Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 006618 20291580 na godz. na dobę w sumie
JPK_VAT 2018. Instrukcja wdrożenia - ebook/pdf
JPK_VAT 2018. Instrukcja wdrożenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-24-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

 

Jednolity Plik Kontrolny na potrzeby VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa.

Od rozliczenia za styczeń 2018 r. każdy podatnik VAT czynny będzie wysyłał swoją ewidencję sprzedaży w formacie JPK_VAT do Ministerstwa Finansów. Ewidencja VAT będzie obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej.

Publikacja przedstawia krok po kroku:

jak wysyłać JPK, korzystając z oprogramowania Ministerstwa Finansów,

jak prowadzić ewidencję VAT według ogłoszonej już struktury JPK_VAT na rok 2018,

kiedy korekta rozliczeń VAT powoduje obowiązek korekty wysłanego JPK_VAT.

W książce opisano, jakie zmiany w strukturze JPK oraz zasadach wysyłki na rok 2018 wprowadziło Ministerstwo Finansów. Publikacja zawiera również odpowiedzi na pytania oraz wyciąg z aktów prawnych dotyczących JPK_VAT.

Jest to praktyczny poradnik dla podatników VAT – zwłaszcza tych, którzy od 1 stycznia 2018 r. zostali objęci obowiązkiem przesyłania JPK_VAT. Przygotowano go przede wszystkim dla księgowych, osób odpowiedzialnych za rozliczenie VAT w firmie oraz przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PodATKi Praca zbiorowa JPK_VAT 2018 Instrukcja wdrożenia R E KO M E N D U J E JPK_VAT 2018 Instrukcja wdrożenia Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Joanna Dmowska – redaktor prowadzący Edyta Wojtecka – redaktor graficzny Barbara Redzyńska – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Druk: TAURUS Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-65947-24-6 Spis treści V. I. II. Wykaz skrótów ...................................................................10 Wstęp ............................................................................11 Co to jest JPK_VAT i kto go wysyła ..........................................13 Jak wysyłać JPK, używając programu Ministerstwa Finansów ............15 Krok 1. Założenie profilu zaufanego lub zakup podpisu kwalifikowanego ....15 Krok 2. Pobranie arkusza kalkulacyjnego ....................................17 Krok 3. Pobranie aplikacji do wysyłania JPK .................................17 Krok 4. Pobranie UPO_JPK ...................................................17 III. Jak prowadzić ewidencję VAT ..............................................18 1. Zasady prowadzenia ewidencji ...........................................18 2. Jaka struktura JPK_VAT obowiązuje w 2018 r. .............................20 IV. Jak wysyłać deklaracje VAT w 2018 r. .....................................36 Jak zapisywać sprzedaż i zakupy w ewidencji – szczególne przypadki ...37 1. Sprzedaż paragonowa ....................................................39 2. Ewidencjonowanie sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem ...........42 2.1. Rozliczenie zakupów zagranicznych ..................................42 2.2. Rozliczenie sprzedaży objętej w kraju odwrotnym obciążeniem .......43 3. Jak zaewidencjonować zakup kasy rejestrującej ..........................46 4. Jak zapisywać w ewidencji zakupy towarów i usług. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 VI. Jak korygować JPK_VAT ....................................................47 1. Ewidencjonowanie faktur korygujących w JPK_VAT ........................48 1.1. Zmniejszenie VAT należnego .........................................48 1.2. Korekta zwiększająca podatek należny ................................57 1.3. Korekta zmieniająca dane kontrahentów lub kwoty do zwrotu albo do wpłaty ............................................................ 59 VII. Instrukcja wdrożenia JPK_VAT w firmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5 Spis treści IX. VIII. Sankcje za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Odpowiedzi na pytania – dyżur telefoniczny eksperta ....................63 1. Czy trzeba wykazywać w JPK_VAT kwotę ulgi na zakup kasy rejestrującej ....63 2. Czy po otrzymaniu noty korygującej dane kontrahenta zawsze trzeba wysłać korektę JPK_VAT ..................................................63 3. Czy trzeba poinformować urząd, że ewidencja VAT będzie prowadzona w wersji elektronicznej ..................................................64 4. Czy trzeba kupić program do prowadzenia ewidencji VAT .................64 5. Od kiedy wysyłać JPK_VAT, gdy rozliczamy się kwartalnie .................64 6. Czy trzeba kupić podpis kwalifikowany ..................................65 7. Czy w JPK_VAT należy wykazywać faktury zakupowe, od których nie odliczamy VAT ...........................................................65 8. Czy jeśli podatnik wybierze od 1 stycznia 2018 r. zwolnienie z VAT, musi wysyłać JPK_VAT .........................................................65 9. Jak powiadomić MF, że spóźnimy się z wysyłką JPK_VAT ..................66 10. Czy podatnik może być ukarany za nieterminowe złożenie JPK_VAT .......66 11. Czy PKPiR nadal będzie można prowadzić w wersji papierowej ...........66 12. Czy zawsze korekta deklaracji powoduje obowiązek korekty JPK_VAT .....67 13. Jak wykazać faktury wystawiane do paragonu ............................67 14. Czy musimy wykazywać faktury wystawiane na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 15. Czy faktury VAT marża wystawiane do paragonu trzeba wykazywać w JPK_VAT ...............................................................67 16. Jak wpisać korektę środka trwałego w JPK_VAT ...........................68 X. Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników ..............68 1. Pytania ogólne ...........................................................68 1.1. Cel wprowadzenia JPK ..............................................68 1.2. Dane za okresy nierozliczone .......................................69 1.3. Duże zbiory danych .................................................69 1.4. Dane usunięte lub zmodyfikowane ..................................69 1.5. Sprawdzanie poprawności danych ..................................70 1.6. Tworzenie plików z każdego systemu ...............................70 1.7. Aplikacje źródłowe i hurtownie danych .............................70 1.8. Bezpieczeństwo przekazywanych danych ...........................71 1.9. Korekty JPK ........................................................71 1.10. Grupa kapitałowa a JPK .............................................71 6 Spis treści 2. Pytania dotyczące nagłówka .............................................72 2.1. Dane dotyczące oprogramowania ....................................72 2.2. Data początkowa i data końcowa .....................................72 3. JPK_VAT – Zagadnienia ogólne ............................................73 3.1. Paragony fiskalne w ewidencji .......................................73 3.2. Numeracja i kolejność wpisów w ewidencji ..........................73 3.3. Ewidencja w Excelu .................................................74 3.4. Pliki JPK zagranicznej spółki .........................................74 3.5. Korekta deklaracji a JPK_VAT ........................................74 3.6. Ewidencja VAT ma sumarycznie odzwierciedlać deklarację ...........75 3.7. Deklaracje kwartalnie, JPK_VAT co miesiąc ...........................75 3.8. Korekty ujemne .....................................................75 3.9. Działalność zwolniona z VAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.10. Brak sprzedaży lub zakupu w danym miesiącu .......................77 3.11. JPK_WB .............................................................77 4. Pytania dotyczące ewidencji zakupu i sprzedaży VAT .....................77 4.1. JPK Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT a deklaracja VAT ...........77 4.2. Struktury dla paragonów ...........................................78 4.3. Wykazywanie podatku VAT .........................................78 4.4. Data wskazująca okres w rozliczeniach VAT .........................78 4.5. Numeracja w pliku .................................................79 4.6. Data sprzedaży .....................................................79 4.7. Ewidencja sprzedaży – Pole „K_4” ...................................80 4.8. Ewidencja sprzedaży – Pola „K_8”, „K_10” i „K_12” ...................80 4.9. Ewidencja zakupu – Pole „K_3” ......................................84 4.10. Ewidencja zakupu – Pole „K_5” ......................................85 4.11. Ewidencja sprzedaży z kas fiskalnych ...............................86 4.12. Stawki podatkowe ..................................................86 4.13. Procedura MOSS i stawki zagraniczne ...............................87 4.14. NIP podmiotu zagranicznego .......................................87 4.15. Korekty faktur VAT .................................................88 4.16. Struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – uzgodnienie do VAT-7 ...........................................................89 4.17. Zgodność ewidencji VAT z deklaracją ................................90 4.18. Pole „K_13” .........................................................91 7 Spis treści XI. 8 4.19. Zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale wg stawek VAT .................................................................91 4.20. Data księgowania dokumentu .......................................92 4.21. Zbiorcze dowody księgowe ..........................................92 4.22. Import towarów i usług, WNT .......................................93 4.23. Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących .......................................................93 4.24. Faktura dokumentująca WDT .......................................94 4.25. Pola „K_11”–„K_14” .................................................94 4.26. Ulga na złe długi ....................................................94 4.27. Błędna nazwa kontrahenta ..........................................95 4.28. Pole „K_44” – Wartość faktury netto .................................95 4.29. Pole DataWplywuFaktury a WNT ...................................96 4.30. Wpis minOccurs=”0” ................................................96 5. Pytania dotyczące struktury dla faktur ...................................96 5.1. Faktury zakupowe ...................................................96 5.2. Faktury korygujące .................................................98 5.3. Przekształcenia kapitałowe .........................................99 5.4. NIP poprzedzony prefiksem „PL” ....................................99 5.5. Pole „P_15” (kwota należności ogółem) ............................101 5.6. Pole „LiczbaFaktur” ................................................101 5.7. Oznaczenie „true” lub „false” dla faktury ............................101 5.8. Faktury wielopozycyjne ............................................102 5.9. Pole „P_10” ........................................................102 5.10. Usługi zwolnione ..................................................102 5.11. „Data sprzedaży na fakturze” ......................................103 5.12. JPK – składanie korekt .............................................103 5.13. Odliczenia VAT ....................................................104 5.14. Raportowanie transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju .............................................104 5.15. Struktura faktury VAT – kwalifikacja faktur do JPK .................105 5.16. Struktura faktury VAT – faktury korygujące: przyczyna, odniesienie do faktury korygowanej ...........................................105 Jednolity Plik Kontrolny w biurach rachunkowych ......................107 1 stycznia 2018 r.: Jednolity Plik Kontrolny dla firm mikro ..................107 Wsparcie merytoryczne .................................................107 Spis treści Szybka i wygodna komunikacja ..........................................107 Oszczędność ............................................................108 1 lipca 2018 r.: Siedem struktur dla wszystkich przedsiębiorców ............108 Bezpieczeństwo i terminowość ..........................................108 Stały dostęp do danych ..................................................108 Podsumowanie ..........................................................109 XII. Struktura logiczna JPK i specyfikacja interfejsów usług .................109 1. Jakie informacje zawierają pliki JPK ......................................110 1.1. Księgi rachunkowe ..................................................110 1.2. Wyciągi bankowe ....................................................110 1.3. Magazyn ............................................................110 1.4. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT ...................................111 1.5. Faktury VAT .........................................................111 2. Specyfikacja interfejsów usług JPK .......................................112 XIII. Struktura JPK_VAT na 2018 r. .............................................113 XIV. Akty prawne ..............................................................122 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg) ..............122 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg) ..........124 Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane ..........................................126 9 Wykaz skrótów eGo – bezpłatny profil zaufany JPK – Jednolity Plik Kontrolny JPK_FA – Jednolity Plik Kontrolny Faktury JPK_KR – Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe JPK_VAT – Jednolity Plik Kontrolny Ewidencja VAT JPK_WB – Jednolity Plik Kontrolny Wyciąg Bankowy MF – Ministerstwo Finansów MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 2017 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 121; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1537) UPO – urzędowe poświadczenie odbioru ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) 10 WSTĘP Od rozliczenia za lipiec 2016 r. administracja skarbowa zyskała potężne narzędzie kontroli, a przedsiębiorcy dodatkowe obowiązki. Od tej daty rozpoczyna się bowiem stopniowe obejmowanie przedsiębiorców i podatników VAT obowiązkiem stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Najpierw duzi podatnicy, a docelowo (od lipca 2018 r.) wszyscy podatnicy będą mieli obowiązek przekazywania swoich ksiąg podat- kowych i dowodów księgowych na żądanie fiskusa w formie elektronicznej, w ściśle określonym formacie JPK. Co więcej, na czynnych podatników VAT został nałożony obowiązek comiesięcznego przesyłania Ministrowi Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT w formacie JPK. Od rozliczenia za styczeń 2018 r. obowiązek ten dotyczy już wszystkich podatni- ków VAT. Niniejsza publikacja stanowi praktyczny poradnik dla podatników VAT, któ- rzy od 1 stycznia 2018 r. zostali objęci tym obowiązkiem. Wskazujemy, jak prowadzić ewidencję VAT, aby wysyłać pliki w formacie JPK_VAT. Informacje znajdą też podatni- cy, którzy już wysyłają ewidencję. Podpowiemy również, jak korzystać z bezpłatnego oprogramowania MF czy korygować błędy w JPK_VAT. Informujemy, co grozi przedsię- biorcom, którzy nie wdrożą lub nieprawidłowo wdrożą nowe rozwiązania. Publikujemy też odpowiedzi MF na pytania podatników dotyczące JPK_VAT. W publika- cji znajdą Państwo również wyciągi aktów dotyczących JPK_VAT i ewidencji VAT oraz strukturę JPK_VAT na 2018 r. 11 I. Co to jest JPK_VAT i kto go wysyła Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK_VAT zawiera więc dane, które do tej pory podatnik ewidencjonował w rejestrze za- kupów i sprzedaży. Należy pamiętać, że plik JPK_VAT: ■■ nie może być dostarczony na nośniku danych, np. pendrivie; ■■ musi być dostarczony w ramach komunikacji elektronicznej, czyli niezbędny jest dostęp do Internetu; ■■ musi być wysyłany za okresy miesięczne do 25 dnia następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy jednostka rozlicza się miesięcznie czy kwartalnie; ■■ informacja o prowadzonej ewidencji JPK_VAT powinna być przygotowana i przesłana w jed nym pliku; ■■ nie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym; wystarczy podpis po twierdzony profilem zaufanym eGo. JPK_VAT składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą do- kumentów sprzedażowych i zakupowych. JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewi- dencji zakupu i sprzedaży. Dane wykazane w JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT. Od rozliczenia za styczeń 2018 r. musimy składać informacje o prowadzonej ewiden- cji w formie pliku JPK_VAT bez wezwania, do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jeśli rozliczamy się metodą kwartalną, JPK_VAT prześlemy co miesiąc. Nadal będziemy mogli składać kwartalne deklaracje. Jednak ich składanie nie będzie już tak atrakcyjne dla podatników, gdyż i tak muszą przygotować miesięczne JPK_VAT. Z zapowiedzi MF wynika, że planowana jest likwidacja deklaracji VAT-7/VAT-7K. MF nie przedstawiło jeszcze jednak projektu tych zmian. Uwaga! Mamy obowiązek wysłania pliku JPK_VAT również wtedy, gdy w danym mie- siącu nie wykonaliśmy ani sprzedaży, ani zakupów. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JPK_VAT 2018. Instrukcja wdrożenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: