Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00349 004680 22928390 na godz. na dobę w sumie
JAK ROZLICZAĆ I DOKUMENTOWAĆ SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ DO INNYCH KRAJÓW UE - ebook/pdf
JAK ROZLICZAĆ I DOKUMENTOWAĆ SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ DO INNYCH KRAJÓW UE - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 14
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-398-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zakupy przez Internet stały się obecnie normą. Często towar jest wysyłany również za granicę do innych krajów UE. Gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT, dostawę rozliczamy jako sprzedaż wysyłkową z kraju. Nie jest to WDT. Sposób jej rozliczenia zależy od wysokości obrotu do danego kraju.  Ten sposób rozliczenia nie dotyczy sprzedaży poza UE. W publikacji przedstawiamy krok po kroku jak rozliczać sprzedaż konsumencką do innych krajów UE, tj.:
• kiedy sprzedaż wysyłkowa może być rozliczana w Polsce
• kto może wybrać rozliczenie za granicą
• jak dokumentować sprzedaż wysyłkową
• kiedy rozliczenie VAT za granicą jest obowiązkowe

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEMAT NUMERU 1 Jak rozliczać i dokumentować sprzedaż wysyłkową do innych krajów UE Zakupy przez Internet stały się obecnie normą. Często towar jest wysyłany również za granicę do innych krajów UE. Gdy nabywca nie jest podatnikiem VAT, dostawę rozliczamy jako sprzedaż wysyłkową z kraju. Nie jest to WDT. Sposób jej rozliczenia zależy od wysokości obrotu do danego kraju. Ten spo- sób rozliczenia nie dotyczy sprzedaży poza UE. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest szczególnym rodzajem dostawy wewnątrz- wspólnotowej, której definicję zawiera art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Należy przez nią rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez polskiego podatnika VAT (lub na jego rzecz), która następuje z terytorium kraju na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym to państwo członkowskie jest państwem prze- znaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru. Warunkiem niezbędnym dla uz- nania dostawy towarów za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju jest „niepodatkowy sta- tus” nabywcy dla tej transakcji, tzn. dostawa musi być dokonywana na rzecz: 1) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspól- notowego nabycia towarów, 2) każdego innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. Wyjątkowość tej transakcji wynika z tego, że jest dokonywana na rzecz podmiotów z in- nych państw Unii Europejskiej, które nie rozliczają WNT w państwie zakończenia wysył- ki lub transportu towarów. Najczęściej spotykaną sytuacją, w której występuje sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, jest wysyłkowa dostawa towarów zrealizowana w ramach sprzedaży internetowej na rzecz osób prywatnych zamieszkałych w innych państwach członkowskich UE. Przykład Polski przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT sprzedaje swoje towary poprzez aukcje internetowe. Zwykle nabywcami są krajowe podmioty, ale w paź- dzierniku zamówienie złożyła zagraniczna osoba fizyczna nieprowadząca działal- ności gospodarczej (niezarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej) zamieszkała na terytorium Holandii. Dostawa towarów na rzecz tego klienta stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju. VAT od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju może być rozliczany na dwa sposoby: ■■ na zasadach ogólnych w kraju lub ■■ na zasadach obowiązujących w państwie członkowskim przeznaczenia dla wysyła- nych lub transportowanych towarów. i p a ź d z e r n k 2 0 1 8 r . i 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JAK ROZLICZAĆ I DOKUMENTOWAĆ SPRZEDAŻ WYSYŁKOWĄ DO INNYCH KRAJÓW UE
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: