Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00063 002628 22770331 na godz. na dobę w sumie
Jak cię widzą, tak cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych - ebook/pdf R
Jak cię widzą, tak cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1362-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

123 wskazówki, sztuczki i spostrzeżenia dla przyszłych wirtuozów mediów społecznościowych!

Media społecznościowe są częścią naszego życia. Dla wielu stały się pierwszym, najbardziej naturalnym źródłem informacji o innych — zarówno w relacjach prywatnych, jak i zawodowych. Potencjalny pracodawca sprawdza za ich pośrednictwem kandydatów do pracy, single poszukują drugiej połówki, a znajomi i nieznajomi przesyłają sobie ważne informacje. Jednak prostota tego wirtualnego świata często bywa złudna. Przenosimy do niego swoje codzienne nawyki, lecz one nie zawsze działają tam na naszą korzyść. Dlatego jeśli chcemy, by inni traktowali nas poważnie i oceniali pozytywnie, musimy podjąć pewien wysiłek.

Zadanie kreowania własnego wizerunku w mediach społecznościowych z tą książką stanie się znacznie łatwiejsze. Guy Kawasaki i Peg Fitzpatrick pokazują w niej różne aspekty funkcjonowania w internecie, podpowiadają, co należy zrobić i czego nie robić pod żadnym pozorem, a także tłumaczą, dlaczego pewne działania przynoszą pozytywne bądź negatywne skutki. Przeprowadzają także czytelnika przez kolejne etapy stawiania fundamentów tożsamości, gromadzenia materiałów cyfrowych, promocji, optymalizacji profilu, przyciągania odbiorców oraz efektywnej integracji mediów społecznościowych z blogami.

Ten fantastyczny poradnik przeznaczony jest zarówno dla początkujących, których przeraża ogrom możliwości związanych z mediami społecznościowymi, jak i dla profesjonalistów zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności.

Wykorzystaj media społecznościowe do promowania własnej marki!Guy Kawasaki — naczelny propagator Canva (internetowego serwisu designerskiego) i doradca Haas School of Business przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Wcześniej pracował jako główny orędownik Apple’a i doradca specjalny dyrektora generalnego oddziału Motoroli w Google’u.

Peg Fitzpatrick — strateg social media i dyrektor działu ds. mediów cyfrowych w Kreussler Inc. Przeprowadziła udane kampanie społecznościowa dla Motoroli, Google’a, Audi, Canva i Virgin. Kiedy trafi po śmierci do nieba, święty Piotr powita ją słowami: „Obserwuję twój profil na Pintereście”.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Recenzje na blogach:

ksiazkaprzykawie.blogspot.com 348. "Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych" Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick | Przy kawie z książką

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Art of Social Media Power Tips for Power Users Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-283-1359-0 Copyright © 2014 by Guy Kawasaki and Peg Fitzpatrick. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the Portfolio, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. Ilustracje wykorzystane za zgodą: s. 20, 21, 24, 44, 110, 111, 115, 139, 140, 141, 142, 144, 166 — Google Inc. s. 84 — MyCrazyGoodLife.com; s. 95 — Peter Adams; s. 96 — Guy Kawasaki s. 107 — Peg Fitzpatrick; s. 118 — Eric Harvey Brown s. 150 — Calvin Lee, Mayhem Studios; s. 161 — Nohemi Kawasaki Pozostałe ilustracje dzięki uprzejmości ich autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jakcie Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Jakość jakichkolwiek porad, których ktoś udziela, należy oceniać na podstawie jakości życia, jakie rzeczywiście prowadzi. — DOUGLAS ADAMS, AUTOSTOPEM PRZEZ GALAKTYKĘ O AUTORACH ZACZNIJ CZYTA(cid:109) TUTAJ PODZI(cid:125)KOWANIA 1. Jak zoptymalizowa(cid:202) swój profil 2. Jak nakarmi(cid:202) Postowego Potwora 3. Jak udoskonali(cid:202) posty 4. Jak odpowiada(cid:202) na komentarze 5. Jak zintegrowa(cid:202) media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe z blogami 6. Jak zgromadzi(cid:202) wi(cid:218)cej czytelników 7. Jak korzysta(cid:202) z mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych na (cid:285)ywo 7 9 11 13 27 49 73 81 99 101 5 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI 8. Jak prowadzi(cid:202) hangouty Google+ na (cid:285)ywo 9. Jak poprowadzi(cid:202) czat na Twitterze 10. Jak nie wyj(cid:258)(cid:202) na dyletanta 11. Jak optymalizowa(cid:202) z my(cid:258)l(cid:200) o konkretnych platformach 12. Jak z(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) wszystko w ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) PODSUMOWANIE SPIS APLIKACJI I SERWISÓW INTERNETOWYCH 109 121 127 135 169 173 175 Poleć książkęKup książkę 8 Jak prowadzi(cid:202) hangouty Google+ na (cid:285)ywo Czytanie wzbogaca człowieka, rozmowa daje mu ciętość, pisanie zaś daje mu ścisłość i dokładność. — FRANCIS BACON, O STUDIACH W rozdziale 11. podamy wskazówki zwi(cid:200)zane z poszczegól- nymi platformami, jednak(cid:285)e ca(cid:239)y rozdzia(cid:239) 8. postanowili(cid:258)my po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) hangoutom Google+ na (cid:285)ywo (w skrócie HOA, od angielskiej nazwy funkcji Hangouts on Air), poniewa(cid:285) daj(cid:200) one niemal magiczn(cid:200) moc, któr(cid:200) mo(cid:285)na zelektryzowa(cid:202) media spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowe. Bo czy da(cid:239)oby si(cid:218) innymi (cid:258)rodkami sprawi(cid:202), by Desmonda Tutu i Dalajlamy wys(cid:239)ucha(cid:239)y podczas jednego spo- tkania tysi(cid:200)ce ludzi1? 1 https://www.youtube.com/watch?v=1_HqVFEzY2U. 109 Poleć książkęKup książkę 110 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) Nawet je(cid:258)li nie jeste(cid:258) Desmondem Tutu ani Dalajlam(cid:200), to wiedz, (cid:285)e korzystanie z HOA jest jak prowadzenie w(cid:239)asnego kana(cid:239)u tele- wizyjnego. Takiej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci nie oferuj(cid:200) Facebook, Pinterest, Twitter ani LinkedIn. Obejrzyj HOA o samodzielnej publikacji2, aby zorientowa(cid:202) si(cid:218), jak mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) t(cid:218) przebojow(cid:200) funk- cj(cid:218) Google+. (Urz(cid:200)dzili(cid:258)my ten hangout, zanim jeszcze u(cid:258)wiado- mili(cid:258)my sobie z Peg, jak wa(cid:285)ne jest dobre o(cid:258)wietlenie). HOA s(cid:200) publicznie transmitowane przez Twoj(cid:200) stron(cid:218) na Goo- gle+ i Twój kana(cid:239) na Youtubie. Po zako(cid:241)czeniu transmisji nagranie zostaje automatycznie zarchiwizowane na Twoim kanale, dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)esz si(cid:218) nim pó(cid:283)niej podzieli(cid:202). HOA mo(cid:285)na uruchomi(cid:202) praktycznie w ka(cid:285)dym kraju, w którym Google+ jest dost(cid:218)pny, cho(cid:202) jest od tego kilka wyj(cid:200)tków3. 2 http://youtu.be/foDtX4HusWQ. 3 https://support.google.com/plus/answer/2553119?hl=en. Poleć książkęKup książkę JAK PROWADZI(cid:109) HANGOUTY GOOGLE+ NA (cid:191)YWO 111 Poza hangoutami na (cid:285)ywo Google+ oferuje standardowe han- gouty, czyli prowadzone w celach towarzyskich wideoczaty, w któ- rych mo(cid:285)e uczestniczy(cid:202) do 10 osób naraz. Te hangouty nie s(cid:200) nagrywane i nie s(cid:200) automatycznie archiwizowane na kanale you- tube’owym. Zwykle nie warto ich zapisywa(cid:202), a tym bardziej udo- st(cid:218)pnia(cid:202). W systemie pomocy Google+ mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) obszern(cid:200) instruk- cj(cid:218) obs(cid:239)ugi HOA4. W tym rozdziale udziel(cid:218) kilku wskazówek, pozwalaj(cid:200)cych na maksymalizacj(cid:218) efektywno(cid:258)ci HOA jako ele- mentu dzia(cid:239)a(cid:241) w social media. 83. Zdob(cid:200)d(cid:283) odpowiedni sprz(cid:218)t Twoje HOA — miejmy nadziej(cid:218) — obejrz(cid:200) tysi(cid:200)ce ludzi, z czego jedni b(cid:218)d(cid:200) ogl(cid:200)da(cid:202) je na (cid:285)ywo, a inni — ju(cid:285) jako nagranie. Zainwe- stowanie w sprz(cid:218)t jest zatem rozs(cid:200)dnym lub wr(cid:218)cz koniecznym 4 https://support.google.com/plus/answer/2553119?hl=pl. Poleć książkęKup książkę 112 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) posuni(cid:218)ciem. (cid:146)(cid:200)czne wydatki na wszystko, co b(cid:218)dzie Ci potrzebne, nie powinny przekroczy(cid:202) pó(cid:239)tora tysi(cid:200)ca z(cid:239)otych. Korzystam z nast(cid:218)puj(cid:200)cego wyposa(cid:285)enia: (cid:120) Kamera internetowa. Kamera Logitech C920-C5 jest praw- dopodobnie du(cid:285)o lepsza od kamery w Twoim laptopie. (cid:120) Mikrofon i s(cid:239)uchawki. Zestaw Logitech H5306 ma przypusz- czalnie lepszy mikrofon ni(cid:285) ten w Twoim laptopie. (cid:120) O(cid:258)wietlenie. Westcott uLite 2-Light7 zapewnia prawdopo- dobnie lepsze o(cid:258)wietlenie ni(cid:285) (cid:258)wiat(cid:239)a w Twoim domu lub biurze, a na pewno zdecydowanie lepsze o(cid:258)wietlenie ni(cid:285) to, które mieli(cid:258)my z Peg we wspomnianym wcze(cid:258)niej HOA. Obejrzyj filmik Mari Smith, aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jak o(cid:258)wie- tli(cid:202) swoje „studio”8. (cid:120) T(cid:239)o. Sk(cid:239)adane t(cid:239)o Fotodiox9 jest przypuszczalnie du(cid:285)o lepsze od sterty rupieci, któr(cid:200) trzymasz w domu lub biurze. Czasami korzystam z SeeEye2Eye10. Jest to peryskopowate urz(cid:200)dzenie, które pomaga Ci patrze(cid:202) w obiektyw, a nie na obraz rozmówców na ekranie. Dzi(cid:218)ki temu widzowie maj(cid:200) poczucie, (cid:285)e patrzysz im w oczy. Tak naprawd(cid:218) nie musisz tego wszystkiego kupowa(cid:202), bo wi(cid:218)k- szo(cid:258)(cid:202) komputerów zapewnia odpowiednie warunki do nagrywania. Je(cid:258)li jednak powa(cid:285)nie podchodzisz do pracy w mediach spo(cid:239)eczno- (cid:258)ciowych, wydane pieni(cid:200)dze nie pójd(cid:200) na marne. 5 http://www.logitech.com/en-us/product/c920-c-webcam?crid=1252. 6 http://www.logitech.com/en-us/support/usb-headset-h530. 7 http://fjwestcott.com/product/2-light-ulite-kit-with-free-scenic-rental. 8 http://youtu.be/ROeaH96NTqw. 9 http://www.fotodioxpro.com/catalogsearch/result/?q=background. 10 http://www.bodelin.com/se2e. Poleć książkęKup książkę JAK PROWADZI(cid:109) HANGOUTY GOOGLE+ NA (cid:191)YWO 113 Konieczne minimum to ustawienie sprz(cid:218)tu tak, by kamera znaj- dowa(cid:239)a si(cid:218) na poziomie Twoich oczu, patrzenie w obiektyw i sta(cid:239)e pami(cid:218)tanie o tym, (cid:285)e kiedy patrzysz na kogo(cid:258) na ekranie, to nie nawi(cid:200)zujesz z nim kontaktu wzrokowego. 84. Przeprowad(cid:283) hangout wed(cid:239)ug programu Co do hangoutów s(cid:200) dwie teorie. Pierwsza jest taka, (cid:285)e powinny by(cid:202) nieustrukturyzowane, spontaniczne i zaimprowizowane. To dobra wizja, je(cid:258)li jeste(cid:258) Desmondem Tutu lub Dalajlam(cid:200). Druga teoria jest taka, (cid:285)e powiniene(cid:258) rozplanowywa(cid:202) swoje HOA i przygotowywa(cid:202) dla nich scenariusze. Sami wolimy to ostat- nie rozwi(cid:200)zanie, poniewa(cid:285) pozwala ono zmaksymalizowa(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) ka(cid:285)dego hangoutu. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e jeste(cid:258) wyk(cid:239)adowc(cid:200), a Twoje HOA to zaj(cid:218)cia, które maj(cid:200) zach(cid:218)ci(cid:202) s(cid:239)uchaczy do naganiania na nie kolejnych s(cid:239)uchaczy. 85. Utwórz stron(cid:218) wydarzenia Strona wydarzenia pozwala na zwi(cid:218)kszenie liczby uczestników przez umo(cid:285)liwienie u(cid:285)ytkownikom dodawania wydarzenia w kalen- darzu Google’a i dostarczenie im przypomnienia. Na stronie https:// support.google.com/plus/answer/4386744?hl=en znajdziesz instruk- cje, jak to zrobi(cid:202). Na stronie wydarzenia powinny znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218): program i linki do danych biograficznych o prezenterach, a tak(cid:285)e informacje o strefie czasowej. Dodaj(cid:200)c zdj(cid:218)cia uczestników dyskusji na stronie wyda- rzenia, wysy(cid:239)asz uczestnikom powiadomienia, które b(cid:218)d(cid:200) im przy- pomina(cid:202), by obejrzeli transmisj(cid:218). Poleć książkęKup książkę 114 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) 86. Utwórz nag(cid:239)ówek wydarzenia Nag(cid:239)ówek wydarzenia zwi(cid:218)kszy jego widoczno(cid:258)(cid:202). Ronnie Bincer, cz(cid:239)owiek stoj(cid:200)cy za stron(cid:200) The Hangout Helper, obja(cid:258)nia, jak to zrobi(cid:202)11. Nag(cid:239)ówek powinien mie(cid:202) wymiary 300×1200 pikseli. Oto przyk(cid:239)ad nag(cid:239)ówka utworzonego na potrzeby wydarzenia: 87. Nagraj trailer Trailer jest doskona(cid:239)ym sposobem wypromowania HOA, ponie- wa(cid:285) Twoi obserwuj(cid:200)cy mog(cid:200) przekazywa(cid:202) go dalej, zach(cid:218)caj(cid:200)c tym samym innych do uczestnictwa. Jeff Sieh, twórca The Manly Show, tworzy trailery po mistrzowsku — na stronie https://plus.google. com/+JeffSieh/posts/XwLD5vkVvhK dowiesz si(cid:218), jak to robi. Po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) 41 sekund na obejrzenie jego zwiastuna. 88. Utwórz pasek informacyjny Mo(cid:285)esz utworzy(cid:202) u do(cid:239)u ekranu pasek, na którym znajd(cid:200) si(cid:218) Twoje imi(cid:218) i nazwa reprezentowanej przez Ciebie organizacji. Dzi(cid:218)ki niemu HOA wygl(cid:200)da bardziej profesjonalnie. Utworzysz go przy u(cid:285)yciu Hangout Toolbox lub witryny HangoutMagix12. 11 https://plus.google.com/+RonnieBincer/posts/b2mDNUJk6pj. 12 http://hangoutmagix.com. Poleć książkęKup książkę JAK PROWADZI(cid:109) HANGOUTY GOOGLE+ NA (cid:191)YWO 115 Poleć książkęKup książkę 116 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) 89. Zapraszaj uczestników drog(cid:200) e-mailow(cid:200) Po rozpocz(cid:218)ciu swojego HOA mo(cid:285)esz zaprasza(cid:202) uczestników +wzmiankami lub e-mailami. Zalecamy obydwa wymienione sposoby, poniewa(cid:285) te osoby, które dostaj(cid:200) wiele powiadomie(cid:241) o +wzmiankach, mog(cid:200) mie(cid:202) trudno(cid:258)ci ze znalezieniem tej, która prowadzi do Twojej wideorozmowy. Ponadto niektórzy mog(cid:200) nawet nie wiedzie(cid:202), gdzie szuka(cid:202) powiadomie(cid:241). Poinformuj zaproszonych, by mieli link do rozmowy gdzie(cid:258) pod r(cid:218)k(cid:200) na wypadek, gdyby opu(cid:258)cili rozmow(cid:218) lub po(cid:239)(cid:200)czenie zosta(cid:239)o przerwane. Samemu zdarza mi si(cid:218) to przynajmniej raz na HOA, wi(cid:218)c sam te(cid:285) powiniene(cid:258) mie(cid:202) ten link gdzie(cid:258) blisko. 90. Udost(cid:218)pnij rozmow(cid:218) odbiorcom spoza Google+ Widzowie nie musz(cid:200) by(cid:202) u(cid:285)ytkownikami Google+, by obejrze(cid:202) HOA. Je(cid:258)li umie(cid:258)cisz kod lub link do YouTube’a13 na swoim blogu lub stronie, odbiorcy b(cid:218)d(cid:200) mogli obejrze(cid:202) rozmow(cid:218) na (cid:285)ywo lub zapozna(cid:202) si(cid:218) z nagraniem pó(cid:283)niej. 13 https://support.google.com/plus/answer/2660854?hl=en. Poleć książkęKup książkę JAK PROWADZI(cid:109) HANGOUTY GOOGLE+ NA (cid:191)YWO 117 Serwis 22Social14 umo(cid:285)liwia ogl(cid:200)danie HOA przez Facebooka. Dzi(cid:218)ki niemu mo(cid:285)esz wypromowa(cid:202) i nadawa(cid:202) HOA przez swoj(cid:200) stron(cid:218) na Facebooku. Mari Smith15 u(cid:285)ywa tej techniki z du(cid:285)ym powodzeniem. Jej wyst(cid:200)pienia udaj(cid:200) si(cid:218) znakomicie, zatem mo(cid:285)e zebra(cid:202) wi(cid:218)cej obser- wuj(cid:200)cych na Google+, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)c swoim fanom z Facebooka zobaczenie jej na (cid:285)ywo i we w(cid:239)asnej osobie podczas HOA. U(cid:285)yt- kownicy Facebooka mog(cid:200) obejrze(cid:202) wydarzenie 22Social przez zak(cid:239)adk(cid:218) lub za po(cid:258)rednictwem linku, który mo(cid:285)na opublikowa(cid:202) na dowolnej platformie. 91. Wyst(cid:218)puj w ubraniach o jednolitej barwie Kamery potrafi(cid:200) robi(cid:202) do(cid:258)(cid:202) dziwne rzeczy z ubraniami o rozbudo- wanych wzorach i z pr(cid:200)(cid:285)kami. Nazywamy to efektem mory, który na ekranie wywo(cid:239)uje poczucie falisto(cid:258)ci. Mo(cid:285)na go unikn(cid:200)(cid:202), ubiera- j(cid:200)c si(cid:218) w odzie(cid:285) bez wzorków i o jednolitych kolorach. Zdj(cid:218)cie: Eric Harvey Brown, https://www.flickr.com/people/dogseat 14 https://www.facebook.com/22Social. 15 https://www.facebook.com/marismith. Poleć książkęKup książkę 118 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) 92. Wy(cid:258)lij list(cid:218) zada(cid:241) Kiedy(cid:258) wraz z Peg zorganizowali(cid:258)my HOA z autorem, który na pi(cid:218)(cid:202) minut przed rozpocz(cid:218)ciem transmisji powiedzia(cid:239) nam, (cid:285)e nie ma konta na Google+. Wcze(cid:258)niej wys(cid:239)ali(cid:258)my mu kilka e-maili z pytaniem, czy ma takie konto i pro(cid:258)b(cid:200), by przeprowadzi(cid:239) testowe HOA. Ludzie nie zawsze wiedz(cid:200), czego nie wiedz(cid:200), i nie zawsze potrafi(cid:200) si(cid:218) sami dopyta(cid:202). Wy(cid:258)lij rozmówcom nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) list(cid:218) (pomijaj(cid:200)c komentarze w nawiasach), (cid:285)eby pomóc im si(cid:218) przygotowa(cid:202). Pozwoli to oszcz(cid:218)- dzi(cid:202) wszystkim stresu tu(cid:285) przed rozmow(cid:200). (cid:120) Czy masz konto Google+? (Zdziwi(cid:239)by(cid:258) si(cid:218), ilu ludzi zga- dzaj(cid:200)cych si(cid:218) na hangout nie ma konta na Google+). (cid:120) Czy znasz has(cid:239)o do swojego konta? (Te(cid:285) mo(cid:285)esz si(cid:218) zdziwi(cid:202)). (cid:120) Czy mo(cid:285)esz odpowiednio o(cid:258)wietli(cid:202) swoj(cid:200) twarz od przodu? (cid:120) Czy masz mikrofon lub zestaw s(cid:239)uchawkowy? (Zintegro- wane g(cid:239)o(cid:258)niki i mikrofon nie wystarcz(cid:200)). (cid:120) Czy Twój komputer ma zintegrowan(cid:200) kamer(cid:218)? (Zdziwi(cid:239)by(cid:258) si(cid:218), ilu ludzi nie ma kamery internetowej). (cid:120) Czy masz zainstalowan(cid:200) aplikacj(cid:218) HOA Google+? (Trzeba zainstalowa(cid:202) t(cid:218) aplikacj(cid:218), zanim po raz pierwszy we(cid:283)mie si(cid:218) udzia(cid:239) w HOA). (cid:120) Czy zorganizowa(cid:239)e(cid:258) swój czas tak, (cid:285)eby nikt — z wyj(cid:200)t- kiem dzieci i zwierz(cid:200)t domowych — Ci nie przerywa(cid:239)? (cid:120) Czy w pomieszczeniu, w którym b(cid:218)dziesz przebywa(cid:239), panuje cisza? (cid:120) Czy wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)e(cid:258) d(cid:283)wi(cid:218)k w telefonie? Poleć książkęKup książkę JAK PROWADZI(cid:109) HANGOUTY GOOGLE+ NA (cid:191)YWO 119 (cid:120) Czy poinformowa(cid:239)e(cid:258) o HOA ludzi, którzy Ci(cid:218) obserwuj(cid:200), i rozes(cid:239)a(cid:239)e(cid:258) o nim wiadomo(cid:258)(cid:202) drog(cid:200) e-mailow(cid:200)? (cid:120) Czy wymieni(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) numerami telefonów z organizatorem hangoutu? 93. Przeprowad(cid:283) prób(cid:218) i zacznij wcze(cid:258)niej HOA jest idealnym przyk(cid:239)adem zastosowania pokr(cid:218)conego i nie- zrozumia(cid:239)ego interfejsu, który od razu zmienia si(cid:218), kiedy tylko u(cid:285)ytkownik wreszcie zrozumie, jak cokolwiek w nim dzia(cid:239)a. Goo- gle robi w(cid:239)a(cid:258)nie tak. W ka(cid:285)dym HOA, w którym bra(cid:239)em udzia(cid:239), zdarza(cid:239)y si(cid:218) sytuacje takie, jak opisana poni(cid:285)ej. Nie (cid:285)artuj(cid:218) — czasami naprawd(cid:218) padaj(cid:200) takie pytania. — Jacek, nie s(cid:239)yszymy ci(cid:218). Chyba masz wyciszony mikrofon. — To jak go odciszy(cid:202)? — Widzisz mikrofon na (cid:258)rodku paska u góry okna? — Niczego takiego nie widz(cid:218). — Spróbuj mo(cid:285)e klikn(cid:200)(cid:202) okno. — Jestem w biurze. Nie mamy tu okien. — Spójrz na moje instrukcje w polu rozmowy. — Jakim polu rozmowy? — Kliknij to niebieskie co(cid:258) w lewym górnym rogu okna. — Przecie(cid:285) mówi(cid:218), (cid:285)e jestem w biurze i nie mamy okien. Musisz przeprowadzi(cid:202) prób(cid:218) generaln(cid:200) i rozpocz(cid:200)(cid:202) z przynajm- niej pó(cid:239)godzinnym wyprzedzeniem, poniewa(cid:285) interfejs HOA zaw- sze wywo(cid:239)uje zamieszanie w(cid:258)ród wszystkich uczestników. Poleć książkęKup książkę 120 JAK CI(cid:125) WIDZ(cid:107), TAK CI(cid:125) PISZ(cid:107) Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak cię widzą, tak cię piszą. Sztuka autopromocji w mediach społecznościowych
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: