Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 006313 22576157 na godz. na dobę w sumie
Jak opodatkować VAT i udokumentować sprzedaż towarów w zestawach - ebook/pdf
Jak opodatkować VAT i udokumentować sprzedaż towarów w zestawach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-349-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprzedaż towarów w zestawach jest w ostatnim czasie szczególnie kontrolowana przez organy podatkowe. Ich zdaniem w tym przypadku często występuje nadużycie prawa, czyli takie kształtowanie polityki cenowej zestawu, aby zapłacić jak najmniej podatku VAT. Takie postępowanie jest negowane przez organy podatkowe i sądy. Przedstawiamy aktualne stanowisko organów podatkowych, jak należy opodatkować VAT zestawy z którym nie zawsze można się zgodzić. W publikacji znajdziemy informację, jak ustalić podstawę opodatkowania, jak dokumentować sprzedaż zestawów oraz kiedy dodatkowy towar można potraktować jako rabat towarowy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TEMAT NA ŻYCZENIE 1 Jak opodatkować VAT i udokumentować sprzedaż towarów w zestawach Sprzedaż towarów w zestawach jest w ostatnim czasie szczególnie kontrolo- wana przez organy podatkowe. Ich zdaniem w tym przypadku często wystę- puje nadużycie prawa, czyli takie kształtowanie polityki cenowej zestawu, aby zapłacić jak najmniej VAT. Takie postępowanie jest negowane przez organy podatkowe i sądy. Przedstawiamy aktualne stanowisko organów podatko- wych, z którym nie zawsze można się zgodzić. Przedsiębiorcy w ramach realizowanych akcji promocyjnych mogą łączyć dwa lub więcej niż dwa towary w jeden zestaw i sprzedawać taki zestaw, w którym poszcze- gólne towary są opodatkowane tymi samymi lub różnymi stawkami VAT. Zwykle to- wary objęte takim zestawem promocyjnym są podobne do siebie rodzajowo (np. ze- staw obejmujący płyn do WC i kostkę WC), ale ich sprzedaż może następować także w sposób odrębny, bez uszczerbku dla poszczególnych towarów. Korzyścią, jaką osiąga w ten sposób nabywca, jest zapłata niższej ceny za zestaw towarów w porów- naniu z ceną, którą zapłaciłby, nabywając osobno towary wchodzące w skład tego zestawu. Dla sprzedawcy celem transakcji jest natomiast zwiększenie przychodów ze sprzedaży towarów opodatkowanych VAT. 1. Towary sprzedawane w zestawach promocyjnych – jakie są zasady ustalania podstawy opodatkowania i stawki VAT W przypadku sprzedaży zestawu promocyjnego mamy do czynienia ze sprzedażą kilku towarów, a nie zestawu. Dlatego dostawę każdego z nich, w VAT, należy rozpatrywać od- rębnie, z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi. W rezultacie każdy towar wchodzący w skład zestawu podlega opodatkowaniu według właściwej dla niego stawki VAT. Podsta- wą opodatkowania z tytułu dokonanej dostawy danego towaru jest otrzymana lub należ- na zapłata, pomniejszona o kwotę VAT. Sprzedaży towarów w zestawach promocyjnych nie należy natomiast rozpatrywać w kontekście świadczenia kompleksowego, które podlega opodatkowaniu jedną stawką VAT właściwą dla świadczenia głównego (tu: produktu podstawowego zestawu). Sprzedaż pro- mocyjnego zestawu towarów nie jest świadczeniem kompleksowym, w ramach którego sprzedaż po- zostałych towarów w zestawie miałaby wobec pro- duktu głównego charakter pomocniczy, tzn. między produktem głównym w zestawie a pozostałymi pro- duktami występowałby ścisły związek funkcjonalny, który powodowałby, że sprzedaż produktu główne- UWAGA! Towar sprzedawany w zestawie promocyjnym podlega opodatkowaniu według właściwej dla niego stawki (a nie stawki właściwej dla produktu podstawowego w zestawie). i i s e r p e ń 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak opodatkować VAT i udokumentować sprzedaż towarów w zestawach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: