Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00024 005968 21756340 na godz. na dobę w sumie
Jak moje dziecko może nauczyć się koncentracji. - ebook/pdf
Jak moje dziecko może nauczyć się koncentracji. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wydawnictwo Jedność Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7660-549-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak moje dziecko może nauczyć się koncentracji?

Coraz więcej rodziców i nauczycieli narzeka dziś, że dzieci nie potrafią się skoncentrować, że nie słuchają tego, co się do nich mówi, że wykonują kilka rzeczy jednocześnie i w rezultacie żadnej nie kończą...
To wszystko prawda... Warto jednak pamiętać o tym, że koncentracja to nie jest cecha charakteru, którą się posiada albo nie – jak kolor oczu czy kształt nosa...
Koncentracja to umiejętność, której nie tylko można, ale i trzeba się uczyć...
Dużo zależy od rodziców i pedagogów... bo to oni organizują dzieciom czas...

Przedstawiamy publikację, która ułatwi Państwu to zadanie... Podpowiadamy
w niej, co trzeba zrobić, by wykształcić u dzieci zdolność skupienia
i koncentracji, oraz co trzeba wiedzieć, by nie pomylić zaburzenia ze zwykłym temperamentem czy nudą, która sprawia, że dziecko nie jest skupione, bo jego otoczenie nie wydaje mu się być interesujące...

Tylko proszę się nie dziwić, że nagle w domu i w szkolnych klasach zalegnie cisza... Tak, tak... dobrze Państwo przeczytali – cisza!

To nic! To tylko skupione, skoncentrowane dzieci zajęte są swoimi bardzo ważnymi sprawami!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział 1. Czy moje dziecko potrafi się koncentrować? Każde dziecko ma fazy intensywnej kon- centracji, np. gdy jest pochłonięte jakąś zabawą. Rodzice mogą pomóc swoim dzieciom tę umiejętność rozwijać w for- mie zabawy. 9 Czy moje dzieCko potrafi się konCentrować? Ł ukasz lubi się bawić na dworze i potrafi godzi- nami kopać piłkę. Za to szybko traci ochotę do gier planszowych. Już nawet po dziesięciu mi- nutach zaczyna denerwować inne dzieci uczest- niczące w grze. Zmienia zasady gry, nie pilnuje swojej kolejki, albo innym każe czekać. Przewra- ca niechcący pionki lub gubi karty. Gdy przegry- wa, obraża się albo zaczyna rozrabiać. „Oszuści!” – oskarża swoich współgraczy, mimo że sam nie grał zgodnie z regułami. Łukasz jest świetnym piłkarzem i ma bardzo dużo wytrwałości w czasie gry w piłkę. Ale zaba- wa na stole nie sprawia mu żadnej przyjemno- ści. Po prostu nie potrafi siedzieć przez dłuższy czas na jednym miejscu i koncentrować się. Ma trudności w uważnym słuchaniu i trzymaniu się obowiązujących zasad. A w takich grach zespo- łowych trzeba uważać na innych i dotrzymywać ustaleń, bo w przeciwnym razie będzie awantu- ra. I dość często się zdarza, że wspólne popołu- dnie, kończy się płaczem. Czasami jest bardzo źle. Wtedy Łukasz zaczy- na innych denerwować lub wygłupia się. W ten sposób daje upust swoim frustracjom, bo wła- ściwie ta sytuacja go przerasta. Gdy czasami się bardzo „rozkręci”, nie można go uspokoić. Rów- nież ze swoimi przyjaciółmi często się kłóci, gdy 10 10 sytuacja jest dla niego trudna, lub wchodzi w ro- lę clowna. Łukasz ma jeszcze rok czasu, zanim pójdzie do szkoły. Jego rodzice mogą mu pomóc w zdo- byciu umiejętności koncentracji uwagi i pokazać, że zasady współpracy mają swój sens. Laura to małe słoneczko, ale niestety jest bardzo powolna. Już rano trzeba długo czekać, aż wyjdzie z łóżka. W łazience traci dużo czasu i lubi też tam się bawić. W czasie śniadania ma- rzy i czasami w ogóle nie słyszy, gdy ktoś coś do niej mówi. Laura przeważnie we wszystkim jest ostatnia. W czasie spaceru lub zakupów ro- dzice zawsze muszą uważać, żeby jej nie zgubić. W każdym kącie znajduje coś interesującego dla siebie. Czasami zupełnie zatraca się w swoim świe- cie fantazji i nie odbiera rzeczywistości. Może się wtedy zdarzyć, że nie kończy zdania lub w po- łowie rozmowy wychodzi z pokoju. Właściwie zawsze jest zadowolona, dopóki ma wpływ na tempo swojej pracy. Nie nudzi się i potrafi całymi godzinami bawić się sama swoimi zabawkami. Rodzice Laury są czasami niecierpliwi, gdy tak ciągle muszą ją ponaglać i upominać. Właś- nie rano, gdy wszyscy się spieszą, chętnie by ją 11 11 Czy moje dzieCko potrafi się konCentrować? trochę „wprawili w ruch”. Mimo że tata bardzo szanuje jej pogodny i spokojny temperament, to czasami traci cierpliwość. „Tobie, gdy biegniesz, można by buty podzelować” – narzeka. To się musi zmienić, uważa tata, zanim Lau- ra pójdzie do szkoły. Przecież w szkole nikt nie będzie zwracał uwagę na każde dziecko. Już so- bie nawet wyobraża, jak cała klasa zapisała już trzy linijki wyrazu „mama”, a Laura ciągle jesz- cze grzebie w tornistrze i szuka ołówka. Ojciec Laury zna to ze swojej przeszłości, gdy chodził do szkoły. Dlatego chciałby uchronić Laurę przed problemami i oduczyć ją powolności i marzyciel- stwa. Podsumowanie: Dzieci rodzą się różne i roz- wijają się w różny sposób, w zależności od in- dywidualnych predyspozycji i wpływów środo- wiska. Czy dziecko jest niespokojne, powolne, nerwowe, nieruchliwe czy impulsywne – rodzi- ce zawsze się martwią, czy ich dziecko z takim zachowaniem poradzi sobie w szkole. Wiedzą, że koncentracja i uważne słuchanie to podstawa osiągnięć edukacyjnych. Dlatego warto treno- wać z dzieckiem te umiejętności jeszcze przed rozpoczęciem jego nauki w szkole, najlepiej w formie zabawy. Jest to bardzo dobre przygo- towanie dziecka do szkoły. 12 12 CZY MOJE DZIECKO POTRAFI SIĘ SKONCENTROWAĆ? Dzieci między czwartym a szóstym rokiem życia różnią sie znacznie między sobą zachowa- niami. Z jednej strony jest to uwarunkowane ge- netycznie, z drugiej zaś ma to związek z ich oso- bistymi doświadczeniami i stylem wychowania. Już małe dzieci potrafią się skoncentrować, gdy jakiś temat ich zachwyci. Gdy jednak są znudzo- ne lub niezainteresowane czymś, wtedy uwaga znika natychmiast. Wtedy bardzo łatwo odwró- cić ich uwagę i zajmują się natychmiast czymś innym. Im dzieci starsze, tym wyższa ich zdolność koncentracji. Uczą się nie reagować już impul- sywnie, lecz adekwatnie do sytuacji. Ich potrze- by, jak głód lub pragnienie można na jakiś czas przesunąć na dalszy plan. Aż do pójścia do szkoły dzieci robią ogromne postępy w rozwoju. Do tego należy między in- nymi „pożegnanie się” z zachowaniami małego dziecka, umiejętność dostrzeżenia punktu wi- dzenia innych osób i radzenie sobie z zewnętrz- nymi bodźcami. Potrafią wysłuchać jakiejś histo- rii do końca, nawet jeżeli w trakcie słuchania ich zainteresowanie opowieścią spada. Potrafią też wykonać jakieś proste zadanie do końca, mimo 13 13 Czy moje dzieCko potrafi się konCentrować? że nie mają na to już ochoty. Potrafią również uczestniczyć w grze, w której na pewno nie wy- grają. Większość dzieci w wieku przedszkolnym jest w stanie przez dłuższy czas skoncentrować się na czymś, jeśli temat lub sprawa są dla nich atrak- cyjne. Ciekawa audycja telewizyjna, interesująca gra lub komputer – to dobre przykłady. Sprzą- tanie ze stołu, mycie zębów, włożenie brudnych ubrań do kosza lub ułożenie zabawek – to mało interesujące zajęcia. Problemy z koncentracją są więc często problemami związanymi z brakiem motywacji. Rzadko mamy tu do czynienia z ja- kimś deficytem rozwojowym. Wielu rodziców, co jest słuszne, martwi się przed pójściem dziecka do szkoły, czy ich ma- leństwo będzie na tyle wytrwałe, żeby wytrzy- mać całą lekcję w ławce, czy będzie potrafiło się skoncentrować i przez jakiś czas zajmować jedną sprawą. 14 14 PRAKTYCZNY TEST Motywacja i ciekawość 1. Czy Twoje dziecko rozpoczyna jakieś za- danie lub zabawę niezwłocznie? często czasami rzadko 2. Czy dziecko skupia się na swoim zadaniu tak bardzo, że nie można go odwieść od tego? często czasami rzadko 3. Czy Twoje dziecko słucha uważnie i nie trzeba go ciągle upominać? często czasami rzadko 4. Czy Twoje dziecko potrafi przez dłuższy czas zajmować się czymś samodzielnie? często czasami rzadko Pamięć 5. Czy Twoje dziecko zapamiętuje to, co mu powiedziałeś? często czasami rzadko 6. Czy dziecko potrafi opowiedzieć o zda- rzeniach z poprzedniego dnia? często czasami rzadko 15 15 Czy moje dzieCko potrafi się konCentrować? Doświadczenie zmysłowe 7. Czy Twoje dziecko lubi bawić się w przyro- dzie, z kolorami i różnymi materiałami? często czasami rzadko 8. Czy Twoje dziecko lubi leżeć z rodzicami, którzy mu czytają książki? często czasami rzadko 9. Czy dziecko lubi oglądać zdjęcia i obrazki? często czasami rzadko Ruch i relaks 10. Czy dziecko po wyczerpujących zaję- ciach potrafi odpocząć? często 11. Czy Twoje dziecko chętnie się rusza? Czy czasami rzadko lubi ćwiczyć, tańczyć i wygłupiać się? często czasami rzadko Porządek i rytuały 12. Czy dziecko potrafi doprowadzić do końca rozpoczęte działania? często czasami rzadko 13. Czy Twoje dziecko wie, gdzie są jego zabawki i nie musi ich szukać? często czasami rzadko 16 16 14. Czy dziecko zna i akceptuje zasady i po- trafi ich dotrzymywać? często czasami rzadko 15. Czy Twoje dziecko jest cierpliwe i po- trafi zaczekać na swoją kolej? często czasami rzadko Zachowania społeczne i pewność siebie 16. Czy Twoje dziecko potrafi bawić się dalej, mimo że powstały jakieś przeszkody? często czasami rzadko 17. Czy Twoje dziecko potrafi być dumne ze swoich osiągnięć i przyjąć pochwałę? często czasami rzadko 18. Czy Twoje dziecko potrafi odnaleźć się w grupie i przyjąć propozycje innych dzieci? często czasami rzadko 19. Czy dziecko potrafi bronić swojego sta- nowiska? często czasami rzadko 17 17 Czy moje dzieCko potrafi się konCentrować? WYNIKI Im więcej odpowiedzi „często” lub „czasami”, tym bardziej skoncentrowane i ukierunkowane na cel jest Twoje dziecko i lepiej przygotowane do szkoły. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 1-4 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 49 do 65. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 5-6 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 61 do 66. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 7-9 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 42 do 48. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 10-11 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 57 do 60. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 12-15 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 70 do 72. Jeśli zaznaczyłeś w pytaniach 16-19 „rzad- ko”, mogą ci pomóc ćwiczenia od strony 67 do 69. Za pomocą naszych ćwiczeń zamieszczonych w rozdziale 4 możesz pomóc dziecku, jeszcze le- 18 18 piej przygotować się do szkoły i wzmocnić jego umiejętność koncentrowania się. Podsumowanie: Twoje dziecko wiele już się na- uczyło w ciągu pierwszych kilku lat życia: słuchać innych, bawić się, malować, budować i wspinać się. Są to umiejętności, które zostały rozwinięte najczęściej przy dużym wsparciu rodziców. Ale zanim dziecko pójdzie do szkoły, może swój po- tencjał znacznie poszerzyć. Rozumienie poleceń, sprawne rozpoczęcie ja- kiejś czynności i realizacja zadania w określonym czasie, ale również umiejętność radzenia sobie z krytyką i ocena własnych możliwości – to waż- ne kompetencje dla przyszłego ucznia. Można je zauważyć już w okresie przedszkolnym lub w ży- ciu codziennym rodziny. Dziecko nie potrafi skoncentrować wszystkich swoich sił na realizacji jakiegoś zadania, jeśli jest niepewne swoich możliwości i nie ma poczucia własnej wartości. Dlatego również zdrowa pew- ność siebie jest ważna, aby dziecko miało moty- wację do działania i potrafiło się skoncentrować. Tylko ktoś, kto ufa sobie i zna swój potencjał, bę- dzie odważnie podejmował nowe działania i nie zniechęci się krytyką i popełnianymi błędami. 19 19 Rozdział 2. Zdolność koncentracji jako warunek rozpoczęcia nauki w szkole Koncentracja uwagi jest podstawą pro- cesu uczenia się. Daje dziecku możli- wość ukierunkowania swoich psychicz- nych i fizycznych możliwości na jeden cel i konsekwentnego dążenia do wykonania zamierzeń. Umiejętność koncentrowania się jest podstawowym warunkiem osią- gnięć szkolnych. zdolność konCentraCji... CZEGO OCZEKUJE SIĘ OD PIERWSZOKLASISTY? T esty na rozpoczęcie nauki w szkole, a także pojęcie dojrzałości szkolnej – to już daleka przeszłość. Zostały zastąpione badaniami prze- prowadzonymi przez urząd do spraw zdrowia oraz hospitację diagnozującą. Dzisiaj mamy cały szereg kryteriów, według których podej- muje się decyzję, czy dziecko jest gotowe do spełnienia wymagań obowiązujących na no- wym etapie życia. Obok warunków fizyczno – zdrowotnych, na przykład wzrostu i kondycji dziecka, a także jego odporności na choroby, decydujące są czynniki związane z zachowaniami społecznymi, motywa- cja do nauki i kognitywne umiejętności przyszłe- go ucznia. Ważnym warunkiem rozpoczęcia nauki w szko- le jest chęć do nauki. W pierwszej klasie dzieci powinny wykazać przede wszystkim zaintereso- wanie i ciekawość, gotowość do poznawania cze- goś nowego i umiejętność koncentrowania się na jakimś zadaniu. Również wrażliwość jest ważna, gotowość do odbioru rzeczywistości za pomocą różnych zmysłów i przetwarzania tych wrażeń. Dzieci powinny potrafić odsunąć swoje potrzeby na dalszy plan, ponieważ uczeń nie może przed- kładać swój interes nad potrzeby innych. Ocze- 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak moje dziecko może nauczyć się koncentracji.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: