Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 002496 22767610 na godz. na dobę w sumie
Jak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości po zmianach od 1 września 2019 r. - ebook/pdf
Jak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości po zmianach od 1 września 2019 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 14
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-664-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

1 września 2019 r. nastąpiła zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Nowelizacja ta jest m.in. następstwem wyroku z Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16, Kozuba. Co ciekawe, od kilku lat organy podatkowe i sądy i tak stosowały wykładnię prounijną, ale nie zmienia to faktu, że pojawia się tu co najmniej kilka ważnych pytań. Ostatnia nowelizacja nie wyjaśniła jednak wszystkich dotychczasowych wątpliwości. Nadal ustalenie czy doszło ponownie do pierwszego zasiedlenia w wyniku ulepszenia nieruchomości może stwarzać problemy. W publikacji odpowiadamy na pytanie:
• Czy sprzedawca może dowolnie wybrać rodzaj zwolnienia,
• Kiedy stosujemy zwolnienie dla dostaw nieruchomości po pierwszym zasiedleniu
• Czy przed 1 września 2019 r. podatnik mógł zastosować się do przepisów krajowych ustalając prawo do zwolnienia przy dostawie nieruchomości
• Kiedy ulepszenie wpływa na zastosowanie zwolnienia przy dostawie nieruchomości 
• Jak ustalić czy wartość ulepszenia przekroczyła 30 % wartości początkowej nieruchomości 
• Czy tylko wartość ulepszenia ma znaczenie dla ustalenia czy doszło ponownie do pierwszego zasiedlenia
• Czy ulepszenie nieruchomości ma znaczenie dla pierwszego zasiedlenia, jeżeli nie jest środkiem trwałym
• Kiedy można stosować zwolnienie związane z brakiem prawa do odliczenia przy nabyciu nieruchomości
• Czy przy sprzedaży nieruchomości organy egzekucyjne muszą stosować zwolnienie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

III.TEMATNUMERU 1 JakkorzystaćzezwolnieniazVAT przysprzedażynieruchomości pozmianachod1września2019r. Zobaczwięcejinforlex.pl 1 września 2019 r. nastąpiła zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Noweli- zacja ta jest m.in. następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 li- stopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba. Co ciekawe, od kilku lat organy podatkowe oraz sądy i tak stosowały wykładnię prounijną, ale nie zmienia to faktu, że pojawia się tu co najmniej kilka ważnych pytań. Przykładowo usta- lenie, czy ponownie doszło do pierwszego zasiedlenia w wyniku ulepszenia nieruchomości, nadal może stwarzać problemy. Zmiany w zakresie korzystania ze zwolnienia przy dostawie budynków wprowadziła usta- wa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). 1.Czysprzedawcamożedowolniewybraćrodzaj zwolnienia Dostawa budynków/budowli może korzystać z trzech różnych zwolnień. Kolejność ich roz- patrywania ma znaczenie. Pojawia się bowiem pytanie, czy jeśli nabywca nie miał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu, to czy trzeba badać przesłankę pierwszego zasiedlenia. Odpowiedź jest twierdząca. Pierwszezwolnienie.Jako pierwsze w kolejności należy analizować zwolnienie przewi- dziane w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Wynika z niego, że zwolniona z VAT jest dostawa towarów: ■ wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, ■ jeżeli z tytułu ich nabycia, importu lub wytworzenia nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie to ma zastosowanie do wszystkich towarów, w tym również nieruchomości. Zwolnienie to może zastosować podmiot, który wykorzystuje nieruchomość tylko do dzia- łalności zwolnionej. Sam brak odliczenia przy nabyciu nie jest wystarczający. Organy podatkowe pozwalają korzystać z tego zwolnienia, gdy towar jest wykorzy- stywany także do działalności zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu VAT np. w JST (zob. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 stycznia 2016 r., sygn. IPPP2/443-339/14/15-5/S/AO). Drugiezwolnienie.Jeśli pierwsze zwolnienie nie może być zastosowane, to następnie ocenia się przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj. czy doszło do pierwszego za- siedlenia, a jeśli miało ono miejsce, to kiedy to nastąpiło. Jak wskazuje zresztą brzmienie 3 listopad 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak korzystać ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości po zmianach od 1 września 2019 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: