.length() 1) this.ustalPlik(); } } Metoda wchodząca w gáąb struktury katalogów jest uniwersalna. DziĊki temu skáada siĊ tylko z dwóch linijek kodu. Po zmianie bieĪącej ĞcieĪki wywoáywana jest metoda ustalPlik(). To wáaĞnie ona tworzy nowy obiekt poáączenia z plikiem lub katalogiem. Druga z metod zawiera jedynie operacje na áaĔcuchach. ĝcieĪki do katalogu i pliku róĪnią siĊ jednym, ale waĪnym detalem: pierwsza z nich zawiera na koĔcu znak / (ukoĞnik). W przypadku katalogu w pierwszej instrukcji pozbywamy siĊ wáaĞnie tego koĔcowego ukoĞnika. NastĊpnie znajdujemy ostatni ukoĞnik i usuwamy wszystko, co siĊ za nim znajduje (czyli nazwĊ katalogu, z którego chcemy wyjĞü). W przypadku pliku sposób postĊpowania jest podobny, z wyjątkiem usuwania koĔcowego ukoĞnika. Kluczową metodą tej klasy jest metoda ustalPlik(). Nawiązuje ona poáączenie z plikiem i sprawdza, czy plik istnieje. JeĞli nie — zwraca wyjątek: MenadzerPlikow.java private void ustalPlik() throws IOException { if (plik!=null) plik.close(); plik = (FileConnection)Connector.open(this.pobierzSciezke(),Connector.READ); if (!plik.exists()) throw new IOException( Brak pliku! ); } Parametr przekazany metodzie open() jest pobierany za pomocą pomocniczej metody, wprowadzonej, aby budowanie peánego adresu odbywaáo siĊ w jednym miejscu w kodzie. Metoda zwrocZawartosc() to ostatnia waĪna i funkcjonalna metoda w tej klasie: MenadzerPlikow.java public String[] zwrocZawartosc() throws IOException { if (sciezka.length()==1) return this.przerobEnumerationNaString(FileSystemRegistry.listRoots()); this.ustalPlik(); if (plik.isDirectory()) { Enumeration list = plik.list(); String[] wyniki = this.przerobEnumerationNaString(list); return wyniki; } else return null; } JeĞli program chce zwróciü listĊ elementów początkowego katalogu (który zawiera zbiór korzeni), trzeba wywoáaü metodĊ listRoots(). W przeciwnym wypadku metoda ustala obecną ĞcieĪkĊ. NastĊpnie, w przypadku gdy bieĪąca ĞcieĪka prowadzi do kata- logu, zwracana jest lista jego elementów. W przeciwnym razie zwracana jest wartoĞü null. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 115 Ostatnie trzy metody mają charakter pomocniczy. Ich treĞü moĪna wydedukowaü na podstawie wczeĞniejszych metod i FCOP API: MenadzerPlikow.java public String pobierzSciezke() { return PRZED+sciezka; } public void odswiez() { sciezka = / ; } public boolean jestKatalog() { if (plik!=null) return plik.isDirectory(); else return false; } Metoda pobierzSciezke() áączy dwie kluczowe czĊĞci adresu: protokóá i wáaĞciwą ĞcieĪkĊ. Metoda odswiez() ma za zadanie przywróciü domyĞlną wartoĞü ĞcieĪki (przy powtórnym przeglądaniu zawartoĞci systemu plików). Ostatnia metoda sprawdza, czy plik istnieje, i dopiero wtedy zwraca wartoĞü metody isDirectory(). W przeciwnym wypadku zwraca wartoĞü false. Obsäuga multimediów w odtwarzaczu Nieuchronnie zbliĪamy siĊ do momentu, gdy omówiĊ najwiĊkszą klasĊ, z jaką dotąd siĊ spotkaliĞmy. Klasa Odtwarzacz, bo o niej mowa, zawiera wszystkie funkcje związane z pakietem javax.microedition.media. Proces obsáugi danych zostaá wydzielony do klasy CzytnikDanych. Na wstĊpie bardzo waĪna informacja: nasz odtwarzacz nie implementuje wielu kon- trolek, które są związane z procesem odtwarzanialnych. Moim celem w tym projekcie byáo zaprezentowanie istoty odtwarzania treĞci multimedialnych — obsáuga poszcze- gólnych kontrolek jest prosta i sprowadza siĊ w duĪej mierze do zapoznania siĊ z ich metodami. ZacznĊ, jak zwykle, od listy zmiennych — równieĪ doĞü obszernej i zróĪnicowanej: Odtwarzacz.java private Player p; private OdtwarzaczMIDlet m; private VideoControl vc; private VideoControl aparat; private RecordControl rc; private ByteArrayOutputStream baos; private String sciezka; private CzytnikDanych czytnik; private byte[] bufor = new byte[0]; 116 J2ME. Praktyczne projekty private boolean tryb; private boolean nagrywa = false; private String typZdjecia; } Obiekt p jest najczĊĞciej wykorzystywany w caáej klasie — to on peáni rolĊ odtwarzacza. Zastanawiaü mogą aĪ dwie kontrolki wideo: vc i aparat. Jest to spowodowane koniecz- noĞcią uĪycia osobnych obiektów do odtwarzania i przechwytywania obrazu z aparatu. Znaczenie pozostaáych zmiennych bĊdĊ przybliĪaü przy omawianiu konkretnych metod. NaleĪy zwróciü uwagĊ na obiekt klasy CzytnikDanych, gdyĪ to wáaĞnie w nim bĊdzie zawarty proces wczytywania danych. Po raz pierwszy stosujemy go juĪ w konstruktorze: Odtwarzacz.java package pl.helion.j2mepp.odtwarzacz; import javax.microedition.media.*; import javax.microedition.media.control.*; import java.io.*; import javax.microedition.lcdui.*; public class Odtwarzacz { public Odtwarzacz(OdtwarzaczMIDlet p_m) { m = p_m; czytnik = new CzytnikDanych(p_m); typZdjecia = this.pobierzDomyslnyTyp(); } Obiekt czytnika równieĪ wymaga odwoáania do klasy MIDletu — ze wzglĊdu na koniecznoĞü zamkniĊcia aplikacji w przypadku báĊdu pobierania danych — ale to omówiĊ szczegóáowo w swoim czasie. Zmienna typZdjecia przechowuje identyfikator formatu, w jakim zapisywane bĊdą zdjĊcia z aparatu. Pomocnicza metoda pobierzDo ´myslnyTyp() wykorzystuje wáaĞciwoĞü maszyny wirtualnej o nazwie video.snapshot. ´encodings: Odtwarzacz.java public String pobierzDomyslnyTyp() { String typy = System.getProperty( video.snapshot.encodings ); if (typy.indexOf( jpeg ) -1) return encoding=jpeg ; if (typy.indexOf( png ) -1) return encoding=png ; if (typy.indexOf( gif ) -1) return encoding=gif ; return null; } Ponownie wykorzystujemy metodĊ System.getProperty(). àaĔcuch typy przybiera nastĊpującą postaü: Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 117 encoding=jpeg encoding=png Analogicznie, parametr okreĞlający typ zdjĊcia dla wykonującej je metody musi mieü format encoding=xxx, gdzie xxx to nazwa typu. Jak widaü, wáaĞciwoĞü video.snap ´shot.encodings zawiera szereg poprawnie okreĞlonych kodowaĔ; trzeba tylko wy- braü typ. Priorytety wybieranych formatów zaleĪą od kolejnoĞci instrukcji if w metodzie. Mimo Īe emulator obsáuguje dwa typy zdjĊü, instrukcja sprawdzająca typ jpeg wystĊ- puje jako pierwsza i to wáaĞnie przy uĪyciu typu JPEG zdjĊcie zostanie zapisane. NajczĊĞciej pojawiającą siĊ w kodzie MIDletu metodą jest przygotuj(). Pobiera ona za pomocą obiektu czytnik dane wymagane przez odtwarzacz, a nastĊpnie rozpoczyna proces odtwarzania: Odtwarzacz.java public void przygotuj(String p_sciezka) { sciezka = p_sciezka; new Thread(new Runnable(){ public void run() { try { p = czytnik.analizuj(sciezka); if (p!=null) { p.realize(); if (p.getContentType().equals( video/mpeg )) tryb = true; else tryb = false; odtwarzaj(); } else if (jestObrazek(czytnik.getTyp())) { Image obraz = Image.createImage(czytnik.getStrumien()); ImageItem it = new ImageItem( ,obraz,ImageItem.LAYOUT_CENTER, ); m.wlaczWyswietlacz(it); } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } }).start(); } Na początku musimy przygotowaü obiekt odtwarzacza, czym zajmuje siĊ specjalna metoda klasy Odtwarzacz. JeĞli obiekt odtwarzacza nie obsáuguje danego medium, zwracana jest wartoĞü null i moĪemy sprawdziü, czy dane Ĩródáo nie okreĞla obrazka. JeĞli tak — pobieramy jego strumieĔ i moĪemy wyĞwietliü go za pomocą komponentu ImageItem. JeĞli zaĞ odtwarzacz napotka na „klasyczny” plik multimedialny, naleĪy okreĞliü rodzaj medium — audio lub wideo — i przystąpiü do odtwarzania. 118 J2ME. Praktyczne projekty Wywoäania metod klasy Odtwarzacz w anonimowym obiekcie interfejsu Runnable nie zawierajñ säowa kluczowego this (np. odtwarzaj() zamiast this.odtwarzaj()), poniewaĔ säowo this uĔyte w tym kontekĈcie oznaczaäoby odwoäanie do obiektu inter- fejsu Runnable, a nie do obiektu klasy zewnötrznej. Zajmijmy siĊ teraz metodą odtwarzaj(), która jest wywoáywana w metodzie przygotuj(): Odtwarzacz.java public boolean odtwarzaj() { Item it = null; if (tryb p!=null p.getState() == Player.REALIZED) { vc = (VideoControl)p.getControl( VideoControl ); if (vc!=null) { it = (Item)vc.initDisplayMode(VideoControl.USE_GUI_PRIMITIVE,null); } } if (p!=null p.getState() == Player.REALIZED) { try { m.wlaczWyswietlacz(it); p.prefetch(); p.start(); return true; } catch (MediaException me) { me.printStackTrace(); } return false; } else return false; } PowyĪsza metoda swoje dziaáanie uzaleĪnia od zmiennej tryb. Gdy mamy do czynienia z plikiem wideo (tryb=true), metoda przypisuje do komponentu it wyĞwietlacz wideo. Odtwarzacz bĊdący w stanie REALIZED moĪe zwróciü kontrolkĊ interfejsu VideoControl. NastĊpnie wywoáywana jest metoda initDisplayMode(), która zwraca obiekt wyĞwie- tlacza wideo. Po wykonaniu opcjonalnej czĊĞci metody związanej z odtwarzaniem wideo metoda próbuje ustawiü komponent graficzny (jeĞli odtwarzany jest plik audio, wtedy it==null i metoda wlaczWyswietlacz() nie wykona Īadnej operacji), a nastĊpnie roz- poczyna odtwarzanie pliku. Odtwarzanie, zwäaszcza plików wideo, to proces wymagajñcy uĔycia duĔej iloĈci pamiöci. NaleĔy pamiötaè, Ĕe odtwarzanie duĔych plików wideo moĔe spowodowaè bäñd krytyczny maszyny wirtualnej i w konsekwencji przerwanie dziaäania aplikacji. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 119 javax.microedition.media.control.VideoControl  public Object initDisplayMode(int tryb, Object argument) — zwraca obiekt zawierający wyĞwietlany obraz. Wykorzystuje okreĞlony parametrem tryb (USE_GUI_PRIMITIVE albo USE_DIRECT_VIDEO) wraz z dodatkowym argumentem, którego znaczenie zaleĪy od wartoĞci pierwszego parametru:  USE_GUI_PRIMITIVE — w tym trybie metoda zwróci obiekt, który moĪe stanowiü element GUI; w praktyce oznacza to, Īe bĊdzie on dziedziczyá z klasy Item i bĊdzie go moĪna dodaü do formy.  USE_DIRECT_VIDEO — w tym trybie argument musi byü obiektem klasy Canvas (lub dziedziczącym z niej), a metoda zwraca null; wyĞwietlany obraz jest bezpoĞrednio rysowany w obszarze podanego obiektu. javax.microedition.media.Manager  public static String[] getSupportedContentTypes(String protokol) — zwraca listĊ typów MIME obsáugiwanych przez odtwarzacz dla danego protokoáu. Nagrywanie dĒwiöku W kodzie klasy MIDletu dwa razy jest wykorzystywana metoda przechwyc(). W przy- padku rejestrowania dĨwiĊku lub obrazu pozwolenie na wykonanie takiej czynnoĞci jest jednorazowe. KaĪda kolejna próba nagrania powoduje wyĞwietlenie pytania o pozwo- lenie (tak dzieje siĊ w przypadku emulatora; poszczególne modele telefonów mogą róĪniü siĊ pod tym wzglĊdem). W związku z tym próba rozpoczĊcia nagrania wymaga umieszczenia w nowym wątku: Odtwarzacz.java public void przechwyc(boolean czyStart) { try { if (czyStart) { if (!nagrywa) new Thread(new Runnable(){ public void run() { try { baos = new ByteArrayOutputStream(); p = Manager.createPlayer( capture://audio ); p.realize(); rc = (RecordControl)p.getControl( RecordControl ); rc.setRecordStream(baos); rc.startRecord(); p.start(); nagrywa = true; } catch (Exception e){} 120 J2ME. Praktyczne projekty } }).start(); } else { if (nagrywa) { nagrywa = false; rc.commit(); p.close(); bufor = baos.toByteArray(); } } } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } Metoda przechwyc() obsáuguje zarówno rozpoczĊcie, jak i zakoĔczenie nagrania. Dodat- kową rolĊ odgrywa zmienna klasy nagrywa; okreĞla ona stan, w jakim znajduje siĊ odtwa- rzacz. DziĊki temu czĊĞü zatrzymująca nie zostanie wywoáana w stanie zatrzymania (PREFETCHED) i odwrotnie. Jak widaü, proces nagrywania jest realizowany z uĪyciem zarówno odtwarzacza, jak i kontrolki nagrywającej, RecordControl. Po utworzeniu kontrolki w klasyczny spo- sób — przy uĪyciu metody getControl() odtwarzacza znajdującego siĊ w stanie REALI ´ZED — naleĪy wywoáaü metodĊ setRecordStream(), która okreĞla strumieĔ odbiera- jący dane z kontrolki nagrywającej. W tym momencie nie pozostaje nic innego, jak rozpocząü nagrywanie i uruchomiü odtwarzacz. Proces koĔczenia nagrywania jest prostszy: naleĪy zakoĔczyü dziaáanie kontrolki nagry- wającej i odtwarzacza, a nastĊpnie wykorzystaü dane ze strumienia (my kopiujemy je do zmiennej bufor). javax.microedition.media.control.RecordControl  public void setRecordStream(OutputStream strumien) — ustawia strumieĔ wyjĞcia, do którego zapisywane są dane z mikrofonu lub innego urządzenia nagrywającego.  public void startRecord() — rozpoczyna nagrywanie, o ile odtwarzacz jest w stanie STARTED.  public void stopRecord() — przerywa nagrywanie. Powoduje przejĞcie kontrolki nagrywającej w stan wstrzymania. Aby ponownie wáączyü kontrolkĊ, naleĪy wywoáaü metodĊ startRecord().  public void commit() — koĔczy nagrywanie. W przeciwieĔstwie do metody stopRecord() po wywoáaniu tej metody nie moĪna ponownie wywoáaü metody startRecord(). Wymaga to ustawienia nowego strumienia lub adresu docelowego. Rozdziaä 6. i Multimedia w Twoim telefonie 121  public void setRecordLocator(String url) — ustawia adres docelowy dla zapisywanych danych na podany w parametrze. MoĪna stosowaü zamiennie z metodą setRecordStream(). Odtwarzanie nagrania Na obecnym etapie tworzenia klasy Odtwarzacz dysponujemy zmienną bufor, która zawiera nagranie. NastĊpnym krokiem bĊdzie dodanie do niej dwóch metod wykorzy- stujących tĊ zmienną w celu:  odtworzenia nagrania,  zapisu nagrania do RMS. Pierwszą z funkcji realizuje metoda odtworzNagranie(): Odtwarzacz.java public void odtworzNagranie() { if (!nagrywa bufor.length 0) { try { p = Manager.createPlayer(new ByteArrayInputStream(bufor), audio/x-wav ); p.realize(); p.prefetch(); p.start(); } catch (Exception me) { me.printStackTrace(); } } } Podstawowym warunkiem wykonania tej metody jest to, aby odtwarzacz nie zapisywaá wáaĞnie Īadnych danych (nagrywa == false). Dodatkowym zabezpieczeniem przed odtworzeniem nagrania jeszcze przed jego zarejestrowaniem (np. tuĪ po wyĞwietleniu formatki) jest warunek bufor.length 0. Proces odtwarzania jest realizowany wedáug standardowego schematu. Warto jednak zwróciü uwagĊ na parametry metody create ´Player(). Tablica jest ponownie przeksztaácana na strumieĔ; jednoczeĞnie wymu- szamy standardowy typ audio, czyli audio/x-wav. TreĞü drugiej z metod jest znacznie krótsza, gdyĪ wiĊkszoĞü implementacji zostaáa ujĊta w klasie Czytnik: Odtwarzacz.java public void zapisz(String nazwa) throws Exception { if (!nagrywa bufor.length 0) { 122 J2ME. Praktyczne projekty czytnik.zapisz(nazwa,bufor); bufor = new byte[0]; } } W metodzie zapisz()zostaáo zastosowane identyczne zabezpieczenie jak w metodzie odtworzNagranie(). Metoda zapisz() obiektu czytnik zapisuje w nowym rekordzie zarówno treĞü nagrania, jak i typ MIME. Obsäuga aparatu Ostatnią skomplikowaną funkcją multimedialną do zaprogramowania jest obsáuga aparatu fotograficznego. RównieĪ ona skáada siĊ z dwóch etapów: zainicjalizowania dziaáania aparatu oraz wykonania zdjĊcia. Pierwsza z tych czynnoĞci do záudzenia przypomina odtwarzanie pliku wideo: Odtwarzacz.java public Item pobierajObraz() { Item obrazAparatu = null; try { p = Man
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: