Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 005438 20469272 na godz. na dobę w sumie
Jak naprawić sprzęt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II - książka
Jak naprawić sprzęt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5712-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> elektronika >> elektronika
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Producenci kuszą w reklamach, by wymieniać swoje urządzenia na najnowsze modele. Tymczasem o wiele tańsze i rozsądniejsze będzie naprawienie sprzętu, gdy tylko zacznie szwankować. Samodzielna naprawa urządzeń jest świetną zabawą! Co więcej - może stać się interesującym hobby, które daje wymierne korzyści ekonomiczne i... środowiskowe. Wystarczy zaopatrzyć się w kilka podstawowych narzędzi, zapewnić sobie odpowiednie miejsce i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Natomiast wiedzy, jak zabrać się do naprawy sprzętu elektronicznego, dostarczy właśnie ta książka!

To drugie, poszerzone i uzupełnione wydanie przewodnika dla nieelektroników, którzy chcą nauczyć się naprawiać urządzenia elektroniczne. Dzięki lekturze zrozumiesz podstawy współczesnej elektroniki i nauczysz się trafnie diagnozować przyczyny usterek. Dowiesz się, jak rozwiązywać problemy występujące w najnowszych gadżetach i sprzęcie samochodowym, zagłębisz się w temat płaskich ekranów ciekłokrystalicznych oraz poznasz techniki i nawyki serwisowe dotyczące między innymi mikrofonów pojemnościowych, baterii litowych, zestawów słuchawkowych i pilotów. Dowiesz się, jak rozebrać urządzenie, uchwycić problem, wymienić właściwe elementy i poskładać obudowę. Na końcu znajdziesz porady i triki pomocne w radzeniu sobie z konkretnymi produktami, takimi jak odtwarzacze płyt optycznych, wzmacniacze i urządzenia do rejestrowania filmów na taśmie.

W tej książce między innymi:

Elektronika: romans na całe życie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: How to Diagnose and Fix Everything Electronic, Second Edition Tłumaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-283-5712-9 Original edition copyright © 2016 by McGraw-Hill Education. All rights reserved. Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. McGraw-Hill Education, the McGraw-Hill Education logo, TAB, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of McGraw-Hill Education and/or its affiliates in the United States and other countries and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. McGraw-Hill Education is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/janas2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa .............................................................................. 15 Podzi(cid:218)kowania ......................................................................... 17 Wprowadzenie ......................................................................... 19 ROZDZIA(cid:146) 1. Przygotuj si(cid:218), bo naprawianie to niez(cid:239)a zabawa! .............. 27 Po co naprawia(cid:202)? .........................................................................................................28 Czy zawsze op(cid:239)aca si(cid:218) naprawia(cid:202)? ...............................................................................30 ROZDZIA(cid:146) 2. Zak(cid:239)adanie warsztatu, czyli niezb(cid:218)dne narz(cid:218)dzia ............ 31 Co trzeba mie(cid:202)? ...........................................................................................................31 Dobre miejsce pracy ...............................................................................................32 Miernik cyfrowy ......................................................................................................34 Miernik ESR ...........................................................................................................36 Oscyloskop ..............................................................................................................36 Narz(cid:218)dzia lutownicze .............................................................................................42 Przyrz(cid:200)dy do usuwania cyny ...................................................................................45 Drobne narz(cid:218)dzia r(cid:218)czne ........................................................................................46 Lupa .......................................................................................................................48 Przewody z zaciskami .............................................................................................48 Pa(cid:239)eczki kosmetyczne .............................................................................................48 Chemikalia .............................................................................................................48 Pasta termoprzewodz(cid:200)ca ........................................................................................49 Os(cid:239)onki termokurczliwe ..........................................................................................50 Ta(cid:258)ma izolacyjna ....................................................................................................50 Kubeczki .................................................................................................................50 Dost(cid:218)p do internetu ...............................................................................................50 Kup książkęPoleć książkę 6 Spis tre(cid:258)ci Co jeszcze warto mie(cid:202)? ................................................................................................50 Aparat cyfrowy ........................................................................................................51 Zasilacz ...................................................................................................................51 Tester tranzystorów ................................................................................................51 Testery, generatory sygna(cid:239)u i mierniki ...................................................................52 Transformator separacyjny .....................................................................................54 Mikroskop stereoskopowy .......................................................................................54 Imad(cid:239)o ....................................................................................................................55 Stacja lutownicza na gor(cid:200)ce powietrze ...................................................................55 Pistolet do klejenia na gor(cid:200)co .................................................................................55 Magnes na pr(cid:218)cie ...................................................................................................55 Klej cyjanoakrylowy ................................................................................................56 Spray zamra(cid:285)aj(cid:200)cy ..................................................................................................56 Katalogi papierowe .................................................................................................56 Elementy elektroniczne ..........................................................................................57 Stare p(cid:239)ytki z elementami .......................................................................................58 Lista (cid:285)ycze(cid:241) .................................................................................................................58 Miernik indukcyjno(cid:258)ci ............................................................................................58 Analizator logiczny ..................................................................................................59 Analizator widma ....................................................................................................59 Stacja lutownicza BGA ...........................................................................................59 ROZDZIA(cid:146) 3. Uwaga, napi(cid:218)cie, czyli jak zachowa(cid:202) bezpiecze(cid:241)stwo ....... 61 Pora(cid:285)enie pr(cid:200)dem ........................................................................................................61 Obra(cid:285)enia fizyczne .......................................................................................................64 Twoja kolej ...................................................................................................................65 Uszkodzenia elektryczne ........................................................................................65 Uszkodzenia fizyczne .............................................................................................67 Naprawi(cid:239)e(cid:258)! Ale czy urz(cid:200)dzenie jest bezpieczne? ........................................................69 Zasada ZWiS ..........................................................................................................69 ROZDZIA(cid:146) 4. Naprawiam, wi(cid:218)c jestem, czyli filozofia rozwi(cid:200)zywania problemów ........................... 71 Dlaczego urz(cid:200)dzenia w ogóle dzia(cid:239)aj(cid:200)? .........................................................................72 Urz(cid:200)dzenie jako dzie(cid:239)o sztuki .......................................................................................73 Gdyby tylko urz(cid:200)dzenia mia(cid:239)y mózg .............................................................................73 Dobry, z(cid:239)y i niechlujny .................................................................................................74 Pomy(cid:239)ki pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cych ...............................................................................................75 Regulacja w celu ukrycia prawdziwego problemu ..................................................75 Naci(cid:200)ganie danych, aby pasowa(cid:239)y do teorii .............................................................76 B(cid:239)(cid:218)dne ko(cid:239)o .............................................................................................................76 Tak to ju(cid:285) jest ..............................................................................................................77 (cid:165)miertelno(cid:258)(cid:202) poporodowa ......................................................................................77 Zu(cid:285)ycie mechaniczne .............................................................................................78 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Po(cid:239)(cid:200)czenia ..............................................................................................................78 Po(cid:239)(cid:200)czenia lutowane ...............................................................................................79 Przegrzewanie ........................................................................................................80 Przeci(cid:200)(cid:285)enie elektryczne ........................................................................................80 Przeci(cid:200)(cid:285)enie fizyczne .............................................................................................82 Wielki skandal kondensatorowy .............................................................................83 Lekcja historii ..............................................................................................................84 Prosz(cid:218) wysun(cid:200)(cid:202) port USB i powiedzie(cid:202): „Aaa”, czyli badanie wst(cid:218)pne ........................86 Rusz mózgownic(cid:200) ...................................................................................................88 ROZDZIA(cid:146) 5. Z czym to si(cid:218) je, czyli wa(cid:285)ne terminy, teorie i bloki uk(cid:239)adów ..................... 95 Teoria elektryczno(cid:258)ci ...................................................................................................95 Teoria obwodów ...........................................................................................................98 Teoria sygna(cid:239)ów ...........................................................................................................99 Bloki uk(cid:239)adów ............................................................................................................102 ROZDZIA(cid:146) 6. Opanuj swoj(cid:200) bro(cid:241), czyli jak korzysta(cid:202) z przyrz(cid:200)dów serwisowych ..................................................................... 107 Miernik cyfrowy .........................................................................................................107 Cechy ogólne ........................................................................................................108 Napi(cid:218)cie sta(cid:239)e .......................................................................................................108 Napi(cid:218)cie zmienne .................................................................................................109 Rezystancja ...........................................................................................................110 Przej(cid:258)cie ...............................................................................................................111 Pr(cid:200)d sta(cid:239)y ..............................................................................................................111 Testowanie diody ..................................................................................................112 Miernik ESR ..............................................................................................................113 Diagnozowanie zwar(cid:202) ...........................................................................................114 Oscyloskop .................................................................................................................115 Cechy ogólne ........................................................................................................116 Ustawienia ekranu ...............................................................................................117 Ustawienia pionowe .............................................................................................118 Ustawienia poziome .............................................................................................119 Ustawienia wyzwalania .........................................................................................120 Wy(cid:258)wietlanie sygna(cid:239)u ...........................................................................................121 Po co s(cid:200) te wszystkie ga(cid:239)ki? ...................................................................................121 Oscyloskop cyfrowy — ró(cid:285)nice .............................................................................140 Lutownica ..................................................................................................................142 Narz(cid:218)dzia do odlutowywania .....................................................................................145 Plecionka do odsysania cyny .................................................................................145 Odsysacz ...............................................................................................................146 Stacje robocze na gor(cid:200)ce powietrze ......................................................................147 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Zasilanie ....................................................................................................................147 Sposób po(cid:239)(cid:200)czenia ................................................................................................147 Napi(cid:218)cie ...............................................................................................................149 Pr(cid:200)d ......................................................................................................................150 Tester tranzystorów ...................................................................................................150 Miernik pojemno(cid:258)ci ...................................................................................................151 Generator sygna(cid:239)ów ...................................................................................................152 Miernik cz(cid:218)stotliwo(cid:258)ci ................................................................................................152 Miernik analogowy .....................................................................................................154 Spray do czyszczenia styków ......................................................................................155 Spray ch(cid:239)odz(cid:200)cy .........................................................................................................156 ROZDZIA(cid:146) 7. Z czego zrobione s(cid:200) te cude(cid:241)ka, czyli opowie(cid:258)(cid:202) o elementach elektronicznych ................ 157 Kondensatory .............................................................................................................158 Oznaczenia ...........................................................................................................158 Zastosowania ........................................................................................................160 Co je zabija? .........................................................................................................160 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................162 Rezonatory kwarcowe i ceramiczne ...........................................................................162 Oznaczenia ...........................................................................................................163 Zastosowania ........................................................................................................163 Co je zabija? .........................................................................................................163 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................163 Scalony generator kwarcowy ......................................................................................164 Oznaczenia ...........................................................................................................164 Zastosowania ........................................................................................................165 Co je zabija? .........................................................................................................165 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................165 Diody ..........................................................................................................................165 Oznaczenia ...........................................................................................................165 Zastosowania ........................................................................................................166 Co je zabija? .........................................................................................................167 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................167 Bezpieczniki ...............................................................................................................168 Oznaczenia ...........................................................................................................169 Zastosowania ........................................................................................................169 Co je zabija? .........................................................................................................169 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................169 Cewki i transformatory ..............................................................................................170 Oznaczenia ...........................................................................................................170 Zastosowania ........................................................................................................171 Co je zabija? .........................................................................................................171 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................171 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Uk(cid:239)ady scalone ...........................................................................................................172 Oznaczenia ...........................................................................................................174 Zastosowania ........................................................................................................174 Co je zabija? .........................................................................................................174 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................174 Wzmacniacze operacyjne ..........................................................................................175 Oznaczenia ...........................................................................................................175 Zastosowania ........................................................................................................175 Co je zabija? .........................................................................................................176 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................176 Rezystory ....................................................................................................................176 Oznaczenia ...........................................................................................................178 Zastosowania ........................................................................................................179 Co je zabija? .........................................................................................................179 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................179 Potencjometry ............................................................................................................180 Oznaczenia ...........................................................................................................181 Zastosowania ........................................................................................................181 Co je zabija? .........................................................................................................181 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................182 Przeka(cid:283)niki ................................................................................................................182 Oznaczenia ...........................................................................................................183 Zastosowania ........................................................................................................183 Co je zabija? .........................................................................................................184 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................184 Prze(cid:239)(cid:200)czniki ...............................................................................................................185 Oznaczenia ...........................................................................................................186 Zastosowania ........................................................................................................186 Co je zabija? .........................................................................................................186 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................186 Tranzystory ................................................................................................................187 Oznaczenia ...........................................................................................................188 Zastosowania ........................................................................................................189 Co je zabija? .........................................................................................................190 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................190 Stabilizatory napi(cid:218)cia .................................................................................................191 Oznaczenia ...........................................................................................................193 Zastosowania ........................................................................................................193 Co je zabija? .........................................................................................................193 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................193 Diody Zenera .............................................................................................................193 Oznaczenia ...........................................................................................................194 Zastosowania ........................................................................................................194 Co je zabija? .........................................................................................................194 Testowanie poza uk(cid:239)adem ....................................................................................195 Kup książkęPoleć książkę 10 Spis tre(cid:258)ci ROZDZIA(cid:146) 8. Mapy i znaki drogowe, czyli schematy ............................ 197 Uzale(cid:285)niony od elektro ..............................................................................................200 Numery referencyjne ...........................................................................................202 Dobre, niez(cid:239)e i beznadziejne ......................................................................................203 Dobre ....................................................................................................................203 Niez(cid:239)e ...................................................................................................................203 Beznadziejne ........................................................................................................204 Pewnego razu… .........................................................................................................204 Blok wzmacniacza ................................................................................................205 Zasilacz impulsowy ...............................................................................................209 Wzmacniacz przeciwsobny ...................................................................................213 Olbrzymie mapy ...................................................................................................216 Spróbuj czyta(cid:202) samodzielnie ......................................................................................216 Radia ....................................................................................................................216 Odtwarzacze CD i DVD ........................................................................................220 Czytaj dalej ...........................................................................................................221 Nie mam schematu! ..................................................................................................222 Twoje (cid:285)yczenie nie jest dla mnie rozkazem ...............................................................222 ROZDZIA(cid:146) 9. Wej(cid:258)(cid:202) i nie zniszczy(cid:202), czyli jak dosta(cid:202) si(cid:218) do (cid:258)rodka ...... 227 Odkr(cid:218)canie zewn(cid:218)trznych (cid:258)rubek ..............................................................................230 Roz(cid:239)(cid:200)czanie zatrzasków .............................................................................................231 Odczepianie ta(cid:258)m ......................................................................................................232 Wyci(cid:200)ganie wtyczek przewodów ................................................................................233 Warstwy i zdj(cid:218)cia .......................................................................................................233 Otwieranie zamkni(cid:218)tego sprz(cid:218)tu ...............................................................................234 Tunery i wzmacniacze ..........................................................................................234 Magnetowidy oraz odtwarzacze CD i DVD ...........................................................234 Telewizory i monitory LCD ..................................................................................234 Gramofony ............................................................................................................235 Projektory .............................................................................................................235 Przeno(cid:258)ne odtwarzacze DVD z ekranem LCD .....................................................236 Odtwarzacze mp3 .................................................................................................237 Palmtopy ...............................................................................................................238 Smartfony i tablety ...............................................................................................238 Kamery .................................................................................................................239 Aparaty cyfrowe ....................................................................................................240 Laptopy .................................................................................................................241 Zasilacze sieciowe ................................................................................................242 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 ROZDZIA(cid:146) 10. Có(cid:285) to do licha jest, czyli rozpoznawanie g(cid:239)ównych sekcji ............................. 245 Energia uk(cid:239)adu: zasilacze ..........................................................................................246 Pod(cid:200)(cid:285)aj za miedzian(cid:200) (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200): wej(cid:258)cie .......................................................................250 Wstrz(cid:200)(cid:258)nij, ale nie mieszaj, posiekaj i przypraw: przetwarzanie sygna(cid:239)u ...................251 Jak si(cid:218) st(cid:200)d wydosta(cid:202)? Sekcje wyj(cid:258)ciowe ....................................................................253 Ruszmy si(cid:218): mechanizmy ..........................................................................................254 Niebezpieczne punkty ................................................................................................254 ROZDZIA(cid:146) 11. Polowanie czas zacz(cid:200)(cid:202), czyli (cid:258)ledzenie (cid:258)cie(cid:285)ek i diagnozowanie ............................................................. 259 To pad(cid:239)o! ....................................................................................................................259 W stanie (cid:258)pi(cid:200)czki lub szale(cid:241)stwa ...............................................................................263 (cid:191)yje i dzia(cid:239)a, lecz nie do ko(cid:241)ca ..................................................................................264 Czasem tak, czasem nie .............................................................................................265 Tam i z powrotem ......................................................................................................267 Wszystko sk(cid:239)ada si(cid:218) z bloków .....................................................................................268 Nie daj si(cid:218) zwie(cid:258)(cid:202) .......................................................................................................269 Gdy wszystko zawiedzie: desperackie techniki diagnozowania ..................................271 Masówka ...............................................................................................................271 Uderzenie pr(cid:200)du ..................................................................................................272 NDM ....................................................................................................................273 ROZDZIA(cid:146) 12. Czas na zmiany, czyli p(cid:239)ytki monta(cid:285)owe i wymiana elementów ................................................... 275 Elementy przewlekane ...............................................................................................276 Elementy montowane powierzchniowo .....................................................................278 Dobieranie komponentów ..........................................................................................279 W(cid:239)asne zasoby ......................................................................................................279 Stos z p(cid:239)ytkami .....................................................................................................279 Zamienniki ................................................................................................................280 Kondensatory ........................................................................................................280 Diody ....................................................................................................................281 Przeka(cid:283)niki ...........................................................................................................282 Rezystory ..............................................................................................................283 Tranzystory ...........................................................................................................284 Diody Zenera ........................................................................................................286 Instalowanie nowych elementów ...............................................................................287 Monta(cid:285) przewlekany .............................................................................................287 Monta(cid:285) powierzchniowy .......................................................................................288 Gdzie znale(cid:283)(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)ci? .................................................................................................289 Ratowanie zniszczonych p(cid:239)ytek ..................................................................................290 LSI i inne brzydkie s(cid:239)owa ...........................................................................................291 Kup książkęPoleć książkę 12 Spis tre(cid:258)ci ROZDZIA(cid:146) 13. Uwaga, opakowanie, czyli monta(cid:285) w odwrotnej kolejno(cid:258)ci ............................ 293 Cz(cid:218)ste b(cid:239)(cid:218)dy ...............................................................................................................293 Zacznijmy od pocz(cid:200)tku ..............................................................................................294 Pod(cid:239)(cid:200)czanie ta(cid:258)m .......................................................................................................296 Ups! ...........................................................................................................................297 Warstwy i kubeczki ....................................................................................................297 Och, trzask! ...............................................................................................................299 Jak skr(cid:218)ci(cid:202), by nic nie pokr(cid:218)ci(cid:202) ..................................................................................299 Sprz(cid:200)tanie po w(cid:239)amaniu ............................................................................................299 Gotowe! ......................................................................................................................299 ROZDZIA(cid:146) 14. Wra(cid:285)liwe elementy i uporczywe problemy ................... 301 Elektronika samochodowa .........................................................................................301 Mikrofony pojemno(cid:258)ciowe .........................................................................................303 Naci(cid:258)nij mnie .............................................................................................................306 Mroczny LCD ............................................................................................................307 Akumulatorki litowe ...................................................................................................311 ROZDZIA(cid:146) 15. Asy w r(cid:218)kawie, czyli triki i porady dotycz(cid:200)ce konkretnych produktów ............................... 313 Zasilacz liniowy ..........................................................................................................313 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................313 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................314 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................314 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................314 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................314 Zasilacz impulsowy ....................................................................................................317 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................317 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................317 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................317 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................318 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................318 Wzmacniacze i amplitunery ......................................................................................320 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200)? .........................................................................................................320 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................322 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................322 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................323 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................323 Aparat cyfrowy ...........................................................................................................325 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................325 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................326 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................326 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 13 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................326 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................327 Odtwarzacz lub nagrywarka p(cid:239)yt ................................................................................328 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200)? .........................................................................................................328 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................329 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................330 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................331 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................331 S(cid:239)uchawki z mikrofonem i bez mikrofonu .................................................................336 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200)? .........................................................................................................337 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................337 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................337 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................338 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................338 P(cid:239)aski wy(cid:258)wietlacz lub telewizor .................................................................................339 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................339 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................340 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................341 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................341 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................341 Dysk twardy ...............................................................................................................346 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................346 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................346 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................347 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................347 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................347 Laptop ........................................................................................................................348 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................349 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................349 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................351 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................351 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................352 Odtwarzacz mp3 ........................................................................................................359 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................359 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................359 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................360 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................360 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................360 Pilot ............................................................................................................................361 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................361 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................361 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................362 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................362 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................363 Kup książkęPoleć książkę 14 Spis tre(cid:258)ci Smartfon i tablet ........................................................................................................366 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................366 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................366 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................367 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................367 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................367 Cz(cid:218)(cid:258)ci zamienne ...................................................................................................369 Magnetowid i kamera na ta(cid:258)m(cid:218) .................................................................................369 Jak dzia(cid:239)aj(cid:200)? .........................................................................................................369 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................372 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................372 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................373 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................373 Projektor ....................................................................................................................379 Jak dzia(cid:239)a? ............................................................................................................379 Co mo(cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:202)? ............................................................................................380 Czy warto naprawia(cid:202)? ...........................................................................................381 Zagro(cid:285)enia ............................................................................................................382 Jak naprawi(cid:202)? .......................................................................................................382 Do dzie(cid:239)a! ...................................................................................................................388 S(cid:239)owniczek .............................................................................................. 389 Popularne uk(cid:239)ady .......................................................................................................407 Skorowidz ................................................................................................ 411 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:146) 4 Naprawiam, wi(cid:218)c jestem, czyli filozofia rozwi(cid:200)zywania problemów W yobra(cid:283) sobie, (cid:285)e lekarz patrzy na Ciebie jak na zestaw organów, nerwów i ko(cid:258)ci, nie uwzgl(cid:218)dniaj(cid:200)c synergicznych efektów ich wspó(cid:239)pracy i dostarczania sobie nawzajem niezb(cid:218)dnych do (cid:285)ycia zwi(cid:200)zków chemicznych i sygna(cid:239)ów. (cid:191)aden organ samodzielnie nie przetrwa, lecz razem tworz(cid:200) (cid:285)yj(cid:200)cego, oddychaj(cid:200)cego i od czasu do czasu chrapi(cid:200)cego cz(cid:239)owieka! A teraz wyobra(cid:283) sobie szukanie mordercy z pomini(cid:218)ciem osobowo(cid:258)ci ofiary i podejrzanych oraz ich motywów i okoliczno(cid:258)ci zdarze(cid:241). Nó(cid:285) le(cid:285)y tu(cid:285) obok cia(cid:239)a, lecz ka(cid:285)dy móg(cid:239) pope(cid:239)ni(cid:202) t(cid:218) zbrodni(cid:218). Dlaczego ofiara zgin(cid:218)(cid:239)a? Kto j(cid:200) zna(cid:239)? Kto móg(cid:239)by chcie(cid:202) jej (cid:258)mierci? Rozwi(cid:200)zywanie problemów elektronicznych bardzo przypomina dzia(cid:239)anie lekarza lub detektywa i wymaga podobnych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Mo(cid:285)na postrzega(cid:202) urz(cid:200)dzenie jako zestaw tranzystorów, uk(cid:239)adów scalonych i kondensatorów upchni(cid:218)tych w pude(cid:239)ku. Czasem to wystarczy, aby naprawi(cid:202) drobne usterki. Taka krótkowzroczna perspektywa ogranicza Ci(cid:218) do roli miernego konserwatora, który b(cid:218)dzie zbity z tropu, gdy natrafi na nieoczywisty problem. Fachowiec najwy(cid:285)szej próby musi patrzy(cid:202) szerzej. Kto wykona(cid:239) produkt i jakie cele mia(cid:239) spe(cid:239)ni(cid:202) projekt? Jak powinien dzia(cid:239)a(cid:202)? W jaki sposób wspó(cid:239)pracuj(cid:200) poszczególne sekcje i jaki jest prawdopodobny efekt uszkodzenia ka(cid:285)dej z nich? Kup książkęPoleć książkę 72 Rozdzia(cid:239) 4. Naprawiam, wi(cid:218)c jestem, czyli filozofia rozwi(cid:200)zywania problemów Urz(cid:200)dzenia to systemy. S(cid:200) budowane przez ludzi, wi(cid:218)c naturalnie odzwierciedlaj(cid:200) ich biologiczne korzenie. Kamery to oczy, mikrofony to uszy, g(cid:239)o(cid:258)niki — krtanie, a mikroprocesory — mózgi. Nawet nazwy cz(cid:218)(cid:258)ci sk(cid:239)adowych s(cid:200) cz(cid:218)sto ludzkie: magnetofony, dyski twarde i odtwarzacze CD i DVD maj(cid:200) g(cid:239)owice, gramofony maj(cid:200) ramiona, uk(cid:239)ady scalone — nó(cid:285)ki, a lampa obrazowa ma szyj(cid:218). Niektóre produkty maj(cid:200) nawet okre(cid:258)lone osobowo(cid:258)ci, a przynajmniej tak nam si(cid:218) wydaje. Ich funkcje i dziwactwa mog(cid:200) by(cid:202) irytuj(cid:200)ce, zabawne lub koj(cid:200)ce. Usterki urz(cid:200)dze(cid:241) tak(cid:285)e przypominaj(cid:200) ludzkie choroby — ich objawy bywaj(cid:200) bardzo odleg(cid:239)e od swoich przyczyn za spraw(cid:200) nieznanej interakcji, której nikt, nawet projektant urz(cid:200)dzenia, nie by(cid:239) w stanie przewidzie(cid:202). Im lepiej zrozumiesz funkcjonowanie urz(cid:200)dzenia na poziomie makro, tym bardziej zrozumia(cid:239)y stanie si(cid:218) problem. Im bardziej b(cid:218)dziesz postrzega(cid:239) uk(cid:239)ady elektroniczne jako metalowe i krzemowe ekspresje ludzkiego my(cid:258)lenia, tym wi(cid:218)ksze b(cid:218)d(cid:200) Twoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci detektywistyczne. Zanim zag(cid:239)(cid:218)bimy si(cid:218) w fizyczne aspekty tranzystorów czy przep(cid:239)ywu pr(cid:200)du i sygna(cid:239)ów, za(cid:239)ó(cid:285)my czapki filozofów i sta(cid:241)my si(cid:218) Sokratesami obwodów oraz Erazmami elektroniki. Zastanówmy si(cid:218), dlaczego produkty dzia(cid:239)aj(cid:200) i dlaczego nie. Pomy(cid:258)lmy, jak unikn(cid:200)(cid:202) popularnych pu(cid:239)apek, na jakie napotykaj(cid:200) rozwijaj(cid:200)cy si(cid:218) fachowcy. Sta(cid:241)my si(cid:218) jedno(cid:258)ci(cid:200) z urz(cid:200)dzeniami. Dlaczego urz(cid:200)dzenia w ogóle dzia(cid:239)aj(cid:200)? Gdy posk(cid:239)adasz razem kilka tysi(cid:218)cy elementów i w(cid:239)(cid:200)czysz je do pr(cid:200)du, mog(cid:200) nawi(cid:200)zywa(cid:202) ze sob(cid:200) ró(cid:285)nego rodzaju interakcje. Projektuj(cid:200)cy je in(cid:285)ynier mia(cid:239) na my(cid:258)li jaki(cid:258) konkretny rodzaj, ale to nie oznacza, (cid:285)e to diabelne zbiorowisko komponentów b(cid:218)dzie wspó(cid:239)pracowa(cid:239)o! Uk(cid:239)ad analogowy ma bardziej zró(cid:285)nicowane zachowania ni(cid:285) cyfrowy, lecz nawet wspó(cid:239)czesne, w pe(cid:239)ni cyfrowe zabawki potrafi(cid:200) by(cid:202) zaskakuj(cid:200)co niekonsekwentne. Widzia(cid:239)em dwa identyczne laptopy, na których uruchomiono takie same programy z jednakowymi ustawieniami, lecz jeden z nich pobiera(cid:239) o wiele wi(cid:218)cej energii. Widzia(cid:239)em tak(cid:285)e najró(cid:285)niejszego rodzaju ró(cid:285)nice w jako(cid:258)ci barw dwóch identycznych aparatów cyfrowych i kamer. Pami(cid:218)tam transceiver, w którym cyfrowy system sterowania dziwnie i niejasno zachowywa(cid:239) si(cid:218) przy wpisywaniu czego(cid:258) do pami(cid:218)ci. (cid:191)aden inny egzemplarz nie zdradza(cid:239) takich zachowa(cid:241), a ja nie znalaz(cid:239)em (cid:285)adnych zepsutych elementów, które by to t(cid:239)umaczy(cid:239)y. Ostatecznie przerobi(cid:239)em urz(cid:200)dzenie, aby pracowa(cid:239)o tak jak inne. Jasne, (cid:285)e gdy po(cid:239)(cid:200)czysz ze sob(cid:200) kilka bramek, b(cid:218)dziesz w stanie przewidzie(cid:202) ka(cid:285)dy stan. We(cid:283) jednak kilka tysi(cid:218)cy lub wi(cid:218)cej i spraw, aby uruchamia(cid:239)y si(cid:218) kilka milionów razy na sekund(cid:218), a by(cid:202) mo(cid:285)e zaczn(cid:200) si(cid:218) dzia(cid:202) dziwne rzeczy. Dobrze jest postrzega(cid:202) ca(cid:239)y uk(cid:239)ad jako zestaw rezystorów, przez które przechodzi pr(cid:200)d od (cid:283)ród(cid:239)a zasilania do masy. Gdy pop(cid:239)ynie pr(cid:200)d, zazwyczaj wszystko zaczyna dzia(cid:239)a(cid:202), czy jest to prze(cid:239)(cid:200)czanie bramek w mikroprocesorze, generowanie (cid:258)wiat(cid:239)a laserowego w odtwarzaczu, czy obracanie p(cid:239)yty. Elektrony, te ma(cid:239)e diabliki, pop(cid:239)yn(cid:200) jednak wsz(cid:218)dzie, gdzie b(cid:218)d(cid:200) mog(cid:239)y. Je(cid:258)li istnieje jaka(cid:258) (cid:258)cie(cid:285)ka, znajd(cid:200) j(cid:200). Uszkodzenie mo(cid:285)na postrzega(cid:202) jako obecno(cid:258)(cid:202) (cid:258)cie(cid:285)ki, której nie powinno by(cid:202), lub brak takiej, która powinna istnie(cid:202). Kup książkęPoleć książkę Urz(cid:200)dzenie jako dzie(cid:239)o sztuki 73 Zasadniczo, urz(cid:200)dzenie dzia(cid:239)a poprawnie wtedy, gdy nie ma innego wyj(cid:258)cia. Projektant starannie rozwa(cid:285)y(cid:239) wszystkie mo(cid:285)liwe (cid:258)cie(cid:285)ki i poprawnie skonstruowa(cid:239) obwód, blokuj(cid:200)c ka(cid:285)de inne zachowanie oprócz jednego, aby buntownicze elektrony porusza(cid:239)y si(cid:218) tylko tam, gdzie powinny. Gdy za spraw(cid:200) uszkodzenia elementu, ingerencji u(cid:285)ytkownika lub b(cid:239)(cid:218)du projektowego liczba mo(cid:285)liwo(cid:258)ci b(cid:218)dzie wi(cid:218)ksza, elektrony zaczn(cid:200) hula(cid:202) jak studenci w juwenalia, a urz(cid:200)dzenie wyl(cid:200)duje na Twoim biurku. Urz(cid:200)dzenie jako dzie(cid:239)o sztuki Urz(cid:200)dzenie odzwierciedla dusz(cid:218) in(cid:285)yniera, tak jak koncert oddaje dusz(cid:218) kompozytora. Beethoven zawsze brzmi jak Beethoven, nigdy jak Rachmaninow, poniewa(cid:285) arsena(cid:239) trików i sposób my(cid:258)lenia Ludwiga by(cid:239)y niepowtarzalne, prawda? Tak samo jest z urz(cid:200)dzeniami. W tym przypadku jednak ich niepowtarzalne cechy raczej odzwierciedlaj(cid:200) produkuj(cid:200)c(cid:200) je fabryk(cid:218) ni(cid:285) konkretn(cid:200) osob(cid:218). Mimo to podejrzewam, (cid:285)e standardy zarówno dobre, jak i z(cid:239)e wynikaj(cid:200) z indywidualnego punktu widzenia oraz preferencji in(cid:285)yniera lub mened(cid:285)era i zazwyczaj pozostaj(cid:200) obecne w linii produktu na d(cid:239)ugo po tym, gdy dany pracownik przejdzie na emerytur(cid:218). U(cid:258)wiadomienie sobie, (cid:285)e ka(cid:285)da firma ma inne dziwactwa i filozofi(cid:218) projektowania, pomaga w pracy serwisowej, poniewa(cid:285) mo(cid:285)esz zwraca(cid:202) uwag(cid:218) na problemy, które zazwyczaj pojawiaj(cid:200) si(cid:218) w ró(cid:285)nych urz(cid:200)dzeniach danego producenta. Przyk(cid:239)adowo w kamerach jakiej(cid:258) firmy mog(cid:200) do(cid:258)(cid:202) cz(cid:218)sto uszkadza(cid:202) si(cid:218) uk(cid:239)ady elektroniczne, wi(cid:218)c gdy taki sprz(cid:218)t trafi na Twoje biurko, sprawdzisz najpierw t(cid:218) opcj(cid:218), zamiast szuka(cid:202) problemu gdzie(cid:258) indziej. Albo na przyk(cid:239)ad odkryjesz, (cid:285)e w niektórych kamerach na ta(cid:258)m(cid:218) cz(cid:218)sto psuje si(cid:218) mechanizm (cid:239)adowania kasety, gdy(cid:285) producent zastosowa(cid:239) tak cienkie elementy mechaniczne odpowiedzialne za (cid:239)adowanie, (cid:285)e si(cid:218) wyginaj(cid:200). Gdy naprawisz ju(cid:285) odpowiedni(cid:200) liczb(cid:218) urz(cid:200)dze(cid:241), zaczniesz rozpoznawa(cid:202) producenta, rzucaj(cid:200)c tylko okiem na jego obwody lub cz(cid:218)(cid:258)ci mechaniczne. Uk(cid:239)ad, rodzaje kondensatorów, gniazda, a nawet ogólny wygl(cid:200)d miedzianych (cid:258)cie(cid:285)ek na p(cid:239)ytce drukowanej s(cid:200) specyficzne i na tyle rozpoznawalne, (cid:285)e zdradz(cid:200) Ci nazw(cid:218) firmy. Gdyby tylko urz(cid:200)dzenia mia(cid:239)y mózg Kontynuuj(cid:200)c nasz(cid:200) anatomiczn(cid:200) analogi(cid:218), mog(cid:218) stwierdzi(cid:202), (cid:285)e urz(cid:200)dzenia z przesz(cid:239)o(cid:258)ci by(cid:239)y jak zombie. Mia(cid:239)y czasem ucho (mikrofon), jak(cid:200)(cid:258) pami(cid:218)(cid:202) (ta(cid:258)ma magnetyczna) i usta (g(cid:239)o(cid:258)nik). Ka(cid:285)dy system wykonywa(cid:239) swoje proste zadanie, ze wsparciem (cid:285)o(cid:239)(cid:200)dka (zasilanie) i mi(cid:218)(cid:258)ni (silników, wzmacniaczy). Brakowa(cid:239)o jednak mózgu. Wspó(cid:239)czesne urz(cid:200)dzenia s(cid:200) mózgowcami prze(cid:239)adowanymi moc(cid:200) obliczeniow(cid:200). Przepad(cid:239)y proste mechaniczne zale(cid:285)no(cid:258)ci, kontroluj(cid:200)ce kolejno(cid:258)(cid:202) i ruch mechanizmów. Zamiast tego pojedyncze elementy inicjuj(cid:200) ruch innych w porz(cid:200)dku determinowanym przez program, informacja o pozycji elementu trafia do mikroprocesora, Kup książkęPoleć książkę 74 Rozdzia(cid:239) 4. Naprawiam, wi(cid:218)c jestem, czyli filozofia rozwi(cid:200)zywania problemów a uszkodzenia mog(cid:200) mie(cid:202) przyczyn(cid:218) w mechanice, czujnikach, oprogramowaniu lub w subtelnych interakcjach tych elementów. Nie ma ju(cid:285) potencjometrów (rezystorów o zmiennej oporno(cid:258)ci) do ustawiania g(cid:239)o(cid:258)no(cid:258)ci lub tonów — teraz przyciski wysy(cid:239)aj(cid:200) sygna(cid:239) do mózgu, aby zmieni(cid:239) parametry. Kurcze, wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wspó(cid:239)czesnych gad(cid:285)etów nie ma nawet „twardych” prze(cid:239)(cid:200)czników w(cid:239)(cid:200)cz/wy(cid:239)(cid:200)cz, które faktycznie od(cid:239)(cid:200)czaj(cid:200) napi(cid:218)cie od obwodu. Przycisk zasilania s(cid:239)u(cid:285)y tylko do tego, (cid:285)eby wys(cid:239)a(cid:202) mikroprocesorowi sygna(cid:239) z (cid:285)(cid:200)daniem w(cid:239)(cid:200)czenia lub wy(cid:239)(cid:200)czenia uk(cid:239)adów produktu. Wiele wspó(cid:239)czesnych produktów ma te(cid:285), prócz mózgu, system nerwowy sk(cid:239)adaj(cid:200)cy si(cid:218) z po(cid:258)rednich uk(cid:239)adów scalonych i tranzystorów, dekoduj(cid:200)cych komendy mikroprocesora i przesy(cid:239)aj(cid:200)cych je do ró(cid:285)nych mi(cid:218)(cid:258)ni i organów, które wykonaj(cid:200) zlecone zadanie. Uszkodzenia w tej sekcji s(cid:200) trudne do zdiagnozowania, gdy(cid:285) sygna(cid:239)y przychodz(cid:200)ce z mikroprocesora zale(cid:285)(cid:200) od skomplikowanych relacji czasowych mi(cid:218)dzy ró(cid:285)nymi liniami sygna(cid:239)u. W porównaniu ze star(cid:200) metod(cid:200) konstruowania urz(cid:200)dze(cid:241) jest to znaczna zmiana, która powa(cid:285)nie komplikuje prac(cid:218) serwisow(cid:200). Czy uk(cid:239)ad nie dzia(cid:239)a dlatego, (cid:285)e si(cid:218) zepsu(cid:239), czy dlatego, (cid:285)e mikroprocesor nie za(cid:285)(cid:200)da(cid:239) wyj(cid:258)cia z u(cid:258)pienia? Wspó(cid:239)czesne maszynerie to kompletne elektronowe istoty ze skomplikowanymi g(cid:239)owami na karku. Niektóre maj(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wykonania aktualizacji, a wiele ma oprogramowanie wbudowane w swoje uk(cid:239)ady scalone. Kim chcia(cid:239)by(cid:258) dzisiaj by(cid:202), chirurgiem czy psychiatr(cid:200)? Dobry, z(cid:239)y i niechlujny Do(cid:258)wiadczony fachowiec bez trudu okre(cid:258)li, czy naprawa by(cid:239)a wykonywana przez niewykwalifikowan(cid:200) osob(cid:218). Nieos(cid:239)oni(cid:218)te (cid:258)ruby, niewprawnie zlutowane (cid:239)(cid:200)czenia z rozbryzgami lub kroplami cyny na powierzchni p(cid:239)ytki. Druty mog(cid:200) by(cid:202) po(cid:239)(cid:200)czone bez cyny i pokryte ta(cid:258)m(cid:200) biurow(cid:200) lub w ogóle niezaizolowane. Potencjometry regulacyjne b(cid:218)d(cid:200) poprzekr(cid:218)cane, roztopiona izolacja i tak dalej. Jednym s(cid:239)owem — niechlujstwo. To mo(cid:285)e si(cid:218) wydawa(cid:202) przesadzone, lecz w swojej praktyce serwisowej bardzo cz(cid:218)sto si(cid:218) z tym spotykam. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) zak(cid:239)adów naprawczych kieruje si(cid:218) zasad(cid:200) nieprzyjmowania urz(cid:200)dze(cid:241), w których grzebali amatorzy, wi(cid:218)c odkrycie oczywistych, niekompetentnych zmian skutkuje telefonem do w(cid:239)a(cid:258)ciciela urz(cid:200)dzenia, który upiera si(cid:218), (cid:285)e nigdy nie by(cid:239)o rozbierane i po prostu przesta(cid:239)o dzia(cid:239)a(cid:202). Tak, jasne, Sony stosuje ta(cid:258)m(cid:218) klej(cid:200)c(cid:200) do (cid:239)(cid:200)czenia niezlutowanych przewodów. Jasne, kolego. Pami(cid:218)tam jeden przypadek, gdy odmówi(cid:239)em naprawy powa(cid:285)nie uszkodzonego radia z widocznymi (cid:258)ladami ingerencji u(cid:285)ytkownika. W(cid:239)a(cid:258)ciciel wpad(cid:239) w tak(cid:200) w(cid:258)ciek(cid:239)o(cid:258)(cid:202), (cid:285)e zadzwoni(cid:239) do mojego szefa, aby ten mnie zwolni(cid:239)! Szef rzuci(cid:239) okiem do wn(cid:218)trza urz(cid:200)dzenia, poklepa(cid:239) mnie po plecach ze (cid:258)miechem i powiedzia(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)cicielowi, aby przyjecha(cid:239) po swoje zrujnowane radio i znika(cid:239). Wszyscy szefowie powinni tacy by(cid:202), prawda? Kluczowe dla wykonywania odpowiednich napraw o zawodowej jako(cid:258)ci jest konsekwentne zwracanie uwagi na detale. My(cid:258)l o sobie jak o chirurgu, bo przecie(cid:285) ni
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak naprawić sprzęt elektroniczny. Poradnik dla nieelektronika. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: