Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00439 010058 20263748 na godz. na dobę w sumie
Jak oświecenie zmienia Twój mózg. Nauka a transformacja duchowa - ebook/pdf
Jak oświecenie zmienia Twój mózg. Nauka a transformacja duchowa - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron:
Wydawca: Studio Astropsychologii Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7377-891-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy >> ezoteryka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszyscy chcielibyśmy osiągnąć oświecenie. Co to jednak oznacza i czy trzeba wierzyć w Boga, by go doświadczyć? Dzięki badaniom skanów mózgu sufickich mistyków, mistrzów medytacji, zakonnic i świeckich uduchowionych ludzi Autorom udało się odkryć charakterystyczne neurologiczne mechanizmy związane z doświadczeniem oświecenia. Okazało się, że każdy człowiek może samodzielnie wyzwolić owe mechanizmy we własnym mózgu. Po osiągnięciu oświecenia Ty również możesz przejść głębokie, pozytywne zmiany w życiu. Uzyskasz możliwość przerwania złych nawyków oraz wsparcia umiejętności współpracy i kreatywności. Zaczniesz sobie lepiej radzić z lękiem i stresem, a Twoja codzienność stanie się znacznie szczęśliwsza i dostarczy Ci większej satysfakcji. Naukowy sposób na oświecenie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja: Mariusz Warda Skład: Tomasz Piłasiewicz PRojekt okładki: Iga Figlewska tłumaczenie: Barbara Mińska koRekta: Ewa Korsak Wydanie I BIAŁYSTOK 2018 ISBN 978-83-7377-891-7 Tytuł oryginału: How Enlightenment Changes Your Brain: The New Science of Transformation Copyright © 2016 by Andrew Newberg and Mark Robert Waldman © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2016 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku. www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal strona wydawnictwa: www.studioastro.pl sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND Spis treści Podziękowania ............................................................... Od Autorów .................................................................. 7 9 CZĘŚĆ I Korzenie oświecenia Rozdział pierwszy Oświecenie dziecka przeżywającego trudności ............... 13 Rozdział drugi Co to jest Oświecenie? ................... 37 Rozdział trzeci Jakim uczuciem jest Oświecenie? ... 57 Rozdział czwarty Oświecenie bez Boga ..................... 75 Rozdział piąty Spektrum ludzkiej świadomości ..... 91 CZĘŚĆ II Drogi do Oświecenia Rozdział szósty Channeling niezwykłych istot ........ 117 Rozdział siódmy Zmienianie świadomości innych .... 135 Rozdział ósmy Otwieranie serca na jedność ........... 151 Rozdział dziewiąty Wiara w przemianę ........................ 173 CZĘŚĆ III Dążenie do Oświecenia Rozdział dziesiąty Przygotowanie do Oświecenia ....... 197 Rozdział jedenasty Intensyfikowanie doświadczenia .... 221 Rozdział dwunasty Oświecenie dla wszystkich ............. 251 Aneks: Narzędzia i zasoby sprzyjające Oświeceniu ........ 257 O Autorach ................................................................... 261 Przypisy ......................................................................... 263 Podziękowania Każda książka wymaga pracy dziesiątek ludzi, którzy po- magają zrealizować wizję autora; ja i Mark chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy pracowali z nami przez ostatnie dwie dekady. Szczególnie pragnę po- dziękować tysiącom anonimowych ofiarodawców, którzy po- dzielili się z nami duchowymi doświadczeniami podczas ba- dań sondażowych i badań skanów mózgu. Chciałbym podziękować bliskim współpracownikom, z którymi pracowałem w ciągu lat. Szczególnie doktor Da- niel Monti stał się wspaniałym przyjacielem i współpracow- nikiem jako dyrektor Myrna Brind Center of Integrative Medicine (Centrum Medycyny Integracyjnej Myrny Brind) na Uniwersytecie Thomasa Jeffersona. Bardzo mnie wspie- rał w całej mojej pracy. Moi dwaj cudowni mentorzy, dok- tor Abass Alavi i nieżyjący już Eugene d’Aquili, pozwolili mi zgłębiać to fascynujące przecięcie się mózgu i duchowości, zawsze zachęcając, bym wypływał na nieznane wody. A Nan- 7 8 cy Wintering była wierną współpracowniczką przy wszyst- kich tych ekscytujących projektach. Dziękujemy również doktorowi Chrisowi Manningowi z Uniwersytetu Loyola Mrymount w Los Angeles za pomoc w doprecyzowaniu naszego Spektrum ludzkiej świadomości. Dziękujemy także Yuvalowi Ronowi, badaczowi abrahamo- wych mistycznych tradycji i ich muzyki, za jego wkład i wska- zówki dotyczące zawiłości praktyk i wierzeń sufickich. Najgorętsze podziękowania składamy naszemu agentowi, Jimowi Levine, i ukochanej redaktor, Caroline Sutton, która genialnie prowadziła nas w ostatnich trzech książkach. Z ca- łego serca dziękujemy również Brittney Ross, naszej współ- redaktorce tego projektu oraz Briannie Flaherty, wspaniałej adiustatorce. Przekazujemy szczególnie wielki uścisk dla Bo Rinaldi, który zainspirował nas, by stworzyć tę książkę wokół tematu osobistego oświecenia. I, oczywiście, nie wykonalibyśmy całej tej pracy bez wspar- cia naszych cudownych rodzin, w szczególności żon, Stephe- nie i Susan. Choć oświecenie jest zawsze głęboko osobiste, doświadczenie staje się niepełne, gdy nie możemy dzielić go z tymi, których kochamy i z którymi codziennie pracujemy. Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Od Autorów Od ponad dekady Mark i ja pracujemy razem, zgłębia- jąc naturę świadomości, duchowości i mózgu. W tej książce, ze względu na to, że wykorzystaliśmy sporo moich własnych badań, by opisać oświecenie, będziemy uży- wać słowa „ja” w odniesieniu do mnie (Andrew), o ile nie zo- stanie zaznaczone inaczej. Ale ponieważ Mark i ja blisko współpracujemy przy bu- dowaniu naszych modeli i hipotez, często będę używał słowa „my”, by odzwierciedlić nasze wspólne wysiłki. Badania nig- dy nie są samotnym przedsięwzięciem, więc często znajdziesz odniesienia do „naszej” pracy, co oznacza również członków mojego zespołu badawczego, z którymi pracuję od wielu lat. Próbowaliśmy uczynić informacje w tej książce tak „przyja- znymi dla użytkownika”, jak to tylko możliwe. Ale uogólnie- nia często pomijają subtelności i zawiłości. Zatem, dla tych, którzy zainteresowani są głębszym badaniem tych tematów, przygotowaliśmy obszerne zrecenzowane odniesienia, by uzasadnić wnioski, do których doszliśmy. 9 CZEŚĆ I KORZENIE OŚWIECENIA Budzę się Jak pękający lód W dzbanku wody1. – Basho, siedemnastowieczny poeta Zen Rozdział pierwszy Oświecenie dziecka przeżywającego trudności Czy kiedykolwiek miałeś przeżycie, które całkowicie zmieniło twoje życie? Doświadczenie, które zmieniło twój sposób myślenia i zachowania? Przeżycie, które całkiem zmieniło twoje spojrzenie na pracę, związki i ogólnie na twoje życie? Wielu ludzi miało. W przypadku niektórych zmieniło ono ich religijne i duchowe przekonania. W przy- padku innych mogło przekonać ich, że Bóg nie istnieje. To tego rodzaju doświadczenie, które może całkowicie zmienić bieg twojego życia, prowadząc cię nowymi ścieżkami odkryć. Być może takie przeżycie nie przytrafiło się tobie, ale wiesz, że szukasz czegoś, co znacząco zmieni twoje życie i przyniesie ci nowe poczucie znaczenia i celu. Ludzie mają pytania, na- prawdę poważne pytania, i poszukują odpowiedzi, naprawdę poważnych odpowiedzi. Wydają fortunę na poradniki i kursy, które obiecują im przemianę, ale czeka ich rozczarowanie. Większość wciąż walczy, by „to” znaleźć. Ale prawie każ- dy z nas miał przebłysk tych wielkich, zmieniających życie 13 14 doświadczeń. Nawet najmniejsze momenty jasności kryją w sobie te same podstawowe elementy „tego”, co pragniemy odnaleźć. „To” – przemiana, której poszukujemy – jest tym, co więk- szość ludzi nazywa Oświeceniem, pisanym wielką literą. Wschodnia filozofia robi z Oświecenia pisanego wielką literą wielką rzecz, ale na Zachodzie filozofowie mówią o innej for- mie oświecenia, pisanym małą literą minidoświadczeniu, któ- re daje nam nowe spojrzenie na nas samych i na świat. W tej książce będziemy rozróżniać wielkie doświadczenia używając wielkiej litery w słowie „Oświecenie”, a gdy będziemy mó- wić o mniejszych momentach, będziemy pisać „oświecenie” małą literą. Te mniejsze doświadczenia – oświecenia pisane małą literą – są wspaniałe i bardzo pomocne w zrozumie- niu „Oświecenia” przez wielkie „O”. Właściwie nasze badania pokazują, że mniejsze doświadczenia mogą nawet przygoto- wać nasze mózgi na te duże, zmieniające życie transforma- cje. Duże doświadczenia Oświecenia to te, które ostatecznie przynoszą ulgę w cierpieniu i dają ludziom spokój i szczę- ście. I to tego rodzaju doświadczenia zdaje się pragnąć ludzki mózg. Chcemy pokazać ci, o co chodzi w Oświeceniu przez wiel- kie „O” – jak wpływa na twoje życie oraz jak wpływa na two- je ciało i mózg – i użyjemy trzech narzędzi, by oświecić cię, jeśli chodzi o Oświecenie, a następnie przeprowadzimy cię przez konkretne ćwiczenia, które mogą pomóc ci je odnaleźć. Pierwsze narzędzie obejmuje historie ludzi, którzy mieli do- świadczenia przez wielkie „O” i przez małe „o”. Te historie pochodzą głównie z naszych badań online, które gromadziły osobiste opisy ponad dwóch tysięcy duchowych doświadczeń. Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 15 Podzielimy się z tobą niektórymi niesamowitymi odkrycia- mi, które zebraliśmy podczas tych niesamowitych spotkań z Oświeceniem i tym, czego dowiedzieliśmy się o tym, jak przekonania człowieka mogą albo wspomagać, albo hamować zdolność do przemiany naszego życia i naszego mózgu. Drugim narzędziem jest nowy model ludzkiej świado- mości, „spektrum”, które zaczyna się instynktowną świado- mością, a kończy doświadczeniem Oświecenia. Gdy prze- chodzimy przez to spektrum, właściwie przechodzimy od minimalnej świadomości świata do całkowitej świadomo- ści całego wszechświata. Ta mapa łączy starożytną mądrość i współczesną naukę w sposób, ułatwiający określenie, w któ- rym miejscu na swojej ścieżce do Oświecenia się znajdujesz. Trzecim narzędziem, którego użyjemy, jest seria badań ska- nów mózgu, które przeprowadziliśmy na ludziach, angażu- jących się w bardzo potężne i niezwykłe formy duchowych praktyk, obejmujące uzdrawianie, nucenie, przewodzenie i ra- dykalne formy medytacji, które głęboko zmieniają normal- ne funkcjonowanie mózgu. Wierzymy, że te badania mogą dać wgląd w szybszy sposób doświadczania form Oświecenia przez wielkie „O”, które często opisywane są w starożytnych duchowych tekstach. MOJA PODRÓŻ W NIEPEWNOŚĆ Mapuję neuronalne korelaty duchowych przeżyć od prawie trzydziestu lat i wielu ludzi pyta mnie, jak to się stało, że za- angażowałem się w dziedzinę najeżoną trudnościami dla każ- dego aspirującego naukowca. Moja kariera miała swoje wy- 16 zwania, ale nagrody były fenomenalne, a moja praca nadal odzwierciedla moją pasję do rozumienia jak my, jako istoty ludzkie, siłujemy się z rzeczywistością, gdy próbujemy zrozu- mieć nasz świat. Pozwól więc, że podzielę się z tobą tym, jak rozpoczęła się moja podróż, a jedno z transformacyjnych przeżyć prze- kształciło mój sposób myślenia o wszystkim. Spróbuję opisać to najlepiej, jak potrafię, ale po dziś dzień walczę, jak wyjaśnić, czego doświadczyłem. W końcu prawie żadnego poziomu „oświecenia” nie da się opisać słowami. Zatem, gdy będziesz słuchał mojej historii, ważne, byś pamiętał o tym: oświecenie, małe czy duże, jest nieopisanym doświadczeniem, zmieniają- cym mózg i naszą świadomość siebie samych i świata w spo- sób, który uważamy za bardzo znaczący. I pomyśl o swoich własnych zmieniających życie doświadczeniach, teraz i dalej czytając tę książkę, by pomóc sobie odnaleźć znaczenie we własnym życiu. Gdy dorastałem, byłem sprawiającym kłopoty dzieckiem, ale nie w zwyczajowym tego znaczeniu. Właściwie miałem cudowne dzieciństwo. Miałem bliskie relacje z moimi rodzi- cami i posiadałem większość rzeczy, których pragnąłem oraz potrzebowałem. Byłem bardzo szczęśliwym chłopcem. Z wyjątkiem jednej rzeczy: nigdy nie rozumiałem, dlacze- go tak wielu ludzi ma różne przekonania. Dlaczego istnieje tak wiele religii, tak wiele systemów politycznych i tak wiele różnych spojrzeń na to, co dobre lub złe? I dlaczego każdy tak silnie broni swoich przekonań, aż do stosowania przemocy w stosunku do innych? W skrócie, chciałem dojść do tego, co jest rzeczywiste, abym mógł znać prawdę, a nie tylko wierzyć. Upierałbym się, że to była moja pierwsza świadoma decyzja, Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 17 by szukać oświecenia, by rozpocząć drogę, która pomogłaby odpowiedzieć na pytania, które kołatały się w mojej głowie. To, tak przy okazji, jest definicją oświecenia przez małe „o”: rzucić światło na temat zapytania. Niestety, moje pytania nie doprowadziły mnie do odpowie- dzi; zamiast tego zawiodły w głębsze sfery nieporozumień. Ta egzystencjalna niepewność pozostała ze mną przez szkołę średnią i przez studenckie lata, a gdy próbowałem rozmawiać o tych sprawach z rodziną i przyjaciółmi, zazwyczaj patrzy- li na mnie ze zdziwieniem. Niektórzy moi nauczyciele po- wiedzieli mi nawet, że szukając odpowiedzi na takie pytania, marnuję czas, ale nie byłem w stanie odpuścić. Rozwikłanie tych zagadek umysłu stało się moją osobistą misją. Ślęczałem nad filozofiami wielkich historycznych postaci, zwracając szczególną uwagę na to, jak zmagały się one z na- turą rzeczywistości. Przeczytałem też wiele świętych pism – Biblię, Koran, Bhagavad-Gitę – wszystko, co znalazłem w  bibliotece. Czytałem Arystotelesa, Tomasza z  Akwinu, Humego, Husserla, rozmawiałem z rabinami, księżmi i cza- sami z buddyjskim mistrzem. Wschodni filozofowie dali mi wgląd w formy transformacji przez wielkie „O”, a zachod- ni filozofowie rzucili światło na momenty „acha” wglądów, które napędzały ich pasję do racjonalnego rozumienia świata. Znów nazwę to momentami przez małe „o”, ale historycy na- zywali szczyt zachodniej filozofii Epoką Oświecenia. Ostatecznie żaden z  tych wielkich ideałów wiedzy nie przyniósł mi spokoju umysłu. Skierowałem więc swoją uwa- gę na naukę, by zobaczyć, co ona miała do powiedzenia o fun- damentalnych prawach rzeczywistości. Zajmowałem się ewo- lucją, DNA, kosmologią i neurobiologią, ale nawet w tych 18 „świętych” korytarzach środowiska akademickiego nie zna- lazłem odpowiedzi na moje pytanie. Dla mnie każda z tych szkół mądrości była po prostu innym systemem wielu przeko- nań – przekonań, które zostały stworzone i były przetwarzane przez ludzki mózg – cudowne, ale wadliwe urządzenie. Nawet najbardziej rygorystyczne badania naukowe zdawały się być pełne błędów lub niekompletne, a każde nowe badania oferowały sprzeczne rady. Nauka jest wspaniałym sposobem obserwowania otaczającego nas świata, ale nigdy nie odpowie- działa na moje fundamentalne pytanie: jaka jest prawdziwa rzeczywistość i dlaczego każdy doświadcza jej w inny sposób? Wciąż myślałem, że im głębiej będę badał mózg, tym bardziej będę w stanie odkryć niektóre większe tajemnice życia. Zatem uczęszczanie do szkoły medycznej było szczególnie ekscytującym czasem i wtedy zacząłem badać mózg i ciało bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej. Ostatecz- nie postanowiłem spędzić w szkole medycznej dodatkowy rok, aby jeszcze dokładniej badać mózg i zapoznano mnie ze stosunkowo nowymi technologiami zajmującymi się obrazo- waniem mózgu. Teraz mogłem zacząć dostrzegać to, co dzieje się w żyjącym mózgu, gdy człowiek wykonywał różne czyn- ności lub zastanawiał się nad różnymi ideami albo przeko- naniami. Było to dla mnie jedno z najbardziej ekscytujących przeżyć w moim życiu. Być może teraz mogłem znaleźć spo- sób, by połączyć moją pogoń za odpowiedziami na głębokie pytania z tym, jak mój mózg próbował na nie odpowiedzieć. Pewnego dnia, aby odbyć część wakacyjnego stażu, zgło- siłem się na ochotnika, by poddać się badaniom funkcjonal- nego rezonansu magnetycznego (fMRI) podczas wykony- wania różnych zadań pamięciowych. Po około godzinie ze Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 19 skanerem, z głowa przypiętą do stołu wewnątrz olbrzymiego magnetycznego pączka z dziurką, moje plecy mnie dobija- ły, ramiona mi zdrętwiały i naprawdę potrzebowałem iść do toalety. Odpowiedziałem na wszystkie pytania pamięciowe najlepiej, jak potrafiłem, ale uświadomiłem sobie, że badacze nigdy nie dowiedzą się, co tak naprawdę dzieje się w mojej głowie. Znali tylko moje odpowiedzi na zadania pamięciowe. Myśleli, że po prostu zapamiętuję różne słowa, które są mi przedstawiane. Nie mieli pojęcia o innych rzeczach, o których myślałem i które odczuwałem. W tamtej chwili miałem coś, co nazwę małym objawieniem, oświeceniem przez małe „o”: nikt nigdy nie wie na pewno, co dzieje się w umyśle i mózgu innej osoby. To odkrycie obecnie popierane jest przez setki badań, ale odnosi się również do in- nej wielkiej zagadki całej neurobiologii kognitywnej. Uświa- domiłem sobie, że nigdy nie możemy do końca wiedzieć, co dzieje się wewnątrz naszego umysłu, ponieważ istnieje zbyt wiele zmiennych. W każdej minucie naszej świadomości po- znawczej możemy mieć setki – a może tysiące – dyskretnych myśli, uczuć i wrażeń nieustannie wpływających i wypływa- jących ze świadomości. To spostrzeżenie pomogło mi uświadomić sobie jeszcze bardziej, jak trudny będzie mój pościg za prawdą i rzeczywi- stością. Doszedłem do wniosku, że muszę przestać polegać na tym, co inni mają do powiedzenia na temat prawdy oraz do- szedłem do wniosku, że sama nauka nie do końca pozwoli mi osiągnąć mój cel. W końcu to mój mózg interpretuje wszelkie informacje, jakich dostarcza mi nauka. Zatem, zamiast poszukiwać mądrości w badaniach nauko- wych, czytać książki i rozmawiać z innymi ludźmi, skiero- 20 wałem moje poszukiwanie wewnątrz siebie. Pomyślałem, być może naiwnie, że skoro najlepsi naukowcy, filozofowie i teo- logowie nie byli w stanie zgodzić się w kwestii tych funda- mentalnych kwestii, być może odpowiedź odnajdę w sobie. Wydawało mi się, że skoro jestem częścią rzeczywistości, po- winienem dać radę uspokoić wszystkie moje pędzące myśli i spróbować nazwać te prawdy absolutne. W końcu o to cho- dzi w poszukiwaniu Oświecenia, według starożytnych chiń- skich nauczycieli, którzy obiecywali mi, że istnieje odpowiedź na wszystko. Zwracając się do wewnątrz siebie, szybko zdałem sobie sprawę z następnego problemu. Mój umysł przesiąknięty był wieloma uczuciami, myślami i przekonaniami, skąd więc mia- łem wiedzieć, które z nich mogły zakotwiczyć mnie w rze- czywistości? Jako neurobiolog, zacząłem eksplorować tę kwe- stię wraz z moim współpracownikiem badawczym, Markiem Waldmanem, w naszej książce Born to Believe. Udokumento- waliśmy, jak mózg może zbudować bardzo niedokładne, ale użyteczne mapy o nas, o świecie i rzeczywistości, która istnie- je poza naszymi wewnętrznymi spostrzeżeniami. Myślimy, że postrzegamy świat właściwie, ale nie jesteśmy świadomi, jak zniekształcone mogą być te mapy. Gdy zastanawiałem się nad problemem, jak mój mózg – mój własny umysł – próbował odnaleźć prawdę, odkryłem, że staję się bardziej refleksyjny. Nie wykonywałem formalnej praktyki, jak medytacja transcedentalna czy Vipassana, a jedy- nie moją własną mieszaninę myślenia o rzeczach w różny spo- sób, szukając tej odrobiny prawdy, na której mógłbym polegać. Na początku myślałem, że to pomoże mi zbliżyć się do zrozumienia rzeczywistości, ale nie wyglądało na to, bym się Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 21 zbliżał. Ostatecznie mój niepokój powrócił i zacząłem pod- dawać pod wątpliwość moje poprzednie spostrzeżenia. To, tak przy okazji, okazuje się być powszechnym doświad- czeniem poszukujących oświecenia: mamy te chwile zrozu- mienia, te doświadczenia „acha” i myślimy, że odkryliśmy fundamentalną prawdę. Czujemy się podniesieni na duchu i niezwykle szczęśliwi, przez chwilę, a następnie nasza sta- ra rzeczywistość – nasz znajomy nawykowy sposób myśle- nia i przekonania – powraca. Ci, którzy regularnie medytują, często mają momenty oświecenia przez małe „o”, ale wtedy przychodzi nauczyciel, który mówi „to również przeminie”. Delikatne przypomina, że uczeń jeszcze nie doświadczył mo- mentu przez wielkie „O”, kiedy to całe spojrzenie na świat zmienia się permanentnie, przynosząc całkiem nowe poczu- cie znaczenia i odpowiadając na te wielkie pytania. Uzyskanie spojrzenia, tylko po to, by uświadomić sobie, że nie jest tak pomocne, jak myślałeś, to jedno z najbardziej stre- sujących doświadczeń, jakie można mieć, a ja właśnie zna- lazłem się w tym miejscu. Zacząłem wątpić w każdą myśl i przekonanie, jakie żywiłem. Nie czułem, że znałem praw- dę o wszystkim i wszystko wydawało się bardziej opinią niż faktem. Czułem się uwięziony na płaszczyźnie nieustannej wątpliwości, ale nie miałem wyboru: musiałem kontynuować kontemplacyjne poszukiwanie jakiejś fundamentalnej praw- dy. To był samotny proces, czasami zakłócany, gdy spotkałem kogoś innego, kto kroczył podobną ścieżką, jak Kartezjusz, je- den z najważniejszych siedemnastowiecznych filozofów epo- ki Oświecenia. Pociągały mnie jego Medytacje o pierwszej filozofii w dużej mierze dlatego, że wydawały się zawierać dwie rzeczy, które 22 czułem, że robię – medytowanie i filozofowanie. Byłem jesz- cze bardziej podekscytowany, gdy przeczytałem jego począt- kowy komentarz: „O tym, co można poddać w wątpliwość”2. „Ach” – pomyślałem – „on mówi o mnie!”. Walczy z tymi sa- mymi wątpliwościami, z jakimi walczę ja! Gdy czytałem dalej, odnalazłem pewien komfort w jego słynnej konkluzji „Cogito ergo sum”: „Myślę, więc jestem”. A następnie zacząłem wątpić również w to. Skąd wiedział, że to „ja” wykonywało myślenie? Czułem, że wciąż coś mi umykało. NIESKOŃCZONE MORZE WĄTPLIWOŚCI... I SZCZĘŚCIA Postanowiłem spróbować nowego kontemplacyjnego ekspe- rymentu. Ponieważ wierzyłem, że wszystkie moje myśli nie są niczym więcej jak produktami obdarzonego wyobraźnią mózgu, spróbowałem wykluczyć wszystkie produkty moje- go umysłu: język, uczucia, spostrzeżenia, refleksje nad sobą – wszystko, co mogło być nieobiektywne lub zniekształco- ne. Moja sfera wątpliwości i stos koncepcji w tych wątpli- wościach nieustannie rosły. Zmuszałem się, by odnaleźć coś ponad wszelką wątpliwość, ale nie mogłem. Gdy wątpliwości narastały, uświadomiłem sobie, że moja cała strategia była wątpliwa. Ta idea znów spotkała się z wielkim we- wnętrznym bólem. Skąd miałem wiedzieć, czy to, co robiłem, było właściwe? Musiałem wątpić w cały mój proces wątpienia – dziwny to był pogląd, ale byłem do niego zmuszony. W tamtej chwili usłyszałem cichy wewnętrzny głos szep- czący: „Przestań próbować”. Przypomniał mi o czymś, co po- Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 23 wiedział mój profesor filozofii hinduskiej w college’u, gdy mówił o tym, jak poszukujący w tradycji hinduistycznej osią- gali poziom Oświecenia przez wielkie „O”; stan, w którym nagle wznosimy się ponad nasze własne idee dotyczące świa- ta i docieramy do całkiem nowego zrozumienia naszego ja i wszechświata. Mój nauczyciel powiedział, że odnalezienie Oświecenia – uchwycenie tej niewysłowionej iskry transcen- dentnej prawdy – wymaga połączenia dążenia i nie dążenia. Zamiast próbować odnaleźć „odpowiedź”, pozwól, by odpo- wiedź przyszła do ciebie. Teraz pragnę podkreślić, że nie poszukiwałem świadomie oświecenia, małego ani dużego, po prostu próbowałem od- kryć podstawową prawdę. Ale nie udawało mi się, więc posta- nowiłem zaufać temu wewnętrznemu głosowi, by zobaczyć, jaka „odpowiedź” może do mnie przyjść. Po prostu czekałem. Ale na co? Poświęciłem na to dwa lata i był to prawdopodob- nie najbardziej bolesny psychologicznie okres mojego życia. Ale wtedy to się stało. Wykonywałem jedną z moich co- dziennych filozoficznych medytacji, gdy nagle, zamiast zna- leźć we wszystkim wątpliwość, dosłownie wszystko stało się wątpliwością, przez wielkie „W”*. Unosiłem się w czymś, co mogę opisać jedynie jako morze Nieskończonej Wątpliwości i było to najbardziej intensywne, istotne doświadczenie, jakie miałem. Choć od tego niezwy- * Jeśli się zastanawiasz, dlaczego używam wielkich liter, nasze najnowsze badania wykazały, że wiele niezwykłych doświadczeń nie liczy się z językiem. Dlatego, jak wielu innych ludzi, będę używał wielkiej litery, by zaznaczyć, jak wielkie lub inten- sywne było doświadczenie. Używanie wielkich liter „gloryfikuje” słowo i ludzie czę- sto używają tego narzędzia, by rozróżnić nieistotnych „bogów” od „Boga”, którego uważają za największego. W tej książce wykorzystamy tę samą strategię, by zająć się małymi wglądami – mini-oświeceniami – które zdają się być niezbędne podczas podróży ścieżką do w kierunku ostatecznej Prawdy lub Oświecenia. 24 kłego dnia minęło dwadzieścia pięć lat, wciąż trudno mi opi- sać to doświadczenie słowami. „Nieskończone Morze” było wszędzie i wszystko było nim owinięte – świat, religia, na- uka, filozofia, a nawet ja sam! Wszystkim, co chciałem kiedy- kolwiek zrobić, było wyplenienie wątpliwości i dowiedziałem się, że jedyną pewną rzeczą jest Wątpliwość. Mogłem jedynie poddać się jej i w pełni zaakceptować oraz zanurzyć się w tym Nieskończonym Morzu, w którym wszystko – ja, moje my- śli, inni ludzie, wszechświat – było zjednoczone i połączone. To, jak wyjaśnimy w tej książce, jest jednym z częstych ele- mentów doświadczenia, które ludzie nazywają Oświeceniem: uczucie jedności i poddania połączone z uczuciem głębokiej jasności, że osiągnęło się głębszy wgląd, prawdę lub mądrość. W moim przypadku doświadczenie nastąpiło jako rezultat wie- lu lat osobistej kontemplacji, ale, jak się później dowiedziałem badając opisy innych ludzi i prowadząc liczne eksperymenty ze skanami mózgu podczas różnych duchowych praktyk, istnieje wiele dróg, które mogą prowadzić do podobnych doświadczeń. Kilka lat temu podzieliłem się moim osobistym doświad- czeniem ze współautorem książki, Markiem. Gdy dotarłem do opisu Nieskończonej Wątpliwości, zadał mi jedno z najciekaw- szych pytań, jakie kiedykolwiek mi zadano: „Czy to doświad- czenie nie było przerażające? Myślę, że dla mnie by było”. Zamyśliłem się na chwilę i uświadomiłem sobie, że w rze- czywistości było to najbardziej komfortowe i rozkoszne do- świadczenie, jakie kiedykolwiek miałem. Rozumiałem dez- orientację Marka; w  końcu sam nienawidziłem lat, które spędziłem na poddawaniu wszystkiego w wątpliwość. A teraz ta sama wątpliwość była wszędzie, gdzie spojrzałem. Ale być może nie mógł uświadomić sobie mojej rozkoszy, ponieważ Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 25 sam tego nie doświadczył. Dla mnie było to uczucie, jakby cię- żar całego świata na zawsze zdjęto mi z barków. Jakie to było dziwne! Gdzie zniknęły wszystkie moje kłopoty i zmartwie- nia? W jakiś sposób wątpliwość przestała być czymś prze- rażającym, a stała się czymś, co należy przyjąć. To był klucz. Zamiast walczyć z wątpliwością, stałem się z nią zjednoczo- ny. To Nieskończone Morze miało wszystko. Było niezwykle intensywne, niesamowicie czyste, w pełni podnoszące na du- chu, głęboko emocjonalne i wyjątkowo przyjemne. W zasa- dzie stało się najważniejszym punktem zwrotnym w moim życiu i filozofii. Czułem się przemieniony, a zmiany, które na- stąpiły we mnie dwadzieścia pięć lat temu, dziś wciąż są żywe. Przykładowo, stałem się dotkliwie świadomy, że przeko- nania wszystkich były słabe, ukształtowane przez kreatyw- ną wyobraźnię mózgu. Nagle wszystkie wierzenia były rów- ne, ani lepsze ani gorsze, ani bardziej lub mniej właściwe niż inne. Wszystkie były częściowymi ideami – zaledwie iskrami rzeczywistości, które mogły istnieć lub nie poza ograniczo- nymi spostrzeżeniami naszego umysłu. Odczuwałem ogrom- ną pokorę związaną z naszą niezdolnością, by naprawdę wie- dzieć, co się dzieje w otaczającym nas wszechświecie. Miałem również intensywne poczucie zachwytu wiedząc, że pomimo naszych niezwykle niedoskonałych mózgów, wszyscy posia- damy intuicyjny sposób rzeźbienia w tym świecie mających znaczenie ścieżek. Od tamtej chwili często powracałem do mojego transfor- macyjnego doświadczenia jako przypomnienia, że jesteśmy w znacznej części zaślepieni przez nasze przekonania doty- czące świata. Te ograniczone przekonania często są przyczy- ną naszych porażek, lęków i cierpienia, ponieważ myślimy, że 26 coś wiemy, podczas gdy tak nie jest. Uświadomienie sobie, jak trywialne i nieistotne mogą być te ograniczone przekonania to prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych rzeczy. Moje doświadczenie zmieniło moje życie także w inny sposób, otwierając drzwi do serii badań, którym poświęciłem ostatnie dwie dekady mojego życia: określanie neurologicz- nych ścieżek duchowości i świadomości, które mogą dopro- wadzić nas do tych chwil wglądu i rozkoszy. Moim celem w pisaniu tej książki jest podzielenie się z tobą najnowszymi badaniami pokazującymi, że osobista przemiana, która idzie w parze z doświadczeniami oświecenia nie jest tylko możli- wością – jest biologicznym imperatywem, który prowadzi nas od chwili naszych narodzin. Pragniemy również zaoferować ci pewne skróty, które mogą przyspieszyć twoje poszukiwanie doświadczenia przez małe „o” lub wielkie „O”. DLACZEGO OŚWIECENIE? Jak więc możemy nazwać moje własne doświadczenie? Było potężne i zmieniło moje życie. Ale zacząłem się zastanawiać, czy zmieniające życie doświadczenia innych ludzi były takie same, czy różniły się od siebie. Właściwie tu, na Zachodzie, większość ludzi nie mówi zbyt wiele o Oświeceniu. Wszy- scy poszukujemy szczęścia i sukcesu, przyjaźni i bliskości. Ale gdy moja kariera się rozwijała, czułem, że choć ludzie chcieli zmienić swoje życie w znaczący sposób, towarzyszył im ogromny lęk przed przeorganizowaniem ich fundamen- talnych przekonań dotyczących świata. Cieszymy się prosty- mi spostrzeżeniami i momentami „acha” – doświadczeniami Jak Oświecenie zmienia Twój mózg Oświecenie dziecka przeżywającego trudności 27 przez małe „o” – ale rzadko ośmielamy się potrząsnąć naszy- mi nawykowymi sposobami myślenia i zachowań. Zagłębili- śmy się w to w naszej książce Born to Believe, pokazując, jak umocnione są nasze przekonania. Trudno się z nich wyłamać, nawet jeśli naprawdę tego chcemy. Zastanów się przez chwilę nad tym: czy naprawdę chcesz zmienić swoje życie w radykalny i głęboki sposób, czy jedynie chcesz poprawić okruchy życia? Chodzi o to, że Oświecenie przez wielkie „O” nie powinno być zarezerwowane jedynie dla oddanego mnicha lub świętego, ale powinno być dostępne również dla ciebie. A skoro nasze dane mają coś do powiedze- nia na ten temat, wszyscy jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę ogromne doświadczenia. Dla niektórych ludzi Oświecenie jest najbardziej niesamo- witym, potężnym i zmieniającym życie doświadczeniem, ja- kie może mieć człowiek. Na swoim najbardziej podstawo- wym poziomie rzuca nowe światło i wiedzę na to, jak według ciebie powinno wyglądać wszystko na świecie. Dla niektórych może to być głęboko religijne lub duchowe doświadczenie. Dla innych może być niezwykle racjonalne. A z naszej per- spektywy, cokolwiek czuje człowiek, odczuwane jest również głęboko w działaniu ludzkiego mózgu. Gdy inni pisali o Oświeceniu z czysto duchowej lub filo- zoficznej perspektywy, my zamierzamy omówić je z zarówno neurobiologicznej, jak i osobistej perspektywy. Mamy zamiar opisać, co dzieje się w mózgu, gdy ludzie dążą do oświecenia; co dzieje się w tych szczytowych momentach siły zmieniają- cej życie i jak permanentnie zostaje zmieniony mózg w rezul- tacie tych doświadczeń. Objawimy potężne opisy doświad- czeń uczestników naszych badań i to, jak krytyczne elementy 28 oświecenia znajdują odzwierciedlenie w różnych procesach mózgu. Wykorzystaliśmy nasze badania skanów mózgu, by stworzyć serię ćwiczeń, które pokażą ci, jak wspomagać wła- sny rozwój osobisty i przemianę. Literatura informuje, że teoretycznie każdy zdolny jest do doświadczenia Oświecenia, ale nasze badania pokazują, że w przypadku ludzi, którzy mają na kącie wglądy przez małe „o” i duże „O”, nie ma dwóch osób, które doświadczyłyby ich w taki sam sposób. Innymi słowy, to bardzo osobiste wyda- rzenie. To dlatego dołączyliśmy wiele historii zebranych od ludzi, którzy brali udział w internetowym badaniu, które pro- wadzę od 2008 roku. Ludzie nie tylko pisali o własnych do- świadczeniach, dostarczali nam również dane dotyczące swo- ich osobistych historii i przekonań religijnych. U tych, którzy doświadczają Oświecenia, odkryliśmy, że – tak jak ja – często z trudem znajdowali właściwe słowa, by uchwycić wydarzenie w znaczący sposób. Oto próbka tego, jak świadomi byli problemu: Mogę opowiedzieć ci tylko ogólne części doświadczenia, po- nieważ opisanie niektórych szczegółów jest niemożliwe. Całkowicie wypełniała mnie esencja miłości, ale nie po- trafię znaleźć właściwych słów, by to opisać. To było tak, jak- by otaczające nas powietrze składało się z miłości. Niemożliwe jest, bym się z tobą komunikował – ponieważ ta komunikacja jest fałszywa, a ja jestem fałszywy, próbując ją komunikować. Uczestnicy naszego badania ciągle próbowali opisać coś niemożliwego do opisania i zawsze zdawali się mieć wyrzuty Jak Oświecenie zmienia Twój mózg
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak oświecenie zmienia Twój mózg. Nauka a transformacja duchowa
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: