Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 003430 21001534 na godz. na dobę w sumie
Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789129 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia, jak liczyć terminy kadrowe od 1 stycznia 2017 r. po zmianach wprowadzonych w przepisach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian obowiązują nowe terminy dotyczące wydawania świadectw pracy oraz odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Ponadto, zgodnie ze zmienionymi przepisami, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, to ulega on przesunięciu na najbliższy dzień powszedni. W publikacji zostały umówione i przedstawione na praktycznych przykładach terminy dotyczące m.in.:

- liczenia wypowiedzenia umów o pracę,

- czasu trwania umów terminowych,

- wydawania świadectw pracy,

- odwołania do sądu pracy od zwolnienia z pracy,

- zarejestrowania i wyrejestrowania w ZUS,

- opłacania składek ZUS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

3 Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. 3 1. Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Kodeksu cywilnego zmianę, zgodnie z którą jeżeli koniec terminu dokonania czynności przypada na sobotę, termin upływa najbliższego dnia powszedniego po sobocie. Dotychczas sobota nie powodowała przesunięcia terminów. Ta regula- cja ma zastosowanie również do niektórych terminów pracowniczych, ponieważ przepisy prawa pracy w większości przypadków nie wskazują sposobu liczenia terminów. Wówczas należy posiłkowo stosować prze- pisy Kodeksu cywilnego. W  sprawach  pracowniczych  stosowane  są  różne  terminy  oraz  zasady  ich  ustalania.  Tylko co do nielicznych (np. dotyczących okresów wypowiedzenia umów o pracę) sposób  ich obliczania ustanowiono wprost w prawie pracy. Najczęściej zaś, na podstawie art. 300  Kodeksu pracy, do obliczania terminów pracowniczych stosuje się przepisy Kodeksu cywil- nego oraz należy posiłkować się wypracowanym w tym zakresie orzecznictwem i praktyką.  Jednocześnie w niektórych terminowych sprawach kadrowych (np. zgłoszenie pracownika  do ubezpieczeń społecznych) stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjne- go. Z kolei terminy na opłacenie składek należnych za pracowników należy liczyć zgodnie  z zasadami ustalonymi w Ordynacji podatkowej. Od 1 stycznia 2017 r. w Kodeksie cywilnym wprowadzono istotną zmianę, zgodnie z któ- rą sobota w zakresie obliczania terminów została zrównana z dniami ustawowo wolnymi od  pracy. To zaś znacząco wpływa na stosunki pracownicze. Należy również zwrócić uwagę, że  od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe terminy wydawania świadectw pracy oraz odwołania  do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.  Rodzaje terminów w sprawach pracowniczych Przepisy prawa pracy ustanawiają terminy (okresy) liczone w dniach (np. 7-dniowy termin  na żądanie sprostowania świadectwa pracy), tygodniach (np. 1-tygodniowy okres wypowie- dzenia umowy zawartej na okres próbny dłuższy niż 2 tygodnie), miesiącach (np. 1-miesięcz- ny okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas nieokreślo- ny) i latach (np. 10-letni okres zatrudnienia, po upływie którego pracownik nabywa prawo do  urlopu w maksymalnym wymiarze).  Niektóre terminy pracownicze wiążą się z nakładanymi na strony stosunku pracy obo- wiązkami i z reguły uchybienie im powoduje negatywne skutki dla zobowiązanego (np. ko- nieczność zapłacenia odsetek lub odszkodowania). Inne zaś zostały ustalone jako okresy,  w których pracownik lub pracodawca mogą wykonywać swoje uprawnienia ze stosunku  pracy. Upływ tych terminów z reguły pozbawia możliwości skorzystania z danego uprawnie- nia (np. niezłożenie przez pracownika w terminie 21 dni od otrzymania wypowiedzenia umo- wy o pracę odwołania do sądu pracy spowoduje brak możliwości podważenia zasadności  www.inforfk.pl MONITORPPiUnr4(316) Luty2017 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: